REKLAMA

 

a) n-ry łagodne, zaburzenia rozwojowe, zmiany nabyte
1.haemangioma=angioma=naczyniak krwionośny [głowa, szyja, wątroba]
 • capillare=włośniczkowy [skóra, tk. podskórna, bł. śluz. j. ustnej i warg, wątroba, śledziona, nerki]### juvenile; strawberry type=młodzieńczy o typie poziomki[skóra]
 • cavernosum=jamisty [częsciej głębiej położone narządy, tk. podskórna twarzy i kończyn, mózg, móżdżek, pień mózgu, dno oka, trzustka, wątroba, (nerki)]
 • capillare lobulare=granuloma pyogenicum=ziarniniak naczyniasty [skóra, bł. śluz. dząseł i j. ustnej]### granuloma gravidarum
2.lymphangioma=naczyniak limfatyczny
 • simplex=capillare=prosty=włośniczkowy [głowa, szyja, pacha, podskórna tk. łączna, narządy wewn.]
 • cavernosum=hygroma cysticum [szyja, pacha, zaotrzewnowo]
3.glomus tumor=glomangioma=kłębczak [dalsze części palców, zwłaszcza podpaznokciowo]
(4.ectasia vascularis=poszerzenia naczyń)
 • naevus flammeus=znamię naczyniakowate płaskie=znamię płomienne [głowa, szyja]### znamię naczyniakowate koloru czerwonego wina (port wine stain)
 • naczyniak pająkowaty=naczyniak gwiaździsty="pajączki naczyniowe" [twarz, szyja, górna cz. kl.p.]
 • naczyniakowatość wrodzona=choroba Oslera-Webera-Rendu [skóra, bł. śl.: j. ustnej, warg, ukł. odd., p.pok., dróg mocz.]
(5.angiomatosis bacillaris) [skóra, kości, mózg]b) n-ry o pośrednim stopniu złośliwości
1.sarcoma Kaposi=mięsak Kaposiego
 • forma przewlekła=klasyczna=europejski mięsak Kaposiego [skóra i tk. podskórna w dalszych częściach kończyn dolnych -> bliżej tułowia] 
 • forma z powiększeniem węzłów chłonnych=afrykańska=endemiczny mięsak Kaposiego [skóra, trzewia] 
 • związany z przeszczepieniem [skóra, narządy wewnętrzne] 
 • forma związana z AIDS=epidemiczny mięsak Kaposiego [węzły chłonne, jelita, inne narządy]
2.haemangioendothelioma=śródbłoniak naczyniakowy krwionośny
 • epithelioides [tk. miękkie w okolicach żył średnich i dużych]c) n-ry złośliwe
1.angiosarcoma=mięsak naczyniowy [każdy narząd, zwykle skóra, tk. miękkie, sutek, wątroba]
 • wysoko dojrzały haemangiosarcoma
 • postać wysoce anaplastycxna
 • lymphangiosarcoma w przebiegu obrzęku chłonnego
2.haemangiopericcytoma=obłoniak [każda lokalizacja, zwykle kończyny dolne (udo), przestrzeń zaotrzewnowa]

Prześlij komentarz

 
Top