REKLAMA

 

NOWOTWORY ŁAGODNE

a) naczyniaki krwionośne [skóra twarzy i głowy]; vHL i S-W
  • jamiste
  • włosowate (częściej niz u dorosłych forma komórkowa) 
b) naczyniaki chłonne/limfatyczne (lymphangiomas) [skóra, szyja, pacha, śródpiersie, pozaotrzewnowo]
c) potworniaki okolicy krzyżowo-guzicznej (sacrococcygeal teratomas) (u dzieci-40% guzów wywodzących się z komórek zarodkowych)
  • dojrzałe (75%)
  • niedojrzałe
  • złośliwe (12%) NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

a) białaczka (leukemia) [0-9 r.ż.]
b) siatkówczak złośliwy (retinoblastoma) [0-9 r.ż.] [->nerw wzrokowy->przestrzeń podpajęczynówkowa]; mutacja genu RB1
c) nerwiak zarodkowy współczulny (neuroblastoma) [0-9 r.ż.] [dowolne miejsce współczulnego układu nerwowego - od głowy po miednicę => nadnercza, brzuszne okołokręgosłupowe zwoje autonomiczne]; NSE, 90% wytwarza katecholaminy; del 1p36 -> agresywny przebieg, del TP73, amplifikacja onkogenu MYCN -> niepomyślne rokowanie
#####ganglioneurooblastoma
#####ganglioneuroma=nerwiak zwojowy
d) guz Wilmsa=nerczak płodowy (nephroblastoma) [0-4 r.ż.]; zespoły: WAGR, Denys-Drasha, Beckwitha-Wiedemanna; dwa pierwsze - gen supresorowyWT1 11p13, ostatni gen WT2 11p15.5 i zmiana ekspresji blokowanego w warunkach prawidłowych genu IGF-2
e) wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma) [0-4 r.ż.] i rak wątroby (hepatocarcinoma)[5-14 r.ż.]
f) mięsak tkanek miękkich  [0-14 r.ż.]; [0-4 r.ż.] -> zwłaszcza mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma)
g) potworniaki (teratomas) [0-4 r.ż.]
h) guzy OUN [0-9 r.ż.]
i) guz Ewinga [5-9 r.ż.]
j) chłoniak (lymphoma) [5-9 r.ż.]
k) kostniakomięsak (osteogenic sarcoma) [10-14 r.ż.]
l) rak tarczycy (thyroid carcinoma) [10-14 r.ż.]
m) Hodgkina choroba [10-14 r.ż.]


Prześlij komentarz

 
Top