REKLAMA

 

Prawdopodobnie większość z Was z uwagi na realia panujące w polskich placówkach służby zdrowia będzie musiała samodzielnie wpisać opinię zawodową dotyczącą swojej osoby w karcie stażu podyplomowego lekarza - w szpitalach zazwyczaj jest kilkunastu-kilkudziesięciu stażystów, a specjalista będący koordynatorem stażu podyplomowego często jest zajęty i nie ma czasu na poświęcenie godziny na przepisywanie tego samego odręcznie. Postanowiłem więc wkleić wzór "gotowca", który możecie dać do podpisu u swojego koordynatora stażu (który go autoryzuje).

1. OPINIA ZAWODOWA DOTYCZĄCA LEKARZA - WZÓR

Lekarz stażysta Imię Nazwisko odbywał staż podyplomowy w tutejszej jednostce. Przebieg stażu zgodny z opracowanym harmonogramem i programem szkolenia. Na podstawie przebiegu szkolenia w Oddziale Nazwa Oddziału i opinii zebranych od pozostałych szkolących mogę stwierdzić, że zostały spełnione wszystkie przesłanki do wystawienia bardzo pozytywnej opinii o lekarzu. Duże zaangażowanie w pracę, troska o powierzonych chorych, zdyscyplinowanie, kultura osobista to cechy zdecydowanie wyróżniające stażystę. Uważam, że spełnił wszelkie kryteria by samodzielnie wykonywać zawód lekarza.

KATEGORIA: SZKOLENIE PODYPLOMOWE

Prześlij komentarz

 
Top