REKLAMA

 


1) Zaćma może być powodowana następującymi lekami z wyjątkiem:
A. hialuronianu sodu bo to nawilzajace kropelki
B. chloropromazyny
C. sulfonamidów
D. kortykosterydów
2) Czynniki wpływające na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to:
A. pozycja ciała
B. wiek
C. czynność serca
D. A, B i C
3) Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi:
A. 30 (+/-5) mmHg
B. 16 (+/-5) mmHg
C. 40 (+/-5) mmHg
D. 15 (+/-5) mmHg
4) W diagnostyce jaskry nieprzydatne jest badanie:
A. pola widzenia
B. ciśnienia wewnątrzgałkowego
C. konfokalna mikroskopia rogówki
D. OCT tarczy nerwu wzrokowego
5) Niewydolności komórek rąbkowych pnia (komórek macierzystych) świadczy:
A. zwyrodnienie siatkówki centralnej
B. podwichnięcie soczewki
C. przymglenie i zmętnienie rogówki
D. garbiak tylny
6) Przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej należy:
A. założyć szczelny opatrunek
B. dokłądnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
C. podać miejscowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe
D. nałożyć na rogówkę soczewkę opatrunkową
7) Do chirurgii refrakcyjnej rogówki stosowany jest laser:
A. excimerowy
B. ND – YAG
C. femtosekundowy
D. A i C
8) Laser ND – YAG stosowany jest do:
A. krioaplikacji rogówki
B. kapsulotomii tylnej
C. fotokoagulacji siatkówki ??
D. leczenia złamania oczodołu
NDYAG stosowany jest w :
kapsulotomii przedniej i rtylnej
lensektomii
synechuaetomii-czyli przecinannie zrostow
iridotomii-otwory w teczowce
zabiegach p/jaskrowych
zabiegi w ciele szkilstym
zabiegi na powiekach i drogach łzowcyh

9) Powikłania w chirurgii refrakcji rogówki to: Które??
A. zaburzenia widzenia zmierzchowego CZEMU TO TEZ? PISZE TAK W KSIAZCE? BO JA NIE ZNALAZLAM
B. haze (przymglenie rogówki) TAK
C. zez rozbieżny
D. A i B wykład o laserach:-DDD
10) Jęczmień wewnętrzny to zapalenie:
A. gruczołu rzęskowego Molla
B. gruczołu tarczkowego Meiboma
C. gruczołu łzowego
D. spojówki powiekowej
11) Przekrwienie rzęskowe występuje w:
A. zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej
B. jęczmieniu
C. stożku rogówki
D. zapaleniu spojówek
12) Przekrwienie okołorogówkowe o barwie sinawo – czerwonej, spowodowane śródtwardówkowym przebiegiem naczyń rzęskowych, nieprzesuwalne, niezmieniające się w wyniku próby adrenalinowej odpowiada cechom przekrwienia:
A. rzęskowego (głębokiego)
B. spojówkowego ( powierzchownego)
C. w chorobach nadtwardówki
D. brak poprawnej odpowiedzi

Przekrwienie spojówkowe (powierzchowne) pozwala prześledzić przebieg rozszerzonych naczyń, które przy przesuwaniu spojówki przemieszczają się razem z nią. Największe nasilenie procesu stwierdza się w okolicy równika gałki ocznej, natomiast w kierunku rąbka rogówki przekrwienie stopniowo maleje. Uciśnięcie szklaną pałeczką naczynia spojówki zamyka je, co powoduje zblednięcie.
Przekrwienie głębokie czyli rzęskowe, lokalizuje się wokół rogówki. Ma barwę sinoczerwoną, jednolitą i w odróżnieniu od przekrwienia powierzchownego, nie można tu zaobserwować poszczególnych naczyń. Podanie kropli adrenaliny do worka spojówkowego (tzw. próba adrenalinowa) w stężeniu 1/1000 nie powoduje zmiany jej barwy. W przypadku rozszerzenia naczyń spojówkowych próba ta powoduje szybkie ich zwężenie i zblednięcie gałki ocznej

13) Zapalenie nadtwardówki i twardówki ma charakter:
A. niezakaźny i jest odczynem hyperergicznym
B. alergiczny
C. występuje jako powikłanie operacji okulistycznej
D. zakaźny
14) Ropotok noworodków to zakażenie:
A. Treponema pallidum
B. wirusem HIV
C. Neisseria gonorrhoe
D. Toxoplasma gondii
15) Wylew krwi pod spojówką nie towarzyszy zazwyczaj:
A. chorobie nadciśnieniowej
B. cukrzycy
C. zapaleniu mięśnia sercowego
D. urazowi
16) Zapaleniem rogówki nie jest:
A. keratoconus
B. keratitis disciformis
C. ulcus serpens
D. herpes zoster ophtalmicus
17) Ostrość wzroku pacjenta A Sn=0,5, pacjenta B Sn=0.75. Z tego wynika, że pacjent A w stosunku do pacjenta B: (norma Sn= 0,5/30cm str. 17 niż. czyli czyta z 30cm litery które powinny być widoczne z 0,5m)
A. widzi lepiej w dal
B. widzi gorzej w dal to to
C. widzi lepiej z bliska dlaczego? może widzi lepiej z bliska niż zdaleka ale chodzi o widzenie w stosunku do pacjenta B..
D. widzi gorzej z bliska
18) Nadwzroczność małych dzieci wynika głównie z:
A. małej krzywizny rogówki
B. płaskiej soczewki
C. krótkiej osi gałki ocznej
D. słabej akomodacji
19) Lasery w chirurgii tylnego odcinka gałki ocznej stosowane są w:
A. retinopatii wcześniaków
B. retinopatii cukrzycowej
C. zakrzepie żyły środkowej siatkówki
D. A, B i C
20) Który stopień zmian nadciśnieniowych siatkówki charakteryzuje się miedzianym zabarwieniem naczyń tętniczych, rozszerzeniem naczyń żylnych (objaw Bonneta), zwężeniem żył (objaw Gunna), wygięciem się naczyń żylnych pod kątem prostym:
A. I
B. II
C. III
D. IV dodatkowo srebrrne druty i obrzek tarczy n wzrokowego
21) Warunkiem zahamowania progresji prostej retinopatii cukrzycowej jest:
A. laseroterapia
B. wyrównanie metaboliczne glikemii
C. witrektomia
D. kontrola i leczenie nadciśnienia
22) Test Amslera służy do oceny:
A. głębokości komory przedniej
B. długości gałki ocznej
C. zmian w polu widzenia w AMD
D. grubości rogówki
23) Objaw patognomoniczny dla przedarciowego odwarstwienia siatkówki to:
A. wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego
B. wywinięcie listka barwnikowego tęczówki
C. obecność tzw. „pyłu tytoniowego” w Niżankowskiej jest “pośrednim dowodem na otworopochodną przyczynę odwarstwienia siatkowki jest…” więc to raczej nie jest patognomoniczne ;)
PATOGNOMONICZNY jest objaw kurtyny która może znikać rano i ponownie pojawiać się w ciągu dnia
D. brak odpowiedzi prawidłowej To co tu dajecie?p
patognomoniczna jest zasłona

24) Przyczyną wysiękowego odwarstwienia siatkówki najczęściej jest zapalenie:
A. ciała szklistego
B. siatkówki
C. ciała rzęskowego
D. naczyniówki
25) AMD związane jest pierwotnie ze zmianami degeneracyjnymi:
A. nerwu wzrokowego
B. ciała szklistego
C. nabłonka barwnikowego siatkówki
D. komórek zwojowych siatkówki
26) Badanie, które nie jest wykorzystywane w diagnostyce AMD to:
A. mikroskopia endotelialna
B. test Amslera
C. angiografia fluoresceinowa
D. angiografia indocyjaninowa
27) U pacjenta w wieku 62 lat pojawiła się postępująca krótkowzroczność. Najprawdopodobniej przyczyną jest:
A. wydłużanie się tylnego bieguna gałki ocznej w przebiegu zwyrodnienia siatkówki
B. zwiększenie grubości soczewki na skutek zaćmy
C. upłynnienie ciałą szklistego na skutek jego zwyrodnienia
D. spłycenie przedniej komory i obrzęk rogówki na skutek zmian starczych
28) Wskaż która z poniższych wartości oznacza najlepszą ostrość wzroku w dal:
A. 0,8
B. 0,7
C. 0,6
D. 0,5
29) 50-letni mężczyzna używa do patrzenia w dal okularów -4,5 Dsph, w których ma prawidłową ostrość wzroku. Do pracy przy komputerze potrzebuje okularów:
A. mocniejszych
B. słabszych
C. takich samych
D. żadnych
30) Niedomoga akomodacji u dzieci objawia się: Które?
A. czytaniem z bardzo bliskiej odległości
B. bólem głowy przy pracy z bliska
C. niewyraźnym widzeniem z bliska - ja bym dała to
D. zezem zbieżnym z bliska

31) Porażenie akomodacji przed badaniem refrakcji nie jest potrzebne w przypadku oczu:
A. pacjentów powyżej 40. roku życia
B. krótkowzrocznych
C. noszących soczewki kontaktowe
D. pseudosoczewkowych
32) Szczeliny stenopeicznej nie stosuje się do badania ostrości wzroku w przypadku podejrzenia: Które?
A. wady wzroku
B. porażenia zwieracza źrenicy
C. zaćmy jądrowej
D. skurczu akomodacji
33) Jaskra to:
A. proces degeneracyjny komórek zwojowych siatkówki
B. proces degeneracyjny tarczy nerwu wzrokowego
C. proces degeneracyjny fotoreceptorów siatkówki
D. utrzymujące się ciśnienie wewnątrzgałkowe powyżej 21mmHg
34) Podostry lub ostry spadek ostrości widzenia, zaburzenie widzenia barw (zwłaszcza czerwieni) oraz zaburzenia odruchu źrenicy na światło powinny nasuwać podejrzenie:
A. pęczniejącej zaćmy w fazie przełomowej
B. jaskry barwnikowej
C. zapalenia nerwu wzrokowego
D. ostrej dyschromatopsji zakaźnej
35) W skłąd filmu łzowego nie wchodzi warstwa:
A. lipidowa
B. wodna
C. mucynowa
D. fluoresceinowa
36) Test Schrimera II rozpoczyna się podaniem do worka spojówkowego:
A. środka znieczulającego “Podstawowe wydzielanie wody we łzach ocenia się po wcześniejszym farmakologicznym znieczuleniu worka spojówkowego (test Schirmera I ze znieczuleniem), a odruchowe wydzielanie wody we łzach poprzez podrażnienie błony śluzowej jamy nosowej (test Schirmera II).” - to z mp.pl. więc chyba nie A? w obu podaje sie znieczulenie ale tylko w II drazni sie blone sluzowa nosa wiec A
B. fluoresceiny
C. epinefryny
D. antybiotyku w kroplach
37) Terapia suchego oka nie polega na:
A. przywróceniu prawidłowej funkcji gruczołów łzowych
B. nawilżaniu powierzchni oka
C. hamowaniu mediatorów reakcji zapalnej
D. udrożnieniu punktów łzowych
38) Wskazania do keratoplastyki obejmują:
A. wrodzone dystrofie rogówki
B. uszkodzenia błony Descemeta i śródbłonka
C. stożek rogówki
D. A, B i C
39) Soczewki kontaktowe nie mogą być stosowane w celach:
A. kosmetycznych
B. leczniczych
C. korekcyjnych
D. likwidacji zmętnienia soczewki własnej
40) Soczewki fakijne to:
A. dwuogniskowe szkła kontaktowe
B. sferyczne szkła kontaktowe
C. soczewki wewnątrzgałkowe korygujące wadę refrakcji oka z własną soczewką
D. soczewki wewnątrzgałkowe zastępujące soczewkę własną
41) Materiały wieloelastyczne służą do: wiskoelastyczne
A. leczenia odwarstwienia siatkówki
B. ochrony śródbłonka rogówki w chirurgii zaćmy
C. udrożnienia przewodów nosowo – łzowych
D. obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego
42) Patogenne uszkodzenie narządu wzroku mogą powodować następujące środki lecznicze:
A. przeciwbólowe
B. przeciwdepresyjne
C. kortykosteroidy
D. wszystkie wyżej wymienione
43) Działania niepożądane kortykosteroidów na narząd wzroku to:
A. zwężenie źrenicy
B. hypotonia gałki ocznej
C. zaćma podtorebkowa tylna
D. zez rozbieżny
44) W ostrym ataku jaskry nie mogą być stosowane:
A. betablokery
B. mydriatyki
C. inhibitory anhydrazy węglanowej
D. miotyki
45) Zmętnienie soczewki u dzieci może mieć charakter:
A. wrodzony
B. związany z chorobą metaboliczną
C. pourazowy
D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe
46) Prawidłowe stwierdzenie dotyczące jaskry wrodzonej pierwotnej to:
A. jedynym skutecznym sposobem jej leczenia jest leczenie chirurgiczne, a leczenie zachowawcze jest wspomagające pomiędzy zabiegami
B. jedynym skutecznym sposobem jej leczenia jest leczenie zachowawcze
C. zarówno leczenie operacyjne, jak i zachowawcze jest metodą skuteczną
D. brak prawidłowej odpowiedzi
47) W leczeniu niedowidzenia stosuje się:
A. obturację
B. ćwiczenia pleoptyczne
C. penalizację
D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe
48) Niedowidzenie nie może być spowodowane:
A. opadnięciem powieki
B. zaćmą wrodzoną
C. anizometropią
D. niedrożnością dróg łzowych
49) Trabekulektomia to:
A. zabieg operacyjny za pomocą lasera - za pomocą lasera też się teraz wykonuje-ale to wtedy trabekuloplastyka
B. zabieg operacyjny filtracyjny
C. metoda badania kąta przesączania
D. metoda farmakologicznego leczenia jaskry
50) Operacją z wyboru w leczeniu chirurgicznym zaćmy jest:
A. zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy
B. fakoemulsyfikacja z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej przedniokomorowej
C. fakoemulsyfikacja z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej tylnokomorowej
D. krioekstracja
51) Leczenie operacyjne odwarstwienia siatkówki otworopochodnego powinno nastąpić:
A. jak najszybciej od rozpoznania ( str.424)
B. po 2 tygodniach
C. najpóźniej po 1 miesiącu
D. najwcześniej po 1 miesiącu
52) Wrodzone opadnięcie powieki górnej przesłaniające źrenicę wymaga:
A. obserwacji
B. leczenia operacyjnego
C. leczenia zachowawczego
D. fizykoterapii
53) Przewlekłe zapalenie brzegów powiek spowodowane jest najczęściej:
A. niewyrównaną wadą refrakcji (nadwzroczność, niezborność)
B. cukrzycą (jęczmienie mnogie)
C. zakażeniem grzybiczym
D. oparzeniem
54) Rozpoznanie schorzeń oczodołu opiera się na badaniu:
A. stanu przedmiotowego narządu wzroku
B. funkcji narządu wzroku
C. badaniach dodatkowych: USG, TK, MR
D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe
55) Wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe z mechanizmem bloku źreniczego może być skutkiem poniższych patologii, z wyjątkiem:
A. zrostów tylnych
B. zrostów przednich??A to zrosty przednie nie powodują bloku żreniczego
C. szpilkowatej źrenicy
D. błony okluzyjnej
56) Martwicę rozpływną wywołuje oparzenie:
A. gorącym olejem
B. płynnym metalem
C. stężonym kwasem
D. stężoną zasadą
57) Zaćma stwierdzona u pacjenta po urazie nasuwa podejrzenie obecności ciała obcego wewnątrzgałkowego, PONIEWAŻ zaćma pourazowa powoduje wyłączenie w wyniku urazów penetrujących.
A. pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe da fuck? zaćma pourazowa zarówno w urazach penetrujących jak i tępych
B. pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe
C. oba zdania są prawdziwe
D. oba zdania są fałszywe
58) 30-letni mężczyzna doznał urazu pięścią w prawe oko. Okulista stwierdził prawidłową ostrość wzroku, obrzęk powiek z wylewami krwawymi, poziom krwi w komorze przedniej oka. W ciągu 24 godzin od urazu należy przede wszystkim badać:
A. ciśnienie wewnątrzgałkowe (tonometria)
B. narastanie obrzęku powiek i ewentualne cechy złamania oczodołu (RTG) czemu nie to?
C. stan siatkówki pod kątem odwarstwienia (USG)
D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe bo może mu się zatkać kąt przesączania i będzie jaskra wtóna. a USG bo mogła sie odwarstwić siatkówka
59) 60-letnia kobieta zgłosiła się z nudnościami i wymiotami połączonymi z bólem głowy i zaburzeniami widzenia obu oczu. Lekarz rozpoznał ostry atak jaskry z ciśnieniem wewnątrzgałkowym 60mmHg. Należy przede wszystkim podać:
A. acetazolamid doustnie
B. furosemid dożylnie
C. mannitol dożylnie i leki miejscowe obniżające ciśnienie raczej to, bo acetazolamid powinno się podać i.v ale mannitol dopiero po 1h MANNITOL JEST DOPIERO W 2 FAZIE Jak jesteś w POZcie to mu nie podasz acetazolamidu dożylnie;p a gdzie tam jest dożylnie napisane? ale chyba w domysle zgłosila sie na izbe iokulistyczna. to podasz po
D. leki miejscowe obniżające ciśnienie i poczekać na ich efekt zanim włączy się leczenie ogólne
60) Pacjent normowzroczny, który na skutek urazu stracił własną soczewkę (przemieszczenie soczewki pod spojówkę na skutek pęknięcia gałki ocznej) stał się:
A. krótkowzroczny
B. nadwzroczny
C. niewidomy
D. niezależny od okularów w dal i wymaga korekcji tylko z bliska
61) Dopuszczalna różnica między szkłami okularowymi, przy której jest możliwe widzenie obuoczne to maksymalnie:
A. 3Dsph, 1,5Dcyl a ja mam tą odp w testach… kropelka: w nadwzrocznosci:3Dsferyczne ( u dzieci czasem 4 D), w krotrkowzrocznosci roznica do 7D, niezbornosc 1,5Dcylindrycznej; tak, ja tak mam też zanotowane z prelekcji dr Pojdy-Wilczek.
B. 1,5Dsph, 3Dcyl
C. 2Dsph, 0,5Dcyl
D. 5Dsph, 0Dcyl
62) Diagnostyka różnicowa zapalenia rogówki na tle pierwotniakowym jest ułatwiona dzięki zastosowaniu:
A. topografii rogówki
B. optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka
C. mikroskopii konfokalnej
D. przyżyciowego barwienia fluoresceiną
63) Które z nazwisk polskich naukowców wiąże się z operacją zaćmy:
A. Krwawicz
B. Speth
C. Kelmann
D. Miller
64) Proste zapalenie spojówki leczy się:
A. antybiotykami miejscowymi (np. Detreomycyna) o w zyciu, ani antybiotyk ani steriody!(chyba ze powiklane a tu nic nie ma o powiklanym) wiec jak dla mnie C (Niżank str 149)
B. antybiotykami i steroidami o działaniu miejscowym (np. Oxycort A)
C. sympatykomimetykami (np. Visine) visine na suche oczka sie stosuje
D. A i B
65) Kobieta lat 50 oraz jej córka lat 19 zgłosiły się do Poradni Okulistycznej. Obydwie podają podobne obiawy utrzymujące się od dłuższego czasu, tj.: pieczenie oczu, „zmęczenie oczu”, niewielkiego stopnia zaburzenia ostrości widzenia. W pierwszym etapie diagnostyka powinna być nakierowana na:
A. u obu kobiet – uczulenie
B. u matki – zespół suchego oka, u córki – zmiany refrakcji oka
C. u matki – jaskra, u córki – niezborność
D. u obu kobiet – wada refrakcji
66) Zabiegi polegające na niszczeniu ciała rzęskowego wykonuje się: CZYLI CO, A?
A. w jaskrze pierwotnej otwartego kąta, gdy ciśnienia wewnątrzgałkowego nie można obniżyć stosując 2 leki o dwóch różnych mechanizmach działania
B. w zapaleniu błony naczyniowej – likwidacja ogniska zapalnego
C. w przykurczu akomodacyjnym – likwidacja skurczu mięśnia rzęskowego
D. w jaskrze dokonanej z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym z dolegliwościami bólowymi- w jaskrze dokonanej to już nic się nie da zrobić, tylko etanol żeby trwale zniósł ból
67) W trakcie akomodacji soczewka:
A. przyjmuje bardziej kulisty kształt, zmniejsza swój promień krzywizny, skraca swoją ogniskową
B. przyjmuje bardziej płaski kształt, zmniejsza swój promień krzywizny, skraca swoją ogniskową
C. przyjmuje bardziej kulisty kształt, zwiększa swój promień krzywizny, skraca swoją ogniskową
D. przyjmuje bardziej kulisty kształt, zwiększa swój promień krzywizny, wydłuża swoją ogniskową
68) Wynik pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem Goldmana:
(1) zależy od grubości rogówki
(2) zależy od promienia krzywizny rogówki
(3) zalezy od pory dnia kiedy dokonujemy pomiaru
(4) jest zafałszowany po wykonaniu chirurgii refrakcyjnej
(5) jest zafałśzowany po operacji zaćmy
(6) jest zafałszowany po operacji przeciwjaskrowej
Prawidłowa odpowiedź to:
A. 1, 2
B. 4, 6
C. 5
D. 1, 3, 4
69) Trabekuloplastyka laserowa obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez:
A. zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej
B. zmniejszenie ciśnienia w żyłach nadtwardówkowych
C. utworzenie innej niż fizjologiczna drogi odpływu cieczy wodnistej
D. wytworzenie mikroperforacji w siateczce beleczkowania
70) Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
A. ciśnienie wewnątrzgałkowe jest prametrem stałym i nie ulega zmianom
B. ciśnienie wewnatrzgałkowe ulega dobowym wahaniom, najniższe jest w godzinach wczesnoporannych, a najwyższe wieczorem
C. ciśnienie wewnatrzgałkowe ulega dobowym wahaniom, najwyższe jest w godzinach wczesnoporannych tuż przed przebudzeniem, a najniższe wieczorem
D. ciśnienie wewnątrzgałkowe jest odwrotnie proporcjonalne do wartości ciśnienia tętniczego krwi
71) Inhibitory anhydrazy węglanowej obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez:
A. hamowanie produkcji cieczy wodnistej
B. zwiększenie odpływu przez przestrzeń naczyniówkowo – twardówkową
C. stabilizację bariery krew – ciecz wodnista
D. działanie parasympatykomimetyczne na receptory muskarynowe
72) Prostaglandyny obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez:
A. zwiększenie odpływu cieczy wodnistej przez beleczkowanie
B. zwiększenie odpływu cieczy wodnistej przez przestrzeń naczyniówkowo – twardówkową
C. poszerzenie naczyń spojówkowych
D. przerwanie bariery krew – ciecz wodnista
73) Neuropatia niedokrwienna przednia jest najczęściej wywołana:
A. stanem zapalnym nerwu wzrokowego
B. zaburzeniami ukrwienia nerwu wzrokowego spowodowanymi takimi schorzeniami jak: miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze
C. wzrostem ciśnienia śródczaszkowego
D. stwardnieniem rozsianym
74) Cechą odróżniającą neuropatię zapalną od zastoinowej jest:
A. czas trwania choroby (neuropatia zapalna trwa krócej)
B. wygląd tarczy nerwu wzrokowego: w neuropatii zapalnej jest ona obrzęknięta, a w neuropatii zastoinowej blada
C. objawy ogólne: w neuropatii zapalnej pacjent zgłasza złe samopoczucie ogólne, a w neuropatii zastoinowej jedynie bóle głowy
D. ostrość wzroku: z neuropatii zapalnej ostrość wzroku jest znacznie obniżona, w neuropatii zastoinowej ostrość wzroku nie ulega zmianie lub bardzo nieznacznemu pogorszeniu
75) Vitreolent, lek którego działanie ma spowolnić proces mętnienia soczewki, nie powinien być stosowany u pacjentów chorych na:
A. cukrzycę
B. astmę
C. schorzenia tarczycy
D. jaskrę
76) Nagminne zapalenie spojówek i rogówki najskuteczniej leczymy:
A. Zovirax (maść) + Heviran (tabletki)
B. Virolex (krople) + Heviran (tabletki)
C. Zovirax (krople) + Heviran (tabletki)
D. brak odpowiedzi prawidłowej to czym leczymy? objawowo leczymy krople nawilzajace, kompresy
77) Pacjenci leczeni amiodaronem powinni być okresowo badani przez okulistę z powodu:
A. polekowych zmian w tarczy nerwu wzrokowego
B. możliwości zapalenia spojówek typu toksycznego
C. odkładania się leku w spojówce (źle przepisana odp. tu ma byc ze w rogówce, czyli ta jest ok)
D. obniżenia kurczliwości mięśnia rzęskowego

Amiodaron może odkładać się centralnie pod torebką soczewki, w nabłonku rogówki i powodować obrzek tarczy nerwu wzrokowego
78) 36-letni przedsiębiorca zgłosił się na dyżur okulistyczny. Od 2 – 3 dni zauważył spadek ostrości widzenia, zamglone, małokontrastowe widzenie okiem prawym. Wywiad chorobowy, toksyczny oraz urazowy jest ujemny. Najbardziej prawdopodobna przyczyna tych objawów to:
A. CRS – środkowa chorioretinopatia surowicza
B. AMD – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
C. MC – zaćma Morgagni
D. KC – stożek rogówki
79) Film łzowy spełnia następujące funkcje:
A. zapewnia gładką powierzchnię oka
B. chroni oko przed infekcją
C. zapewnia prawidłowy stan komórek nabłonka rogówki
D. A, B i C
80) W warunkach fizjologicznych ilość łez wydzielanych w ciągu doby wynosi:
A. 1,5 – 2,0ml litr wydzieliny z nosa i tylko 2ml łez… człowiek jest jednak obrzydliwy^^ a fuuuuuuj
B. 10,0 – 12,0ml
C. 15,0 – 18,0ml
D. około 25ml
81) Łzawienie emocjonalne u dzieci występuje:
A. po urodzeniu
B. od 1. miesiąca życia
C. od 3. miesiąca życia
D. pod koniec 1. roku życia
82) Średnica prawidłowej rogówki u noworodka wynosi:
A. 8,0 mm
B. 9,0 – 10,5 mm
C. 12,0 mm
D. powyżej 12,0 mm
83) Większość noworodków rodzi się z:
A. krótkowzrocznością
B. nadwzrocznością powyżej 5,0D
C. niezbornością ja mam w zeszycie w prelekcji napisane że 69% noworodków ma niezborność odwrotną 3D.. czy ktoś może zweryfikować??? (tez mam w swoich notatkach, że astygmatyzm ok. 3D)też tak mam w notatkach, lecz 3 lnijki wyżej 94,6procent nadwzroczność, hmmmm bardzo logiczne notatki
D. nadwzrocznością od 1,0 do 3,0D - 94%
84) Wcześniaki po raz pierwszy należy badać okulistycznie:
A. zaraz po urodzeniu
B. w 4. tygodniu życia
C. w ciągu pierwszych trzech miesięcy
D. po skończeniu 1. roku życia
85) Wybrać stwierdzenie nieprawdziwe dotyczące łzawienia u dziecka:
A. może być objawem niedrożności dróg łzowych
B. może być spowodowane obecnością ciała obcego w rogówce
C. nie występuje u niemowląt
D. bywa objawem jaskry pierwotnej wrodzonej
86) Obraz wziernikowy charakterystyczny dla przebytej toksoplazmozy ocznej wrodzonej to:
A. liczne rozproszone ogniska przegrupowania barwnika
B. ostro ograniczone ognisko o brzegach wysyconych barwnikiem, najczęściej w centralnej części siatkówki
C. puszyste, żółte ognisko obrzęku
D. ogniska zwyrodnieniowe na obwodzie siatkówki
87) Objaw niecharakterystyczny dla jaskry wrodzonej to:
A. światłowstręt, łzawienie
B. średnica rogówki powyżej 12,0mm
C. obrzęk powieki
D. obrzęk rogówki
88) Stwierdzenie nieprawdziwe to:
A. przyczyną niedowidzenia jest zez
B. przyczyną niedowidzenia jest niewyrównana wada refrakcji
C. przyczyną niedowidzenia jest organiczne schorzenie gałki ocznej zbyt późno usunięte
D. niedowidzenie jest zawsze obustronne
89) Kapsuloreksja przednia to nacięcie torby przedniej w czasie zabiegu usunięcia zaćmy celem:
A. usunięcia jądra soczewki
B. uwodnienia ciała szklistego
C. wytworzenia przetoki pomiędzy przednią i tylną komorą oka
D. usunięcia części tęczówki
90) Sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa wszczepiana w czasie operacji zaćmy służy do korekcji:
A. bezsoczewkowości
B. krótkowzroczności
C. nadwzroczności
D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe a nie może byc to?? bo są różne soczewki, które wszczepia sie do oka zaiste, ale kurwa w pytaniu jak byk jest napisane “w czasie operacji zaćmy” ;Dhahaha
91) W jakich schorzeniach rogówki wykonuje się przeszczepy warstwowe przednie: w przedniej pozostawia się śródbłonek i głębokie warstwy zrębu
A. dystrofii śródbłonkowej Fuchsa- keratoplastyka drążąca
B. dystrofii polimorficznej tylnej
C. wrodzonym braku soczewki
D. stożku rogówki- keratoplastyka drążąca
92) Wskazać nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące ciał obcych nieprzenikających do wnętrza gałki ocznej:
A. ciało obce wewnątrz worka spojówkowego najczęściej zatrzymuje się pod powieką górną
B. pacjent zgłasza poczucie ciałą obcego pod powieką
C. doraźnie nie powinno się starać usuwać ciała obcego spod powieki ani płukać oka – należy niezwłocznie udać się do okulisty
D. stanowią częstą przyczynę zgłaszania się pacjentów na ostrych dyżurach okulistycznych
93) Wskazać stwierdzenie prawdziwe dotyczące ciał obcych wbitych w rogówkę:
A. jeśli doszło do uszkodzenia nabłonka rogówki należy niezwłocznie włączyć miejscowo leki steroidowe (przyspieszają procesy naprawcze rogówki)- GKS są przeciwwskazane bo utrudniają nabłonkowanie
B. w przypadku ciał obcych wbitych w rogówkę oko ni eboli, nie jest zaczerwienione, nie łzawi (ponieważ w rogówce brak jest naczyn krwionośnych)
C. jeśli doszło do uszkodzenia nabłonka rogówki należy skierować do leczenia na ostry dyżur okulistyczny
D. jeśli ciało obce metaliczne rogówki nie drażni oka – można pozostawić je w rogówce
94) Prawdą jest, że:
A. erozje nabłonka rogówki dają duże dolegliwości bólowe
B. leczenie erozji nabłonka rogówki polega na podaniu maści antybiotykowej
C. erozja nabłonka rogówki może być uwidoczniona poprzez wybarwienie jej roztworem fluoresceiny
D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe
95) Rozpoznanie jaskry można postawić stwierdzając:
(1) podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe > 21mmHg
(2) płytką komorę przednią
(3) wysoką krótkowzroczność
(4) neuropatię jaskrową nerwu wzrokowego
(5) ubytki jaskrowe w polu widzenia
Prawidłowy zestaw to:
A. 1, 4, 5
B. 2, 3, 4
C. 3, 4, 5
D. 4, 5
96) Anatomiczne czynniki predysponujące do pierwotnego zamknięcia kąta to:
(1) mięsień rzęskowy z patologicznym przebiegiem włókien podłużnych
(2) anatomicznie mniejsza gałka oczna
(3) płytka komora przednia
(4) wąski kąt przesączania
Prawidłowy zestaw to:
A. 1, 2, 3, 4 niw to w koncu?????????
B. 1, 3
C. 2, 3, 4
D. 3, 4
97) Ciśnienie panujące w żyłach nadtwardówkowych w warunkach normalnych wynosi:
A. 10mmHg
B. 20mmHg
C. 30mmHg
D. 40mmHg
98) Do badań okulistycznych, które powinno się wykonywać u pacjentów z podejrzeniem jaskry należą wszystkie poniższe oprócz:
A. pola widzenia
B. tonometrii aplanacyjnej Goldmana
C. OCT plamki
D. Gonioskopii

99) Zabiegiem filtracyjnym w leczeniu jaskry jest:
A. implantacja zastawki Ahmeda
B. trabekulektomia
C. cyklodestrukcja
D. irydektomia
100) Zanik nerwu wzrokowego w badaniu klinicznym manifestuje się:
A. zblednięciem tarczy nerwu wzrokowego, odwracalną utratą funkcji widzenia
B. zblednięciem tarczy nerwu wzrokowego, nieodwracalną utratą funkcji widzenia
C. obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego, nieodwracalną utratą funkcji widzenia
D. przekrwieniem tarczy nerwu wzrokowego, odwracalną utratą funkcji widzen


hn2010
2010
 1. Pacjentka lat 69 zgłosiła się do lekarza z powodu gwałtownego zaniewidzenia okiem prawym. Od dłuższego czasu skarży się na bóle głowy, utratę masy ciała, wzrost bolesności mięśni twarzy podczas jedzenia. Najprawdopodobniej przyczyną zaniewidzenia jest:
a) tarcza zastoinowa
b) zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
c) przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego
d) jaskra
2. Pierwszym objawem jaskry jest/są:
a) ból oka nasilający się w godzinach wieczornych
b) płomykowate krwotoczki spojówki
c) spadek ostrości widzenia
d) brak odpowiedzi prawidłowej
3. Młoda dziewczyna przyjmująca środki antykoncepcyjne oraz stosująca dietę odchudzającą skarży się na poczucie „piasku” pod powiekami. W jej przypadku wskazane jest wykonanie w pierwszej kolejności testu:
a) przerwania filmu łzowego (BUT)
b) Schirmer’a
c) Seidl’a
d) Amsler’a
4. Przyczyną owrzodzenia rogówki może być:
a) podwinięcie powieki
b) odwinięcie powieki
c) opadnięcie górnej powieki
d) pourazowy skurcz mięśnia okrężnego powiek
5. Za rozwój nagminnego zapalenia spojówek są odpowiedzialne:
a) adenowirusy
b) bakterie G (+)
c) bakterie G (-)
d) wirusy Varicella – zoster
6. Linie Haab’a obserwuje się w:
a) zaćmie
b) jaskrze wrodzonej
c) uszkodzeniu toksycznym rogówki
d) zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki
7. Najbliżej ciała szklistego (najbardziej wewnętrzną częścią siatkówki) jest:
a) komórka fotoreceptorowa siatkówki
b) nabłonek barwnikowy siatkówki
c) komórka dwubiegunowa siatkówki
d) aksony komórek zwojo

Zwyrodnienie kraciaste siatkowki :
a) brak ciągłości błony granicznej wewnętrznej i zanik wewnętrznych warstw siatkówki
b) dotyczy naczyniówki
c) jest chorobą związaną z degwych siatkówki
8. Optyczna Koherentna Tomografia (OCT) to badanie pomocne w diagnostyce:
a) siatkówki
b) drogi wzrokowej
c) skrzyżowania wzrokowego
d) tylnej części twardówki
9. Zapalenie miąższowe rogówki – keratitis interstitialis to wynik:
a) reakcji immunologicznej na antygen zakażającego drobnoustroju (str 182 niżank)
b) aktywnego namnażania się wirusa w komórkach nabłonka
c) pozapalnej destrukcji tkanek powodującej niezakaźne owrzodzenia nabłonka
d) zakażenia bakteryjnego rogówki
10. Choroby dystroficzne rogówki to schorzenia:
a) wtórne powstałe w wyniku nabytych schorzeń, urazów czy po zabiegach operacyjnych
b) charakterystyczne dla wieku podeszłego
c) pierwotne, dziedziczące się, obustronne zmiany postępujące w ciągu życia, niekiedy towarzyszą zaburzenia metaboliczne i zmiany skórne
d) charakterystyczne dla chorób metabolicznych
11. Owrzodzenie rogówki porażenne – keratitis neuroparalitica typowo umiejscowione jest:
a) w obrębie szpary powiekowej w centrum rogówki
b) w dolnych partiach rogówki (str 190)
c) na obwodzie rogówki
d) w dolnych partiach rogówki
12. Pierwotne zakażenie wirusem Herpes Simplex u dzieci charakteryzuje się:
a) występowaniem na skórze powiek pęcherzyków przechodzących w strupki. Ostrym zapaleniem spojówek o charakterze grudkowym, powiększeniem węzłów chłonnych. W większości przypadków nie dochodzi do zapalenia rogówki (str 182)
b) brakiem zmian w skórze powiek, ostrym zapaleniem spojówek o charakterze brodawkowatym, powiększeniem przyusznych węzłów chłonnych. W większości przypadków nie dochodzi do zapalenia rogówki
c) występowaniem na skórze powiek pęcherzyków przechodzących w strupki, ostrym zapaleniem spojówek o charakterze brodawkowatym, nie dochodzi do powiększenia przyusznych węzłów chłonnych. W większości przypadków nie dochodzi do zapalenia rogówki
d) występowaniem na skórze powiek pęcherzyków przechodzących w strupki, ostrym zapaleniem spojówek o charakterze grudkowym, nie dochodzi do powiększenia przyusznych węzłów chłonnych. Zazwyczaj ma bardzo ciężki przebieg z towarzyszącym owrzodzeniem rogówki i śródmiąższowym zapaleniem rogówki
13.Bakteryjne zapalenie spojówek u dzieci:
1. ma charakter brodawkowy i towarzyszy mu wydzielina ropna
2. ma charakter grudkowy i towarzyszy mu wydzielina śluzowo – surowicza
3. najczęstszymi czynnikami patogenami są: S. pneumoniae, H. inflaenzae, S. aureus
4. najczęstszymi patogenami są: N. meningitidis, H. inflaenzae, P. aeruginosa
5. terapia miejscowym antybiotykiem skraca czas trwania choroby i może przeciwdziałac zakażeniu przyległych struktur
6. w większości przypadków wskazana jest terapia ogólnoustrojowa antybiotykiem o szerokim spektrum działania
prawidłowy zestaw:
a) 1, 3, 5
b) 2, 4, 6
c) 1, 4, 5
d) Brak odpowiedzi prawidłowej
14. Odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej odbywa się:
a) przez kąt tęczówkowo – rogówkowy w 90% i drogą naczyniówkowo – twardówkową w 10%
b) przez kąt tęczówkowo – rogówkowy w 10% i drogą naczyniówkowo – twardówkową w 90%
c) przez kąt tęczówkowo – rogówkowy a drogą naczyniówkowo – twardówkową jedynie w nocy
d) tylko drogą naczyniówkowo – twardówkową
15.Prawidłowa wartość stosunku liczbowego średnicy zagłębienia do średnicy tarczy czyli cup/disc – c/d u ludzi zdrowych wynosi:
a) 0.8 – 1.0
b) 0.5 – 0.6
c) 0.2 – 0.3
d) > 0.7
16. W stadium I zmian w polu widzenia u chorych na jaskrę obserwujemy:
a) objaw ogołocenia plamy ślepej
b) tworzenia się schodka Ronnego
c) powiększenie plamy ślepej i powstawanie mroczka łukowatego Bjerruma
d) powstanie centralnej i skroniowej wyspy widzenia
17. Ciśnienie wewnątrzgałkowe to parametr:
a) stały nie ulegający zmianom
b) zmienny, najwyższe wartości ciśnienie wewnątrzgałkowe osiąga w godzinach wieczornych, a najniższe w godzinach wczesno – porannych
c) zmienny zależny od wahań ciśnienia tętniczego krwi
d) zmienny, najwyższe wartości ciśnienie wewnątrzgałkowe osiąga w godzinach wczesno – porannych tuż przed przebudzeniem a najniższe w godzinach wieczornych
18.Cechy ataku jaskry:
a) szeroka źrenica, przekrwienie powierzchni spojówki, głęboka komora przednia pogorszenie widzenia
b) silne przekrwienie gałki ocznej, zmętnienie rogówki, spłycenie komory przedniej, zwężenie szpilkowate źrenicy, bardzo wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe
c) silne przekrwienie gałki ocznej, zmętnienie rogówki, spłycenie komory przedniej, poszerzenie i pionowo owalne zniekształcenie źrenicy, bardzo wysoki ciśnienie wewnątrzgałkowe
d) ból oka, łzawienie, przekrwienie powierzchowne spojówki, wąska źrenica
19. Zapalenie istoty właściwej rogówki przy pierwotnie niezmienionym nabłonku i śródbłonku jest charakterystyczne dla:
a) zapalenia grzybiczego
b) zapalenia wirusowego (HSV str 182)
c) kiły wrodzonej
d) boreliozy
20. Gerontozon to:
Gerontoxon. (greck.), białawe albo żółtawe łukowate przyćmienie rogówki blisko jej brzegu, wskutek infiltracji tłuszczowej komórek rogówki
a) zmiana zwyrodnieniowa rogówki (odkładanie ciał tłuszczowych)
b) nowotwór zarodkowy siatkówki
c) toksyczne uszkodzenie ciała rzęskowego
d) pozapalna blizna rogówki
21. Objaw Tersona to:
a) zniesienie czucia rogówki
b) krwotok wewnątrzgałkowy po krwotoku podpajęczynówkowym
c) zwichnięcie tarczki powieki w wyniku urazu
d) drżenia powiek przy niedoborze jonów magnezu i potasu
22. Ślepota zmierzchowa, postępujące koncentryczne zawężanie się pola widzenia w dół punktu fiksacji, obustronność oraz symetryczność to cechy:
a) zaćmy
b) retinopatii cukrzycowej
c) zapalenia siatkówki
d) zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (str 397 niżank)
23. Zabiegi polegające na częściowym niszczeniu ciała rzęskowego stosuje się w:
a) celu likwidacji stanu zapalnego w przewlekłym zapaleniu ciała rzęskowego
b) celu likwidacji stanu zapalnego w ostrym zapaleniu ciała rzęskowego
c) celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w jaskrze dokonanej bolesnej (?) z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym (powtórzone??)
d) przykurczu akomodacyjnym u dzieci do 8 rż
24. Farmakologiczne porażenie akomodacji:
1. Atropina – ok. 9 h (7-10dni)
2. Skopolamina – ok. 8 dni (30h)
3. Tropicamid – ok. 4 h
4. Neosynefryna – ok. 1 h (nie poraża akomodacji)
Prawidłowa odpowiedź to:
a) 1 i 2
b) 3 i 4
c) 1, 3 i 4 ??????
d) 3
25. W leczeniu farmakologicznym jaskry w postaci kropli do oczu możemy zastosować: to będzie tu c czy d?
1. sympatykomimetyki
2. sympatykolityki
3. parasympatykomimetyki
prawidłowa odpowiedź to:
a) 2
b) 1 i 2
c) 2 i 3
d) 1, 2 i 3
26. Podstawowe leczenie ostrego zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej to:
1. leki przeciwzapalne
2. leki porażające akomodację
3. leki rozszerzające źrenicę
4. antybiotyki - tylko jesli wywolane infekcją wiec podstawa to pierwsze trzy
prawidłowa odpowiedź to:
a) 1
b) 1, 2 i 3
c) 3 i 4
d) 1, 2, 3 i 4 to co tu ma byc w koncu???? B!!
27. Niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu zapalenia przedniego odcinka oka stosujemy:
a) ok. 3 miesiące
b) ok. 14 dni
c) zawsze pełne 3 miesiące
d) bez ograniczeń czasowych ( bierzesz garsc tabletek, otwierasz usta i rzucasz, ile wpadnie tyle jest odpowiednia dawką) jak cukiereczki…=)
28. Tworzenie nowych naczyń krwionośnych w siatkówce i tęczówce w przebiegu mikroangiopatii cukrzycowej spowodowane jest:
a) zaburzeniami przepływu krwi i dotlenienia tkanek
b) stanem zapalnym o typie ziarninującym
c) procesami gojenia się uszkodzeń cukrzycowych
d) rozrostem siatkówki i tęczówki
29. Związanym z rozwojem keratopatii wirowatej jest:
a) metotrekstat
b) indometacyna
c) amiodaron
d) B i C (str 207) ( plus chlorpromazyna i przeciwmalaryczne)
30. Wskazać prawidłowe stwierdzenie dotyczące makulopatii cukrzycowej:
a) jej istotą jest obrzęk plamki i odkładanie się wysięków twardych
b) jest to najczęstsza przyczyna praktycznej utraty wzroku w cukrzycy typu 2
c) szczególnym rodzajem makulopatii cukrzycowej jest torbielowaty obrzęk plamki
d) A, B i C
31. W przypadku żelazicy mogą wystąpić wszystkie wymienione objawy, z wyjątkiem:
a) rdzawego zabarwienia tęczówki
b) głębokiego uszkodzenia nabłonka barwnikowego
c) zwyrodnienia kraciastego siatkówki (str 532 niżank)
d) zaćmy
32. U dzieci i młodzieży wadę wzroku należy badać po porażeniu akomodacji ponieważ akomodacja może przesunąć refrakcję oka w kierunku nadwzroczności.
a) oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek a nie krótkowzroczności? zgadzam się! bo skurcz akomodacyjny. Wg mnie c
b) oba zdania są prawdziwe i nie ma między nimi związku
c) pierwsze zdanie jest prawdziwe a drugie fałszywe- to ma być!!! bo przesuwają refrakcje w kierunku krótkowzroczności
d) pierwsze zdanie jest fałszywe a drugie prawdziwe

nadmierna akomodacja powoduje powstawanie pozornej krótkowzroczności u młodych osób z nadwzrocznościa i normowzrocznością.

33. Krótkowzroczność nie może być:
a) wrodzona
b) skutkiem zaćmy
c) związana ze stosowaniem pilokarpiny
d) następstwem usunięcia soczewki z oka miarowego
34. Nadmierna akomodacja może być przyczyną poniższych dolegliwości, z wyjątkiem:
a) wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego
b) wymiotów
c) bóle głowy
d) bóle oczu
35. Starczowzroczność dotyczy ludzi wyłącznie:
a) z nadwzrocznością
b) powyżej 60 rż
c) osób pracujących powyżej 6 h dziennie
d) osób między 40 – 70 rż
36. Starczowzroczność koryguje się soczewkami:
a) cylindrycznymi
b) rozpraszającymi w niskiej krótkowzroczności
c) rozpraszającymi w średniej krótkowzroczności
d) skupiającymi w średniej krótkowzroczności to raczej bo (+) się daje
37. 50 – letni mężczyzna nosi stałe soczewki kontaktowe – 7,5D, a do pracy z bliska:
a) nie potrzebuje okularów
b) potrzebuje okularów – 2.0D
c) potrzebuje okularów + 2.0D to raczej
d) potrzebuje okularów – 5.5D a czemu nie c? ?? ? a czemu to? dodajesz bezsensu a nie jest tak, że te soczewki ma , a na to daje okulary? skoro soczewki na stałe? Wtedy byłoby c?

na stałe ma załozone soczewki wiec wada krótkowzrocznosci do 0 jest skorygowana, natomiast starczowzorocznosc powoduje, że trzeba mu dodać 2 do pracy z bliska wiec c
38. Widzenie obuoczne rozwija się:
a) między 3 a 7 rokiem życia
b) wyłącznie gdy nie ma wady wzroku
c) gdy nie ma zeza
d) u noworodków donoszonych

39. Pojęcie rubeosis iridis oznacza:
a) neowaskularyzację rogówki
b) nowotwórstwo naczyniowe na brzegu źrenicznym tęczówki
c) tzw. Czerwone oko
d) krwotok do ciała szklistego
40. Obraz tzw. „czerwonej wisienki” jest charakterystyczny dla:
a) CSR – centralnej surowiczej retinopatii
b) Zakrzepu żyły środkowej siatkówki
c) AMD
d) Zamknięcia tętnicy środkowej siatkówki ( i sfingolipidozy str (405)
41. W zapaleniu błony naczyniowej oka o typie ziarninującym obserwuje się:
1. guzki Koeppego
2. guzki Busacca
3. przekrwienie rzęskowe
4. przekrwienie spojówkowe
prawidłowa odpowiedź to:
a) 1 i 2 (str 224)
b) 1, 2, 3 i 4
c) 3
d) 1 i 3
42. Leczeniem z wyboru jaskry fakolitycznej jest:
a) zabieg usunięcia zaćmy
b) stosowanie środków osmotycznie czynnych podanych dożylnie
c) zabieg przeciw jaskrowy (wytworzenie przetoki)
d) stosowanie inhibitorów anhydrazy węglanowej

 1. x
a) 1/5
b) 5/5
c) 1/50
d) 5/10

43. Nierównoległe ustawienie oczu (zez) u dziecka może być przyczyną:
a) bóle oczu
b) przewlekłego zapalenia spojówek
c) niedowidzenia
d) postępującej wady wzroku
44. Jeśli za odległość do badania ostrości wzroku w dal przyjmujemy odległość 5 metrów a do bliży 0,5 metra, to bez korekcji pacjent z wadą – 5D w stosunku do pacjenta z wadą – 3D widzi:
a) lepiej z bliska
b) lepiej w dal
c) gorzej z bliska
d) lepiej z bliska a gorzej w dal
45. Duża kulista soczewka i wypukła rogówka mogą być przyczyną:
a) nadwzroczności
b) krótkowzroczności
c) starczowzroczności
d) normowzroczności


46. Nadwzroczność jest wadą wzroku:
a) w której światło jest ogniskowane przed siatkówką
b) przeważają u dzieci
c) wymagają korekcji operacyjnej
d) powiększającą się z wiekiem
47. Każda? wada wzroku jest wskazaniem do noszenia okularów lub soczewek kontaktowych PONIWAŻ nie używanie okularów może być przyczyną bólu głowy i różnych dolegliwości oczu:
a) oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek a nie to?
b) oba zdania są prawdziwe i nie ma między nimi związku
c) pierwsze zdanie jest prawdziwe a drugie fałszywe
d) pierwsze zdanie jest fałszywe a drugie prawdziwe
48. Niedowidzenie (amblyopia):
a) można wykryć wyłącznie między 3 a 7 rokiem życia
b) rozwija się głównie przed 5 rokiem życia
c) dotyczy dorosłych po okresie rozwoju widzenia
d) oznacza obniżenie ostrości wzroku bez względu na przyczynę
49. Które ze stwierdzeń dotyczących jaskry wrodzonej jest prawdziwe:
a) jedynym skutecznym sposobem leczenia jaskry wrodzonej jest leczenie chirurgiczne a leczenie zachowawcze jest leczeniem wspomagającym pomiędzy zabiegami (powtórzone, ale niżank pisze, że leczenie zachowawcze nie istnieje)
b) jedynym skutecznym sposobem leczenia jaskry wrodzonej jest leczenie zachowawcze
c) zarówno leczenie chirurgiczne jak i operacyjne są skutecznymi metodami leczenia jaskry wrodzonej
d) brak poprawnej odpowiedzi
50. Prostaglandyny stosowane w leczeniu jaskry:
a) ułatwiają odpływ cieczy wodnistej przez kąt tęczówkowo – rogówkowy
b) ułatwiają odpływ cieczy wodnistej drogą naczyniówkowo – twardówkową
c) hamują produkcję cieczy wodnistej
d) hamują produkcję cieczy wodnistej i ułatwiają odpływ przez kąt tęczówkowo – rogówkowy
51. Do badań okulistycznych które powinno się wykonać u pacjentów z podejrzeniem jaskry należą wszystkie oprócz:
a) tonometrii aplanacyjnej Goldmana
b) pachymetrii
c) optycznej koherentnej tomografii (OCT) plamki
d) badania pola widzenia i oceny stereoskopowej tarczy nerwu wzrokowego
52. Zanik nerwu wzrokowego w badaniu klinicznym manifestuje się:
a) zblednięciem i zagłębieniem tarczy nerwu wzrokowego, towarzyszy mu odwracalna utrata funkcji widzenia
b) obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego, towarzyszy mu utrata funkcji widzenia
c) przekrwieniem tarczy nerwu wzrokowego, towarzyszy mu odwracalna utrata funkcji widzenia
d) zblednięciem tarczy nerwu wzrokowego, towarzyszy mu nieodwracalna utrata funkcji widzenia
53. Ostrość wzroku w obrzęku zastoinowym i obrzęku zapalnym jest:
a) znacznie obniżona w obu postaciach obrzęku
b) jest znacznie obniżona w obrzęku zapalnym i praktycznie niezmieniona w początkowym obrzęku zastoinowym
c) jest znacznie obniżona w obrzęku zastoinowym a praktycznie niezmieniona w obrzęku zapalnym
d) ostrość nie ulega pogorszeniu w żadnej z wymienionych postaci obrzęku
54. Objaw Fostera – Kennedyego jest charakterystyczny dla:
a) guzków okolicy potylicznej i charakteryzuje się obustronnym zanikiem nerwów wzrokowych
b) guzów przedniego dołu czaszki, gdzie ucisk na jeden z nerwów wzrokowych w odcinku wewnątrzczaszkowym powoduje zanik nerwu a po stronie przeciwnej tarczę zastoinową
c) neuropatii pozagałkowej nerwu wzrokowego wywołanej uszkodzeniem toksycznym przez leki
d) neuropatii nerwu wzrokowego przy zatruciach metanolem
55. Najbardziej zewnętrzną warstwą siatkówki jest:
a) warstwa komórek zwojowych
b) warstwa komórek nerwowych
c) nabłonek barwnikowy
d) warstwa jądrzasta
56. Retinopatia surowicza środkowa występuje najczęściej u:
a) dzieci do 2 roku życia
b) osób po 60 rż
c) młodych mężczyzn 30 – 40 rż neurotyczni typ osobowości A
d) x
57. W przypadku rozwoju AMD dochodzi do ubytku w części pola widzenia:
a) obwodowej
b) centralnej
c) górnej
d) skroniowej – obwodowej
58. Trakcja szklistkowo – siatkówkowa może prowadzić do:
a) rozwoju zapalenia wnętrza gałki ocznej
b) zmętnienia rogówki
c) rozwoju druzów siatkówki
d) odwarstwienia siatkówki
59. II̊̊̊̊˚ angiopatii nadciśnieniowej to:
a) miedziane zabarwienie naczyń tętniczych, rozproszenie naczyń żylnych (objaw Bonneta), zwężeniu żył (objaw Gunna), wygięcie się naczyń żylnych pod kątem prostym - a to nie III?
b) bardziej nasilone, ogniskowe zwężenie tętnic, zmiana kierunku przebiegu żyły w miejscu skrzyżowania jesli II to to pasuje
c) zwężenie tętniczki, poszerzone refleksy świetlne tętnic
d) miedziane zabarwienie naczyń tętniczych, rozszerzenie naczyń żylnych (objaw Bonneta) zwężenia żył, wygięcie się naczyń żylnych pod kątem prostym, srebrne zabarwienie naczyń tętniczych i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego IV
60. Skrót IRMA oznacza:
a) śródsiatkówkowe nieprawidłowości drobnonaczyniowe
b) II˚ zaawansowania czerniaka
c) Odwarstwienie siatkówki otworopochodne
d) Alergiczne zapalenie spojówek
61. Retinopatia wcześniaków w stopniu 4, to:
a) całkowite odwarstwienie siatkówki V
b) częściowe odwarstwienie siatkówki (str 454)
c) rozwarstwienie siatkówki
d) proliferacje włóknisto naczyniowe do ciała szklistego III
62. Badanie okulistyczne każdego dziecka powinno być przeprowadzone przed ukończeniem:
a) 2 rż
b) 4 rż to badanie ostrości
c) 7 rż
d) 15 rż
63. Zaburzenie widzenia barw jest charakterystycznym objawem:
a) jaskry
b) zaćmy
c) zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
d) zapalenia nerwu wzrokowego
64. Odwarstwienie siatkówki występuje bez:
a) zaburzeń ostrości wzroku
b) zaburzeń pola widzenia
c) bólu
d) przyczyny (idiopatyczne)
65. Odwarstwienie siatkówki wysiękowe wymaga:
a) leczenia operacyjnego (powtórzone)
b) likwidacji ognisk zapalnych
c) usunięcia soczewki
d) leczenia wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego
66. Objawy charakterystyczne dla tzw „triady irytacyjnej” to:
a) ból oka, pogorszenie widzenia, wydzielina ropna
b) światłowstręt, łzawienie, zwężenie szpary powiekowej
c) łzawienie, wydzielina surowiczo – ropna, pogorszenia widzenia
d) obrzęk powiek, nastrzyknięcie mieszane, wydzielina surowicza
67. Typ grudkowy reakcji zapalnej spojówek – coniunctivitis follicularis jest charakterystyczny dla:
a) zapaleń bakteryjnych i wiosennego zapalenia spojówek
b) infekcji wirusowych i chlamydiowych
c) zapaleń powstałych na skutek noszenia soczewek kontaktowych
d) zapaleń prostych spojówek
68. Klasyczny zabieg Credego polega na podaniu do worka spojówkowego obu oczu bezpośrednio po urodzeniu dziecka kropli:
a) antybiotyku
b) 1% r-ru azotanu srebra (1% sol. Argenti nitrici)
c) Azotanu srebra
d) Soli fizjologicznej
69. Rogówka zbudowana jest z następujących warstw – wybierz odpowiedź zachowującą właściwą kolejność począwszy od warstwy zewnętrznej rogówki:
a) nabłonek, błona graniczna przednia, blaszka graniczna tylna, istota właściwa, śródbłonek
b) nabłonek, śródbłonek….
c) Śródbłonek, blaszka graniczna tylna, istota właściwa, blaszka graniczna przednia, nabłonek
d) Nabłonek, blona graniczna przednia, istota właściwa, blaszka graniczna tylna, śródbłonek
70. Wrzód pełzający ulcus serpens powstaje w wyniku:
a) zakażenia bakteryjnego
b) grzybiczych rogówki
c) neuropochodnych i troficznych rogówki
d) wirusowych rogówki
71. Gonioskopia służy do:
a) oceny kąta przesączania
b) x
c) x
d) x
2008 ZABRZE

1.Ciśnienie w gałce ocznej
a. zależne od ciśnienia RR krwi
b. zmienne, wysokie rano niskie wieczorem
c. zmienne, niskie rano wysokie wieczorem
d. niezmienne

2. Lasery są stosowane w okulistyce:
a. w diagnostyce
b. w leczeniu
c. A i B

3. Objaw palcowo-oczny występuje u:
a. dzieci niewidzących.

Objaw Franceschettiego (zwany także objawem palcowo-ocznym) – polega na uciskaniu przez niemowlę pięścią lub kciukami gałek ocznych. Występuje u dzieci niewidzących.

4. Objaw Bonneta w 3 stopniu retinopatii nadciśnieniowej.
Spłaszczenie pozorujące przewężęnie,a nawet przerwanie naczynia żylnego pod tętniczką i jego ampułowate rozdęcie (Gunn ++)

Objaw Salusa- (Gunn+) przemieszczenie naczynia żylnego i jego kolankowate wygięciue pod tętniczką.

5. Zespół Pseudo Foster-Kennedy występuje w:
a. guzach przysadki
b.....
c. wzmożone nadciśnienie wew. czaszkowe i niedowidzenie jednostronne? (TAK)

Przy jednostronnej krótkowzrocznośći wysokiej w przypadku której wskutek płaskiej i dużej tarczy rozwija się mechanizm zastoinowy

Zespół Fostera- Kennedy’ego- zanik tarczy nerwu wzrokowego wskutek ucisku po stronie homolateralnej do położenia guza, a tarczy zastoinowej rozwijającej się w wyniku nadciśnienia śródczaszkowego po stronie przeciwnej. – zanik węchu.

6. Kwasy dokonują najcięższego uszkodzenia bezpośrednio po zadziałaniu.

7. Co oznacza zapis 5/8

8. Ilu neuronowa jest współczulna komponenta odruchu źrenicznego 4?

Droga dośrodkowa: siatkówka-> nerw wzrokowy -> skrzyżowanie > pasmo wzrokowe -> droga wzrokowa (c. kolankowate boczne)-> jądro przedpokrywowe

Droga odśrodkowa: jądro Westphala- Edingera-> Nerw okoruchowy -> zwój rzęskowy-> włókna parasympatyczne

?9. Test Jonesa ( drożność przewodu nosowo łzowego, fluoresceina)

10. Jakim testem wykryjemy znaczne ubytki nabłonka rogówki.
a. próba fluoresceinowa

11. Przed zaopatrzeniem chirurgicznym rany wykonamy... rewizję

12. Opasające bóle głowy... choroba Hortona.
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic. >65rż. Objawy: chromanie żuchwy, bóle głowy- ból skalpu, CRP> 2,45, rozbicie, bóle mięśniowe. Objawy oczne: przejściowe zaniewidzenia, podwójne widzenie, nagła częściową lub całkowitą utratę wzroku w jednym oku.

13. Triada irytacyjna : światłowstręt, łzawienie, zwężenie szpary powiekowej. (zapalenie spojówek)

14. Leczenie ostrego ataku jaskry –
1. acetazolamid 500mg i.v potem diuramid 2x250mg p.o
2. Timolol 0,5% co 12h
3. Dexamethason 4x dz
4. Pilokarpina 2% co 15min przez 1h (do drugiego profilaktycznie 1%)

Po 1h- 20% mannitol 1g/kg m.c.

15. Film łzowy co produkuje poszczególne komponenta
Woda- gruczoły łzowe
Śluz- komórki kubkowe spojówki
Tłuszcz- gruczoły Meiboma

16. Grudkowe zapalenie spojówek - czynnikiem sprawczym wirusy lub chlamydie.
Rekacja tkanki limfatycznej. Dolne sklepienie worka spojówkowego (wyjątek jaglica- sklepienie górne). Wirusowe, wtrętowe (chlamydie)

?17. Jak możemy zmierzyc refraktometrię: obiektywnie i subiektywnie

18. mokra postać AML ? neowaskularyzacja naczyniowa (CNV).
 • Uniesienie nabłonka barwnikowego
 • Lipidowe wysięki twarde i przesięk podsiatkówkowy
 • Wylewy krwawe
 • Półksiężycowate pękniecia NBS
 • Szarozielonkawa blona włóknisto naczyniowa
 • druzy nie ma druz w wysiekowj są w suchej

19. Co stosujemy w anizometropii sferycznej przekraczajacej 4D :
a) soczewki jednoogniskowe
b) dwuogniskowe
c) soczewki fakijne
d) wewnątrzgałkowe

20.anizometropia różnowzroczność >3D-czym wyrównać? -soczewka kont.

21.droga współczulna-ile neuronów i pytanie jedno dotyczące odruchów źenicznych

22.wideokeratografia-do czego służy? zmiany krzywizny rogówki(stożek) astygmatyzm

23.akomodacja- skurcz wiązek okrężnych mięśnia ciała rzęskowego zmniejszającego napięcie włókien obwódki rzęskowej Zinna, na których zawieszona jest soczewka. Dzięki swojej sprężystości staje się ona bardziej wypukła i wzmacnia swoją moc, co sprawia żę oko jest zdolne skupiać na siatkówce promienie biegnące z bliskiej odległości a więc rozbieżne. Zdolność przystosowania oka normowzrocznego do widzenia z bliska.

24. leczenie obrzęku plamki -laseroterapia ogniskowa

25. Sommerfielda czy kogos tam jakiś pierścień...? w zaćmie resztkowej wraz z perłami elshinga

26.pseudofakia – stan po wszczepieniu sztucznej osczewki

27.powikłania posterydowe oczne

28.AIDS-co najczesciej wywoluje schorzenia oczne(cytomegalia, grzyby, toksoplazmoza...jeszcze cos)?

29.test Johnsa

30.kobieta 57lat przychodzi i ma uczucie piasku pod powikami-jakie badabia

31. test Seidlea
ocena szczelności rany pooperacyjnej, niebieskie światło lampy szczelinowej, fluoresceina- obserwujemy czy jest wyciek

32. zez porazenny-czym sie nie charakteryzuje
Uszkodzenie nerwów ruchowych unerwiających mięśnie gałki.
Charakterystyczne:
 • niedoczynność tożstronnego agonistyk
 • oko dotknięte zezem porażennym nie towarzyszy w ruchach oku prowadzącemu
 • kąt odchylenia oczu względem siebie jest niestaly
 • kompensacyjna pozycja głowy
 • podwójne widzenie
 • kąt wtórny odchylenia jest większy od kąta pierwotnego- synergistyczne działanie mięśniowe obu oczu w celu wykonywania jakiegoś ruchu otrzymują z ośrodków ponadjądrowych impulsy o tej samej sile – PRAWO HERINGA

33. zez u dziecka przed pierwszym rokiem zycia-co się robi? ze sie bada? nie pamietam dokladniejak brzmiało to pytanie?
generalnie w książce nie ma o tym ani słowa: nadania: 9 zasadniczych pozycji, krzyż Maddoxa, podwójne widzenie, ekran Hessa,. A leczenie przyczynowe należy do neurologa. Naprzemienne zasłanianie oczu- zapobieganie przykurczom i szkła pryzmatyczne.

34.rana powieki-co nalezy zrobic(rewizja, mri, RTG...?)

35.zaćma jądrowa-co powoduje? -krótkowzroczność refrakcyjną – wzrost współczynnika załamania zagęszczonego jądra soczewkowego.

36.podwichnięcie soczewki: jakie objawy: podwójne widenie, krótkowzroczność, niezborność albo wszystkie
naderwanie aparatu więzadłowego (podwójne widzenie jednooczne, drżenie tęczówki, zamglenie widzenie, zab.akomodacji, przejściowe wzrosty ciśnienia)
Z. Marfana- do górny
z. marchesaniego- do dołu
homocystynuria- donosowo
L: pozatorebkowo usunięcie soczewki

37.fotopsje gdzie wystepują – reakcja siatkówki na jej mechaniczne pobudzanie przez dynamiczna trakcję szklistkowa. Mogą być prowokowane ruchami oczu, skroniowa część pola widzenia. W przedarciowych odwaratwieniach siatkówki.

38.wrzód pełzajacy -(ulcus serpens) wywołują – bakterie, najczęściej dwoinka zapalenia płuc( S.aureus, S. pneumoniae, P. aeruginosa), a najczęściaj występujące owrzodzenie rogówki to wrzód brzeżny – ulcus marginale, wywołany przez zapalenie gronkowcowe.

39.jakie postepowanie w oparzeniu zasadami?
obfite przemywanie wodą WYJĄTEK- wapno gaszone!! Usunąć wacikiem wszystkie grudki!
W gabinecie: przepłukiwanie 1/2h NaCl 0,9%.

40.opis pana,który przychodzi do lekarza, ból opasajacy głowy, boląca zuchwa....-pasowało do choroby Hortona (patrz wyżej)

42.kolejny pan przychodzi do lekarza i ma róńze dziwne obj na dnie oka min, brak tetnienia żylnego ...co to? tarcza zastoinowa

43.nadwzrocznoś miedzy 35-45 r.ż. ujawnia się, pogłębia, żmniejsza...
? czy jakoś tak .. ??u tych co mają 0 zaczyna się pojawiać.. jak mają już + to się pogłębia..

44. gdzie wystepuje zwyrodnienie kraciaste? ( i tu wady refrakcji podane)
1/3 odwarstwień siatkówki. Brak ciągłości błony granicznej wewnętrznej, zaniek wewnętrznych warstw siatkówki. Otoczone kieszonką płynnego ciała szklistego. – krótkowzroczność!

45. pseudozespół Foster Kenedy to wysoka krótkowzroczność i podwyższone ciśń śródczaszkowe -> tarcza zastoinowa tylko w jednym oku.

Def: Przy jednostronnej krótkowzrocznośći wysokiej w przypadku której wskutek płaskiej i dużej tarczy rozwija się mechanizm zastoinowy

??46. UPOśLEDZENIE , KTóREJ BARWY JEST PRZY CHOROBACH NERWU WZROKOWEGO. ODP.- CZERWONEJ (a zielony nie?) też

47. Objawy zapalenia nII. pozagałkowego
 • spadek ostrości wzroku
 • ból w głębi oczodołu
 • obniżenie poziomu czułości na światło
 • mroczek altitudinalny/ łukowaty
 • zaburzenie widzenia barw osi czerwien- zieleń
 • dno oka bez zmian

48. Jakiej choroby poszukiwać gdy zapalenie pozagałkowe- SM, zakażenia wirusowe u dzieci- obustronne

49. Skład filmu łzowego oraz co produkuje kolejne warstwy

Warstwy filmu łzowego
 1. powłoczka tłuszczowa- utrudnia odparowanie łez, pionowa stabilność płynu łzowego, poślizg przy ruchach powiek- gruczoły łojowe Meiboma, gruczołu Zeissa.
 1. warstwa wodna- podstawa pod względem ilościowym, nawilża nabłonek rogówki, dostarcza tlen, spłukuje i dezynfekuje powierzchnię oka- gruczoły łzowe
 1. komponent śluzowy: bezpośrednio na powierzchni galki ocznej- ścisłe przyleganie i utrzymywanie się filmu łzowego na jej powierzchni, a w szczególności na powierzchni rogówki.- komórki kubkowe spojówki

50. Zez akomodacyjny - cechy(kombinacje do wyboru)
  • najczęstsza postać zeza
  • trwałe odchylenie jednego oka w osi
  • oko zezujące towarzyszy w ruchach
  • stały kąt odchylenia
  • odchylenie pierwotne ma ten sam kąt co odchylenie wtórne
  • utrata równowagi sensorycznej- niedowidzenie ?
51.Zez porażenny – patrz wyżej (pkt 14)

52.Metoda leczenie retinopatii cukrzycowej przy uszkodzeniu plamki
fotokoagulacja laserowa, ogniskowa, panfotokoagulacja laserowa (PFK), Kriokoagulacja, Witrectomia pars plana

53. Ogniskowanie obrazu za gałką oczną w kilku miejscach to: niezborność nadwzroczna złożona, niezłożona i inne(?)

54. Na czym polega retinopatia wcześniacza – proliferacja naczyń siatkówki

55. Co robią prostaglandyny w jaskrze – zwiększenie odpływu cieczy wodnistej przez przestrzeń nadnaczyniówkową.

??56. Ilość neuronów w drodze odruchu na światło 4?

57. Jaka część drogi wzrokowej jest najważniejsza dla odruchu konsensualnego

58. Co dzieje się po podaniu mydriatyku – rozszerzenie źrenicy

59. Zapalenie grudkowe: Kiedy występuje
reakcja tkanki limfatycznej. Luźna tkanka spojówkowi sklepień. Najczęściej w dolnym (wyj jaglica- górne). Ostre- wirusowe, przewlekłe- zapalenia wtrętowe spowodowane przez chlamydie.

60. Zabieg Credego: Co się podaje
1 kropla 1% azotanu srebra

61.W jakich jednostkach jest leucocoria (Wiki)
 • siatkówczaku (późny objaw),
 • zaćmie wrodzonej soczewki,
 • chorobie Coatsa,
 • przetrwałym hiperplastycznym pierwotnym ciele szklistym,
 • czerniaku złośliwym ciałka rzęskowego,
 • krwotoku do ciała szklistego, endophtalmitis,
 • odwarstwieniu siatkówki,
 • zapaleniu siatkówki (toksoplazmoza, toksokaroza, zakażenie cytomegalowirusem, Candida albicans),
 • wrodzonych anomaliach siatkówki.
???62. Oczopląs u dziecka jest fizjologiczny do 1 rż i jest spowodowany niedojrzałością plamki.: Oba zdania prawdziwe, pierwsze prawdziwe a drugie fałszywe i inne kombinacje.

63. Objawy jaskry(chodziło o mroczki Bjerumma)
 • mroczki paracentralne- Bjerruma
 • mroczek łukowaty
 • schód nosowy Ronnego
 • widzenie lunetowate
 • klin skroniowy
64. Objawy zamknięcia kąta przesączania : szeroka źrenica owalna i sztywna,twarda gałka i
przekrwienie a także 3 kombinacje błądne
 • silny ból oka i głowy
 • spadek ostrości i zamglenie
 • silne przekrwienie gałki- głębokie i powierzchowne
 • zmętnienei rogówki, naparstkowaty obrzęk nabłonka
 • spłyceniekomory przedniej
 • żrenica: szeroka, pionowo owalna, nie reaguje na światło
 • naczynia tęczówki rozszerzone
65. Co to są dystrofie rogówki: choroby pierwotne czy wtórne i inne możliwości
Wrodzone, obustronne, symetryczne, wolno postępujące

66. co nie wyst w mokrej postaci AMD- druzy twarde
Występują:
 • uniesienie nabłonka barwnikowego
 • lipidowe wysięki twarde i przesięk podsiatkówkowy
 • wylew krwawy
 • półksiężycowate pęknięcia NBS na granicy odwarstwienia
 • szarozielonkawa błona włóknisto-naczyniowa
67. kiedy badanie okulistyczne u dziecka z zezem:
a do 1 r.z.
b do 3 r.z.
c jak zobaczymy zez
d jak bedzie mozna z nim wspolpracowac

68. uraz blow out
Złamanie rozprężające oczodołu. Dno/ściana przyśrodkowa + zakleszczenie mięśni gałkoruchowych.
Przemieszczenia gałki ku dołowi, ograniczenie ruchomośći galki- m. skośny górny lub prosty górny, podwójne widzenie, zapadnięcie gałki.

69.pseudofakia stan po wszczepie sztucznej soczewki

70.Odruch konsensualny- ile neuronów:
gdzie nastepuje polacznie tego odruchu :
a)zwoj rzeskowy,
b)jadro Westpchala,
c)jadro nadpokrywkowe
d)na 2 neuronie biegnacym od jadra nadopkrywkowego do jadra westphala

71. wysoka krotkowzrocznosc wymaga wyrownania i do blizy i do dali,

72. najczestszy nowotwor u dzieci - siatkowczak,

73. cos o siatkowczaku germinalnym chyba (albo inny nowotwór germinalny),
dziedziczny, mutacja RPE1, ch13q14. Obustronny, wieloogniskowy. Duże ryzyko innych nowotworów- szyszyniak płodowy (SIATKÓWCZAK TRÓJSTRONNY), mięsak kostny. L: radioterapia

74. ambylopia przy jakich wadach wrodzonych wystepuje
osłabienie zdolności widzenia w jednym oku. Powstaje w następstwie zeza.

??75. Działanie ASA

76. Nadwrocznosc najczęsciej ujawnia się wraz z wiekiem, obraz tarczy zastoinowej opisany??

77. opis przypadku- przekrwienie głębokie
78. test Shrimera- jak 6mm w 5 min. to co to znaczy?
Film łzowy:
-całkowita ilość w worku spojówkowym: 6,5 µl
-ilość łez produkowana na dobę :1,5-2 ml-szybkość odnowy: 0.6-1,2 µl/min
Test Schirmera;
>15mm-prawidłowo
10-15 deficyt początkowy
5-10-deficyt zaawansowany
<5 deficyt="" font="" nasilony="">
79. leczenie laserem- retinopatia cukrzycowa
80. pozagałkowe zapal. n.II- podejrzewamy SM
81. w AIDS najcześciej- zapal. sitkówki CMV
82. cechą złośliwienia znamenia barwnikowego nie jest- stałość, brak powiększania...
Są:
 • plamki lipofuscyny na powierzchni
 • położenie >3mm od tarczy nerwu wzrokowego
 • średnica >5mm, grubość >1mm
 • surowicze odwarstwienie siatkówki
83. def. daltonizmu – wrodzone upośledzenie widzenia barw, spowodowany brakiem poszczególnych fotopigmentów lub nieprawidłową budową ich cząsteczki. Genetyczne, związane z płcią. 8%M, 1% K. obustronna, symetryczna, stabilna

W bonusie inne zaburzenia widzenia barw:
trichromatopsja- oko ludzkie zakres promien- czerwień 670, fiolet 420. !60 0dcieni. Równomierne podrażnienei wszystkich czopkow- barwa biała, brak podrażnienia- czarna.
Czopki: L-dużę- czerwone, M-średnie zielone, S- małe niebieskie
Achromatopsja- całkowite zaniewidzenie barw- brak czopków.
Dichromatopsja-
 • protanopia- ślepota na barwę czerwoną
 • deuteranopia- ślepota na barwę zieloną
 • tritanipia- ślepota na barwę niebieską
Klasyfikacja zaburzeń widzenia barw nabytych wg. Verriesta
 • I/II zab czer-ziel
 • III zab nieb-żół
Badanie widzenia barw:
 • Lampa Wilczka
 • Tablice pseudoizochromatyczna Ishihary
 • Test Farnswortha (panel D-15)
 • Test Farnswortha- Munsella 100hue hue hue:P
84. drżenie tęczówki- powichniecie soczewki i bezsoczewkowość
występuje – podczas ruchów gałki: przy podwichnięciu, zwichnięciu soczewki i oku bezsoczewkowym. Często po urazach
85. najczęstszy czyn. jatrogenny wywołujący zaćme wtórna- sterydy/ zaćma resztkowa
Zaćma wtórna: cukrzyca (sorbitol) – tężyczka – miotoniczna (dystrofie AD) – choinkowa (depozyty kryształków cholesterolu)– wikłająca (choroby oczu powodujące zab. Metabolimu soczewki Burger, Takayasu)– urazowa – toksyczna – resztkowa
86. pierścień Sommerringa- co to jest?
87. czerniak tęczówki nie powoduje??
Powoduje:
Guzek ubarwiony lub nieubarwiony (kom. Nabłonkowate)
Zniekształcenie źrenicy
Wywinięcie warstwy barwnikowe siatkówki – entropion
Zaćma sektorowa
88. I-wszy objaw jaskry w polu widzenia?? Powiekszenie plamy irygac i mroczki Bjerrunna
89. triada irygtacyjna irygacje chcecie robić? :) (zap. spojówek) : światłowstręt, łzawienie, zwężęnie szpary powiekowej
90. obj. ostrego ataku jaskry+ leczenie
silny ból oka i głowy
spadek ostrości i zamglenie
silne przekrwienie gałki- głębokie i powierzchowne
zmętnienie rogówki, naparstkowaty obrzęk nabłonka
spłycenie komory przedniej
źrenica: szeroka, pionowo owalna, nie reaguje na światło
naczynia tęczówki rozszerzone

Leczenie:
1. acetazolamid 500mg i.v potem diuramid 2x250mg p.o
2. Timolol 0,5% co 12h
3. Dexamethason 4x dz
4. Pilokarpina 2% co 15min przez 1h (do drugiego profilaktycznie 1%)
Po 1h- 20% mannitol 1g/kg m.c.
91.przez co wydzielana faza mucynowa fimu łzowego- kom.kubkowe
92. dystrofie rogówki- wrodzonne, obustr. i symetryczne zmiany rogówki, wolno postepujący przebieg


2008
1)Opasające bóle głowy, chromanie żuchwy... choroba Hortona.
2) Triada irytacyjna: łzawienie, światłowstęt, zwężenie szpary powiekowej
3) Film łzowy co produkuje poszczególne komponenta (mucynę, tłuszcz, wodę)
4) Grudkowe zapalenie spojówek - czynnikiem sprawczym wirusy lub chlamydie.
5) Jak możemy zmierzyc refraktometrię: obiektywnie i subiektywnie
6) Do czego sluzy wideokeratoskopia : stozek rogowki
7) akomodacja- skurcz włokien okręznych i cos tam jeszcze...
8.)leczenie obrzęku plamki -laseroterapia ogniskowa
9) pierścień Sommerringa - chyba o obwódkę rzęskową chodzi… chodzi o zacme resztkową bo tam on wystepuje
10) Lasery są stosowane w okulistyce: diagnostyka i terapia
11) Objaw palcowo-oczny (Francessetiego) występuje u: dzieci niewidzących
12) Objaw Bonneta w 3 stopniu retinopatii nadciśnieniowej.
13) Zespół Pseudo Foster-Kennedy występuje w: jednostronnej krótkowzroczności pseudozespół Foster Kennedy (to była jedna osoba - Robert F.Kennedy, a nie dwie - przyp.tłum.)
14) Kwasy dokonują najcięższego uszkodzenia bezpośrednio po zadziałaniu
15) Co oznacza zapis 5/8 jeśli chodzi o ostrość wzroku
16) Test Jonesa ( drożność przewodu nosowo łzowego, fluoresceina)
17) Jakim testem wykryjemy znaczne ubytki nabłonka rogówki-próba fluoresceinowa
18.) Przed zaopatrzeniem chirurgicznym rany wykonamy... rewizję
19) pseudofakia – usunięcie soczewki i wszczepienie nowej sztucznej
20) najczęściej zaćme powoduję sterydy (zaćma podtorebkowa tylna)
21) kobieta 57lat przychodzi i ma uczucie piasku - zaburzenia filmu łzowego
22) test Seidla wykrywa wypływ cieczy wodnistej z przedniej komory oka, robi się w lampie szczelinowej z fluoresceiną
23) zez porazenny-czym sie nie charakteryzuje
24) fotopsje - błyskawice gdzie wystepują odwartsw siatk
25) wrzód pełzajaćy - zakazenie bakteryjne
26) jakie postepowanie w oparzeniu zasadami – wypłukanie wodą
27) pan przychodzi do lekarza i ma różne dziwne obj na dnie oka m.in, brak tetnienia żylnego ...co to? tarcza zastoinowa
28.) Upośledzenie widzenia której barwy jest przy chorobach nerwu II - czerwonej i zielonej ( a siatkówka: żółta i niebieska)
29) Objawy zapalenia n II. pozagałkowego
30) Jakiej choroby poszukiwać gdy zapalenie pozagałkowe n.II. - SM
31) Metoda leczenie retinopatii cukrzycowej przy klinicznie istotnym obrzęku plamki – laseroterapia ogniskowa
32) Ogniskowanie obrazu za gałką oczną w kilku miejscach to: niezborność nadwzroczna złożona
33) Gdzie się zaczyna retinopatia wcześniacza – na granicy s. unaczynionej i nieunaczynionej
34) Jaka część drogi wzrokowej jest najważniejsza dla odruchu konsensualnego
35) Co dzieje się po podaniu mydratyku - atak jaskry, rozszerzenie zrenicy
36) Zabieg Credego: Co się podaje 1 kroplę 1% sol. AgNO3 do każdego oka
37) Oczopląs u dziecka jest fizjologiczny do 1 rż i jest spowodowany niedojrzałością plamki.: Oba zdania prawdziwe, pierwsze prawdziwe a drugie fałszywe i inne kombinacje.
38.) Objawy jaskry(chodziło o mroczki Bjerruma)
39) Objawy zamknięcia kąta przesączania : szeroka źrenica owalna i sztywna,twarda gałka i przekrwienie a także 3 kombinacje błędne
40) Co to są dystrofie rogówki: choroby pierwotne czy wtórne i inne możliwości
41) uraz blow out - w wyniku urazu mechanicznego
42) Leczenie ostrego ataku jaskry 2 tabletki diuramidu p.o, 20%mannitol i.v po 1h, miejscowo beta bloker i 2% pilokrapina
43) Co odp za odruch konsensualny - jadro Westphala-Edingera
44) Ile neuronów droga odruchu na światło - 4
45) opis przypadku- przekrwienie głębokie
46) leczenie laserem- retinopatia cukrzycowa (laser argonowy)
47) cechą złośliwienia znamenia barwnikowego nie jest- stałość, brak powiększania...
48.) def. daltonizmu
49) drżenie tęczówki- powichniecie soczewki, zwichnięcie i bezsoczewkowość
50) Drogi odpływu cieczy wodnistej- 90% konwencj. i 10% niekonwencj.
51) do nowotw. łagodnych nie należy- czerniak
52) czerniak tęczówki nie powoduje??
53) Jaskra wrodzona - operujermy
54) przez co wydzielana faza mucynowa fimu łzowego- kom.kubkowe (gruczoły Meitza)
55) Objawy jaskry u dzieci łzawienie, światłowstręt, woloocze, zmętnienie rogówki, linie Haaba
56) cos o siatkowczaku germinalnym chyba (albo inny nowotwór germinalny),
57) podwichnięcie soczewki: jakie objawy: podwójne widenie, krótkowzroczność, niezborność albo wszystkie
58.) Co nie powoduje niedowidzenia u dzieci? (zaćma , jaskra, zez, …)
59) gdzie wystepuje zwyrodnienie kraciaste? ( i tu wady refrakcji podane) krótkowzrocznosc
60) co nie wyst w mokrej postaci AMD- druzy twarde
61) obj. ostrego ataku jaskry
62) Co stosujemy w anizometropii sferycznej przekraczajacej 4D : soczewki kontaktowe? no chyba tak bo łatwiej wyrownac jedna kontaktowa niz okularami
63) podwichnięcie soczewki: jakie objawy: podwójne widenie, krótkowzroczność, niezborność albo wszystkie
64) kolejność warstw rogówki: nabłonek-> błona Bowmana-> istota właściwa->błona Descemeta-> śródbłonek
65) co powoduje uraz drążący – zwichnięcie soczewki, zaćme…: współczulne zapalenie (ziarninujące) najczesciej jest to uraz w poblizu ciala rzeskowego
66) zaćma jądrowa- krótkowzroczność refrakcyjna
67) zrosty tylne – czym się nie charakteryzują – zrośnięcie tęczówki z rogówką (bo to są zrosty przednie)
68.) podwichnięcie soczewki: jakie objawy: podwójne widenie jednooczne, krótkowzroczność, niezborność albo wszystkie (inne objawy to: drżenie tęczówki, zamglenie widzenia, zab.akomodacja, przejściowy wzrost ciśnienia
69) prostaglandyny- wzrost odpływu cieczy przez kąt naczyn.-twardówkowy(niekonwencj.)
70) nadwzrocznoś miedzy 35-45 r.ż. poglebia sie to? /ujawnia się/zmniejsza się/ zmniejsza się w dal i zwiększa z bliska (??)
71) wysoka krotkowzrocznosc wymaga wyrownania i do blizy i do dal
72) W jakich jednostkach jest leucocoria
73) Ciśnienie w gałce ocznej (zależne od ciśnienia RR krwi - to wg mnie też, czyż nie mówiono coś o lekach obniżających ciś krwi powodujących duży spadek w nocy co szkodzi oku?, wysokie rano niskie wieczorem, niskie rano wysokie wieczorem ,niezmienne)
74) .AIDS-co najczesciej wywoluje schorzenia oczne (cytomegalia)
75) Zez akomodacyjny - cechy(kombinacje do wyboru)
76) kiedy badanie okulistyczne u dziecka z zezem - kiedy wykonać: od razu


Prześlij komentarz

 1. dzieki za wszystkie odp. szczegolnie interesowaly mnie na temat zacmy
  ______________________________
  http://alfavision-zacma.pl/

  OdpowiedzUsuń

 
Top