REKLAMA

 


I.Obrzęk-zwiększenie ilości płynu w przestrzeniach środmiąższowych. W zależności od lokalizacji wyrożniamy m. in.:
*hydrotorax - płyn w jamie opłucnowej
*hydropericardium - płyn w osierdziu
*hydroperitoneum - wodobrzusze
*anasarca – nasilony, uogolniony obrzęk z masywnym zajęciem tk. Podskornej
Przyczyny: zaburzenie ciśnienia hydrostatycznego i osmotycznego działającego na krew.
Płyn obrzękowy w zaburzeniach hydrodynamicznych jest zwykle przesiekiem (ubogo białkowy), a obrzęk zapalny jest zwykle
wysiękiem (bogato białkowy).
Przyczyny obrzękow:
- „rozszczelnienie” ścian naczyń włosowatych w wyniku działania histaminy i innych mediatorow zapalnych, kompleksow
antygen – przeciwciało
- podniesienie ciśnienia hydrostatycznego we włośniczkach po stronie żylnej ->utrudnienie odpływu krwi zylnej ( zakrzep, żylaki ,
niewydolność serca)
- spadek ciśnienia osmotycznego koloidow osocza (białko < 4% bądż albuminy <2 font="">
· głodzenie
· zesoł nerczycowy
· marskość wątroby
· enteropatia jelitowa (utrata białka przez jelito)
- zwiększenia zatrzymania sodu:
· nadmierne sporzycie sodu
· niewydolność nerek (przewlekłe)
· kłębkowe ostre zapalenie nerek
· marskość wątroby ->zmniejszona degradacja aldosteronu
· gruczolak kory nadnerczy
· niewydolność serca (nadmiar aldosteronu w wyniku zmniejszonego przesącznia kłębuszkowego)
- utrudnony odpływ chłonki
· ma zwykle charakter ograniczony
· przyczyną mogą być: stan zapalny , nowotwor, zakażenie pasożytem(filarioza) ->włoknienie naczyń
Obrzęk Quinickkiego- napadowy obrzęk błony śluzowej krtani, skory i jelita spowodowany niedoborem inhibitora globulinowego
czynnika przepuszczalności.
II.Przekrwienie i zastoj – miejscowe zwiększenie objętości krwi w danej tkance.
Przekrwienie jest procesem czynnym wywoływanym zwiększonym przepływem krwi spowodowanym poszerzeniem tętniczek.
Zastoj jest procesem biernym wywoływanym przez upośledzony odpływ żylny; jest ściśle związany z powstawaniem obrzęku i
często występują łącznie.
III Krwotoki
- wynaczynienie krwi spowodowane przerwaniem ciągłości ściany naczyń
-wybroczyny (petechiae) – jeden do dwoch milimetrow krwotoki do skory/błony śluzowej/błony surowiczej.- plamica (purpura)
nieco większe (3 – 5 mm) ogniska wybroczyn - wylewy krwawe (ecchymoses) 1 – 2 cm krwotoki podskorne (sińce)
- hemotorax – krew w jamie opłucnowej
-hemopericardium – krew w osierdziu
- hemoperitoneum – krew w otrzewnej
- hemoarthrosis – krew w jamie stawowej
Następstwa krwotokow zależne są od lokalizacji oraz masywności.
IV Zakrzepica
Skrzep (coagulum, cruor sanguinis) – powstaje za życia poza naczyniem a w układzie naczyniowym po śmierci.
· Może być czerwony żołty lub biały ( w zależności od liczby erytrocytow)
· Jest gładki i lśniący
· Leży luźno w świetle naczynia, nie przywiera do ściany z wyjątkiem serca
Zakrzep = skrzeplina (thrombus)
- powstaje za życia w świetle układy naczyniowego
- szarorożowy kruchy
- wszystkie charakteryzują się obszarem przyczepiania do ściany serca lub naczynia
- zaczynają się tworzyć w miejscu uszkodzenia środbłonka lub turbulentnego przepływu (rozwidlenie naczyń)
- zakrzepy tętnicze narastają wstecznie od miejsca przyczepu a żylne zgodnie z kierunkiem przepływu krwi
- linie Zahna (występują wyłącznie w zakrzepach znajdujących się w obrębie płynącej krwi)
- makro i mikorprążkowanie składające się z bladych warstw płytek i włoknika oraz ciemniejszych z erytrocytow
- zakrzepy tętnicze, sercowe zwykle połączone są ze ścianą danej struktury – zatory przyścienne
- zatory tętnicze: t. wieńcowe, mozgowe, udowe
- zakrzepica żylna (plebothrombosis) – prawie niezmiennie zamyka światło naczynia, zawiera dużo erytrocytow, 90% wywodzi się
z żył głębokich kończyn dolnych
Do powstania zakrzepu przyczyniają się 3 głowne czynniki (Triada Virchowa) : uszkodzenie środbłonka, zastoj bądź turbulencje
przepływu i nadkrzepliwość.
Zespoł Trausseau lub wędrujące zakrzepowe zapalenie żył (thrombopebitis migrans) – epizody zakrzepowo zatorowe u
pacjentow z rozsianą chorobą nowotworową -> uwalnianie przez komorki nowotworowe substancji prokogualacyjnych
DIC – rozsiane wykrzepianie wewnątrz naczyniowe.
-nagłe pojawienie się zakrzepow w mikrokrążeniu wiążące się z szybki zużywaniem płytek krwi i białek związanych z
procesem krzepnięcia
-może dochodzić do aktywacji mechanizmow fibrynolizy i zaburzenia początkowo mające charakter zakrzepicy mogą
przekształcić się w poważną skazę krwotoczną.
-DIC nie jest schorzeniem pierwotnym lecz powikłaniem każdego stany związanego z rozsianą aktywacją Trąbiny.
- HIT – zespoł zwiększonej aktywacji płytek będących działaniem niepożądanym/powikłaniem związany z podaniem heparyny
niedrobno cząsteczkowej.
V Zatorowość (embolia)
- to nie związana ze ścianą naczynia stała, ciekła lub gazowa masa wewnątrznaczyniowa przemieszczana z prądem krwi do
miejsc odległych od miejsca powstania. 99% wszystkich zatorow to oderwane fragmenty zakrzepow. Reszta to krople tłuszczu,
pęcherzyki powietrza, fragmenty blaszek miażdżycowych, fragmenty guzow nowotworowych, fragmenty szpiku kostnego.
- zator typowy czyli prosty -> wędruje zgodnie z biegiem prądu krwi lub limfy. Materiał zatorowy z układu żylnego wędruje do
płuc, natomiast żył płucnych lub lewej połowy serca do aorty i na obwod aż zatka jakąś gałązkę tętnicy dużego krwioobiegu.
- zator wsteczny – zator wędrujący pod prąd krwi lub limfy – gdy czop jest duży a prąd krwi zwolniony.
- zator skrzyżowany – gdy zator przedostaje się przez ubytek w przegrodzie między przedsionkowej, międzykomorowej lub w
istniejącym połączeniu między tętnicą płucną a aortą.
- zator jeździec – zator zatrzymujący się na rozwidleniu pnia płucnego.
- większość zatorow płucnych (60%-80%) jest niemych klinicznie z czasem ulegają organizacji i zostają włączone w obręb ściany
naczynia – liczne zatory mogą z czasem spowodować rozwoj nadciśnienia płucnego.
Zatory tłuszczowe (embolia adiposa)
- po złamaniach kości długich
- 10% ma objawy kliniczne : niewydolnośc oddechowa, objawy neurologiczne, trąbocytopenia
Zatory powietrzne
- więcej niż 100 ml powietrza
- choroba dekompresyjna
- choroba kesonowa (przewlekła postać choroby dekompresyjnej) – pęcherzyki gazy utrzymujące utrzymujące
się w obrębie kości prowadzą do licznych zmian niedokrwiennych.
Zatory płynem owodniowym przyczyną jest przedostanie się płynu owodniowego do krążenia matki poprzez przerwane błony
płodowe i uszkodzone żyły maciczne. W mikrokrązeniu płucnym znajdują się nabłonki skory płody, meszek, tłuszcz z mazi
płodowej, śluz.
- choroba rozpoczyna się ciężką dusznością, sinicą, wstrząsem hipotensyjnym, drgawkami, śpiączką. Jeśli pacjentka
przeżyje pierwszy kryzys rozwija się obrzęk płucu, a u połowy chorych także DIK.
VI Zawał (infarctus)
- to obszar martwicy niedokrwiennej wywałanej zamknięciem tętnicy unaczyniającej lub żyły odprowadzającej
- 99% jest wynikiem epizodow zakrzepowych lub zatorowych, ale sporadycznie może wystąpić w wyniku: miejscowego
obkurczenia naczynia, ucisku naczynia z zewnątrz (nowotwor) bądź skrętu naczyń.
- zawał czerwony występuje :
- gdy nastąpi zaburzenie odpływu żylnego (skręt jajnika)
- w tkance umożliwiającej gromadzenie się krwi (płuco)
- w tkance o podwojnym unaczynieniu krwi (płuco, jelito cienkie)
- w tkance wcześniej objętej zastojem z powodu upośledzonego odpływu żylnego
- w przypadkach przywrocenia przepływu obszarze uprzedniego niedokrwienia i martwicy
- zawał blady
- w przypadku zamknięcia tętnicy
- w narządach litych (serce, śledziona, nerki)
Dominującym zjawiskiem w zawale jest niedokrwienna martwica skrzepowa (wyjątkiem jest mozg -> martwica rozpływna)
-zawał septyczny – występuje gdy dochodzi do zatorow fragmentami wegetacji bakteryjnych z zastawki lub gdy drobnoustroje
osiedlają się w obszarze martwiczo zmienionej tkanki. Zawał przekształca się w ropień.
Czynniki wpływające na rozwoj zawału:
· Rodzaj unaczynienia:
o Podwojne -> płuco, wątroba
o Pojedyncze -> nerka, śledziona
· Szybkość zamykania naczynia – powolne zamykanie pozwala wytworzyć krążenie oboczne
· Podatność na niedotlenienie, obumieranie następuje po:
o Neurony 3-4 min.
o Serce 20-30 min.
o Fibroblasty w miocardium po wielu godzinach.
· Zawartość tlenu we krwi
VII Wstrząs
Stan uogolnionego krytycznego upośledzenia perfuzji tkanek spowodowany zmniejszeniem rzutu serca lub objętości krwi
krążącej – niedociśnienie, upośledzenie perfuzji, niedotlenienie komorek
Wstrząs kardiogenny – powstaje w wyniku niewydolności serca (rozległy zawał, zaburzenia rytmu, tamponada, zatorowość
płucna)
Wstrząs hipowolemiczny – następuje w skutek utraty krwi lub osocza.
Wstrząs septyczny – spowodowany uogolniony zakażeniem drobnoustrojami najczęściej Gram - , produkującymi endotoksyny.
Lipo sacharydy ściany bakterii (LPS) -> wiązanie z receptorem CD14 na monocytach makrofagach i neutrofilach -
> produkcja IL1, TNF -> IL6 i IL8 ->
· Układowe rozszerzanie naczyń
· Zmniejszenie kurczliwości serca
· Rozsiane uszkodzenie środbłonka
· DIC
Superantygeny – białka bakteryjne wywołujące zespoł objawow przypominających wstrząs septyczny (np. toksyna
wstrząsu toksycznego 1 odpowiedzialna za zespoł wstrząsu toksycznego) – aktywują limfocyty T, indukują kaskady
cytokin.
Wstrząs neurogenny - np. w urazach rdzenia kręgowego
Wstrząs anafilaktyczny wywołana uogolnioną reakcją nadwrażliwości z udziałem immunoglobuliny E
Fazy wstrząsu:
-niepostępująca -> aktywacja mechanizmow wyrownawczych
-postępująca -> hipoperfuzja, wzrastające zaburzenia metaboliczne
-nieodwracalna
Niewydolność wielonarządowa w wyniku wstrząsu:
- encefalopatia niedokrwienna mozgu
- martwica skrzepowa, krwawienie podnasierdziowe w sercu
- masywne uszkodzenie niedokrwienne kanalikow nerek
- płuco wstrząsowe
- nadnercza -> zmniejszenie ilości tłuszczow w komorkach korowych -> są zużywane do syntezy
Sterodiow
- enteropatia krwotoczna
- stłuszczenie wątroby, martwica centralna zrazika
Objawy:
· Niedociśnienie
· Szybkie tętno
· Szybki oddech
· Lepka zimna skora (we wstrząsie septycznym skora może być ciepła i zaczerwieniona)
80% pacjentow ze wstrząsem hipowolemicznym przy prawidłowym leczeniu przeżywa. Natomiast we wstrząsie septycznym i
kardiogennym śmiertelność sięga 75%.

Prześlij komentarz

 
Top