REKLAMA

 

8 lipca 2016 roku odbył się "szczyt G9" Porozumienia Zawodów Medycznych, na którym po raz pierwszy w historii RP udało się osiągnąć wzajemne poparcie. Porozumienie Zawodów Medycznych to wspólna grupa zrzeszająca 9 ogólnokrajowych związków zawodowych (ZZ) skupiających wszystkie zawody medyczne, by wspólnie doprowadzić do rozwiązania braku sprawiedliwego systemu wynagradzania jej pracowników. Dnia 24.09.2016 roku planowana jest w Warszawie ogólnopolska manifestacja wszystkich pracowników medycznych służby zdrowia. Jeśli nie przyniesie ona rezultatu, możliwy jest ogólnopolski strajk wszystkich pracowników służby zdrowia.1. POROZUMIENIE ZAWODÓW MEDYCZNYCH - DLACZEGO POWSTAŁO?

Wynagrodzenia pracowników służby zdrowia nie mają rynkowej wartości, bo ceny za refundowane świadczenia zdrowotne też nie są rynkowe, ale ustalane dowolnie przez państwowego płatnika. Dyrektorzy szpitali, aby nie dopuścić do upadku swoich zakładów, redukują maksymalnie zatrudnienie i płace, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych. Publiczna ochrona zdrowia funkcjonuje tylko „dzięki” wyzyskowi ekonomicznemu swoich pracowników. W systemie nie ma żadnych „pokojowych” mechanizmów kształtowania wynagrodzeń. Pensje pracowników rosną jedynie „od strajku do strajku”. W sytuacji, gdy ceny za refundowane świadczenia zdrowotne ustalane są przez państwo, także pensje pracowników, będące największą częścią kosztów szpitali powinny być ustalone w formie powszechnie obowiązującego prawa. Zatem związki zawodowe wyrażają poparcie dla inicjatywy Ministra Zdrowia K. Radziwiłła, aby ustalić drogą ustawową minimalne wartości wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodów medycznych w publicznej służbie zdrowia. W ten sposób problem płac w służbie zdrowia zostanie rozwiązany jak w innych „służbach” : w wojsku, policji, prokuraturze, sądownictwie itp., gdzie strajk, jako forma walki o płace jest równie niepożądany. 

Wszystkie związki zawodowe reprezentowane na konferencji prasowej ustaliły wspólne postulaty płacowe dla wszystkich zawodów medycznych. To oznacza, że postulaty jednej grupy zawodowej są akceptowane i popierane przez pozostałe grupy (i związki zawodowe). Jest to ważne, bo dotychczas rządzący – przy jakiejkolwiek dyskusji dotyczącej płac w ochronie zdrowia – działali tak, aby skłócić poszczególne grupy zawodowe ze sobą. W razie braku pozytywnej reakcji na przedstawione wyżej postulaty, związki zawodowe skorzystają z prawa do organizowania wszelkich form akcji protestacyjnych, włącznie ze strajkiem „generalnym” w służbie zdrowia. 

W skład porozumienia zwodów medycznych wchodzą:

1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii 
2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii 
3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii 
4. Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego 
5. Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych 
6. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii 
7. Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia 
8. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 
9. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy 

2. POSTULATY PŁACOWE POROZUMIENIA ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Postulaty płacowe związków zawodowych zawodów medycznych z III 2016
Minimalne wynagrodzenie ZASADNICZE dla poszczególnych grup zawodowych:

Pielęgniarki i Położne:
1. Pielęgniarka i położna - 1,5 średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
2. Pielęgniarka i położna ze specjalizacją – 1,75 średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
3. Pielęgniarka i położna z tytułem magistra oraz ze specjalizacją – 2,0 średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Technicy Medyczni Radioterapii:
1. Technik rozpoczynający pracę – 1,5 średniej krajowej
2. Starszy Technik / Technik Specjalista – 1,75 średniej krajowej
3. Osoby z wyższym wykształceniem zatrudnione na stanowisku technika – 2 średniekrajowe.

Technicy Medyczni Elektroradiologii:
1. Technik rozpoczynający pracę – 1,5 średniej krajowej
2. Starszy Technik – 1,75 średniej krajowej
3. Osoby z wyższym wykształceniem zatrudnione na stanowisku technika – 2 średniekrajowe.

Fizjoterapeuci: 
1. Technik/licencjat fizjoterapii - 1,5 średniej krajowej
2. Magister fizjoterapii – 1,75 średniej krajowej
3. Specjalista fizjoterapii - 2 średniekrajowe.

Pracownicy Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych: 
1. Starszy technik/diagnosta laboratoryjny - 1,5 średniej krajowej
2. Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej – 1,75 średniej krajowej
3. Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej/ specjalizacja - 2 średniekrajowe.

Pracownicy Ratownictwa Medycznego:
1. Ratownik medyczny rozpoczynający pracę - 1,5 średniej krajowej
2. Ratownik medyczny ze średnim wykształceniem po 5 latach pracy (starszy ratownik medyczny): 1,75 średniej krajowej,
3. Ratownik medyczny z wykształceniem wyższym po 5 latach pracy (asystent ratownictwa medycznego): 2 średnie krajowe

Lekarze:
1. Lekarz bez specjalizacji – 2 średnie krajowe
2. Lekarz specjalista – 3 średnie krajowe

DODATKOWO:
Wszystkie związki zawodowe postulują: płatny urlop szkoleniowy w liczbie 10 dni roboczych rocznie i 1% dodatku stażowego za każdy rok pracy (dodatek za doświadczenie zawodowe)

3. MANIFESTACJA POROZUMIENIA ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Wstępna data została ustalona na 24.09.2016 roku. Wszelkie dodatkowe informacje można śledzić na profilu PZM na facebook'u.

KATEGORIA: POROZUMIENIE REZYDENTÓW, POROZUMIENIE ZAWODÓW MEDYCZNYCH, REZYDENTURA, BĘDĄC MŁODYM LEKARZEM, PRAWO MEDYCZNE, PRAWO PRACY, PRACA ZA GRANICĄ, ETYKA LEKARSKA, IZBA LEKARSKA

Prześlij komentarz

  1. To bardzo dobrze że wszyscy zaczeliśmy w służbie zdrowia myśleć jednakowo.
    W obecnej chwili stawki za usługi są chyba z kosmosu.
    Jasne przejrzyste formy płacenia za usługi medyczne.
    Stawki godne pracowników służby zdrowia.

    OdpowiedzUsuń

 
Top