REKLAMA

 

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego (ang. hemorrhagic cystitis) jest schorzeniem mogącym rozwinąć się u pacjentów otrzymujących ifosfamid lub cyklofosfamid. Oba wymienione leki metabolizowane są do akroleiny, która jest silną oraz drażniącą substancją chemiczną wydalaną z moczem. Długotrwały kontakt lub duże stężenie akroleiny może prowadzić do podrażnienia błony śluzowej pęcherza moczowego oraz do krwotoku.
1. KRWOTOCZNE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO - OBJAWY KLINICZNE

Do objawów krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego należy zaliczyć:

  • makroskopowy krwiomocz,
  • częstomocz,
  • dyzurię,
  • naglące parcie na mocz
  • uczucie pieczenia w cewce moczowej podczas oddawania moczu,
  • nykturię,
  • nietrzymanie moczu.
2. KRWOTOCZNE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO - DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE, LECZENIE

Minimalizację ekspozycji śluzówki pęcherza na akroleinę można uzyskać poprzez utrzymywanie dużej prędkości przepływu moczu. Stosuje się także mesnę (2-merkaproetanosulfonian), która posiada zdolność detoksykacji szkodliwych metabolitów. Może być ona podawana jednocześnie z lekami mogącymi wywoływać krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego (najczęściej mesnę podaje się trzy razy dziennie w czasie podawania np. ifosfamidu, a jej każda dawka powinna odpowiadać 20% całkowitej dawki wspomnianego leku).

Jeżeli dojdzie do rozwoju krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego wystarczającym leczeniem podtrzymującym może być utrzymywanie dużego przepływu moczu. Jeśli wspomniane postępowanie zachowawcze okaże się nieskuteczne, to w większości przypadków zahamowanie krwawienia można uzyskać poprzez irygację pęcherza 0,37 - 0,74% roztworem formaliny (aldehydu mrówkowego) przez 10 minut. Innym skutecznym środkiem stosowanym do irygacji może być N-acetylocysteina.

Również zastosowanie prostaglandyn (karboprost) może zahamować dalszy rozwój procesu zapalnego. W szczególnie ciężkich przypadkach choroby niezbędne okazać się może podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych, wycięcie pęcherza moczowego oraz wyprowadzenie odpływu moczu poza drogi fizjologiczne

3. KRWOTOCZNE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO - INNE PRZYCZYNY (POZAFARMAKOLOGICZNE)

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego obserwowane jest także u pacjentów, którzy zostali poddani zabiegowi przeszczepienia szpiku kostnego (BMT - bone marrow transplantation). W tym przypadku wcześnie rozpoczynające się schorzenie związane jest z lekami podawanymi w schemacie terapii (np. cyklofosfamidem). Natomiast krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego pojawiające się późno jest najczęściej spowodowane infekcją wirusem BK (BKV - BK polyomavirus) należącym do rodziny Poliomawirusów (Polyomaviridae) lub adenowirusem typu 11. Ilość wirusa BK w moczu jako jedyny wskaźnik lub w skojarzeniu ze współistniejącą ostrą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi koreluje z rozwojem krwotocznego zapalenie pęcherza moczowego.

Przyczyny wirusowe najczęściej są wykrywane w opartych o reakcję PCR (ang. polymerase chain reaction) testach diagnostycznych. Leczenie wirusowego krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego jest przede wszystkim leczeniem podtrzymującym, z redukcją dawek środków immunosupresyjnych (jeśli istnieje taka możliwość). Dotychczas nie ma żadnych zarejestrowanych leków przeciwwirusowych, aczkolwiek w badaniach klinicznych podawany jest cydofowir

KATEGORIA: FARMAKOLOGIA KLINICZNA, HEMATOLOGIA, MIKROBIOLOGIA, ONKOLOGIA, UROLOGIA
TAGI: krwotoczne, krwotoczne zapalenie, krwotoczne zapalenie pęcherza, krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie pęcherza, zapalenie pęcherza moczowego, pęcherza moczowego, pęcherz moczowy, bladder, urine, urine bladder, cystitis, HEMORRHAGIC CYSTITIS, ifosfamid, cyklofosfamid, hemorrhagic cyst, hemorrhagic cystitis treatment, 
hemorrhagic cyst, hemorrhagic cystitis treatment, cyclophosphamide hemorrhagic cystitis, cyclophosphamide, acute hemorrhagic cystitis, iacute hemorrhagic cystitis, interstitial, cystitis symptoms, bladder, bladder cystitis, cystitis treatment, cystitis causes, what is cystitis, symptoms of cystitis, interstitial cystitis symptoms, chemioterapia, chemotherapy, akroleina, zapalenie pęcherza moczowego, acrolein, zapalenie pęcherza objawy, na zapalenie pęcherza, zapalenie pęcherza leczenie, ból, ból leczenie, ból pęcherza, zapalenie pęcherza dzieci, zapalenie pęcherza leki, zapalenie pecherza, zapalenie pęcherza przyczyny, zapalenie nerek, krwotok, błona śluzowa, błona śluzowa pęcherza, śluzówka, sluzówka, krwiomocz, krwinkomocz, częstomocz, dysuria, dyzuria, parcie na mocz, ucucie parcia na mocz, uczucie pieczenia w cewce moczowej, pieczenie, pieczenie w cewce mcozowej, pieczenie podczass oddawania mcozu, nykturia, nycturia, hematuria, pollakiuria, urge to urinate, burning sensation during urination, urinary incontinence, nietrzymanie moczu, iphosphamide, dużo pić, spozywanie dużej ilości płynów, duży rpzepływ moczu, duża prędkość, duża prędkość przepływu, mesna, 2merkaptoetanosulfonian, dijeta, mesna dijeta, mesna zajednica, mesna industrija, mesna štruca, mesna kancelarija, mesna lazanja, lazanja, ifosfamide mesna, mesna rolada, irygacja, irygacja pęcherza, formalina, roztwór formaliny, roztworem formaliny, formaliną, aldehyd mrówkowy, aldehydem mrówkowym, formalin, irygacja pochwy, co to irygacja, tantum rosa irygacja, tantum rosa, irygator , lacibios femina,  prostaglandyny, pg, prostaglandin, prostaglandins, karboprost, carboprost, inflammation, bladder inflammation, inflammatory, podwiązanie tętnic, podwiązanie tętnic biodrowych, wycięcie pęcherza, resekcja pęcherza, resekcja pęcherzyka, resekcja pęcherza moczowego, wyprowadzenie odpływu moczu, pozacewkowy odpływ moczu, przeszczep szpiku kostnego, przeszczep szpiku, przeszczepienie szpiku kostpnego, przeszczepianie szpiku kostnego, bone marrow transplantation, przeszczep szpiku dawca, szpik, dawcy szpiku, przeszczep szpiku kostnego, bone marrow donor, stem cell transplant, bone marrow cancer, bone cancer, bone marrow donation, bone marrow transplantation, bone marrow transplants, allogeneic, allogeneic transplant, autologous, allogeniczny, autologiczny, infekcja, infekcja wirusowa, infekcja wirusem, infekcja wirusem BK, wirus BK, viral infevtion, bkv, BK polyomavirus, poliomawirusy, Polyomaviridae, wirus jc, wirus sv40, jc virus, sv40 virus, adenowirus, adenowirusy, adenowirusowe, typ 11, adenowirusowe zapalenie, ostra choroba przeszczeo przeciwko gospodarzowi, gvhd, graft versus host disease, pcr, pcr test, pcr tests, polymerase chain reaction, diaginostic test, diagnostic tests, immunosupresja, lekki ummunosupresyjne, środki immunosupresyjne, immunosuppression, transplant immunosuppression, immunosuppression cancer, immunosuppression drugs, immunosuppressive, definition immunosuppression, what is immunosuppression, immunosuppression therapy, immunosupression, autograft, immunosuppressant, leki rpzeciwwirusowe, leczenie rpzeciwwirusowe, lek rpzeciwwirusowe, antiiral, cydofowir, cydofovir, antiviral drugs, herpes antiviral, antiviral treatment, antiviral drug, antiviral therapy, flu antiviral, antiviral medication, what is antiviral, cydofovir

Prześlij komentarz

 
Top