REKLAMA

 

Naczyniakowatość bakteryjna (bacillary angiomatosis) oraz prosowate wylewy krwawe wątroby (peliosis hepatis) to schorzenia, które występują głównie u osób zakażonych wirusem HIV z liczbą limfocytów pomocniczych T CD4+ poniżej 100/µl. Dotychczas sugerowano, że zmiany tego typu można zaobserwować u około 1/1000 osób zakażonych wirusem HIV, jednakże w ostatnich latach częstość ich występowania spadła, co prawdopodobnie wiąże się ze stosowaniem skutecznej terapii antyretrowirusowej.


1. BACILLARY ANGIOMATOSIS I PELIOSIS HEPATIS - ETIOLOGIA

Skórną postać bacillary angiomatosis wywołują Bartonella henselae lub Bartonella quintana, podskórne zmiany guzkowe i lizę kości głównie Bartonella quintana, natomiast peliosis hepatis jest spowodowane przede wszystkim przez Bartonella henselae.

Do czynników ryzyka zakażenia B. henselae zalicza się kontakt z pchłami lub z kotami, natomiast zakażenia B. quintana występują u osób ubogich, bezdomnych i dotkniętych wszawicą


2. BACILLARY ANGIOMATOSIS I PELIOSIS HEPATIS - ORAZ KLINICZNY

Pacjenci z bacillary angiomatosis najczęściej mają miejscowe niebolesne zmiany skórne. Ponadto obserwuje się u nich guzy lub guzki, płaskie zmiany z powierzchownymi owrzodzeniami i rozrosty brodawkowate. Zmiany skórne mogą być pojedyncze lub mnogie. Ich barwa może być różna - od ciemnopurpurowej przez czerwoną do jasnobrązowej.  W leżących pod zmianami skórnymi kościach mogą rozwinąć się bolesne zmiany.

Diagnostyka różnicowa skórnej postaci bacillary angiomatosis obejmuje:


  • ziarniniaka ropotwórczego
  • guzy tkanki podskórnej
  • mięsaka Kaposiego

Rzadko zakażenie obejmuje mózg, mięśnie, jelita, serce, węzły chłonne, płuca czy jamę ustno-gardłową. 

U pacjentów z peliosis hepatis najczęściej obserwuje się występowanie nieswoistych objawów ogólnych oraz niekiedy także zmian skórnych.

U osób z zaawansowanym niedoborem odporności Bartonella henselae i Bartonella quintana mogą wywołać niewyjaśnioną gorączkę. Ponadto drobnoustroje te są sporadycznie identyfikowane jako czynnik etiologiczny zapalenia wsierdzia u osób zakażonych wirusem HIV. 3. BACILLARY ANGIOMATOSIS I PELIOSIS HEPATIS - BADANIA DODATKOWE

W postaci kostnej bacillary angiomatosis zdjęcie przeglądowe wykazuje zmiany lityczne kości, a scyntygrafia kości uwidacznia ogniskowy wychwyt technetu

Badania obrazowe u chorych z peliosis hepatis wykazują zazwyczaj obszary hipodensyjne w miąższu wątroby


4. BACILLARY ANGIOMATOSIS I PELIOSIS HEPATIS - HISTOPATOLOGIA

Badanie histologiczne zmian w przebiegu naczyniakowatości bakteryjnej pozwala wykazać proliferację płacikową naczyń krwionośnych, wyścielonych powiększonymi komórkami śródbłonka, z mieszanymi naciekami złożonymi z limfocytów i neutrofilów.

W peliosis hepatis stwierdza się małe torbielowate zmiany wypełnione krwią, częściowo wyścielone komórkami śródbłonka i otoczone włóknisto-śluzowym zrębem zawierającym mieszaninę skupisk ziarnistej substancji, poszerzonych kapilar oraz komórek zapalnych. Barwienie metodą Warthin'a-Starry'ego pozwala uwidocznić bakterie.

Do rozpoznania schorzeń najlepiej posłużyć się właśnie badaniem histopatologicznym.


5. BACILLARY ANGIOMATOSIS I PELIOSIS HEPATIS - LECZENIE

W leczeniu zarówno bacillary angiomatosis, jak i peliosis hepatis zaleca się przedłużoną doustną terapię z zastosowaniem erytromycyny lub doksycykliny

KATEGORIA: ANGIOLOGIA, CHOROBY ZAKAŹNE, DERMATOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA
TAGI: naczyniakowatość bakteryjna, naczyniakowatość, choroba, choroba bakteryjna, bacillary angiomatosis, angiomatosis, prosowate wylewy krwawe wątroby, wylewy krwawe, peliosis, peliosis hepatis, HIV, wirus HIV human immunodeficiency virus, HIV virus, limfocyty, limfocyty T, limfocyty pomocnicze, limfocyty CD4+, Bartonella henselae, Bartonella quintana, Bartonella, bartonelloza, B. henselae, B. quintana, pchły, koty, wszy, wszawica, zmiany skórne, guzki, guzy, owrzodzenia, rozrost, ziarniniak, mięsak Kaposiego, objawy ogólne, zmiany skórne, gorączka, zapalenie wsierdzia, liza kości, ogniska lityczne, wychwyt technetu, technet, scyntygrafia, obszary hipodensyjne, miąższ wątroby, wątroba, proliferacja naczyń, torbiel, torbiele, torbielki, erytromycyna, doksycyklina, bacillary, bacillary angiomatosis, angiomatosis bacilar, leptomeningeal angiomatosis, bartonella angiomatosis, angiomatosis pulmonar, leptomeningeal, angiomatosis capilar pulmonar, peliosis hepatis, peliosis hepatica, peliosis hepatitis, hepatic peliosis, bartonella symptoms, bartonella disease, bartonella cat, lyme bartonella, bartonella cat scratch, cat scratch, bartonella treatment, bartonella cats, lyme disease bartonella, bartonella henselae treatment, cat scratch disease, bartonella symptoms, bartonella henselae symptoms, bartonella henselae infection, bartonella quintana

Prześlij komentarz

  1. CBD ekstrakt - wyjątkowy produkt więcej informacji na stronie https://konopiafarmacja.pl/blog/-carun-ekstrakt-z-konopi-nie-uzaleznia-a-leczy--b33.html

    OdpowiedzUsuń

 
Top