REKLAMA

 

Zespół powstrząśnieniowy (syn. zespół pourazowy, cerebrastenia pourazowa) to stan niestabilności układu nerwowego, będący następstwem niewielkiego bądź umiarkowanego urazu głowy. Nierzadko jest on trudny do odróżnienia od astenii i depresji. Istnieje tendencja do szybkiej poprawy wyników testów badających funkcje poznawcze w czasie pierwszych 6 miesięcy po urazie, w następnych latach poprawa następuje jednak wolniej.


1. ZESPÓŁ POWSTRZĄŚNIENIOWY - OBJAWY

Do zasadniczych objawów zespołu powstrząśnieniowego należą:
  • znużenie
  • bóle głowy
  • zawroty głowy (nieukładowe)
  • trudności z koncentracją uwagi
Po przebyciu umiarkowanego lub ciężkiego urazu głowy niewątpliwie obecne są pewne neuropsychologiczne zmiany, takie jak: trudności z pamięcią, trudności z utrzymaniem uwagi oraz inne deficyty funkcji poznawczych. Czasem mają one duże nasilenie, lecz wiele deficytów stwierdzonych podczas badania nie ma wpływu na codzienne funkcjonowanie pacjenta. 


2. ZESPÓŁ POWSTRZĄŚNIENIOWY - PATOGENEZA

Opierając się na modelach doświadczalnych uważa się, że za objawy w sferze poznawczej odpowiedzialne są niewielkie, subtelne uszkodzenia aksonów, związane z działaniem sił ścinających oraz jeszcze nieokreślone zmiany biochemiczne


3. ZESPÓŁ POWSTRZĄŚNIENIOWY - LECZENIE

W leczeniu objawów zespołu powstrząśnieniowego niezbędne jest wykrycie i leczenie depresji, bezsenności, niepokoju, uporczywych bólów głowy, a także nieukładowych zawrotów głowy.

Dotychczas udało się wykazać, że przystępne wytłumaczenie pacjentowi problemów, które mogą pojawić się w następstwie przebycia wstrząśnienia mózgu zmniejsza pojawiające się później dolegliwości. Można uspokoić pacjentów, którzy po lekkim lub umiarkowanym urazie głowy zgłaszają trudności z pamięcią albo z wykonywaniem złożonych zadań kognitywnych w pracy, że problemy te ustępują zwykle w ciągu 6-12 miesięcy.

Należy unikać przedłużonego stosowania leków o potencjale uzależniającym. Jeżeli główny problem stanowią zawroty głowy, pomocne mogą być ćwiczenia przedsionkowe wraz z zastosowaniem niewielkich dawek środków działających hamująco na układ przedsionkowy, np. prometazyny.

Pomocne może okazać się wykonywanie seryjnych i ilościowych badań neuropsychologicznych w celu przystosowania środowiska pracy do aktualnych możliwości pacjenta, a także do udokumentowania poprawy wraz z upływem czasu.

Nie ma pewności czy ćwiczenia funkcji poznawczych są przydatne, niemniej jednak pacjenci zgłaszają ich skuteczność. Poprawa u pacjentów, którzy wcześniej byli osobnikami energicznymi jest zwykle lepsza. 

U pacjentów z objawami utrzymującymi się długotrwale nie można wykluczyć symulacji lub przewlekłości objawów w wyniku postępowania odszkodowawczego.

KATEGORIA: NEUROLOGIA, NEUROCHIRURGIA, PSYCHIATRIA, ORZECZNICTWO MEDYCZNE, TRAUMATOLOGIA, REHABILITACJA MEDYCZNA

TAGI: zespół powstrząśnieniowy, zespół pourazowy, cerebrastenia pourazowa, encefalopatia pourazowa, Posttraumatic cerebrasthenia, posttraumatic encephalopathy, Post-traumatic cerebrasthenia, post-traumatic encephalopathy, uraz głowy, head injury, astenia, depresja, asthenia, depression, funkcje poznawcze, procesy poznawcze, znużenie, bóle głowy, zawroty głowy, trudności z koncentracją, problemy z koncentracją, problemy z pamięcią, trudności z pamięcią, deficyty funkcji poznawczych, uszkodzenie alsonów, uszkodzenie aksonalne, bezsenność, niepokój, posttraumatic stress, posttraumatic disorder, posttraumatic stress disorder, post traumatic, post traumatic stress, posttraumatic growth, posttraumatic stress symptoms, posttraumatic syndrome, posttraumatic stress disorders, posttraumatic diagnostic scale, asthenia medical, asthenia define, myalgia, asthenia symptoms, what is asthenia, definition asthenia, somnolence, asthenia lyrics, asthenia blink, blink 182 asthenia, cerebral palsy, cortex cerebral, derrame cerebral, tumor cerebral, paralisis cerebral, aneurisma cerebral, aneurisma, edema, edema cerebral, cerebro

Prześlij komentarz

 
Top