REKLAMA

 

Z uwagi na fakt, że podręcznik "Choroby uszu, nosa i gardła" jest książką obowiązującą z zakresu otolaryngologii na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, postanowiłem w ramach nauki do jednego z ostatnich egzaminów na studiach stworzyć indeks nazw eponimicznych zawartych w tym dziele. Przyda się niewątpliwie wszystkim osobom zdającym w najbliższej przyszłości egzamin z otolaryngologii. W celu ułatwienia nauki wszystkim adeptom tego przedmiotu, nazwy eponimiczne zostały spisane w koljności w jakiej pojawiają się one w tej książce.TYTUŁ: 
Choroby uszu, nosa i gardła
AUTORZY: 
Walter Becker , Hans Heinz Naumann , Carl Rudolf Pfaltz
WYDAWNICTWO: Medipage
ROK WYDANIA: Grudzień 1999
LICZBA STRON: 612
ISBN: 83-902245-3-4
FORMAT: 145 x 205 mm


 1. Eustachiusza trąbka - 1
 2. Mechela chrząstka - 1
 3. Reicherta chrzastka - 1
 4. Santoriniego szczeliny - 3
 5. Hitselbergera objaw - 3
 6. Ostmanna ciała tłuszczowe - 5
 7. Riviniego wcięcie - 6
 8. Prussaka przestrzeń - 7
 9. Troeltscha kieszonka - 7
 10. Gradenigo zespół - 9
 11. Pageta choroba - 10
 12. Meniere'a choroba - 11
 13. Cortiego narząd (spiralny) - 14, 16, 22
 14. Reissnera błona - 14, 21
 15. Deitersa komórki - 15
 16. Nuela przestrzeń - 15
 17. Heschla zakręty skroniowe poprzeczne - 17
 18. Wernicke'go ośrodek mowy - 17
 19. Bechterewa jądro przedsionkowe górne - 17
 20. Deitersa jądro przedsionkowe boczne - 17
 21. Schwalbego jądro przedsionkowe przyśrodkowe - 17
 22. Hitselbergera objaw - 18
 23. Bekesy'ego teoria rozchodzenia się fali wędrownej - 22
 24. Tonndorfa schemat drgań błony podstawnej - 22
 25. wg Keidla model "baterii" - 22
 26. Helmholtza teoria fali wędrownej (hipoteza jednego punktu) - 22
 27. Cortniego narząd - 23
 28. Davisa i Keidela model odpowiedzi "wszystko albo nic" 23
 29. Siegle'a wziernik pneumatyczny - 33
 30. Bruningsa lupa - 33
 31. Politzera balon z metalową oliwką - 34
 32. Siegle'a i Brueningsa pneumatyczne otoskopy - 36
 33. Schullera projekcja - 37
 34. Stenversa projekcja - 38
 35. Mayera projekcja - 38
 36. Chaussee'a projekcja - 38
 37. Guillena projekcja - 38
 38. Towne'go projekcja - 38
 39. Altschul-Uffenordera projekcja - 38
 40. Valsavy próba - 40
 41. Toynbee próba - 40
 42. Politzera próba - 40
 43. Politzera balon - 40
 44. Wagenera metoda wibracyjnego maskowania - 41
 45. Weberapróba - 41
 46. Macha teoria ubytku dźwięku - 41
 47. Rinnego próba - 42
 48. Feldmanna klasyfikacja - 42
 49. wg Luschera klasyfikacja słyszenia szeptu - 42
 50. Schwabacha próba - 43
 51. Gelle'go próba - 43
 52. Politzera balon - 43
 53. Fowlera próba - 48, 49
 54. Luschera próba - 48
 55. Jergera (SISI) próba - 48
 56. wg Lehnhardta typy tympanogramów - 51
 57. Metza recruitment (objaw wyrównania) - 52
 58. Freiburski test zrozumiałości mowy (test mowy z Freiburga) - 53
 59. Feldmanna dychotyczny test mowy - 56
 60. Stengera próba - 56
 61. Doerflera i Stewarta  próba - 56
 62. Lee próba opóźnienia mowy - 56
 63. Romberga próba - 60, 61
 64. Unterbergera próba dreptania - 60
 65. Frenzela okulary - 62, 63, 66
 66. Frenzela diagram - 63
 67. Politzera balon - 69
 68. Schirmera próba - 70
 69. Schullera (Schüllera / Schüller'a) projekcja - 73, 85, 89, 94, 96, 101, 109, 111, 114, 120
 70. Bowena choroba - 80, 81
 71. Valsavy manewr - 85
 72. Politzera metoda przedmuchiwania trąbki słuchoej - 90
 73. Bezolda zapalenie wyrostka sutkowatego - 93
 74. Shrapnella błona - 100
 75. Stenversa projekcja - 101, 109, 114
 76. Wullsteina (podział / klasyfikacja) typy klasyczne tympanoplastyki - 105
 77. Meniere'a choroba - 108, 116
 78. Griesingera objaw - 111
 79. Pacchioniego ziarnistości pajęczynówki - 112
 80. Gradenigo zespół - 112
 81. Cheyne'a-Stokesa (typu) oddech - 113
 82. Gradenigo triada - 114
 83. Argylla-Robertsona objaw - 115
 84. Henneberta (Hennebert'a) objaw przetokowy - 115
 85. Schwartza objaw - 117
 86. Gellego test - 117
 87. Carharta załamek - 117
 88. Lobsteina postać osteogenesis imperfecta z niebieskimi twardówkami - 119
 89. Schullera projekcja - 123, 124
 90. Stenversa projekcja - 121, 124, 133
 91. Schirmera próba (test) - 121, 140
 92. Valsavy próba - 125
 93. Cortiego narząd - 126
 94. wg Mifiki ocena otworu żyły szyjnej - 130
 95. Crile'a sposobem rozkegła mestoidektomia z węzłami chłonnymi szyjnymi - 131
 96. Schwanna osłonka nerwowa - 132
 97. Schwanna komórki - 132
 98. Towne'go projekcje - 133
 99. Bekesy'ego audiogram - 134
 100. Hitselbergera objaw - 134, 144
 101. Recklinghausena nerwiako-włókniakowatość - 135
 102. Hande, Schullera i Christiana choroba - 135
 103. Letterera i Siwe'go choroba - 135
 104. Treachera -Collinsa-Franceschettiego zespół - 136
 105. Mondiniego zespół - 137
 106. Gusher zespół - 137
 107. Ramsaya i Hunta zespół - 140
 108. Cortiego narząd spiralny - 141
 109. Ménière'a choroba - 141
 110. Reissnera błona - 142
 111. wg Schuknechta patogeneza cgoroby Ménière'a - 143
 112. Michel, Mondini, Scheibe głuchota recesywna sporadycznie występująca - 154
 113. Waardenburga zespół - 154
 114. Ushera zespół  - 154
 115. Refsuma zespół - 154
 116. Alporta zespół - 154
 117. Pendreda zespół - 154
 118. Hutchinsona triada - 155
 119. wg Kussmaula rozwój mowy u dziecka - 157
 120. Lehnhardta próg niewygody - 159
 121. Hornera zespół - 162
 122. Guillain-Barré'a choroba - 163
 123. Heerfordta-Myliusa zespół - 163
 124. Bella porażenie idiopatyczne nerwu twarzowego - 163
 125. Melkerssona-Rosenthala zespół - 164
 126. wg Scaramelli skrzyzowany przeszczep - 166
 127. Dotta operacja - 168
 128. Ménière'a choroba - 168, 169
 129. Bowmana gruczoły - 175
 130. Kiesselbacha pole - 179
 131. Kiesselbacha splot - 188
 132. Kiliana wziernik (długi wziernik nosowy) - 189
 133. Rittera zgłębnik - 190
 134. Liechtwitza kaniula do płukania zatoki szczękowej przez przewód nosowy dolny - 190
 135. Rosenmullera zachyłek - 192
 136. Kallmana zespół - 195
 137. Rhese'go projekcja skośno-boczna - 197, 198
 138. wg Welina zmodyfikowana projekcja osiowa - 198
 139. Liechtwitza trójgraniec - 199
 140. Siebenmanna kaniula - 199
 141. Kuemmela i Becka technika nakłucia zatoki czołowej - 200
 142. Stuckrada powiększający endoskop (lupa endoskopowa) - 201
 143. Besniera-Boecka-Schaumanna sarkoid - 206
 144. Hutchinsona zęby - 206
 145. Nelsona próba - 206
 146. Hodgkina choroba - 206
 147. Gella i Coombsa reakcja typu IV - 209
 148. Vidiusa nerw - 211
 149. Wegenera ziarniniak - 215, 222, 223
 150. wg Lautenschlaegera operacja w niezycie zanikowym nosa - 221
 151. Kartagenera zespół - 227
 152. Hortona zespół (erytroprosopalgia, narastający ból głowy o charakterze histaminowym) - 229
 153. Charlinsa zespół (neuralgia nosowo-rzeskowa, zwoju skrzydłowo-podniebiennego) - 229
 154. Sludera neuralgia (zwoju skrzydłowo-podniebiennego, ból dolnej połowy głowy) - 230
 155. Hunta neuralgia (zwoju kolanka) - 230
 156. Costena zespół - 230
 157. Gradenigo zespół - 232
 158. Becka metodą sinusoskopia - 235
 159. wg Caldwella-Luca radykalna operacja zatoki szczękowej - 236, 237
 160. Becka punkcja - 239
 161. Jansena-Rittera metoda - 239
 162. Killiana metoda - 239
 163. Riedela metoda (Riedla metoda) - 239, 240
 164. Kartagenera triada - 242
 165. Kerniga objaw - 249
 166. Lasegue'a objaw - 249
 167. Brudzińskiego objaw - 249
 168. Kiesselbacha splot - 252, 254
 169. Werlhofa choroba - 254
 170. Glanzmanna choroba - 254
 171. Willebranda - Juergensa wrodzone zaburzenie krzepliwości - 254
 172. Waldenstroema choroba - 254
 173. Moeller - Barlowa choroba - 254
 174. Henocha - Schoenleina plamica - 254
 175. Oslera choroba (Rendu i Oslera choroba) - 254, 255, 256, 258
 176. Belloqc'a oryginalna tamponada tylna - 255, 256
 177. Cohna frakcja - 256
 178. Saundersa plastyka - 256
 179. Foley'a cewnik - 257
 180. Killiana metodą podśluzówkowa resekcja przegrody nosa - 259
 181. Le Forta system (kategorie I, II, III / złamania szczęki typu Le Fort I, II, III) - 263, 264
 182. Cushinga choroba - 267
 183. Eschera typy złamań czołowo-podstawnych - 272
 184. Tierscha płat - 283
 185. Burowa trójkąty - 284
 186. Mohsa chemiochirurgia - 288
 187. Calmette-Guerin prątek - 290
 188. Clarka skala - 290
 189. Sebileau poziomy (klasyfikacja) - 291
 190. Oehngrena płaszczyzna (podział) - 291
 191. Killiana trójkąt - 299
 192. Whartona przewód - 299
 193. Bartholina przewód - 299
 194. Stensena orzewód - 299
 195. Blandina ślinianka (językowa przednia) - 299
 196. Costena zespół - 300
 197. Rosenmullera zachyłek - 302
 198. Killiana trójkąt - 303
 199. Zenkera uchyłek - 303
 200. Waldeyera pierścień - 305, 306
 201. Plummera-Vinsona zespół - 308
 202. Sjogrena choroba - 310
 203. Waldeyera pierścień - 311, 319
 204. Reicherta hak - 314
 205. Brueningsa szpatułka - 314
 206. Turcka szpatułka - 314
 207. Boernsteina stężenia - 317
 208. Beckmana adenotom pierścieniowy - 320
 209. Waldeyera pierścień - 320
 210. Mieschera choroba - 322
 211. Melkerssona-Rosenthala zespół - 322
 212. Bowena choroba - 322
 213. Vincenta angina - 323
 214. Plummera i Vinsona choroba - 324
 215. Addisona choroba - 324
 216. Rendu i Oslera choroba - 324
 217. Kroplika plamy - 325
 218. Behceta choroba - 325, 326
 219. Kaposiego mięsak - 328
 220. Nelsona test immobilizacji krętków - 330
 221. Bowena choroba - 331, 333
 222. Tzancka próba - 332
 223. Plaut-Vincenta angina - 333
 224. Sjogrena choroba - 334, 336, 338
 225. Melkerssona-Rosenthala zespół - 335, 337
 226. Downa zespół - 335
 227. Ludwiga angina - 335
 228. Huntera zapalenie języka - 336
 229. Pattersona, Browna i Kelley'a zespół - 338
 230. Plummera i Vinsona zespół - 338
 231. Moellera i Huntera zapalenie języka w niedokrwistości megaloblastycznej - 338
 232. Waldeyera pierścień nabłonkowo-chłonny gardła - 341
 233. Rumpela i Leedego objaw - 344
 234. Vincenta angina - 344, 345
 235. Epsteina i Barr wirus - 345
 236. Paula-Bunnela próba - 345
 237. Vincenta angina (wrzodziejąco-błoniaste zapalenie gardła) - 346
 238. Sjogrena zespół - 361
 239. Plummera-Vinsona zespół - 361
 240. Thornwaldta kieszonka - 361
 241. Thornwaldta choroba (zapalenie kaletki gardłowej) - 361
 242. Plummer-Vinsona zespół (zespół Patterson-Brown-Kelly'ego) - 361, 366
 243. Eagle'a zespół (stylalgia, zespół wyrostka rylcowatego) - 362
 244. Ramsaya-Hunta nerwoból (pośredni i zwoju kolanka) - 363, 364
 245. Huntingtona-Sydenhama choroba - 366
 246. Parkinsona choroba - 366
 247. Wallenburga zespół - 366
 248. Zenkera uchyłek (gardła dolnego, kieszonka gardłowa) - 370
 249. Killiana trójkąt - 370
 250. Seifferta metodą endoskopowe przecięcie ostrogi - 371
 251. Shoenborn-Rosenthal metoda - 374
 252. Sanvenero-Rosselli metoda - 374
 253. Passavanta wał - 374
 254. Schminckego guz (lymphiephitelioma, nabłoniak chłonny) - 375
 255. Rosenmullera zachyłek - 377, 383, 385
 256. Vincenta angina - 378
 257. Abbe-Estlandera płat - 379
 258. Burkitta chłoniak - 384
 259. Epsteina i Barr wirus - 384, 385
 260. Santoriniego i Wrisburga chrząstki dodatkowe - 387
 261. Reinkego rpzestrzeń - 389, 392
 262. Killiana pozycja - 394, 395
 263. Turcka pozycja - 394, 395
 264. Ortnera zespół - 401
 265. Wallenberga zespół - 401
 266. Heinego i Mediny choroba - 401
 267. Kashimy metodą chordektomia - 406
 268. Reinckego obrzek - 420
 269. Plummera-Vinsona zespół - 432
 270. Waldeyera pierścień - 440
 271. Montgomery'ego silikonowa rurka "T" - 444
 272. McIntosha laryngoskop - 449
 273. Holzknechta objaw - 452
 274. Kartagenera triada - 454
 275. 457-474 - PRZEŁYK
 276. Ludwiga angina - 480
 277. Willisa krąg tętniczy (koło tętnicze) - 481, 483
 278. Wallenberga zespół - 483
 279. Erba punkt nerwowy (nadobojczykowy) - 488, 489
 280. Hornera zespół - 490, 491
 281. Valsavy zabieg - 492
 282. Bezolda zapalenie wyrostka sutkowatego - 496
 283. Boecka choroba (sarkoidoza) - 500
 284. Heerfordta zespół - 500
 285. Kveima test - 500
 286. Mollaret-Debre antygen - 501
 287. Sabina-Feldmana test - 502
 288. Piringera-Kuchinka zespół - 502
 289. Klipperl-Feila zespół - 507
 290. Goldenhara zespół - 508
 291. Naffzingera zespół - 508
 292. Sturge-Webera zespół - 508
 293. Klipper-Trenaunaya zespół - 508
 294. Hornera zespół - 509
 295. Schwanna komórki - 511
 296. von Recklinghausena choroba - 511
 297. Grisela zespół (kręcz szcytowo-obrotnikowy po radioterapii/operacjach nosogardła) - 512
 298. Bezolda typu zapalenie wyrostka sutkowego - 512
 299. Kilońska klasyfikacja - 516
 300. wg Lukes i Collinsa klasyfikacja - 516
 301. wg Rappaporta klasyfikacja - 516
 302. Sezary'ego zespół - 516
 303. typ Burkitta - 517
 304. Virchowa węzeł chłonny - 520
 305. Danielsa operacja - 521
 306. Carlensa technika (mediastinoskopia) - 522
 307. 525-532 - TARCZYCA
 308. Sjogrena (Sjögrena) zespół - 541, 543, 544, 547
 309. Santoriniego wcięcie - 543
 310. Heefordta zespół - 544
 311. Kuttnera (Küttnera) guz - 544, 546
 312. Schonleina-Henocha (Schönleina-Henocha) choroba - 547
 313. Mikulicza zespoł (choroba) - 548
 314. Heerfordta zespół - 549
 315. Łucji Frey'ówny zespół uszno-skroniowy (pocenie smakowe) - 552
 316. Warthina guz (gruczolakotorbielak brodawczakowaty chłonny) - 553, 554


KATEGORIA: OTOLARYNGOLOGIA, PODRĘCZNIKI

Prześlij komentarz

 
Top