REKLAMA

 

49/52, Headache.Z uwagi na fakt, że podręcznik "Kompendium neurologii" jest książką obowiązującą z zakresu neurologii i neurochirurgii na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, postanowiłem w ramach nauki do jednego z egzaminów na piątym roku studiów (ponad rok temu) stworzyć indeks nazw eponimicznych zawartych w tym dziele. Przyda się niewątpliwie każdej osobie zdającej w najbliższej przyszłości egzamin z neurologii. W celu ułatwienia nauki wszystkim adeptom tego przedmiotu, nazwy eponimiczne zostały spisane w kolejności w jakiej pojawiają się one w tej książce.

TYTUŁ:
Kompendium Neurologii
AUTORZY: Ryszard Podemski

WYDAWNICTWO: Via Medica
ROK WYDANIA: 2011 Gdańsk
WYDANIE: 2
LICZBA STRON: 596
ISBN: 978-83-7555-317-8
FORMAT: 145 x 205 mm


1. Rola układu nerwowego w patofizjologii człowieka [2-5]

2. Strukturalne podstawy czynności układu nerwowego [6-43]
Monro otwór międzykomorowy – 8
Luschki otwory boczne – 8
Magendiego otwór pośrodkowy – 8
Schwanna komórki – 10
Nissla zasadochłonne ziarnistości (tigroid) – 12
Golgiego komórki typu I – 12
Golgiego komórki typu II – 12
Hortegi komórki – 13
Ranviera przewężenie – 14, 15
Guillaina-Barrego zapalenie wielokorzeniowo-nerwowe – 15
Maynerta jądro podstawne – 16
Alzheimera choroba – 16, 17
Parkinsona choroba – 16, 17, 18, 34, 37
Babińskiego odruch – 19, 36
Oppenheima odruch – 19
Chaddocka odruch – 19
Brodmanna 6 pole (kora przedruchowa płatów czołowych) – 22
Betza komórki piramidowe – 22, 38
Luysa jądro niskowzgórzowe- 23
Brodmanna pola 6, 8 – 23
Merkela płytki – 25
Meissnera ciałka – 25
Paciniego ciałka – 25
Konorskiego model – 26, 29
Shy'a-Dragera zespół (postać zaniku wieloukładowego) – 34, 37
Guillaina-Barrego zespół (wariant: ostra pandysautonomia) – 34
Lewy'ego ciałka (w zwojach współczulnych w PAF=czystej niewydolności autonomicznej) – 34
Papeza krąg – 35, 36, 37
Vicq d'Azyra wiązka – 35
Kluver i Bucy zespół – 35, 37
Rossolimo odruch – 36
Brodmanna pola korowe – 39
Brodmanna pole 4 – 40
Brodmanna klasyfikacja/pola cytoarchitektoniczna/e – 41, 42
Broki pole ruchowe – 40
Wernickego obszar – 40

3. Badanie neurologiczne i jego interpretacja [44-90]
Meniere'a zespół – 46
Crouzona zespół – 47
Giocondy uśmiech poprzeczny – 48
Kerniga objaw oponowy – 49, 81
Lasegue'a objaw rozciągowy – 49, 65, 81
Brudzińskiego objawy (karkowy, policzkowy, łonowy) – 50
Hermana objaw karkowo-paluchowy – 50
Flataua objaw – 50
Amosa objaw – 50
Snellena tablice – 52
Ohma bęben – 52
Hornera zespół – 53
Valleixa punkty uciskowe – 55
Marinesco-Radovici odruch (dłoniowo-bródkowy) – 57
Goldine odruch (rogówkowo-bródkowy) – 57
Chvostka objaw – 59
Cortiego narząd – 59
Heschla zakręt poprzeczny – 59
Barany'ego próba mijania – 59, 76
Romberga próba – 60
Unterbergera próba stąpania – 60
Webera próba – 61
Rinnego próba – 61
Schwabacha próba – 61
Friedreichowska stopa – 63
Wernickego-Manna sylwetka – 64, 82
Thomsena miotonia wrodzona – 64
Fajersztajna-Krzemickiego (Lasegue'a skrzyżowany) objaw rozciągowy – 65, 81
Barrego próba – 66
Mayera odruch – 68
Leriego odruch – 68
Achillesa ścięgno – 69, 78
Jendrassika sposób – 70
Hermana odruch przestankowy – 70
Hermana odruch podeszwowy toniczny (powolny, przetrwały) – 70
Babińskiego grupa odruchów z kończyn dolnych – 70
Jacobsohna odruch – 71
Sterlinga odruch – 71
Wartnberga odruch – 71 (x2)
Babińskiego odruch – 71, 72, 73
Oppenheima odruch – 71
Chaddocka odruch – 72
Gordona odruch – 73
Rossolimo odruch – 73
Phillipsona skrzyżowany odruch wyprostny – 74
Riddocha odruch masowy – 74
Stewarta-Holmesa objaw "z odbicia" – 75
Webera cyrkiel – 78
Babińskiego asynergia – 79
Schobera indeks – 80
Mackiewicza objaw – 81, 82
Neriego karkowy objaw – 81
Naffzigera objaw – 81
Spurlinga objaw – 82
Halsteada-Reitana "uniwersalny" zestaw testów – 84
Wechslera skala pamięci – 84
Reya figury test – 84, 85
Wechslera skala inteligencji – 85
Ravena matryc test – 85
Goodglass-Kaplan skala porozumiewania się słownego – 86
Glasgow skala – 87
Baniewicza objaw – 88
Minora próba – 90
Schellonga metoda – 90

4. Badania pomocnicze w neurologii [91-131]
Queckenstedta próba – 92, 94
Froina zespół – 93, 94
Pandy'ego odczyn globulinowy – 93
Nonne-Appelta odczyn globulinowy – 93
Weichbrodta odczyn globulinowy – 93
Alzheimera choroba – 95
Fuksen-Rosenthala komora – 96
Sayka komora – 96
May-Grunwalda-Giemsy metoda barwienia – 96
Grama metoda – 96
Ziehl-Neelsea metoda – 96
Schwanna komórki – 96
Creuzfeldta-Jacoba choroba – 100
Devica choroba – 104
Alzheimera choroba – 107, 131
Parkinsona choroba – 107
Lamberta-Eatona zespół miasteniczny – 110
Dopplera zjawisko – 111
Chiariego zespół typu II – 113
Parkinsona choroba – 124
Prader-Willego zespół – 128
Millera-Diekera – 128
Duchenne'a dystrofia mięśniowa – 129
Beckera dystrofia mięśniowa – 129
Huntingtona pląsawica – 129
Levy'ego ciałka – 131

5. Podstawowe zespoły neurologiczne [132-203]
Babińskiego patologiczny objaw piramidowy – 133, 134, 135, 151, 153
Oppenheima patologiczny objaw piramidowy – 133
Rossolimo patologiczny objaw piramidowy – 133, 134, 135
Brodmanna pole 4 (zakręt przedśrodkowy) – 133
Achillesa ścięgno – 133
Gordona patologiczny objaw piramidowy – 133
Chaddocka patologiczny objaw piramidowy – 134
Mendla-Bechterewa odruch – 134
Riddocha odruch masowy – 134
Jacobsohna odruch piramidowy – 134
Wartenberga odruch piramidowy – 134
Hoffmanna odruch piramidowy – 134
Tromnera odruch piramidowy – 134
Sterlinga odruch piramidowy – 134
Mayera odruch fizjologiczny – 134
Leriego odruch fizjologiczny – 134
Jacksona ruchowe napady padaczkowe częściowe proste – 135
Wernickego-Manna sylwetka – 135, 136
Brown-Sequarda zespół – 137, 188, 189
Parkinsona choroba idiopatyczna – 138, 140, 170
Luisa jądro niskowzgórzowe – 139
Guillaina-Mollareta trójkąt – 140
Gillesa de la Tourette'a choroba – 140
Oppenheima dystonia – 140
Meige'a zespół – 140
Ekboma choroba – 140
Romberga próba – 141
Benedicta zespół – 144, 181
Webera zespół – 144, 181
Millarda-Gublera zespół – 144
Foville'a zespół – 144, 181
Wallenberga zespół – 144
Hornera objaw – 144
Jacksona zespół – 144
Parinauda zespół – 144
Lhermitte'a objaw – 146
Cushinga objaw – 149
Brunsa napady – 150
Betza komórki piramidowe olbrzymie – 151
Jacksona typu napad ruchowy częściowy prosty – 151, 153, 157
Broca pole/obszar (44B-kora przedruchowa dominującej półkuli) – 152, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167
Foster-Kennedy'ego zespół – 153
Krala objaw (perseweracja ruchowa) – 153
Hermana toniczny odruch podeszwowy – 153
Wernickego obszar (pole 22B) – 154, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167
Kluvera-Bucy'ego zespół – 154, 158
Gassera zwój nerwu trójdzielnego – 155, 182, 183
Brodmanna pole 1, 2, 3 (zakręt zaśrodkowy – pierwszorzędowa kora ciemieniowa) – 155
Gerstmanna zespół – 156, 158
Riddocha objaw – 156, 158
Antona zespół – 157, 158, 178
Sylwiusza szczelina – 162, 163
Picka choroba – 164, 170
Alzheimera choroba – 169, 170, 172
(z) Lewy'ego ciałami otępienie – 170
Steele'a-Richardsona-Olszewskiego choroba – 170, 172
Huntingtona przewlekla pląsawica – 170
Creutzfeldta-jacoba choroba – 171
Hachińskiego skala – 171
Hakima zespół – 171
Kerniga objaw – 173
Brudzińskiego (karkowy, łonowy) objaw – 173
Flataua karkowo-mydriatryczny objaw – 173
Hermana karkowo-paluchowy objaw – 173
Sylwiusza wodociąg – 178
Argyll-Robertsona objaw – 180
Westphala-Edingera jądro – 180
Adiego zespół – 181
Hornera zespół – 181, 190, 197
Pancoasta guz/zespół – 181, 197
Gravesa-Basedowa – 181
Jeffersona zespół (zatoki jamistej)– 181
Gradenigo zespół (zmiany w obrębie szczytu piramidy) – 181
Tolosy-Hunta zespół (bolesne porażenie gałkoruchowe) – 182
Parinauda zespół – 182
Bella objaw – 184
Bella porażenie samoistne – 184
Guillaina-Barrego zespół – 185
Meniere'a zespół – 185
Spurlinga objaw – 195
Lasegue'a bólowy objaw rozciągowy – 195
Fajersztajna-Krzemickiego bólowy objaw rozciągowy – 195
Erba-Duchenne'a (zespół uszkodzenia splotu ramiennego typ górny)– 197
Dejerine'a-Klumpke (zespół uszkodzenia splotu ramiennego typ dolny) – 197
Hodgkina choroba – 197
Raynauda objaw – 197
Roentgena promienie – 198
Seddona podział na etapy uszkodzenia nerwu (neuropraxis, aksonotmesis, neurotmesis) – 199
Tinela test – 199
Phalena test – 200
Guyone'a kanał – 200

6. Zaburzenia neurologiczne związane z nieprawidłowym rozwojem ośrodkowego układu nerwowego w okresie płodowym [204-213]
Downa zespół – 205
Brushfielda plamki – 205
Edwardsa zespół – 205
Lejeune'a zespół (cri du chat) – 205
Recklinghausena choroba – 206
Lisha guzki – 206
Huntingtona choroba – 206
Steinerta-Curschmanna-Battena choroba (dystrofia miotoniczna, typ DM1) – 206
Friedreicha ataksja – 207
Wilsona choroba – 207
Duchenne'a postępująca dystrofia mięśniowa – 207
Arnolda-Chiariego zespół – 209
Dandy'ego-Walkera zespół – 209
Gardnera hydrodynamiczna teoria powstawania jamistości rdzenia – 210
Crouzona zespół – 212

7. Wybrane zagadnienia z neurologii wieku rozwojowego [214-230]
Moro odruch – 214
Galanta odruch – 215
Hagberga (podział na 4 postacie kliniczne MPD) – 216
Kerniga objaw – 219
Brudzińskiego objaw – 219
Flataua objaw – 219
McDonalda kryteria – 221
Lennox-Gastauta zespół polimorficzny – 224
Pompego choroba – 226
Gauchera choroba– 226, 227 / liz
Leigha zespół – 227 / mt
Kearnsa-Sayra zespół – 227 / mt
Alpersa chroba – 227 / mt
Krabbego choroba – 227 / liz
Niemanna-Picka choroba – 227 /liz
Fabry'ego choroba – 227 / liz
Zellwegera zespół – 228 / peroks
Refsuma niemowlęcy zespół – 228 / peroks
Lescha-Nyhana choroba – 228
Wilsona choroba – 228
Menkesa choroba – 228
Smitha-Lemliego-Opitza zespół – 228
Gillesa de la Touretta zespół – 228
Aspergera zespół – 228
Moebiusa zespół (wrodzona malformacja mózgowa)– 230
Angelmana zespół – 230
Cornelii de Lange zespół – 230
Wiliamsa zespół – 230
Noonan zespół – 230
Smith-Magenis zespół – 230
Downa zespół – 230

8. Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego [231-277]
Willisa koło tętnicze - 233
von Willebranda czynnik – 240
Wernickego afazja płynna, sensoryczna – 246, 247
Broki afazja niepłynna, motoryczna – 246, 247
Gerstmanna zespół (t. kątowa) – 247
Wallenberga zespół (t. móżdżkowa tylna dolna)– 247
Hornera zespół – 247
Webera zespół – 248
Parinauda zespół – 248
Babińskiego objaw – 253, 276
Rankina skala (0-6) – 255
Marfana zespół – 256, 270
Ehlersa i Danlosa zespół – 258
Leiden V mutacja – 259
Binswangera encefalopatia miażdżycowa – 262
Kerniga objaw – 270
Hunta i Hessa skala (I-V) – 273, 274

9. Choroby infekcyjne mózgu, opon mózgowo rdzeniowych i rdzenia kręgowego [278-302]
Brudzińskiego objawy (karkowy, twarzowy, łonowy) – 279
Kerniga objaw – 280
Fuchsa-Rosenthala komora – 280
Maya-Grunwalda-Giemsy metoda barwienia – 280
Grama metoda barwienia – 280
Ziehla-Neelsena barwienie – 280, 283
Hakima zespół (wodogłowie normotensyjne) – 282
Langhansa komórki – 283
Argyll-Robertsona objaw – 284
Bannwartha zespół – 285
Heinego-Medina choroba (zapalenie przednich rogów rdzenia) – 288, 289
Babesa ciałka – 290
Negriego ciałka – 291
Kożewnikowa zespół (padaczka z napadami częściowymi ciagłymi) – 292
Guillaina-Barrego zespół – 295
Papova grupa – 296
Kaposiego mięsak – 296
Langhansa typu komórki – 298
Sabourauda pożywka – 298
Creutzfeldta-Jakoba choroba – 301, 302

10. Choroby demielinizacyjne [303-325]
Balo wariant plaki demielinizacyjnej – 304
Schildera choroba/Marburg wariant – 309
Devica choroba (zapalenie nn. wzrokowych i rdzenia) – 310
Barkhofa kryteria – 311
McDonalda kryteria – 314, 315
Binswangera typu przewlekłe encefalopatie naczyniowe – 316
Arnolda-Chiariego zespół – 317
Lhermitte'a objaw – 325

11. Choroby układu pozapiramidowego [326-353]
Parkinsona choroba – 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
z Lewy'ego ciałami otępienie – 328, 335, 336
Wilsona choroba – 328, 348, 349
Hallervordena i Spatza zespół/choroba (neurodegeneracja z gromadzeniem Fe w mózgu/związana z kinazą pantotenową) – 328, 348
Lewy'ego ciała – 329
Hoehn-Yahra skala (0-5) – 330, 332
Babińskiego objaw – 331
Shy'a-Dragera zespół – 337
Picka choroba – 339
Huntingtona pląsawica – 342, 343, 344, 348
Westphala postać (młodzieńcza) plasawicy Huntingtona – 342
Sydenhama pląsawica – 343
Luisa jądro podwzgórzowe – 344
Segawy dystonia – 345
Meige'a zespół (dystonia twarzowo-żuchwowa + kurcz powiek/blefarospazm) – 347
Pelizaeusa-Merzbachera choroba – 348
Kaysera-Fleischera pierścień – 350
Descemeta błona – 350
Gillesa de la Tourette'a zespół – 351
Moerscha-Woltmanna zespół sztywności uogólnionej – 353

12. Choroby neurozwyrodnieniowe przebiegające z otępieniem [354-373]
Alzheimera choroba – 355, 357, 358, 360, 361, 362, 373
Picka choroba (postać czołowa FTD) – 355, 365
Creutzfeldta-Jacoba choroba – 355
Huntingtona choroba – 355, 363, 364
Parkinsona choroba – 355, 363, 364, 366, 367
z Lewy'ego ciałami otępienie – 355, 363, 364, 366
Hirano kwasochłonne całka zawierające białko aktynę – 358
Biernackiego odczyn – 362
Hakima zespół – 363
Wilsona choroba – 364
Picka ciała – 365
Lewy'ego ciała – 367
Meynerta jądro podstawne – 367
Binswangera choroba (związana z nadciśnieniem encefalopatia podkorowa) – 369, 370

13. Bóle i zawroty głowy [374-384]
Hortona ból głowy (klasterowy/histaminowy)) – 378
Hornera zespół (niepełny) – 379
Babińskiego objaw – 381
Meniere'a zespół/choroba – 382
Hallpike'a metoda – 383
Romberga próba – 383

14. Padaczka[385-408]
Unverrichta-Lundborga postępująca padaczka miokloniczna z ciałkami Lafory – 391, 396
Jacksona typu napad ruchowy – 392
Todda przemijający niedowład połowiczy – 393
Westa zespół (padaczka wczesnodziecięca z napadami zgięciowymi) – 388, 394, 402-403, 406
Lennoxa-Gestauta zespół (padaczka wieku przedszkolnego) – 388, 395, 402, 406
Stevensa-Johnsona zespół – 403

15. Guzy układu nerwowego [409-425]
Rathkego kieszonki torbiel – 410
Monro-Kellie'go doktryna – 411
Fostera-Kennedy'ego zespół (guz skrzydła mniejszego kości klinowej) – 413
Broki ruchowa (niepłynna) afazja – 413
Jacksona (częściowe proste) napady padaczkowe – 413
Wernickiego sensoryczna (płynna) afazja – 414
Gerstmanna zespół – 414
Parinauda zespół – 414
Brunsa napady – 414
Cushinga choroba – 415
Brown-Sequarda zespół – 419, 420
Lamberta-Eatona zespół – 425

16. Następstwa urazów czaszkowo-mózgowych [426-436]
Glasgow skala – 428
Sylwiusza szczelina – 435

17. Toksyczne uszkodzenie układu nerwowego [437-455]
Meesa bruzdy – 438
Korsakowa zespół amnestyczny – 443, 445, 447, 448
Adamsa, Viktora i Mancalla zespół (mielinoza środkowa mostu) – 445
Wernickego encefalopatia – 445, 447, 448
Marchiafava-Bignamiego choroba – 445, 447
Morela encefalopatia alkoholowa – 445, 447
Guillaina-Barrego zespół – 452
Purkyniego komórki – 453

18. Zaburzenia snu [456-473]
Rechtschaffena i Kalesa kryteria – 457
Cahilla i McGaugha hipoteza – 460
Jouveta teoria monoaminowa snu – 460
Hobsona model – 460
Borbely model dwuczynnikowej regulacji snu i czuwania – 461
Karnovskiego hipoteza – 462
Kruegera i Obala grupowa teoria czynności snu – 463
Becka skala depresji – 468
Hamiltona skala depresji – 468
Hamiltona skala lęku – 468

19. Zaburzenia świadomości [474-480]
Glasgow skala – 475, 476
Parkinsona choroba – 477

20. Choroby nerwów obwodowych, złącza nerwowo-mięśniowego i mięśni [481-512]
Achillesa ścięgno – 482, 499, 502, 503
Duchenne'a dystrofia mięśniowa postępująca – 482, 498, 499, 500, 501, 503
Schwanna komórki – 484, 487
Guillaina-Barrego-Strohla ostra zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna – 484
Charcot-Marie-Tooth choroba (dziedziczna neuropatia czuciowo-ruchowa/postępujący zanik strzałkowy mięśni) – 484, 485Dejerine'a-Sottasa choroba (neuropatia przerostowa, wchodzi w skład CMT-3) – 485, 486
Epsteina-Barr wirus – 487
Millera-Fishera zespół – 489
Lamberta-Eatona zespół miasteniczny – 492, 498
Erba-Goldflamma choroba (miastenia rzekomoporaźna) – 492
Ossermana podział miastenii na postacie kliniczne – 493
Beckera dystrofia mięśniowa postępująca – 498, 501
Emery'ego-Dreifussa dystrofia – 498, 501, 502
Steinerta choroba (dystrofia miotoniczna) – 504
Rickera dystrofia miotoniczna typu 2 – 505
Fukuyamy typu dystrofia mięśniowa – 505, 506
Santavuoriego typu dystrofia wrodzona (zespół mięsień-oko-mózg) – 506Walkera-Warburga zespół – 506
McArdle'a choroba – 506 [fosfofruktokinaza]
Pompego choroba – 506 [kwasna maltaza]
Gomoriego trichomem barwienie – 507
Kearnsa-Sayre'a zespół – 507
Raynauda objaw – 508
Thomsena miotonia wrodzona – 509, 510 [CLCN1]
Beckera miotonia wrodzona – 509, 510 [CLCN1]
Andersen zespół – 509 [KCNJ2]

21. Choroby neuronu ruchowego [513-519]
Kennedy'ego choroba (zanik mięśni rdzeniowo-opuszkowy wieku dorosłego)– 513
Duchenne'a dystrofia mięśniowa – 513
Werdniga-Hoffmanna choroba (SMA 1) – 515
Kugelbega-Welander choroba (SMA 3) – 515
Lou Gehringa/Charcota choroba (SLA) – 517
Babińskiego odruch – 518

22. Zaburzenia neurologiczne w przebiegu schorzeń poza układem nerwowym [520-550]
Krebsa cykl – 521
Korsakowa zespół amnestyczny – 521
Kussmaula oddech – 524, 525
Charcota stawy – 526
Babińskiego objaw – 528
Ekboma zespół – 529
Guillaina-Barrego zespół wielokorzeniowo-nerwowy – 530
Dalrymple'a objaw – 533
Rosenbacha objaw – 533
Moebiusa objaw – 533
Graefego objaw – 533
Kochera objaw – 533
Gravesa-Basedowa choroba – 533
Chvostka objaw – 535
Trousseau objaw – 535
Cushinga choroba – 537
Sheehanna zespół (martwica poporodowa przysadki) – 538
Wernickego encefalopatia – 539
Korsakowa zespół amnestyczny – 539
Cogana zespół (uszkodzenie nerwu VIII, zapalenie rogówki w przebiegu PAN) – 544
Choroba Takayashu – 544
Zespół Sjogrena – 544
Lamberta-Eatona zespół miasteniczny – 546, 547, 549

23. Zaburzenia psychiczne w chorobach neurologicznych [551-560]
Liepmanna objaw – 553
Alzheimera choroba – 554
Parkinsona choroba – 554, 555, 556
Huntingtona pląsawica – 554
Wernickego encefalopatia – 558

24. Ból i leczenie paliatywne w chorobach układu nerwowego [561-568]
Melzacka i Walla teoria bramkowania – 565

25. Podstawy neurorehabilitacji [569-585]
Traeberta prąd – 571, 576, 582
Nemeca prądy interferencyjne – 571
Bernarda prądy diadynamiczne – 571
Bobathów metoda – 573
Parkinsona choroba – 577, 578
wg Frenkla ćwiczenia koordynacyjno-równoważne – 577, 578
Morrisa algorytm postępowania fizjoterapeutycznego w warunkach domowych – 578
Hoehn i Yahra skala – 578
Aswortha skala - 580
Credego zabieg – 581


KATEGORIA: NEUROLOGIA, NEUROCHIRURGIA, PODRĘCZNIKI

Prześlij komentarz

 
Top