REKLAMA

 

Ludzka anaplazmoza granulocytarna (HGA z ang. Human Granulocytic Anaplasmosis) jest schorzeniem relatywnie rzadkim. Dotychczas (dane z VIII 2006 roku) do CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention) zgłoszonych zostało ponad 3250 przypadków tej choroby - głównie w części północno-wschodniej, północno-środkowej oraz północno zachodniej USA. Występowanie na obszarze podobnym co choroba z Lyme jest spowodowane wspólnym wektorem, jakim jest kleszcz Ixodes scapularis. Choroba wywołana jest infekcją Gram-ujemną bakterią Anaplasma phagocytophilum, której naturalnym rezerwuarem są białonogie myszy w Stanach Zjednoczonych oraz jeleń szlachetny na terenie Europy. 


1. LUDZKA ANAPLAZMOZA GRANULOCYTARNA - EPIDEMIOLOGIA

Szczyt zachorowań na ludzką anaplazmozę granulocytarną przypada na maj i czerwiec, aczkolwiek zachorowania notowane są przez cały rok po narażeniu na kleszcze Ixodes. Ludzka anaplazmoza granulocytarna występuje nieco częściej u osobników płci męskiej (57 %) oraz u osób w wieku starszym, ze szczytem zachorowalności przypadającym na 50 rok życia


2. LUDZKA ANAPLAZMOZA GRANULOCYTARNA - OBJAWY KLINICZNE

W rejonach endemicznego występowania choroby dość często stwierdza się obecność serologicznych dowodów zakażenia - stąd można wysnuć wniosek, że u znacznej części osób dochodzi do zakażenia przebiegającego subklinicznie

Po okresie inkubacji (który wynosi w przypadku tego schorzenia 4-8 dni) u osób chorych na ludzką anaplazmozę granulocytarną obserwuje się takie objawy, jak:


  • gorączka
  • złe samopoczucie
  • ból głowy
  • bóle mięśni
  • nudności lub wymioty
  • biegunka
  • kaszel
  • splątanie


Wysypka niemal w każdym przypadku spowodowana jest rumieniem wędrującym w przebiegu współwystępującej razem z HGA choroby z Lyme. U znacznej części pacjentów można zaobserwować ponadto wzrost aktywności aminotransferaz (AspAT, AlAT) w surowicy krwi, leukopenię oraz małopłytkowość (trombocytopenię)

Do rozwoju poważnych powikłań dochodzi najczęściej u osób w podeszłym wieku - wśród nich należy wymienić zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS), objawy przypominające zespół wstrząsu toksycznego, a także zagrażające zdrowiu i życiu zakażenia oportunistyczne

Dotychczas nie udało się udokumentować jednoznacznego związku pomiędzy ludzką anaplazmozą granulocytarną, a zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Niemniej jednak opisywano występowanie w przebiegu HGA demielinizacyjnej polineuropatii oraz uszkodzenia splotu barkowego.

Do obrazu klinicznego ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej nie należą ani ziarniniaki, ani zapalenie naczyń.

Niekiedy obserwuje się jednoczesne zakażenie przez Borrelia burgdorferi oraz Babesia microti (patogeny przenoszone są przez ten sam wektor / te same wektory). 3. LUDZKA ANAPLAZMOZA GRANULOCYTARNA - ROZPOZNANIE

Ludzką anaplazmozę granulocytarną trzeba uwzględnić w diagnostyce różnicowej choroby grypopodobnej, występującej w okresie aktywności kleszczy Ixodes (tj. od maja do grudnia), zwlaszcza po ukąszeniu lub po narażeniu.

Prawdopodobieństwo rozpoznania HGA wzrasta, jeśi stwierdza się małopłytkowość, leukopenię oraz wzrost aminotransferaz: asparaginianowej i alaninowej. U znacznej części pacjentów stwierdza się obecność przeciwciał charakterystycznych dla choroby z Lyme, aczkolwiek nie obserwuje się występowania typowych dla tej choroby objawów - stąd konieczność uwzględnienia w diagnostyce różnicowej nietypowo i ciężko przebiegającej choroby z Lyme właśnie HGA. 


Badanie rozmazu krwi obwodowej pod kątem obecności moruli w neutrofilach pozwala ustalić rozpoznanie u 1/4-3/4 zakażonych. Czułą, a zarazem swoistą metodą diagnostyczną jest badanie krwi pacjentów z aktywną postacią choroby metodą PCR przed rozpoczęciem leczenia doksycykliną. 

Serodiagnostyka (diagnostyka serologiczna) jest przydatna przede wszystkim do retrospektywnej dokumentacji - wymagane jest stwierdzenie przynajmniej czterokrotnego wzrostu miana przeciwciał przeciwko Anaplasma phagocytophilum (większego bądź równego 1:80) w dwóch próbkach surowicy pobranej w odstępie miesiąca

Mylące może być wykrycie pojedynczego wysokiego miana w ostrej fazie choroby, zwłaszcza w rejonach w których stwierdza się częste występowanie przeciwciał.


4. LUDZKA ANAPLAZMOZA GRANULOCYTARNA - LECZENIE

Wśród osób chorych na ludzką anaplazmozę granuloytarną 7% wymaga leczenia na OIT (oddziałach intensywnej terapii), a śmiertelność w przebiegu schorzenia wynosi 0,5%

Lekiem skutecznym w terapii ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej jest doksycyklina, stosowana w dawce 100 mg doustnie 2 razy dziennie. U kobiet w ciąży, a także u dzieci obserwowano poprawę staniu klinicznego po zastosowaniu ryfampicyny. U większości pacjentów gorączka ustępuje w ciągu 24-48 godzin. Dotychczas nie przeprowadzono jednak żadnych prospektywnych badań nad leczeniem HGA. 


5. LUDZKA ANAPLAZMOZA GRANULOCYTARNA - ZAPOBIEGANIE

Zapobieganie schorzeniu polega przede wszystkim na unikaniu narażenia na kleszcze. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że do transmisji dochodzi w ciągu niespełna 4 godzin po ukąszeniu przez kleszcza.

KATEGORIA: CHOROBY WEWNĘTRZNE, CHOROBY ZAKAŹNE, MIKROBIOLOGIA, WETERYNARIA
TAGI:anaplazmoza, anaplazma, anaplasma, anaplasma phagocytophilum, anaplasma marginale, anaplasma dogs, ehrlichia, babesia, babesia anaplasma, anaplasma ehrlichia, anaplasmosis dogs, anaplasmosis in dogs, anaplasmosis bovina, anaplasmosis human, anaplasmosis cattle, anaplasmosis symptoms, anaplasma, u psów, psy, zwierząeta, u zwierząt, choroba odzwierzęca, zoonoza, ixodes ricinus, ixodes scapularis, tick ixodes, ixodes ticks, ixodes scapularis tick, dermacentor, ixodes pacificus, gorączka u dziecka, gorączka sobotniej nocy, wysoka gorączka, gorączka u dzieci, gorączka złota, goraczka, gorączka u niemowlaka, kleszcz u psa, kleszcz maja, kleszcze, objawy kleszcz, kleszcz jak wygląda, kleszcz borelioza, borelioza, doksycyklina cena, doksycyklina antybiotyk, unidox, złe samopoczucie osłabienie, na ból głowy, ból tyłu głowy, zawroty głowy, bóle głowy, ból głowy przyczyny, ból brzucha, ból głowy ciśnienie, silny ból głowy, zatoki, klasterowy ból głowy, bóle stawów, bóle mięśni stawów, ból mięśni, bóle nóg, bóle mięśni nóg, zapalenie mięśni, bóle pleców, nudności w ciąży, objawy nudności, na nudności, zawroty głowy nudności, zawroty głowy, nudności ból głowy, ból głowy, na wymioty, wymioty dziecka, wymioty u dziecka, biegunka wymioty, wymioty dzieci, wymioty w ciąży, wymioty u dzieci, wymioty i biegunka, co na wymioty, wymioty w ciazy, biegunka u dziecka, biegunka dzieci, biegunka wymioty, biegunka u dzieci, biegunka w ciąży, wymioty i biegunka, biegunka u niemowlaka, ból brzucha biegunka, na kaszel, kaszel suchy, kaszel u dziecka, syrop na kaszel, na kaszel suchy, mokry kaszel, co na kaszel, kwantowe splątanie, wysypka u dziecka, wysypka na twarzy, wysypka u dzieci, wysypka na ciele, uczulenie wysypka, uczulenie, wysypka na brzuchu, wysypka u niemowlaka, różyczka wysypka, różyczka, aspat alat, alat i aspat, aspat badanie, aspat normy, aspat wyniki, badania aspat, aspat norma, aspat podwyższony, badanie alat, badanie alat aspat, leukopenia thrombocytopenia, thrombocytopenia, neutropenia, leukopenia neutropenia, causes leukopenia, leukocytosis, leukopenia symptoms, white cell count, what is leukopenia, low white count, ards council, ards borough council, ards cinema, ards shopping centre, what is ards, ards movieland, movieland, ards fc, ards treatment, ards definition, blastula morula, blastula, morula gastrula, gastrula, la morula, morula sun, blastula gastrula morula, morula embryo, morula blastocyst, blastocyst

Prześlij komentarz

 
Top