REKLAMA

 

Z uwagi na fakt, że "Pediatria - Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego" pod redakcją prof. dr hab. n. med Anny Dobrzańskiej jest obecnie najbardziej aktualną (wydanie 2014) książką z zakresu pediatrii wśród wszystkich pozycji wymienionych jako zalecane do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, postanowiłem w ramach nauki stworzyć indeks nazw eponimicznych zawartych w tym dziele. Przyda się niewątpliwie każdej osobie zdającej w najbliższej przyszłości Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). W celu ułatwienia nauki wszystkim adeptom tego przedmiotu, nazwy eponimiczne zostały spisane w kolejności w jakiej pojawiają się one w tej książce.


TYTUŁ: 
PEDIATRIA Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
AUTORZY: Anna Dobrzańska, Józef Ryżko

WYDAWNICTWO: Elsevier Urban & Partner 
ROK WYDANIA: Wrocław 2014
WYDANIE: 2
LICZBA STRON: 1092
ISBN: 978-83-7609-855-5
FORMAT: 170 x 240 mm


I. SEMIOTYKA I OCENA ROZWOJU DZIECKA
 1. Glasgow skala niemowlęca (3 - 11 pkt) - 6
 2. Bichata poduszki - 7
 3. skala Pirqueta pięciostopniowa (do oceny wielkości migdałków bocznych/podniebiennych) - 10
 4. Graefego objaw - 11
 5. Stellwaga objaw - 11
 6. Mobiusa objaw - 11
 7. Harrisona bruzda - 11
 8. wg Tannera klasyfikacja (skala Tannera) - 14
 9. Blumberga objaw - 19
 10. w McBurneya punkcie bolesność uciskowa - 19
 11. Jaworskiego objaw - 19
 12. Rovsiga objaw - 19
 13. Chełmońskiego objaw - 19
 14. Grotta metodą badanie trzustki - 20
 15. Wilmsa guz zarodkowy - 21
 16. Ortolaniego objaw - 22
 17. Barlowa objaw - 22
 18. Lasegue'a objaw - 22
 19. Erba punkt - 32, 33
 20. wg Levine'a skala sześciostopniowa - 32, 33, 34
 21. Botalla przetrwały przewód tetniczy - 33
 22. Korotkowa klasyczną metodą pomiar ciśnienia tętniczego - 34
 23. Cole'a wskaźnik - 40
 24. Denver test - 41
 25. Moro odruch obejmowania - 47
 26. Galanta odruch skręcania tułowia - 47
 27. Landaua odruch - 48
 28. Babińskiego objaw - 48
 29. Chvostka objaw - 48
 30. Lusta objaw - 48
 31. Trousseau objaw - 48
 32. Kerniga objaw - 49
 33. Brudzińskiego objaw górny (karkowy) - 49
 34. Brudzińskiego objaw dolny (łonowy) - 49
 35. Kerniga objaw dolny - 49
 36. Flataua objaw (karkowo-mydriatyczny) - 49
 37. Erba niedowład - 49
 38. Klumpkego niedowład - 49
 39. Hornera zespół - 49
 40. wg Pirqueta skala - 50
 41. Erba punkt (przyczep IV lewej chrząstki międzyżebrowej do mostka) - 51
 42. Levine'a skala do oceny głośności szmerów wysłuchiwanych nad sercem - 51
 43. Lusta objaw - 51
 44. Jaworskiego objaw - 51
 45. Rovsinga objaw - 51
 46. Chełmońskiego objaw - 52
 47. Blumberga objaw - 52
 48. Brudzińskiego objaw - 52
 49. Barra ciałko - 58
 50. Potter twarz - 60
 51. Potter sekwencja skąpowodzia (małowodzia) - 60
 52. Pierre'a-Robina sekwencja - 60
 53. Downa zespół - 60
 54. VATER asocjacja (wady kręgów, zarośnięcie odbytu, przetoka tchawiczo-przełykowa, wady kości promieniowej) - 61
 55. VATERL asocjacja (j.w. + wada serca, wady nerek, wady kończyn) - 61
 56. Mendla prawa - 62
 57. Meckela zespół (przepuklina mózgowa, polidaktylia, torbielowatość nerek) - 62
 58. Freemana i Sheldona zespół (usta w pozycji jak przy gwizdaniu + małe usta, przykurcze, stopy końsko-szpotawe) - 63
 59. Rubinsteina i Taybiego zespół (szeroki kciuk, paluch) - 63
 60. Holt i Orama zespoł (defekty, ubytki po stronie promieniowej + wrodzona wada serca, malformacje kończyn górnych) - 63
 61. TAR zespół (j.w. cz. 1 + małopłytkowość, aplazja kości promieniowej) - 63
 62. Fanconiego anemia (j.w. cz. 1 + niedobór wzrostu, małogłowie, zaburzenia hematologiczne, hipogonadyzm, wzmożona pigmentacja skóry, skłonność do infekcji, predyspozycja do rozwoju nowotworów i białaczek, opóźniony rozwój umysłowy) - 63
 63. Aperta zespół (palcozrost dłoni [objaw rękawicy] + przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych [craniosynostosis], hipoplazja szczęki, hiperteloryzm, rozszczep podniebienia, niedorozwój umysłowy) - 63
 64. Noonan zespół (płetwistość szyi) - 63
 65. Turnera zespół (j.w.) - 63
 66. Kabuki zespół (wywinięta dolna powieka [ektropion] + małogłowie, niskorosłość, długie szpary powiekowe, długi nos z przygiętym czubkiem, małe i odstające uszy, przetrwałe poduszeczki płodowe, wady układu kostnego, wady serca) - 64
 67. Cornelii de Lange zespół (zrośnięte brwi [synophrys] + małogłowie, krótkogłowie, nadmierne owłosienie [hipertrichosis], długie rzęsy, usta skierowane ku dołowi, małe dłonie i stopy, wąska czerwień warg, niskorosłość, unytkowe wady kończyn, opóźnienie rozwoju psychoruchowego) - 64
 68. GTG technika (prążki G - trypsyna - Giemsa) - 64
 69. Pradera i Willego zespół (Pradera-Willego zespół) - 65
 70. Angelmana zespół - 65
 71. Williamsa zespół - 65
 72. Beckwitha-Wiedemanna zespół - 65
 73. Silvera-Russella zespół - 65
 74. Southerna technika hybrydyzacji - 67, 68
 75. Mendla prawa - 68
 76. Gorlina zespół (zespół nabłoniaków znamionowych) - 69
 77. Marfana zespół - 69
 78. Noonan zespół - 69
 79. Turnera zespół - 69
 80. Smitha, Lemliego i Opitza zespół - 70
 81. Duchenne'a dystrofia mięśniowa - 70, 71
 82. Beckera dystrofia mięśniowa - 70
 83. Coffina i Lowry'ego zespół - 70
 84. Alagille'a zespół - 71
 85. Huntingtona choroba - 71
 86. Friedreicha ataksja - 71
 87. Parkinsona choroba - 72
 88. Southern blotting - 72
 89. Mendla prawa - 72
 90. Huntingtona pląsawica - 73
 91. Wilmsa guz - 73
 92. Pradera-Willego zespół - 73, 74
 93. Angelmana zespół - 73, 74, 75
 94. Beckwitha-Wiedemanna zespół - 73, 75
 95. Silvera-Russela zespół - 74, 75, 77
 96. Wilmsa guz - 77
 97. Downa zespół - 78
 98. Turnera zespół - 78
 99. Ito hipomelanoza - 78
 100. Pallistera i Killiana zespół (duża masa urodzeniowa, wysoko ustawiona linia włosów na skroniach - łysina skroniowa, grube rysy twarzy, wydatne czoło, wąska górna warga, wywinięta dolna warga, wady układu krążenia, przepuklina przeponowa, znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego) - 78
 101. Proteus zespół - 78
 102. Klippla, Trenaunaya i Webera zespół - 78
 103. Sturge'a i Webera zespół - 78
 104. Wilmsa guz - 79
 105. Knudsona teoria - 79
 106. wg Nijmegen skali kryteria rozpoznania choroby mitochondrialnej (2-4, 5-7, 8-12) - 80
 107. Fanconiego zespół - 81
 108. Leigha zespół - 81
 109. Pearsona zespół (Pearson zespół) (anemia lub pancytopenia, niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki, niewydolność wątroby, zaburzenia przyrostu masy ciała) - 82, 83
 110. NARP zespół (neurogenic muscle weakness, ataxia, retinitis pigmentosa) - 82, 83
 111. MELAS zespół (encefalomiopatia, kwasica mleczanowa, napady udaropodobne, niski wzrost, migrena cukrzyca)- 82, 83
 112. MERRF zespół (padaczka miokloniczna z włóknami RRF, encefalomiopatia, neuropatia, postępujące otępienie) - 82, 83
 113. Leigha zespół (MILS zespół) - 82, 83
 114. Kearnsa i Sayre'a zespół (przewlekły postępujący niedowład zewnętrznych mięśni gałki ocznej, retinopatia, opadanie powiek, głuchota, ataksja) - 83
 115. Downa zespół - 86
 116. Pataua zespół (ubytki skóry lub kości czaszki) - 86
 117. Edwardsa zespół (przerost łectaczki) - 86
 118. Klinefeltera zespół - 86
 119. Leydiga komórki (Leydiga komórek rozrost) - 86
 120. Turnera zespół (najczęstsza postać dyzgenezji gonad) - 86, 87
 121. Noonan zespół - 87
 122. Downa zespół - 88
 123. Robertsonowska translokacja - 89, 90
 124. Brushfielda plamki - 89
 125. Alzheimera choroba - 89
 126. Hirschsprunga choroba - 89
 127. Cri du chat zespół (kociego krzyku zespół) - 91
 128. Shprintzena zespół (VCFS, zespół twarzowo-sercowo-podniebienny) - 92
 129. DiGeorge'a zespół - 92
 130. CAFS (zespół charakterystycznej dysmorfii twarzy, wad stożka i pnia tętniczego) - 92
 131. CATCH 22  [DG/VCFS] [del(22q11)]( cardiac defect, abnormal facies, thymic hypoplasia, cleft palate, hypocalcemia) - 92
 132. Williamsa zespół [del(7q11.3)] - 92
 133. TRPS zespół [del(8q)] (TRPSI, TRPSII - Langera i Giediona zespół) - 93
 134. AWTA (aniridia, Wilm's tumor asociation) - 93
 135. AGR (aniridia, genitourinary malformation, mental retardation) - 93
 136. WAGR (Wilms' tumor, aniridia, genitourinary malformation, mental retardation) - 93
 137. Wilmsa guz - 93
 138. Rubinsteina-Taybiego zespół [del(16p13.3)] - 93
 139. Smitha-Magenis zespół [del(17p11.2)] - 94
 140. Millera-Dickera zespół [del(17p13.3)] - 94
 141. Wolfa-Hirschhorna zespół (4p zespół) - 96
 142. Pitta, Rogersa i Danksa zespół (łagodny wariant w/w) - 96
 143. Cri du chat zespół (zespół dystalnej delecji 5p) - 96
 144. Grouchy'ego zespół (zespół 18q) - 96
 145. Phelan i McDermid zespół (zespół 22q13.3) - 97
 146. Huntingtona choroba - 98
 147. Turnera zespół - 99
 148. Downa zespół - 99, 100, 106, 107, 108
 149. Pradera-Willego zespół - 106
 150. Glasgow skala - 127
 151. Swana-Ganza cewnik - 129
 152. Trendelenburga pozycja - 136
 153. Ringera mleczanowy płyn - 136
 154. Glasgow skala - 140
 155. według Virginii Apgar punktowy schemat (skala Apgar) - 159
 156. Pierre'a Robina sekwencja - 161
 157. Epsteina perły - 161
 158. Erba niedowład - 161
 159. Klumpkego niedowład - 161
 160. Moro odruch fizjologiczny - 162
 161. Apgar skala - 162, 168, 175
 162. według Ballarda zmodyfikowana skala oceny dojrzałości noworodka - 162, 163, 164, 165
 163. Grama metoda barwienia - 177, 178
 164. Moro odruch - 178
 165. Kerniga objaw - 178
 166. Brudzińskiego objaw - 178

KATEGORIA: PEDIATRIA, PODRĘCZNIKI, LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY

Prześlij komentarz

 
Top