REKLAMA

 


1. Pheochromocytoma - 90%łagodnych
2. Skala Meld - czego nie ma(fałsz) - albuminy
3. Uchyłek Meckela - wrodzony i częściej u mężczyzn
4. Do zakrzepicy predysponuje najczęściej trombofilia z niedoboru: bialka c
5. Najtrudniejsze do leczenia powikłanie ropniaka opłucnej: przebicie przez ścianę klt piersiowej/ropień wielokomorowy/przetoka opłucnowo-oskrzelowa/…
6. Dokąd najczęściej przerzutuje ca przełyku? Do wątroby
7. Najczęstszy czynnik etiologiczny ropniaka czy czegoś? pneumokoki i gronkowce
8. Torakotomia otwarta to:
9.Kiedy przeprowadzamu torakotomie w ropniu opłucnej: po3 tyg, po 4, po 6 itd.po 2 miesiącach jeszzce była opcja
10.Jak wygląda pheochromocytoma w obrazowaniu: okrągły <5 g="" j.h.="" nieregularny="" okr="" y="">25 j.H./ nieregularny >25 j.H. / coś jeszcze
11. Insulinoma czym się charakteryzuje - różnie pomieszane odpowiedzi czy z komórek beta czy alfa + objawy
12. Rak rdzeniasty w których zespołach MEN
13.Rak wątrobowokomórkowy do czego jest wskazaniem: resekcja wątroby/ przeszczep/ chemoembolizacja/ a i b/ a, b i c
14. Gdzie najczęściej przerzuty z raka przełyku - wątroba
15. Przerzut do węzła chłonnego wielkości 1 cm na stronę przeciwną to: N1/ N2/ N3/ M1/ coś jeszcze
16. Co zrobić żeby zamienić ranę oparzeniową na ranę chirurgiczną: chyba miało być usunięcie martwicy
17. W jakim czasie w regule Parklanda należy przetoczyć połowę płynów: 8 godzin
18. Świadek Jehowy, wskazania do operacji, nie zgadza się na transfuzję, co robimy: nie operujemy, bo za duże ryzyko/ operujemy i przetaczamy bez jego zgody/ operujemy bez użycia krwi, tylko środki krwiozastępcze
19. Gość z raną ciętą dłoni przy pracach ogrodowych, szczepiony 3 lata temu na tężec, czy podawać mu szczepienie/ surowicę
20. Co nie jest powikłaniem refluksu: rak płąskonabłonkowy (powtórzone)
21. Gość, który ma mieć zabieg (przepukliny?), nie był szczepiony na wzw b i się nie zgadza na szczepienie. Co robisz?: odmawiasz przeprowadzenia zabiegu, robisz poziom przeciwciał bo to wystarczy, robisz operacje zapisując w dokumentacji medycznej, że odmówił szczepienia.
22. Najczęstsza wada serca u dorosłych (powtórzone)
23. Przykurcz Volkmanna - z LEP-u
24. Przypadek pacjenta po wypadku, krwawienie ze śledziony i rozwalona nerka - co robisz? - z LEP-u
25. T3 w raku jelita grubego
26. Marker raka jelita grubego.
27. Które badania przesiewowe w nowotworach są skuteczne: cytologia(rak szyjk), mammografia (rak piersi), per rectum (jelito grube), PSA(rak prostaty), RTG (rak płuca) - kombinacje
28. Pacjentak po zabiegu tarczycy - pojawiły się drżenia, co robisz - podać wapń (powtórzone)
29. Naczyniak wątroby: najczęstszy łagodny npl wątroby, wymaga zawsze operacji, u kobiet z antykoncepcją, kombinacje
30. Leki antyagregacyjne:wybrać
31. Pytanie z Lep-u o próbę Perthesa
32.Pacjentka ma guza pęcherzykowego tarczycy 1 cm-co robisz? nic/ycinasz całą tarczycę/wycinasz płat z cieśnią
33.Facet trenujący judo - podane wyniki(m.in CRP 10, D-dimery 600), problemy z oddychaniem i coś tam jeszcze-co mu jest? do wybotu:odma/przewlekła zatorowość/gruźlica/...
34.Jakie naczynia pobiera się do by-passów: tetnica piersiowa prawa/lewa/promieniowa/jeszcze jakieś dwie - kombinacje do wyboru
35.Wskaźniki prawidłowej funkcji wątroby - do wybrania i kombinacje:albuminy/protrombina/alat/aspat/ldh/ggtp/fosfataza kwaśna/fosfataza alkaliczna
36.Objaw Courvoisiera to:
37.Insulinoma to:
38. Rak rdzeniasty tarczycy wywodzi się z komórek: c/pęcherzykowych…
39.Powtórzone pytanie z odmą: że przesuwa się śródpiersię na stronę zdrową - obie części zdania prawdziwe i w związku
40.Jak wytniemy splot słoneczny to jaki zespół będizemu mieć? - Hornera
41 BOO (9powtorzone)
42..Dawca narządów kategorii B to:
43. Najczęstrzy przeszczep: allogeniczny
44. Co to przeszczep izogeniczny?
45. Jaki procent ciężkiego OZT?20%
46. Stolec obfity, cuchnący, coś tam jeszce-w jakich choerobach?-Parkinson, PZT, krótkie jelito, uchyłki, wszystkie
47.Najczęstszą przyczyną płynu w opłucnej jest:zapalenie płuc
48.Do oceny przebiegu ozt stosujemy skalę: Ransona/ Goldmana/Glasgow/wszystkie/żadna
49.Wskazanie do ESWL:
50.Wskazanie do kontrapulsacji aorty
51.Na czym polega kontrapulsacja aorty?
52.Rak pęcherza nienaciekający mięśniówki - wlewki BCG(powtórzone)
53. Najlesze rokowanie w GIST-ach-przełyk(powtórzone)
54.Rak brodawki Vatera-co robimy?:wycięcie głowy trzustki z dwunastnicą
55.Rak prostaty z przerzutami do kości-co robisz? prostatektomia całkowita/chemioterapia/…
56.HCC jest wskazaniem do: wycięcie części watroby/przeszczepu/chemoembolizacji/kombinacje
57. Facet po urazie z krwawym wyciekiem z cewki-co robisz?: były 4 propozycje cewnikowania i coś tam jeszcze
58. Rozpoznanie R0 to:
59. Terapia neoadjuwantowa to: (powtórzone)
60. Zespół Lericha to:(powtórzone)
61.Skala Fontaine’a to:
62. Objawem niedrośności przewodu pokarmowego nie jest: powietrze pod kopułami przepony (powtórzone)
63.Krwisty płyn z opłucnej-kiedy? - nowotwór(powtórzone
64.Grasiczak-grzie przerzuty?
65. Dlaczego obecnie choroba wrzodowa nie jest takim problemem? - bo dobrze rozwinięte leczenie zachowawcze
66.W którym kierunku płynie krew w układzie żylnym kończyn dolnych?(powtórzone)
67.
Powodzenia!!!! Yolo! :)

czy ktoś może mi powiedzieć gdzie najczęściej lokalizują się przerzuty innych narządów?bo w Noszcz były płuca a na lepie jest mózg ??
fw Batorym 106? czemu nie 1,5 ? W tym pytaniu trzeba wskazać fałszywą odp. było źle przepisane!
w Batorym 106? czemu nie 1,5 ?
Pytania z Batorego:
Złamania w obrębie przedniego dołu czaszki
2013 (na FB zdjęcia ksiazeczki!)
TEST 2012 CHIRURGIA

Odp do zdjęć
Odp. Do testu 2012 :
2011 (odp do weryfikacji) czy ktoś już sprawdzał te pytania, czy faktyczni trzeba je weryfikować? zweryfikowałam, ale prosze o ewentualne poprawki
podkreśleniem i kursywą naniosłem odpowiedzi, które miałem z razem ze zdjęciami z 2011.
2010
CHIRURGIA 2009
2008
COŚ to było podpisane jako 2008
2006
CHIRURGIA 2004
Pytania z forum z pliku TORAKO 8-20-7-7
Pytania z urologii:

Pytania z Batorego:
1. Wywiad dotyczący jelita grubego i odbytu obejmuje między innymi ocenę:
a zaburzeń bieżących
b przebytych chorób
c obciążenia rodzinnego
d warunków socjalnych
e wszystkich powyższych

2 Technika badania palcem przez odbyt polega na:
a obejrzeniu i palpacji okolic odbytu i palpacji kanału odbytu i bańki odbytnicy
b palpacji kanału odbytu i bańki odbytnicy
c założeniu rektoskopu i wziernikowaniu do głębokości 20 cm
d A i C
e żadna z powyższych

3. Wskazania do wykonania wlewu dwukontrastowego jelita grubego obejmują:
a uchyłkowatość jelita grubego
b diagnostykę polipów jelita grubego
c niedrożności jelita grubego zwłaszcza na tle nowotworowym
d niemożność wykonania kolonoskopii
e wszystkie powyższe

4. U jakiej cześci spośród wszystkich chorych na raka jelita grubego nie wykryje się predyspozycji genetycznych:
a 5%
b 25%
c 50%
d 75%
e 95%

5. (powtórzone) Wycięcie lewej połowy okrężnicy wykonujue się w przypadku nowotworów zlokalizowanych w zstępnicy, niekiedy także w esicy
a. zabieg polega na podwiązniu tętnicy okrężniczej lewej (i esiczych gałęzi t. krezkowej dolnej ) oraz zespoleniu poprzecznicy z esicą lub górnym odcinkiem odbytnicy (przy zachowanej tętnicy odbytniczej górnej)
b. laparo i klasycznie
c. może być tylko ukobiet ze względu na anatomię
d. zawsze poprzedzona chemią lub radio
e. praw A i B

6. Kolostomia to:
a przetoka okrężnicy
b może być czasowa lub ostateczna
c dwulufowa polega na wyłonieniu obu pętli jelita doprowadzającej i odprowadzającej
d to zespolenie kołowe jelita grubego
e A B C

7. Njaczestszy objaw raka odbytu:
a krawawienie
b nudnośc i wymioty
c spadek wagi
d świąd wyciek z odbytu
e powiekszone wezły pachwniowe


8. (powtórzone) pytanie o Crohna - wszystkie E
9. (powtórzone) o colitis ulcerosa - wszystkie E

10.Guzki krwawnicze i żylaki odbytu: więc co? B czy D?
a) to ta sama choroba w rep w tytule choroby są obie ywmienione, wiec to to samo
b)guzki krwawnicze wystepuja u wszytskich ludzi, a zylaki odbytu sa tworami patologicznymi
c) roznia sie unaczynieniem
d) prawidlowe b i c
e) są stanem przedrakowym
to mi nei pasuje to nie jest to samo guzki to hemoroidy - fizjologia tylko kapa jak wypadaja, a żylaki to nie to samo co o tym sadzicie? wg lampego- wykład i cabana tak jak mówisz to nie to samo!
Guzki krwawnicze, popularnie zwane hemoroidami ma każdy człowiek. W swoim fizjologicznym położeniu znajdują się powyżej linii zębatej, a ich wielkość i lokalizacja w stosunku do linii zębatej i kanału odbytu stanowi podstawę klasyfikacji opracowanej przez Golighera
Klasyfikacja Golighera nie uwzględnia także zmian patologicznych w obrębie podskórnego splotu odbytniczego dolnego, określanego również mianem żylaków odbytu. Są one pokryte dobrze unerwionym nabłonkiem płaskim i mogą być źródłem ostrych nagłych dolegliwości bólowych wynikłych z wynaczynienia i podskórnego zakrzepu.
noszczyk rep 407 :O
a jak z unaczynieniem? od odbytniczej górnej guzki, a żylaki? pewnie też, więc byłoby d

11. Typowy przebieg w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego wystepuje u:
a)30%
b)70%
c) 50%
d)nigdy nie wystepuje ← w sumie bym rozważyóla to, może to chodzi o to, że jest tyle jednostej do różnicowania, i tyle położeń wyrostka, plus ciąża????
e) zawsze wystepuje
w dużym Noszczyku jest coś takiego, że typowe przemieszczenie się bólu itp. wystp. u dzieci w 50%
a u dorosłych w 70-80% :/ natomiast dlaej pisze, że zap. wyr. ma przebieg różnorodny, stąd różnic. z wieloma chorobami. :/ może chodzi po prostu o to, że nie ma typowego przebiegu??
tez mi sie tak wydaje, też bym dała ze nigdy nie występuje

12. Objawy Rowsinga, Blumberga, Ligetsa, Jaworskiego, Widmersa i Wochenheimera są pomocne w rozpoznaniu :
a) ostrego zapalenia wyrostka robaczikowego i zapalenia pęcherzyka żółciowego
b)ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego i kamicy moczowowdowej
c) tylko w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego
d)zarówno w ostrym zapaleniu wyrostka, zapaleniu pęcherzyka żółciowego i kamicy nerkowodowej -hmm sic!
e) ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i kamicy moczowodowej
hej, a jak to z tym Blumbergiem? Będzie w każdym zapal. otrzewnej. A jak pęknie topień pęcherzyka? Ale przecież tutaj chodzi o łączne ich wyst ępowanie - ewidentnie wyrostek.

W przypadkach lokalizacji wyrostka w miednicy małej istotne znaczenie diagnostyczne przypisuje
się żywo dodatniemu objawowi Wochenheima (bardzo nasilona bolesność podczas badania per rectum).
Często posługujemy się w tym przypadku mierzeniem ciepłoty pod obu pachami oraz w odbycie,
pamiętając iż wyższa ciepłota pod prawą pachą (objaw Widmersa) oraz zwiększenie różnicy ciepłoty mierzonej pod pachą i w odbycie przemawiają za zapaleniem wyrostka robaczkowego.
Objaw Jaworskiego - objaw charakterystyczny dla zapalenia wyrostka robaczkowego. Pacjent w pozycji leżącej podnosi kończynę dolną prawą do góry. Następnie badający naciska palcami dłoni okolicę wyrostka robaczkowego, a pacjent jednocześnie opuszcza wyprostowaną w stawie kolanowym kończynę do poziomu. Objaw uznaje się za dodatni, gdy w trakcie opuszczania kończyny pojawia się narastający ból (w przypadku zakątniczego położenia wyrostka robaczkowego).

13. Wysiękowe zapalenie wyrostka robaczkowego leczymy:
a) zawsze zachowawczo
b) zawsze operacyjnie w trybie pilnym TO??? raczej to! no pewnie że To!
c) zawsze zachowawczo u dorosłych i operacyjnie jesli u dzieci
d) prawdziwe a i c
e) wszystkie fałszywe

14.Nowotworem złośliwym spotykanym w wyrostku jest:
a) nabłoniak
b) mięsak limfatyczny
c) rakowiak
d) wszystkie prawdziwe
e) wszytskie fałszywe
a nie tylko c? no właśnie…
Do najczęstszych zmian złośliwych zaliczamy rakowiaka występującego w 60%, torbielakogruczolakoraka w 20%, gruczolakoraka w 10% oraz inne rzadsze, takie jak rak z komórek sygnetowatych, chłoniak, mięsak zrębu przewodu pokarmowego (GIST).
Czyli zaznaczamy D?tak?bo nie chodzi o najczęstszego tylko o wszystkie które wystepują..?


15. Po otwarciu jamy brzusznej z podejrzeniem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego chirurg napotka inną przyczynę dolegliwości
a. jest to błąd i należy zakończyć op
b. nie jest tyo bład i zakończyć
c. jest to błąd i leczyć napotklaną dolegliowść
d. nie jest to błąd i leczyć napotkaną dolegliwość
e.wszytskie błędne

16. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego wymaga różnicowania z:
a. ostrymi ch. zpalnymi narządów jamy brzusznej
b. ch. zapalnymi narządów położnocych poza jamą brzuszną
c. ch. ogólnoustrojowymi w przebiegu których występują objawy brzuszne
d. ptrawdziwe a b i c
e. tylko z ch. zapalnymi narządu rodnego

17. Naciek okołowyrostkowy występuje pod postacią:
a. ograniczonego zapalenia otrzewnej
b. bolesnego guza w prawym dole biodrowym
c. rozlanego zapalenia otrzewnej
d. prawdziwe a i b
e. wszytskie

18. Przy podejrzeniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego lekarz rodzinny powinien rozpocząć leczenie od:
a. antyb i przeciwzap
b. obserw
c. skierowaniem chorego natychmiast na oddział chirurgiczny
d.wykonanie badan i obserw
e. wszystkie

19. brak jednoznacznych typowych objawów zapalenia wyrostka robaczkowego ma związek z:
a)wiekiem chorego
b)różnym umiejscowieniem anatomicznym
c)ze schorzeniami z innych narzadow podobnych do objawow ostrego zapalenia wyrostka
d) wszytskie prawda
e) wszytskie falsz

20. w przepuklinie udowej zawartoscią worka moze byc
a)siec wieksza
b) przyczepek
c)wyrostek
d) ai b
e) wszytskie
The sac may contain preperitoneal fat, omentum, small bowel, or other structures.incarcerated right femoral hernia - containing appendix - z radiopaedia.org

21. wskazanie do leczenia operacyjnego w ozt
e) pogarszajacy sie stan chorego, narastajaca leukocytoza, w TK cechy martwicy trzustki, objaw blumberga

22. przeciwwskazania do gastroskopii
A. przedziurawienie wrzodu żołądka
B. rozlane zapalenie otrzewnej
C. ostre niedokrwienie mięśnia sercowego
D. zawał mięsnia sercowego
E. wszystkie prawidłowe

23) 54 lat mezczyzna w trakcie hamowania autobusu uderzyl sie o porecz fotela. Po 2 g zgłasza się na izbę. Podaje dolegliwości bólowe w okolicy lewego barku i osłabienie. Należy :
1. wykonać badania laboratoryjne i przy ich prawidlowych wynikach wypisać do domu
2.wykonać badania lab. i USG brzucha i przy ich prawidłowych wynikach wypisać do domu
3. wykonać badania lab., USG brzucha i RTG płuc oraz zostawić pacjenta na oddziale celem obserwacji
4. w przypadku podejrzenia obecności płynu w jamie otrzewnej w USG wykonac punkcję Lavage
5. w obecności objawu otrzewnowego i narastającego wstrząsu natychmiast operować

A. prawdziwe 1 i 2
B. prawdziwe 3,4,5
C. prawdziwe tylko 5
D.prawdziwe 3 i 4
E.prawdziwe tylko 4
odp. B ?? a jaka inna może niby być?
Objaw Kehra – w przypadku pęknięcia śledziony wynaczyniona krew, gromadząc się pod przeponą może podrażniać dośrodkowe włókna nerwowe nerwu przeponowego, powodując ból ramienia lewego, nie jest to jednak objaw swoisty.

24. bezwgzlędnym wskazaniem do splenektomii nie jest
1 torbiel <- bezwzgl.="" e="" jest="" jeszcze="" paso="" r.="" repecie="" torbiel="" w="" wsk.="" ytnicza="">10cm
2 sferocytoza wrodzona
3 zakrzep ż. śledzionowej
4 pęknięcie śledziony w wyniku urazu mechanicznego ← imo to nie jest bezwgl, bo są histokleje
5 przewlekla bialaczka limfatyczna ← tego isę nie robi dzisiaj już

A prawdziwe 1 2 3 4 a falsz 5
B prawdziwe 5 a falsz 1 2 3 4 toooo??????
C prawdziwe sa wszystkie -nie to?
D falszywe sa wsyztskie
E prawdziwe 4 i 5 to??? niech ktoś zweryfikuje :)no ale torbiele tez nie sa
bezwzgl:-krwawiące żylaki żołądkowo- przełykowe z zakrzepem żyły śledzionowej, -wrodzona sferocytoza -ropień śledziony, torbiel bąblowcowa, pierwotny guz śledziony, masywny uraz śledziony, samoistne pęknięcie

25. U chorego u którego w pierwszej dobie po kolonoskopii wystąpily silne dolegliwosci bólowe brzucha nalezy podejrzewac:
a) jatrogenna perforacje jelita grubego
b) zapalenie wyrosktka robaczkowego
c)OZT
d)zator powietrzny
e) wszystkie w odp. na koncu pdfa jest zaznaczone e, ale to chyba źle mają zaznaczone

26.Wrzód stresowy Curlinga powstaje:
a)po urazach mozgu
b)w przebiegu posocznicy
c) towarzyszy rozleglym urazom i urazom wielonarzadowym
d)jest równoznaczny z wrzodem Cushinga
e) po rozleglych oparzeniach

27. Do raków zróżnicowanych tarczycy zaliczany jest:
a) anaplastyczny
b) rdzeniasty
c)brodawkowaty
d)pęcherzykowy
e)brodawkowaty i pęcherzykowy

28.Objawem ocznym wystepującym w ch Gravesa Basedowa jest:
a) objaw Moebiusa
b)Dalrymplea
c)Stellwaga
d)Graefego
e) wszystkie

29. Wskazaniem bezwzględnym do operacji wola jest:
a) obecnosc obj uciskowych- stridor
b) rak tarczycy
c) wole guzkowe nadczynne
d)prawidlowe A i B
e)wole Hashimoto

30.Badaniem przedoperacyjnym stosowanym w pierwotnej nadczynnosci przytarczyc dla zlokalizowania zmienionych chorobowo przytarczyc nie jest:
a)USG szyi
b)scyntygrafia MIBI przytarczyc
c)TK szyi i śródpiersia
d)MR szyi i śródpiersia
e) oznaczenie poziomu Ca zjonizowanego w surowicy krwi obwodowej

31) najczęstsza przyczyna pierwotnej nadczynnosci przytarczyc
a)pojedynczy gruczolak przytarczyc
b) rozrost guzkowy przytarczyc
c)rak przytarczycy
d) mnogie gruczolaki przytarczycy
e)żadna nie jest prawidlowa

32) wole Hashimoto:
A. ma podłoże autoimmuno
B. prowadzi do niedoczynności tarczycy
C. należy do zapaleń przewlekłych
D. Prawidłowe A i B i C
E. żadne nie jest prawdziwe

33) leczenie nadczynnosci tarczycy:
A. farmakologiczne
B. operacyjne
C. jodem promieniotwórczym
D. Prawidłowe A i B
E. Prawidlowe A i B iC

34) wskaż fałszywą tezę:
A. rak rdzeniasty tarczycy wywodzi sie z komórek okołopęcherzykowych - komórek C
B.rak rdzeniasty występuje sporadycznie lub jako składowa MEN
C. Swoistym markerem w raku rdzeniastym jest tereoglobulina
D. -||- jest kalcytonina
E. Prawdziwe A, B i D

35) do wczesnych powiklan po operacji wola nie zaliczamy:
A. krwotok pooperacyjny
B. uszkodzenie nerwów krtaniowych wstecznych
C. niedoczynnośc przytarczyc
D. nawrót wola
E. A iB i C odp D

36) wskaz odp bledna badanie USG tarczycy:
a) sluzy do oceny wielkosci guza
b) pozwala roznicowac zmiany lite od torbielowatych
c) wybor obszaru do celowanej biopsji
d)ma podstawowe znaczenie w diagnostyce wola
e)jest nieprzydatne do oceny zmian miazszowych nieogniskowych w tarczycy

37) objawami krwotoku do p.pok nie sa
1 nagle zaslabniecie i omdlenie jest
2 przyspieszone tetno i obnizone cisnienie obwodowe jest
3 bladosc i zawroty glowy jest
4 dusznosc i sennosc jest
5 skapomocz lub bezmocz wzmozone pragnienie jest

a)wsyztskie prawdziwe
b) wsyztskie falszywe to bo wszystkie są
c) falszywe jest 5
d) falszywe 1 3 5
e) falszywe 2

38) najbardziej charakterystyczne objawy ostrego zapalenie wyr robaczkowego odp e (brak charakterystycznych objawow)

39) do rakow zróżnicowanych tarczycy nie zaliczamy
a) anaplastyczny a nie tylko ten pierwszy? rdzeniasty jest chyba zróżnicowany?tak, powinno być tylko anaplastyczny-wg podrecznika z onkologii Kordka
b) rdzeniasty
c) prawidlowa a i b to
d) brodawkowaty
e) pecherzykowy
Raki pęcherzykowy i brodawkowaty są wspólnie określane jako "raki dobrze zróżnicowane"[6]. Te postacie mają korzystniejsze rokowanie niż rak rdzeniasty czy raki niskozróżnicowane[7].

40. Objawem ocznym w chorobie gravesa basedowa jest:
A. objaw Moebiusa
B. Ovjaw chełmońskiego
C. Objaw stellwaga
D.A i C prawidłowe
E. Objaw blumberga

41. Wskazaniem do bęzweglednej operacji wola nie jest:
A. stridor
B.rak tarczycy
C.wole guzkowe nadczynne
D. wole Hashimoto
E. C i D prawdziwe

42. Choroba Gravesa Basedowa
A. jest chorobą autoimmunologiczną
B. przebiega z nadczynnością tarczycy
C. przebiega z objawami oftalmopatii
D. A i B i C sa prawdziwe
E. Żadna odp nie jest prawdziwa

43. W leczeniu nadczynności tarczycy stosowane jest:
A. lecz. farmakologiczne
B. leczenie operacyjne
C. leczenie jodem promienotwórczym
D. prawdiłowe A i B i C
E, wszystkie fałszywe

44. Podaj, która z tez jest prawdziwa:
A. rak rdzeniasty tarczycy wywodzi sie z komórek okołopęcherzykowych - komórek C
B.rak rdzeniasty występuje sporadycznie lub jako składowa MEN
C. Swoistym markerem w raku rdzeniastym jest tereoglobulina
D. -||- jest kalcytonina
E. Prawdziwe A, B i D

45. Do wczesnych powikłan po operacji wola zaliczamy:
A. krwotok pooperacyjny
B. uszkodzenie nerwów krtaniowych wstecznych
C. niedoczynnośc przytarczyc
D. nawrót wola
E. A iB i C

46. Wskaż poprawną odpowiedź - USG tarczycy:
A. służy do oceny wielkości wola
B. służy do różnicowania guzów litych od torbieli
C. umożliwia wybór optymalnego obszaru do wykonania biopsji
D. ma podstawowe znaczenie w diagnostyce wola
E. wszystkie OK

47. Guz pecherzykowy tarczycy:
A. nie wymaga leczenia operacyjnego
B. wymaga wycięcia całego płata tarczycy wraz z guzem to??? tylko to chyba, bo raka nie rozpoznaje sie w biopsji, tylko nie wiem jak guz pęcherzykowy:(
C. jest rozpoznawany w biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej wobec trudności z różnicowanie raka pęcherzykowego i gruczolaka pęcherzykowatego
D. prawdziwe Bi C a nie to ?? nie bo tego sie w biopsji nie rozróżni to, bo przeciez właśnie o to chodzi - nie jesteśmy w stanie rozróżnić raka i gruczolaka więc rozpoznajemy guza ma być B, nie wiem po co ta dyskusja,
E. prawdziwe A i C

48.Rak pecherzykowy tarczycy:
A. jest ddobrze zróżnicowany
B. częściej występuje na terenach niedoboru jodu
C. jest łatwy do rozpoznania w biopsji cienkoigłowej aspiracyjnej
D. prawdziwa A i B to??? TAK! brodawkowaty - za dużo jodu
E. Wszystkie fałszywe

49. rak brodawkowaty tarczycy:
A. nie jest zaliczany do raków zróżnicowanych (jest)
B. szerzy się głównie droga limfatyczną i daje przerzuty do węzłów regionalnych szyi to?
C. produkuje kalcytoninę nie chyba
D. A i B są prawdziwe
E. B i C są prawdziwe

50. Do prognostycznych czynników ryzyka w raku tarczycy zaliczamy:
A. wiek
B. stopień zróżnicowania histologicznego
C.wielkość guza
D. Naciekanie pozatarczycowe i przerzuty
E. wszystkie są prawdziwe

51. Swoistym markerem w ocenie wznowu po całkowitym wycięciu tarczycy z powodu raka zróżnicowanego jest:
A. ocena poziomu tyreoglobuliny w surowicy-
B. -||- kalcytoniny
C. -||- tyreotropiny
D. wszystkie prawdziwe
E. wszystkie fałszywe

http://www.diag.pl/Badanie-Tyreoglobulina.85+M522f32946b6.0.html

52. Rak rdzeniasty tarczycy wchodzi w skład zespołu MEN 2a wraz z:
A. gruczolakiem przytarczyc
B. guzem chromochłonnym
C. prawdziwe A i B
D. czynnym hormonalnie guzem trzustki (men I)
E. guzem przedniego płata przysadki (men I)

53. Przełom tarczycowy:
A. jest krańcowym stanem nadczynności tarczcycyi jest zagrożeniem życia
B. objawia się gorączką>39 st. , tętnem > 140/min, zaburzeniami rytmu serca, pobudzeniem psychoruchowym,
C. może wystąpić po operacji wola nadczynnego
D. wszystkie prawdziwe
E. wszystkie fałszywe

54. Badaniem przedoperacyjnym stosowanym w pierwotnej nadczynności przytarczyc w celu zlokalizowania chorobowo zmienionych przytarczyc jest:
A. USG szyi
B. scyntygrafia MI-BI przytarczyc
C. TK szyi i śródpiersia
D. MRI szyi i śródpiersia
E. wszystkie prawdziwie

55. Przyczyną pierwotnej nadczynności przytarczyc jest:
A. pojedyczny gruczolak przytarczycy
B. rozrost guzkowy przytarczycy
C. rak przytarczycy
D. mnogie gruczolaki przytarczyc
E. wszystkie prawidłowe

56. W pierwotnej nadczynności przytarczyc występuje:
A. hiperkalcemia
B. hipofosfatemia
C. hiperkalciuria
D. wzmożona aktywność fosfatazy zasadowej
E. wszystkie prawdziwe

57. Wtórna nadczynność przytarczyc:
A. występuje u chorych dializowanych w wyniku schyłkowej niewydolności nerek
B. cechuje się zazwyczaj dość równomiernym rozrostem wszystkich przytarczyc
C. leczenie operacyjne polega na subtotalnej paratyreoidetektomii (3 i ⅔ przytarczycy ulega wycięciu) lub całkowitym wycięciu przytarczyc z autotransplantacją
D. wszystkie prawdziwe
E. wszystkie fałszywe

58. Gruczolak przytarczycy wchodzi w skład MEN 1 wraz z:
A. czynnym hormonalnie guzem trzustki
B. guzem przedniego płata przystadki
C. A i B sa prawidłowe
D. rakiem rdzeniastym tarczycy
E. A, B i D jest prawidłowe

59. Najbardziej prawdopodobny czynnik ryzyka raka żołądka:
a palenie
b alkohol
c wędzone przysmaki - te wszystkie w grupie prawdopodobnych
d H.pylori??? tak, bo jest w grupie pewnych : HNCC (Lynch II), metaplazja, gruczolak, FAPanie, przewlekłe zanikowe zapalenie,
e ch. wrzodowa - watpliwych

60. U chorego z wykrytym ( i udokumentowanym w badaniu endoskopowym) owrzodzeniem żołądka zastosowano trwające cztery tygodnie leczenie z użeciem IPP, środka alkalizującego i sedatywnego. W kontrolnym badaniu endoskopowym ponownie wykryto owrzodzenie w tym samym miejscu. Co powinien zlecić wykonujący badanie?:
A. kontynuowanie dotychczasowej terapii
B. zmianę środków farmakologicznych
C. pobranie wycinka z brzegu pwrzodzenia do badania hispat
D.pobranie wycinku błony śluzowej na test ureazowy (wykrycie H.pylori)
E. skierować na leczenie operacyjne

CO ma być w tym???! mi się wydaje, że pobranie wycinka na hist-pat. w sensie podejrz. npl. co myślicie? też tak myślę (repetytorium noszczyk str. 329) A nie przeleczyć go najpierw właściwie? Bo tu ma dziwne leczenie trochę… a moze sedatywne bo to byl wrzod stresowy wiec infekcje odrzucono
d, wg mnie d. powinni zacząć od wycinka na Helicobacter i ew. razem z IPP dodać antybiotyki. a czy hist-pat na npl bierze się z brzegu owrzodzenia? bo coś mi świta po patomorfie ale za słabo… jestem za C

61. długoletnia, nawracajaca corocznie choroba wrzodowa, z owrzodzeniami zlokalizowanymi zawsze w opuszce dwunasnicy- zagraza wystapieniem:
a)nplżoładka
b)zwezenia odzwiernika napewno? czy ktoś to znalazł?:)
c)krwaweienia z owrzodzenia to by bylo lepsze, też myślę że chodzi o krwawienie raczej to
d)klepsydrowatego zoladka
e)infekcji H.pylori
U dorosłych ujście żołądka może być przewężone w następstwie przewlekłego bliznowacenia z wrzodu lub z powodu nowotworu w tym rejonie

62.tendencja do powiklania ( w postaci krawienia) wykazuja glebokie drazace owrzodzenia
zlokalizowane na
a- tylnej scianie opuszki 12tnicy
b- przedniej scianie --//-- ←- to,prawda?:) tak :)
c- w czesci poza opuszkowej
d- w czesci zstepujacej 12tnicy
e- szczytach faldów okreznych

63 wytworzenie sie zolciowo-pochodnego zap blony sluz zoladka (gastritis biliaris) nalezy spodziewac sie u chorych operowanych z powodu
a.perforacji oddzwiernika
b.choroby wrzodowej
c- kamicy pecherzyka zolciowego
d- przepilkiny rozworu przelykowego
e- kurczu wpustu

http://en.wikipedia.org/wiki/Biliary_reflux#Causes

64 najgrozniejszym poznym powiklaniem po czesciowej resejcji zoladka - bez oszczedzenia oddzwiernika jest
a- tzw dumping syndrom (zespół poposiłkowy) a to nie mogłoby byc?:) też mi coś swita że jakims teście nizej juz bylo o to pytanie ma być pożne powikłanie, a to jest od razu po operacji wiec nie
b- zwezenie zespolenia
c- intestinalizacja nablonka kikuta zoladka
d- zarzucanie zolci do kikuta zoladka
e- owrzodzenie zespolenia
Ma ktoś pomysł?????????????????? e ktoś potwierdzi? też jestem za E

65 badaniem zdolnym do wykrycia guza żoładka rozwijającego sie intramuralnie (srodsciennie pod nablonkiem tzw GIST) jest
a- klasyczne bad endoskopowe
b- endoskopowa ultrasonografia z wirującą boczna sonda - EUS
c- TK
d- MR
e- prawdziwe b,c,d

66. Nie należy odprowadzać przepukliny w przypadku gdy
1) wypuklenie przekupliny jest żywobolesne
2) stwierdza się objawy niedrożności przewodu pokarmowego
3) wypuklenie przekupliny wykazuje objawy zapalne
4) pacjent zgłasza silny ból w obrębie jamy brzusznej
5) pacjen zgłasza ból falowy jamy brzusznej

wybierz zestaw
a- 1,2,4
b- 2,3,4
c- 1,2,3
d- 1,2,5
e- 3,4,5

67. Samoistne wyleczenie przekupliny obserwuje się w przypadku przepukliny:

a- udowej
b- zasłonowej
c- kulszowej
d- pępkowej u małych dzieci
e- rozworu przełykowego

68. wskazanniem do stosowania pasa przepuklinowego w przekuplinie pachwinowej jest:

1- przepuklina odprowadzalna
2- przepuklina nieodprowadzalna
3- przekuplina mosznowa
4- wiek pacjenta powyżej 80 lat
5- niepowodzenia wcześniejszych operacji

zestaw:
a- 1,2,3
b- 2,5
c- 1
d- 5 a nie toto?
e- 4
Pasy przepuklinowe zmniejszają ryzyko wystąpienia przepukliny brzusznej, ale nie zabezpieczają przed powiększeniem się przepukliny już istniejącej. Pasy mogą być stosowane przez chorych po operacjach przepukliny brzusznej oraz przez chorych, u których był przeprowadzony każdy inny zabieg operacyjny w obrębie jamy brzusznej (np. laparotomia, he-mikolektomia), w wyniku którego (jako powikłanie związane z operacją) może dojść do powstania przepukliny pooperacyjnej; każda blizna pooperacyjna stanowi miejsce osłabione powstałe na skutek działania chirurga. Pasy przepuklinowe stosuje się także, gdy określone schorzenia ogólnoustrojowe (np. ciężka niewydolność krążenia) uniemożliwiają przeprowadzenie bezpiecznego znieczulenia - są wówczas elementem profilaktyki przepukliny. Pasy przepuklinowe powinny być zmieniane co 3-6 miesięcy.Radykalni przeciwnicy operacji łudzą się, że z przepukliną może uporać się tzw. pas przepuklinowy, jednak z praktyki wynika, że szanse na to są znikome. Wyleczenia przy jego pomocy jeśli już się zdarzają, to u maleńkich dzieci. Jednak nawet upierając się przy pasie lub z powodu przeciwwskazań do zabiegu chirurgicznego będąc na niego skazanym, należy starannie przestrzegać procedur zakładania go (tylko przy przepuklinach odprowadzalnych!, na leżąco, gdy przepuklina zostanie najpierw ręcznie wprowadzona do jamy brzusznej), w przeciwnym razie może spowodować dodatkowe kłopoty.
Ale co z tego wynika? Chyba e - pacjent jest stary chory i ma duże ryzyko operacyjne?
PAS PACHWINOWY Z PELOTĄ PRAWOSTRONNY LUB LEWOSTRONNY
Wskazania: U chorych z przepukliną pachwinową prostą lub skośną po operacji, w przypadku słabego i wiotkiego aparatu mięśniowo – powięziowego, nie dopuszcza do przemieszczenia się trzew na zewnątrz pierścienia kanału pachwinowego, u pacjentów których z różnych przyczyn nie można operować.
Pas może być stosowany zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.
Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita.69 xD. Wskazaniem do operacji przekupliny pachwinowej w trybie nagłym jest:

a- nagły silny ból w okolicy pachwiny
b- ból promieniujący do okolicy lędźwiowej
c- brak możliwości odprowadzenia
d- objawy niedrożności ?chyba raczej objawy niedrożności to toto
e- biegunka i rzygi (czemu to??)70. określenie “Przepuklina ześlizgowa” odnosi się do

a- przepukliny zasłonowej
b- zawartości worka przepuklinowego
c- przepukliny Bochdaleka
d- przekupliny Morganiego
e- ściany worka przepuklinowego - raczej to bo jest przpuklina ktrej sciane tworzy narzad trzewny np pecherz


71. Do przepuklin zewnętrznych nie nalezy

1- udowa
2- rozworu przełykowego
3- pępkowa
4- kulszowa
5- pachwinowa

zestaw:

a- 2,3
b- 4,5
c- 1,2,4
d- 2,3,4
e- 2,4

72. Pacjent w wyniku urazu: Na bodziec bólowy otwiera oczy i prezentuje odruch zgięciowy, używa niewłaściwych słów do odpowiedzi na pytania. Ile ma Glasgow?

a- 4
b- 6
c- 8
d- 10
e- 7

73. Opisany powyżej pacjent jest

a- przytomny
b- splątany
c- w stanie śpiączki umiarkowanej
d- w śpiączce głębokiej
e- nie ma możliwości ocenić jego stanu


74.Objaw Battlea nasuwa podejrzenia złamania pdtsawy czaszki - dołu środkowego.

75. Wyciek krwisty z uszka moze być objawem- wszystkie

76. Objawy otwartego złamania przedniego dołu czaszki:
1. podwójne widzenie
2. krwawienie z nosa
3. Płunotok z nosa
4. krwiak okularowy
5. zaburzenia czucia na tle uszkodzenia nerwuV
a. 124 tooo?? raczej to
b. 235
c.123 chyba c tez tak uwazam krwiak okularowy tez jest w złamaniu przedniego dołu czaszki
d. 345
e. 234 to ma być na koncy pdfa odp e jest oznaczona jako zla
Złamania w obrębie przedniego dołu czaszki
 • wyciek wodnistej wydzieliny (płyn mózgowo-rdzeniowy) z nosa
 • krwiak okularowy
 • utrata powonienia (anosmia)
 • porażenie ruchu gałek ocznych (zez pourazowy)
czyli generalnie pasuje 1,3,4:P

77. objawem wstrząśnienia mózgu jest : wszystko

78-81 wszystkie pytania z tego, o każdy stopień:
Wstrząśnienie mózgu (commotio cerebri) Podział:
1. Podwstrząśnienie – ograniczenie świadomości, dezorientacja kilka sekund, niepamięć pourazowa max 10 min.
2. Wstrząśnienie lekkie I stopnia – utrata przytomoności do 15 minut, niepamięć pourazowa max 1 godzina.
3. Wstrząśnienie średnie II stopnia – utrata przytmoności od 15 min do 1 godziny, niepamięć do 24h.
4. Wstrząśnienie ciężkie III stopnia – utrata przytomności do 6 godzin, niepamięć powyżej doby.

82. Objawy niepowikłanego wstrząsnienia mózgu ustępują w przciągu:
a. 1-6 h
b. 6-12 h
c. 12-24 h
d. 1-3 dni? chuj wie- tak

http://www.ol.21net.pl/pdf/ole-2010/ole-2010-2-127.pdf

e. 4-6 dni

83. Obserwacji 48h szpitalnej powienien byc poddany pacjent ze wstrząsnieniem mózgu :
a. każdy stopień. - jak się podejrzewa wstrząśnienie musi być hospitalizowany (rep. noszczyk str. 175)
b. I II III stopień
c. I i II
d. II i III
e. tylko III

84. Do objawów zespołu powstrząsnieniowego nie należy:
a. ból głowy
b. nudności
c. zaburzenia koncetracji
d. drżenia zamiarowe toto
e.depresja
Zespół powstrząśnieniowy: osłabienie pamięci, zaburzenia snu, depresja, trudności koncentracji, bóle głowy (Zdaj LEK-ko) brzmi jak objawy posesyjne na 6 roku, zdecydowanie !!!

85. Do objawów stłuczenia płatów czołowych mózgu nie należa:
a. podbudzeni, niepokój splątani
b. brak orientacjo c odo czasu i miesjca
c. przetrzymywanie pokarmó w ustach
d. zaburzenia mowy o typie afazji czuciowej to bo raczej by byla ruchowa
e. upośledzenia funkcji intelektualnych

86. Do objawów stłuczenia płątów skroniowych nie należy:
a. zaburzenie świadomości
b. zaburzenia mowy o typie afazji czuciowej
c. niedowład połowiczy
d. długotrwała utrata przytomności
e. zanieczyszczanie się chorych to co nie? pasuje też c ale ogolnie to glupie pytanie jest


86. Triada Cushinga to : bradykardia , tachypnoe, hipertonia

87. Do objawów krwiaka podtwardówkowego należą:
1. anizokoria
2. Zbaczanie gałek ocznych
3. prężenia odmóżdżeniowe
4. asymetria objawów neurologicznych
5. napady drgawkowe
(wybrać zestaw odpowiedzi) może wszystkie? bez 3...ale 3 chyba jest??

A. 1,3,4,5 ?
B.1,2,3,4
C.2,3,4,5
D.1,2,4,5
E.1,2,3,4,5

88 kamicze zapalenie pęcherzyka żółc. jest najczęściej wywoł. przez: jest procesem jałowym to??? da

89 objawy zap. pęcherzyka:
1. silny ból w prawym podżebrzu
2.wymioty
3. promieniowanie do prawej łopatki
4.rozlane zapalenie otrzewnej
5.niesienie stłumienia wątroby

A.1,4,5
B.2,3,4
C.2,4,5
D. 1,3,5
E.1 2 3

90 zdania o kamicy.
1.Kamica pęcherzyka żółciowego dotyczy 50% po 60 roku życia
2.Stwierdzenie kamicy jest bezwzględnym wskazaniem do cholecystektomii

A. 1. prawda. 2. fałsz
B. 1 fałsz, 2 prawda
C.oba prawda
D. oba fałsz
E. oba prawda i sa wzwiązku


91 powt. cechą żółt. mech nie jest:
A. ciemne zabarwienie moczu
B.odbarwienie stolca
C.wysokie stężenie urobilinogenu w moczu
D. podwyższone stężenie miedzi w surowicy n
E.stężenie aminotransferaz w normie


92. Powstanie złogów w świetle pęcherzyka przyspieszają:
1. czynniki genetyczne 2. epizody zapalne 3. otyłość 4. ciążą 5. nikotynizm
A. 1,2,4,5
B 2,3,4,5
C 1,2,3,4
D 1,3,4,5
E1,2,3,5

93. Podstawowym badaniem dodatkowym w diagnostyce kamicy pęchecyka żółciowego jest:
A TK
B cholangiografia
C Cholecystografia
D USG
E ERCP

94 wzrost amylazy we krwi w schorzeniach:
1. trzustki
2.perforacji pp
3. zawale jelita
4.zakrzepicy ż. wrotnej
5.chłoniaku żołądka

A.2,3,5
B. 2,3,4
C. 1,3,5
D. 1,2,3
E. 1,2,5
wg mnie zap. trzustki, perfor, zawał????? odp. D 1, 2, 3 czyli zawał jelita też
Zwiększony poziom amylazy w surowicy notuje się również w przypadku:
 • urazów ślinianek
 • alkoholizmie
 • niektórych nowotworów złośliwych (rak oskrzela, tarczycy, wątroby...)
 • zapalenie otrzewnej
 • świnki
 • niewydolności nerek.
jak dla mnie 1,2,3 bo perforacja i zawal powoduja zap otrzrwenej

95 przewód trzustkowy dodatkowy - uchodzi na brodawce mniejszej

96 enzymy produkowane przez trzustkę:
1. karboksypeptydaza,
2. elastaza,
3. cholesteroesteraza
4. aminopeptydaza
5.chymotrypsyna

A. 1,2,4,5
B. 2,3,4,5
C. 1,3,4,5
D.2,3 nie wiem, ale chyba najbardziej pasuje 1,2,3/….
E wszystkie

Enzymy trawienne wydzielane przez trzustkę to:
 • amylaza trzustkowa,
 • trypsynogen – enzym aktywuje się pod wpływem enzymu enterokinazy jelitowej w pH 5,2-6,0 lub autokatalitycznej aktywacji przy pH 7,9, w dwunastnicy do trypsyny,
 • chymotrypsynogen – enzym aktywuje się pod wpływem trypsyny i pH 8,0 w dwunastnicy do chymotrypsyny,
 • elastaza,
 • lipaza trzustkowa,
 • nukleaza: rybonukleaza i deoksyrybonukleaza,
 • hydrolaza estrów cholesterolowych,
 • fosfolipaza A2,
 • karboksypeptydaza; (z wiki) no to by pasowało na bank 12 35.,ale nie ma takiej opcji, może ktoś wie czy trypsyna lub chymo jest pod wzgl. chemicznym aminopeptydazą?
tez proszę o weryfikaxję
chymotrypsyna nie jest produkowana przez trzustkę, ona powstaje dopiero w 12cy, a aminopeptydaza w jelicie.

97. Pryzczyną ozt nie jest:
ostry skręt torbieli jajnika

98. do opbjawów ostrego zapalenia trzustki zalicza się:
wszystkie

99. czynniki niekorzystne w rokowaniu przebiegu OZT;
wiek >55
a nie wszystkie??

100. wskazaniem do leczenia operacyjnego ozt nie jest:

a)zołtaczka mech
b) stwierdzenie ropnia trzustki lub tk okolotrzustkowych
c)perforacja jelita
d) niedroznosc jelit
e)encefalopatia

101. (1) W prrzebiegu OZT ograniczenia samostrawienia narzadu mozna uzyskac przez wyłącznie boźców pobudzajacyhc wydzielanie żaoładkowe i trzuytkowe (2) w tym celu stosuje się całkowitą głodówkęi stałe odsysanie treści żołądkowej

E( oba prawdziwe i związek przyczynowo skutkowy

102. Do powikłań płucnych OZT nie zalicza się:
a. niedodmę
b. zapalenie płuc
c. ropień śródpiersia a nie to? ja tez bym dała to...
d. ARDS
e. ropień płuca raczej ropień płuca jest płucny :) nawet na teście jest zaznaczony...

103. Do powikłan krązeniowych OZT nie należy:
a. zapalenie wsierdzia?
b. zakrzep żyły wrotnej
c. DIC ← a może to, bo DIC nie jest de facto powikł. krążeniowym??
d hypowolenia
e. wysiek w worku osierdziowym

104.I w zółciopochodnej postaci ostrego zapaleniu trzustki nalezy”obarczyc” drogi żółciowe
IIwe wczesnym przebiegu choroby(1-wsza doba) najkorzystniejszym zabiegiem odbarczajacym jest cholecytectomia -choledochotomia z założeniem drenu T
a.pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe ? chyba tak, bo robi się ECPW ze sfinkterotomią.
b. oba fałszywe
c.pierwsze fałszywe drugie prawdziwe
d.oba prawdziwe
eobydwa zdania nie maja związku z OZT

105. Wskaż fałszywe stwierdzenei o torbieli rzekomej tzrustki:
a. nie jest wysłana nabłonkiem
b.najczesciej jest stwierdzana w badaniu USG
c.jednym ze sposobów operacji jest metoda Jurasza
d.obecności torieli nie towarzyszy wzrost amylazy we krwi
e. każdą torbiel rzekomą trzustki nalezy operować ??

106. Zespół Couvoisiera stwierdzany jest w
1.raku pecherzyka żółciowego
2. raku brodawki wiekszej
3.raku głowy tzrustki
4.raku przewodu zółciowego wspólnego
5.pierwotnym raku z kom. watrobowych

FAŁSZYWE:
a.1,3
b.2,3
c.1,5
d.3,5
e.2.5

107. Do powikłan OZT należy:
a. hiperglikemia
b.mocznica mocznica jest przyczyna nie objawem!
c.hipoalbuminemia
d. aib
e. abc
Pytania z Batorego do pobrania
2. Chory lat 45,od tygodnia wymiotuje ciemną treścią zawierającą resztki pokarmowe, zgłasza ogólne osłabienie, uczucie pragnienia. Od 4 dni nie oddaje stolca .Przed kilku laty stwierdzono u niego owrzodzenie opuszki dwunastnicy. Rozpoznaniem jest:
A. ostre zap. trzustki w wyniku drążenia wrzodu do głowy trzustki
B. krwawienie z wrzodu żołądka
C. perforacja przewodu pokarmowego
D. zwężenie odźwiernika to prawda? taak

1ył wyraźnie splątany, nagle stracił przytomność, lekarz stwierdził poszerzona jedną źrenicę, tętno 45, a ciśnienie tętnicze 160/100 mmHg. Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem leczenia w zaistniałej sytuacji będzie:

a. podanie mannitolu

b. podanie furosemidu

c. uniesienie głowy

d. intubacja chorego i zastosowanie hipowentylacji

e. intubacja chorego i zastosowanie hiperwentylacji


czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego e??? hiperwentylacja = spadek pco2=skurcz naczyn=spadek komponenty naczyniowej (krwi) w czamknietej przestrzeni jaka jest czaszka no ok rozumiem ale czy to jest najlepsze wyjście odciąć dopływ krwi do mozgu ; jest najszybsze ;) furosemid dziala po dluzszym czasie, a mannitol - bariera kew mozg jak mowil dr FICEK reaguje z 2 h opoznieniem ; zhiperwentylujesz goscia w ok 5 min.
koniec konców: hiperwentylacja zapobiega wgłobieniu- nawet kosztem niedokrwienia (z jakiejs prezentacji na stronie: krzysiek.myftp.org/ratownictwo/materialy/.../04_uraz_glowy_ICP.ppt slajd 27)
w rybickim pisało że dobra hiperwentylacja to 30-34 PaCO2 i wiecej nie nalezy bo spada cisnienie perfuzyjne amen :) thx

Te pytania z urologii na końcu od profa to jakieś pewniaki???

Jako ciekawostkę dodam iż obniżenie tętna wraz z towarzyszącycm podwyższeniem cisnienia tętniczego zwane jest objawem Cushinga i świadczy o niedokrwieniu pnia mózgu
http://ldep.pl/pytania/lep/chirurgia.
http://ldep.pl/pytania/lep/chirurgia/410 często tam są takie byki?
w drenażu opłucnej dwa identyczne pytania mają różne odpowiedzi...

2013 (na FB zdjęcia ksiazeczki!)

znalazłem jeszcze takie pyt.:
Rak nerki znabł. przejściowego jest wskazaniem do usunięcia:
a) nerki
b) nerki i początkowego odc. moczowodu
c) nerki i moczowodu
d) nerki, moczow., i fragm. pęcherza(rozety)
e) n, m i całego pęcherza

1. Objaw Kehra to:
a) ból lewego ramienia po podrażnieniu przepony (nerwu przeponowego) w wyniku urazu (śledziony)
w lewym podzebrzu promieniujacy do lewego boku (barku?) - pękniecie śledziony - tą odpowiedź ktoś dopisał od siebie a pochodzi ze słowniczka w małym Noszczyku

Objaw Kehra to ból lewego ramienia występujący w pęknięciu śledziony. Jest następstwem podrażnienia dośrodkowych włókien nerwu przeponowego przez krew zbierającą się pod przeponą.

2. Istotne zwężenie t.wieńcowej to:
a.50% wg Szczeklika zwężenie istotne to: średnica 50-80%, pole przekroju 75-90%; powyżej tych wartości zwężenie krytyczne, poniżej nieistotne; Istotne zwężenie
(> 50%) w pniu lewej tętnicy wieńcowej (LMCA) występuje
u 2,5% osób poddawanych koronarografii… - Artykuł w kardiologii polskiej
b.60%
c.70%to było mówione na prel ← wg Noszczyka 75% to już zwęż. krytyczne t. wińcowej. Napisali też, że zwężenie 50% na płaskim obrazie przekłada się na 75% zwęż. w 3wymiarze dlatego nie ma sie co spierac jesli w pytaniu chodzi o srednice to >50% a to sie równa = 75 pola przek%
d.90%
e. 80%
istotne a krytyczne
co ostatecznie proponujecie? 50%

3. Tętnicę piersiową wewnętrzną przy pomostowaniu łączy się z: (podobne w tescie 2010)
a. tętnicą prawą wieńcową
b. tętnicę zstępującą przednią (LIMA LAD)
c. tętnicą okalającą
d. tętnicą skośną

4.Zmniejszenie metabolizmu w czasie operacji kardiochirurgicznych uzyskuje się przez zastosowanie: zupełnie inacze sformułowane poytanie na zdjeciu! )
a.normotermii
b.kardioplegina ochłodzona do 4.C- a nie może być to w rep pisze,że zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne serca???--Dokładnie mi też się tak wydaje,Kardioplegina-->roztwór z najczęściej Jonem K do zatrzymania serduszka.
Wiki Ang: “Cardioplegic solution is the means by which the ischemic myocardium is protected from cell death. This is achieved by reducing myocardial metabolism through a reduction in cardiac work load and by the use of hypothermia.”
c.hipotermia
d.krążenie pozaustrojowe
e.operacja na bijącym sercu

5.Pacjentka przekazana z OIT po 3 tygodniach pobytu. Wcześniej po operacji resekcji j.grubego. Obecnie wydolna krążeniowo i oddechowo , w logicznym kontakcie , zbyta słaba żeby chodzić. Wyniki badań : hipofosfatemia, hipoalbuminemia 1,6g/dl . BMI > 40, coś tam jeszcze. CRP = 5 przy normie (5-10). Jaka jest najbardziej prawdopodobna diagnoza?
a.Niedożywienie, trzeba najpierw wyrównać gospodarkę wodno-elektrolitową, a następnie dożywić
b.złe wchłanianie z powodu resekcji jelita
c. przyczyną jest otyłość, trzeba ją zacząć „głodzić” - pewnie ortopedzi dorzucili ten podpunkt :)
d.niedrożność z powodu zrostów po operacji

6.Mechanizm działania flutamidu, używanego w leczeniu raka prostaty to:
a.antyandrogenny niesteroidowy
b.blokuje 5a-reduktazę
c.hamuje receptory estrogenowe
d.estrogen

7. Raka głowy trzustki różnicujemy z
1. kamica przewodowa
2. przewlekłe zapalenie trzustki
3. rak wpustu
4. żołtaczka miąższowa w przebiegu wirusowych zapaleń wątroby - chyba bez tego, bo po co róznicować żółtaczkę mechaniczną z miąższową, po wstępnych badaniach wiemy już z jaką mamy do czynienia - bardzo zaawansowana mechaniczna w prostych badaniach wygląda jak miąższowa
5. npl dró żółciowych

A 1 2 5
B 1 2 3 4 5
C 2 3 4
D 1 2 4 5
E 2 3 4 5

8.Wskazaniem do transplantacji wątroby nie jest:
a. pierwotna marskość żółciowa
b.wtórna marskość żółciowa
c.HCC
d. marskość alkoholowa
e.nadciśnienie wrotne

9.Pacjent z hiperaldosteronizmem pierwotnym, u którego wykryto guza nadnercza. Co należy zrobić?
a.operować jeżeli guz > 2cm
b.operować jeżeli guz >5 cm
c.operować niezależnie od rozmiarów guza
d.guz nadnercza zdarza się b.często i należy pacjentowi zalecić spokój

10.Pacjent z kamieniem przy ujściu moczowodu z miedniczki i objawami zakażenia UM. Główne postępowanie to:
a.antybiotykoterapia empiryczna
b.rozbicie złogu endoskopowo
c.wytworzenie przetoki nerkowej
d. p/wbólowe
We Fryczkowskim nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Co jest napisane w Borkowskim? Dlaczego nie endoskopia?

11.NSS to metoda leczenia ( nephron sparing surgery) stosowana w:
a.nowotworach nerki w T1
b.usuwaniu jedynie guza
c.tylko gdy towarzysząca niewydolność nerek lub pacjent posiada jedną nerkę
d. a b
e.wszystkie

12. Mężczyzna zgłasza się na izbę przyjęć. Mierna bolesność jądra, bez gorączki, w badaniu jądro twarde, lekko tkliwe. Najprawdopodobniej to:
a.skręt jądra
b.rak jądra
c.wodniak jądra - wodniak jądra jest niebolesny, może towarzyszyć rakowi jądra. Różnicowanie miedzy nimi można tylko po wykonaniu USG, wodniak jest raczej bolesny i nie twardy
d. zapalenie jądra
e. zapalenie najądrza

13.Przyczyny wycieku krwistego z ucha to:
a.złamanie kości podstawy czaski w dole środkowym
b.uraz błony bębenkowej
c.uszkodzenie przew. słuchowego zewnętrznego
d.a+b+c
e. a i b

14.Objaw Battle’a jest wynikiem złamania:
a.złamania sklepienia czaszki
b.złamania podstawy czaski w dole środkowym (obj. Battle’a:to jest krwiak podskorny za malażowiną uszną)
c.złamania podstawy czaski w dole przednim
d. czołowo-oczodołowo-jarzmowe
e. z wgłębieniem kości ciemienowej

15.Biopsja prostaty jest wskazana przy stężeniu PSA
a.>2ng/ml
b>4ng/ml - po co kombinować - tak jest w prelekcji (pozostałe dwa wskazania: per rectum +, PSA free >15%) wg mich notatek biopsja gdy PSA 10 ng/ml, gdy 4-10 ng/ml robimy frakcjonowanie PSA i gdy fPSA większe od 15% biopsja, ale też myslę, że tutaj chodzi o tą odpowiedź, bo tak jest w Borkowskim
c>6ng/ml
d> 3
e> 5 chyba że jest odp 10ng/ml bo w Fryczkowskim jest że do 4 jest norma ale z wiekiem norma się przesuwa a od 10 jest wskazanie do biopsjii
ODP B tak jest w Borkowskim- wzrost PSA o 0,75 ng/ml rocznie lub >4ng/ml stanowi wskazanie do biopsji. NIe kombinujmy.

16.Triada Cushinga (podwyższone ciśnienie śródczaszkowe)
a.bradykardia , hipertonia, tachypnoe
b.tachykardia, hipotonia, tachypnoe
c.bradykardia, bradypnoe, hipotonia

17. Typowym wskazanie do chirurgicznego leczenia rozwarstwienia aorty wstępującej jest stopień
a.B wg Stanforda
b. II wg DeBakeya uwielbiam pytania nie z noszczyka
c.III wg DeBakeya
d.b,c
e.brak poprawnej odpowiedzi

18.Najczęstsza przyczyna ropniaka opłucnej
a.pęknięty ropień płuca
b.po operacji
c. ropne zapalenie płuc
d. ropień podpreponowy
e. przetoka oskrzelowa

19. Do radykalnego wycięcia całego płuca kwalifikuje się pacjent z:
a.FEV1 = 1000 ml
b.FEV1 = 1500ml
c.FEV1 =2000 ml
d. = 2500
e. > 2500

20.Najmniejszym zabiegiem leczącym w raku płuca jest: w tym pliku z zabrza jest resekcja wezłów a nie chemioterapia
a.lobektomia + chemioterapia to jest w dużym Noszczu 499 ramka
b.segmetektomia + chemioterapia W REPETYTORIUM 499 STR jest wymieniona segmentektomia ta odp jest ok, nie wiem czemu ktoś to zmienił
c.pneumonektomia + chemioterapia
d. resekcja guza + chemiterapia
e. brak prawidłowej odp

21.Najczęstszy typa raka płuca:
a.płaskonabłonkowy
b.gruczołowy
c.drobnokomórkowy
d. lity
e. oskrzelikowo-pęcherzykowy

22.Objawem radiologicznym raka płuca jest
a.zacienienie okrągłe
b.zwężenie oskrzela
c.poszerzenie wnęki
d.niedodma
e.wszystkie

23.Objawem wczesnym raka płuca nie jest
a.nawracające objawy grypopodobne
b.kaszel
c.ból tępy klatki piersiowej
d.obrzęki w okolicy kostek
e. zmniejszona tolerancja wysiłku

24. Objawem klinicznym świadczącym o tym, że rak płuca jest już nieresekcyjny jest:
a.przewlekła chrypka
b.kaszel
c.krwioplucie
d.utrara masy ciała >10%
e. znaczne niedobory krwi

25. Jaki parametr jest związany z gorszym rokowaniem w OZT
a.wiek > 55 lat
b.opór w jamie brzusznej
c.zmiany w tkance płucnej
d.niskie ciśnienie tętnicze
e.wszystkie nie pisze jakie kryteria-wg Ransona A, ale wg BISAP wysięk w jamie opłucnej też, stawiam na E - ale oporu w jamie brzusznej nie ma w żadnych z tych kryteriów -_-

26. Do powikłań OZT:
a.hipoalbumienemia
b.hiperglikemia
c. mocznica
d.A i B
e. A B C

27.Śmierć pnia mózgu stwierdza komisja składająca się z:
a.3 lekarzy specjalistów w tym 1 anestezjolog i 1 neurolog/neurochirurg
b.3 lekarzy specjalistów w tym 1 anestezjolog i 1 z medycyny sądowej
c.3 lekarzy specjalistów w tym 1 anestezjolog, 1 neurolog/neurochirurg i 1 z medycyny sądowej

28.Wskazania do operacji ch. L-Ch
a.krwotok
b.niedokrwienie jelita
c.przetoka jelitowa
d.ropień
e.wszystkie

29.Przepukliną pachwinową nie może być
a.wślizgowa
b.ześlizgowa
c.prosta
d.mosznowa
e.skośna

jest: niezupełna,zupełna,mosznowa,wargowa,zeslizgowa 418 rep.30.”Przepuklina ześlizgowa” odnosi się do:
a.przep.Bochdelaka
b.przep.Morgagniego
c. przepuklina zasłonowa
d. ściany kanału przepuklinowego
e. zawartości worka przepukliny

-narzad lezacy czesciowo wewnątrzotrzewnowo(wstpnica/zstepnica) sciagniety wraz z otrzewna scienna tworzy czesc worka przep. 418 rep N

31.Pierwszym przeszczepionym narządem była:
a.nerka 1954r. rogówka 1906r. skóra 1823r. (autograft to był) - ale to są tkanki a nie narządy wg moich notatek z prelekcji
b.wątroba
c.serce
d. jelito
e. płuco

32.Bezwzględnym p/wskazaniem do przeszczepu są wszystkie oprócz:
a.uogólnione zakażenie bakteryjne
b.uogólnione zakażenia wirusowe
c.wiek >70 lat to jest przeciwskazanie bezwzgldne !!! str 100 rep moze któreś z zakażeń bo przy zakażeniach pisze o niewydolności wielonarządowej ale cholera wie, jak teraz o tym msyke to nie chodzi o to komu mozna przeszczepic a nie od kogo pobrac? bo tedy wiek ie ma znaczenia z ego co pamietam (wg kartek na które przygotowywaliśmy sie na egzamin praktyczny na francuską jest to pwsk wzgledne a bezwzgl >75 lat) to jest p/wsk względne wg skryptu z francuskiej
d.nowotworów z wyjątkiem niektórych (guzów mózgu, raka skóry podstawno komórkowego i szyjki macicy in situ) ze skryptu z francuskiej: można pobrać narzady od dawcy z w/w nowotworami nowotwopty z wyj niektórych to tez bezwzględne
e. ogólnoustrojowe zmiany naczyniowe tj. miażdżyca, amyloidoza

33. W profilaktyce p/zakrzepowej okołooperacyjnej nie ma zastosowania:
a.heparyna drobnocząsteczkowa
b.heparyna niefrakcjonowana
c.acenokumarol i warfaryna
d.pokolanówki uciskowe ??
e.ucisk pneumatyczny przerywany

34.Do czynników żylnej ch.zakrzepowej nie należy:
a. niewydolnośc krążenia NYHA I/II
b.choroby zapalne jelit
c.nowotwór
d.udar mózgu
e.przewlekła choroba żylna

Do czynników ryzyka ZChZZ zaliczamy:
- wiek >40 lat
- długotrwałe unieruchomienie
- udar mózgu z porazeniem lub znacznym niedowładem konczyn
- przebyta ZChZZ
- nowotwory złosliwe i leczenie przeciwnowotworowe
- duze zabiegi operacyjne (szczególnie w obrebie konczyn dolnych, miednicy i jamy brzusznej)
- urazy (zwłaszcza złamania miednicy, blizszego odcinka kosci udowej i innych kosci długich
konczyn dolnych)
- otyłosc
- zylaki konczyn dolnych
- niewydolnosc serca III i IV klasy NYHA
- obecnosc cewnika w duzych zyłach
- choroba Lesniowskiego i Crohna, wrzodziejace zapalenie jelita grubego
- zespół nerczycowy
- czerwienica prawdziwa, nadpłytkowosc samoistna i nocna napadowa hemoglobinuria
- ciaza i połóg, stosowanie doustnych srodków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastepczej
- trombofilia wrodzona powodowana niedoborem naturalnego inhibitora krzepniecia (antytrombiny, białka C lub białka S), mutacja typu Leiden genu czynnika V lub mutacja 20210A genu protrombiny
- obecnosc przeciwciał antyfosfolipidowych

35.Zespół pozakrzepowy jest skutkiem:
a.zapalenia żył głębokich kończyn dolnych
b.zarostowego zapalenie tętnic

36. Zakażenie powierzchni dłoniowej ręki to:
a.zastrzał
b.zanokcica
c.ropowica
d. róża

37. Co leczymy zachowawczo:
a.ropień
b.ropowica
c.zanokcica
d.zastrzał
e. brak poprawnej odpowiedzi (wszystkie z tych rzeczy leczymy inwazyjnie np. poprzez nacięcie, zanokcica i zastrzał to przykłady ropowicy)

38.Najgroźniejszy rodzaj zastrzału
a.ścięgnisty
b.podskórny
c.stawowy
d.kostny
e.skórny

39.Rak rdzeniasty tarczycy, wskaż fałszywe:
1.może być dziedziczny
2.rokuje gorzej niż brodawczakowy
3.wchodzi w skład zespołu MEN 2A i 2B
4.markerami są CEA i kalcytonina
5.leczy się radiojodem (bo w 1. kolejnosci radykalna operacja, jeśli się nie udało wszystkiego usunąć to teleradioterapia, ale nie ma potwierdzonej skuteczności)

40.Najczęstsza przyczyna nadczynności przytarczyc
a.pojedynczy gruczolak (pierwotna - 85% przypadków)
b.mnogi gruczolak
c.rak przytarczycy
d. rozrost guzkowy
e. brak poprawnej odp
(wtórna nadczynność - brak wapnia - głównie choroby nerek - PNN)

41.P/wwskazeniem do gastroskopii jest:
a.perforacja p.pokarmowego
b.zapalenie otrzewnej
c.zawał mięsnia sercowego
d.ostre niedokrwienie mięśnia sercowego
e.wszystkie

42.Hemikolectomia lewostronna:
a.po podwiązaniu t.okręzniczej lewej usunięcie jelita i następowe zespolenie poprzecznicy z esicą lub górną częścią odbytnicy z zachowanie t.odbytniczej górnej (to napewno, tylko nie wiem czy da się zrobić laparoskopowo http://medtube.pl/chirurgia-ogolna/filmy-medyczne/13178-laparoskopowa-kolektomia-lewostronna-krok-po-kroku da się)
b.można przeprowadzić klasycznie lub laparoskopowo
c.można wykonać tylko u kobiet z e względy na budowę miednicy
d. musi być zawsze poprzedzona chemio i radioterapią
d.A+B

43.Czynnikiem ryzyka raka żołądka nie jest
a.zakażenie H.pylori
b.zanik błony śluzowej
c.przewlekłe owrzodzenie
d.resekcja częściowa żołądka
e.pasożyty

44.Zapalenie wyrostka robaczkowego różnicujemy z:
a.inne ostre choroby jamy brzusznej
b.choroby z poza jamy brzusznej przebiegające z dolegliwościami
c. chorobami ogólnoustrojowymi w któych występują objawy brzuszne
d. A B C
e. tylko z chorobami narządu rodnego

Ostre zapalenie wyroska robaczkowego różnicujemy z :
1. prawostronną kamicą
2. prawostr. zapaleniem przydatków, skrętem torbieli jajnika, ciążą pozamaciczną
3. perforacją wrzodu żołądka lub 12cy
4. OZT
5. Skrętem kątnicy
6. Ostrym nieżytem żołądkowo-jelitowym
7. Zapaleniem węzłów chłonnych krezki

45.Rak przełyku przerzutuje głównie do:
a.wątroba
b.kości
c.OUN
d.żebra

Rak przełyku przerzutuje drogą naczyń chłonnych do węzłów okoloprzełykowych, wątroby i płuc

46.Wlewki BCG do pęcherza moczowego wykonuje się w
a.rak nienaciekający błonę mięśniową pęcherza
b. rak jądra
c.przerzut raka nerki
d.gruźlicze zapalenie pęcherza moczowego
e. a + d

-Leczenie wlewkami dopęcherzowymi BCG należy traktować jako leczenie uzupełniające w leczeniu chorych na raka pęcherza moczowego. Skuteczność tej metody ocenia się na 60-70%.
- Immunostymulacja dopęcherzowa wlewkami BCG jest metodą, która skutecznie zmniejsza częstość wznów powierzchownych guzów pęcherza moczowego w stadium T1 i wydłuża czas między pojawianiem się kolejnych nawrotów guza.
- Lek może być stosowany w leczeniu powierzchownych, nabłonkowych, nieinwazyjnych raków pęcherza moczowego (ograniczonych do błony śluzowej i podśluzowej pęcherza oraz nienaciekających mięśniówki pęcherza).
- Leczenie preparatem BCG jest postępowaniem z wyboru w raku pęcherza CIS (ca in situ).
- Preparat okazuje się najmniej skuteczny u chorych w rakiem G3. W tej grupie chorych radykalne wycięcie pęcherza moczowego jest wykonywane najczęściej i tacy chorzy muszą być bardzo wnikliwie i często monitorowani, aby uniknąć przeoczenia zmiany inwazyjności guza.
- Powikłania związane ze stosowaniem preparatu BCG mają charakter przejściowy i nie są częste.

47.Pęcherz moczowy usuwa się w przypadku:
a.rak powierzchowny b.śluzowej (tu przede wszystkim przezcewkowa elektroresekcjaresekcja, potem ewentualnie BCG)
b.rak naciekający b.mięśniową
c.przerost prostaty
d.pęcherz neurogenny
e. nawracające stany zapalne

48.Kontrapulsacja wewnątrzaortalna nie jest wskazana w :
a.niedomykalnośc zast.aortalnej
b. VSD po zawale
c. wstrząś po przebytej operacji serca
d. pozawałowa ostra niedomykalność zastawki mitralnej
e. niedokrwienie oporne na leczenie farmakologiczneWSKAZANIA do zastosowania wewnątrzaortalnej kontrapulsacji są następujące:
niestabilna choroba wieńcowa;
niewydolność mięśnia sercowego wywołana zaburzeniami kurczliwości w przebiegu
świeżego zawału serca (ze wstrząsem kardiogennym lub bez niego);
zespół małego rzutu po kardiotomii;
niewydolność serca w świeżym zawale wywołana czynnikami mechanicznymi, takimi
jak:
perforacja przegrody międzykomorowej (VSD),
pęknięcie mięśnia brodawkowatego czy ostra niedomykalność zastawki dwudzielnej
(własnej lub wszczepionej);
niewydolność serca u pacjentów oczekujących na transplantację serca;
niewydolność przeszczepionego serca;
komorowe zaburzenia rytmu oporne na postępowanie farmakologiczne.

PRZECIWSKAZANIAMI do zastosowania wspomagania są:
niedomykalność zastawki aortalnej;
tętniak rozwarstwiający aorty;
zaawansowana miażdżyca naczyń tętniczych;
zejściowy etap przewlekłej niewydolności serca.

Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej można założyć techniką chirurgiczną
przez tętnicę udową lub tętnicę biodrową wewnętrzną. W przypadku schorzenia
odcinka biodrowo -udowego tętnicy istnieje możliwość wprowadzenia balonu przez
tętnicę podobojczykową lewą, a nawet bezpośrednio do aorty wstępującej z dostępu
piersiowego z odsłonięcia. Obecnie najczęściej stosowaną techniką jest
przezskórna technika wprowadzania balonu aortalnego przez prawą lub lewa tętnicę
biodrową. Podobnie jak w przypadku innych inwazyjnych metod leczenia istnieje
ryzyko związane z zastosowaniem kontrapulsacji.

49.Najczęstsza lokalizacja owrzodzenia żylnego
a. w okolicy kostki przyśrodkowej
b. w okolicy kostki bocznej
c. z równą częstością na kostce bocznej i przyśrodkowej
d. na przedniej części goleni

50. W klasyfikacji CEAP stopień C3 to
a.żylaki- 2
b.teleangiektacje- 1
c.czynne owrzodzenie- 6
d.owrzodzenie zagojone- 5
e.obrzęk bez zmian troficznych

C
 • 0 - zmiany niewidoczne i niewyczuwalne
 • 1 - teleangiektazje i żylaki siatkowate
 • 2 - żylaki
 • 3 - obrzęk
 • 4 - zmiany skórne (A:przebarwienie, wyprysk, B:lipodermatosclerosis)
 • 5 - wygojone owrzodzenie
 • 6 - czynne owrzodzenie
E
 • EC - zespoły wrodzone
 • EP - zmiany pierwotne o nieznanej przyczynie
 • ES - zmiany nabyte (wtórne) ze znanych przyczyn
A
 • AS - żyły powierzchowne
  • 1 - teleangiektazje i żylaki siatkowate
  • 2 - żyła odpiszczelowa powyżej kolana
  • 3 - żyła odpiszczelowa poniżej kolana
  • 4 - żyła odstrzałkowa
  • 5 - inne żyły powierzchowne
 • AD - żyły głębokie
  • 6 - żyła główna dolna
  • 7 - żyła biodrowa wspólna
  • 8 - żyła biodrowa wewnętrzna
  • 9 - żyła biodrowa zewnętrzna
  • 10 - żyły miednicy
  • 11 - żyła udowa wspólna
  • 12 - żyła udowa głęboka
  • 13 - żyła udowa powierzchowna
  • 14 - żyła podkolanowa
  • 15 - żyły głębokie podudzia
  • 16 żyły mięśniowe
 • AP - żyły przeszywające (tak zwane perforatory)
  • 17 - żyły przeszywające uda
  • 18 - żyły przeszywające podudzia
P
 • PR - refluks
 • PO - niedrożność
 • PR,O - refluks i niedrożność

51.Po urazie klatki piersiowej najczęściej dochodzi do transsekcji aorty w części:
a.wstępującej
b.łuku aorty
c.zstępującej
d.cieśni
e. brzuszna
Najczęściej do obrażeń aorty piersiowej dochodzi w wyniku wypadków komunikacyjnych. Przeważnie do uszkodzenia dochodzi poniżej odejścia lewej tętnicy podobojczykowej

52.P/wskazaniem do leczenia kompresioterapią jest:
a.owrzodzenie żylakowe
b. obrzęk chłonny
c. przewlekłe niedokrwienie kończyn
d.żylaki
e.przewlekła niewydolność żylna

53.Kiedy można wykonać test wysiłkowy po niepowikłanym zabiegu kardiochirurgicznym:
a.2 tyg po
b.3tyg po
c.4 tyg po
d.5 tyg po
e.6 tyg po a nie to?????
W 3 tygodniu po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego test wysiłkowy do 70% tętna maksymalnego, lub do 13 punktów w skali Borga - jakaś ładna prezentacja

54. Wrzody dwunastnicy, które łatwo ulegają krwawieniom (perforacji) są
a. na przedniej ścianie opuszki
b.na tylnej ścianie opuszki
c.na fałdach podłużnych
d.w jej części zstępującej
e.w częsci pozaopuszkowej

55.W przypadku podejrzenia zapalenia wyrostka robaczkowego lekarz rodzinny powinien:
a.obserwować pacjenta
b.włączyć antybiotykoterapię
c.wysłać pilnie do szpitala
d.zrobić USG j.brzuszne
e. brak prawidłowej odp

56.Pacjent po tępym urazie klatki piersiowej , zaintubowany. W czasie transportu do szpitala ratownik stwierdził podwyższony opór w drogach oddechowych. Jaka prawdopodobna przyczyna:
a.odma prężna
b.tamponada serca
c.wiotka klatka piersiowa
d. odma otwarta
e. stłuczenia płuca

57.Pacjent po urazie klatki piersiowej, ściszenie uderzenia koniuszkowego, hipotonia, wypełnione żyły szyjne, zanikające tętno na tętnicy promieniowej na wdechu. Przyczyna prawdopodobna to:
a.tamponada serca
b.odma prężna
c. stłuczenie serca
d. stłuczenie płuca
e. wiotka klatka

58.Gorączka w 1 dobie po operacji to:
a.występuje u większości pacjentów - mały Noszcz str. 80
b.skutek zakażenia ukł. moczowego
c.skutek zapalenia płuc

Gorączka narastająca w pierwszych 36h po operacji jest przeważnie spowodowana powiklaniami plucnymi,
3-7 doba to: ZUM, zakażenia rany, zakrzepowe zapalenie żył w wyniku zakazenia cewnika w żyle, po laparotomii ropień wewnątrzotrzewnowy, po torakotomiach ropniaki opłucnej,
Przyczyną gorączki może być też przetaczanie krwi i uczulenia

59. U pacjenta z płynem w opłucnej po nakłuciu płyn o krwistym zabarwieniu. Przyczyną może być
a.rak płuca lub opłucnej
b.chylothorax
c.gruźlica
d. ropniak
e.niedodma

60.Chemioterapia neoadiuwantowa w raku żołądka polega na:
a. wcześniej chemioterapii w celu zmniejszenia masy guza przed operacją mały Noszczyk s.333

61. Najlepsze rokowanie w GISTach dotyczy:
a. przełyku ja bym dała przełyk
b. żołądka
c.jelita cienkiego
d.jelita grubego

http://www.termedia.pl/GIST-8211-ryzyko-nawrotu-i-rozsiewu-na-podstawie-obserwacji-wlasnych,41,10979,1,0.html
http://www.mp.pl/onkologia/wytyczne/show.html?id=58464
w tych artykułach nie mówią nic o przełyku (rokowaniu) tylko o częstości występowania
no właśnie wiem. W Twoim artykule jest jednoznacznie napisane… dajemy przełyk w takim razie chyba
ale może ktos ma notatki z prelekcji to niech sprawdzi !!! ja mam ale nic nie ma o rokowaniu :D dobra jedziemy dalej ok notatka z Francuskiej - najlepiej rokuje GIST w przełyku, najgorzej w jelicie cienkim

Odnośnie do lokalizacji najkorzystniejszym przeżyciem odległym charakteryzują się guzy umiejscowione w przełyku, potem w żołądku, gorszym w jelicie grubym, a najniekorzystniejsze rokowniczo jest położenie zmiany w jelicie cienkim” z http://www2.sum.edu.pl/wydawnictwa/wiadlek/3-4-2007/s114_galfbach_p.pdf.

62. Główny objaw raka w prawej połowie okrężnicy:
a. niedokrwistość
b. zmiana rytmu wypróżnień
c. biegunka
d.
e.
Prawa połowa: bóle brzucha, smoliste stolce, chudnięcie, niedokrwistosc, wyczuwalny guzior, wzdęcia, utrata łaknienia, gorączka,
Lewa połowa: zmiany w rytmie wypróżnien-czyli sraka lub brak ubotów, jawne krwawienie, niedrożność, ołowkowe stolce
Tak samo w obu polowach: krwawienie utajone

63. Typowy wczesny objaw raka przełyku:
a. dysfagia
b. ból przy przełykaniu
c. chrypka
d.osłabienie
e. spadek masy
+objawy niecharakterystyczne - nudności, odbijanie, wymioty tuż po posiłku,

64. Wczesny rak żołądka
a. dotyczy błony śluzowej---> a nie tylko to ? Noszczyk 330 , ja bym dała A (CZyli nie wiadomo??!!!)
b. dotyczy błony podśluzowej
c. a+b
d. błony mięśniowej
e. błony surowiczej
http://e-onkologia.am.wroc.pl/docs/RAK%20ZOLADKA.pdf 36slajd

65. Objawy w nadczynności tarczycy:
a) objaw Stellwaga
b) objaw Kobnera a to nie jest w łuszczycy? pasuje A i C - dobrze że są jeszcze czujne osoby:)
c) objaw Mebiousa
d) A i C
e) wszystkie

66.Zgorzel Fourniera dotyczny: moszny
a. krocza

Zgorzel Fourniera (ang. Fournier gangrene) – rodzaj martwiczego zakażenia (zgorzel), które najczęściej obejmuje skórę i tkankę podskórną moszny. Jeden z rodzajów martwiczego zapalenia powięzi.
W większości przypadków zgorzel Fourniera jest wywoływana przez mieszaną florę aerobową i anaerobową. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi są:paciorkowce, gronkowiec, bakterie beztlenowe, bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, grzyby
Następujące schorzenia mogą predysponować do rozwoju zgorzeli Fourniera:
-cukrzyca (najczęstszy czynnik),
- otyłość,
- zaburzenia krążenia w obrębie miednicy małej,
-nowotwory,
- immunosupresja,
- stosowanie kortykosteroidów,
-alkoholizm,
-narkomania.
Zgorzel Fourniera jest problemem urologicznym wymagającym szybkiego podania antybiotyków dożylnie oraz chirurgicznego usunięcia tkanki martwiczej. Pomimo takiego postępowania, całkowita śmiertelność wynosi 40%, a 78% jeśli przy przyjęciu są obecne cechy sepsy


67. Przeszczep autogeniczny (powtórzone)

68. Przeszczep ortotopowy (powtórzone)

69. Przyczyna jednoczasowego przeszczepu nerki i trzustki:
a. w długoletniej cukrzycy t.1
b. npl trzustki z przerzutami do nerek
c.alkoholizm powikłany pzt
d. a b c
e. brak prawidłowej

70. Badanie niewykorzystywane do lokalizacji przytarczyc:
a. USG szyi
b. TK szyji i śródpiersia
c. MR szyji i śródpiersia
d. scyntygrafia MIBI
e.oznaczanie poziomu wapnia

71. Guzek Hurthle’a (powtórzone z kombinacjami)
a. Jest odmianą pęcherzykowego raka
b. >2cm jest uważany za złośliwy
c. <2cm agodny="" any="" font="" uwa="" za="">
d. jest najczęściej odmianą brodawkowatą raka
e. daje czesciej przerzuty do węzłow i jest mniej wrażliwy na radiojod
Rak z komórek kwasochłonnych ( Hurthle cell carcinoma)
uważany za odmianę raka pęcherzykowego rzadziej brodawkowatego
przebieg agresywny
przerzuty do węzłów chłonnych w ok. 25%
skłonność do wznów miejscowych
30% chorych umiera w ciągu 10 lat od rozpoznania

72. Pacjentka z guzkiem pęcherzykowy i usunietym płatem tarczycy. Po biopsji okazuje się, że to rak pęcherzykowy. Jakie dalsze postępowanie (powtórka):
a. resekcja pozostałego płata tarczycy

73.Najwcześniejszy objaw raka odbytnicy:
a. krwawienie występujące u 50% pacjentów
b. świąd i wyciek z odbytu
c. nudności i wymioty
d/ spadek masy ciała
e. wyczuwalne, powiększone węzły pachwinowe
Najbardziej typowym objawem jest krwawienie podczas oddawania stolca - str. 402

74. Jednoznaczny objaw posocznicy:
a. tachykardia >85
b. PLT<100 cy="" leukocyty="" tysi="">12tys albo<4 font="" tys="">
c. temperatura >37
d.hipoalbuminemia
e. hiperglikemia

75. Rana oparzeniowa – skażona to: (powtórka)
a) zainfekowana 5-7 dnia florą endogenną z przydatków
b) do 5 doby od urazu
c) bezpośrednio po urazie
d) powyżej 21 doby
e) powyżej 10 doby od urazu

76.Postępowanie w pierwszej kolejności w ropniaku opłucnej:
a) antybiotykoterapia empiryczna (na podstawie wyniku posiewu)
b) drenaż ssący jamy opłucnej

77. Leki używane w przełomie hiperkalcemicznym z wyjątkiem:
a) diuretyki pętlowe
b) diuretyki tiazydowe
c) kalcytonina - a kiedy to używamy kalcytoniny w stanach zagrożenia życia? Poprawione z tiazydów!
d) bifosfoniany
e0 nawadnianie

78. Składowe MEN 1 (kombinacje): zespół Wermera
a) nadczynność przytarczyc, gruczolak przysadki, guz trzustki
MEN IIa – zespół Sipple'a
Przyczyna: mutacja protoonkogenu RET w locus 10 q11.2 W skład zespołu wchodzą:
 • guz dominujący: rak rdzeniasty tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • pierwotna nadczynność przytarczyc
MEN IIb – zespół Williama.
W skład zespołu wchodzą:
 • guz dominujący: rak rdzeniasty tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • nerwiakowłókniakowatość
 • marfanoidalna budowa ciała.

79. Cechy charakterystyczne ch L-Ch (powtórzone):
a) zmiany rozciągające się odcinkowo od przełyku do odbytnicy
b) zmiany przekraczają całą grubość ściany jelita, albo co najmniej błonę śluzową
c) najczęściej lokalizacja w jelicie krętym, stąd też dawna nazwa ileitis terminalis
d)
e) wszystkie

80.Cechy charakterystyczne CU (powtórzone)

81. Wędrujące zapalenie żył może być objawem nowotworu:
a) trzustki
b) żołądka
c) nerki

82. Tętniak rzekomy:
a) powstaje w wyniku uszkodzenia całej ciągłości ściany tętnicy i otoczony jest torebką z tk. Łącznej noszczyk 553
b) powstaje w wyniku uszkodzenia przydanki i otoczony jest torebką z tk.łącznej-zle!!!
c) powstaje w wyniku uszkodzenia śródbłonka

83. Chirurg rozpoznał wstępnie zapalenie wyrostka robaczkowego i dokonał otwarcia jamy brzusznej, ale okazało się, że przyczyną nie jest wyrostek, a coś innego:
a. jest to błąd chirurgiczny, ale powinien zoperować tą inną przyczynę
b. jest to błąd chirurgiczny i powinien zakończyć operację
c. nie jest to błąd i powinien zakończyć operację. nie jest to błąd i powinien zoperować tą inną przyczynę, a dodatkowo usunąć nawet zdrowy wyrostek, żeby kolejni chirurdzy jak zobaczą bliznę po cięciu nie tracili czas na podejrzewanie zap. wyrostka; to już zależy od ośrodka, bo taki wyrostek można później wykorzystać do zrobienia przetoki pęcherzowo-pępkowej przy urazach cewki moczowej (amerykańscy naukowcy tak stwierdzili hehe, ale mną się nie przejmujcie bo ja robie tylko testy :) )
d
e.

84. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy jest niebezpieczny, ponieważ
a. powoduje nawracające zakażenia
b. zaburzenia i w konsekwencji niewydolność nerek
c. powoduje krwiomocz/krwinkomocz
d. a i b
e. a b c

85. Wskazania do operacji w OZT
a. obrzęk w TK
b. ogniska martwicy
c. pogarszające się stan chorego i dodatkowo ogniska zakażonej martwicy w TK

86. Wrodzone wodonercze u dziecka
a.można rozpoznać prenatalnie
b. przyczyna jest zwężenie miedniczkowo-moczowodowe
c.zwykle leczone jest operacyjnie
d. wszystkie
e. brak prawidłowej

87. Do zakrzepicy predysponuje najczęściej trombofilia z niedoboru:
a. bialka c
b. bialka s
c. czynnik Hagemmana
(= XII czynnik krzepnięcia, od razu odpada, bo niedobór jak już coś będzie powodował wydłużenie krwawienia, a nie zakrzepicę)

Najczęstszą przyczyną trombofilii wrodzonej u osób rasy białej jest tzw. czynnik V Leiden. Rzadziej występujące formy wrodzone to zakrzepica związana z mutacjami w innych genach kodujących białka powodujące niedobór antytrombiny, niedobór białka C, białka S. Wśród trombofilii nabytych wyróżniamy zespół antyfosfolipidowy, hiperhomocysteinemię, zwiększone stężenie czynnika IX lub XI.

Najczęstszą przyczyną wrodzonej trombofilii jest niedobór antytrombiny, białka C iS (str. 44 mały Noszcz) 578 rep
d. urokinaza
e. fosfolipaza A


88. która czesc cewki moczowej ulega uszkodzeniu podczas urazu miednicy:
a. błoniasta
b. opuszkowa
c. gąbczasta
d. wisząca
e. sterczowa

89. Przerzuty, których nowotworów do wątroby można operować:
a. j.grubego
b. nerki
c. rakowiaka
d. brak prawidlowej
e. wszystko

90. Wskazania do udrożnienia t. szyjnych (powtórzone)

91. Naciek okołowyrostkowy to:
a. ograniczone zapalenie otrzewnej
b. guz przy badaniu w prawym dole biodrowym
c. rozlane zapalenie otrzewnej
d. a i b
e. brak prawidłowej odpowiedzi

92. Operacja raka nerki przejściowego (z nabłonka przejściowego) obejmuje: (Fryczkowski str. 96)
a. nerka i moczowód
b. nerka, moczowód i rozeta pęcherza
c. nerka, moczowód i pęcherz moczowy
d. nerka
e) nerka i początkowy odcinek moczowodu

Rak miedniczki lub kielicha nerkowego wywodzący się z nabłonka przejściowego (carcinoma urotheliale)
Objawy: krwiomocz/krwinkomocz, zastój w nerce, guz wyczuwalny przez powłoki, niedokrwistość.
Leczenie chirurgiczne = nephroureterectomia totalis - wycina się nęrkę + węzłu chłonne okołonerkowe + nadnercze + moczowód + rozetka ściany pęcherza moczowego. Cemio i radioterapia sa leczeniem uzupełniających. Rokowanie złe - 5 letnie przeżycie po radykalnym leczeniu 60-80%, po nieradykalnym 40%

93. W raku jądra stosuje się: (Fryczkowski str.117) co kurwa? ma ktos ta ksiazke ? bo jak cos takiego jest tam napisane to kaplica... wyciecie raka jadra przez moszne to jest prokurator, jak juz to chemioterapia i przez brzuch bywa tez radio to pytanie brzmi inaczej, zobaczcie w książeczce odp. z dojścia przez pachwinę
a. operację przez dojście przez mosznę
b. operację przez dojście brzuszne
c. obejmuje limfadenektomię zaotrzewnową
d. a i c
e chemioterapię

94. Heparyna (powtórzone, że odwracalne działanie przez siarczan protaminy)

95. Kiedy najlepiej stosować trombolizę celowaną:
a. im szybciej tym lepiej (str 570 mały Noszcz)
b. 5-10 godzin od objawów
c. 5-10 dni od objawów
d. A B C
e. ok 14 dni od wystąpienia objawów

96. Co nie jest wskazaniem do operacji OZT:
a. żółtaczka mechaniczna
e. encephalopatia
b. ropień okołotrzustkowy/// ja bym na to stawial ale to strzal, ropień jest bezwzględnym wskazaniem do operacji
d. niedrożność jelit
e.perforacja jelit

97. Jaki guz neuroendokrynny w płucach:
A, rakowiak
b. potworniak
c. odpryskowiak

98. Duże stolce, cuchnące, tłuszczowe występują u pacjentów z:
a) PZT
b) zespołem parkinsona
c) zespół krótkiego jelita też mogą być biegunki, stolce tluszczowe., jeśli w D jest A i C obstawiam D, a jak nie to tylko A.
d)
e) wszystkie??

99. We wczesnej fazie wstrząsu nie ma:
a) ciśnienia skurczowego >180 mmHg

100. Co jest wskazaniem do oper. tarczycy:
a. objawy ucisku -stridor
b. podejrzenie raka
c. wole nadczynne
d. a i b
e. wszystko

Wskazania do leczenia operacyjnego:
 • rak tarczycy
 • wole guzkowe nadczynne
 • wole zamostkowe
 • wole śródpiersiowe
 • duże wole na szyi dające objawy ucisku
 • nawroty choroby w leczeniu zachowawczym
 • oporność na leczenie zachowawcze
 • nadczynność tarczycy w pierwszych miesiącach ciąży


101. Najczęstsza wada wrodzona serca u dorosłych:
a) wada dwupłatkowa zastawki aortalnej
b) ASD a nie to? Noszczyk repetytorium str.525 to juz bylo na egzaminie z interny- na pewno A;)
c) VSD
d. zwężenie drogi odpływu lewej komory
e. PDA

102. Co może stanowić zawartość worka przepukliny udowej:
a. wyrostek robaczkowy
b. sieć
c.przyczepek
d. A B
e. A B C

103. Kiedy operujemy tętniaka aorty brzusznej bezobjawowego?
a. gdy maksymalny wymiar przekracza więcej niż 3 cm
b. gdy maksymalny wymiar przekracza więcej niż 5 cm tak naprawdę to 5,5cm, więc może odp e? - jak byk masz napisane WIĘCEJ NIŻ 5
c. bez względu na wymiar jeżeli obecna skrzeplina przyścienna
d. maksymalna średnica 4 cm
e. brak poprawnej odpowiedzi

104. Pętla wartownicza występuje w:
a OZT
b niedrożność tu też może być , pasuje a i b, nie wiem czy c też, nigdzie o tym nie pisze, więc chyba nie
c. L-C
d. WZJG
e wszystko

105. Pacjent z chorobą zagrażającą życiu, który to stopień wg ASA:
a)3
b)4
c)5
d)6

106. W oparzeniach nie dochodzi do (powtórzone)
a) wzrostu objętości osocza przy prowadzonej płynoterapii
b) spadek rzutu serca
c) spadek obj wydalanego moczu
d) wzrost systemowego oporu
e) narastania obrzęków uogólnionych

107. Kardioplegina (powtórzone)
a) zatrzymuje serce w rozkurczu
b) poprawia rzut
c) zatrzymuje w skurczu
d)podawana do aorty poniżej t. podobojczykowej lewej
e) odwraca działanie heparyny

108.Najczęstszy nowotwór endokrynny trzustki (powtórzone)
a) insulinoma

109. Kiedy wskazanie do nagłej operacji przepukliny:
a) objawy niedrożności
b) biegunka wymioty
C) nieodprowadzalna
d. ból promieniujący do okolicy lędźwiowej
e. nagły silny ból w okolicy pachwiny

110. Rozpoznanie stadium R0 to:
a) wolny margines makro- i mikroskopowy
b) wolny makro- ale niedoszczętnie mikroskopowo
c) z pozostawienie makro
d usunięta ⅓ guza
e. wszystkie ok

111. Zespół Hornera wywołuje guz Pancosta naciekający:
a) splot gwiaździsty
b) splot słoneczny
c) nerw przeponowy
d) nerw krtaniowy wsteczny

112. Rak przełyku najczęściej daje przerzuty do:
a) płuc
b) wątroby
c) kości
d) OUN
e) nadnerczy

113. Podstawową metodą leczenia ropnia opłucnej jest:
a) antybiotykoterapia empiryczna
b) drenaż
c) wideotorakoskopia
d) mediastinoskopia

114. Którego raka tarczycy nie można rozpoznać na podstawie BAC:
a) rdzeniastego a nie tego???
b) brodawkowatego
c) pęcherzykowego← na pewno tego, na patomorfie mówili, że wyjdzie jedynie guz pęcherzykowy, może to być rak albo rownie dobrze tylko gruczolak
d) anaplastycznego
e) pęcherzykowego i brodawkowatego

115. Który z poniższych predysponuje do krążenia obocznego na klatce piersiowej:
a) nadmiernego odwiedzenie ramienia
b) zespół żebrowo-obojczykowy
czespół cieśn i nadgarstka
d. powysiłkowy zakrzep żyły podobojczykowej
e. zespół mięsni pochyłch

116. Leczeniem chirurgicznym raka kątnicy jest:
a) hemikolektomia prawostronna kątnica jest po prawej chyba :) no Rejczel
b) resekcja kątnicy
c) hemikolektomia lewostronna
d) resekcja wstępnicy i kątnicy
e) brak poprawnej odp

117.Choroba hashimoto:
a) jest przewlekłą chorobą tarczycy
b) prowadzi do niedoczynności
c) autoimmunologiczne podłoże
d) a + b + c
e) żadne z wymienionych

118. Do raków zróżnicowanych tarczycy należy:
a) rak brodawkowaty i pęcherzykowy
b) anaplastyczny i rdzeniasty
c) rdzeniasty i brodawkowaty
d) pęcherzykowy i anaplastyczny
e) brodawkowaty i anaplastyczny

119. Wrzód stresowy Curlinga powstaje:
a) po rozległych oparzeniach
b) po urazach mózgu
c) towarzyszy rozległym urazom wielonarządowym
d) to to samo co wrzód Cushinga
e) powstaje podczas posocznicy

120. Główne zagrożenie dla zdrowia związane z odpływem pęcherzowo-moczowodowym
a. nawracające ZUM
b. nefropatia reflukosowa prowadząca do NN
c. krwiomocz
d. A i B
e. wszystkie

Prześlij komentarz

 
Top