REKLAMA

 CHIRURGIA 2004
1. Nerka gąbczasta – zmiany w rdzeniu.
2. Osoba z PZT jest kierowana do chirurga z powodu – torbieli trzustki.
3. C o to jest podwójny moczowód i w jaki sposób uchodzi do pęcherza (jedno czy dwa ujścia)
4. Jakie są złośliwe nowotwory kości z pośród wymienionych....
5. Gdzie wprowadzamy igłę kłując jamę opłucnową – dolny czy górny brzeg żebra?
6. Gdzie najczęściej lokalizuje się rak w żołądku - trzon
7. Gdzie lokalizuje się rak w pęcherzyku żółciowym – trzon i dno
8. Jaką operację robimy w raku trzonu żołądka – chyba całkowite wycięcie z węzłami.
9. Jak leczymy skręt jądra – operacyjnie.
10. Nagły ból jądra – skręt.
11. Z jakim nowotworem leżą najczęściej pacjenci na oddziałach neurochirurgii - oponiak
12. Objawy raka lewej połowy okrężnicy?
13. Od czego odchodzi t. tarczowa dolna – od t. szyjnej zewnętrznej
14. Operacja Whiplle’a – wszystkie odp. błędne.
15. Operacja Rydygiera.
16. W przełyku najczęściej – rak płaskonabłonkowy.
17. Zespół Eisenmangera.
18. Tetralogia Fallota – nie występuje wzmożony rysunek naczyniowy płuc
19. Zespół Lerischa – aortalno - biodrowy.
20. Triada Becka – przepełnione żyły szyjne, ciche tony, spadek RR.
21. Krew pełną podajemy – jeżeli ubytek 30%
22. Zakrzepica najczęściej dotyczy – żył łydki.
23. Wskazania do przeszczepu wątroby – atrezja dróg żółciowych.
24. Jakimi badaniami stwierdzamy pylorostenozę?
25. Najczęstsza przyczyna niedrożności u dzieci – wgłobienie jelit.
26. Zadzieżgnięcie jelit – najszybciej występują powikłania.
27. Zastawka cewki tylnej – u chłopców.
28. Kiedy operujemy spodziectwo – 1 – 3r.ż.
29. Kiedy operujemy stulejkę – w wieku przedszkolnym?
30. Coś o przeszczepach skóry – wszystkie odp?
31. Powikłania po operacji nadczynności przytarczyc.
32. Triada Whiplle’a
33. Operacja Patecja?????
34. Co nie jest objawem odmy samoistnej?
35. Jakie naczynie naczynie najlepsze w kardiochirurgii – t. piersiowa wewnętrzna.
36. Skala Fontaina.
37. Najczęstsza przyczyna choroby Raynaulda – kolagenozy, choroba wibracyjna?
38. Po czym rozpoznajemy żylaki kończyn dolnych?
39. Punkcja Lavage.
40. Wskazania do laparoskopii zawiadowczej.
41. Przeciwwskazania do laparoskopii - ciąża.
42. Różnica między laparoskopią a chirurgią klasyczną pęcherzyka żółciowego (porównać śmiertelność i powikłania) – operacja – większa śmiertelność od laparoskopii, laparoskopia – więcej powikłań ze strony naczyń i dróg żółciowych.
43. Wskazania do mastektomii.
44. Zmiany biochemiczne w żółtaczkach.
45. Zespół Boerhaave’a.
46. Gdzie daje przerzuty rak płuca – wątroba, mózg, nadnercza, kości płaskie?
47. Jak można na pewno stwierdzić raka płuca – badanie plwociny????
48. Zespół Zollingera-Elissona.
49. Gdzie najczęściej lokalizują się nowotwory zarodkowe poza gonadami?
50. Plastron – leczymy zachowawczo.
51. Jaka linia dzieli żylaki odbytu na zewnętrzne i wewnętrzne.
52. Zespół Lyncha – (nie jest charakterystyczne, że występuje w starszym wieku) odpowiedź nie.
53. Jakie badania w refluksie pęcherzowo-moczowodowym?
54. Skala Glasgow – nazwać skalę zaburzeń świadomości.
55. Krwiaki nadtwardówkowe i podtwardówkowe – leczenie.
56. Złamanie Colesa.
57. Zespół Ebsteina – wada zastawki trójdzielnej
58. Mięśnie brodawkowate – ile w której komorze?
59. Powikłanie okołozawałowe – niedomykalność zastawki mitralnej.
60. Które badanie przydatne w urazie jamy brzusznej – scyntygrafia?????
61. Wskazaniem do operacyjnego leczenia OZT jest martwica, zakażenie trzustki.
62. Kobieta po operacji wola - duszność obrzęk szyi – rozcięcie i ewakuacja krwiaka.
63. Markery nowotworów jelita grubego – CEA, TPS
64. Po oeracji zastawki – acenokumarol
65. Skala NYHA III i IV st. I dysfunkcją komory– leczenie – przeszczep serca,by-pass, zachowawczo, PTCA???
66. Co to znaczy po łacinie diaphisis?
67. Fałszywy objaw przy raku żołądka – krwawienie
68. Najważniejszy objaw w podejrzeniu raka płuca – krwioplucie
69. Uraz przepony – nie ma przesunięcia śródpiersia
70. Przy wysokiej niedrożności – nie ma wzdęcia i zatrzymania gazów
71. Wysoka niedrożność odźwiernika – objawy zasadowicy
72. Guzowatość kości piszczelowej – zespół ?????
73. Najczęstsza niedrożność miażdzycowa – aortalno – biodrowa, udowo – podkolanowa, aortalno – udowa, wielomiejscowa?
74. Facet upadł i ręka spoko ale tabakierka anatomiczna chujowa – złamana kość łudeczkowata
75. Najczęstsze zrośnięcie nerek u dzieci– nerka podkowiasta
76. IABP – kontapulsacja wewnątrzaortalna (mechaniczne wspomaganie krążenia)
77. Najczęstsze objawy tętniaka mózgu – bóle głowy lub krwotok podpajęczynówkowy.
78. Objaw ostrego niedokrwienia kończyn – ostry ból, brak tętna, bladość kończyn
79. Metoda z wyboru w leczeniu nadczynności przytarczyc – operacja
80. Objaw nowotworu przytarczyc – przerzut do kości.
81. Najczęstszy nowotwór u mężczyzn – rak płuc
82. W wyczuwalnym palpacyjnie tętniącym guzie brzucha – pierwsze badanie – USG
83. Złoty standard w tętniaku rozwarstwiającym aorty wstępującej – TK spiralne
84. Facet z rozszerzoną jednostronnie źrenicą i połowiczym niedowładem – krwiak nadtwardówkowy
85. Najczęstsze malformacje naczyniowe – tętniaki
86. Zespoły MEN.
87. Nowoczesne metody operacji w tętniakach mózgu – neuroradiologiczne inwazyjne
88. Owrzodzenie kostki przyśrodkowej z twardą skórą - niewydolność żylna, miażdżyca, cukrzyca, zakrzepowe zapalenie żył???
89. Mikrochirurgia przezodbytnicza – wszystkie odp.
90. Wskazanie do gazowej?? cholecystektomii – cukrzyca????????????
91. Pourazowy stan nie wymagający nagłej interwencji – stłuczenie płuca
92. Najczęściej stosowana w krwawieniach z żylaków przełyku – obliteracja endoskopowa
93. Najczęstsza zmiana naczyniowa wewnątrzczaszkowa – tętniak
94. Najlepsza diagnostyka cieśni nadgarstka – NMR
95. Operacje stosowane w leczeniu otyłości – klamrowanie żołądka (wszystkie odp.)
96. Operacja Dragaresa? – połączenie żyły kreskowej górnej z żyłą główną dolną (typy zespoleń wrotno – systemowych)
97. Nowotwory łagodne chrząstki – chrzęstniak
98. Kontrola przy acenokumarolu – INR
99. „Uraz piastunki” – zwichnięcie głowy kości promieniowej???
100. Złamanie Smitha – kość promieniowa.
101. Złamanie typu ‘zielona gałązka’ – obie odp. prawidłowe
102. Wskazaniem do operacyjnego leczenia przepukliny krążka międzykręgowego – niewydolność zwieraczy
103. Najczęstsze uszkodzenie drzewa oskrzelowego – rozwidlenie tchawicy, 2,5cm od rozwidlenia tchawicy, część błoniasta tchawicy, oskrzela główne?
104. Punkcja Danielsa – węzły nadobojczykowe
105. Guz dolnego płata płuca – prawda czy fałsz?
106. Triada Charcota – dreszcze, gorączka, żółtaczka i ból w nadbrzuszu (zapalenie dróg żółciowych)
107. Gorączka, żółtaczka, dreszcze – zapalenie dróg żółciowych
108. Złamanie przedniego dołu czaszki – nie ma uszkodzenia n. VII
109. Co nie jest nagłym wskazaniem do operacji – LaFort I
110. Bezwzględnym wskazaniem do natychmiastowej operacji jest – odma samoistna śródczaszkowa
111. Leczenie pęknięcia przełyku – zeszycie
112. Co nie wywołuje raka opłucnej – pył wulkaniczny (erionit -tak), azbest - tak wirus SV40 - tak, promieniowanie jonizujące - tak, palenie tytoniu - wydaje się więc że to :)
113. Defekt którego białka predysponuje do zakrzepicy – białko C
114. Gruźlica kości – najczęściej występuje w kręgosłupie
115. Co to są mnogie obrażenia ciała – dwa narządy w dwóch różnych okolicach ciała - to jest obrażenie wielonarządowe / jednoczesne uszkodzenie co najmniej 2 okolic ciała, z których każde stanowi wskazanie do hospitalizacji /
116. Do objawów odmy zamkniętej? – nie należy oddech opaczny??? ruchy paradoksalne (opaczne) są objawem wiotkiej (cepowatej) klatki piersiowej
117. Klatka cepowata powstaje w wyniku – złamania 3 żeber w 2 miejscach
118. Wzrost fosfatazy alkalicznej - w żółtaczce mechanicznej, hemolitycznej, miąższowej i mechanicznej, hemolitycznej i mechanicznej?wg wiki miąższowa i mehaniczna
119. Koarktacja aorty – wszystkie odp. prawidłowe
120. Objawy zespołu pozakrzepowego – zasinienie, wtórne żylaki
121. Uchyłek Meckela – w dwunastnicy, wada wrodzona jelita krętego, esicy, wszystkie nieprawidłowe
122. Niezłośliwiejące gruczolaki – zapalny i śluzówkowy
123. Zaburzenia w odpływie moczu – najlepsze do diagnostyki – cystografia mikcyjna

Pytania z forum z pliku TORAKO 8-20-7-7

1. Objawy kliniczne odmy opłucnowej są przyczyną różnego stopnia zaburzeń wentylacyjnych pod postacią: duszności, przyspieszenia częstości oddechów, przyspieszenia akcji serca, sinicy. Objawy te mogą być najsilniej manifestowane w :
A Płaszczowej odmie opłucnowej
B Samoistnej odmie opłucnowej
C Urazowej odmie opłucnowej
D Odmie prężnej-wentylowej
E Rozedma podskórna

2. Postępowaniem z wyboru u poszkodowanego, u którego stwierdzamy odmę prężną jest:
A Ułożenie chorego na boku i podanie tlenu
B Podanie leków uspakajających
C Natychmiastowe nakłucie i odessanie powietrza z jamy opłucnej
D Zabieg operacyjny
E Intubacja dotchawicza

3 Krwiak opłucnej stwierdza się u 21-86 % leczonych z obrażeniami klatki piersiowej i jest on najczęstszą przyczyną hipotonii stwierdzanej podczas przyjęcia do leczenia. Bezwzględnym wskazaniem dla doraźnej torakotomii jest::
A Ewakuacja 1000 ml bezpośredni po założeniu drenażu lub gdy przez następną godzinę obserwacji od zastosowania sączkowania opłucnej drenaż ok. 200 ml
B Utrata przytomności
C Zatrzymanie krążenia i oddychania
D ewakuacja >1500 ml bezpośrednio po założeniu drenażu lub gdy przez następne 4 godziny obserwacji od zastosowaniu sączkowania opłucnej drenaż >ok. 200 ml (lub powyżej 300 ml/h prze kolejne 3 godziny - potrzebna weryfikacja)
E Ewakuacja 500 ml bezpośredni po założeniu drenażu lub gdy przez następną godzinę obserwacji od zastosowania sączkowania opłucnej drenaż ok. 200 ml

4. Najczęstsze kliniczne objawy uszkodzenia dróg oddechowych w następstwie urazu tępego to:
A Odma pozaotrzewnowa, rozedma podskórna na szyi, krwioplucie, zmiana zabarwienia głosu, duszność
B Duszność, rozedma śródpiersia, odma opłucnej, rozedma podskórna na szyi
C Duszność, stridor, rozedma podskórna na szyi, rozedma śródpiersia, odma opłucnowa z krwiakiem
D Rozedma podskórna na szyi, rozedma śródpiersia, odma opłucnowa z krwiakiem, złamanie mostka i trzech pierwszych żeber
E Duszność, osłabienie, rozedma, śródpiersia, złamanie 2 żeber

5. Najczęściej stłuczeniu płuca towarzyszą inne ciężkie obrażenia w obrębie klatki piersiowej takie jak:
A uszkodzenia głównych pni naczyniowych, pęknięcia przełyku, złamania kręgosłupa
B Obrażenia głowy, obrażenia kończyn, pęknięcie przełyku, uszkodzenia tchawicy
C Złamanie żeber i/lub mostka, odma i i/lub krwiak jamy opłucnej
D Złamanie kończyny dolnej po stronie uszkodzenia klatki piersiowej
E Złamanie miednicy, złamanie kończyny dolnej, złamanie kręgosłupa

6. Ból w obrębie klatki piersiowej, duszność, szmer naczyniowy w dole nadobojczykowym, bóle w okolicy międzyłopatkowej, ból w czasie połykania, hipotonia, nadciśnienie w kończynach górnych, skurczowy szmer wyrzutu serca, całkowity brak tętna w obu okolicach pachwinowych są objawami uszkodzenia:
A Tchawicy 2.5 cm nad ostrogą
B Oskrzela głównego w okolicy wnęki płuca po stronie lewej
C Aorty piersiowej
D Przełyku górnym odcinku części piersiowej
E Tętnicy szyjnej wspólnej


7. Triada Becka to:
A Mocno wypełnione żyły szyjne, niski „woltaż” załamków krzywej EKG, wysokie >10 Hg OCŻ
B niepokój poszkodowanego, hipotonia, słabo wyczuwalne tętno na obwodzie
C słabo wyczuwalne tętno na obwodzie, mocno wypełnione żyły szyjne, osłabienie tonów serca
D Wysokie >15 mm Hg OCŻ, hipotonia nie mająca związku z utratą krwi, osłabienie (ściszenie) tonów serca
E słabo wyczuwalne tętno na obwodzie, mocno wypełnione żyły szyjne, hipotonia nie mająca związku z utratą krwi
(wypełnienie żył szyjnych, hipotonia, sciszenie tonów serca w tamponadzie serca)

8. W drugiej strefie środkowej podziału urazów tułowia wg Trunkey`a nie zawiera się:(potrzebna wyryfikacja, nie moge znaleźć odpowiedzi)
a. Wątroba
b. Serce
c. Trzustka
d. Dwunastnica
e. Żołądek

1. Do najczęściej spotykanych klinicznych objawów złamanych żeber w czasie badania fizykalnego należą:
a. Ból w czasie wdechu
b. Ograniczenie ruchomości części klatki piersiowej
c. Samoistna lub uciskowa bolesność w miejscu urazu
d. Wszystkie wymienione objawy

2. Wskazaniem do przekazania chorego celem leczenia w specjalistycznym ośrodku urazowym jest złamanie: (potrzebna wyryfikacja, nie moge znaleźć odpowiedzi)
a. V i VI żebra po str. lewej
b. 2 żeber
c. 3 lub więcej żeber ??
d. żadne z wymienionych

3. Jednym z najcięższych objawów uszkodzeń struktur kostnych klatki piersiowej jest wiotka klatka piersiowa, któremu jeżeli towarzyszy uszkodzenie tkanki płucnej to śmiertelność zbliża się do 30%. Wiotką klatkę piersiowa możemy rozpoznać, gdy:
a. Złamaniu uległy co najmniej trzy kolejne żebra w dwóch miejscach (w obrębie tego samego żebra) lub gdy nastąpiło oddzielenie trzech chrząstek żebrowych z równoczesnym bocznym złamaniem odpowiadających im żeber
b. Złamaniu uległy 4 żebra po tej samej stronie klatki piersiowej z krwawieniem do j. opłucnej
c. Złamanie mostka
d. Złamanie mostka i łopatki

4. Stłuczeniu płuca mogą towarzyszyć uszkodzenia innych okolic ciała takich jak:
a. Głowy, kończyn, kręgosłupa
b. Kończyn, przełyku, mostka
c. Narządów jamy brzusznej, przepony, tchawicy, oskrzeli
d. Głowy, kończyn, narządów jamy brzusznej

12. Perikardiocenteza to:
a. Nakłucie worka osierdziowego
b. Bezpośredni masaż serca
c. Cewnikowanie serca
d. Drenaż worka osierdziowego

13. Do późnych powikłań tracheotomii nie należy:
a. Zwężenie tchawicy ?? potrzebna wryfikacja
b. Zapadanie się ściany tchawicy
c. Zakażenia dróg oddechowych z rozwojem zapalenia oskrzeli i płuc
d. Powstania przetoki tchawiczo-przełykowej lub tchawiczo-tętniczej
Powikłania
  1. Natychmiastowe - odma opłucnowa lub odma śródpiersia, przetoka tchawiczo-przełykowa, uszkodzenie większych naczyń lub nerwu krtaniowego wstecznego, krwawienie.
  2. Wczesne - zatkanie wydzielinami i śluzem, wysunięcie rurki, zatrzymanie oddychania, poobstrukcyjny obrzęk płuc (gdy tracheotomia jest wykonana u pacjenta z długotrwałą obstrukcją w górnych drogach oddechowych i jest on zależny od hipoksyjnego napędu oddechowego).
  3. Późne - krwawienie z przetoki (może być obfite), zwężenie tchawicy (z powodu niedokrwienia wywołanego przez rurkę tracheotomijną), przetoka tchawiczo-przełykowa, przetoka tchawiczo-skórna, defekt kosmetyczny po dekaniulacji. -przetoka tchawiczo-przełykowa jest w 2 miejscach, błąd??

14. Doraźnej torakotomii w Izbie Przypadków Nagłych nie należy wykonać gdy:
a. Podejrzewamy rozerwania płuca będące przyczyną zatorów płucnych ?? potrzebna weryfikacja
b. Podejrzewany uszkodzenie przełyku
c. Podejrzewamy krwawienie z dużych naczyń i/lub serca
d. Zachodzi konieczność czasowego zaklemowania aorty zstępującej w celu zapewnienia dopływu krwi do serca i mózgu u chorych z ciężkim podprzeponowym krwotokiem

15. Głównym wskazaniem dla zastosowania videotorakoskopii (VATS) u chorych po urazie klatki piersiowej jest:
a. Zeszycie uszkodzonego przełyku
b. Zaopatrzenie uszkodzenia tętnicy płucnej
c. Usunięcie resztkowego krwiaka
d. Zaopatrzenie uszkodzenia serca

Wideotorakoskopia diagnostyczna- wskazania:
ocena opłucnej sciennej, środpiersia, przepony i oplucnej plucnej, miejscowego zaawansowania raka płuca. pobranie materialu do hispat z oplucnej, miazszu i wezłów

Wideotorakoskopia operacyjna - wskazania:
usunięcie krwiaków i ropniaków opłucnej
nawracająca odma oplucnowa,
usuniecie zniezlosliwych guzow i torbieli
wyciecie okienka w osierdziu jesli zbiera sie plyn
operacje p/refluksowe
podluzne naciecie w-wy miesniowej przelyku
sympatektomia piersiowa
resekcja miazszu pluca u chorych na raka w przypadku guzow 1 i 2 st. pod warunkiem wykonania limfadektomii srodpiersiowej

16. Najczęstszą przyczyną hipowolemii u chorych po tępym urazie piersiowo-brzusznym jest:
a. Krwawienie do jamy opłucnej
b. Uszkodzenie śledziony
c. Krwawienie z uszkodzonej aorty
d. Uszkodzenie żyły głównej dolnej

17. Jeżeli chory jest stabilny hemodynamicznie i oddechowo standardem jest wykonanie zdjęcia klatki piersiowej w projekcji:
a. Przednio-tylnej w pozycji stojącej, na wdechu
b. Tylno-przedniej, w pozycji stojącej lub siedzącej na wydechu
c. W projekcji tylno-przedniej, w pozycji stojącej, na wydechu
d. W pozycji tylno-przedniej i bocznej, w pozycji stojącej lub siedzącej i na „Głębokim” wdechu.


18. Dren górny do jamy opłucnej wprowadzany w:
a. II lub III przestrzeń międzyżebrowa w linii przymostkowej
d. II – III przestrzeń międzyżebrowa 2 cm od linii środkowoobojczykowej
b. II – III przestrzeń międzyżebrowa pomiędzy linią przymostkową a środkowo-obojczykową
c. V – VI przestrzeń międzyżebrowa w linii środkowo-obojczykowej

19. „O” (zero) punktów wg skali Glasgow: nie ma czegoś takiego! min 3 pkt
a. Mowa żadna lub automatyzmy oralne, brak odruchów oczno-mózgowych „oczy lalki”, brak reakcji ruchowej na żądany ból
b. Brak mowy, brak odruchów oczno-mózgowych, „oczy lalki”, brak reakcji ruchowej na ządany ból
c. Brak mowy, brak odruchów oczno-mózgowych „oczy lalki”, atonia, brak odruchu tchawicznego
d. Brak mowy, brak lub „ruchy pływające” gałek ocznych, atonia, brak odruchu tchawicznego

2. Odma opłucnowa powinna być drenowana u każdego chorego (może ktoś to zweryfikować?)
a. zakwalifikowanego do transportu
b. wentylowanego mechanicznie
c. u którego współistnieje nadciśnienie tętnicze
d. prawidłowe a,b
e. prawidłowe a,b,c

3. Do późnych powikłań w przebiegu leczenia odmy opłucnowej nie zaliczamy:
a. krwawienie
b. przewlekły ropniak opłucnej
c. marskość płuca
d. zgrubienie opłucnej
e. przewlekła niewydolność oddechowa

4. Drenaż klatki piersiowej w leczeniu odmy opłucnowej można usunąć:
a. w 3-4 dobie, a następnie wykonać kontrolne badanie Rtg klatki piersiowej
b. w 3-4 dobie, kiedy w obrazie rtg płuco jest rozprężone, mimo utrzymującego się przecieku powietrza a ilość odsysanego płynu nie przekracza 100ml / dobe
c. w 3-4 dobie gdy w obrazie rtg płuco jest rozprężone, nie ma przecieku powietrza a ilość odsysanego płynu nie przekracza 100ml/godz
d. w 3-4 dobie gdy w obrazie rtg płuco jest rozprężone, nie ma przecieku powietrza a ilość odsysanego płynu nie przekracza 100ml/dobe
e. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

5. W przypadku odmy opłucnowej bezwzględnym wskazaniem do leczenia operacyjnego jest:
a. odma z niewielkim krwawieniem
b. odma nawrotowa
c. brak rozprężenia płuca
d. pęcherze rozedmowe
e. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

6. Wskazaniem do leczenia operacyjnego gruźlicy płuc jest:
a. lekooporność , uczulenie na leki lub ich nietolerancja
b. niezdyscyplinowanie w leczeniu prątkujących ( alkoholicy, chorzy psychicznie)
c. występowanie krwotoków lub masywnego krwioplucia
d. powikłane leczenie ropniakiem opłucnej niepoddające się leczeniu zachowawczemu
e. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

7. W przypadku rozpoznania w obrazie radiologicznym „okrągłego cienia” w płucu z równoczesnym wyhodowaniem prątków z plwociny należy :
a. rozpoznać gruźliczaka i zastosować leczenie zachowawcze
b. różnicować z wczesną postacią raka i weryfikować chirurgicznie
c. zastosować leczenie zachowawcze a leczenie operacyjne rozważyć w przypadku pojawienia się masywnego krwioplucia
d. leczenie operacyjne rozważyć w przypadku osiągnięcia rozmiarów zmiany do średnicy ok 3 cm
e. zakwalifikować pacjenta do pneumonectomi
Na podstawie podręcznika „Chirurgia” pod redakcją W. Noszczyka

1. W leczeniu operacyjnym raka płuca obowiązują operacje w granicach anatomicznych płuca, przy czym najmniejszą jest:
a. resekcja brzeżna
b. segmentektomia
c. lobektomia to na pewno duzy noszczyk
d. bilobektomia
e. pneumonektomia.

2. W leczeniu raka niedrobnokomórkowego płuca w stopniu zaawansowania IIIA i IIIB (bez cechy N3 i wysięku opłucnowego) najczęściej stosuje się:
a. leczenie operacyjne
b. chemioterapię
c. radioterapię
d. leczenie operacyjne z następową chemioterapią
e. przedoperacyjną chemioterapię - leczenie operacyjne - uzupełniającą radioterapię i czasami chemioterapię

3. Przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego raka płuca nie jest:
a. wiek chorego
b. FEV1<1500ml font="" p="" przypadku="" resekcji="" uca="" w="">
c. FEV1<1000ml ata="" font="" p="" przypadku="" resekcji="" ucnego="" w="">
d. przebyty zawał mięśnia sercowego powodujący istotne zaburzenia hemodynamiczne
e. przerost mięśnia lewej komory z zaburzeniami jej kurczliwości i spadkiem frakcji wyrzutowej poniżej 40%

4. Podstawową metodą leczenia raka drobnokomórkowego płuca jest:
a. leczenie operacyjne
b. leczenie operacyjne – chemioterapia
c. chemioterapia wielolekowa z uzupełniającą radioterapią
d. chemioterapia
e. radioterapia

5. Przyczyną wysięku w jamie opłucnowej nie jest:
a. pierwotny nowotwór opłucnej – międzybłoniak
b. marskość wątroby
c. guz nowotworowy ściany klatki piersiowej
d. ziarnica złośliwa
e. chłoniak

6. Ropniak jamy opłucnowej może powstać w przebiegu:
a. zapalenia płuc
b. pęknięcia do opłucnej ropnia płuca
c. zakażenia w następstwie operacji lub urazu
d. infekcji krwiopochodnej
e. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

7. Postępowaniem z wyboru w leczeniu ropniaka opłucnej jest:
a. drenaż ropniaka
b. odkorowanie płuca (dekortykacja)
c. okienkowanie komory ropniaka (fenestracja)
d. torakoplastyka
e. mioplastyka


Pytania testowe z ortopedii. ORTOPEDIA NIE WCHODZI W ZAKRES :) mozna odpuscic te pare stron
1. Najczęstszym typem zwichnięcia stawu ramiennego jest:
a) zwichnięcie tylne podpanewkowe
b) przednie podobojczykowe
c) przednie podkrucze
d) przednie podpanewkowe
2. Uszkodzenie więzadeł stawu skokowego następuje najczęściej w mechaniźmie supinacyjnym i dotyczy więzadeł kompleksu przyśrodkowego.
a) obie części zdania są prawdziwe
b) prawdziwa jest część pierwsza, fałszywa druga
c) obie części są fałszywe
d) fałszywa jest część pierwsza, prawdziwa druga
3. Do zwichnięcia przedniego stawu ramiennego dochodzi najczęściej w skutek:
a) urazu bezpośredniego
b) upadku na kończynę przywiedzioną i zrotowaną na zewnątrz
c) upadku na kończynę odwiedzioną i zrotowaną na zewnątrz
d) silnego pociągnięcia za wyprostowaną i zrotowaną do wewnątrz kończynę
4. W przypadku skręcenia stawu skokowego III0 optymalnym sposobem ostatecznego zaopatrzenia jest:
a) unieruchomienie w szynie podudziowej
b) unieruchomienie opaską elastyczną
c) unieruchomienie w gipsie udowym
d) unieruchomienie w bucie gipsowym
5. Do wyrostka kruczego łopatki nie przyczepia się:
a) głowa krótka m. dwugłowego ramienia
b) głowa długa m. dwugłowego ramienia
c) mięsień piersiowy mniejszy
d) mięsień kruczo-ramienny
6. Zwartość stawu ramiennego zwiększają:
1. obrąbek stawowy
2. mięsień nadgrzebieniowy
3. mięsień ramienny
4. więzadło obrąbkowo-ramienne
Prawdziwe są:
a) wszystkie odpowiedzi
b) 1,2,3
c) 1,2,4
d) 1,4
7. Leczenie operacyjne Młodzieńczego Złuszczenia Głowy Kości Udowej stabilizacją „in situ” polega na:
a) zespoleniu głowy kości udowej z szyjką kości udowej bez próby repozycji przemieszczenia
b) zespoleniu głowy kości udowej z szyjką kości udowej po repozycji przemieszczenia
c) nie leczymy w ten sposób Młodzieńczego Złuszczenia Głowy Kości Udowej
d) zespoleniu głowy kości udowej z szyjką kości udowej z próbą repozycji przemieszczenia
8. Młodzieńcze Złuszczenie Głowy Kości Udowej:
a) przemieszczeniem szyjki kości udowej względem jej głowy pozostającej w panewce stawu
b) zwichnięciem głowy kości udowej przed przedni brzeg stawu biodrowego
c) złamaniem szyjki kości udowej u dorastających
d) jest schorzeniem nie występującym u dziewcząt

9. Zachowawcze leczenie Rozwojowego Zwichnięcia Stawu Biodrowego polega na:
a) utrzymaniu kończyn dolnych w zgięciu w stawach biodrowych i odwiedzeniu
b) utrzymaniu kończyn dolnych w zgięciu w stawach biodrowych i przywiedzeniu
c) utrzymaniu kończyn dolnych w wyproście w stawach biodrowych i przywiedzeniu
d) utrzymaniu kończyn dolnych w wyproście w stawach biodrowych i odwiedzeniu
10. Diagnostyka Rozwojowego Zwichnięcia Stawu Biodrowego do 3 miesiąca życia dziecka opiera się na:
a) badaniu klinicznym i badaniu USG stawów biodrowych
b) badaniu USG stawów biodrowych i badaniu RTG stawów biodrowych
c) badaniu klinicznym
d) badaniu klinicznym i badaniu RTG stawów biodrowych
11. Najczęstszym następstwem urazowego tylnego zwichnięcia stawu biodrowego jest:
a) uszkodzenie nerwu kulszowego
b) niestabilność pourazowa stawu biodrowego (po złamaniu)
c) pourazowa choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
d) jałowa martwica głowy kości udowej (-przy zwichnieciu centralnym lub złamaniu)
12. Najczęstsze sposoby operacyjnego leczenia złamań szyjki kości udowej to:
a) gwóźdź gamma lub endoprotezoplastyka częściowa
b) śruby lub endoprotezoplastyka częściowa
c) pręty Endera lub gwóźdź gamma
d) zespolenie śrubą ryglowaną lub prętami Endera
13. Najczęstsze następstwa złamania szyjki kości udowej to:
a) nieprawidłowy zrost i staw rzekomy
b) martwica jałowa głowy i staw rzekomy szyjki
c) martwica jałowa głowy i nieprawidłowy zrost
d) nieprawidłowy zrost i choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
14. Złamanie przezkrętarzowe kości udowej najczęściej stanowi problem leczniczy ze względu na (zaznacz niewłaściwe):
a) trudności w uzyskaniu zrostu (dobrze ukrwione i szybko się goi)
b) zrost w nieprawidłowym ustawieniu
c) trudności zespolenia operacyjnego
d) powikłania ogólne
15. Najczęstszym złożonym uszkodzeniem stawu kolanowego jest:
a) uszkodzenie łąkotki bocznej, więzadła krzyżowego przedniego i bocznego strzałkowego
b) uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej, więzadła krzyżowego przedniego i pobocznego przyśrodkowego (tzw triada o’Donoghue’e)
c) uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej, więzadła krzyżowego tylniego i tylniej torebki stawowej
d) uszkodzenie łąkotki bocznej i obydwu więzadeł krzyżowych
16. Złamanie kostek goleni należy:
a) leczyć operacyjnie
b) nieoperacyjnie w opatrunku gipsowym
c) przede wszystkim czynnościowo
d) a) lub b)
17. Zwichnięcie w stawie Lisfranca jest najczęściej nierozpoznawane ze względu na: (staw lisfranca- stępowo- śródstopny, i tyle na temat tego pytania)
a) szybko narastający obrzęk
b) niewielkie przemieszczenie
c) skąpe objawy
d) zwichnięcie części stawu
18. Powikłaniem złamania jednej trzeciej dalszej kości ramiennej może być uszkodzenie:
a) nerwu promieniowego
b) nerwu pośrodkowego
c) nerwu łokciowego
d) nerwu skórnego bocznego ramienia
19. Przy zwichnięciu przednim stawu łokciowego najczęściej dochodzi do złamania:
a) wyrostka łokciowego
b) wyrostka dziobiastego ??? A nie ma być,że A???
c) głowy kości promieniowej
d) główki kości ramiennej
20. Uszkodzenie typu palec butonierkowaty powodowane jest:
a) zerwaniem płytki dłoniowej
b) oderwaniem przyczepów bocznych pasma prostownika
c) oderwaniem przyczepu centralnego pasma prostownika
d) oderwaniem ścięgna zginacza powierzchownego palcy
21. Za ruch zginania w stawach śródręczno-paliczkowych odpowiedzialne są:
a) zginacze głębokie palców
b) zginacze powierzchowne palców
c) mięśnie międzykostne
d) mięsień dłoniowy długi (i tu zonk bo również to jego funkcja)
22. „Ręka błogosławiąca” to wynik uszkodzenia:
a) nerwu pośrodkowego na wysokości nadgarstka
b) nerwu pośrodkowego powyżej nadgarstka (np. na wysokości kości ramiennej)
c) nerwu łokciowego (ręka szponiasta)
d) nerwu promieniowego (ręka opadajaca)
23. Najczęstszym guzem pierwotnym kości jest:
a) chrzęstniakomięsak
b) mięsak Ewinga
c) szpiczak mnogi
d) guz olbrzymiokomórkowy
24. Ogniska sklerotyczne w obrazie RTG to obraz przerzutów do kości w przypadku:
a) raka prostaty
b) raka jajnika
c) raka żołądka
d) raka tarczycy
25. Igiełki mięsakowate w obrazie RTG to inaczej:
a) ostrogi Codmana
b) nawarstwienia okostnej
c) spikule
d) planule
26. Klasyfikacja chirurgiczna zaawansowana złośliwych nowotworów kości została opracowana przez:
a) Codmana
b) Collesa
c) Ennekinga
d) Ewinga
27. Nowotworem wywodzącym się ze szpiku kostnego jest:
a) osteosarcoma
b) hemangioperycytoma
c) osteoclastoma
d) sarcoma Ewing
28. Guz olbrzymiokomórkowy to inaczej:
a) osteosarcoma
b) osteoclastoma
c) clastocytoma
d) fibroma desmoplasticum
29. Lokalizacja w kościach płaskich miednicy i czaszki i w kręgosłupie oraz obraz RTG kości „wygryzionej przez mole” jest charakterystyczny dla:
a) osteosarcoma
b) myeloma multiplex
c) osteoid osteoma
d) chondroma
30. Objaw Trandelenburga-Duchenne’a świadczy o:
a) wydolności układu tętniczego kończyn dolnych
b) wydolności układu żylnego kończyn dolnych
c) wydolności m. pośladkowych
d) jest to jeden z objawów wstrząśnienia mózgu
31. Siłę mięśniową oceniamy skalą:
a) Snylena
b) Loveta
c) Coolesa
d) Smitha
32. Zniekształcenie elementów kostnych kręgosłupa w skoliozie to:
a) rotacja
b) torsja
c) torsja i rotacja
d) żadne z powyższych
33. Do objawów drugorzędowych skoliozy zaliczamy:
a) rotację i torsję kręgów
b) garb żebrowy i deformacje klatki piersiowej oraz miednicy
c) pozorne skrócenie kończyny dolnej
d) zaburzenia ze strony narządów wewnętrznych
34. Do radiologicznych zmian charakterystycznych dla zwyrodnienia stawów nie należy:
a) zwężenie szpary stawowej
b) występowanie wyrośli kostnych (osteofitów)
c) sklerotyzacja warstwy podchrzęstnej kości
d) odczyn okostnowy
35. Charakterystycznym dla zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów jest:
a) występowanie bólów nocnych
b) zniekształcenie obrysów zewnętrznych stawu
c) ograniczenie ruchomości stawu
d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
36. Choroby zwyrodnieniowej stawów nie leczymy:
a) niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi/przeciwbólowymi
b) dostawowymi wstrzyknięciami leków sterydowych
c) unieruchomieniem w opatrunku gipsowym
d) operacyjnie
37. Najczęściej stosowanymi w chorobie Perthesa zabiegami operacyjnymi mającymi na celu poprawę ufiksowania głowy k. udowej w panewce są:
a) osteotomia międzykrętarzowa kierunkowa oraz osteotomia Mitchella
b) osteotomia Mitchella i operacja Lindholma
c) osteotomia miednicy Saltera oraz osteotomia międzykrętarzowa kierunkowa kości udowej (?)
d) zespolenie typu interlocking oraz zabieg Credego
38. „Cała nasada ulega zmianom martwiczym z deformacją i zapadnięciem głowy kości udowej. Prognoza zła. Leczenie operacyjne koncentruje się na zmniejszaniu objawów związanych z postępującą chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego” –który stopień zaawansowania choroby Perthesa w 4-stopniowej klasyfikacji Cateralla charakteryzuje powyższy opis?:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
39. Mianem ekstruzji określamy:
a) powstanie martwaków kostnych w kościach objętej jałową martwicą wymagających usunięcia operacyjnego
b) niecałkowite pokrycie zdeformowanej głowy kości udowej przez panewkę w zaawansowanych postaciach ch. Perthesa (?)
c) kąt zawarty między osią szyjki k. udowej a płaszczyzną styczną do powierzchni tylnej obu kłykci
d) opadanie miednicy po stronie nieobciążonej przy staniu na jednej kończynie dolnej wskutek niewydolności mięśnia pośladkowego średniego i małego
40. Najczęstszą drogą zakażenia w ropnym zapaleniu stawów jest droga:
a) limfatyczna
b) przejście procesu ropnego z kości
c) krwionośna
d) rana drążąca z zewnątrz
41. Która z poniżej wymienionych bakterii jest głównym czynnikiem etiologicznym ostrego krwiopochodnego zapalenia kości:
a) pałeczka okrężnicy
b) pałeczka duru i paraduru
c) paciorkowiec hemolizujący
d) gronkowiec złocisty koagulazododatni
42. Podaj miejsce najczęstszej lokalizacji w kości długiej ostrego krwiopochodnego zapalenia kości:
a) nasada kości
b) trzon kości
c) przynasada kości
d) 1/3 bliższa kości długiej
43. Do stabilizacji wewnętrznej nie używamy:
a) śrub ciągnących
b) stabilizatora R
c) płyt samodociskowych
d) gwoździ śródszpikowych
44. Wrodzona stopa końsko-szpotawa występuje w następującym odsetku urodzeń:
a) 1/1000
b) 1.500
c) 1/10000
d) 1/800
45. Złamanie awulsyjne to:
a) złamanie z pociągania
b) złamanie skośne
c) złamanie z mechanizmu bezpośredniego
d) złamanie trzonu kości długiej
46. Guzki Schmorla są charakterystyczne dla:
a) Choroby Perthesa
b) Choroby Osgood-Schlattera
c) Choroba Reitera
d) Choroba Scheuermanna
47. Metodą z wyboru w złamaniu otwartym III0 jest:
a) leczenie czynnościowe
b) leczenie operacyjne
c) zszycie rany i leczenie w opatrunku gipsowym
d) leczenie na szynie Browna
48. Najczęściej gruźlica kości i stawów lokalizuje się w:
a) stawie biodrowym
b) stawie kolanowym
c) kręgosłupie
d) stawie łokciowym
49. Ropień zimny wywołany jest przez:
a) Pseudomonas aeruginosa
b) Mycobacterium tuberculosis
c) Bacillus antracis
d) Trepanoma pallidum
50. Stabilizatorem dynamicznym kolana jest:
a) m. semimembranosus
b) m. gastrocnemius
c) m. popliteus
d) m. soleus

51. Strona przyśrodkowa stawu kolanowego stabilizowana jest statycznie przez:
1. przyśrodkową część torebki stawowej
2. MCL
3. ACL
4. PCL
5. przyśrodkową część tylniej torebki
6. łąkotkę przyśrodkową
7. kształt przyśrodkowych kłykci k. udowej i k. piszczelowej
8. więzadło łukowate
Poprawne są odpowiedzi:
a) 1,2,3,4,5,6,7,8
b) 1,2,3,4,5,6,7
c) 1,2,5,6,7,8
d) 1,2,3,6,7
ORTOPEDIA – PYTANIA
1. Długość względna k. d. – odległość zawarta między kolcem biodrowym przednim górnym a kostką przyśrodkową
2. Długość bezwzględna k. d. – odległość zawarta między szczytem krętarza większego a kostką boczną
3. Długość odcinkowa:
od szczytu krętarza do szpary stawu kolanowego po stronie bocznej – udo
od szpary stawu kolanowego po stronie bocznej do kostki bocznej- podudzie
4. Złamanie awulsyjne – złamanie z oderwania spowodowane nagłym skurczem mięśni
a. złamanie wyrostka łokciowego k. łokciowej (m. trójgłowy ramienia)
b. złamania paliczków dystalnych palców ręki (m. zginacz głęboki palców)
c. złamanie dolnego lub górnego bieguna rzepki (m. czworogłowy uda, w. rzepki)
d. oderwanie guzowatości k. piszczelowej (w. rzepki, m. czworogłowy uda)
e. złamanie guza piętowego (ś. piętowe, mm. brzuchaty łydki, płaszczkowaty)
f. złamanie podstawy k. śródstopia V (rozcięgno podeszwowe)
5. Czynniki ryzyka progresji skoliozy:
a. wiek
b. płeć (występowanie 1:1, rokowanie gorsze u dziewczynek)
c. skolioza w rodzinie
d. choroby towarzyszące (z. Turnera, dystrofia mięśniowa, porażenia, z. Marfana, ataksja Friedreich’a, RZS, osteogenesis imperfecta, spina bifida)
e. gimnastyka
6. Test Rissera – służy od oceny wieku kostnego i oceny ryzyka progresji skoliozy. Ocenia się jądra kostnienia i apofizy biodrowe występujące w obrębie grzebienia talerza k. biodrowej. Od pojawienia się jądra kostnienia do całkowitego zrostu grzebienia z talerzem k. biodrowej mija około 1,5 – 2 lat co jest równoznaczne z zakończeniem wzrastania miednicy, a to z kolei z końcem wzrastania kręgosłupa.
a. 0 – brak jądra kostnienia
b. 1 – j. kostnienia w obrębie kolca biodrowego przedniego górnego, apofiza sięga do ¼ talerza k. biodrowej
c. 2 – apofiza sięga do ½ talerza k. biodrowej
d. 3 – apofiza sięga do ¾ talerza k. biodrowej
e. 4 – apofiza sięga do kolca biodrowego tylnego górnego
f. 5 – zrost apofizy z wytworzeniem grzebienia k. biodrowej
7. kąt Cobba – oceniany na zdjęciu AP kl. piersiowej. Pomiaru dokonuje się przez wykreślenie prostych wzdłuż górnej powierzchni górnego kręgu krańcowego skrzywienia i dolnej powierzchni dolnego kręgu krańcowego skrzywienia, oraz prostych prostopadłych do tych linii. Przecięcie się ich z boku wygięcia wskazuje kąt stanowiący wielkość wygięcia w stopniach. Kąt Cobba to kąt dopełniający do poprzedniego. Im większy kąt Cobba, tym większe ryzyko pogłębienia skrzywienia. Wartość nieodwracalna – 50°.
Wskazania do leczenia operacyjnego skoliozy:
k.Cobba > 40 – niedojrzały szkielet
k.C > 50– dojrzały szkielet
k.C >? – brak efektu leczenia gorsetem
8. Podział kliniczny uszkodzeń rdzenia (Frankela):
a. A – całkowite uszkodzenie rdzenia
b. B – porażenie ruchowe z częściowym zniesieniem czucia powierzchownego i ze śladowym czuciem głębokim
c. C – niedowłady znacznego stopnia, zespół Brown – Sequarda
d. D – niedowłady mniejszego stopnia ( >3 w skali Lovetta)
e. E – brak uszkodzeń
9. Podział Flanglela(??) Wiem tylko, że dotyczy najprawdopodobniej kręgosłupa
10. Mechanizmy urazów kręgosłupa
a. zgięciowy
b. zgięciowo – rotacyjny
c. wyprostny
d. wyprostno – rotacyjny
e. rotacyjny
f. kompresyjny
g. z rozerwania
11. Złamanie trójkostkowe (Cottona) – złamanie kostki przyśrodkowej, bocznej i tylnej części powierzchni stawowej piszczeli
12. Jak długo powinien być unieruchomiony staw łokciowy – 3 tyg.
13. Stożek rotatorów – m. nadgrzebieniowy (m. supraspinatus), m. podgrzebieniowy (m. infraspinatus), m. obły mniejszy (m. teres minor), m. podłopatkowy (m. subscapularis)
14. Urazy kończyn dolnych:
a. zwichnięcie biodra
b. złamanie szyjki k. udowej (zaklinowane, bez przemieszczenia, z częściowym/całkowitym przemieszczeniem)
c. złamania międzykrętarzowe k. udowej (stabilne, niestabilne)
d. złamania podkrętarzowe
e. złamania trzonu k. udowej (poprzeczne, skośne, spiralne, z rozkawałkowaniem, segmentarne)
f. złamania dystalnego odcinka k. udowej (zewnątrz/śródstawowe, nadkłykciowe, międzykłykciowe T lub Y, kłykcia)
g. złamania rzepki (bez przemieszczenia, poprzeczne, pionowe, gwiaździste, bieguna górnego/dolnego, z rozkawałkowaniem)
h. złamania plateau (końca bliższego) piszczeli (z rozszczepieniem bocznej nasady/kłykcia bocznego, wgniecenie części bocznej nasady, typu rozszczepienia z rozkawałkowaniem przyśrodkowej i wyniosłości międzykłykciowej, dwukłykciowe, bocznego kłykcia z przerwaniem połączenia nasady z trzonem)
i. zwichnięcia kolana (przednie/tylne, boczne/przyśrodkowe, rotacyjne)
j. złamania trzonu k. piszczelowej (poprzeczne, spiralne, z rozkawałkowaniem, segmentarne)
k. złamanie Maisonneuve – rozerwanie więzozrostu piszczelowo – strzałkowego z rotacją kości strzałkowej i jej następczym złamaniem, błona międzykostna ulega złamaniu, przerwaniu może ulec też więzadło trójgraniaste
l. złamanie pylonowe (dystalnego odcinka k. piszczelowej) – złamanie śródstawowe przez dystalną powierzchnię stawową i część nośną piszczeli, często z rozkawałkowaniem
m. złamania jedno/dwu/trójkostkowe
n. złamania k. piętowej
o. złamania szyjki k. skokowej
p. złamania kości śródstopia i paliczków
15. Urazy miednicy:
a. złamania z ucisku przednio tylnego (APC): APC – I złamanie k. łonowej z rozejściem spojenia łonowego <2 amanie="" apc="" ci="" ciem="" cm="" ii="" ko="" onowego="" onowej="" rozej="" spojenia="" z="">2,5 cm i stawu krzyżowo – biodrowego i przerwaniem ww. krzyżowo – guzowych i krzyżowo – kolcowych po stronie złamania, APC - III złamanie kości łonowej z rozejściem spojenia łonowego i całkowitym rozejściem stawu krzyżowo – biodrowego i przerwaniem ww. krzyżowo – guzowych i krzyżowo – kolcowych po stronie złamania
b. złamania z ucisku bocznego (LC): LC – I złamanie obu gałęzi k. łonowej z rozerwaniem więzadeł krzyżowo – biodrowych po obu stronach, LC – II złamanie obu gałęzi k. łonowej z rozerwaniem więzadeł krzyżowo – biodrowych po stronie złamania, LC – III złamanie obu gałęzi k. łonowej z rozejściem stawów krzyżowo – biodrowych po obu stronach i przerwaniem ww. krzyżowo – biodrowych i krzyżowo – guzowych po stronie przeciwnej, złamanie styczne pionowe - złamanie obu gałęzi k. łonowej z rozejściem stawu krzyżowo – biodrowego po stronie złamania lub złamaniem kości krzyżowej z przerwaniem ww. krzyżowo – biodrowych i krzyżowo – guzowych po stronie złamania
c. złamania panewki
16. Stopa płaska - nie występuje łuk podłużny, ewersja stawu skokowego – ustawienie koślawe, odmiany sztywna i giętka, RTG – kąt pomiędzy osią k. piętowej a osią I k. śródstopia n. 0 - 20°,
17. Co to jest CCC – dysplazja stawów biodrowych u noworodków, 2 razy częściej dziewczynki i lewy staw biodrowy
18. Podział zmian zwyrodnieniowych (jakie stopnie), obraz radiologiczny ;jest to proces zanikowo – wytwórczy z tendencją do postępowania, jeśli raz powstał. Są to zmiany w obrębie wszystkich stawów niezależnie od wieku. Stopnie 0 – bez zmian, 1 – drobne osteofity, 2 – wyraźne osteofity, 3 – duże osteofity, zwężenie szpary stawowej, 4 – b. duże osteofity, szpara stawowa zwężona lub zarośnięta
KOŃCZYNA DOLNA
19. Choroba Otto – Chrobaka – panewki miednicy zapadają się pod wpływem nacisku głów kk. udowych powodując, zmianę stosunków anatomicznych i ograniczenie ruchów zginania i przywodzenia w stawie biodrowym
20. Jałowa martwica głowy kości udowej – występuje również u osób starszych
21. Zmiany zwyrodnieniowe – również w stawie rzepkowo – udowym
22. Biodro trzaskające/strzelające – pasmo biodrowo – piszczelowe przeskakuje nad krętarzem większym lub ścięgno m. biodrowo – lędźwiowego przeskakuje nad wyniosłością grzebieniową; w wywiadzie uczucie strzelania w biodrze przy chodzeniu (prostowanie), rzadko ból; RTG bezzmianowe; leczenie fizykoterapia, wstrzykiwanie sterydów w przypadku zapalenia kaletki, rzadko operacyjne
23. Złamania awulsyjne – złamanie kolca biodrowego przedniego górnego?
24. Złamanie Duverney’a – stabilne złamanie talerza biodrowego, zagrożenie krwotokiem z tętnic biodrowych wewnętrznych
25. Złamanie Malgaigne’a – niestabilne złamanie miednicy, patrz złamanie styczne pionowe 15.b.
26. Zwichnięcia stawu biodrowego:
a. Podział
i. Tylne (Thompsona)
1. Proste bez fragmentu tylnego
2. Proste z dużym fragmentem tylnym
3. Rozkawałkowany fragment tylny
4. Złamanie panewki
5. Złamanie głowy kości udowej
ii. Przednie (Epsteina)
1. Górne (A – bez towarzyszącego złamania, B- złamanie głowy k. udowej, C – złamanie panewki)
2. Dolne (A – bez towarzyszącego złamania, B- złamanie głowy k. udowej, C – złamanie panewki)
b. Mechanizm urazu – uraz o wysokiej energii, zwłaszcza wypadki drogowe z uderzeniem o deskę rozdzielczą lub ciężki upadek
27. Powikłania przy zwichnięciu stawu biodrowego – niedokrwienna martwica kości, uszkodzenie n. kulszowego (przy zwichnięciach tylnych), uszkodzenie t. i n. udowego (przednie), niestabilność i nawroty
28. Powikłania przy zwichnięciu stawu barkowego – częste nawroty, uszkodzenie n. pachowego, rozerwanie stożka rotatorów
29. Złamania szyjki kości udowej – podział Gardena
a. I – złamanie niepełne, wklinowanie typu koślawego
b. II – pełne złamanie, bez przemieszczenia odłamów
c. III – pełne złamanie, częściowe przemieszczenie (ustawienie szpotawe)
d. IV – pełne złamanie, pełne przemieszczenie
30. Najczęstsze powikłanie złamania szyjki kości udowej – jałowa martwica głowy kości udowej.
31. Postępowanie z wyboru przy złamaniu kości udowej – leczenie operacyjne
32. Złamania przezkrętarzowe i ich podział – szczelina złamania pomiędzy krętarzem większym i mniejszym, głównie u ludzi starszych, w osteoporozie; podział Evansa –
I – pojedyncza szczelina złamania, bez przemieszczenia odłamów (stabilne), II – wiele szczelin złamania z rozkawałkowaniem i przemieszczeniem odłamów (niestabilne)
33. Inne powikłania złamania trzonu kości udowej – brak zrostu, wada zespolenia
34. Uszkodzenia aparatu wyprostnego stawu kolanowego - m. czworogłowy, rzepka uszkodzone
35. Niestabilność stawu kolanowego – uszkodzenie aparatu więzadłowego kolana, najważniejsze więzadła krzyżowe
36. Budowa stawu kolanowego
37. Rola łąkotek – pogłębianie powierzchni stawowych
38. Triada O’Donoghua – uszkodzona łąkotka przyśrodkowa, więzadło krzyżowe przednie i piszczelowe boczne – najczęściej urazy sportowe
39. Złamania trzonu kości goleni – która część lepiej się goi? najgorzej goi się środek, bo jest słabo unaczyniony
40. Zespół ciasnoty powięziowej – wzrost ciśnienia w zamkniętym przez powięzie przedziale związany z zaburzeniami w obrębie mikrokrążenia, wraz z czasem trwania i wzrostem ciśnienia dochodzi do zaburzenia funkcji mm. i nn. oraz martwicy tkanek miękkich
41. Złamanie części dalszej kości piszczelowej – złamanie pylonowe, złamani 1-, 2-, 3 – kostkowe
42. Złamania dwukostkowe, czterokostkowe
43. Złamania kości skokowej i piętowej – szybko dochodzi do zmian martwiczych
44. Złamanie marszowe – złamanie przeciążeniowe z zaklinowaniem najczęściej w trzonie II, rzadziej w III k. śródstopia
45. Przykurcz Volkmann’a – przykurcz niedokrwienny po złamaniach nadkłykciowych k. ramiennej lub kk. przedramienia, związany jest ze wzrostem ciśnienia w przedziale zginaczy po niewłaściwym zastosowaniu opaski uciskowej, opatrunku gipsowego lub zespołem ciasnoty powięziowej, może dojść do uciśnięcia t. ramiennej i n. pośrodkowego; występują ból, bladość, brak tętna, parestezje, niedowład: palce są zgięte grzbietowo w stawach śródręczno – paliczkowych i dłoniowo w międzypaliczkowych, ręka jest zgięta w nadgarstku; leczenie operacyjne
46. Wczesne powikłania złamania obojczyka – uszkodzenia osklepka
47. Złamanie Monteggia
a. złamanie proksymalnego odcinka k. łokciowej, siły powodujące skrócenie kości powodują zwichnięcie głowy k. promieniowej
b. mechanizm – bezpośrednie uderzenie lub upadek na wyciągniętą rękę
c. leczenie – płytka i śruby, nastawienie głowy k. promieniowej, u dzieci nastawienie i gips
d. powikłania – uszkodzenie n. promieniowego, ograniczenie zakresu ruchów, zespół ciasnoty powięziowej, brak zrostu
48. Złamanie typu
a. Collesa – złamanie dystalnej części k. promieniowej z grzbietowym przemieszczeniem
b. Smitha - złamanie dystalnej części k. promieniowej z dłoniowym przemieszczeniem
49. Zasada Potta
50. Wyjątki od zasady Potta – tam, gdzie jest druga kość szynująca, na podudziu i w nadgarstku
51. Podział Panvelsa
Oto pytania jakie krążyły w tamtym roku:
1) Fizjologiczna koślawość łokciowa – mężczyźni 5 - 10°, kobiety 10 - 25°
2) Złamanie dolnej nasady kości promieniowej „jak unieruchomic” – odwrotnie do tego jak się złamało
3)Czym się charakteryzuje złamanie przedramienia – łamią się obydwie kości na tym samym poziomie
4)Czynniki ryzyka skoliozy
5)Wiek kostny- ocena
6)Urazy kręgosłupa- kiedy operować, w jakim czasie od wypadku
7)Mechanika trzaskającego bicza
8)Zaburzenia pęcherza moczowego
9)Złamanie kosci ramiennej leczenie zachowawcze częste uszkodzenia nerwu promieniowego
10)Długośc wzgledna i bezwzgledna konczyny dolnej
11)Zwichniecie stawu kolanowego – rzadkie ale groźba uszkodzenia naczyń (zbadać tętno)
12)Spadł z rusztowania, upadł na plecy – zgiecie z ST ST. Biodrowego, odwodnienie, rotacja na zewn – zwichniecie
13)Do powikłań późnych urazowego zwichnięcia st. biodrowego należy jałowa martwica, zniekształcenie
14)Podzial Pauzelsa ( dot zl kosci udowej) okresla kat złamania 1’ poziomo 2’ skosnie 3’ pionowo ( im wiekszy stopien tym mniejsze ryzyko zrośnięcia)
15)82 r.z kobieta zlamanie szyjki kosci udowej – z wyboru operacja ( endoproteza) polowicza i szybkie uruchomienie
16)złamanie przezkretarzowe- dobre unaczynienie, dobrze się zrasta,; - zespolic gwoździami gamma śróbopłytka DHS
17)złamanie 5 kosci śródstopia- awulsyjne
18)podagra - ostre dolegliwości w przebiegu dny moczanowej – staw środstopno - paliczkowy
19)paluch koślawy – k. śródstopia I szpotawo się ustawia
20)martwica jałowa kości skokowej- pozorne przewapnienie kosci skokowej ( wszystkie OK.)
21)zlamanie piety+ kręgosłupa ( zlamanie kompresyjne)
22)łakotka ( wszystkie OK.)
23)uszkodzenie więzadła krzyzowego przedniego – rotacja na zewnatrz , nadmierne przemieszczenie do przodu
24)chondroplazja rzepki- rozmiekanie chrząstki
25)krwiak stawu kolanowego ( wszystkie OK.)
26)zmiany zwyrodnieniowe- zwężenie szpary, szpotawość
27)stopa plasko-koslawa wrodzona – uszkowate wygiecie sklepienia podłużnego; - utrwalone pionowe ustawienie kosci skokowej
22,5 r.ż dziecko- repozycja okoloskowa ( okolostawowa)
29)kat Koba
I jeszcze taki teścik:
PYTANIA Z ORTOPEDII
1) Który z mięśni nie należy do pierścienia rotatorów :
a. m. nadgrzebieniowy
b. m. obły mniejszy
c. m. naramienny *
d. m. podłopatkowy
2) Przy złamaniu obojczyka u osoby dorosłej unieruchomienie nosi się :
a. 4-6 tyg *
b. 2-3 tyg
c. ponad 8 tyg
d. nie stosuje się unieruchomienia
3) Złamanie obojczyka typu ” zielonej gałązki „
a. występuje głównie u dzieci
b. jest jednym z najpoważniejszych złamań
c. jest złamaniem bez przemieszczenia
d. a , c prawidłowe *
4) Metoda leczenia z wyboru w nawykowym zwichnięciu stawu ramiennego jest:
a. leczenie operacyjne *
b. podanie hydrokortyzonu do stawu w odstępach 2-tygodniowych
c. wszczepienie endoprotezy stawu ramiennego
d. intensywne ćwiczenia fizyczne, zwiększanie ruchomości w stawie
e. żadne z powyższych
5) Przyczyną trzaskającej łopatki jest :
a. haczykowate zagięcie górnego kąta łopatki
b. obecność guzka Luschki
c. nierówności żeber znajdujące się naprzeciw górnego kąta chorej łopatki
d. opd a, c
e. odp a, b, c *
6) Bursitis subdeltoidea cechuje się bolesnością przy :
a. odwodzeniu ramienia*
b. przywodzeniu ramienia
c. zginaniu ramienia
d. prostowaniu ramienia
e. rotowaniu ramienia
7) Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające stawu ramiennego objawiają się:
1. bólem barku
2. nadmierną ruchomością
3. promieniowaniem bólu do przeciwległej kończyny
4. ograniczeniem odwodzenia
5. ograniczeniem rotacji
a) 1,2,3,4,5 d)1,4,5 *
b) 1,2,4,5
c) 1,3,4
8)Leczeniem z wyboru zamkniętego złamania obojczyka jest :
- unieruchomienie w opatrunku ósemkowym na 4 tyg
9) Złamanie łopatki leczymy :
- unieruchomieniem na temblaku przez 3 tyg
10) Ze wszystkich kości nadgarstka najczęściej ulega złamaniu :
- kość łódeczkowata
11) Do złamania Monteggia dochodzi w wyniku mechanizmu :
- zgięciowego
- wyprostnego
- zgięciowego lub wyprostnego
12) Kiedy obserujemy obraz „palca młoteczkowego” ?
- awulsyjne złamanie paliczka paznokciowego
13) Fizjologiczna koślawość łokcia – jakie kąty, jaki jest łokieć w zakresie fizjologii
14) Złamania:
- Monteggia – 47.
- Galeazzi – złamanie dystalnej części trzonu k. promieniowej ze zwichnięciem głowy k. promienowej po upadku na wyciągniętą rękę; powikłania: uszkodzenie n. ograniczenie zakresu ruchów, brak zrostu, artroza dalszego stawu promieniowo łokciowego
- Essex – Lopresti – złamanie głowy kości promieniowej z przemieszczeniem w stawie promieniowo – łokciowym dalszym, może dojść do przerwania błony międzykostnej; powikłania: ograniczenie zakresu ruchów, niestabilność
- Bennett’a – najczęstsze ze złamań kciuka, śródstawowe złamanie z proksymalnym i promieniowym zwichnięciem I kości śródręcza, szczelina złamania przy podstawie
- Rolando – śródstawowe złamanie postawy I kości śródręcza ze szczeliną złamania w kształcie litery Y lub T
- Collesa a Smitha
15) Złamania dolnej nasady kości promieniowej – złamanie Collesa, jak się przemieszczaja kości i jak je unieruchomic ( przeciwnie do mechanizmu w jakim się złamała – odwrócić mechanizm urazu )
16) Czym charakteryzuje się złamanie bezpośrednie przedramienia
obydwie kości łamią się na tej samej wysokości.
17) Pacjent spadł z rusztowania i upadł na plecy….
- zwichnięcie: zgięcie w stawie biodrowym, odwiedzenie i rotacja na zew.
18) Do powikłań późnych urazowego zwichnięcia stawu biodrowego należą:
- jałowa martwica
- zniekształcenie
19) Podział Panvelsa – określa kąt szpary złamania szyjki kości udowej
- 1° - poziome
- 2° - skośne
- 3° - pionowe
20) 82-letnia kobieta ,złamanie szyjki kości udowej, jak leczymy?
- operacja – endoproteza połowicza
21) Złamanie przezkrętarzowe
- dobre unaczynienie, dobrze się zrasta
- zespolić za pomocą gwoździa gamma, śrubopłyty DHS
22) Najczęstsze złamanie podstawy V kości śródstopia to?
- awulsyjne z pociągania przez mięsień strzałkowy
23) Podagra – ostre dolegliwości w przebiegu dny moczanowej
- stawy śródstopno-paliczkowe
24) Paluch koślawy
- szpotawe ustawienie I kości śródstopia
25) Martwica jałowa głowy kości skokowej
- wszystkie odp.
26) Złamanie kości piętowej i kręgosłupa
- złamanie kompresyjne
27) Uszkodzenie łąkotki
- wszystkie odp.
28) Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego
- rotacja zew.
- nadmierne przemieszczenie do przodu
29) Chondromalacja rzepki
- rozmiękanie chrząstki
30) Krwiak stawu kolanowego
- wszystkie odp.
31) Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego na RTG
- zwężenie szpary
- szpotawość
32) Cechy charakteryzujące stopę płaskokoślawą wrodzoną to:
- wygięcie sklepienia podłużnego
- pionowe ustawienie kości skokowej
33) Matka z dzieckiem 2,5-letnim
- repozycja okołoskokowa
34) Skala Loveta – 5 stopniowa
35) 1/3 urazów kręgosłupa jest powikłana objawami neurologicznymi ( zaburzenia pęcherza moczowego )
36) Podział kliniczny uszkodzenia rdzenia kręgowego – Frankela A-E
37) Podział anatomiczny urazów kręgosłupa wg Lobba – 7pkt
5 – złamanie trzonu z uszkodzeniem łuku i wyrostków stawowych
6 – złamanie kręgów z ich zwichnięciem
W obydwóch przypadkach konieczna operacja
38) Uszkodzenie naczyniowe rdzenia – obecnie najczęstsza przyczyna zgonów
39) Typy mechanizmów urazu
- zgięciowy – niestabilny z założenia
- wyprostny – „trzaskającego bicza”
- rotacyjny
40) Gorset gipsowy – przy uszkodzeniu kręgosłupa szyjnego
41) Test Adamsa – przodopochylenie i uwypuklenie garbu żebrowego lub lędźwiowego w bocznych skrzywieniach kręgosłupa
42) Pomiar kąta Cobba – kąt wyznaczony między liniami stycznymi do zewnętrznych lini granicznych kręgów krańcowych wygięcia
43) Podział etiologiczny skolioz – pierwotne = idiopatyczne – 70–90%
44) Test Rissera – wiek szkieletowy ( kostny ) – oceniamy talerz kości biodrowej, tj. plamki, przejaśnienia
45) Czynniki ryzyka progresji skoliozy
46) Wskazania do leczenia operacyjnego przy urazach kręgosłupa ( w jakim czasie od urazu można operować )
47) Choroba Scheuermanna – zwiększona kifoza piersiowa (k. Cobba może dochodzić do >45°) z 3 kręgami klinowo zwężającymi się ku przodowi, etiologia nieznana, guzki Schmorla w trzonach kręgów, w wywiadzie ból, męczliwość, badania RTG i test Adamsa, leczenie > 40° operacyjne
48) Złamania kręgosłupa
49) Rękoczyn Thomasa – ujawnianie przykurczu zgięciowego w stawie biodrowym w ułożeniu pacjenta na wznak; pacjent leży na plecach i przyciąga się do klatki piersiowej każdą z kończyn z osobna; zdrowy staw biodrowy zgina się aż do płaskiego ułożenia lędźwiowego odcinka kręgosłupa na stole; biodra po stronie chorej nie można w pełni wyprostować
50) Objaw Duchenn’a – zapadanie się nadbrzusza w trakcie wdechu w porażeniu przepony
51) Test Patrick’a – zgięcie, odwiedzenie i rotacja zewnętrzna w stawie biodrowym, następnie nasilenie odwiedzenia; próba dodatnia jeśli wystąpi ból lub gdy kończyna nie da się odwieść poniżej przeciwległej – zmiany w stawie biodrowym lub krzyżowo – lędźwiowym
52) Przykurcz Volkmana
53) Trójkąt/linia Hüntera
54) Testy łąkotkowe
55) Łuk Shentona-Menarda – wykreślany na zdjęciu rtg przez górny zarys otworu zasłonowego i dolny zarys szyjki k. udowej
56) Powikłania złamania obojczyka – brak zrostu, uszkodzenie splotu ramiennego lub pęczka podobojczykowego, odma opłucnowa
57) 7 cech chodu – dwunożny, naprzemienny, przedsiebny, symetryczny, izometryczny (taka sama długość kroków), izochroniczny (czas podporu identyczny po obu stronach), izotoniczny (stałe napięcie mm.)
5 Objawy przy dysplazji stawu biodrowego i cechy w RTG
59) Test Trendelenburga
60) Złamania szyjki kości udowej
61) Złamanie trzonu kości ramiennej
- często dochodzi do uszkodzenia nerwu promieniowego
- leczenie zachowawcze
62) Długość względna i bezwzględna kości udowej
63) Zwichnięcie stawu kolanowego – rzadkie, ale istnieje groźba uszkodzenia naczyń, dlatego zawsze trzeba zbadać tętno
Klasyfikacja chirurgiczna zaawansowana złośliwych nowotworów kości została opracowana przez:
a) Codmana
b) Collesa
c) Ennekinga
d) Ewinga
Objaw Trandelenburga-Duchenne’a świadczy o:
a) wydolności układu tętniczego kończyn dolnych
b) wydolności układu żylnego kończyn dolnych
c) wydolności m. pośladkowych
d) jest to jeden z objawów wstrząśnienia mózgu
Siłę mięśniową oceniamy skalą:
e) Snylena
f) Loveta
g) Coolesa
h) Smitha
Zniekształcenie elementów kostnych kręgosłupa w skoliozie to:
i) rotacja
j) torsja
k) torsja i rotacja
l) żadne z powyższych
Najczęstszą drogą zakażenia w ropnym zapaleniu stawów jest droga:
m) limfatyczna
n) przejście procesu ropnego z kości
o) krwionośna
p) rana drążąca z zewnątrz
Która z poniżej wymienionych bakterii jest głównym czynnikiem etiologicznym ostrego krwiopochodnego zapalenia kości:
a) pałeczka okrężnicy
b) pałeczka duru i paraduru
c) paciorkowiec hemolizujący
d) gronkowiec złocisty koagulazododatni
Guzki Schmorla są charakterystyczne dla:
e) Choroby Perthesa
f) Choroby Osgood-Schlattera
g) Choroba Reitera
h) Choroba Scheuermanna
Igiełki mięsakowate w obrazie RTG to inaczej:
a) ostrogi Codmana
b) nawarstwienia okostnej
c) spikule
d) planule
9. Choroba Perthesa to – jalowa marwica glowy kosci udowej
10. Astragalaktemia to – operacyjne usuniecie kosci skokowej
11. Podwichniecie – definicja
12. Dysplazja biodra – wszystkie objawy (4 nazwiska)
13. Zlamanie Monteggia – definicja (zlamanie blizszego konca kosci lokciowej ze zwichnieciem g lowy kosci promieniowej)
14. Zespol kanalu nadgarstka – dotyczy nerwu posrodkowego
15. Spina ventosa – dotyczy gruzlicy
16. W skoliozie – oceniamy kat Cobba
17. Test Rissera – sluzy do oceny skoliozy
18. jakieś pytanie o torakotomie i krwawienie, niemozliwe do zapamietania, ale bedziecie znac odpowiedz.
co to lokiec tenisisty
zasady niesienia poszkodowanego (szesc rak, 1 noszy, 3 czegostam)
definicja prenumbry

Chory z urazem kręgosłupa:
a) zasada 6 rąk
b) 1 noszy
c) 3 ..
d) wszystkie - prawidłowe!!
e) żadne

Łokiec tenisisty: zespół bólowy bocznej części kości łokciowej

Penumbra: obszar odwracalnego niedokrwienia tkanki mózgowej

Chory z przymusowym ułożeniem kończyny dolnej w zgięciu, przywiedzeniu, rotacji wewnętrznej:
a) złamanie szyjki kości udowej
b) złamanie przezkrętarzowe
c) zwichnięcie przednie stawu biodrowego
d) zwichnięcie tylne stawu biodrowego - prawidłowe !!
e) zapalenie stawu biodr.

Dziecko zgłasza dolegliwości bólowe kolan, jakie należy zrobić obrazowanie?
a) tylko kolan
b) kolan i bioder - prawidłowe!!
c) kolan i stóp
d) kolan i stawów skokowych
Oto pytania jakie krążyły w tamtym roku:
1) Fizjologiczna koślawość łokciowa – mężczyźni 5 - 10°, kobiety 10 - 25°
2) Złamanie dolnej nasady kości promieniowej „jak unieruchomic” – odwrotnie do tego jak się złamało
3)Czym się charakteryzuje złamanie przedramienia – łamią się obydwie kości na tym samym poziomie
4)Czynniki ryzyka skoliozy
5)Wiek kostny- ocena
6)Urazy kręgosłupa- kiedy operować, w jakim czasie od wypadku
7)Mechanika trzaskającego bicza
8)Zaburzenia pęcherza moczowego
9)Złamanie kosci ramiennej leczenie zachowawcze częste uszkodzenia nerwu promieniowego
10)Długośc wzgledna i bezwzgledna konczyny dolnej
11)Zwichniecie stawu kolanowego – rzadkie ale groźba uszkodzenia naczyń (zbadać tętno)
12)Spadł z rusztowania, upadł na plecy – zgiecie z ST ST. Biodrowego, odwodnienie, rotacja na zewn – zwichniecie
13)Do powikłań późnych urazowego zwichnięcia st. biodrowego należy jałowa martwica, zniekształcenie
14)Podzial Pauzelsa ( dot zl kosci udowej) okresla kat złamania 1’ poziomo 2’ skosnie 3’ pionowo ( im wiekszy stopien tym mniejsze ryzyko zrośnięcia)
15)82 r.z kobieta zlamanie szyjki kosci udowej – z wyboru operacja ( endoproteza) polowicza i szybkie uruchomienie
16)złamanie przezkretarzowe- dobre unaczynienie, dobrze się zrasta,; - zespolic gwoździami gamma śróbopłytka DHS
17)złamanie 5 kosci śródstopia- awulsyjne
18)podagra - ostre dolegliwości w przebiegu dny moczanowej – staw środstopno - paliczkowy
19)paluch koślawy – k. śródstopia I szpotawo się ustawia
20)martwica jałowa kości skokowej- pozorne przewapnienie kosci skokowej ( wszystkie OK.)
21)zlamanie piety+ kręgosłupa ( zlamanie kompresyjne)
22)łakotka ( wszystkie OK.)
23)uszkodzenie więzadła krzyzowego przedniego – rotacja na zewnatrz , nadmierne przemieszczenie do przodu
24)chondroplazja rzepki- rozmiekanie chrząstki
25)krwiak stawu kolanowego ( wszystkie OK.)
26)zmiany zwyrodnieniowe- zwężenie szpary, szpotawość
27)stopa plasko-koslawa wrodzona – uszkowate wygiecie sklepienia podłużnego; - utrwalone pionowe ustawienie kosci skokowej
22,5 r.ż dziecko- repozycja okoloskowa ( okolostawowa)
29)kat Koba

Oparzeniówka
1) Na której części ciała wymienionej poniżej stosuje się z wyboru lity przeszczep skóry pośredniej grubości:
a) twarz,
b) ręce,
c) udo,
d) odpowiedzi a i b są poprawne,
e) odpowiedzi a i c są poprawne.
2) Podaj prawidłowy okres kwalifikacji chorego po głębokim oparzeniu do głębokiego wycięcia tkanki martwiczej oraz położenia przeszczepu skóry pośredniej grubości:
a) do 24 godzin od urazu,
b) od 24 do 48 godzin od urazu,
c) do 7 doby po urazie,
d) po 10 dobie od urazu,
e) głębokie oparzenie nie wymaga głębokich wycięć.
3) Do demarkacji tkanek martwiczych skóry można wykorzystać:
a) dermatom,
b) 40% maść salicylową,
c) pęsetę oraz nożyczki,
d) odpowiedzi a, b i c są poprawne,
e) odpowiedzi a i c są poprawne.
4) Wskazania do zastosowania allogenicznego przeszczepu skóry to:
a) pacjent posiada miejsca dawcze,
b) pacjent nie posiada miejsc dawczych,
c) miejsca dawcze się nie goją,
d) odpowiedzi a i c są poprawne,
e) odpowiedzi b i c są poprawne.
5) Wskazania do zastosowania autogenicznego przeszczepu skóry u chorych oparzonych to:
a) pacjent posiada miejsca dawcze,
b) pacjent nie posiada miejsc dawczych,
c) miejsca dawcze się nie goją,
d) odpowiedzi a i c są poprawne,
e) odpowiedzi b i c są poprawne.

6) Rana oparzeniowa –skażona to:
a) rana do 5 doby od urazu ( bez większej kontaminacji drobnoustrojami )
b) rana bezpośrednio po urazie
c) rana powyżej 21 doby od urazu
d) rana po między 5-7 dobą od urazu ( okres kolonizacji flora endogenną z przydatków skóry nieopatrzonej )
e) rana powyżej 10 doby od urazu ( pełny rozwój zakażenia endogennego i kolonizacji drobnoustrojami szpitalnymi
7) Objawy kliniczne zakażenia inwazyjnego rany oparzeniowej to :
a) obecność obrzęku brzegu rany i ogniskowa zmiana barwy rany na ciemnoczerwona , brązową lub czarną
b) konwersja stopnia oparzenia z niepełnej grubości do pełnej grubości
c) wczesne, samoistne oddzielanie martwicy
d) wszystkie wymienione objawy
e) krwawienie pod martwicą
8) Profilaktyka zakażeń w oparzeniach polega na :
a) szybkim wycięciu tkanek martwiczych i pokryciu ubytków przeszczepami
b) wszystkie wymienione odpowiedzi
c) ograniczeniu immunosupresji
d) miejscowej profilaktyce zakażenia rany oparzeniowej ( m.in. środki antyseptyczne )
e) wczesnym wprowadzeniu żywienia pozajelitowego
9) Antybiotykoterapię ogólną w przypadku zakażonej rany oparzeniowej można stosować :
a) w przypadku oparzenia II ° b i oparzenia III ° jako ochronę dla organizmu przed rozwojem zakażenia uogólnionego
b) w przypadku oparzenia II °a i głębszych oparzeń
c) w przypadku wszystkich oparzeń
d) tylko w przypadku wystąpienia objawów zakażenia uogólnionego
e) nie stosuje się antybiotykoterapii w przypadku zakażonej rany oparzeniowej
10) Najczęściej izolowanym drobnoustrojem w przypadku rozległych i głębokich ran oparzeniowych jest :
a) Staphylococcus aureus
b) Streptococcus pyogenes
c) Proteusz mirabilis
d) Candida albicans
e) Pseudomonas aeruginosa

11) Zalecane ułożenie kończyny dolnej po oparzeniu termicznym to:
a) pozycja swobodna
b) nieznaczne odwiedzenie w stawie biodrowym ,zgięcie do kąta 20º w stawie
kolanowym, stopa ustawiona w zgięciu grzbietowym do kąta 30º
c) pełny wyprost w stawie biodrowym,20º odwiedzenia w stawie biodrowym, staw
kolanowy w wyproście, stopa ustawiona w zgięciu grzbietowym do kąta 30º
d) staw biodrowy pełny wyprost, staw kolanowy pełny wyprost , stopa w ułożeniu swobodnym
e) maksymalne odwiedzenie w stawie biodrowym, staw kolanowy w wyproście , stopa ustawiona w zgięciu grzbietowym do kąta 30º
12) Pionizację pacjenta po zabiegu wolnego przeszczepu skóry pośredniej grubości
zaczynamy w:
a) w trzeciej dobie po wpspg
b) między 5 a 7 dobą po wpspg
c) po 7 dobie od zabiegu wpspg
d) według zaleceń lekarza
e)w 10-tej dobie po wpspg
13) Zalecany czas stosowania presoterapii blizn po oparzeniu termicznym na dobę wynosi:
a) do 6 godzin /dobę
b) od 6 do 12 godzin /dobę
c) 24 godziny/dobę
d) 12-24 godzin /dobę
e) w zależności od rodzaju blizny
14) Zaburzenia krążenia w chorobie oparzeniowej charakteryzują niżej wymienione czynniki z wyjątkiem:
a) wzrostem objętości osocza spowodowanej płynoterapią
b) spadkiem rzutu serca
c) spadkiem objętości wydalanego moczu
d) wzrostem systemowego oporu naczyniowego
e) narastaniem obrzęków uogólnionych
15) W oparzeniu dróg oddechowych z niewydolnością oddechową planowaną tracheotomię:
a) wykonujemy w trybie natychmiastowym
b) wykonujemy w 3 dobie po intubacji
c) wykonujemy w 7 dobie po intubacji
d) wykonanie tracheotomii jest przeciwwskazane
e) decyzje należy rozważyć w związku z możliwymi powikłaniami
16) Parowanie wody przez ranę oparzeniową:
a) jest nieistotne w bilansie płynowym
b) jest największe w oparzeniach powierzchownych ( stopień I, IIa )
c) jest największe w oparzeniu głębokim ( III stopień ) pokrytym strupem martwiczym
d) jest zależna od głębokości oparzenia i może wynosić do 300 ml/m2/h
e. ma wpływ na bilans płynowy przy oparzeniu powyżej 50% powierzchni ciała
17). Nacięcia odbarczające wykonujemy w następujących sytuacjach z wyjątkiem:
a) głębokich, okrężnych oparzeń kończyn i tułowia
b) oparzeń elektrycznych z powodu niewielkich zmian na skórze
c) zawsze w obszarze skóry oparzonej
d) głębokość cięcia powinna sięgać tkanki podskórnej
e) mają na celu poprawę ukrwienia kończyn lub zwiększenie ruchomości klatki piersiowej
18) W leczeniu miejscowym ran oparzeniowych stosujemy następujące preparaty z wyjątkiem:
a) preparaty srebra
b) preparaty jodowe
c) preparaty enzymatyczne
d) przeszczepy ksenogeniczne
e) preparaty alkoholowe
19). Jakimi przeszczepami skóry pokrywa się rany rąk i twarzy u chorych oparzonych ?
a) 1:1,5
b) 1:2
c) lite
d) 1:3
e) 1:4
20) . Dlaczego stosuje się nacięcia odbarczające skóry u chorych oparzonych?
a) celem zmniejszenie napięcia skóry
b) celem zwiekszenie ukrwienia
c) prawidlowe a i b
d) nie stosuje się nacięć
e) celem redukcji obrzęków
21). Głębokie wycięcia tkanek martwiczych po oparzeniu jednorazowo wykonuje się do następujących powierzchni ciała:
a 10%
b. 20%
c. 30%
d. 40%
e. 60%
22). Metodą z wyboru leczenia głębokich oparzeń jest
a. wczesne wycięcie martwicy z wolnym przeszczepem skóry pośredniej grubości
b. chemiczna demarkacja
c. postępowanie aseptyczne
d. postępowanie wyczekujące
e. intubacja i oddech mechaniczny
23). Reguła Wallace’a dotyczy
a. oceny głebokości oparzenia
b. oceny powierzchni oparzenia
c. obliczania należnej ilości płynów
d. bilansu energetycznego
e. jest skalą prognostyczną przeżyć
24). Fasciotomię wykonuje się w przypadku
a. oparzeń chenmicznych
b. oparzeń termicznych
c. oparzeń elektrycznych
d. oparzeń inhalacyjnych
e. oparzeń radiacyjnych
25). Co to jest zamiana rany oparzeniowej w ranę chirurgiczną
a. nacięcie odbarczające skóry
b. założenie opatrunków jałowych
c. do 7 dni po oparzeniu wycięcie martwicy z wolnym przeszczepem skóry
d. leczenie miejscowe opatrunkiem okluzyjnym
e. chirurgiczne leczenie blizn z przykurczem
26). Złamania kończyn u pacjentów oparzonych leczymy
a. zachowawczo poprzez unieruchomienie w szynie Kamera
b. zachowawczo poprzez unieruchomienie w szynie gipsowej
c. stosując wyciąg bezpośredni
d. wykonując operacyjne zespolenie (wewnętrzne lub zewnętrzne)
e. ze względu na oparzenie skóry złamanie nie wymaga unieruchomienia
27). Badaniem potwierdzającym oparzenie dróg oddechowych jest
a. badanie fizykalne
b. badanie radiologiczne klatki piersiowej
c. TK klatki piersiowej
d. bronchofiberoskopia
e. NMR klatki piersiowej
28). Do zatrucia CO należą następujące objawy z wyjątkiem
a. osłabienie, ból głowy
b. nudności, zawroty głowy
c. zaburzenia widzenia, osłabienie mięśni
d. tachypnoe, tachykardia, wygórowane odruchy ścięgniste
e. pobudzenie psychoruchowe

Pytania z urologii:
1. Kobieta w 30 tygodniu ciąży uzyskała dodatni wynik posiewu moczu (Escherichia coli, miano 10^5 CFU/ml). Aktualnie nie zgłasza żadnych dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego. Nie gorączkuje. W tej sytuacji należy:
c rozpoznać niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego i rozpocząć antybiotykoterapię
c rozpoznać powikłane zapalenie pęcherza moczowego i rozpocząć antybiotykoterapię (za powikłany ZUM uznajemy: ZUM u M, ciężarnych, przy kamicy moczowej przeszkodzie w odpływie moczu)
c rozpoznać bakteriomocz bezobjawowy i rozpocząć antybiotykoterapię
c powtórzyć posiew moczu
2. Do kryteriów rozpoznania ciężkiej sepsy nie zalicza się:
c średnie ciśnienie tętnicze <90 font="" mmhg="" rednie="">
c liczba płytek krwi <100 000="" font="" mm3="">
c stężenie mleczanów w surowicy >3mM
c INR>1,5
3. 45-letni mężczyzna odczuwa od 3 dni silne bóle prawej okolicy lędźwiowej, gorączkuje do 39 st. C, ma dreszcze i objawy dyzuryczne. W dniu dzisiejszym 2-krotnie wymiotował. W badaniu ogólnym moczu opisywana jest leukocyturia oraz białkomocz, a w badaniach krwi leukocytoza 15x10^3/mm3. Pacjent deklaruje uczulenie na fluorochinolony. Najwłaściwszym postępowaniem w opisanej sytuacji będzie:
c leczenie ambulatoryjne kotrimoksazolem doustnie
c leczenie ambulatoryjne amoksycyliną z kwasem klawulanowym doustnie
c leczenie w warunkach szpitalnych ceftazydymem dożylnie
c leczenie w warunkach szpitalnych cyprofloksacyną dożylnie
4. W leczeniu zakażenia układu moczowego u pacjenta poddawanego dializoterapii z powodu przewlekłej choroby nerek przeciwwskazane jest stosowanie:
c amikacyny
c cefuroksymu
c ampicyliny
c azytromycyny
5. Oceń poprawność poniższego stwierdzenia zbudowanego ze zdań A i B:
(A)25-letniemu mężczyźnie z podejrzeniem rzeżączki należy zlecić jednorazową iniekcję domięśniową ceftriaksonu w dawce 1g oraz dodatkowo azytromycynę doustnie w dawce 1g. (B) Skojarzone zastosowanie tych dwóch antybiotyków wynika z faktu , że zakażeniu dwoinką rzeżączki często towarzyszy infekcja rzęsistkiem pochwowym.
c A- fałszywe, B- fałszywe
c A- fałszywe, B- prawdziwe
c A- prawdziwe, B- prawdziwe
c A- prawdziwe, B- fałszywe
6. Złotym standardem chirurgicznego leczenia łagodnego rozrostu stercza jest:
c TUIP
c TURP
c TUNA
c TUMT
7. U 70-letniego pacjenta stwierdzono: IPSS=6 pkt, PSA=3,5 ng/ml oraz w badaniu per rectum stwardnienie wielkości 2 cm w strefie obwodowej stercza po stronie prawej. Wobec tego należy:
c zlecić biopsję stercza
c oznaczyć stężenie fPSA i obliczyć iloraz (fPSA/tPSA)
c rozpocząć leczenie doksazosyną
c pozostawić pacjenta do „bacznej obserwacji”
8. Choremu leczonemu z powodu łagodnego rozrostu stercza, uskarżającemu się na częstomocz dzienny i nocny oraz parcia naglące pomimo stosowanej od miesiąca terapii α1-blokerem, można zalecić jako leczenie uzupełniające :
c inny α1-bloker
c inhibitor 5α-reduktazy
c inhibitor receptora muskarynowego
c preparat roślinny z boczni piłkowanej
9. Pacjent oddaje w ciągu doby 4 litry moczu, z czego około 0,5 litra w ciągu nocy. Jest to:
c prawidłowa diureza
c częstomocz (często, ale sumarycznie w normalnej ilości na dobę)
c wielomocz (N do 1,5l)
c skąpomocz < 400ml
10. Niedociśnienie ortostatyczne i zespół wiotkiej tęczówki mogą towarzyszyć leczeniu:
c finasterydem
c tolterodyną
c solifenacyną
c tamsulozyną
KONIEC
1. Spośród wymienionych typów kamieni nerkowych najrzadziej spotykanymi są kamienie zbudowane z:
c szczawianu wapnia
c kwasu moczowego
c cystyny
c fosforanu amonowo-magnezowego
2. Do przyczyn hiperoksalurii należy:
c choroba Pageta
c nadczynność przytarczyc
c niedobór fosforu
c nadmierna podaż witaminy C

3. Oceń poprawność poniższego stwierdzenia zbudowanego ze zdań A i B:
(A) Bakterie ureazododatnie kolonizujące drogi moczowe (np. Proteus vulgaris) mają zdolność rozkładu mocznika do amoniaku. (B) Powoduje to zwiększenie pH moczu i sprzyja rozwojowi kamicy szczawianowej. (bo struwitowych)
c A – prawdziwe, B – prawdziwe
c A – prawdziwe, B – fałszywe
c A – fałszywe, B – prawdziwe
c A – fałszywe, B – fałszywe.
4. Badanie ultrasonograficzne układu moczowego nie pozwala na ocenę:
c stopnia zastoju moczu w układzie kielichowo-miedniczkowym
c obecności kamieni w kielichach nerkowych
c grubości warstwy miąższowej nerki
c funkcji wydalniczej nerki
5. Rozbijanie kamieni nerkowych metodą fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo nosi nazwę:
c ESWL
c PCNL – przezskórne usuwanie kamieni z nerki i moczowodu
c URSL – przezmoczowodowe usuwanie kamieni
c TURT
6. Najczęstszą formą raka nerki jest:
c rak jasnokomórkowy
c rak brodawkowaty
c rak chromofobny
c rak z kanalików zbiorczych
7. Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego jest:
c parcie na mocz
c pieczenie mikcyjne
c krwiomocz (krwiomocz i krwinkomocz-wczesny objaw, izolowany krwiomocz ze skrzepami u M>50 patognomoniczny )
c częstomocz
8. Guzy jąder występują najczęściej u mężczyzn w wieku:
c 25-35 lat
c 35-45 lat
c 45-55 lat
c 55-65 lat
9. Do stanów przedrakowych prącia nie zalicza się: (stulejka, zapalenie napletka)
c kłykcin kończystych =choroba Bowena
c rogowacenia białego
c rogów skórnych
c erytroplazji Queyrata
10. Hormonoterapia jest stosowana w leczeniu zaawansowanego raka:
c nerki
c pęcherza moczowego
c stercza
c moczowodu

1. gdy krwiomocz po urazie - robimy TK, usuwamy nerkę tylko gdy czynnie krwawi (stopień V)
2. najczęstszy uraz moczowodu - jatrogenny (przy cesarce też "lubią" uszkodzić)
3. pacjenta na oddziale zostawiamy gdy ma: zastój lub gorączkę lub ból nieustępujący po leczeniu
4. pytanie o antyandrogeny i flutamid (niesteroidowy) - wskazania do stosowania
5. charakterystyczny objaw raka pęcherza - bezobjawowy krwiomocz
6. rak prostaty - jaki typ histologiczny
7. operacja Brickera - stomia na ukł moczowym
8. najczęstszy niezłośliwy i złośliwy nowotwór nerki
9. onkocytoma nerki - nie daje przerzutów
10. skala Gleasona - co to, jak się punktuje (np co znaczy 3+3=6 wg Gleasona), przy jakim raku rak gruczołu krokowego 1-wysoko 5-nisko zróżnicowany, silna korelacja z rokowaniem
11. rak prostaty drogą krwi daje przerzuty (do kości), drogą limfatyczną (do węzłów zasłonowych)
12. czynnik ryzyka raka pęcherza - palenie papierosów
13. gdzie stosujemy BCG - rak pęcherza moczowego (dokładny typ histologiczny tego raka)
14. powikłania zapalenia cewki moczowej u mężczyzn - zapalenie jąder, najądrzy, gruczołu krokowego
15. cystistat - w leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego
16. deflux - u dzieci, gdy refluks pęcherzowo-moczowodowy
17. fluorochinolony
18. ropień stercza - u kogo (cukrzyca, przezcewkowe ...), jak leczyć
19. śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (ale nie zapisałam o co dokładnie chodziło)
20. wrzód hunnera - zwłaszcza w okolicy dna pęcherza, spowodowany śródmiąższowym zapaleniem
21. nerka podkowiasta - które bieguny zrośnięte, predysponuje do zastoju (w efekcie do kamicy)
22. ureterocele - co to - wrodzona wada, torbiel ujścia moczowodu
23. wrodzone wodonercze (prenatalnie, przyczyny)
24. zastawki cewki tylnej można leczyć u płodu śródłonowo - bo dziecko urodzi się bez nerek
25. wielotorbielowatość nerek - częściej nowotwory występują
26. cystografia jest standardem w rozpoznawaniu … - wad dróg wyprowadzających mocz
27. hypospadiasis to spodziectwo
28. najskuteczniejsze leczenie raka nerki - usunięcie nerki
29. do raka nerki predysponuje (palenie papierosów, otyłość)
30. skala fuhrmana - rak nerki
31. angiomiolipoma nerki - kiedy operować (wielkość 4cm, krwawienie, u kobiet w wieku rozrodczym - bo jak będzie w ciąży nie można zrobić CT a w MR nie widać tak, że to ten nowotwór i trzeba operować ciężarną)
32. procedura NSS co to - operacja nerkooszczędzająca w guzie nerki
33. gdzie najczęściej przerzutuje rak nerki - płuca 75%, tkanki miękkie 33%, kości 20%, wątroba 18%, OUN 8%
34. rak nerki częściej u mężczyzn
35. co usuwamy przy raku nerki pochodzącym z nabłonka przejściowego - nerka, moczowód i rozetę pęcherza !!!
36. przy jakim PSA biopsja - 4
37. immunoterapia raka nerki
38. wskazania do radykalnego usunięcia pęcherza moczowego (rak naciekający błonę mięśniową)
39. pacjent z bezobjawowym krwiomoczem - jakie badanie diagnostyczne
40. jakie badanie potwierdza raka prostaty - biopsja
41. dlaczego u Żydów i Turków najrzadziej rak prącia (bo są obrzezani)
42. najczęstsze powikłanie po usunięciu prostaty - impotencja
43. HIFU - rak prostaty
44. jaki % raka prostaty można wykryć w badaniu per rectum - 18
45. sunitynib na raka nerki
46. powikłania po radioterapii raka prostaty ( biegunka, impotencja, nietrzymanie moczu, obrzęki)
47. łagodny rozrost stercza (rozrost strefy przejściowej), jakie są objawy, leczenie (procedura TURP), alfa-bokery, inhibitory alfa reduktazy (finasteryd - DzN - impotencja)
48. co zrobić gdy nie można założyć cewnika (punkcja nadłonowa,cystotomia)
49. adenomektomia załonowa - co to i po co - prostatektomia prosta, w łagodnym przeroście
50. kolka nerkowa objawy
51. PCNL przezskórna nefrolitotrypsja, gdzie się stosuje
52. ESWL bezinwazyjne kruszenie kamieni
53. inhibitory litogenezy (coś tam chodziło z magnezem, ale nie zapisałam dokładnie)
54. urosepsa co to - sepsa, której przyczyną jest zakażenie układu moczowego
55. USRL - ureterorenoskopowa litotrypsja
56. profilaktyka kamicy nerkowej gdy kamienie z szczawianu wapnia, i z kwasu moczowego
57. hipogonadyzm hipotropowy - co to + przyczyna + leczenie
58. objawy żylaków powrózka - brak, dyskomfort, ból
59. priapizm - leczenie - NaCl, adrenalina, chirurgia
60. skręt jądra (do 6h) + objawy, jakie leczenie
61. najwięcej płynu nasiennego produkowane w pęcherzykach nasiennych
62. leczenie wytrysku przedwczesnego - SSRI (depoksetyna, paroksetyna)
63. kiedy antybiotykoterapia w kolce nerkowej - gorączka (a praktycznie zawsze, bo nie wiemy czy np po godzinie od wyjścia nie będzie miał gorączki - taka rada od doktora)
64. zapalenie pęcherza moczowego - objawy + profilaktyka (po stosunku siku, dużo płynów, powoli sikać - bo jak tłocznia brzucha "to te bakterie idą do góry")
65. ZUM - leczone przez POZ :-] nawracające u dzieci może świadczyć o refluksie
66. roponercze - leczenie operacyjne, antybiotyki
67. OKZN - leczone na nefrologii
68. ropomocz jałowy (atypowe, gruźlica)
69. czy bezobjawowy bakteriomocz leczymy u kobiet w ciąży (tak), czym (penicyliny), jak uczulona to furagina i mieć nadzieję, że wystarczy

Pytania na egzamin od Pana doktora, plus jego odpowiedzi:)
1. Łagodny rozrost prostaty - BPH (benign prostatic hiperplasia)
2. LUTS - objawy z dolnych dr. moczowych, czyli zaburzenia odpływu moczu - wszelkie objawy BPH
3. BPH leczenie - kolejność: alfa-blokery, potem finasteryd, potem zabiegi: TURD, Elektroresekcja, lub laserowa resekcja
4. Zatrzymanie moczu postępowanie - cewnikowanie (rozmiar 18, potem ew. większy), następnie cystostomia pod kontrolą USG.
5. Powikłania BPH - zatrzymanie moczu, wodonercze, roponercze, kamica.
6. PSA - rośnie w BPH, zapaleniu, przeziębieniu, po stosunku itp. jest niecharakterystyczne.
7. Finasteryd - zmniejsza konwersje DHEA do Testosteronu.
8. Objawy początkowe BPH - nykturia, węższy strumień moczu.
9. Kamienie - najczęściej ze szczawianów, potem moczany, potem inne substancje.
10. Obj. kolki nerkowej
11. Przezskórna litotryspsja - kamienie pow. 2 cm.
12. .... Tego nie zdążyłem zapisać:(
13. URSL - wykorzystujemy w kamicy moczowodowej
14. Profilaktyka w kamicy - duża ilość płynów.
15. Zaburzenia w erekcji: 1 rzut - Viagra i inne inh. PDE2; 2 rzut - Iniekcje do ciał jamistych; 3 rzut - Protezy.
16. Priapizm - bolesny wzwód - leczenie przez nakłucie ciał jamistych. (NaCl, adrenalina, chirurgia?)
17. Dolegliwości bólowe ze strony moszny(?) : - skręt jądra - do 6h musi być zaopatrzony, 1 jądro jest wyżej, ból pojawia się nagle ustępuje przy pr. odgięcia; - dol. od 2-3 m-cy - podejrzenie guza jądra.
18. Najczęstsza przyczyna zab. erekcji - miażdżyca.
19. Pł. nasienny - jest wytwarzany w pęcherzykach nasiennych.
20. Leczenie przedwczesnego wytrysku - 1. maści znieczulające, 2. tabletki + psychoterapia.
21. Flutanid - stosowany w Ca. stercza, antyandrogen. (leczenie radykalne, jeśli przeżycie jest wyższe niż 15 lat, jak nie to radio- i chemioterapia (analogi RHLH, flutanid).
22. Operacja Brizkera (pęcherz jelitowy) - moczowody wszywamy we wstawkę z jelita cienkiego, którą wyprowadzamy na powłoki.
23. Orchidektomia - jeśli NEO, w innych przypadkach przez moszne.
24. Ca. prostaty - meta do kości.
25. Wlewki z kw. hialuronowego - stosujemy w śródmiąszowym zap. pęcherza moczowego. Jeśli jest Ca. pecherza nienaciekający na mięśniówkę to stosujemy wlewki z BCG.
26. Zap. najądrzy - 1 rzut - Doxycyklina, potem Fluorochinolony.
27. Wada ukł moczowego u dzieci - wodonercze przy zwężeniu podmiedniczkowym.
28. Wodonercze u dzieci - cystografia mikcyjna.
29. Wodonercze wrodzone u dzieci - scyntygrafia dynamiczna nerek.
30. Urethrocele - poszerzenie ujścia moczowodu (?)
31. Skala Furmana - Ca. nerki; Skala Gleasona - Ca. prostaty.
32. coś o operacjach oszczędzających nerkę przy guzach, chyba kiedy wykonujemy, ale nie zdążyłem zapisać:(
33. Meta Ca. nerki - płuca.
34. Ca. moczowodu - usuwamy nerkę, moczowód i fr. pęcherza.
35. AFP, beta-HCG - markery Ca, jądra.
36. Ca. pęcherza - cystoskopia.
37. Meta ca. prostaty do kości - wykrywamy w scyntygrafii koście
Jeszcze ja dorzucam kilka pytań które dostała moja wspołlokatorka z 5 roku ostatnio na zajęciach :
rak pęcherza moczowego – palenie tytoniu
Przerzuty raka prostaty – kości
BCG- rak pęcherza brodawkowaty szerzy się w śluzówce
Skala Gleasona
Zespół Reitera – zapalenie, oczy, stawy
Cystistac (?) – śródmiąższowe zapalenie pęcherza
Stężnie PSA >4ng/ml
Rak prostaty – biopsja gruboigłowa
Ropień stercza – cukrzyca, przeciwwskazana resekcja, otwarcie ropnia do światła dróg moczowych
Wrzód Hunnera
Nerka podkowiasta – dolny biegun, ryzyko kamicy
Uretherocele
Wodonercze wrodzone – możliwość leczenia prenatalnego zastawki cewki tylnej
Wielotorbielowatość recesywna – gorsza, częściej nowotwory
Cystografia – odpływ pęcherzowo-moczowodowy
Plastyka Heinza-Andersona – zwężenie przedmiedniczkowe moczowodu
Spodziectwo – hipo (?)
Rak jasnokomórkowy – najczęściej
Otyłość + palenie tytoniu – najczęściej
Skala Furman – nerka
Angiomiolipoma – 4cm i resekcja, krwawienia, przed ciążą lepiej usunąć,
Alfa-blokery – prazosyna i doksazosyna – przerost prostaty
Finasteryd – po nim impotencja
Procedura NSS
Rak nerki – 3:2 dla mężczyzn :)
Nowotwór jądra – Alfa-fetoproteina i BetahCG
Rak naciekający na błonę mięśniową – cystektomia
HIFU – rak prostaty ograniczony, w badaniu per rectum wyczuwalne 18%
Biegunka, impotencja, nietrzymanie moczu zatrzymanie moczu, obrzęk kończyn dolnych – po leczeniu raka prostaty
Strafa środkowa – przerost prostaty – gruczolak
TURP prostaty
Brak możliwośći zacewnikowania – punkcja nadłonowa
Cewnik od 8-24, przerost prostaty, ok 20
Cystostomia złożona
Wodonercze + gorączka – odbarczanie
Kolka nerkowa : Goldflam dodatni, nudności, wymioty, zastój, promieniowanie bólu
PCNR – odlewowa +>2cm
ESWl średnica <2 cm="" font="">
Mg2+ - inhibitor litogenezy
Szczawiany wapnia – picie
Żylaki powrózka – bóle jądra
Zespół Leriche’a
Wytrysk przedwczesny – terapia behawioralna, SSRI – paroksetyna, dopoksetyna (?)
Kolka nerkowa : nie ma wskazań do antybiotykterapii, ale podajemy antybiotyki
Białkomocz jałowy - leukocytoza
Kamienie nerkowe – najczęściej ze szczawianu wapnia
Najczestrza przyczyna zaburzen erekcji po 50 r.z. – miazdzyca
Spodoby zaburzen erekcji u mężczyzn – analogi gonadoliberyny
Czym objawia się kolka nerkowa najczęściej – Goldflam +, promieniowanie bolu do jadra/wargi sromowej, nudności wymioty
Leczenie wytrysku przedwczesnego – wszystko, czyli Asci zniecuzlajace na żołądź, terapia behawioralna, dapoweryna
PCNL stosowana w kamicy odlewowej i gdy kamien> 2cm
ESWL kamienie <2cm font="">
Priapizm
Skret jadra – ostry stan urologiczny
Inhibitory litogenezy – magnez
URSL – sposób leczenia kamieni w moczowodzie
Urosepsa – bakteriuria leukocyturia i sirs
BPH może prowadzic do powikłań – wszystkie
Większość plynu nasiennego jest produkowana przez pęcherzyki nasienne
Profilaktyka kamieni ze szczawianu wapnia – picie > 2l/dobe
Kamienie z kwasu moczowego – w kwasnym moczu
Hypogonadyzm hipogonadotropowy – choroby przysadki i podwzgórza
Chorzy z zylakami powrozka najczestrzy obj – bol jadra
Inh PDE-5 p/wsk u chorych zarzywajacych przewlekle nitraty
A te inh sa stosowane w zaburzeniach erekcji

Prześlij komentarz

 
Top