REKLAMA

 
LARYNGOLOGIA 2011


1. Czuciowo jama nosowo – gardłowa unerwiona jest przez:

A) pierwszą gałąź nerwu trójdzielnego

B) drugą gałąź nerwu trójdzielnego

C) trzecią gałąź nerwu trójdzielnego

D) nerw językowo – gardłowy

E) nerw błędny


2. Zachyłek gardłowy, zwany zachyłkiem Rosenmullera zlokalizowany jest:

A) pomiędzy nasadą języka a nagłośnią

B) pomiędzy płytką chrząstki tarczowatej a fałdem nalewkowo – głośniowym

C) pomiędzy tylną ścianą gardła a wałem trąbkowym

D) w gardle dolnym

E) pomiędzy fałdem kieszonki a fałdem głosowym


3. Przy jednostronnym porażeniu nerwu językowo – gardłowego języczek, podniebienie miękkie i tylna ściana gardła zostają przesunięte:

A) w stronę chorą

B) w stronę zdrową

C) ku dołowi- wydaje mi sie ze ta bedzie dobra

D) ku górze

E) porażenie nerwu językowo – gardłowego nie wpływa na położenie w/w struktur anatomicznych


4. Chory lat 30 skarży się na jednostronny ból przy połykaniu, któremu nie towarzyszy podwyższona temperatura ciała ani złe samopoczucie. Badaniem fizykalnym stwierdza się fetor ex ore, na górnym biegunie migdałka podniebiennego jednostronne głębokie owrzodzenie pokryte nalotem, który daje się łatwo usunąć, powiększenie węzłów chłonnych szyi po tej samej stronie. Prawidłowe rozpoznanie to:

A) mononukleoza zakaźna

B) agranulocytoza (tu charakt. wysoka gorączka oraz dreszcze, głównie u starszych osób, martwica migdałków i czarny nalot, brak powiększenia węzłów szyi)

C) angina Plauta i Vincenta

D) angina zatokowa

E) błonica


5. Chory lat 20 skarży się na ból gardła, ogólne złe samopoczucie, z towarzyszącą wysoką temperaturą ciała. W badaniu fizykalnym stwierdza się powiększone, zaczerwienione migdałki podniebienne, pokryte nalotem włóknikowym lub błoniastym, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, z towarzyszącym powiększeniem wątroby i śledziony. Prawidłowe rozpoznanie to:

A) mononukleoza zakaźna

B) agranulocytoza

C) angina Plauta i Vincenta

D) angina zatokowa

E) błonica
6. Ropień okołomigdałkowy zlokalizowany jest w:

A) przestrzeni przygardłowej

B) przestrzeni zagardłowej

C) przestrzeni pomiędzy torebką migdałka a mięśniem zwieraczem gardła (Boenings267)becker353

D) przestrzeni pomiędzy miąższem migdałka a torebką

E) przestrzeni pomiędzy powięzią gardłową a powięzią przedkręgową


7.


8. Język szary, włochaty:

A) jest objawem niedokrwistości złośliwej (tu piekący, ciemnoczerwony lub bardzo blady jęzor)

B) jest objawem marskości wątroby (wygładzony i czerwony język)

C) występuje w pośrodkowym, romboidalnym zapaleniu języka (czerwone obszary na środku języka)

D) występuje po leczeniu antybiotykami oraz w grzybicy (Boening s261)

E) występuje w płonicy (najpierw pokryty nalotem, potem malinowy)


9. Guz T1 jamy ustnej to:

A) guz naciekający sąsiednie struktury -t4

B) guz powyżej 4 cm w największym wymiarze -t3

C) guz o średnicy 2 – 4cm w największym wymiarze -t2

D) guz o średnicy do 2cm w największym wymiarze

E) rak przedinwazyjny


10. W obrazie otoskopowym błony bębenkowej wyróżnia się odcinek dolny, czyli część napiętą błony bębenkowej (1) oraz odcinek górny, czyli część wiotką (2). Pomiędzy nimi znajduje się pępek błony bębenkowej (3). nie pępek tylko prążek młoteczkowy!(szkoda, w pępek jest takie napięcie erotyczne… :))

A) 1, 2, 3 prawdziwe

B) 1, 2, 3 fałszywe

C) 1, 2 prawdziwe; 3 fałszywe str 25

D) 1, 2 fałszywe; 3 prawdziwe

E) 1, 3 fałszywe; 2 prawdziwe


11. Zdjęcie RTG uszu wg Schullera nie pozwala określić:

A) stopień pneumatyzacji komórek powietrznych wyrostka sutkowatego

B) szerokości przewodu słuchowego wewnątrznego (Boening s86) becker 38

C) obecności procesów zapalnych

D) położenia zatoki esowatej

E) destrukcji kości


12. Upośledzenie słuchu typu odbiorczego występuje w:

1. chorobie Meniere'a

2. starczym upośledzeniu słuchu

3. przewlekłym urazie akustycznym

4. nerwiaku nerwu słuchowego

5. nagłej głuchocie


Prawidłowe odpowiedzi to:

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) brak odpowiedzi prawidłowej

E) 1, 2, 3, 4, 5 raczej to, tak to str 155 to


13. Szept jest dźwiękiem o natężeniu około:

A) 10 dB - szum liści

B) 30 dB s. 46 Becker

C) 50 dB- cicha muzyka radiowa

D) 70 dB- ruch uliczny

E) 90 dB- maszyna dziewiarska14. U 35-letniej kobiety z jednostronnym szumem usznym w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić następujące schorzenia:

1. osteoskleroza

2. nerwiak nerwu słuchowego

3. choroba Meniere'a

4. niedrożność trąbki słuchowej


Prawidowa odpowiedź to:

A) 1, 4

B) 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 2, 3, 4

E) żadne z powyższych


15. Choroba Meniere'a charakteryzuje się występowaniem objawów pojawiających się nagle, w typowej sekwencji. Są nimi:

1. szum uszny

2. zawroty głowy

3. zaburzenia widzenia

4. niedosłuch odbiorczy

5. zaburzenia świadomości


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4 (Boening s136)

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4, 5


16. W obwodowych uszkodzeniach narządu przedsionkowego podczas wykonywania próby Romberga chory pada w stronę ucha zdrowego (1), ponieważ w schorzeniach przedsionkowych „wodzi” zdrowy błędnik (2).

A) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) prawdziwe

B) twierdzenie (1) i przesłanka (2) prawdziwe, ale nie związane przyczynowo

C) twierdzenie (1) fałszywe, przesłanka (2) prawdziwa

D) twierdzenie (1) prawdziwe, przesłanka (2) fałszywa

E) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) fałszywe (w próbie Romberga zawsze przechyla się w stronę chorego błędnika)


17. Wskazać stwierdzenie/stwierdzenia prawidłowe dotyczące oczopląsu pochodzenia przedsionkowego:

1. jest łukiem odruchowym, na który składają się 3 neurony

2. faza wolna jest zawsze skierowana w stronę dominującego ucha

3. kierunek oczopląsu zmienia się wraz z kierunkiem spojrzenia


Prawidłowa odpowiedź to:

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 1, 3

D) 1

E) 2


18. Etiologia brodawczaków krtani jest związana z:

A) zakażeniem bakteryjnym florą beztlenową

B) zakażeniem bakteryjnym florą tlenową

C) zakażeniem grzybiczym

D) niedoborem witaminy A

E) brak odpowiedzi prawidłowej


19. Podczas konikotomii wykonuje się otwór w ligamentum conicum (1), czyli między chrząstką pierścieniowatą a pierwszą chrząstką tchawicy (2) (między pierścieniowatą a tarczowatą). str 324

A) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) prawdziwe

B) twierdzenie (1) i przesłanka (2) prawdziwe, ale nie związane przyczynowo

C) twierdzenie (1) fałszywe, przesłanka (2) prawdziwa

D) twierdzenie (1) prawdziwe, przesłanka (2) fałszywa

E) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) fałszywe


20. Leczeniem z wyboru brodawczaków krtani jest/są:

A) antybiotykoterapia

B) usunięcie zmiany i weryfikacja histopatologiczna

C) obserwacja zmiany

D) inhalacje

E) fizykoterapia


21. Rak okolicy podgłośniowej krtani stanowi wskazanie do:

A) rozszczepienia krtani

B) laryngectomii częściowej poziomej

C) laryngectomii całkowitej str 320

D) pharyngolaryngectomii

E) poszerzonego usunięcia struny głosowej22. Torbiel środkowa szyi jest pozostałością: przewodu tarczowo-językowego a ten jest z 2 łuku skrzelowego? tak?

A) 5. łuku skrzelowego

B) 5. kieszonki skrzelowej

C) 2. (7?) łuku skrzelowego to?

D) 2. (7?) kieszonki skrzelowej

E) brak prawidłowej odpowiedzi


23. Nieprawdą jest, że przetoka boczna szyji:

A) powstaje podczas rozwoju embrionalnego

B) powstaje w wyniku zakażenia bakteryjnego

C) ujście zewnętrzne przetoki znajduje się najczęściej na przednim brzegu mięśnia mostkowo – obojczykowo – sutkowego

D) ujście wewnętrzne przetoki znajduje się w dole nadmigdałkowym

E) jest pozostałością 2. kieszonki krtaniowej


24. Przegroda nosa zbudowana jest z:

1. chrząstki czworobocznej

2. lemiesza

3. blaszki pionowej kości podniebiennej

4. blaszki pionowej kości sitowej

5. blaszki przyśrodkowej wyrostka skrzydłowego kości klinowej


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 5

E) 2, 3, 4

ale beznadzieja…. anatomia- szkoda, że nie jest ten test po łacinie=D no, co Ty NA PEWNO Ci się to przyda podczas pracy w POZ :D pochwalisz się wiedzą na temat budowy przegrody nosa i pacjent od razu bedzie mial wieksze zaufanie :P a cała ta przegroda jest tylko po to żeby nie kusiło jebłem25. Dysphagia może być objawem:

A) zapalenia nagłośni

B) torbieli kieszonki krtaniowej

C) twardziny skóry

D) niedokrwistości z niedoboru żelaza

E) A, B, C i D


26. Złośliwość raka języka w zależności od jego lokalizacji:

A)wzrasta od wierzchołka do jego podstawy (Boening s277)

B) wzrasta od podstawy języka do jego wierzchołka

C) wzrasta od lewego do prawego brzegu języka

D) wzrasta od jego grzbietu do dna jamy ustnej

E) nie ma związku z lokalizacją


27. W rozwoju embrionalnym przewód słuchowy zewnętrzny rozwija się z:

A) mezenchymy

B) endodermy

C) ektodermy (Boening s21) becker str1

D) trzeciej kieszonki skrzelowej

E) piątej kieszonki skrzelowej


28. Przednio – dolna ściana przewodu słuchowego zewnętrznego graniczy z:

A) tylnym dołem czaszki

B) jamą sutkową - tylno-górna

C) stawem skroniowo – żuchwowym - przednia

D) ślinianką przyuszną (Boening s24) becker sfatr4

E) częścią poziomą nerwu twarzowego --- tutaj niby tylno dolna bo tam przebiega nerwuś
29. Do czynników ułatwiających eliminację drobnoustrojów w skórze przewodu słuchowego zewnętrznego należą:

1. niskie pH

2. obecność kwasów tłuszczowych w wydzielinie gruczołów łojowych

3. prawidłowa zawartość lizozymu w wydzielinach gruczołów woskowinowych

4. migracja na zewnątrz naskórków przewodu słuchowego zewnętrznego


Prawidłowa odpowiedź to:

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3, 4

E) wszystkie fałszywe


30. Unerwienie czuciowe ucha zewnętrznego pochodzi z:

1. nerwu trójdzielnego

2. splotu szyjnego

3. nerwu twarzowego

4. nerwu błędnego


Prawidłowa odpowiedź to:

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3, 4 OK (Becker nV VII X uszny większy- jest od splotu szyjnego)

E) wszystkie fałszywe


31. W zwoju kolanka od nerwu twarzowego odchodzą odgałęzienia:

1. nerw skalisty mniejszy

2. nerw skalisty większy

3. struna bębenkowa

4. nerw strzemiączkowy


Prawidłowa odpowiedź to:

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 3, 4

D) 1

E) 2


32. Urazy pośrednie błony bębenkowej powstają w wyniku:

A) urazu mechanicznego

B) oparzenia termicznego

C) uderzenia w ucho otwartą dłonią (Boening s99)

D) pęknięcia blizny błony bębenkowej podczas nurkowania

E) oparzenia chemicznego


33. Do badań wykonywanych w topodiagnostyce uszkodzeń nerwu twarzowego należą:

1. test wydzielania śliny ze ślinianek podżuchwowych

2. badanie smaku

3. badanie wydzielania łez

4. pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego

5. badanie pobudliwości nerwu twarzowego


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4, 5


34. Granicą pomiędzy trzonem a nasadą języka jest bruzda końcowa w kształcie litery V, utworzona przez brodawki:

A) nitkowate

B) liściaste

C) grzybowate

D) okolone

E) brzeżne


35. Nieprawdą jest, że laryngocele:

A) to torbiel przestrzeni Reinckego (Boening s284) to nadmiernie powiększony zachyłek Morgagniego

B) może być wrodzone

C) może być nabyte

D) może być wewnętrzne

E) może być zewnętrzne


36. Nerw krtaniowy dolny nie zaopatruje ruchowo:

0A) mięśnia pierścienno – tarczowatego (to jedyny mięsień zaopatrywany przez krtaniowy górny)

B) mięśnia tarczowo – nalewkowego

C) mięśnia pierścienno – nalewkowego tylnego

D) mięśnia pieścienno – nalewkowego bocznego

E) mięśnia nalewkowego poprzecznego


37. U 50-letniego mężczyzny w diagnostyce różnicowej chrypki należy brać pod uwagę:

A) gruźlicę krtani

B) nowotwór złoźliwy krtani

C) przewlekłe zapalenie krtani

D) obrzęk Reinckego

E) A, B, C i D38. Guz T1 charakteryzuje się:

1. jest ograniczony do 1 okolicy

2. jest ograniczony do krtani

3. zachowaniem ruchomości fałdu głosowego

4. przy zajęciu fałdu głosowego powoduje jego unieruchomienie

5. naciekaniem chrząstki


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 1, 3

D) 2, 4

E) 4, 5


39. Stanem przedrakowym krtani jest:

A) przewlekłe przerostowe zapalenie krtani

B) pachydermia

C) leukoplakia

D) brodawczaki typu dorosłych

E) A, B, C i D


40. U 5-letniego dziecka w przebiegu infekcji wirusowej pojawił się suchy, szczekający kaszel, świst krtaniowy, duszność, chrypka. W badaniu laryngoskopowym stwierdza się zaczerwienienie fałdów głosowych, wałowate, bladoczerwone fałdy błony śluzowej w okolicy podgłośniowej. Prawidłowe rozpoznanie to:

A) ropień okołomigdałkowy

B) ropień zagardłowy

C) ostre zapalenie nagłośni

D) ostre podgłośniowe zapalenie krtani

E) brak odpowiedzi praw0idłowej


41. Rakiem krtani, w którym uzyskuje się 90% 5-letnich przeżyć bez cech wznowy po radykalnym leczeniu chirurgicznym lub napromienianiu jest:

A) rak fałdu głosowego przy zachowanej jego ruchomości

B) rak krtaniowej powierzchni nagłośni naciekający jedynie spoidło przednie

C) rak ograniczony jedynie do okolicy podgłośniowej

D) A, B i C

E) brak odpowiedzi prawidłowej


42. Rak okolicy nadgłośniowej charakteryzuje się:

1. późnym występowaniem chrypki

2. w 5% przerzutami do węzłów chłonnych szyi

3. uczuciem ciałą obcego w gardle i krtani

4. dusznością jako jednym z pierwszych objawów


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 3, 4

D) 2, 4

E) 1, 3


43. Oczopląs położeniowy badamy w następujących położeniach:

1. na wznak

2. na lewym boku

3. na prawym boku

4. na brzuchu


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 2, 3 (Boening s75)

B) 2, 3, 4

C) 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3, 4


44. W przewodzie nosowym środkowym znajduje się ujście:

A) zatoki szczękowej, komórek sitowych przednich oraz zatoki czołowej

B) zatoki klinowej oraz zatoki czołowej

C) komórek sitowych tylnych i zatoki klinowej

D) komórek sitowych tylnych oraz zatoki czołowej

E) przewodu nosowo – łzowego


45. Do zawartości dołu skrzydłowo – podniebiennego nie należy:

A) tętnica szczękowa

B) zwój skrzydłowo – podniebienny

C) gałęzie nerwu trójdzielnego

D) gałęzie układu autonomicznego

E) tętnica twarzowa


46. Przeciętna objętość zatoki szczękowej wynosi:

A) 3 ml

B) 7 ml

C) 10 ml

D) 15ml (Becker str.175)

E) 25 ml (s367 Bochenek I - 24cm3)

ahahaha i o to wlasnie chodzi zeby sprawdzic odp z bochenkiem i nie wiedziec co dalej począc ze zdobytą wiedzą :D kocham tą uczelnie love love


47. Zastawka wewnętrzna nosa, czyli próg nosa, zlokalizowana jest w środkowej części przewodu nosowego dolnego (1) i stanowi najszerszy punkt na całym poprzecznym przekroju jamy nosowej (2).

A) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) prawdziwe

B) twierdzenie (1) i przesłanka (2) prawdziwe, ale nie związane przyczynowo

C) twierdzenie (1) fałszywe, przesłanka (2) prawdziwa

D) twierdzenie (1) prawdziwe, przesłanka (2) fałszywa

E) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) fałszyweZastawka nosa to najwęższe miejsce na przekroju jamy nosowej, oddziela przedsionek od dalszej części. Jest po to żeby początkowo przyspieszać przepływ powietrza przez jamę nosową i wprowadzać turbulentny przepływ żeby w dalszych częściach był większy kontakt drobinek, kurzu itp z powierzchnią śluzówki.


48. Nieprawdą jest, że w jamie nosa nabłonek węchowy pokrywa powierzchnię:

A) szczeliny węchowej

B) blaszki sitowej

C) części małżowiny nosowej górnej i leżącej naprzeciw przegrody nosa

D) górnej części małżowiny nosowej środkowej i leżącej naprzeciw przegrody nosa

E) szczeliny węchowej i blaszki sitowej


49. Sklepienie zatoki klinowej nie graniczy z:

1. siodłem tureckim

2. przysadką

3. przednim dołem czaszki

4. środkowym dołem czaszki

5. zatoką jamistą


Prawidłowa odpowiedź to:

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 5 (Boening s165)(wedlug Beckera str. 177 ta odp. jest ok) a na pewno? bo zatoka jamista też tam jest. a ten dół środkowy? (w pytaniu jest mowa o sklepieniu, a zatoka jamista jest po jej bokach, ale jest inny problem bo zatoka jamista nie ma ni ch… nic wspólnego z dołem przednim czaszki, a zestawu 3,5 nie ma)


50. Położenie ujścia naturalnego zatoki szczękowej sprzyja samoistnemu opróżnianiu się jamy (1), ponieważ jest zlokalizowane w jej najniższym punkcie w pozycji wyprostnej (2).

A) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) prawdziwe

B) twierdzenie (1) i przesłanka (2) prawdziwe, ale nie związane przyczynowo

C) twierdzenie (1) fałszywe, przesłanka (2) prawdziwa

D) twierdzenie (1) prawdziwe, przesłanka (2) fałszywa

E) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) fałszywe


51. Parosmia to:

A) stopniowa utrata rozpoznawania substancji zapachowych

B) całkowita utrata rozpoznawania substancji zapachowych

C) odczuwanie bodźców zapachowych niezgodnych z rzeczywistymi

D) nadmierne odczuwanie bodźców zapachowych

E) brak prawidłowej odpowiedzi
52. Zespół uszno – skroniowy Łucji Frey: jesz i sie pocisz przed uszami

A) jest spowodowany wadliwą regeneracją nerwów przywspółczulnych

B) jest spowodowany zespoleniem pozazwojowym nerwów przywspółczulnych

C) jest wynikiem nadwrażliwości skórnych gruczołów potowych na bodźce cholinergiczne

D) może być spowodowany złamaniem w stawie skroniowo – żuchwowym

E) wszystkie odpowiedzi prawidłowe


53. Nowotwory łagodne ślinianek najczęściej zlokalizowane są w:

A) śliniance podżuchwowej

B) śliniance przyusznej

C) śliniance podjęzykowej

D) małych gruczołach ślinowych

E) częstość występowania jest podobna


54. Metodą leczenia z wyboru gruczolaka wielopostaciowego ślinianki przyusznej jest parotidectomia powierzchowna, a nie wyłuszczenie guza (1), gdyż istnieje możliwość występowania guzków satelitarnych, mogących dawać wznowy miejscowe (2).

A) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) prawdziwe

B) twierdzenie (1) i przesłanka (2) prawdziwe, ale nie związane przyczynowo i tu mam zagwozdkę - bo owszem, w przypadku guzków satelitarnych lepsza jest powierzchowan parotidectomia niż wyłuszczenie tylko guza. ale z drugiej stronyz tego powodu powinno być jeszcze lepsze usunięcie większej ilości gruczołu, a nawet całego. (tak z resztą rzeczy wiki, że n. twrzowy olewamy, bo chcemy uniknąć wznów). więc nie wiem czy tu jest związek czy nie (tak wiem, czepiam się :P) ale może masz racje?:P bo w sumie nie wiem czy tutaj jest zwiazek Pamiętam z prelekcji na ten temat i to właśnie był związek przyczynowo-skutkowy

C) twierdzenie (1) fałszywe, przesłanka (2) prawdziwa

D) twierdzenie (1) prawdziwe, przesłanka (2) fałszywa

E) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) fałszywe


55. Kamica ślinianek występuje częściej u kobiet (1), w 85% obejmuje śliniankę podżuchwową, a w 15% śliniankę przyuszną (2).

A) zarówno 1 i 2 są prawdziwe, zachodzi związek przyczynowy

B) zarówno 1 i 2 prawdziwe, bez związku przyczynowego

C) 1 prawdziwe, 2 fałszywe

D) 1 fałszywe, 2 prawdziwe

E) zarówno 1 i 2 fałszywe2 razy częściej faceci, w 85% ślinianka podżuchwowa, głównie z złogów fosforanowo-wapniowych


56. Zachyłki gruszkowate zlokalizowane są w:

A) gardle górnym

B) gardle środkowym

C) gardle dolnym

D) krtani

E) brak odpowiedzi prawidłowej


57. Powierzchnię zewnętrzną migdałka podniebiennego pokrywa nabłonek:

A) migdałkowy

B) wielowarstwowy płaski

C) jednowarstwowy płaski

D) walcowaty

E) kubkowy


58. Warstwy mięśniowej dna jamy ustnej nie tworzą następujące mięśnie:

1. mięsień bródkowo – językowy

2. mięsień bródkowo – gnykowy

3. mięsień żuchwowo – gnykowy

4. mięsień rylcowo – gnykowy

5. mięsień dwubrzuścowy


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 1, 3

D) 4, 5

E) 1, 2, 3


59. Język jest unerwiony ruchowo przez nerwy:

A) językowy

B) błędny

C) językowo – gardłowy

D) podjęzykowy

E) brak odpowiedzi prawidłowej


60. Zespół Kartanagenera charakteryzuje się objawami:

1. polipy nosa

2. zaburzenia w wydzielaniu gruczołów egzokrynowych

3. rozstrzenia oskrzeli

4. odwrotne ułożenie trzewi

5. zystowate zwłóknienie trzustki


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 5Zespół z pierwotną dyskinezą rzęsek, triada objawów: zapalenie zatok przynosowych, rozstrzenie oskrzeli, odwrócone położenie trzewi. Dodatkowo: przewlekłe i (lub) nawrotowe infekcje dróg oddechowych (zapalenia zatok, oskrzeli, płuc) od wczesnego dzieciństwa, przewlekły kaszel z odkrztuszaniem, przewlekły nieżyt nosa, polipy nosowe, często hipoplazja lub aplazja zatok czołowych, nawrotowe zapalenia ucha środkowego i trąbki słuchowej, POChP, nadciśnienie płucne, słaby węch (anosmia), niepłodność (zarówno u mężczyzn jak i kobiet)61. Do powikłań punkcji zatoki szczękowej należą:

1. ropowica oczodołu

2. krwawienie

3. uwypuklenie policzka

4. zator powietrzny

5. obwodowe porażenie nerwu twarzowego


Prawidłowa odpowiedź to:

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) żadne z powyższych


62. Do powikłań czyraka przedsionka nosa należy:

A) zakrzepowe zapalenie żyły kątowej

B) zakrzepowe zapalenie żyły ocznej

C) zakrzepowe zapalenie żyły jamistej

D) ZOMR

E) wszystkie odpowiedzi prawidłowe


63. Jednym z objawów złamania czołowo podstawnego może być tętniący wytrzeszcz oczodołu z u z nosa (1), który powstaje w wyniku rozerwania tętnicy szyjnej wewnętrznej w obrębie sinus cavernosus (2).

A) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) prawdziwe

B) twierdzenie (1) i przesłanka (2) prawdziwe, ale nie związane przyczynowo

C) twierdzenie (1) fałszywe, przesłanka (2) prawdziwa

D) twierdzenie (1) prawdziwe, przesłanka (2) fałszywa

E) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) fałszywe


64. Tamponadę tylną utrzymuje się:

A) do 12 godzin

B) 12 – 24 godziny

C) 24 – 48 godzin

D) 36 – 72 godziny

E) 84 – 96 godzin


65. Przeciętna pojemność zatoki czołowej wynosi:

A) 0,5 do 1 ml

B) 2 do 3 ml

C) 5 do 7 ml

D) 10 do 12 ml

E) 15 do 20 ml


66. Do miejscowych przyczyn krwawień z nosa nie należy:

A) polip krwawiący przegrody

B) uszkodzenie błony śluzowej przez ciało obce

C) pourazowe złamanie przegrody nosa

D) choroba Rendu – Oslera

E) włókniak młodzieńczy


67. Przetoki nosa (cysty dermoidalne):

A) wytwarzają się w okresie embrionalnym

B) rozpoczynają się na grzbiecie nosa w linii pośrodkowej

C) sięgają do nasady nosa

D) mogą dochodzić do podstawy czaszki

E) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
68. Do powikłań wewnątrzczaszkowych zapalenia zatok obocznych nosa należy:

1. ropień nadoponowy

2. zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej

3. ZOMR

4. ropowica oczodołu


Prawidłowa odpowiedź to:

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) żadne z powyższych

E) 1, 2, 3, 4


69. Prawdą jest, że w przypadku nowotworu złośliwego nosogardła:

A) w około 15% przypadków występują objawy związane z uszkodzeniem nerwów czaszkowych

B) w 5 – 15% występują przerzuty do węzłów chłonnych (90%)

C) w 85% uzyskuje się 5-letnie przeżycie (15%)

D) pierwszym objawem jest duszność wdechowo – wydechowa (pierwszy objaw to guz na szyi)

E) metodą z wyboru jest leczenie operacyjne z dojścia przez środkowe nadgnykowe rozcięcie gardła (metoda z wyboru jest radioterapia,bo sa zajebiscie promienioczułe)


70.Czynnikiem etiologicznym pleśniakowego zapalenia jamy ustnej (soor) jest :

a. Borelia Vincenti

b. Herpes Simplex

c. drożdżaki

d. niedobór wit A

e. przyczyna wywołująca chorobę jest nieznanate pytania sie nie kończa=/


71. Do objawów włókniaka młodzieńczego nie należy:

A) upośledzenie drożności nosa

B) krwawienie z nosa

C) bóle głowy

D) nosowanie otwarte (zamknięte byłoby ok)

E) wysiękowe zapalenie uchaNosowanie otwarte jest zaburzeniem rezonansu w mowie, polegającym na tym, że samogłoski i spółgłoski ustne nabierają nadmiernie nosowego charakteru z powodu braku oddzielenia jamy ustnej od nosowej przy ich powstawaniu. Jest ono objawem niewydolności podniebienno-gardłowej, czyli dysfunkcji zwieracza podniebienno-gardłowego. W skład tego zwieracza wchodzą mięśnie podniebienia miękkiego oraz mięśnie tylnej i bocznych ścian gardła górnego. Jak ktoś ma dziurę w podniebieniu, albo rozszczep podniebienia to też nosuje otwarcie...72. W leczeniu włókniaka młodzieńczego metodą leczenia z wyboru jest:

A) napromienianie (nieskuteczne. B.dobre w raku nosogardła- tam pierwszy rzut)

B) hormonoterapia

C) chemioterapia

D) leczenie operacyjne

E) należy oczekiwać ustąpienia zmian w okresie dojrzewania (nie, bo ryzyko krwawień)


73. Do chrząstek szklistych krtani nie należy/nie należą:

A) chrząstka tarczowata

B) chrząstka nagłośniowa ( bo jest włóknista)

C) chrząstka pierścienna i nalewkowate

D) chrząstki nalewkowate

E) chrząstki tarczowata i pierścienna


74. Wiotkość (rozmiękanie) krtani jest najczęstszą wadą wrodzoną krtani (75% wad)(1), jej przyczyna leży w nieprawidłowej przemianie wapnia (2) i dotyczy zwłaszcza chrząstki tarczowatej (3). (słabość szkieletu chrzęstnego nadgłośni, a gł. nagłośni)

A) 1, 2, 3 prawdziwe

B) 1, 2, 3 fałszywe

C) 1, 2 prawdziwe; 3 fałszywe

D) 1, 2 fałszywe; 3 prawdziwe

E) 1 prawdziwe; 2, 3 fałszywe
75. Płetwa krtaniowa zlokalizowana jest:

A) pomiędzy fałdami głosowymi, w obrębie spoidłą przedniego

B) pomiędzy fałdami głosowymi w obrębie spoidła tylnego

C) w okolicy podgł`12wośniowej

D) w przedsionku krtani

E) pomiędzy fałdami nalewkowo – nagłośniowymi


76. Do mięśni rozwierających szparę głośni należy:

A) mięsień głosowy

B) mięsień pierścienno – tarczowy

C) mięsień pierścienno – nalewk boczny

D) mięsień pierścienno – nalewkowy tylny

E) mięsień nalewkowy poprzeczny


77. Zmiana impedancji błony bębenkowej przez akustycznie wywołany skurcz mięśnia strzemiączkowego informuje nas o:

1. zachowanym słuchu w uchu badanym

2. objawie wyrównania głośności

3. stanie łańcucha kosteczek

4. miejscu uszkodzenia porażonego nerwu twarzowego


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 2

B) 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 3, 4


78. Powikłaniem wewnątrzskroniowym zapalenia ucha środkowego jest: ????

1. usznopochodne porażenie nerwu twarzowego

2. ropień zewnątrzoponowy

3. ograniczone zapalenie błędnika

4. zapalenie piramidy kości skroniowej


Prawidłowa odpowiedź to:

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 3

E) 1, 2, 3, 4 -a tutaj to nie E???? która odp? ja mam w teście E ja mam C, ale ropień zewnątrzoponowy jest poza kością (na zewnątrz), a tu jest pytanie o powikłanie wewnątrzskroniowe O!


79. Głównymi objawami w usznopochodnym zapaleniu piramidy kości skroniowej są:

1. neuralgia nerwu trójdzielnego

2. porażenie nerwu odwodzącego

3. zawroty głowy

4. niedosłuch

5. głęboki, pulsujący ból głowy


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 3, 4, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 2, 3, 4, 5


80. Złamanie poprzeczne piramidy kości skroniowej powstaje w wyniku działania siły na czoło lub potylicę (1), szczelina tego złamania przebiega przez błędnik, dochodząc do ucha środkowego w obrębie przyśrodkowej ściany jamy bębenkowej (2) lub przebiega przez tylno – górną ścianę przewodu słuchowego zewnętrznego (3).

A) 1, 2, 3 prawdziwe

B) 1, 2, 3 fałszywe

C) 1, 2 prawdziwe; 3 fałszywe

D) 1, 2 fałszywe; 3 prawdziwe

E) 1 prawdziwe; 2, 3 fałszywe


81. Chory lat 22. Ostry ból ucha po uderzeniu otwartą dłonią w okolicę ucha. W badaniu audiometrycznym stwierdza się niedosłuch typu przewodnictwa, który wystąpił bezpośrednio po urazie. Prawidłowe rozpoznanie to:

A) perforacja części napiętej błony bębenkowej

B) perforacja części wiotkiej błony bębenkowej

C) złamanie podłużne piramidy kości skroniowej

D) złamanie poprzeczne piramidy kości skroniowej

E) wstrząśnienie błędnika


82. Do symptomatologii schorzeń ucha wewnętrznego nie należy:

1. niedosłuch

2. szum uszny

3. wyciek z ucha

4. zawroty głowy

5. ból ucha


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 2

B) 3, 5

C) 2, 4

D) 1, 4

E) 1, 2, 4


83. Objaw wyrównania głośności badany jest w następujących próbach nadprogowych:

1. próba Fowlera

2. próba Carharta

3. próba SISI

4. audiometria Bekesy'ego

5. próba Langebecka


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 2, 4


84. Dodatnia próba wyrównania głośności jest charakterystyczna dla następującego schorzenia:

A) otoskleroza

B) choroba Meniere'a

C) starcze upośledzenie słuchu -???

D) nerwiak nerwu słuchowego

E) przerwanie łańcucha kosteczek


85. Zależne od natężenia dźwięku i czasu ekspozycji ucho może reagować na dźwięk w następujący sposób:

A) fizjologiczna adaptacja progu słuchowego

B) zmęczenie lub czasowe przesunięcie progu słuchowego (TTS)

C) trwałe przesunięcie progu słuchowego

D) brak odpowiedzi prawidłowej

E) A, B i C


86. Do objawów złamania typu blow – out nie należy/nie należą:

A) zaburzenia czucia w obszarze drugiej gałązki nerwu V

B) podwójne widzenie

C) enophtalmus

D) ograniczenie ruchomości gałki ocznej

E) exophtalmus - wytrzeszcz


87. Płaszczyzna Ochngrena dzieląca masyw szczękowo – sitowy na supra i infrastrukturę wyznaczona jest przez:

A) górne obramowanie oczodołu

B) podniebienie twarde i języczek

C) nasadę nosa i kąty żuchwy

D) trzon kości klinowej i bródka

E) wyrostki czołowe kości szczękowych i szczyt wyrostków sutkowatych


88. Niedrożność ujścia zatoki prowadzi do gromadzenia się wydzieliny śluzowej w świetle zatoki (1) i jest przyczyną powstawania mucocele (2). Zmiany te występują najczęściej w zatoce czołowej (3).

A) 1, 2, 3 prawdziwe

B) 1, 2, 3 fałszywe

C) 1, 2 prawdziwe; 3 fałszywe

D) 1, 2 fałszywe; 3 prawdziwe

E) 1 prawdziwe; 2, 3 fałszywe


89. Przy wykonywaniu zdjęć przeglądowych zatok przynosowych najczęściej stosowany jest rzut:

A) potyliczno – czołowy internet rzecze że do zatok jest ten rzut (Caldwella) i Watersa (potyliczno-bródkowy) ma ktoś laryngologa w rodzinie?:P

B) potyliczno – nosowy-

C) potyliczno – zębowy ktoś zweryfikuje z Boeninghausem-s? tr.1bo w Beckerze nie ma, str 180 boeninghaus

D) osiowy

E) boczny


90. Najczęstszym nowotworem złośliwym jamy nosa i zatok przynosowych jest:

A) rak płaskonabłonkowy

B) zerniak złośliwy

C) chłoniak złośliwy

D) mięsakorak

E) brak odpowiedzi prawidłowej


91. Przerzuty do węzłów chłonnych u chorych z nowotworami złośliwymi masywu szczękowo - .sitowego występują średnio u około:

A) 1%

B) 15 – 20% becker 293 wg wiki 10-15 % ale jeśli ktoś znajdzie coś innego w podręcznikach niech poprawi. na pewno to

C) 40 – 60%

D) 70 – 90%

E) 90 – 95%


92. Dobowa produkcja wydzieliny przez błonę śluzową nosa wynosi około:

A) 200ml

B) 400ml

C) 750ml

D) 1000ml a to nie sliny tyle? jak na nos to wyjatkowo produktywnie… Śliny jest 1000-1500

E) 2000ml


93. U chorego z niedosłuchem typu przewodzeniowego próba Rinnego jest ujemna (1), czyli przewodnictwo powietrzne jest dłuższe od przewodnictwa kostnego (2).

A) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) prawdziwe

B) twierdzenie (1) i przesłanka (2) prawdziwe, ale nie związane przyczynowo

C) twierdzenie (1) fałszywe, przesłanka (2) prawdziwa

D) twierdzenie (1) prawdziwe, przesłanka (2) fałszywa becker

E) zarówno twierdzenie (1), jak i przesłanka (2) fałszywe


94. Upośledzenie słuchu typu mieszanego przedstawiono na rycinie:


95. U chorego z niedosłuchem typu przewodzeniowego ubytek słuchu wyrażony w dB dla przewodnictwa powietrznego jest mniejszy niż dla przewodnictwa kostnego (1), a odległość pomiędzy krzywą progową dla przewodnictwa powietrznego i kostnego określa wielkość rezerwy ślimakowej (2).

A) 1 prawdziwe, 2 fałszywe

B) 1 fałszywe, 2 prawdziwe , bo : W audiometrii tonalnej – krzywa kostna w normie, krzywa powietrzna obniżona (zwykle w zakresie niskich częstotliwości). [z wiki, bo mi się nie chce w Beckerze grzebać] tez bym to dała

C) 1 i 2 prawdziwe

D) 1 i 2 fałszywe

E) brak odpowiedzi prawidłowej


96. Otoemisja akustyczna ma zastosowanie w:

A) badaniach screeningowych u noworodków

B) wczesnym wykrywaniu polekowych uszkodzeń narządu słuchu

C) wykrywaniu nadwrażliwości na hałas

D) wyznaczaniu progu słuchu dla celów orzecznictwa

E) A, B, C i D


97. Obiektywnymi metodami badania słuchu są:

1. otoemisja akustyczna

2. audiometria progowa tonalna

3. audiometria mowy

4. audiometria impedancyjna

5. zapis biopotencjałów z drogi słuchowej


Prawidłowy zestaw to:

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 5


98. Ujemne ciśnienie w uchu środkowym świadczy o:

A) otosklerozie

B) chorobie Meniere'a

C) upośledzeniu drożności trąbki słuchowej

D) przerwaniu łańcucha kosteczek

E) przewlekłym urazie akustycznym


99. Chory lat 40 podaje w wywiadzie wycieki z ucha występujące od 10 lat, narastające upośledzenie słuchu. W badaniu otoskopowym stwierdza się perforację epitympanalną, część napięta błony bębenkowej zachowana. Poprzez perforacje widoczne białe łuski i masy. Badanie audiometryczne wykazuje niedosłuch typu przewodnictwa. Prawidłowe rozpoznanie to:

A) otoskleroza

B) proste, przewlekłe zapalenie ucha środkowego

C) perlakowe zapalenie ucha środkowego

D) wysiękowe zapalenie ucha środkowego

E) myrringitis bullosa


100. Załamek Carharta, czyli obniżenie krzywej przewodnictwa kostnego (1) dla częstotliwości 2000Hz (2) jest charakterystyczny dla przewlekłego urazu akustycznego (3).

A) 1, 2, 3 prawdziwe

B) 1, 2, 3 fałszywe

C) 1, 2 prawdziwe; 3 fałszywe (charakt. dla otosklerozy)

D) 1 fałszywe; 2, 3 prawdziwe

E) 1, 2 fałszywe; 3 prawdziweLARYNGOLOGIA 20101. kiedy robimy BERA: (badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu)

- do orzeczenia stopnia niedosłuchu

- okreslenie miejsca uszkodzenia

- choroby nerwu (monitorowanie fukncji nerwu słuchowego)2. blednie o przetoce nosa

- jest wyslana blona sluzowa3. krwawieniem miejscowym z nosa nie jest

- choroba Rendu Oslera4. kostniak

- w zatoce czolowej5. Niezyt nosa naczynioruchowy

- zaburzenia układu przywspólczulnego ok

- uwolnione neurogenne peptydy ok

- reakcje immunologiczne igE to nie6. powiklania czyraka przedsionka nosa wszystkie

- zapalenie zakrzepowe zyly katowej

- z. z. zyly ocznej

- z. z. zatoki jamistej

- ZOMR7. co nie jest objawem zlamania blow-out

- exophtalmus8. repozycja kosci nosa

- do 8 dniT9. najczestrze zdjecie zatok

- rzut potyliczno-zebowy10. Hiposmia

- postepujaca utrata zdolnosci rozpoznawania substancji zapachowych11. Co mierzy rynometria (chyba obie odp są ok) tak do obiektywnej oceny droznosci noska

- roznice cisnienie przy nozdrzach przednich i tylnych

-przeplyw powietrza przez jame nosowa12. z czym graniczy sklepienie zatoki klinowej.

- siodlo tureckie

- przysadka

- dol przedni czaszki

- dol srodkowy czaszki

- NIE zatoka jamista13. co uchodzi w przewodzie nosowym dolnym

- przewod nosowo-lzowy14. sciana przysrodkowa jamy nosowej

- chrzastka przegrody czworoboczna

- lemiesz

- blaszka pionowa kosci sitowej15.Kobieta z szumami w uchu - co mozna podejrzewac

- chorobe Meniere

- nerwiak nerwu sluchowego

- otoskleroza

- NIE neuropatie przedsionkowa16. co nie jest powiklaniem wewnatrzczaszkowym usznopochodnym

- ropowica oczodolu17. typowy objaw zapalenia uchy srodkowego

- przetrwaly ubytek blony bebenkowej18. co jest urazem ostrym blony bebenkowej

- przebicie

- pekniecie blizny przy nurkowaniu

-oparzenie19. topodiagnostyka nerwu VII

- test schirmera

- badanie wydzielania sliny

- prog odruchu z miesnia strzemiaczkowego

-gustometria20. co mozna zobaczyc w zdjeciu Stenversa

- piramide i jej upowietrznienie

- szerokosc przewodu sluchowego wewnetrznego

- obrys blednika21. proba Rinkiego - chory pada chyba romberga;-)

- do ucha chorego22.woda ciepla do ucha prawego

- faza wolna oczoplasu do lewego23. w niedosluchu przewodzeniowym ubytek sluchu dla przewodnictwa powietrznego w dB jest mniejszy niz dla kostnego (1), a roznica miedzy nimi to rezerwa slimakowa (2)- 1 fałsz, 2 prawda (to jest dobrze?)tak ok, ok.ok.ok24. co nie nalezy do badan obiektywnych

- audiometria mowy

- audiometria tonalna25. nerw bebenkowy prowadzi wlokna od nerwu jezykowo-gardlowego26. tylno gorna sciana przewodu sluchowego zewnetrznego sasiaduje

- z jama sutkowa27. w blonie bebenkowej odcinek dolny do blona napieta (1), a odcinek gorny to blona wiotka

(2), oddziela je pepek (3)

- 1,2 prawda, 3 fałsz28. kosteczki sluchowe powstaja z

- mezenchymy29. nieprawda o zespole Freya

- powstaje w wyniku autoimmunologicznego zniszczenia slinianki30. nieprawda jest ze

- slinianka przyuszna wytwarza sline sluzowa (wytwarza głównie surowiczą)31. dzienna produkcja sliny

- 1000 - 1500 ml32. Co nie jest swoistym zapaleniem wezlow chlonnych

- mononukleoza33. cysta boczna szyi - prawda

- powstaje w okresie embrionalnym

- jest ujscie zewnetrzne jest na przednimk brzegu m. mostkowo-sutkowo-obojczykowego34. cysta srodkowa szyi powstaje w okresie embrionalnym (1) i jest pozostalościa kieszonki (2)

1- prawda, 2- falsz35. Do premedykacji w tracheotomii podajemy morfine i barbiturany (1) bo pobudzaja osrodek

oddechowy (2)

- 1,2 fałsz36. Rak podglosniowy jest wskazaniem

- do laryngektomii calkowitej37. ktore raki krtani daje najwiecej przerzutow do wezlow chlonnych szyi

- raki pietra gornego38. T3 w raku krtani

- zajmuje wiecej niz 2 okolice ale jest ograniczony do krtani, powoduje unieruchomienie faldow glosowych39. Co nie jest stanem przedrakowym krtani

- obrzek Reinkego40. Dziecko - szczekajacy kaszel, swist krtaniowy, dusznosc, czerwone faldy blony sluzowej w okolicy podglosniowej - podglosniowe zapalenie krtani41. Nerw krtaniowy dolny odchodzi od nerwu blednego w dolnym odcinku szyjnym lub gornym

piersiowym (1) i ze wzgledu na topografie i przebieg czesciej jest uszkadzany nerw prawy

niz lewy (2)

- 1- prawda, 2- fałsz42. co przechodzi przez blone tarczowo-gnykowa

- tetnica krtaniowa gorna

- zyla krtaniowa gorna

- galąz wewnetrzna nerwu krtaniowego gornego

naczynia krtaniowe górne i gałąź wewnętrzna nerwu krtaniowego górnego”tak mówi net43. miesien rozwierajacy glosnie

- pierscienno-nalewkowaty tylny44. zachylki gruszkowate znajduja sie

- miedzy plytka chrzastki tarczowatej i faldem naglosniowo-nalewkowym45. nieprawdą jest że

- ograniczenie epilarynx to wolny brzeg nagłośni, fałdy nagłośniowo-nalewkowate, chrzastki

nalewkowate i gorna czesc zachylkow gruszkowatych46.Chrzastka włóknista w krtani

- nagłośnia47. najczęstrza wada wrodzona krtani

- wiotkość48. od 2 do 4 cm

T2 w npl raku jamy ustnej49. Co nie jest objawem włókniaka młodzieńczego

- nosowanie otwarte50.Nieprawidłowe o ropniu okołomigdalkowym

- znajduje się między miąższem a mięśniem - bo znajduje się między torebką migdałka a powięzią pokrywającą mięśnie bocznej ściany gardła51. głebokie owrzodzenie na migdalku, cuchnienie z ust, powiększone wezly chlonne

- angina Plauta Vincenta52. Przy antybiotykoterapii, lub w grzybicy może być

- język brązowy, włochaty53. Stomatitis ulcerosa nie jest spowodowane

- niedoborem witaminy A54.Co nie znajduje sie w przestrzeni okologardlowej (zagardłowej)

- nerw VII55. Dno jamy ustnej

- m. bródkowo-językowy

- m. bródkowo -gnykowy

- m. żuchwowo-gnykowy56. Choroby odogniskowe spowodowane są

- kompleks antygen-przeciwciało57. etologia wrzodzejacego zapalenia j. ustnej co nie powoduje:

- wirusy

- bakterie

- działanie temperatury

- działanie zw. chemicznych

-.......

58. załamek Catarda w otosklezozie, dotyczy 2000Hz, przewodzenie powietrzne? ktora czesc

zdania prawidłowa? true: oto, 2000, falsz-powietrzne, bo kostne59. audiogramy, wybrac z zaburzeniami odbiorczymi60.w jakich chorobach szum w jednym uchu:

-otoskleroza

-ch. Meniera

-nerwiak n. słuchowego61. jakie choroby z niedosłuchem odbiorczym:62. polip choanaly ( Killiana, z zatoki szczękowej, zwisa se przez nozdrza tylne)

- z kom sitowych tylnych i szczekowej

- kom sitowych tylnych63. objetosc kom. sitowych- 10-12ml 2-3ml wg BECKERA?moze kto to sprawdzić w tej drugiej książce64. co widac na zdj. Stenversa?65. produkcja wydzieliny w jamie nosowej

- 1000ml- prawidłowe z prelekcji

- 200ml66.objawy ropnia w płacie skroniowym

- afazja sensoryczna i amnestyczna67. Objawy usznopochodnego zapalenia kosci skalistej:

- niedosłuch

-zawroty głowy

- ból silny w głebi głowy

-....

rózne kombinacje68. T3 w nowotworach krtani:69. T2 w now. jamy ustnej:

- do 2cm

- 2-4 cm

-...70. dno jamy ustnej: jakie miesnie71. Płaszczyzna Ohgrena

- pomiedzy nasada nosa a kątem zuchwy72. gdzie najrzadziej wystepuje now. wsród slinianek

-podjezykowa a czo tu? to? to :)

- male gruczoły slinowe

-przyuszna 80%73. ile jest małych grzuczołów slinowych? 700-1000??? a nie 300-500? 500-700 BECKER str 533 - 700-1000!74.nieprawidłowa odpowiedz;

- slinianka przyuszna wydziela sline śluzowa75.jak unerwione jest nosogardło:

-n. trójdzielny 2

-n.trójdzielny 3

-n. jezykowo gardłowy

- n. błedny

Prześlij komentarz

 
Top