REKLAMA

 


Przysadka
-kształt ziarenka fasoli
-leży na podstawie mozgu wewnątrz siodła tureckiego
-związana z podwzgorzem, z ktorym jest połączona szypułą, jak i bogatym splotem żylnym tworzącym krążenie wrotne
-składa się z:
a)przedniego płata
b) tylnego płata
PRZEDNI PŁAT
-embrionalnie z rozwijającej się jamy ustnej
-w histologii komorki zawierające cytoplazmę kwaso-, zasadochłonną lub słabo barwiącą się- barwnikooporną
(„chromofobową”)właściwości dotyczące barwliwości odpowiadają obecności hh. tropowych w ich cytoplazmie
-choroby przysadki raczej są spowodowane nadmiarem lub utratą czynności podwzgorza, rzadziej pierwotnymi zaburzeniami
przysadki
Objawy chorob przysadki:
-nadczynnośc: -najczęściej czynny hormonalnie gruczolak przedniego płata
-inne rzadsze przyczyny:
-hiperplazja
- raki przedniego płata
-wydzielanie hh. przez guzy nie wywodzące się z przysadki
-niektore zaburzenia podwzgorza
-niedoczynnośc: -procesy uszkadzające tj.: -uszkodzenie niedokrwienne
-leczenie chirurgiczne, radiologiczne
-reakcje zapalne
-gruczolaki nieczynne hormonalnie mogą wykraczac poza miejsce powstania
i niszczyc sąsiadujący rodzimy miąższ przysadki powodując jej niedoczynnośc
-miejscowy „efekt masy”:
radiologiczne nieprawidłowości siodła tureckiego wywołane przez:
-ekspansję siodła
-erozję kości
-uszkodzenie przepony siodła
Bezpośrednio znajdują się nn.wzrokowe i ich skrzyżowanie, przez to zmiany przysadki często uciskają włokna nn. skrzyżowania
wzrokowego. To daje początek „zaburzeniom pola widzenia”-klasycznie w postaci uszkodzenia w bocznym polu widzenia jako
tzw. „niedowidzenie połowiczne dwuskroniowe”
Gruczolaki przysadki mogą być przyczyną podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego z objawami: -bolu głowy
-nudnościami
-wymiotami
Gruczolaki rozprzestrzeniające się poza siodło na podstawę mozgu powodują napady padaczkowe lub wodogłowie zatorowe.
Zajęcie nn. czaszkowych powoduje porażenie tych nn. Czasem ostre krwawienie do gruczolaka może spowodowac objawy
gwałtownego powiększenia się zmiany i utraty świadomości UDAR PRZYSADKI wymaga on natychmiastowej interwencji
neurochirurgicznej, bo może spowodowac nagły zgon
NADCZYNNOŚC PRZYSADKI I GRUCZOLAKI PRZYSADKI
-nadmierne wytwarzanie hh. Przedniego płata
Gruczolaki przysadki(podział):
-wytwarzające prolaktynę
- -//- h.wzrostu
-mieszane (np. GH i PRL)
-adenokortykotropowe
-gonadotropowe
-nieczynne typu null cell
-wytwarzające TSH
Gruczolaki: -szczyt między 4 a 6 dekadą życia
-ok. 3% związanych jest z zespołem mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1
morfologia:-dobrze odgraniczone, łagodne zmiany, mniejsze guzy są ograniczone do siodła tureckiego
-większe rozszerzają się do obszaru ponadsiodłowego
-rozrastając się często niszczą siodło i wyrostki przedniej zatoki klinowej
-lokalnie mogą rozprzestrzeniac się do zatoki jamistej i klinowej
-makroskopowo: nieotorebkowane guzy naciekające sąsiadujące kości, oponę twardą i czasami mozgto gruczolaki
inwazyjne
-w większych gruczolakach częste są ogniska krwotoczne lub martwica
-mikroskopowo: względnie jednolite, wielokątne komorki tworzące płaty, beleczki lub brodawki
-delikatna, galaretowata konsystencja wielu zmian
-jądra mogą być jednolite lub pleomorficzne, cytoplazma kwaso-,zasado-, lub barwnikooporna
-ten monomorfizm komorkowy i brak wyraźnego układu włokien retikulinowych odrożnia gruczolaki od
nienowotworowego miąższu przedniego płata
Gruczolaki prolaktynowe (prolaktinoma):
-nadczynne hormonalnie guzy przysadki
-hiperprolaktynemia powoduje: brak miesiączki
mlekotok
utratę libido
bezpłodnośc
- u kobiet w wieku reprodukcyjnym wykrywane we wcześniejszym stadium
- objawy u mężczyzn i starszych kobiet mogą być subtelne i guzy mogą osiągac znaczne rozmiary przed ich klinicznym
ujawnieniem
- hiperprolaktynemia może być wywołana przez: -ciążę
-leczenie wysokimi dawkami estrogenow
-niewydolnośc nerek
-niedoczynnośc tarczycy
-zmianiami w podwzgorzu
-lekami np.rezerpina
-każda masa w okolicy nadsiodłowej może zaburzac prawidłowy hamujący wpływ podwzgorzowej dopaminy na wydzielanie
prolaktyny, powodując hiperprolaktynemię; jest to efekt ucisku na szypułę przysadki
-leczenie: bromokryptyna(agonista rec. Dopaminy) powoduje obkurczenie się nowotworu
Gruczolaki somatotropowe:
-wydzielają GH lub mieszaninę GH i innych hh 2 częstośc występowania
-objawy kliniczne mogą być nieznaczne, więc guz może osiągac duże rozmiary
-wewnątrz cytoplazmy można wykazac obecnośc GH barwieniem immunohistochemicznym
-aktywna mutacja genu GNASI (na chromosomie 20q13)
-GNASI to gen „imprintowany”- w normalnej przysadce ekspresja dotyczy 1 allelu- utrata imprintingu jest powszechna podczas
nowotworzenia
-gdy występują przed zamknięciem nasad kości długich to mamy gigantyzm wtedy wzrost wymiarow ciała z
nieproporcjonalnym wydłużeniem ramion i nog
-gdy po zamknięciu nasad kości długichakromegalia jest znaczny wzrost ograniczony do tk. miękkich, skory, wnętrzności oraz
kości twarzy, rąk, stop; powiększenie szczęki powoduje jej wysunięcie do przodu (prognatyzm) z poszerzeniem dolnej części
twarzy i rozdzieleniem zębow; ręce i stopy są powiększone, z szerokimi, kiełbasowatymi palcami
-wydzielanie GH to też zaburzenia polegające na:
-nietolerancji glukozy i cukrzycy
-ogolne osłabienie mięśni
-nadciśnienie
-zapalenie stawow
-osteoporoza
-zastoinowa niewydolnośc serca
Gruczolaki kortykotropowe:
-mikrogruczolaki
-klinicznie nieme lub wywołują hiperkortyzolemię( zespoł Cushinga)(stymulacja ACTH na korę nadnerczy);jeśli hiperkortyzolemia
jest spowodowana przez nadmierną syntezę ACTH przez przysadkę to choroba Cushinga
-duże klinicznie agresywne guzy u pacjentow po chirurgicznym usunięciu nadnerczy aby leczyc zespoł Cushinga zespoł
Nelsona;mogą u nich wystąpic przebarwienia skory( hiperpigmentacja)
Inne nowotwory przedniego płata:
-gruczolaki nieme (null cell)-20%
-gruczolaki gonadotropowe (LH i FSH)- 10-15%
-gruczolaki tyreotropowe (TSH)- 1%
-raki przysadki-b. rzadko- potencjalnie zawsze dają odległe przerzuty
niedoczynnośc przysadki:
-spadek czynności przedniego płata
-może być:wrodzona albo nabyta, rzadziej guzy np. podwzgorza
-niedoczynnośc przysadki z towarzyszącą jej dysfunkcją tylnego płata w postaci moczowki prostej jest prawie zawsze
pochodzenia podwzgorzowego
-przyczyny:-gruczolaki przysadki nie wydzielające hh
-martwica niedokrwienna przysadki
-ablacja przysadki wskutek lecz. chirurgicznego lub radiologicznego
-inne rzadsze:-zespoł pustego siodła
-zmiany zapalne jak sarkoidoza lub gruźlica
-urazy
-przerzuty nowotworowe do przysadki
Zespoł Sheehana lub martwica poporodowa przedniego płata to najczęstsza ważna forma martwicy niedokrwiennej;
powiększony gruczoł jest szczegolnie narażony na urazy niedokrwienne u kobiet, u ktorych wystąpił silny krwotok i spadek
ciśnienia krwi w okresie okołoporodowym.
„Puste siodło” może być wynikiem każdego procesu, ktory niszczy częśc lub cały gruczoł;termin ten używamy do określenia
powiększonego i pustego siodła, co spowodowane jest przewlekłym wpuklaniem się przestrzeni podpajeczynowkowej w obręb
siodła; u takich chorych dochodzi do poszerzenia siodła i ucisk na przysadke;głownie u kobiet otyłych po licznych ciążach; może
być związane z ograniczeniem pola widzenia i z zaburzeniami hh; często hiperprolaktynemia
-objawy niedoczynności: - u dzieci zaburzenia wzrostu( spadek GHkretynizm przysadkowy)
-brak miesiączki
-bezpłodnośc
-obniżenie libido
-impotencja
-utrata owłosienia łonowego i pachowego u kobiet
-objawy niedoczynności tarczycy, nadnerczy
-brak laktacji po porodzie
-bladośc spowodowana utratą efektu stymulującego MSH na melanocyty
Zespoł tylnego płata
-budowa: komorki glejowe (pituicyty) i wypustki aksonow wychodzących z ciała kom. Nerwowych zlokalizowanych w jądrze
nadwzrokowym i przykomorowym
-ważne są zaburzenia ADH tj. moczowka prosta i wydzielanie nadmiernie wysokich poziomow ADH
-niedobor ADH powoduje moczowkę (może ona być rezultatem np. urazu głowy, nowotworow, stanow zapalenia podwzgorza
lub przysadki i wskutek działań chirurgicznych
-moczowka z niedoboru ADH to „centralna” („nefrologiczna” to brak reakcji kanalikow nerkowych na krążący ADH);objawy
kliniczne:
-wydzielanie wielkich objętości rozcieńczonego moczu o niskim ciężarze
właściwym(niezdolnośc nerek do prawidłowej resorpcji wody z moczu)
-spadek stężenia Na i osmolalności surowicy wskutek nadmiernej utraty wody przez nerki, co
powoduje pragnienie
-zespoł nadmiernego wydzielania ADH (SIADH)-wzrost wydzielania ADH;powoduje to resorpcję nadmiernej ilości wolnej wody
przez to jest hiponatremia;przyczyny:-ektopowe wydzielanie ADH przez nowotwory złośliwe(rak drobnokom. Płuc)
-nienowotworowe choroby płuc
-miejscowe uszkodzenia podwzgorza/tylnego płata
Objawy:-hiponatremia
-obrzęk płuc
wzrasta całkowita ilośc wody ale objętośc krwi w normie i nie powstają obrzęki obwodowe
Tarczyca:
-dwupłatowa struktura leżąca z przodu i poniżej krtani
-embrionalny rozwoj z uwypuklenia nabłonka gardła
-zbudowana z okrągłych pęcherzykow, wyścielonych nabłonkiem od niskiego sześciennego do cylindrycznego i wypełnionych
koloidem bogatym w tyreoglobulinę
Nadczynnośc tarczycy:
-wzrost poziomu krążącego wolnego T3 iT4
-najczęstsza postac tyreotoksykozy
-przyczyny tyreotoksykozy:-związane z nadczynnościa tarczycy:
-pierwotne:
-choroba Gravesa
-nadczynne („toksyczne”) wole wieloguzkowe
-nadczynny(„toksyczny”) gruczolak
-wtorne:
-gruczolak przysadki wydzielający TSH(rzadki)
niezwiązane z nadczynnościa tarczycy:
-podostre ziarniniakowe zapalenie tarczycy(bolesne)
-podostre lifocytowe zap. Tarczycy(niebolesne)
-wole jajnika(potworniak jajnika z ektopową tarczycą)
-sztuczna tyreotoksykoza(przyjmowanie egzogennej tyroksny)
-objawy tyreotoksykozy:
-skora miękka, gorąca i zarożowiona
-nietolerancja ciepła i nadmierne pocenie się
-nadmierny metabolizm-utrata masy ciała mimo wzrostu apetytu
-wzmożona perystaltyka
-zaburzenia wchłaniania i biegunki
-kołatanie serca, tachykardia
-objawy nerwowego drżenia
-nadpobudliwośc
-chwiejnośc emocjonalna
-osłabienie mm. Obwodowych(miopatia tarczycowa)
-szerokie, sprawiające wrażenie przerażonego spojrzenia i niedomykające się powieki wynik
nadmiernej stymulacji dźwigacza powieki gornej ze strony układu sympatycznego(tylko w Gravesie prawdziwa oftalmopatia
tarczycowa)
-apatyczna nadczynnośc tarczycy:u osob starszych u ktorych wspołistniejące choroby mogą zafałszowac typowe objawy
nadmiernego wydzielania hh. tarczycy
-pomiar stężenia TSH w surowicy-najleszy do monitorowania(gdy nadczynnośc zwiazana z przysadka lub podwzgorzem to TSH w
normie lub podwyższone)
-dużą wartosc ma pomiar wychwytu radioaktywnego jodu przez tarczycę
niedoczynnośc tarczycy:
-pierwotna lub wtorna
-objawy kliniczne:, -obrzęk śluzakowaty ;-kretynizmrzadko spowodowany wrodzonym błędem metabolicznym(np.niedobor
enzymatyczny),przez co zaburzona biosynteza hh.tarczycy na normalnym poziomie(kretynizm sporadyczny)
objawy kretynizmu:-nieprawidłowy rozwoj układu kostnego i CUN z ciężkim opoźnieniem umysłowym, niski wzrost, grube rysy
twarzy i przepuklina pępkowa
-przyczyny niedoczynności tarczycy:
-pierwotne:-poablacyjne(po lecz. Chirurgicznym lub terapii jodowej)
-pierwotna idiopatyczna niedoczynnośc tarczycy
-zapalenie Hashimoto
-niedobor jodu
-wrodzony defekt biosyntetyczny(wole dyshormonogenetyczne)
-wtorne:-uszkodzenie przysadki lub podwzgorza(nieczęste)
-objawy obrzęku śluzakowatego(u starszych dzieci):
-apatyczni
-źle znoszą niskie temperatury
-często otyli
-obrzęk bogaty jest w mukopolisachrydy kumulowane w skorze, tk.podskornej i w wielu miejscach w trzewiach, co powoduje
roszerzenie i pogrubienie rysow twarzy, powiększenie języka i pogrubienie głosu;osłabiona jest perystaltyka jelit-przez to
zaparcia;wysięki osierdziowe
-pomiar TSH-najbardziej czuły test(w pierwotnej jest wzrost)
-stężenie T4 jest obniżone w każdym przypadku
Choroba Gravesa:
-endogenna nadczynnośc tarczycy
-triada objawow:-tyreotoksykoza
-oftalmopatia z następowym wytrzeszczem
-dermopatia(tzw obrzęk przedgoleniowy)
-szczyt 20-40r.ż
-kobiety częściej
-związana z dziedziczeniem antygenu ludzkich leukocytow(HLA)-DR3
-patogeneza:-zaburzenie autoimmunologiczne; w surowicy przeciwciała przeciwko rec.TSH, peroksysomom tarczycy i
tyreoglobulinie; głownym antygenem przeciwko ktoremu powstają przeciwciała jest rec.TSH tj.immunoglobulina stymulująca
tarczycę-TSI
TGI-tarczycowa immunoglobulina stymulująca wzrost
Immunoglobuliny hamujące wiązanie tyreotropiny z kom. Tarczycy-TBII
Przeciwciała skierowane przeciwko rec. TSH uczestniczą też w oftalmopatii naciekającej charakterystycznej dla Gravesa.
Niektore tkanki poza tarczycą (np. fibroblasty oczodołow) wykazują na swej powierzchni nieprawidłową ekspresję rec.TSH. W
odpowiedzi na krążące przeciwciała skierowane przeciwko rec. TSH i inne cytokiny, fibroblasty te rożnicują się do dojrzałych
adipocytow i także wydzielają hydrofilne glikozaminoglikany do zrębu, przyczyniając się do wytrzeszczu. Według podobnego
mechanizmy może dochodzic do powstawania dermopatii.
-w Gravesie i Hashimoto zwiększa się częstośc występowania innych chorob autoimmunologicznych tj:-toczeń trzewny
układowy, niedokrwistośc złośliwa, cukrzyca typu I, choroba Addisona
-morfologia Gravesa:-gruczoł powiększony w sposob rozlany, gładki, miekki, torebka nieuszkodzona
-nieleczona:kom pęcherzykow mikroskopowo wysokie i kolumnowe i bardziej stłoczonemoże dojśc
do powstania małych brodawek uwypuklających się do światła pęcherzykow
-brodawki nie mają rdzenia włoknisto-naczyniowego
-koloid w świetle pęcherzyka-blady z muszelkowatym brzegiem
-nacieki głownie z limfocytow T;występują ośrodki rozmnażania
-tkanki oczodołu obrzęknięte, może dojśc do włoknienia mm.oczodołu w poźniejszym okresie
-cechy kliniczne:-oftalmopatia
-dermopatia
-powiększenie tarczycy zwykle rowne i symetryczne
-wytrzeszcz może się utrzymywac lub postępowac-zależy od leczenia, czasem skutkuje uszkodzeniem rogowki i
ślepotą
-w badaniu: wzrost FT4 i FT3 i spadek TSH
-badanie radioizotopowe wykazuje rozlany wychwyt jodu
Rozlane wole nietoksyczne i wole wieloguzkowe:
-wole-oznacza nieprawidłowości w syntezie hh.tarczycy, zwykle przez niedobor jodu w pożywieniu
-wole endemiczne-w rejonach gdzie jest mało jodu
-wole sporadyczne-rzadziej, częściej u kobiet,szczyt w okresie pokwitania i u młodych dorosłych, u ktorych wzrasta fizjologiczne
zapotrzebowanie na tyroksynę;może mieć na niego wpływ:-nadmiar Ca
-warzywa np.kapusta, kalafior,brukselka, rzepa
-w innych przypadkach to oznaka wrodzonego defektu enzymatycznego, ktory wpływa na sytezę hh.tarczycy
-morfologia:- wzrost TSH
-rozlane, symetryczne powiększenie gruczołu (rozlane wole nietoksyczne)
-powiększony, bogaty w koloid gruczoł (wole koloidowe)
-powierzchnia przekroju tarczycy brązowa, niekiedy zmatowiała i przezroczysta
-mikroskopowo: kom. przerośniete we wczesnym stadium choroby; spłaszczone i sześcienne w okresie
inwolucji
-wole guzowate lub wieloguzowate-nieregularne powiększenie tarczycy spowodowane nawracającymi
epizodami stymulowania i inwolucji
-wole guzkowe to wielopłatowy,asymetryczny, powiększony gruczoł, ktory może osiągac duże rozmiary;na przekroju
nieregularne guzki; zmiany wsteczne są zwykle częste, zwłaszcza w starszych zmianach i obejmuja obszary włoknienia,
krwawienia, zwapnień i zmian torbielowatych; mikroskopowo:pęcherzyki z koloidem, wyścielone płaskim, nieaktywnym
nabłonkiem oraz obszary nabłonkow pęcherzykow z cechami hipertrofiii i hiperplazji
-cechy kliniczne: -zaburzony wygląd kosmetyczny
-może być dysfagia
-ucisk drog oddechowych i dużych naczyń szyi
czasem nadczynne guzki mogą rozwijac się w obrębie wola powodując w konsekwencji nadczynnośc tarczycyjest to zespoł
Plummera, nie towarzyszy temu oftalmopatia i dermopatia
-rzdziej wole może być związane z niedoczynnością tarczycy
Zapalenie tarczycy
Można rozrożniac:1)nagłe pojawienie się lub czas trwania zmiany(ostry, podostry, przewlekły)
2)przeważający rodzaj nacieku zapalnego(neutrofile, limfocyty bądź naciek ziarniniakowy)
Przewlekłe zapalenie limfocytowe (Hashimoto)
-o podłożu autoimmunologicznym
-patogeneza:-pierwotna przyczynadefekt limfocytow T( tu zarowno odpowiedź komorkowa i humoralna)
-aktywacja limfocytow T CD4+ indukuje powstawanie cytotoksycznych limfocytow T CD8+ i autoprzeciwciał
-naciekanie przez cytotoksyczne limfocyty T jest przede wszystkim odpowiedzialne za destrukcję
miąższuuczulone limfocyty B wydzielają hamujące przeciwciała skierowane przeciwko rec. TSH to blokuje działanie TSH, przez
to niedoczynnośc tarczycy
-Znaleziono związek miedzy obecnością choroby i podtypami HLA-DR3 i DR5
-morfologia:-symetrycznie, rownomiernie powiększona
-torebka niezmieniona
-powierzchnia przekroju blada, szarobrązowa, twarda, czasem krucha
-mikroskopowo:rozlany naciek miąższu przez jednojądrowe komorki zapalne
-komorki nabłonka z obfitą, kwasochłonną, ziarnistą cytoplazmąto komorki Hurthla lub oksyfilne-jest to
metaplastyczna reakcja normalnych sześciennych komorek pęcherzykow na uszkodzenie w cytoplazmime licznych
mitochondriow
-cechy kliniczne:-miedzy 45 a 60 r.z
-częsciej u kobiet (10-20:1)
-niebolesne powiększenie tarczycy
-niedoczynnośc rozwiją się stopniowo, ale może być poprzedzone przejściową tyreotoksykozą wskutek
pęknięcia pęcherzykow z wtornym uwalnianiem hh.
-u chorych z Hashimoto jest zwiększone ryzyko rozwinięcia się w tarczycy chłoniaka nieziarniczego z komorek B
podostre zapalenie ziarniniakowe (de Quervain)
-miedzy 30 a 50 r.ż
-częściej u kobiet
-często poprzedzone infekcyjnym zapaleniem gornego odcinka drog oddechowych
-morfologia:-guz twardy,z niezmienioną torebką
-naciek z leukocytow wielopłatowych obojętnochłonnych z czasem zastępywane limfocytami, komorkami
plazmatycznymi i makrofagammipobudzana jest reakcja ziarniniakowa i tworzą się komorki olbrzymie
-cechy kliniczne:-początek ostry, z bolem szyi( podczas połykania), gorączką, złym samopoczuciem i powiększeniem tarczycy
-przejściowa nadczynnośc
-leukocytoza i zwiększona sedymentacją erytrocytow
-przejściowa niedoczynnośc (przez postępujące uszkodzenie tarczycy)
-samoograniczenie-większośc wraca do stanu eutyreozy w ciągu 6-8 tyg
Podostre zapalenie limfocytowe
-„nieme”,”bezbolesne”
-często w następstwie ciąży
-autoimmunologiczna etiologia
-bezbolesne zgrubienie na szyi
-cechy nadmiernej aktywności hh. Tarczycy
-powrot do eutyreozy w ciągu kilku miesięcy
-może dojśc do hipotyreozy
-naciek limfocytarny z tworzeniem się ognisk rozmnażania
inne rodzaje zapalenia:
-Zapalenie Riedla-występuje nasilone włoknienie tarczycy i sąsiednich struktur
-Popalpacyjne zapalenie tarczycy
Nowotwory tarczycy
-większośc to zmiany łagodne bądź guzki pęcherzykowe lub też ograniczone nienowotworowe zmiany
gruczolaki:
-łagodne, pochodzą z komorek nabłonkowych pęcherzykow
-pojedyncze, izolowane zmiany
-trudne do odrożnienia z guzkami przerostowymi i rzadziej występującymi rakami pęcherzykowymi
-morfologia:-zmiana pojedyncza, kulista z dobrze ukształtowaną torebką
-w histologii: jednorodne pęcherzyki, ktore zawierają koloid
-typy gruczolakow:beleczkowy, mikro i makropęcherzykowy-zależą od uformowania pęcherzykow i zawartości
koloidu
-komorki nowotworowe:jednorodne, z wyraźnie widoczną błoną komorkową(czasem żywo kwasochłonna
ziarnista cytoplazma)
-wnikliwa ocena ciągłości torebki ma podstawowe znaczenie ponieważ obecnośc inwazji torebki i/lub naczyń
krwionośnych stanowi najbardziej wiarygodne kryterium rożnicowania rakow pęcherzykowych i gruczolakow
gruczolak toksyczny:
-nie wykazuje aktywności funkcjonalnej, nieliczne wytwarzają hh. Tarczycy
-hh występują niezależnie od stymulacji TSH tzw. „guzki autonomiczne”
-aktywna mutacja genu rec. TSH lub GNAS1
-cechy kliniczne:-niebolesne
-czasem objawy miejscowe tj. trudności w połykaniu
-może być tyreotoksykoza
-gruczolak toksyczny w badaniu radioizotopowym to guzki „ciepłe” lub „gorące”
-robimy USG, biopsję aspiracyjną cienkoigłową, do ostatecznego rozpoznania robimy badanie histologiczne
resekowanej zmiany
-obecnośc nacieku torebki i inwazji naczyń wskazuje na złośliwy charakter
Raki:
-związany z ekspozycją rec. estrogenowych na komorki nowotworowe zmienionego nabłonka tarczycy
-głowne typy:-rak brodawkowaty
-rak pęcherzykowy
-rak rdzeniasty-rozwija się z kom. C
-rak anaplastyczny
-reszta rozwija się z komorek nabłonkowych
-rodzinne raki rdzeniaste występują w zespole MEN2 i związane są z mutacją protoonkogenu RET w linii germinalnej
-zarowno mutacja typu utraty funkcji genu APC w rodzinnej polipowatości gruczołowej jak i zmiany w obrębie genu PTEN w
zespole COWDENA( zespoł mnogich hamartoma) są związane z predyspozycją do rakow tarczycy
-RET jest często aktywowany w rakach brodawkowatych ze względu na jego lokalizację obok innych konstytutywnie aktywnych
genow
-mutacje inaktywujące gen TP53 są rzadko spotykane w zrożnicowanych rakach tarczycy, ale częste w anaplastycznych
-promieniowanie jonizujące:-ekspozycja na promieniowanie do 20r.ż-ważny czynnik
-większośc rakow po promieniowaniu to brodawkowate; posiadają rearanżację genu RET
-poprzedzające choroby tarczycy:-długotrwałe wole wieloguzkowe-mogą powstac raki pęcherzykowe
-niektore gruczolaki pęcherzykowe
-chłoniaki tarczycy w większości wywodzą się z zapalenia, ale to nie znaczy że zapalenie
zwiększa ryzyko rakow
Rak brodawkowaty:
-wywołany ekspozycją na promieniowanie
-morfologia:-pojedynczo lub wieloogniskowo w obrębie tarczycy
-czasem otorebkowany, ograniczony, a czasem nacieka
-zmiany zawieraja pola włoknienia i zwapnienia, często o charakterze torbielowatym
-rozpoznanie ostateczne na podstawie oceny mikroskopowej-ustala się na podstawie struktury jądra(ma ono
rozproszona chromatynę, niekiedy dająca obraz optycznie jasny, pusty, określany jako „ground-glass” lub „oczka sierotki Ani”
-brodawki nownotworowe mają gęsty rdzeń włoknisto-naczyniowy
-koncentryczne struktury nawapnień określane mianem „psammoma body” są często stwierdzane w obrębie
tych brodawek
-nacieki limfoidalne w obrębie guza, ale rzadko jest inwazja naczyń
-przerzuty w okolicznych węzłach chłonnych
-cechy kliniczne:-nieczynne hormonalnie
-niebolesna masa w obrębie szyi bądź jako przerzuty w węzłach chłonnych szyjnych(przerzuty nie mają wpływu
na dobre rokowanie); czasem przerzuty w obrębie płuc
-rokowanie mniej korzystne u starszych i u pacjentow z naciekaniem tkanek otaczających tarczycę lub z
odległymi przerzutami
rak pęcherzykowy:
-drugi co do częstości
-dorośli w średnim wieku
-morfologia:-makroskopowo cechy naciekania lub wyraźnie odgraniczony
-duże zmiany mogą naciekac do tkanek miękkich szyi
-mikroskopowo:jednorodne komorki tworzące małe pęcherzyki przypominające normalną tarczycę
-istnieją też warianty tych rakow zbudowanych z kom. Hurthla
-naprawidłowości związane z tworzeniem się genu fuzyjnego PAX8-PPARgamma1
-cechy kliniczne:-pojedyncze „zimne”guzki
-czasem mogą być nadczynne
-przerzuty drogą krwi do płuc, kości i wątroby
-leczenie:chirurgiczne usunięcie
-lepiej zrożnicowane zmiany mogą być stymulowane przez TSH, pacjenci są leczeni hh.tarczycy po operacji, aby
obniżyc stężenie endogennego TSH
rak rdzeniasty:
-nowotwory neuroendokrynne wywodzące się z kom. C
-wydzielają kalcytoninęistotne w diagnostyce i pooperacyjnej kontroli chorych
-czasem mogą wydzielac też inne hh.polipeptydowe tj. antygen karcynoembrionalny, somatotropina,serotonina, VIP
-zmiana sporadyczna w 80%, 20% to rodzinne przypadki (zespoł MEN2A lub 2B)
-mutacja protoonkogenu RET w linii zarodkowej ma duże znaczenie
-szczyt w 50-60 r.ż, te związane z MEN2A lub 2B u młodszych pacjentow także u dzieci
-morfologia:-odosobniona zmiana lub zmiany mnogie
-wieloogniskowośc w przypadkach rodzinnych
-mikroskopowo komorki o kształcie od wielobocznego do wrzecionowatego, ktore mogą tworzyc gniazda,
beleczki, pęcherzyki
-bezkomorkowe złogi amyloidu utworzone są przez zmienione cząsteczki kalcytoniny-charakterystyczn cecha
-w rodzinnej-wieloogniskowa hiperplazja kom. C
-cechy kliniczne:-guzowata masa w obrębie szyi, przez to może nastąpic ucisk tj. dysfagia i chrypka
-nie ma hipokalcemii
Rak anaplastyczny:
-najbardziej agresywny
-głownie u starszych
-morfologia:-duże masy, rozrastające się szybko poza torebkę tarczycy do struktur szyi
-wysokie anaplastyczne komorki prezentujące 3 wyraźne struktury często występujące łącznie: dużę
pleomorficzne komorki olbrzymie, kom. Wrzecionowate o wyglądzie kom. Mięsakowych i kom. o niewyraźnych cechach
płaskonabłonkowych
-obecnośc mutacji TP53
-cechy kliniczne:-rosną gwałtownie mimo leczenia
-częste przerzuty odległe
PRZYTARCZYCE
1. Nadczynność przytarczyc
-pierwotna
-wtorna
-trzeciorzędowa
(wtorna i trzeciorzędowa u pacjentow z przewlekła niewydolnością nerek)
A)Pierwotna nadczynność przytarczyc
-spowodowana przez gruczolaka, pierwotną hiperplazję, rzadko rakiem
-głownie u kobiet
-występuje sporadycznie
Gruczolak
-80-90%
-może się znajdować blisko tarczycy lub ekotopowo (w środpiersiu)
-zwykle ograniczony do jednego gruczołu
-jednakowe, wieloboczne kom, z małym centralnie położonym jądrem
-występuje kilka gniazd kom oksyfilnych(zawierają kwasochłonną, ziarnistą cytoplazmę)
-na brzegu gruczolaka obecna uciśnięta prawidłowa tkanka przytarczyc
-figury mitotyczne występują rzadko
Hiperplazja
-10-20%
-zajmuje więcej niż jeden gruczoł
-hiperplazja komorek głownych
-występuje w postaci rozlanej lub wieloguzkowej
-ilość tkanki tłuszczowej małą
Rak
-<1 font="">
-5-10g
-jędrne, twarde guzy
-cechy cytologiczne i aktywność mitotyczna podobna do gruczolaka
-2 cechy złośliwości
*nacieka otaczające tkanki
*przerzuty
Zmiany w innych narządach
-szkielet
*erozja kości
*powstają beleczki podobne do tych w osteoporozie
*kora kości cieńsze
*uwalniane sole wapnia
*powstają ogniska krwotoczne i tworzy się torbiel kostna- osteitis fibrowa,
cystica
-nerki
*kamica nerkowa
*wapnica nerek
Objawy kliniczne nadczynności:
-wzrost stężenia wapnia we krwi
-wzrost PTH w surowicy
-bol kości
-kamica nerkowa
-zaburzenia żołądkowo-jelitowe(zaparcia, nudności, wrzody, zapalenie trzustki itp.)
-depresje
-napady padaczki
-wielomocz i polidypsja
-osłabienie mięśni i hipotonia
-osteoporoza
-włoknisto-torbielowate zapalenie kości
-złamania kości
B) Wtorna nadczynność przytarczyc
-nazywamy tak każde schorzenie z przewlekłym obniżeniem poziomu wapniowe krwi, gdyż prowadzi to do kompensacyjnego
wzrostu aktywności przytarczyc
Przewlekła niewydolność nerek-> spadek wydalania fosforanow-> hiperfosfo-> spadek stężenia wapnia we krwi-> stymulacja
przytarczyc
-przytarczyce są hiperplastyczne
-gruczoł zawiera większą ilość komorek głownych lub kom wodojasnych
-kom są rozmieszczone w sposob rozlany lub wieloogniskowo
-małą ilość kom tłuszczowych
-zmiany w kościach(jak w pierwotnej)
-zwapnienia przerzutowe w płucach, żołądku, naczyniach krwionośnych
Objawy kliniczne
-głownie związane z przewlekłą niewydolnością nerek
-stężenie PTH blisko normy
-niedokrwienie
C) Trzeciorzędowa
-u niektorych ludzi czynność przytarczyc może być nadmierna , powodując hiperkalcemię, konieczne usunięcie gruczołu.
2. Niedoczynność przytarczyc
-rzadsza
-ablacja chirurgiczna razem z tarczyca
-wrodzony brak przytarczyc-w zespole D. George’a)
-autoimmunologiczna niedoczynność przytarczyc spowodowana defektem funkcjonalnych limfo T
Objawy( są to objawy hipokalcemii)
-nadwrażliwość nerwowo mięśniowa( mrowienia, tężyczka, skurcze mięśni, skurcze podudzi i stop
-arytmie
-wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego
-napady padaczkowe
-zaćma
-zwapnienie zwojow podstawy mozgu
-nieprawidłowości zębow
Nadczynność kory nadnerczy:
Hiperkortyzolizm – ch. Cushinga (wzrost poziomu glikokortykosteroidow)
W praktyce jest wywołany podaniem egzogennych GKS. Reszta przypadkow endogennych:
· Pierwotna choroba podwzgorza i przysadki (wzr ACTH)
· Pierwotna hiperplazja / nowotwor kory nadnerczy
· Ektopowe wydzielanie ACTH przez nowotwory
Pierwotna choroba podwzgorza znana jako choroba Cushinga (gdy wzrasta poz. ACTH), to 50% spontanicznych endogennych z.
Cushinga/
· 30 – 40 rok życia 3K : 1M
· większość ma gruczolaka przysadki wytwarzającego ACTH (nieuciskowy)
- mikrogruczolak
- >10mm makrogruczolak
W związku z mutacją gruczolaki nie są wrażliwe na działanie zwrotne kortyzolu, w odrożnieniu od prawidłowych kortykotropow.
Reszta ma hyperplazję kom. kortykotropowych bez odgraniczonego gruczolaka lub nieprawidłową stymulację z podwzgorza.
W nadnerczach może być rożnego stopnia obustronna guzkowata hiperplazja kory nadnerczy z powodu podwyższonego ACTH.
Hiperplazja kory daje hiperkortyzolizm.
Pierwotny nowotwor + hiperplazja => 25-30% z. Cushinga, czasem określając do jako nadnerczowy z. Cushinga lub z. Cushinga
niezależny od ACTH.
Większość nadnerczowych z. Cushinga wywoła jednostronny nowotwor kory nadnerczy, obustronny jest rzadki wśrod
pierwotnych.
Mikroguzki są rodzinne, najczęściej towarzyszy im rownież nadmierne wydzielanie w innych gruczołach.
Ektopowe wydzielanie ACTH przez guzy nieendokrynne to większość przypadkow endogennego z. Cushinga. Najczęściej rak
drobnokomorkowy płuca. Czasem może też wydzielać CRH, co też wpływa na wzrost ACTH.
morfologia:-Pacjent z egzogennym GKS – prowadzi to do supresji ACTH i obustronna atrofią kory nadnerczy (utrata warstwy
pasmowatej i siatkowatej). Warstwa kłębkowata prawidłowa (bo na nią ACTH nie działa). Gdy z. Cushinga jest endogenny to
nadnercza są przerośnięte lub zawierają nowotwory.
Gdy rośnie ACTH to jest obustronna hiperplazja. Kora jest rozlana, pogrubiona i żołta, bo rośnie ilość komorek bogatych w
tłuszcz (warstwa pasmowata i siatkowata).Hiperplazja guzkowa może być widoczna wyraźnie i często występuje.
Pierwotnej hiperplazji mikroguzkowej towarzyszy brązowo-czarna pigmentacja kory nadnerczy (odkładanie lipofuscyny i
neuromelaniny w warstwie pasmowatej).
Pierwotne nowotrowy nadnerczy, mogą być łagodne i złośliwe.
- gruczolak (łagodny) – otorebkowane, żołte guzy, do 30g
Mikroskopowo: kom bogate w lipidy, przylegająca kora i kora po przeciwnej stronie jest atroficzna (bo zahamowanie wytw ACTH
przez wzrost kortyzolu).
- raki – 200-300g
morfologicznie – nieczynny rak nadnerczy
Przysadka
-Zmiany we wszystkich rodzajach z. Cushinga
wzrost GKS (endo/egzo) powoduje zmiany hialinizacyjne Crooke’a
Ziarnista, zasadochłonna cytoplazma kom. wytwarzających ACTH – z powodu nagromadzenia cytokeratyny, filamentow
pośrednich w cytoplaźmie komorek.
Z. Cushinga pochodzenia podwzgorzowo – przysadkowego: przysadka zawiera gruczolaka wydzielającego ACTH lub ogniska
hiperplastycznych komorek wytwarzających ACTH
HIPERALDOSTERONIZM:
podwyższenie stężenia aldosteronu powoduje zatrzymanie sodu i wydzielanie potasu.
Pierwotna / wtorna odpowiedź na RAA:
Poziom reniny w osoczu rośnie, gdy:
· spada perfuzja nerek
· tętnicza hipowolemia i obrzęki (niewydolność serca, marskość wątroby)
· ciąża (estrogeny)
Supresja RAA i obniżenie poziomu reniny w osoczu – aldosteron wytwarzany przez nowotwor kory nadnerczy (gruczolak,
hiperplazja).
-Morfologia:Pierwotny hiperaldosteronizm (80%), to gruczolak wydzielający aldosteron w jednym z nadnerczy – z. Conna.
Otorebkowane, odgraniczone, małe, pojedyncze. U niektorych mogą występować liczne gruczolaki.
Raki są rzadkie!
Nie powstrzymują wydzielania ACTH, nie ma atrofii kory.
Morfologicznie nie do odrożnienia od innych gruczolakow.
Ok. 15% przypadkow wywołanych jest obustronną pierwotną hiperplazją kory nadnerczy – IDIOPATYCZNY
HIPERALDOSTERONIZM. W tych przypadkach korę nadnerczy obejmuje rozlana i nieregularna hiperplazja na skutek proliferacji
komorek warstwy kłębkowatej.
Zespół nadnerczowo – płciowy
Nadmiar androgenow może być efektem wielu schorzeń (gonady, nadnercza)
ACTH  nadnercza  dehysroepiandrosterol
 androstendiol
tkanki obwodowe  testosteron
W nowotworach tak, ale we wrodzonym przeroście nadnerczy rzadko. Bardziej prawdopodobny jest wtedy rak.
Wrodzony przerost: zab. autosomalne recesywne, ktore ma charakter dziedzicznego uszkodzenia enzymu biorącego udział w
syntezie kortyzolu, co z kolei powoduje wzrost ACTH (kompensacyjny). Daje to hiperplazję kory, wzrost androgenow i
prekursorow kortyzolu.
-Morfologia:W przypadku wrodzonego przerostu oba nadnercza są powiększone przez wzrost ACTH. Kora jest pogrubiała,
guzkowata, zajęta przez kom bogate w lipidy. W przednim płacie przysadki stwierdza się hiperplazję kom kortykotropowych
(wydz ACTH).
Niewydolność nadnerczy:
Może być pierwotna i wtorna.
Ch. Addisona – przewlekła niewydolność kory nadnerczy.
z. objawow:
· niemoc
· osłabienie
· słaba akcja serca
· zmiana koloru skory
Rzadko występuje postępujące uszkodzenie kory.
Objawy występują dopiero, gdy zajęte jest 90% kory.
Przyczyny:
1. - autoimmunizacja
- AIDS
- gruźlica
-przerzuty
2. - amyloidoza
- infekcja grzybicza
- hemochromatoza
- sarkoidoza
Autoimmunizacja występuje w 75 – 90% przypadkow (sporadyznie / rodzinnie).
50% tylko nadnercza
50% Hashimoto, niedokrwistość złośliwa, cukrzyca typ I, idiopatyczna niedoczynność przytarczyc.
Zespol wielogruczołowy
Z. w. typ I – autosomalna recesywna mutacja genu AIRE i chromosomie 21q.
Z. w. Typ II – choroba wieloczynnikowa zawiera 2 antygeny zgodności tkankowej: HLA- B8 / HLA- DR3 / HLA-DQ5.
Infekcje, zwłaszcza gruźlica i grzyby. Gruźlicze zap nadnerczy wywodzi się z aktywnej infekcji innego obszaru (płuca, ukł
moczowo-płciowy).
U pacjentow z AIDS, bo wzrost ryzyka infekcji (CMV, Mycobacterium) i nieinfekcyjnych (np. mięsak Kaposiego).
Przerzuty – bo nadnercza to częste miejsce, chociaż czynność jest zachowana, rozrost może prowadzić do degeneracji.
Źrodłem może być rak piersi, płuc, żołądka, jelit, czerniak złośliwy.
-Morfolgia:Z chorobami podwzgorza / przysadki WTORNYMI te są małe, spłaszczone struktury, zwykle zachowują żołty kolor
Jednolita cienka, atroficzna obwodka otacza nietknięty rdzeń.
Mikroskopowo atrofia komorek kory z utratą cytoplazmatycznych lipidow, zwłaszcza w warstwie pasmowatej i siatkowatej.
Pierwotny zespół autoimmunologiczny: te nieregularne obkurczenia gruczołow ktore mogą być trudne do rozpoznania
wewnątrz tk tłuszczowej nerek.
Mikroskopowo: zawiera tylko rozproszone komorki korowe w zapadniętej siateczce tkanki łącznej. Mamy zrożnicowany naciek
limfatyczny, ktory może naciekać rdzeń.
Gruźlica lub infekcje grzybicze – utkanie zostaje zatarte przez ziarniniakowatą rekację zapalną, taką samą jak w innych miejscach
infekcji. Uwidocznienie tego wymaga użycia specjalnych barwień.
Przerzuty – nadnercza powiększone, a utkanie zaburzone przez naciekający nowotwor.
Ostra niewydolność kory nadnerczy:
Nagłe odstawienie kortykoteroidow.
Stres w przewlekłej niewydolności kory nadnerczy (bo są wyczerpane rezerwy fizjologiczne)
Masywny krwotok nadnerczowy: leczenie p/zakrzepowe, po operacji, DIC, kobiety w ciąży.
Z. Waterhouse-Fridrichsena: posocznica uogolniona. Wyw przez N. meningitidis, H. influenzae – prawdopodobnie uszkadzają
naczynia przez toksyny.
Nowotwory:
Niewszystkie wydzielaja steroidy,żeby sprawdzic ktore są czynne a ktore nie robimy badania kliniczne, laboratoryjne, pomiar
steroidow
-nie mogą być rożnicowane na postawie morfologii
-morfologia:gruczolaki:-większośc jest niema, przypadkowo wykrywana
-dobrze odgraniczony,guzkowata zmiana czasem wychodząca poza jego torebkę
-na przekroju zołtobrązowe, bo lipidy w komorkach nowotworowych
-małe
-małe jądra, cytoplazma w zależności od lipidu może być kwasochłonna lub zwakuolizowana
-aktywnośc mitotyczna niewielka
-raki nadnercza- rzadko występujące nowotwory, mogą być w każdym wieku
-dziedziczne przyczyny:zespoł Beckwith-Wiedemanna
-większośc jest duża, inwazyjna,
-mogą być trudne do odrożnienia od gruczolakow gdy są otorebkowane
-naciekaja miejscowo
-przerzuty drogą limfatyczną i krwionośną
-średnie przeżycie-2 lata
-czynne lub nieczynne
- w dzieciństwie mogą być związane z wirylizacją, mało agresywne
- u dorosłych rak czynny hormonalnie, powoduje mieszany zespoł Cushinga i są bardziej agresywne
Rdzeń nadnerczy:
Guz chromochłonny:
-zbudowany z kom. chromochłonnych
-syntetyzuja i uwalniają katecholaminy i niekiedy inne hh. Peptydowe
-10% jest zwiazanych z MEN 2A i 2B, neurofibromatozą typu I, ch. Von Hippela-Lindaua,zesp. Strurge’a-Webera
-10% występuje pozanadnerczowo
-morfologia:albo mała odgraniczona zmiana, albo duża krwotoczna masa
-mikroskopowo zbudowany z wielobocznych bądź wrzecionowatych kom. chromochłonnych i kom. zrębu tworzących
małe gniazda, określane jako Zellballen
-cechy kliniczne:-nadciśnienie
-tachykardia
-kołatanie serca
-bole głowy, pocenie się, drżenie i zaburzenia czucia
-bol w obrębie jamy brzusznej i klatce piersiowej
-nudności, wymioty
Zespol mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej
Typ 1:-dziedziczony autosomalnie dominująco
-gen zlokalizowany na chromosomie 11q13-gen supresorowy nowotworu
-najczęsciej zajęte narządy:-przytarczyce,trzustka, przysadka
Typ 2A(zesp. Sipple’a):
-zajete są:tarczyca, rdzeń nadnerczy, przytarczyce
Typ 2B (zesp. Williama):
-zajęte: tarczyca i rdzeń nadnerczy

Prześlij komentarz

 
Top