REKLAMA

 


57. 4 miesięczne niemowlę karmione piersią, od tyg oddaje stolce ze śluzem oraz domieszką krwi. W bad fiz dziecka stwierdza się suchą, szorstką, zaczerwienioną skórę na twarzy, tułowiu oraz ramionach. W morfologii krwi obwodowej bez cech anemizacji. W wywiadzie od miesiąca rodzice rozszerzają dietę dziecka, aktualnie rozpoczęto podawanie homogenizowanego serka waniliowego oraz brzoskwiniowego 1xd. W tej sytuacji należy:
a) Zlecić dziecku bad. Kolonoskopowe w celu poszukiwania miejsca krwawienia
b) Zlecić bezwzględne przestrzeganie diety odpowiedniej do wieku – karmienie dziecka mlekiem matki i dalszą obserwację dziecka. Zlecić matce karmiącej dietę eliminacyjną
c)wprowadzić do diety preparaty hipoantygenowe zamiast pokarmu naturalnego
d) wykonać skórne testy alergologiczne na białko mleka krowiego i w przypadku wyniku + zlecić dietę eliminacyjną
e) podejrzewając obecność uchyłku Meckela skierować dziecka na scyntygrafię
58. Do grupy o wysokim ryzyku inwazyjnech ch. Pneumokokowej należą dzieci z:
a) HIV
b) niedokrwistością sierpowatą
c)asplenią
d) a,b,c
e) brak odp prawidłowej
59. Konsekwencja najistotniejsza ch. Kawasaki
a) tętniaki tętnic wieńcowych
b) posocznica
c) zap. Wątroby
d) zomr
e) por. układu nerwowego
60. W leczeniu niewydolności krążenia u dziecka najważniejsze będzie zastosowanie
a)chłodnych okładów
b)diuretyków
c) pyralginy
d)morfiny
e)diety niskosodowej
61. W populacji dziecięcej osłuchowo najczęściej stwierdza się:
a) szmery niewinne
b) skurczowe
c)ciągłe
d) rozkurczowe
e) wzmożoną akcentację II tonu
62. W koarktacji aorty najważniejszym elementem diagnostycznym będzie
a)różnoczasowe badanie tętna na kończynach górnych i dolnych
b) określenie szmeru nad sercem
c) określenie opukowe granicy serca
d) EKG
e)RTG klp
63. Objaw osłuchowy dla ubytków międzyprzedsionkowych:
a) holosystoliczny szmer w 4 pmż po lewej stronie
b)sztywne rozdwojenie II tonu
c) kilk śródskurczowy
d) paradoksalne rozdwojenie tonu II
e) szmer mezotele systoliczny


64. Kryteria duże gorączki reumatycznej
a) zap. Stawów, pląsawica, rumień obrączkowaty-brzeżny, podwyższone ASO
b) bóle stawów, zap. M. sercowego, guzki podskórne
c) zapalenie stawów, zap. m. sercowego, pląsawica, rumień obrączkowy – brzeżny, guzki podskórne
d) zap. Stawów, zap. m. sercowego, , pląsawica, rumień obrączkowy – brzeżny, podwyższone wskaźniki ostrej fazy
e) zap. Stawów, hepatopatia
65. Kryteria małe gorączki reumatycznej
a) podw. ASO, gorączka, bóle stawów, podw. Wsk.ostrej fazy, blok p-k
b) podw. ASO, gorączka, bóle stawów, blok p-k
c) gorączka, bóle stawów, podwyższone wskaźniki ostrej fazy. blok p-k
d) zap. Stawów, pod. ASO, gorączka, blok p-k
e) zap. Stawów, pod. ASO, gorączka, blok p-k, ruchy mimowolne
66. Diagnostyka biopsji nerki wskazana z wyjątkiem:
a) steroidooporny zespół nerczycowy
b) podejrzenie GPKZN
c) pierwsze ujawnienie zespołu nerczycowego u dziecka 5 letniego
d) zespół nerczycowy przed 1 rokiem życia
e)przebyta ONN o nieznanym podłożu
67. Kliniczny przypadek 11 letnia dziewczynka przyjęta do szpitala z podejrzeniem bakeryjnego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek. W ciągu doby oddała 1,5 litra moczu. W badaniach stwierdzono: kreatynina 1200umol/l, mocznik 57mmol/l, potas 7,54mmol/;
a) natychmiast antybiotyk, jeszcze przed posiewem
b) nawadnianie pozajelitowe i furosemid
c) natychmiastowe rozpoczęcie dializoterapii
d) TK jamy brzusznej w celu rozpoznania choroby nerek
e) zwiększenie płynów doustnie i furosemid doustnie
68. Przewlekła ch. nerek u dzieci w stadium 2-5 objawy PNN
1.niedokrwistość,
2.Hiperfosfatemia,
3.NT,
4. krwiomocz
5. obrzęki, płyn w osierdziu, białkomocz,
a.1,2,3,4,5
b.1,2,3
c.1,2,3,5
d.2,3,4,5,
e.2,3,4
69. Objaw przeszkody w odpływie moczu
a) czyli nagłe ograniczenie ilości wydalanego moczu z kolka nerkową,
b)nagły bezmocz,
c)bezmocz z okresową diurezą,
d)powiększenie nerek i ich bolesność
e) wszystkie

70. Najczęściej obserwowane zaburzenie metaboliczne w biegunce ostrej:
a) przewodnienie izitiniczne i kwasica oddechowa
b) odwodnienie hipertoniczne i zasadowica metaboliczna
c) odwodnienie izotoniczne i kwasica metaboliczna ???????????????????
d) odwodnienie izotoniczne i kwasica oddechowa
e) odwodnienie hipertoniczne i kwasica metaboliczna a może to? znalazłam coś takiego w mądrym internecie: http://www.czytelniamedyczna.pl/2293,leczenie-ostrych-biegunek-u-dzieci.html i tu piszą że najtrudniejszym etapem leczenia jest odwodnienie hiperosmolarne.
71. Diagnostyka celiakii
a) p/ciała AGA, TPO, ocena hist, bioptatu 12-tnicy
b) p/ciała EMA i TG, ocena histologiczna bioptatu XIIcy
c) p/ciała EMA i TG, ocena histologiczna bioptatu okrężnicy
d) A, B, C
e) brak prawidłowej odp.
72 W biegunce ostrej
a)optymalnym sposobem nawodnienia jest droga doustna, a nawodnienie pozajelitowe stosujemy tylko w ciężkim odwodnieniu, znacznych zaburzeniach metabolicznych, b. nasilonych wymiotach, zaburzeniach świadomości i innych stanach uniemożliwiających stosowania nawodnienia doustnego
b) zawsze nawadnianie pozajelitowe, bo doustne nieskutezne i nasila biegunkę
c) doustne tylko wtedy, gdy niemożliwy dostęp do żyły
d)standarden jest jednoczesne nawadnianie doustne i dożylne aby szybciej wyrównać odwodnienie
e)pozajelitowe tylko wtedy gdy potrzeba żywienia pozajelitowego lub antybiotykoterapii
73. Celiakia – jakie podłoże
a) alergiczne z nadwrażliwością na gluten w zbożach
b)genetyczne – ujawnia się u wszystkich homozygotycznych nisicieli genu celiakii
c) autoimmunologiczna – u osób z uwarunkowaniem genetycznym dochodzi do autoimmunologicznej reakcji z udziałem limfocytów indukowanej przez peptydy glutenowe
d) infekcyjnym, w którym infekcja bakteryjna prowadzi do uszk. Jelita z następowym toksycznym dizałaniem peptydów glutenowych
e) nieznanym, prawdopodobnie indukowanym przez priony
74. Kalendarz szczepień – gruźlica
a) wszystkie zdrowe noworodki jeśli masa ciała >2000 g
b) wszystkie noworodki do 24h życia, gdyż szczepienie później nie chroni przed gruźlicą
c)jedynie po uzyskaniu ujemnej próby tuberkulinowej
d) łącnzie ze szczepieniem p/pneumokokom
e) tylko dzieci matek HIV+
75. przewlekła niewydolność wątroby – wszystkie z wyjątkiem:
a) wzrost albumin
b) wydłużony wskaźnik protrombiny
c( podwyższona AlAt
d) podwyższona bilirubina
e) wodobrzusze
76. kolejność badania fizykalnego w ostrych schorzeniach jamy brzusznej
- oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie, palpacja powierzchowna i głęboka, bad. per rectum
77. 9-letnia dziewczynka zgłasza złe samopoczucie z bólem głowy, gardła, suchy, napadowy kaszel. W bad. Przedmiotowym na skórze tułowia wysypka drobnoplamista z odczynem węzłowym. Nad polami płucnymi wypuk jawny, szmer pęcherzykow0y z przedłużonym wydechem. W rtg nasilone objawy wieloogniskowego zap. Płuc. Posiewy plwociny na podłożach rutynowych jałowe. Rozpoznano:
a) Paciorkowcowe zap. Płuc
b) Grzybicze
c) zap. Płuc Pneumocystis
d) zapalenie płuc Mycoplasma pneumonie
e) zap. Płuc Hemofilus
78. Nieproporcjonalne IUGR
- a) poniżej 12 tygodnia ciąży
b) pomiędzy 12 a 20 tyg
c) pomiędzy 20, a 30 tyg ciąży
d) po 32 tyg
e) 38-42
79. Noworodek matki z cukrzycą
1.makrosomia,
2. hipoglikemia,
3. hiperkalcemia
4.kardiomiopatia przerostowa
5.hiponatremia
a)1,2,4
b)2,3,4
c)1,2,4,5 skąd hiponatremia?? nie powinno być a? powinno być a, o hiponatremii nie ma nigdzie mowy
d)2
e)1,2,3,4,5
80. MAS – czynnikiem ryzyka nie jest:
a) niedotlenienie okołoporodowe
b) wiek ciążowy powyżej 42 tyg
c) wrodzona wada serca przewodozależna
d) nieprawidłowy zapis KTG przed porodem
e) hipotrofia wewnątrzmaciczna
81. Hashimoto
A – częściej u dziewczyn
B – częściej u os z zespołem Turnera i Downa
C – p/ciała przeciw tyreoglobulinie i peroksydazie tarczycowej
D – p/ciała stymulujące przeciw rec. TSH
E – A, B i C
82. Gdy wątpliwy test przesiewowy noworodka w kierunku hypotyreozy podejmiesz działanie:
1.powtórnie wyślesz bibułę z suchą krwią do laboratorium
2. oznaczysz fT4 i TSH w surowicy noworodka to wg “wybranych zagadnień z pediatrii”
3.zweryfikujesz wynik na postawie TSH z krwi pępowinowej
4. natychmiast wączysz L-tyroksynę nie do końca; tylko jeśli wynik >50 to już nie jest wątpliwy
5.taki wynik testu nie wymaga postępowania lekarskiego
a)5
b)1,4
c)2,4 99% że to bo tylko śmierć jest pewna skoro wynik jest wątpliwy, to wypadałoby go zweryfikować przed podaniem leków.
d)3
e)1 a nie c? to te schematy które są w opracowaniu już są nieaktualne?
83.Zostałeś wezwany do 9-letniego chłopca z WPN – wymiotuje, ma biegunkę. Co robisz?
a)hydrokortyzon i.v lub i.m i natychmiast do szpitala
b)odstawisz hydrokortyzon, gdyż właściwości immunosupresyjne GKS mogą pogorszyć przebieg choroby
c) nie zmienisz dawki, leczenie przeciwwymiotne i przeciwbiegunkowe
d)2-3 –krotne zwiększenie dawki hydrokortyzonu
e) zmniejszysz dawkę o połowe i zalecisz pojenie doustnym płynem nawadniającym

84. Gdy podejrzewamy somatotropinową niedocz, przysadki stwierdzamy:
1. proporcjonalną budowę ciała
2.opóźniony wiek kostny
3. upośledzneie umysłowe
4.wzrost poniżej 3. Centyla
5. zabutzne proporcje ciała
a)1,2,3
b)2,4,5
c)1,3
d)1,2,4
e)1,2,3,4

85. Hormony, które odpowiadają za prawidłowy przebieg procesu wzrostu to:
a) h.wzrostu i somatomedyny
b)h.tarczycy
c)płciowe
d)steroidy nadnerczowe
e) wszytskie
86.Do niskorosłości o etiologii hormonalnej prowadzić może:
a) Zespół Beckwitha-Wiedemanna
b)nadczynność przytarczyc
c) DM 2
d)pierwotny niedobór IGF-1
e) nadczynność tarczycy
87. Objawy zespołu metabolicznego u dzieci:
a) obniżone LDL, nieprawidłowa tolerancja Glc lub hipoglikemia
b) obniżony kwas moczowy, wzrost TG, obniżony HDL
c) otyłość, hiperglikemia lub DM 2, podwyższone TG, podwyższone ciśnienie
d)DM 2, obniżony HDL, obniżony kwas moczowy, prawidłowe ciśnienie
e)podwyższone ciśnienie, podwyższone HDL, obniżone TG

88.Wtórny brak miesiączki może być spowodowany przez:
a) zespół Rokitansky…(wrodzona agenezja pochwy i macicy)
b) przewlekłe niedożywienie-jadłowstręt psychiczny
c) wrodzone zarośnięcie błony dziewiczej
d) hiperprolaktynemia
e) b,d
89. stany hipogikemii mogą być wynikiem:
a)niedoboru h.tarczycy
b(somatotropinowej niedocz.przysadki
C) hiperinsulinizmu
d) b,c
e) a,b,c
90.grube rysy twarzy, karłowatość, zmętnienie rogówki, hepatosplenomegalia, regres w rozwoju psychoruchowym:
a)ch.Gauchera
b)ch.Menkesa
c)ch.Fabry’ego
d)mukopolisacharydozę Hurler
e)ch. Zellwegera

SPRAWDŹCIE PONIŻSZE
81 E
82 E
83 A
84 D
85 E
86 D
87 C
88 E
89 E
90 D
91C
92 A+
93 A
94 B C Niby jak C? “treścią żółciową”? Jak ktoś ma żółcią żygać skoro ma zwężony odźwiernik? treścią żołądkową to bym rozumiał…, a to się z fizycznego punktu nie zgadza. odp. C na pewno nie, więc B zostaje
95 B
96 B
97 A
98 E
99 C a nie B?to jest dziecko 14letnie, wg GINA 2009 >5rz inhalator suchego proszku lub inhalator cisnieniowy inicjowany wdechem, a alternatywa to nebulizator? B - jak dziecko jest w wieku kiedy użyje poprawnie inhalatora proszkowego, to on, bo nebulizator wymaga więcej czasu na jego użycie, a nie jest już potrzebny
100 D
101 C
102 D
103 D
104 B
105 E
106 E
107 A
108 C a nie A?? ma być C
109 A
110 D Autyzm atypowy od dziecięcego różni się przede wszystkim tym, że jego objawy pojawiają się późno, po trzecim roku życia.
111 A
112 E
113 E
114 B
115 A
116 C
117 E
118 B
119 C
120 E
121 E, a tu nie będzie C ? niemal wszystkie niemowlęta otrzymały ostatnią dawkę do ukończenia 24. tygodnia życia, dlatego też w wytycznych ESPID/ESPGHAN konsekwentnie i zdecydowanie zalecono, aby nie kontynuować szczepienia u dzieci starszych (p. wyżej).[1] Ograniczenie to jest zgodne z zapisem w ulotce szczepionki Rotarix, natomiast w ulotce preparatu Rotateq podano granicę 26 tygodni. Ale odp. E też jest fałszywa bo można szczepić tylko niemowlęta.
122 D i ze wzgledu na to co napisałam powyżej tu byłaby odp C ( to prawda, z prelecki: należy zakonczyć szczepienie do 24 tygodnia, nie wolno podawać powyzej 24 tyg bo grozi to wgłobieniem jelit)
123 E
124 B
125 C Nie ma dowodów naukowych uzasadniających eliminację lub opóźnione wprowadzenie pokarmów potencjalnie alergizujących (np. ryb, jaj) u dzieci, także z rodzin obciążonych ryzykiem wystąpienia choroby alergicznej.
126 D a czemu nie B??? właściwie to najlepiej pasuje C posiłki powinny zawierać 180ml mleka a nie 100ml
127 B
128 A (a nie D? - >40% blastów w szpiku) chłoniak moze imitować białaczkę dlatego nie d
129 A
130 D
131 C
132 E
133 D
134 B
135 C
136 D
137 D
138 D
139 E
140 A
141 C
142 E
143 D
144 D
145 E
146 E ..
147 C
148 C
149 D a tu nie ma być tylko A? tam te jednostki są pomyone powinno być >50mg/kg/doba i białko/kreatynina >=2 a nie 0,2?
150 C dlaczego OKZN nie nal???? no wlasnie
a gdzie są te zdjęcia?- na gr roku na fb w folderze test 2011- te odpowiedzi tam niektóre są złe ;/

TEST 2010
1.Ból, zaczerwienienie i obrzęk moszny to: -skręt jądra
-skręt najądrza -zap. jądra -zap. najądrza -wszystkie (+)
2.Przyczyną wrodzonej niedoczynności tarczycy może być (kombinacja odpowiedzi): -aplazja gruczołu tarczowego
-obwodowa opornośc na hormony tarczycy -inne, których nie pamiętam, ale mało istotne
3.Jakim badaniem zdiagnozować neuroinfekcję HSV: -genomPCR+badanie PMR
4.Przypadek kliniczny: Dziecko siedzi w pozycji wymuszonej w podparciu i pochyleniu do przodu, gorączką, z zaburzonym połykaniem śliny; co podejrzewać: zapalenie nagłośni / zap krtani (na górze jest w pyt tylko nagłośnia)
5.Żółtaczka noworodków karmionych piersią - pytanie o to jak długo trwa i kiedy się zaczyna??? od ierwszego tygodnia do4-12 tygodni
6.Hipotrofia symetryczna - czynnik sprawczy: aberacje chromosomowe i zakazenia matki we wczesnym okresie ciąży
7.Nieprawda o drgawkach gorączkowych złożonych: trwają mniej niż 15 min
8.Zapalenie płuc potwierdzone radiologicznie- czym się nie sugerujemy podczas leczenia antybiotykiem: -ceną leku
-sugestiami producenta leku(+) -nasileniem objawów -objawami ubocznymi -sytuacją epidemiologiczną
9.Pytanie o CIVD (zmienny niedobór odporności)
10.Co nie pasuje do niedotlenienia okołoporodowego: -Apgar
-skala Sarnatów -Skala Silvermana(+) -pomiar pH
-pomiar BE w Bręborowiczu(t I) jest taka tabelka i w kwasicy oddechowej deficyt zasad jest bez zmian wiec chyba ta odp w Bręborowiczu jest tez napisane ze moze być deficyt zasad i prawidlowe ph ,ale ze sie to szybko dekompensuje, dlatego deficyt zasad jest zly prognostycznie
11.Przypadek kliniczny: Dziecko Ab p/transglutaminazie tkankowej (+), Ab EmA (-), biopsja jelita: Marsch 0, co robić:
-czasowa dieta bezmleczna
-2letnia dieta bezglutenowa
-zmniejszenie glutenu w diecie
-nic nie robić tylko kontrolować (+)
12.Wzrost tlenu nie powoduje u wcześniaków: -retinopatii wcześniaczej
-dysplazji oskrzelowo-płucnej -śródmiąższowe zwłóknienie płuc -nadciśnienie płucne
-- (+)
13.Szmer ciągły w lewym nadobojczu - PDA
14.Przypadek kliniczny: Dziecko 5lat, objawy oponowe (+), napięte ciemię, gorączka 39, zaburzenie ogniskowe; co robić:
-nakłucie lędz i bad PMR
-antybiotyk - następnie nakłucie lędz.
-diuretyk, bo wzrost ciśn wewnątrzczaszkowego i później nakłucie lędź(to?)
15.Przyczyna nadciśnienia u niemowląt: -choroby miąższu nerek
-choroby naczyń nerek -koarktacja aorty -wszystkie (+) -kombinacja powyższych
16.Przypadek kliniczny: Dziewczyna 17lat, częste stany podgorączkowe, kaszel od 8 tyg, na rtg klp w lewym polu podobojczykowym cień okragły z przejaśnieniem w środku; jakie bad diagnostyczne:
-HRCT
-próba tuberkulinowa i popłuczyny żołądkowe -zdjęcie boczne płuc (to?)
-inne możliwości
17.Najcięższa postać mózgowego porażenia dziecięcego - obustronne porazenie połowicze a nie czterokończynowe? to jest to samo.
18.Krwawienia dokomorowe III-IV st, co się może zdarzyć: -zgon
-wyzdrowienie -wodogłowie -wszystkie
-jakaś kombinacja powyższych, ale nie pamiętam
19.Przypadek kliniczny: Dziecko dzień wcześniej oddało 2 litry moczu, obecnie gorączka 38, leukocyty w moczu 20-25, kreatynina 1200umol, potas 8mmol/l, białko 1,5g/l; co robić:
-antybiotyk -dializa (+) -furosemid -płyny
-jeszcze inne możliwości
20.Przypadek kliniczny: dziecko od 6h nie oddało moczu, w wywiadzie odpływy wsteczne pecherzowo- moczowodowe, gorączka 39st, znaczna leukocyturia, kreatynina i potas w normie;co robić: -antybiotyk (+)
-dializa -furosemid -płyny
-jeszcze inne możliwości
21.Wstrzaśnienie mózgu- krótkotrwała utrata świadomości z niepamięcią czyli odp A
22.Definicja stanu padaczkowego- prawdziwe- napady trwajace 30min lub dłużej bez powrotu swiadomości między napadami
23.Podstawową metodą leczenia ALL- polichemioterapia
24.Badanie bioelektrycznej czynnosci mózgu- elektroencefalografia
25.Wartosci białkomoczu- WSZYSTKIE (>50mg/kg/d;; >1g/m2/d;; >40mg/m2/h; wsk ginsberga>1,8
26.Najczestsza przyczyna schyłkowej niewydolnosci nerek u niemowlat i młodszych dzieci- zespół hemolityczno-mocznicowy
27.Jakie zaburzenie gospodarki kwasowo-zasadowej wystepuje u dzieci z ostra biegunką- kwasica metaboliczna
28.Co dać dziecku najpierw w napadzie astmatycznym? b- mimetyk
29.Najczęstrzy guz kości u dzieci. Osteosarcoma
30.Hbs ag(-), HBe Ag(-) HBs Ag(+) -poszczepieniu raczej anty HBs Ag +
31.Chłpak lat 17 , od kilku lat leczony na astmę.od 2 miesięcy bez objawów,spirometria ok.Co robimy? A odstawiamy leki,B weryfikacja rozpoznania, Cdalej leczymy,D test prowokacji Espirometria( inna kolejność była0 ja dałam B
32.nieprawda o OKZN- W 50% prowadzi do niewydolności nerek
33.Zaburzenia metaboliczne, powiększenie wątroby, aminoacyduria, upośledzenie umusłowe to objawy? galaktzemii
34.Chłoniak Hodkina, objawy? wszystko
35.Anomalia Ebsteina to? atrializacja komory prawej asd wszystkie odp
36.Zabieg Rahskinda- stosowany w przewodozależnych wadach serca, polega na wykonaniu otworu w przegrodzie międzyprzedsionkowej aby zapewnić drożność otworu owalnego
37.Tachykardia, zaczerwienienie,nadciśnienie- neuroblastoma a nie guz chromochłonny?- neuroblastoma tez. OK :)przeciez w nich jest zbledniecie

38.nie leczona celiakia i ja rozpoznajemy to w ktorym stopniu w skali marsha bedzie bipsja: a)1,2, lub 3
b)0
c)2,3 i tym podobne
39.Zazestsza lokalizacja ch. lesniowskiego: - końcowy odcinek jelita cienkiego
42.Najcpobieganie krystalizacji w Ukł moczowym- Mg, cytryniany
40.Dziecko chore na astme dobrze kontrolowaną zwolnione z WF. Czy to dobre postępowanie. NIE.
41.najczęstrze przyczynyONN niemowląt- zesp. hemolityczno- mocznicowy
43.Najczęstrze OZT u dzieci to? mukowiscydoza, wady dróg żóciowych..... to drugie

1. zaburzenia odpływu soku trzustkowego (choroby dróg żółciowych, kamica, anomalie rozwojowe dróg żółciowych i trzustkowych)
2. urazy jamy brzusznej (tzw. rowerowe)
3. czynniki infekcyjne (w tym wirus świnki, HBV, HCV, Coxsackie)


44.Przyczyny krwawienia z DOPP- uchyłek Meckla
45.Leczenie ch. Kawasaki- ASA, Ig
46.Chłopak z cukrzycą typu1 nagle traci świadomość. Co możemy podejrzewać? Hipoglikemia
47.Jak leczyć tego chłopaka? 0,1 j insulny na kg ..... odp. nie ma prawidłowej - podajemy glukagon
48.Zapobiegaja wytracania sie osadow :A)magnez B)cytryniany C)kwas szczawiowy D)A+B E)Wszystkie
49.Nefrotoksycznie dzialaja:A)gentamycyna B)paracetamol C)uropolina D)A+C E)wszystkie
50.Nieprawda o zespole Cushinga:A)przyspieszone pokwitanie B)przyspieszony wzrost C)niedokrwistosc D)otylosc centralna tylko C ? i chyba tez B bo I objawem zlu Cushinga jest zahamowanie wzrostu
51.W okresie pokwitania pulsacyjnie wydzielane sa gonadotropiny,pod stymulujacym wplywem osrodka podwzgorzowego.Jest to:
A)obie czesci zdania prawdziwe i dotycza obu plci, B)dotyczy tylko dziewczat
C)tylko chlopcow D)falszywe
52.Dziewczynka ma suchy meczacy kaszel.Matka choruje na astme.Co podejrzewamy? A)wariant kaszlowy astmy
inne opcje
53.Inne objawy refluksu: A)wariant kaszlowy astmy B)zapalenie krtani C)zespol SandiferaD)A+B?? E)wszystkie(pewnie wszystkie)
54.Zdanie bledne o zwezeniu odzwiernika: A)chlustajace wymioty B) wzdęcie brzucha???
C)najczesciej 1-3 miesiac zycia CZ D) alkaloza metaboliczna E)brak przyrostu masy ciala
55.Kiedy moze wystapic kwasica ketonowa: A)cukrzyca
B)w stanach hiperglikemii C)w goraczce D)wszystkie
56.Jaka diete wprowadzamy w biegunce po wstepnej fazie rehydratacji: A)zwykla(to co przed biegunka)
B)bezlaktozowa
C)bezglutenowa
D)B+C
57.
Kiedy rozpoznajemy zespol nerczycowy:
A) Gdy bialko >3,5 g/l/dobe
B)gdy bialko >50mg/kg m.c/dobe
C)gdy bialko >40mg/m2/g
D)gdy wskaznik Ginsberga >1,8
E) Wszystkie
58.Jakie sa obecnie wskazania do podawania hormonu wzrostu u dzieci:
A)dzieci z IUGR powyzej 3 roku zycia bez wzgledu na wzrost
B)SNP C)Z.Turnera D)B + C E)Wszystkie
59.Jakie zespoly genetyczne wiaza sie ze zwiekszonym ryzykiem wad serca:
A)Williams B)Turner C) Down...Wszystkie
60.Jak sie powinno mierzyc wzrost u dzieci w wieku szkolnym: a)miarka krawiecka :)
b)wystarczy waga w gabinecie lekarskim z miarka ale pomiar musi byc wykonany 3 razy,
c)stadiometr
d)orchidometr
61.chlopiec 15 lat,powiekszony wezel chlonny nadobojczykowy,co podejrzewasz?
a)Hodgkin lymphoma,
b)non-Hodgkin lymphoma,
c)gruzlica
62.Odruchem prostowania nie jest: toniczny szyjny asymetryczny (bo to jest odruch postawy)
63.1.Kiedy leczymy bakteriomocz bezobjawowy?a)u niemowlat,b)u dzieci z pechcerzem neurogennym,c)u kobiet w ciazy, d)cukrzyca rozne kombinacje odpowiedzi (cukrzyca, ciąża, po przeszczepie nerki, przed operacją na dolnych drogach moczowych i prostacie, w stanach immunosupresji) skąd to jest?
Leczenie bezobjawowego bakteriomoczu
IDSA zaleca leczenie bezobjawowego bakteriomoczu u dorosłych trzech grupach pacjentów:
 • u kobiet w ciąży
 • u mężczyzn przed planowaną resekcją gruczołu krokowego
 • przed zabiegami urologicznymi.
Wskazania do leczenia profilaktycznego u dzieci:
 • wady wrodzone układu moczowego
 • pęcherz neurogenny
 • złogi w drogach moczowych
 • po zabiegach operacyjnych (do 6 miesięcy).

64.co nie jest padaczką-afektywny bezdech
65.żeby rozpoznac z.Turnera jest konieczne (czy nie jest):fenotyp/kariotyp/płeć żeńska (koniecznie wszytkie) -
66.chłopiec bez jąder w worku mosznowym:robimy wszystko kariotyp/USG/
67.dziecko z anurią i gorączką-antybiotyk i USG
68.neuroblastoma-nieprawda,ze:w śrdópiersiu przednim najczęściej (bo: najczęściej w śródpiersiu tylnym) a nie brzuch (nadnercza)? no najcześciej brzuch
69.guz w śródpiersiu -jakie postepowanie:może byc nowotwór /...
70.refluks żołądkowo-przełykow w piątym miesiącu:najcz.fizjologia/...
71.świst tylko nad lewym płucem-do kliniki bo podejrzewa aspirację ciała obcego
72.guz śródpiersia-objawy:wszystkie?
73.konstytucjonalne opóźnienie wzrastanie i dojrzewania-częściej u chłopców/przy 3.pc wzrastanie/.../kombinacje
74.czego nie ma w long-QT :podwyższone OB i temperatura
75.dziecko akcja serca 160/minutę,diagnoza częstoskurczu co robimy-kardiowersję/próbę Valsalvy i jakby co podajemy adenozynę (w stanie stablinym - jak nie to kardiowersja)/obserwujemy
76.wczesne objawy cukrzycy-polidypsja,poliuria,polifagia,obniżona masa ciała
77.powiększona komora,słabo się kurczy-kardiomiopatie restr / rozstrz?? / przerostowa / wszystkie wymienione (można było wybrac jedną z nich lub wszystkie)
78.uszkodzenie neuronu obwodowego-nie ma wzmożenia odruchów głębokich
79.neuron ośrodkowy-odruch Babińskiego
80.kiedy dziecko siada-6-9 miesiąc
81.chłopczyk z infekcją oskrzeli i mukowiscydozą-co dajemy:antybiotyk/oklepywanie/drenach ułożeniowy/.../różne kombinacje
82.OZT-najcz.przyczyna to mukowiscydoza/podane geny i rodzinne występowanie/u dzieci nie występuje
83.z .Pradera -Willego-otyłośc i nadmierne owłosienie/przyspieszone dojrzewanie/żadne/...
84.dystrofia mięśniowa Duschena-z chromosomem X
85.zapalenie opon móżgowo rdzeniowych - antybiotyk o szerokim spektrum i nie robimy NL hę?????????? czemu nie?
86.badanie w koarktacji aorty-tętna i ciśnienia na kończynach
87.PDA-szmer skurczowo-rozkurczowy (maszynowy)
88.wczesne objawy ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u niemowlęcia-drgawki,niepokój /nieswoiste/napięte tętniące ciemię
89.zabieg Rashkinda służy do-pow.ASD/pow.VSD (znaczy zwiększenia przepływu;))/PDA/różne kombinacje
90.co powoduje przewlekła terapia oddechowa-
retinopatia wcześniacza/nadciśnienie płucne/PDA/dysplazję oskrzelowo-płucną A+D
91.co przy wylewie dostawowym w hemofilii-usztywnic staw/przetoczyc osocze/podac czynnik
92.niedobór Fe-niedokrwistośc hipochromiczna mikrocytarna
93.sposoby utraty ciepła przez noworodka-wszystkie
94.jesli p-ciała dodatnie,a leczy się na celiakię-może tak byc przy leczeniu
95.celiakia i tylko p-ciała przeciwko transglutamiznazie-obserwacja
96.najczęstsza przyczyna skazy krwotocznej u dzieci vW?? idiopatyczna plamica małopłytkowa vW to osoczowa
97.złe rokowanie w białaczce-wszystkie
98.w niedoborze 21-hydroksylazy co nieprawda:podanie hydrokortyzonu w okolicznościach stresu(prawda)/leczy się tylko dziewczynki/
99.nieprawda o zab.odporności-na nic nie wolno szczepic (nie wolno szczepic tylko żywymi)
100.diagnostyka białaczek-szpik?
101.co w białaczkach (wszystkich?)-niedokrwistośc,małopłytkowośc,leukopenia(chyba leukocytoza…)
102.zespół Eisenmengera - nadciśnienie i sinica
103.wiek kostny przyspieszony u 12 letniego chłopaka z niskorosłością - niedoczynność kory nadnerczy???
104.jak się leczy białaczki-polichemioterapia/megachemioterapia/przeszczep szpiku
105.co nie występuje w biegunce bakteryjnej - wymioty -(specyficzne dla wirusowej)
106.najczestsza przyczyna krwawień w białaczkach - z niedoboru płytek
107.rodzice z dzieckiem chorym na astmę o co pytamy-wszystko
108.przełożenie wielkich pni tętniczych operacja atrial switch
109.co to jest QRS- depolaryzacja (pobudzenie) mięśni komór serca
110.co z L.-C.-rumień guzowaty,oko,nerki
111.dziecko w stanie padaczkwym.... co podajemy diazepam 3-5 mg dożylnie
112.co we wstrząsie hipowolemicznym-uzupełnienie płynów i.v.
113.jak podajemy relanium w stanie padaczkowym - per rectum lub in vivo
114.dziecko z krzywymi nogami,mało fosforu-krzywica hipofosfatemiczna
115.Przejściowe zab.oddychania-cesarskie cięcie,niedotlenienie,donoszony
116.ZZO-kiedy (niedobór sufaktantu,płyn w śródmiąższu,słabe wchł. sie z pęcz.płucnych)
117.czego nie podawac w niedoborze Fe-mleko i prod.mleczne
118.najczęstsza przyczyna krwawień u noworodków
119.fenyloketonuria złośliwa-niedobór tetrahydrobiopteryny
120.niedobory odporności co robić? odp. oznaczyć IgA??
121.biegunka z krwią - nie ma jej chyba ?? w przbiegu salmonellozy
122.test na niedoczynność tarczycy - u każdego noworodka > 72 godź (3-5 doba zycia)
123.zaburzenia metabolizmu - pow.wątrobyśledziony ,upośledz.rozwój psych - galaktozemia
124.jak kontrolujemy astmę - wszystko czyli bad fizyk/przedmiot/PEF/test wyrównania
125.pacjent leczony z powodu astmy ,wyrównany, od 2 miesięcy brak progresji i doskonałe samopoczucie, co robisz? NIC, kontynuuje leczenie
126.co nie jest przydatne w ocenie niedotlenienie okołoporodowego? - skala SARNATÓW/Silvermana/Apgar/pH/BE
127.u 17 latki zmiana w węzłach chłonnych nadobojczykowych ,co podejrzewasz? HD
128.gdzie najczęściej lokalizują się podejrzane zmiany w węzłach chłonnych? - odp. nadobojcza
129.co może przedłużać żółtaczkę fizjologiczną? - WSZYSTKO? hipotermia, hipoglikemia, nadmierne wytwarz bilirubiny
130.u kogo stwierdzisz ,że wzrost +2 cm/12 m-cy jest niewystarczający? A+B - dziewczynki 13 rok życia ,chłopiec 10 lat
131.dziecko z ciśnieniem 110/70 tachykardią, gorączką mierzoną w odbycie 39 st. ,skóra zimna, marmurkowata - wstrząs septyczny
132.objawy wyrównania wstrząsu - tachykardia przy normalnym ciśnieniu
133.wzrost ryzyka zespołu aspiracji smółki(co nie jest przyczyną) - odp. hipotrofia wewnątrzmaciczna
134.badanie biochem. w HBV - antyHBS (+) - st. po szczepieniu
135.najczęstszym powodem występowania PKZN - ostre kłębuszkowe zap.naerek
136.odruchem postawy u noworodka jest - odruch Galanta??
137.stanu drgawkowego nie rozpoznasz jeśli - odp. trwa 3 minuty (powinien trwać ok 30 min)
138.definicja stanu drgawkowego - napady trwające >30 minut lub braz odzyskania świadomości między napadami
139.zespół wad z obniżeniem przepływu płucnego – kombinacje do wyboru (atr. PA itp.)
140.najczęstszym stanem nadczynności tarczycy u dzieci - GB
141.najczęstsza niedokrwistość u dzieci to - niedokrwistość z niedoboru Fe (podobnie jak u ciężarnych :) )
142.dziecko z infekcją g.dróg oddechowych i po około 2 tyg obrzęki, powiększenie wątroby - odp.zapalenie m.sercowego
143.trujące grzyby - hit, muchomor sromotnikowy / wiosenny / i jakiś wspaniały okaz na h.... odp D WSZYSTKIE
144.pytanie o nowotwory - kombinacje dotyczące HD
145.Pierścień K-F – ch. Wilsona
146.Powikłania fototerapii

Działania niepożądane
Postępowanie w celu przeciwdziałania
podrażnienie skóry (zmiany rumieniowe, osutki)
- częsta zmiana pozycji dziecka
- ograniczenie stosowania na skórę kremów, maści, leków działających miejscowo
odwodnienie
- monitorowanie stanu nawodnienia noworodka
- zwiększenie podaży płynów
gorączka
- ochrona czujników temperatury przed bezpośrednim działaniem światła
- umieszczenie lampy do fototerapii w odpowiedniej odległości
"zespół brązowego dziecka"
(bronze baby syndrome)
- oznaczenie stężenia bilirubiny sprzężonej
- zakończenie fototerapii


147.Początek dojrzewania u chłopców: 9-14rż
148.Rzekomobloniaste zap. jelit – po antybiotykoterapii zab. flory
149.TTN - co to jest i u kogo występuje i w jakim jest stanie na poczatku dziecko

Przemijający szybki oddech noworodka, przemijające tachypnoë noworodka, przejściowe zaburzenia oddychania (ang. Transient Tachypnea of the Newborn lub Transitory Tachypnea of Newborn, TTN, TTNB) – łagodna niewydolność oddechowa noworodków donoszonych lub urodzonych prawie o terminie, u których po porodzie wystąpił zespół zaburzeń oddechowych. Objawy ustępują samoistnie w czasie 48–72 godzin.

150.Co nie jest obj wzrostu ciś śródczaszkowego - fascykulacje


TEST 2009

 1. Powiększenie wątroby u dzieci → nowotwór, sarkoidoza, mukowiscydoza, ch. zakaźne, ch. met. = wszystko
 2. Białkomocz nerczycowy → >50 mg/kg/d
 3. Zespół Guillain-Barre → podłoże autoimmunologiczne
 4. Małopłytkowość samoistna → mało płytek, dużo megakariocytów w szpiku
 5. W jakiej chorobie nie ma wysypki na błonie śluzowej → (A. choroba Kawasaki, B. odra, C. mięczak zakaźny, D. zespół Stevensa-Johnsona, E. HSV)
 6. Leczenie choroby Kawasaki → ASA + Ig
 7. Tętniaki naczyń wieńcowych → choroba Kawasaki
 8. Karmienie naturalne → piersią
 9. Dziecko z alergią, jakie mleko podajemy → (hydrolizaty kazeiny i serwatki)
 10. Szczepienie zalecane w 1.rż → Pneumokoki
 11. Szczepienie MMR → 2. i 10.rż
 12. Ile po przetoczeniu krwi można szczepić przeciw MMR → (3 m-ce?) ja mam poprawiona tą odpowiedz na 5 mcy
 13. Przyczyny poliurii → niewyrównana cukrzyca, moczówka prosta, psychogenna polidypsja, PNN, remisja zespołu nerczycowego => wszystkie
 14. Moczenie pierwotne – od jakiego wieku diagnozujemy → (A.1, B.2, C.3, D.4, E.5 lat)
 15. Odczyn poszczepienny → gorączka, złe samopoczucie, zaczerwienienie, anafilaksja => wszystko
 16. Fakomatozy → NF1, choroba Sturge'a-Webera, choroba Bourneville'a
 17. Do kryteriów NF1 należy → cafe au lait + guzki Lischa
 18. Jakim badaniem diagnozujemy kolkę jelitową → przedmiotowym
 19. Badanie podmiotowe to → zebranie informacji o chorobie i pacjencie
 20. Dziecko w 14 rż, kto wyraża zgodę na badanie → rodzic lub opiekun prawny
 21. Chłopiec z podejrzeniem wrzodu żołądka i palący papierosy, jakie badanie → endoskopia z wycinkiem
 22. Zakrzepica zatok żylnych, jakie badanie jest najbardziej czułe (angioMR, TK, angiografia, usg przezciemienowe)?
 23. Podstawowe badanie w układzie moczowym → usg układu moczowego
 24. Drgawki gorączkowe złożone → gdy towarzyszą im objawy ogniskowe
 25. Chłopiec z rozpoznaną padaczką częściową ma gorączkę, dostaje napadu mioklonicznego, co rozpoznać (drgawki gorączkowe złożone, napad wtórnie uogólniony)?ale nie jest tak, ze drgawki gorączkowe są gdy nie występowały wcześniej inne napady?
 26. Do drgawek niemowlęcych nie należy → z. Lennox-Gestauta ? 1-8 miesiąc życia wiec jest ->faktycznie w wikipedii tak jest, ale w opracowaniu stoi 1-8rok skoro padaczka westa przechodzi w nią
 27. Kiedy podajemy hormony w neuroinfekcji → gdy jeszcze nie znany czynnik etiologiczny
 28. PMR noworodka i dziecka 2.mż → pleocytoza, st. białka
 29. Wskazanie do splenektomii (A. sferocytoza, B. anemia hemolityczna)
 30. Jaką drogą podajemy Fe w anemii niedoborowej → p.o.
 31. Czy po wyrównaniu anemii podajemy dalej i czy redukujemy dawkę → podajemy jeszcze 2-3 m-ce
 32. Do objawów mukowiscydozy nie należy → ZUM
 33. Czego nie ma w galaktozemii → neuropatii i wad serca
 34. Przewodnictwo mięśniowe w chorobie Kugelberga-Welander → niezmienione
 35. Kiedy chory z dystrofią Duchenne'a przestaje chodzić → 10 rż
 36. Co nie jest wskazaniem do bronchoskopii → zapalenie płuc trwające <4 font="" tyg="">
 37. Objawy aspiracji ciała obcego → wszystkie możliwe
 38. Objawy refluksu → wszystkie możliwe
 39. Dziecko 4. mż ma biegunkę, bo rodzice wprowadzili serek waniliowy → pouczyć o diecie
 40. Ciemię duże w 12 mż 1x1 cm, co robimy → nic, to fizjologia
 41. Automatyzmy ruchowe wczesne
 42. Odruchem fizjologicznym u noworodka nie jest → spadochronowy
 43. Odruchy postawy → po 5 mż zanikają
 44. Dziecko ulewa po każdym posiłku, ale przyrost mc w normie → zalecamy mniejszą objętość posiłków i po jedzeniu główka wyżej
 45. Dieta w celiakii → bez mąki pszennej i żytniej
 46. Owrzodzenia w okolicy jamy ustnej i odbytu → acrodermatitis enteropatica
 47. Nieprawidłowe zdanie nt żywienia → u wszystkich dzieci wykluczyć lub opóźnić jajko i rybę
 48. Przyczyną przedwczesnego dojrzewania płciowego nie jest → z. Klinefeltera
 49. Opóźnione dojrzewanie płciowe (A. częściej u dziewczynek, B. powoduje upośledzenie wzrostu ostatecznego, C. przebiega z przyspieszeniem wieku szkieletowego)
 50. Najcięższa postać mózgowego porażenia dziecięcego → hemiplegia bilateralis
 51. Najlepiej leczy się u dzieci (A. ALL, B. CLL C. chłoniak Hodgkina, D. NHL)
 52. IV stadium ziarnicy to → zajęcie OUN i/lub kości
 53. Chłopiec z gorączką, guzem w środpiersiu i węzłami w jamie brzusznej → stadium IIIB ziarnicy
 54. Powikłania żywienia pozajelitowego → odma, zator powietrzny, niedobory witamin, powikłania zakrzepowe => wszystkie
 55. Przeciwwskazanie do żywienia dojelitowego → niedrożność jelita
 56. Choroba Hirschprunga → , zaburzenia łaknienie, duży obwód brzucha, tryskające stolce w badaniu per rectum
 57. Przyczyną przewlekłego kaszlu i stridoru nie jest →
 58. Ogólnie zły stan, zapalenie płuc, wcześniej zmiany ropne na skórze → S.aureus
 59. Odpluwanie pienistej plwociny, sinica wokół ust, zmiany rtg w płucach → P.carini
 60. Dziedziczenie mitochondrialne → matka przekazuje, ojciec nie, występuje heteroplazmia, córki chorej matki mogą przekazać => wszsytko
 61. Czego nie leczymy → thelarche prexox
 62. Przedwczesne dojrzewanie płciowe, definicja - u dziewczynki przed 8rz, u chłopca przed 9 rz
 63. Najczęstsze badanie do rozpoznania cukrzycy → glikemia przygodna >200
 64. Dziecko matki chorej na cukrzycę → makrosomia, hipoglikemia
 65. Chłopiec cukrzyk jedzie na rowerze, poczuł hipoglikemię, co ma zrobić → zatrzymać się i wypić sok (wg wytycznych 2013 WHO - jeśli wcześniej nie zaliczy gleby i nie nadzieje się na kierownicę)
 66. Najważniejsze w leczeniu cukrzycy → edukacja i współpraca
 67. Do objawów kwasicy ketonowej nie należy → gorączka
 68. Mukowiscydoza, Cl w pocie → > 60 mmol/
 69. Powyżej jakiej wartości ciśnienie PMR to patologia (?? A. 150mmHg B.200mmHg ?)H2O
 70. Chłopiec 4rż z cechami dojrzewania płciowego, ale małymi jądrami, jakie badania → 17OH Progesteron,...
 71. Objawy hiperkortyzolemii → zahamowanie wzrastania
 72. U dziewczynek z zespołem Turnera trzeba zawsze sprawdzić → łuk aorty
 73. Pierwotna niedoczynność nadnerczy → wysokie ACTH, brak odpowiedzi w teście z synactenem
 74. Niedoczynność przytarczyc → zwapnienia w tkankach miękkich i mózgu, zaćma
 75. Powiększenie tarczycy, może być → nadczynność, niedoczynność, ch. Hashimoto
 76. Utrata ciepła u noworodka → parowanie, konwekcja, promieniowanie, przewodzenie
 77. Przyczyny wzrostu PMR → zaburzone wchłanianie, nadmierna produkcja, czynnik mechaniczny => wszystko
 78. Rzekomy guz mózgu, czego nie ma → utraty świadomości
 79. Wskazania do antybotykoterapii w biegunce → ogólne zakażenie, niemowlęta do 3mż,...
 80. Żółtaczka u dziecka 2mż→ posocznica, ZUM, pokarm kobiecy,mukowiscydoza => wszystko
 81. Profilaktyka udaru niedokrwiennego (A. p/płytkowe B. heparyny C. A+B)
 82. Co predysponuje do udaru →
 83. Przyczyna niedoboru mc i hipoglikemii u dziewczynki z DM t.1 → niedoczynność tarczycy (a nie trzustki?)
 84. Objaw szala → do oceny dojrzałości noworodka, fizjologiczny
 85. Co nie służy do oceny niedotlenienia okołoporodowego (A. skala Sarnatów, B. Apgar C. pH krwi pępowinowej, D. niedobór zasad BE w krwi pępowinej E. Skala Silvermana)
 86. Chłopiec z poliurią, polidypsją, Glk 90 mg%, ciężar właściwy moczu 1002 ??- moczówka prosta
 87. Ocena kliniczna odwodnienia → fałd skórny, łzy, pragnienie, wilgotność śluzówek
 88. Nawadnianie w odwodnieniu umiarkowanym → doustnie 4 godz, potem powrót do diety
 89. Najlepsza metoda do oceny krwawień wewnątrzczaszkowych u niemowląt → usg przezciemieniowe
 90. Migotanie komór → defibrylacja
 91. Zabieg Rashkinda, w jakiej wadzie → TGA (przełożenie dużych naczyń)
 92. Zespół Fallota → nie ma zwężenia aorty
 93. Przebieg naturalny VSD → może się zamknąć, …
 94. Powikłania nadciśnienia płucnego → niewydolność oddechowa, sinica, szmer niedomykalności zastawek
 95. Zdanie nieprawdziwe o kardiomiopatii przerostowej (często po zapaleniu?) bo jest genetyczna
 96. Wada botalozależna → Prostin
 97. Nieprawidłowość w EKG u dziecka (A. Mobitz I B.Mobitz II C. blok Ist D. … )
 98. Częstoskurcz nadkomorowy → powyżej rozwidlenia pęczka Hissa
 99. Najczęstsza przyczyna przedwczesnego dojrzewania → rodzinna
 100. Zdanie prawdziwe → najczęstszą przyczyną upośledzenia umysłowego u chłopców jest z.Downa ? a nie było przypadkiem na genetyce, że łamliwy chromosom X? tez mam ze FRAX
 101. Dawka wit. D → 400j
 102. Martwicze zapalenie jelit → wcześniaki, niedotlenienie okołoporodowe, PDA
 103. WPW → skrócenie PQ, poszerzenie QRS, fala delta
 104. Long QT → polekowe, wrodzone, może powodować NZK => wszystko
 105. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby – w jakim wieku najczęściej (A. młodzieńczym B. niemowlęcym C. przedszkolnym D)
 106. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby, jakie przeciwciała najczęściej → SMA, ANA
 107. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby, z czym różnicujemy
 108. Pierwotny niedobór odporności (IgA,...)
 109. Pierwszy objaw nefropatii cukrzycowej → mikroalbuminuria
 110. Objawy zespołu nerczycowego → hipoalbuminemia, dysproteinemia, hiperlipemia
 111. Mysi zapach → fenyloketonuria
 112. Nie ma wielkomózgowia → fenyloketonuria
 113. Leczenie napadu astmy → leki rozszerzające oskrzela, tlen, … => wszystko
 114. Diagnostyka astmy → próba rozkurczowa, próba prowokacji, spirometria => wszystko
 115. Kiedy nie wystąpi hipogonadyzm hipergonadotropowy → w zespole pustego siodła
 116. Co ma wpływ na powstanie wad wrodzonych serca → geny, toksyny, środowisko => wszystko
 117. Napady hipoksemiczne → TOF(tetralogia Fallota)
 118. Zdanie prawdziwe o móżgowym porażeniu dziecięcym → (regres rozwoju?) niepostepuje!
 119. Niedokrwistość autoimmunohemolityczna
 120. Dziecko z ASD, hipoplazją kciuka, anemią → Zespół Fanconiego
 121. Nastolatka z biegunką, bólem brzucha, co najmniej prawdopodobne → nietolerancja laktozy
 122. Wskaźnik Cole'a 85-90 → nieznaczne niedożywienie

poniżej 75% - znaczne niedożywienie
75-85% - niedożywienie
85-115% - stan odżywienia w granicach normy
115-120% - nadwaga
powyżej 120% - otyłość

 1. Chm Philadelfia → przewlekła białaczka szpikowa
 2. Objawy choroby Kawasaki
 3. Najczęstsza cukrzyca wieku rozwojowego → t.1
 4. Niedobory wzrostu u dzieci z cukrzycą związane z leczeniem → (A. nadmierna podaż insuliny B. zbyt mała podaż insuliny)
 5. Hiperkalemia jest niebezpieczna dla życia gdyż może powodować → zatrzymanie akcji serca
 6. Objawy niedoczynności kory nadnerczy → hipoglikemia, hiponatremia, hiperkalemia, kwasica metaboliczna
 7. Przyczyny wrodzonej niedoczynności tarczycy → dysgenezja, zaburzenie syntezy HT, wady przysadki => wszystko
 8. Asymetryczne zahamowanie wzrastania powstanie, gdy czynnik zadziała (A. po 32 hbd B. 20-30 hbd)
 9. W jakiej wadzie występuje koarktacja aorty → z. Turnera
 10. W skali Apgar nie ma → stękania
 11. Diagnostyka omdleń → tilt test
 12. Objawy koarktacji → lepiej rozwinięta górna połowa ciała, nadciśnienie, słabe tętno na kończynach dolnych
 13. Objaw Barlowa → dysplazja stawów biodrowych
 14. Udar odwracalny → objawy ustępują do 3 tygodni
 15. Miastenia

TEST 2008
biegunki i rozpisywanie nawadniania tzn jakie zapotrzebowanie na płyny ile NaHCO3 w kwasicy dla dziecka 12kg i BE-10
z 10 pytań o wady serca tzn botalozależne, postepowanie w TGA, najczestsze jest VSD
z 20 pytań kurwa o astme której nie powtórzyłam, leki stosowane w kontroli astmy, i generalnie wszystko o astmie
z IT tylko ze w kwasicy oddechowej mechaniczna wentylacja
sporo pytań z nerek: kryteria rozpoznania zespołu nerczycowego, wskazania do dializoterapii, u dzieci jaka najlepsza metoda leczenia nerkozastepczeg: hemofiltracja??, przypadek dziecka wyniki badan i jaka diagnoza i leczenie, chyba chodzilo o odmiedniczkowe zap nerek
głupie pytanie o które chciałam się kłocic: osluchujesz dziecko i szmer oddechowy slyszysz tylko nad P płucem, rozpoznanie:
a. aspiracja c. obcego
b. zap płuca prawego
c. intubacja prawego oskrzela
d. odp a.b.
e. odp a.b.c
wg mnie powinno byc tylko a i c a takiej odp nie ma
pytania o wrodzony przest nadnerczy, o chorobe Addisona, o Cushinga
oczywisice bialaczki, chlobniaki
z bialaczek np najlepszy sposob leczenia w ALL z małym ryzykiem czy cos
ja dalam chemia
przypadki dzieci z pow wezlem chlonnym nadobojczykowym niebolesny - chyba Hodgkin
najczestsza lokalizacja nieziarniczego chloniaka - jama b rzuszna
osteosarcoma najczesciej w przynasadzie dalszej kosci udowej
były pytania z nadciśnienia tętniczego
i zrób dokładnie kalendarz szczepień
i z 3 pytania z p/wskazań do szczepien
tam te pierdoły, typu wczesniactwo w tbc
zaostrzenie procesu zpalanego
co to jest tetralogia Fallota
jaka wada najczęstsza
i jaka wada najczestsza w zespole Downa
była mononukleoza
że wysypka do Duomoxie (amoksycylina)
że było pytanie kiedy właczamy mięso i gluten w diecie
kiedy powinno samo siadać
i odruch landaua - na czym polega
o....co to jest gliadyna: cukier, bialko, tluszcz, p/cialo itp
był tez crochn
przypomniało mi się: sporo było pytań z białaczek i mukowiscydozy
jaka najczęstsza
w ktorym chromsom Philadelfia
jakie rokowanie
były jakies durne pytania o te typy AML
z muko - od ilu Cl w pocie rozpoznanie
jakie objawy - że wypadanie sluzowki odbytu
o..jeszcze jakie testy najbardziej czułe w celiaki....tego nikt do końca nie wiedział
1 pytanie z prawa medycznego: 16 latek przezd punkcją kręgoslupa - kogo pytasz o zgode: 1)matke, 2) pacjenta 3) matke i pacjenta 4) nikogo
między 16-18 r.z zgoda rodzica+zgoda pacjenta
bylo chyba pytanie o objaw oliwki w usg - przerostowe zwężenie odźwiernika
onjaw tarczy strzelniczej w usg- wgłobienie
silne chlustajace wymity niestrawionym pokarmem u 2 tyg. noworodka - co to za choroba? przerost odźwiernika


TEST 2007 to jest podobno egzamin specjalizacyjny
robicie to wogole???? niet
1)W krzywicy wit.D-niedoborowej wydalanie aminokwasów w moczu jest:
1/niezmienione
2/zwiększone
3/zmniejszone
4/wzrost dotyczy niektórych aminokwasów
5/wzrost jest wyższy w niektórych postaciach krzywicy
PRAWIDŁOWE:
a)3,4,5 B)1,2,3 c)2,4,5 d)1,2,3 e)2,3,5

2)Prawidłowo rozwijające się niemowle:
a)podnosi głowę w 2-tyg. życia a siada w 3 m-cu
b)3m-cu i 6m-cu
c)4m-cu i 7m-cu
d)4m-cu i 9m-cu
e)obie te czynności wykonuje sprawnie po urodzeniu

3)Pierwsze szczepienie Di-Per-Te wykonuje się:
a)w 3-tyg. życia
B)w 6 tyg.
c)w 3 m-cu
d)w 9 m-cu
e)w 12 m-cu

4)Wypuklone i tętniące ciemiączko u niemowlecia świadczy o:
a)powiększeniu komór mózgowych
b)wzmożeniu ciśnienia śródczaszkowego
c)odwodnieniu
d)obniżeniu ciśnienia śródczaszkowego
e)opóźnieniu kostnienia i fizjologicznego zarastania

5)Ile mieszanki II na 1 porcję winien dostać noworodek w 6 dobie życia:
a)20ml
b)30ml
c)40ml
d)50ml
e)60ml

6)W wieku szkolnym(7-14 lat)opóźnienie lub przyspieszenie wieku kostnego w stosunku do wieku kalendarzowego uznawane za dopuszczalne wynosi max.:
a)3 miesiące
B)6 miesięcy
c)9 miesięcy
d)12 miesięcy
e)2 lata

7)Ostre zatrucia wit.A u niemowląt manifestuje się:
a)brakiem łaknienia,wymiotami, bigunką
b)odwodnieniem, apatią, sennoscią
c)niepokojem, gorączką i wymiotami
d)wymiotami, napięciam ciemiączka, drgawkami i tarcza zastoinową
e)wielomoczem, wzrostem RR, hiperazotemią

8)Żółtaczka występując ppodczas pierwszych 24h życia jest najczęściej spowodowana:
a)erythroblastosis foetalis
b)zespołem zagęszczonej żółci
c)galaktozemią
d)wrodzonym zarośnięciam dróg żółciowych
e)żółtaczką fizjologiczną (kryterium jest że po 24h)


9)Konflikt serologiczny w zakresie czynnika Rh między matką a płodem może
prowadzic do następujących klinicznych zespołów za wyjątkiem:
a)erytroblastozy płodowej
b)obrzęku płodu
c)niedokrwistości
d)agranulocytozy
e)żadne z w/w

10)Fizjologiczny zapis EEG u 18miesięcznego dziecka cechuje się:
a)regularnym rytmem alfa i beta
b)nieregularnym rytmem alfa i beta
c)rytmem theta z pojedynczymi falami delta
d)rytmem delta z pojedynczymi falami theta
e)krzywa płaską niezróżnicowaną

11)Jeżeli dziecko przyjęte z powodu toksycznej biegunki i znacznego odwodnienia
wykazuje objawy: sinicy, rzadkoskurczu, niemiarowości akcji serca, spadku
ciśnienia krwi, osłabienia mięsni, a w EKG wysoką falę T, szeroki QRS,
wydłużenie odc. PR to należy podejrzewać:
a)hiperkaliemię
b)hipokaliemie
c)hiperkalcemię
d)hipokalcemię
e)hipoglikemie

12)W której z wymienionych chorób spotyka się we krwi obwodowej komórki plazmatyczne:
a)odra
B)różyczka
c)mononukeoza
d)płonica
e)wszystkie

13)Jeżeli u dziecka 3-letniego wystąpi suchy szczekający kaszel z bladością, niewielkim
podwyzszeniem temp., a po kilku dniach nasili sie duszność wdechowa, zaciąganie
przestrzeni międzyżebrowych, dołków nadobojczykowych i dołka podsercowego
oraz chrypka aż do bezgłosu nalezy podejrzewać:
a)pseudokrup
b)krup krtani rzeczywisty (błoniczy)
c)astmę oskrzelową
d)ostry nieżyt tchawicy
e)zapalenie płuc

14)Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych prowadzi do zmian w PMR o typie:
a)podwyzszenie plazmocytów jednojądrzastych
b)odczyn zapalny z podwyzszeniem liczby leukocytów
c)wzmożenie liczby komórek układu siateczki
d)obecność komórek plazmatycznych
e)nie wykazuje charakterystycznego typu komorek

15)Odpowiedź humoralna noworodka jest:
a)wyłacznie bierna, związana z obecnością przeciwciał od matki
b)częściowo czynna, częściowo bierna
c)wyłącznie czynna
d)noworodek nie ma odporności humoralnej
e)żadne z w/w

16)U noworodka:
a)poziom IgG we krwi pępowinowej jest wyzszy niz u matki
b)poziom IgG jest wybitnie wysoki
c)poziomIgG jest taki sam jak u matki
d)wszystkie prawdziwe
e)żadna z w/w

17)Frakcja IgG nie zabezpiecza noworodka przed zakażeniem:
a)wirusem odry
b)wirusem ospy wietrznej
c)maczugowcem błonicy
d)paciorkowcem hemolizującym
e)pałeczką okręznicy

18)Których z wymienionych składników jest więcej w mleku krowim niz w mleku kobiecym:
1/fosforany
2/żelazo
3/laktoza
4/nienasycone KT
5/białko
PRAWIDŁOWE:
a)1,2,3 B)1,5 c)1,3,4 d)1,4,5 e)2,3,4

19)Wypuk nad polami płucnymi noworodków, niemowląt i małych dzieci jest w porównaniu
z dorosłymi:
a)taki sam(jawny)
b)nadmiernie jawny
c)przykrócony
d)z przodu jawny, z tyłu nadmiernie jawny
e)z przodu jawny przykrócony, z tyłu nadmiernie jawny

20)Żółtaczka fizjologiczna u noworodków jest spowodowana niedoborem:
1/ transferazy glukuronowej
2/dehydrogenazy G-6-P
3/kinazy pirogronianowej
4/dehydrogenazy urydylodwufosfoglukuronowej
5/hydrolaz lizosomalnych
PRAWIDŁOWE:
a) 1,4 B)1,3 c) 1,2 d)1,5 e)4,5

21)Większa zawartość wody w tkankach dziecka jest wynikiem:
a)zwiększenia objętości wody wewnątrzkom.
b)zwiększenia obj.wody międzykom.
c)zwiekszenia objętości wody osocza
d)wzrostu przestrzeni wodnej międzykom. i wody osocza
e)wzrostu wody całkowitej

22)Zmiany RTG w ostrej krzywicy charakteryzują się:
1/odwapnieniem i zatarciem struktury beleczkowej kości
2/zatarciem granic jąder kostnych
3/kielichowatym rozszerzeniem części przynasadowych kości długich
4/w cięzkich postaciach złamaniami podokostnowymi
5/zcieńczeniem trzonów kości długich
PRAWIDŁOWE:
a) 1,2 B)2,3,4 c)3,4 d)1,4,5 e)1,2,3,4

23)U małego dziecka i niemowlęcia szorstki, głośny, zaostrzony szmer pęcherzykowy
i nadmiernie jawny wypuk pod palcami oznacza stan:
a)fizjologiczny
b)dowodzi zmniejszenia powietrzności płuc
c)jest wynikiem rozedmy
d)następstwem zwłóknienia płuc
e)dowodzi obecności powietrza w jamie opłucnej

24)Do pierwszych objawów guza Wilmsa u dzieci najczęściej spostrzeganymi przez
rodziców nalezy:
a)krwiomocz
B)bóle brzucha
c)gorączka
d)niedokrwistośc i wyniszczenie
e)powiększenie brzucha

25)Zapalenie podgłośniowe krtani u dzieci powstaje najczęściej w wyniku:
a)błonicy
b)wirusowego zapalenia dróg oddechowych (odra)
c)gruźlicy
d)porażenia nerwów dolnych krtani
e)grzybicy

26)W przebiegu śród miąższowego zapalenia płuc stwierdzamy:
a)odgłos opukowy jawny, szmer pęcherzykowy i tachpnoe
b)odgłos opukowy przytłumiony, szmer pęcherzykowy i tachypnoe
c)odgłos opukowy jawny, rzężenia wilgotne i tachypnoe
d)odgłos opukowy przytłumiony, szmer oskrzelowy i tachypnoe
e)odgłos opukowy jawny, trzeszczenia i tachypnoe

27)Potomstwo rodziców z układem konfliktowym w zakresie Rh, gdzie ojciec jest
homozygotą Rh+, a matka homozygotą Rh- będzie:
a)wyłącznie heterozygotyczne Rh+
b)wyłącznie homozygotyczne Rh-
c)wyłącznie homozygotyczne Rh+
d)w połowie homozygotyczne Rh+
e)w 25% homozygotyczne Rh-

28)Z niżej podanych możliwosci wybierz najwłaściwszą:
Niemowlę z przerostowym zwężeniem odźwiernika zwykle wykazuje:
a)łagodną alkalozę, hipochloremię i hipokaliemię
B)łagodną kwasicę i hipochloremię
c)dużą kwasicę i hipochloremię
d)łagodną alkalozę i hipochloremię
e)alkalozę i hipochloremię

29)Zespół objawów zatrucia wodnego w biegunce tokszycznej niemowląt wynika z:
a)odwodnienia hiperosmotycznego
b)odwodnienia hipoosmotycznego
c)odwodnienia izoosmotycznego
d)alkalozy metabolicznej
e)kwasicy metabolicznej

30)Noworodek z dystrofia wewnątrzmaciczną wykazuje odchylenie od wagi:
a)20 centyli
B)5 centyli
c)10 centyli
d)15 centyli

31) W zjawisku akceleracji ulega przyspieszeniu:
1/rozwój somatyczny (wzrost i waga ciała)
2/dojrzewanie kostne]
3/tempo dojrzewania płciowego
4/dojrzewanie psycho-społeczne
5/dojrzewanie immunologiczne
PRAWIDŁOWE:
a) 1,2 B)1,2,3 c)1,2,5 d)2,3,5 e)1,2,3,4,5

32)Zawartość HbF u noworodków wynosi:
a)10-20%
b)20 -30%
c)30-40%
d)61-85%
e) 90-100%

33)W trzecim etapie nawadniania niemowląt z biegunką toksyczną(terapia podtrzymująca
) ilość potrzebnych płynów na 100 kcal metabolizowanych wynosi:
a)50ml
b)75ml
c)115ml
d)125ml
e)135ml

34)Najważniejsze cechy EKG u noworodków w stosunku do dorosłych to:
a)przyspieszenie rytmu, niski woltaż, prawogram
b)przyspieszenie rytmu, wysoki woltaz, prawogram
c)przyspieszenie rytmu, niski woltaż, lewogram
d)przyspieszenie rytmu, wysoki woltaż, lewogram
e) przyspieszenie rytmu, lewogram

35)Jeżeli u niemowlęcia z ostrą biegunką wystąpi też:zamroczenie, zapadnięcie gałek ocznych,
podsychanie rogówek, zapadnięcie ciemienia, osłabienie odruchów, wiotkośc mięśni, wzdęcie
brzucha, bladośc i sinica kończyn, tętno drobne nitkowate i głuche tony serca to rozpoznajemy:
a)ciężką biegunkę toksyczną
b)dyspepsję
c)stan niedożywienia (dystrofia)
d)stan wyniszczenia(atrofią)
e) żadne z w/w

36)Noworodek z ciężkim wylewem śródczaszkowym zazwyczaj wykazuje:
a)zmniejszoną ruchliwosc
b)okresowe napady duszności i bezdechu
c)oczopląs
d)brak odruchu Moro
e) wszystkie

37)Która z niżej podanych wad jest właściwa dla choroby Hirschprunga:
a)duży brzuch, biegunka, zahamowanie wzrostu
b)duży brzuch, zaparcie, zahamowanie wzrostu
c)duży brzuch, zahamowanie wzrostu, krótkie kończyny
d)duży brzuch, zaparcie, okresowe gorączki
e) zahamowanie wzrostu, duży brzuch, przepuklina pępkowa

38)Gronkowcowe zapalenie płuc u niemowląt charakteryzuje się:
1/obecnoscią pęcherzy w obrazie RTG
2/dusznością, sinicą, niepokojem
3/gorączką
4/hepatosplenomegalią
PRAWIDŁOWE:
a)1,2 B)1,2,3 c) 1,2,3,4 d)1,2,4 e)2,4

39)Zachłystowe zapalenie płuc może wystąpić:
1/u noworodków wskutek zachłysnięcia wodami płodowymi
2/u niemowląt wskutek aspiracji wymiocin, pokarmów lub leków
3/jest odmianą odoskrzelowego zapalenia płuc
4/najcięższy przebieg wykazuje u wcześniaków
PRAWIDŁOWE:
a)1,2 B)1,2,3,4 c)1,2,3 d)1,2,4 e)1,3

40)Lekiem z wyboru w leczeniu zakażeń wywołanych przez Haemophilus influenzae jest:
a)ampicylina
b)erytromycyna
c)sulfonamidy
d)tetracyklina
e) żaden z w/w

41)Która z podanych przyczyn jest najczęstszym powodem obrzęku:
a)konflikt serologiczny
b)anemia sierpowata
c)cukrzyca matki
d)dystrofia wewnątrzmaciczna
e) krwawiączka

42)Noworodki matek chorych na cukrzycę mogą wykazywać:
a)zwiększony rozwój podściółki tłuszczowej
b)wysoki poziom insuliny we krwi
c)niski poziom Ca we krwi
d)hipoglikemię
e) wszystkie

43)Frakcją białkową traconą w zespole enteropatii wysiękowej jest:
a)albumina
b)alfaglobulina
c)betaglobulina
d)gammaglobulina
e) fibrynogen

44)Najczęstsza przyczyną ostrej obwodowej niewydolności krążenia (wstrząsu u niemowlat z
objawami bezwładu, wiotkością mieśni, szarosiną skórą, słabo napiętym, szybkim,
niepoliczalnym tętnem i cichymi tonami serca)jest:
a)krwotok z jelit
b)odwodnienie w przebiegu ostrej biegunki
c)ostra postac choroby posurowiczej
d)rozległe oparzenia ciala
e)przetrwały przewód tetniczy Botalla

45)U 5-letniego dziecka podano w wywiadzie nawracajace zakażenia dróg oddechowych,
zapalenia płuc i okresowe biegunki. Badaniem fizykalnym stwierdzono trzeszczenia i
rzężenia dźwięczne pod łopatką, upośledzony rozwój fizyczny. Nalezy podejrzewać:
a)mukowiscydozę
b)alergiczny nieżyt oskrzeli
c)wrodzoną wadę serca
d)pneumocystozę
e) gruźlicę wezłowo-płucną

46)Jeżeli u dziecka w stanie odwodnienia towarzyszącego toksycznej biegunce wystapią nastepujące
objawy: wysoka gorączka, duze pragnienie, wysychanie błon sluzowych, drżenie mieśni lub drgawki
należy podejrzewać odwodnienie:
a)hipoosmotyczne
b)hiperosmotyczne
c)izoosmotyczne
d)hiposmotyczne z kwasicą
e) hipoosmotyczne z alkaloza

47)Zmianą w RTG w koścu krzywiczo zmienionym nie jest:
a)zatarcie granic i obrysów jąder kostnych
b)odwapnienie
c)pucharowate rozszerzenie przynasadowych części kości długich
d)zgrubienie warstwy okostnej (hiperostoza)
e) zatarcie beleczkowania kostnego

48)Noworodek ma objawy niewydolności oddechowej, a w RTG obraz uogólnionego zapalenia płuc z
rysunkem siateczkowo-grudkowym> Najprawdopodobniej jest to:
a)śródmiąższowe zapalenie płuc
b)rozległa niedodma
c)odma opłucnowa
d)zespół błon szklistych
e) rozległa rozedma

49)Wrodzona choroba cytomegaliczna charakteryzuje się:
a)hepatosplenomegalia i żółtaczką
b)drgawkami
c)niedokrwistością
d)wszystkimi w/w
e) żadnymi w/w

50)Płatowemu zapaleniu płuc u małego dziecka towarzyszą czeste wymioty i bóle brzucha.
Może to sugerowac:
a)ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
b)ostry niezyt żołądka i jelit
c)wgłobienie
d)zapalenie trzustki
e) skręt jelit

51)Połącz schorzenie z kol.1 z objawami z kol. 2 (kilka odp. z kol.2 może odpowiadać jednemu hasłu
z kol.1, odpowiedzi z kol.2 moga się powtarzać:
a)płatowe zapalenie płuc 1/stłumienie poniżej prawego kąta łopatki
b)astma oskrzelowa 2/szmer oskrzelowy w obszarze stłumienia
c)wysiękowe zapalenie opłucnej 3/wzmożone przew. głosu i drżenia
d)rozstrzenie oskrzeli 4/gorączka
5/duszność, tchnięcie?, postękiwanie

52)Najważniejsza przyczyną zgonów u niemowląt z dużym ubytkiem przegrody międzykomorowej jest:
a)nadciśnienie płucne
b)zastoinowa niewydolnośc krązenia
c)martwica mięśnia sercowego
d)migotanie przedsionków
e) nagłe zatrzymanie serca

53)Przyczyną drgawek u dziecka z kwasica ketonową może btć:
a)obrzęk mózgu
b)hipoglikemia
c)tężyczka
d)wszystkie
e) żadna

54)Dzienna podaż wapnia w pokarmie u niemowląt winna wynosić:
a)30mg/kg mc
b)50mg/kg mc
c)70mg/kg mc
d)90mg/kg mc
e)100mg/kg mc

55)Objawem nie występującym w pierwszej fazie niedoboru wit.D jest:
a)drażliwość i nadpobudliwość
b)nadmierne pocenie
c)niewielkie zahamowanie tempa rozwoju statycznego
d)bruzda Harrisona

56)U noworodka w pierwszym dniu po urodzeniu rozwija się szybko następująca żółtaczka, a w ciągu
następnych 2-3dni pojawia się sennośc, niepokój, drgawki, oczopląs, odrzucanie głowy ku tyłowi,
wzrost napięcia mięśni. Stwierdza się hepatosplenomegalię i ciemny mocz. Spada liczba krwinek
czerwonych, maleje poziom Hb. W obrazie odsetkowym krwi występuja liczne erytroblasty.
Poziom bilirubiny we krwi narasta do 20mg% w 3-ciej dobie życia. Należy przede wszystkim
pod uwagę brać:
a)żółtaczkę jader podkorowych (kernicterus) w konflikcie serologicznym
b)wylew sródczaszkowy 9uraz okołoporodowy)
c)wrodzone zarośnięcie dróg moczowych
d)żółtaczkę fizjologiczną
e) galaktozemię

57)W nowoczesnej profilaktyce konfliktu serologicznego w zakresie czynnika Rh stosuje się obecnie:
1/podawanie kobietom Rh- surowicy anty-D (gammaglobulina anty-D)
2/diagnostykę atenatalną ?
3/pigułki antykoncepcyjne (chyba już zapóźno...)
4/poradnictwo przedmałżeńskie
PRAWIDŁOWE:
a)1,2 B)1,2,3 c)1,2,4 d)1,2,3,4 e)1,3

58)Który z poniższych objawów nie występuje przy porażeniu górnym (C5-6) typu Duchene-Erba
splotu barkowego w następstwie urazu okołoporodowego:
a)porażona kończyna zwisa, górna część zwrócona do wewn., przywiedziona
b)zniesione ruchy palców i nadgarstka
c)dłoń obrócona ku tyłowi i na zewn.
d)utrzymane ruchy dłoni i palców
e) przy podrażnieniu skóry porażonej kończyny bark nie podnosi się

59)Dla hipokalcemii (tężyczki utajonej)charajterystyczny jest objaw:
a)objaw Chwostka
b)objaw Kerniga
c)objaw Goldflama
d)wszystkie
e) żaden

60)Dzieci cierpiące na zespoły nieprawidłowego wchłaniania jelitowego lepiej tolerują tłuszcze
o liczbie atomów C w cząsteczce:
a)4-5
B)6-8
c)8-10
d)10-12
e) 14-16

61)Objawem płatowego zapalenia płuc u niemowląt nie jest:
a)wysoka gorączka
b)tachypnoe
c)tchniecia
d)postękiwania
e) stłumienie wypuku nad płucami

62)Choroba syropu klonowego charakteryzuje się:
a)wiotkością mięśni
b)zahamowaniem umysłowym
c)ketoacydurią
d)wzmożonym wydalaniem w moczu aa rozgałęzionych
e) podwyższonym poziomem metioniny w surowicy

63)Połącz hasła z kol.1 z kol 2:
1/teżyczka jawna a)wodogłowie wrodzone
2/dziecięce porażenie mózgowe b)zapalenie mózgu
3/toksoplazmoza wrodzona c)drgawki
4/fenyloketonuria d)upośledzony rozwój umysłowy
e)dodatni test Sabin-Feldmana
1-c,d 2-b,d 3-a,e 4-d

64)Połącz :
1/nietolerancja betalaktaglobuliny a)przewlekła biegunka tłuszczowa
2/nadwrażliwość na gluten b)duży brzuch z objawami pseudoascites
3/nietolerancja laktozy c)zachamowanie wzrostu i wyniszczenie
4/mukowiscydoza d)obecnośc wolnych kw.tłuszcz. w stolcu
e)zanik kosmków jelitowych(w biopsji)
1-c 2-b,d 3-b 4-a

65)Zastosowanie potasu w kroplówce w toku nawadniania może miec miejsce po:
a)oznaczeniu potasu we krwi
b)stwierdzeniu w EKG hipokaliemii
c)wystąpieniu u chorego dziecka diurezy
d)ustąpieniu objawów zapaści
e)zmniejszeniu ciśnienia krwi

66)Dziewczynka, lat13, od 7dni gorączkuje (do 39stopini, gorączka stała). Narzeka na silne bóle gardła,
trudnosci w połykaniu i oddychaniu nosem. W badaniu stwierdzono szarobiałe naloty na migdałkach
podniebiennych, błona śluzowa gardła środkowego żywo przekrwiona, śluzówka nosa obrzęknięta
i przekrwiona, węzły chłonne szyji powiększone, nieznacznie bolesne, wątroba wystaje spod łuku
żebrowego na dwa palce, OB 40/90, leukocyty 26tys./mm3 .Moze to być:
a)angina paciorkowcowa
b)białaczka
c)błonica
d)mononukleoza
e)limfocytoza zakaźna

67)Do typowych powikłań odry należy:
a)zapalenie płuc, krtani, zakrzepowe zap. żył, ropne zap.węzłów chłonnych szyji
b)zap. płuc, trzustki,porażenie podniebienia i mięśni zew.gałek ocznych
c)zap.płuc,krtani , jąder i najądrzy
d)zap.płuc, krtani, ucha środkowego, mózgu
e)zap. stawów

Odpowiedz na pytania 68-70 używając poniższych odpowiedzi:
a)jeżeli twierdzenie i wniosek są prawdziwe i zachodzi mdzy nimi stosunek przyczyna-skutek
b)jeżeli twierdz. i wnios. są prawdziwe i nie zachodzi mdzy nimi zal. przyczyna skutek
c)twierdzenie jest prawdziwe ale wnoisek fałszywy
d)twierdzenie fałszywe , wniosek prawdziwy
e)oba fałszywe
68)Niski poziom Ca w surowicy wywołuje tężyczkę ponieważ wpływa on na sferę psychiczna dziecka.

69)Najważniejsze niebezpieczeństwo wymiennego przetaczania krwi u niemowlat z erytroblastoza
płodową to możliwośc hiperkaliemii, do której moze dochodzic przez uwaknianie potasu z
przetoczonych erytroblastów.

70)Uraz okołoporodowy wpływa uszkadzająco na układ krwiotwórczy, prowadzac do upośledzenia
rozwoju psychoruchowego dziecka.

71)Tężyczka noworodków jest zwykle związana z :
a)krzywicą
b)niedoborem Ca w diecie matki
c)niedoborem wit. D w diecie matki
d)sztucznym karmieniem
e)zakażeniem

72)Dzieci z fenyloketonurią mają następujące objawy oprócz:
a)jasnych włosów
b)niebieskich oczu
c)zmętnienia rogówki
d)opóźnionego rozwoju umysłowego
e)charakterystycznego zapachu moczu

73)Noworodek urodzony jako zupełnie zdrowy, z prawidłowa wagą, w drugiej dobie zycia oddaje
krwawe i smoliste stolce, wymiotuje fusowato, wysteouje znaczna bladosc powłok skórnych,
spojówek, śluzówek jamy ustnej i młżowin sznych. Ponadto występuje hiponatremia, tachykardia,
ogólne osłabienie. Najprawdopodobniej jest to:
a)krwotoczna choroba noworodka(melaena neonatum)
b)rzekoma choroba krwotoczna noworodka
c)krwotoczny uchyłek Meckela
d)awitaminoza C
e)czerwonka bakteryjna

74)Rozwój własciwej mowy u dziecka odbywa się w:
a)drugiej połowie 1 roku życia
b)2r.ż
c)3r.ż
d)5r.ż
e)7r.ż

75)Symptomem krzywicy u 5-miesięcznego niemowlęcia jest głównie:
a)wykrzywienie podudzi
b)kurza klp
c)rozmiękanie potylicy
d)wszystkie
e)żadna

76)Szczepienie przeciw odrze przeprowadza się:
a)w formie jednorazowej injekcji podskórnej
b)najczęściej hodowlą wirusa typu Edmondson
c)w dawce 0,5ml
d)wszystkie
e)żadna

77)Które z podanych gatunków mleka zawiera wystarczająca dla niemowlęcia ilość wit.D i C:
a)pokarm naturalny
b)mleko krowie pasteryzowane
c)mleko krowie sproszkowane bez dodatków
d)mleko kozie
e)żadne z w/w

78)Z niżej podanych odpowiedzi wybierz najbardziej własciwą.Na 8-mio osobową salę w oddziale
niemowlęcym przyjęto 3-miesięczne dziecko z innego szpitala z przeciągającym się plazmatyczno
komórkowym zapaleniem płuc. W dość krótkim czasie u 2-óch niemowląt z tej sali leczonych
z powodu przewlekłych chorób przew. pokarmowego stwierdzono szybko narastającą duszność
i zapalenie płuc. Sugeruje to zapalenie wywołane przez:
a)Eschrichia coli
b)Pneumocystis carinii
c)gronkowce
d)Haemophilus influenzae
e)Candidia albicans

WERSJA MINI:

1)W RTG mglisty obraz ziarnisto-siateczkowy - zespół błon szklistych

2)Atrepsja - ubytek wagi o 40-50%

3)Hepatitis epidemica nie daje powikłania w postaci - zapalenia mózgu

4)Choroba krwotoczna noworodków - brak protrombiny

5)Gruźlicze zap. opon m-r - u dzieci najczęściej 1-5r.ż