REKLAMA

 


Moszny Pain Syndrome
Leczenie przewlekłego bólu moszny opiera się na zasadach leczenia objawów bólu przewlekłego, jak opisano w czasie tych wytycznych [ 388 ]
Przewlekły ból ginekologiczny
Trudno jest porównywać duże zróżnicowanie narkotyków z punktu widzenia skuteczności i bezpieczeństwa, ponieważ mają one tak różnorodne wykorzystuje do tego / wskazań.

W tych pacjentów, u których ginekologicznych CPP ma związku z którymkolwiek z dobrze zdefiniowanych warunkach, często jest trudny do określenia ścieżki terapeutycznej innego niż multidyscyplinarnego przewlekłego bólu planu zarządzania Abdominoplastyka-miednicy. W przeglądzie Cochrane sugeruje, mogą istnieć pewne dowody (umiarkowane) wspieranie stosowania progestagenów. Choć skuteczna, lekarze muszą być obeznani z progestagennych skutków ubocznych (np przyrostu masy ciała, bloatedness-najczęstsze niekorzystnych skutków), które mogą zatrzymanie niektórych pacjentów przed zaakceptowaniem takiego leczenia. Gonadotropiny takie jak goserelina, są również, że w celu tego bólu. Jednakże, w porównaniu z progestagenów ich skuteczności pozostaje ograniczona, tak jak w przypadku, gdy porównanie gabapentyny amitryptylina. Jakość dowodów jest generalnie niska i jest pobierana z pojedynczych badań [ 303 ].
Aktualne hormonalne środki antykoncepcyjne (np łączny i doustnych pigułek antykoncepcyjnych pigułki zawierające tylko progesteron) i wewnątrzmaciczne urządzenia antykoncepcyjne (Mirena IUS ™) mają wiele skutków biologicznych. Ich mechanizm działania, nie mogą być za pośrednictwem pierwotnego lub wtórnego działania antykoncepcyjnego. Dla złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych i metodach tylko progestagen, główne mechanizmy hamowanie owulacji i zmiany w śluzie szyjki macicy, które hamują penetrację plemników. Metody hormonalne, szczególnie niskie dawki progesteronu tylko produkty i awaryjne pigułki antykoncepcyjne, mają wpływ na endometrium, które teoretycznie mogłyby mieć wpływ na implantację. Thier skuteczność jako środki antykoncepcyjne wahają się od 92-99.9% [ 312 ].Dokładny mechanizm antykoncepcyjnymi wkładkami wewnątrzmacicznymi jest niejasna. Aktualne dane wskazują, że wpływ wywierają swoje pierwotne przed zapłodnieniem, zmniejszając możliwość plemników do zapłodnienia skuteczność ovum.Thier zbliża się 99% [ 313 ].
Hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH), wiążą się ze swoistymi receptorami na gonadotrophs przysadki.Długotrwała aktywacja receptorów GnRH przez GnRH prowadzi do odczulania, aw konsekwencji do tłumionego wydzielanie gonadotropin. Z drugiej strony, antagoniści GnRH konkurować z GnRH receptory na błonach komórkowych gonadotropowe hamują indukowaną GnRH transdukcji sygnału i w konsekwencji wydzielania gonadotropiny. Związki te są wolne od działania agonistyczne, które mogą być korzystne w pewnych zastosowaniach klinicznych, takich jak redcuing wielkości mięśniaków macicy, endometriozy i krwawienia [ 314 ].
Miednicy i chroniczna Anal Pain
Toksyny botulinowej (dna miednicy)
Botulinowa Toksyna (BTX-A) został wstrzyknięty do punktów spustowych. Jest to bardziej kosztowne niż lidokaina i nie okazał się być bardziej skuteczna [ 389 ]. Recenzje nie obsługują iniekcji BTX-A na punkty spustowe [ 390 ].Nadaktywność mięśni dna miednicy odgrywa rolę w KPP. BTX-A, jako zwiotczających mięśnie, może być stosowany w celu zmniejszenia ciśnienia w spoczynku mięśni dna miednicy. U kobiet z wysokim ciśnieniem spoczynku na mięśnie dna miednicy, to stwierdzono, że BTX-A to ciśnienie obniża się znacząco. Wielkość zmniejszenia był znacznie wyższy niż w grupie placebo. Na skali bólu (VAS), nie ma różnic między grupami stwierdzono w tym stosunkowo niewielkim badaniu z randomizacją [ 391 ]. BTX-A mogą być także wstrzykiwane na poziomie zwieracza poprawić oddawanie moczu lub defekacji. Rozluźnienie zwieracza cewki moczowej w łagodzi problemy z pęcherzem i wtórnie skurcz. W badaniu kohorty 13 pacjentów z CPP, BTX-A wstrzyknięto do zewnętrznego zwieracza cewki moczowej. Subiektywnie, 11 pacjentów odnotowano istotnych zmian w objawach bólu, z 7,2 do 1,6 na skali VAS [ 392 ].
Toksyny botulinowej (syndrom chronicznego bólu odbytu)
CPP związane ze skurczem mięśni dźwigacza odbytu i leczenia puborectalis i mięsień łonowo-guziczny przez BTX-A wydaje się być obiecujące, niektóre kobiety, jak pokazano w pilotażowym badaniu (n = 12). Kryteria włączenia do badania były zależne tylko od pochwy manometrii z nadmierna aktywność mięśni dna miednicy, zdefiniowana jako pochwy odpoczynku ciśnienia> 40 cm H 2 O. Chociaż dyspareunia i bolesne miesiączkowanie poprawie, non-miesiączkowe bóle miednicy wyniki nie zostały znacząco zmienione [ 393 ]. W poniższym podwójnie zaślepionym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu, ta sama grupa zdefiniowana miednicy bóle mięśniowe według dwóch kryteriów czułości na kurczenie i nadciśnienie tętnicze (> 40 cm H 2 O) i objęto 60 kobiet. W tym większym badaniu, nie menstruacyjny ból miednicy uległ znacznej poprawie w porównaniu do pacjentów leczonych placebo (VAS zdobyć 51 vs. 22; p = 0,009). Stwierdzono zatem, że BTX-A jest skuteczna w zmniejszaniu dna miednicy, ból mięśni związanego z dopuszczalnych działań niepożądanych, takich jak sporadycznego nietrzymania moczu i kału na stres [391 ]. Jednak niedawno, mała RCT nie wykazały żadnych korzyści z BTX-A [ 394 ].
Przerywany przewlekły zespół bólowy anal
Ze względu na krótki czas trwania epizodów, leczenie i profilaktyka jest często niewykonalne. Wziewnie beta-2 adrenergicznego salbutamolu skuteczne w RCT u pacjentów z częstymi objawami i skrócenia czasu trwania bólu [ 395]. Inne opcje leczenia są tematem diltiazem i BTX-A [ 396 ]. Jednakże, nie jest jeszcze pewne kontrowersje w odniesieniu do czasu trwania bólu przewlekłego przerywany i przewlekłego zespołu bólowego anal. RCT często stosują różne definicje, wydłużenie czasu trwania bólu (z przesunięciem do przewlekłego bólu) w celu uwzględnienia większej liczby pacjentów i lepiej ocenić czynność badania z narkotykami.

5.2.2. Leki przeciwbólowe

Jeśli korzystanie z prostych środków przeciwbólowych nie dostarczy odpowiedniej korzyści, a następnie rozważyć wykorzystanie środków neuropatycznego, jeśli nie ma poprawy, należy rozważyć udziałem specjalistycznego centrum zarządzania ból mają interes w bólu miednicy. CPP jest dobrze zdefiniowany i obejmuje wiele mechanizmów, jak opisane w poprzednich rozdziałach. Zarządzanie wymaga całościowego podejścia ze składników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Nieliczne badania specjalnie spojrzał na leki stosowane w KPP [ 304 ], zatem szersze spojrzenie na literaturę podjęto, wymagane są dalsze szczegółowe badania. Agenci zainteresowane są podzielone dla ułatwienia opisu. Kombinacje często zapewniają większe korzyści niż poszczególnych agentów. Mogą one również umożliwić niższe pojedynczych dawek, a tym samym zminimalizowanie skutków ubocznych. Celem zastosowania tych leków do umożliwienia pacjentom przy polepszaniu ich QoL. Najlepiej jest to zmierzono oceniając ich funkcje, jak również nasilenie bólu. W przypadku stosowania tych środków nie pozwala na to, to powinny one być cofnięte. Niestety, awaria jednego agenta, aby zapewnić korzyści nie oznacza, że istnieje alternatywa. Jeśli korzyści jest ograniczona przez efekty uboczne, a najniższa skuteczna dawka powinna zostać znaleziony (przez zwiększania dawki). Czasami u pacjentów wolą wyższy poziom bólu i mają mniej skutków ubocznych.

5.2.2.1. Mechanizmy działania

Mechanizmy działania omawiane są odpowiednio w pozycjach leków poniżej.

5.2.2.2. Porównania w obrębie i między grupami pod względem skuteczności i bezpieczeństwa

Paracetamol (acetaminofen)
Paracetamol jest dobrze tolerowanym lekiem przeciwbólowym w klasie własnych. To przeciwgorączkowe przeciwbólowe z centralnym mechanizmie działania [ 397 ]. Jest często dostępne bez recepty bez recepty. Istnieją dowody na to, że paracetamol jest korzystne w zarządzaniu somatyczne i bóle artretyczne [ 398 ]
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
Te środki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, których działanie polega na hamowaniu enzymu cyklooksygenazy (COX). Mają działanie obwodowe, stąd ich stosowanie w warunkach stwarzających mechanizmów obwodowych lub zapalne. Są one powszechnie wykorzystywane do bólu miednicy, wielu dostępnych bez recepty i na ogół dobrze tolerowane są. Nie ma dowodów wskazujących na dobre NSAID jeden nad drugim na ból miednicy.Wytyczne do użycia NSAID i COX-2, czynniki selektywne zostały opracowane. Mają więcej skutków ubocznych niż paracetamol, w tym niestrawność, bóle głowy i senność.
Dowody na ich korzyść w CPP jest słaba lub nieistniejąca i często są ograniczone skutki uboczne.
Na ból miednicy, w których procesy zapalne są uważane za ważne, takich jak bolesne miesiączkowanie [ 399 ], NLPZ są bardziej skuteczne niż placebo i paracetamolu, ale z większą częstością występowania działań niepożądanych.
Na ból miednicy, w której mechanizmy centralne mogą być obciążone, takich jak endometrioza [ 315 ], to brakuje dowodów na NLPZ pomimo ich wspólnego użytku.
Na poziomie praktycznym, jeśli NLPZ są uważane do użytku, powinny one być sądzony (po uwzględnieniu środkami ostrożności i przeciwwskazania) i pacjenta pod kątem poprawy funkcji, jak również działanie przeciwbólowe.Jeżeli nie osiąga się lub niepożądane ograniczają, to powinny one być cofnięte.
neuromodulatorów
Są to czynniki, które nie są proste, ale przeciwbólowe stosowane do modulowania lub neuropatycznego związanego z ośrodkowym układem ból. Istnieje kilka klas powszechnie stosowane w uznanych korzyści z bólu medycyny. Są one brane regularnie, mają skutki uboczne, które mogą ograniczyć stosowanie u niektórych pacjentów. W Wielkiej Brytanii, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) dokonał przeglądu zarządzania farmakologicznego bólu neuropatycznego [ 400 ]. Nie wszystkie środki są dopuszczone do użytku w leczeniu bólu, ale nie jest to historia i dowody na ich korzyść. Dowody w leczeniu CPP brakuje, ale jest obecny w innych bolesnych warunkach. W tym rozdziale, większość dowodów jest ze źródeł innych niż miednicy bólu. Ogólny sposób wykorzystania tych środków jest zwiększenie dawki przed korzyści i skutków ubocznych. Celem jest, aby pacjenci mają poprawę ich jakości życia, która jest często najlepiej ocenianego przez zmiany w ich funkcji. Oczywiste jest, aby korzystać z tych środków w kombinacji, ale badania porównujące różne środki ze sobą lub w połączeniu, brakuje. Niektóre z tych czynników są również używane do szczególnych warunków.
Leki przeciwdepresyjne
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
W trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TCA'S) mają wiele mechanizmów działania tym, blokowanie receptorów acetylocholiny, hamowanie serotoniny i noradrenaliny wychwytu i blokady receptorów histaminowych H1. To także wpływa na przeciwlękowe [ 401 ], i często są ograniczone przez ich skutków ubocznych. TCA mają długą historię stosowania w medycynie bólu i zostały poddane przeglądowi Cochrane [ 402 ], co sugeruje, że są one skuteczne w leczeniu bólu neuropatycznego. Amitryptylina jest najczęściej używany element w dawkach od 10 do 75 mg / dzień (dochodząc do 150 mg / dzień). Jest miareczkowano korzyści lub skutków ubocznych i może być podjęta w nocy [ 493]. Imipramina oraz nortryptylina są wykorzystywane jako alternatywy.
Inne leki przeciwdepresyjne
Duloksetyna jest inhibitorem wychwytu (SNRI) przeciwdepresyjny serotoniny i noradrenaliny dopuszczony do użytku w tym depresji, wysiłkowego nietrzymania moczu oraz ból neuropatyczny. Jest umiarkowanie mocne dowody na to korzystne w neuropatii cukrzycowej i fibromialgii w dawce 60 mg / dzień [ 403 ]. Skutki uboczne są powszechne, co może spowodować jego przerwanie.
Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), leki przeciwdepresyjne z mniejszą ilością skutków ubocznych. Są one skuteczne w leczeniu depresji, ale nie było wystarczających badań w celu wykazania ich korzyść w miednicy lub bólu neuropatycznego [ 402-404 ].
Leki przeciwdrgawkowe
Środki przeciwdrgawkowe, są powszechnie stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego. Istnieją badania ogólne i niektórzy patrząc zwłaszcza na ból miednicy. Indywidualne środki zostały systematycznemu przeglądowi. Ich stosowanie jest sugerowane w wytycznych NICE neuropatycznego [ 400 ].
Karbamazepina ma długą historię stosowania w leczeniu bólu neuropatycznego. Istnieją dowody na jego rzecz [ 405 ].Próby były zazwyczaj krótkotrwałe, pokazując jedynie umiarkowaną korzyść. Są niepożądane; niektóre z nich mogą być poważne. To już nie jest lekiem pierwszego wyboru. Inne leki przeciwdrgawkowe dostępne są z mniej poważnymi skutkami ubocznymi.
Gabapentyna jest powszechnie stosowany w przypadku bólu neuropatycznego i systematycznie sprawdzana [ 406 ]. Zapewnia dobrą jakość z ulgi NNT około sześć. Skutki uboczne są powszechne, zwłaszcza senność, zawroty głowy i obrzęki obwodowe. Na wyższych poziomach dawek, należy odnieść się do lokalnych formularies, a wielu lekarzy nie rutynowo przekracza 2,4 g / dobę w dawkach podzielonych (najczęściej trzy razy dziennie). W jednym badaniu kobiet z CPP nie sugeruje, że gabapentyna samodzielnie lub w połączeniu z amitryptylina zapewnia lepsze działanie przeciwbólowe następnie amitryptylina sam [ 407 ].
Pregabalina jest powszechnie stosowany neuromodulatorem dobrą udowodnionej skuteczności w niektórych neuropatycznego ale NTT zmienia się w zależności od stanu [ 408 ]. Dawka korzyścią zawiera się w zakresie od 300 do 600 mg / dzień. To samo systematycznego przeglądu stwierdzono, że dawki mniejsze niż 150 mg / dzień jest mało prawdopodobne, aby zapewnić korzyści. Podobnie jak w przypadku gabapentyny, efekty uboczne są stosunkowo powszechne i nie mogą być tolerowane przez pacjentów. Inne leki przeciwdrgawkowe są dostępne, ale nie są powszechnie używane do zarządzania ból.
Pozostałe środki mogą być stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego, ale najlepiej jest podawany tylko przez specjalistów w leczeniu bólu i znane z ich stosowaniem. Mają tendencję do być uznane za standardowe opcje zostały wyczerpane. Podobnie jak w przypadku wszystkich dobrych leczenia bólu, są one wykorzystywane jako część kompleksowego planu zarządzania wielowymiarową.
opioidy
Opioidy stosuje się do przewlekłego bólu niezłośliwych i może być korzystne dla niewielkiej liczby pacjentów. Często pacjenci będą przerywać przyjmowania opioidów doustnych z powodu skutków ubocznych lub niedostatecznej analgezji [ 409 ]. Powinny one być używane tylko w połączeniu z planem zarządzania z konsultacji lekarzy doświadczonych w ich użyciu. Sugeruje się, że jednostka leczenia bólu powinny być zaangażowane wraz z pacjentem i ich lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Istnieją również ustalone wytyczne dotyczące stosowania opioidów w leczeniu bólu, a także biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko [ 410 ]. Dostępna jest także informacja dostępna online dla pacjentów [ 411 , 412 ]. Istnieje kilka środków dostępnych na grupy. Można je podzielić na słabe (na przykład kodeina, tramadol i dwuhydrokodeina) lub silnych opioidów (np morfina, oksykodon, fentanyl i hydromorfonu). Podawanie doustne jest korzystne, ale jeśli źle tolerowane, przezskórnym (Patch) trasa może mieć zalety. Bardziej inwazyjne metody są mniej powszechnie stosowane oraz w sferze jednostek specjalistycznych. Skutki uboczne są powszechne, w tym zaparcia, nudności, zmniejszenie QoL, tolerancji opioidów, hormonalnych i efektów immunologicznych wraz ze zmianami psychologicznymi i wymaga aktywnego zarządzania.
Istnieje coraz większe zrozumienie przeczulicy indukowanej przez opioidy; sytuacja, w której pacjenci przyjmujący opioidy paradoksalnie stają się bardziej wrażliwe na bodźce bólowe [ 413 , 414 ]. Jest to kolejna przyczyna dla tych leków do stosowania w kontrolowany sposób, przez długotrwałym bólu niezłośliwych.
Morfina jest standardem opioidów, z którymi wielu lekarzy są znane. Celem jest, aby stosować wolne lub preparat o przedłużonym uwalnianiu, rozpoczynając od małej dawki i miareczkowanie dawki raz na 3 dni do 1 tygodnia przed poprawę zarówno funkcji i bólu. Skutki uboczne powinny być również monitorowane i udało się odpowiednio.Szczególną uwagę należy zwrócić na zarządzanie zaparcia.
Istnieje szereg innych czynników, a niektóre są dostępne wymienione poniżej:
Transdermalny fentanyl  może być brane pod uwagę przy preparaty doustne są ograniczone (np iliostomy). Może być także korzystne, gdy są nie do zaakceptowania efektów ubocznych z innych opioidów.
Metadon  ma długą historię stosowania jako opioidu. Istnieje teoretyczna zaletą korzyści z jego receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA), aktywność antagonisty. Może to mieć znaczenie w leczeniu bólu neuropatycznego [ 415 ].
Oksykodon  może mieć większą skuteczność niż morfina, w pewnych sytuacjach, takich jak stany hiperalgezji w tym bólu trzewnego [ 416 ].
Tramadol  jest uznanym środkiem przeciwbólowym z podwójnymi wpływu na receptory opioidowe i uwalniania serotoniny. Niedawno tapentadolu, został zwolniony z działania opioidów i noradrenaliny hamowanie wychwytu zwrotnego. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ocenić jego rzeczywistą wartość w arsenale do leczenia bólu.

5.3. Leczenie chirurgiczne

5.3.1. Surgery

Pęcherz Pain Syndrome (BPS)
pęcherz rozdęcie
Chociaż pęcherza hydrodistension jest powszechną metodą leczenia BPS, uzasadnienie naukowe są niewystarczające. może to być część diagnostyki, ale nie ograniczają rolę terapeutyczną.
Hydrodistension i toksyna botulinowa A (BTX-A)
BTX-A mogą mieć wpływ na antynocyceptywne szlaków aferentnych pęcherza, produkujących objawowych i urodynamicznych ulepszeń [ 102 ]. Leczenie hydrodistension i hydrodistension powiększonej dopęcherzowego BTX-A został porównany [ 417 ]. Było objawowe poprawę u wszystkich pacjentów. Jednakże w hydrodistension tylko grupowej, 70% zwrócone poprzednich objawów po 1 miesiącu, natomiast w BTX-A leczonych pacjentów wynik SAS, i funkcjonalne cystometrycznych pojemność pęcherza poprawie po 3 miesiącach.
BTX-A trójkątny tylko wtrysk wydaje skuteczne i długotrwałe, jak 87% pacjentów zgłaszało poprawę po 3-miesięcznej obserwacji [ 418 ]. Ponad 50% odnotowano dalszą korzyść 9 miesięcy po pierwszym zabiegu. Oczyszczanie gdy był potrzebny, otrzymano podobne wyniki. Autorzy doszli do wniosku, że takie leczenie jest bezpieczne, skuteczne i mogą być powtarzane.
Przezcewkowa (TUR), koagulacja i laserowe
Endourological zniszczenie tkanki pęcherza ma na celu wyeliminowanie uszkodzeń nabłonka dróg moczowych, głównie Hunnera. Ponieważ resekcja 1970 i oglądaniem zostały zgłoszone do osiągnięcia złagodzenie objawów, często przez ponad 3 lat [ 419 , 420 ]. Przedłużone łagodzenie bólu i nagłych został opisany dla przezcewkową ablacji laserowej, jak również [ 421 ].
Otwarty Chirurgia BPS
BPS jest łagodny i nie skraca życia, a więc procedury operacyjne rankingu ostatnie miejsce w algorytmie leczenia. Nie ma dowodów na to łagodzi ból. Chirurgia BPS ogniotrwałych jest właściwe tylko w ostateczności dla pacjentów z chorobą oporną na schyłkową. Główne operacja powinna być poprzedzona dokładnej oceny przedoperacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem określenia odpowiedniej lokalizacji choroby i podtypu. Jeśli operacja jest uważana za nasza rada jest, aby skierować pacjenta do ośrodka specjalistycznego doświadczenie w zarządzaniu CPP z podejścia multidyscyplinarnego zespołu.
Cztery główne techniki są często:
1. moczu bez cystektomii. Już w 1967 roku stwierdzono, że augmentacji pęcherza bez usunięcia chorej tkanki nie było właściwe [ 422 ]. Raporty unresected pęcherze BPS przestaje wywoływać objawy po utracie kontaktu z moczem są rzadkością [ 99 , 423 ].
2. Supratrigonal cystektomii z późniejszym powiększania pęcherza stanowi najbardziej preferowane techniki chirurgicznej wstrzemięźliwości-konserwujące. Różne odcinki jelit są stosowane do powiększania trójkątny [ 424-426 ].
3. Subtrigonal cystektomii. Subtrigonal wycięcie ma potencjał usuwania trójkąta jako ewentualne miejsca choroby, jednak kosztem jest wówczas wymóg moczowodu reimplantacji. Choroby trójkątny podano w u 50% pacjentów, a winę niepowodzenia chirurgicznego na trójkącie pozostają na miejscu i [ 427 ]. W przeciwieństwie do innych badaniach [ 428 ] opisali sześć spośród 17 pacjentów jest całkowicie wyleczony przez supratrigonal resekcji [ 427]. Niedawne badania na kobiecej seksualności po cystektomii i ortotopowej jelita krętego zastępczego pęcherza jelitowego wykazały ulgę w bólu u wszystkich pacjentów, ale tylko jeden odzyskała normalną aktywność seksualną [ 429 ].
4. cystektomii z tworzeniem się w jelicie krętym kanałem nadal zajmuje pierwsze miejsce w aktualnych trendów praktyki USA dla chirurgii BPS [ 430 ]. Ze względów kosmetycznych, korzystny jest kontynentem dywersji, zwłaszcza u młodszych pacjentów. Po ortotopowej augmentacji pęcherza, zwłaszcza przy usuwaniu trójkąt, wytwarzający puste przestrzenie mogą być niekompletne i wymagają okresowego siebie cewnikowania. Pacjenci rozważają te procedury muszą być zdolne do wykonywania, przyjmowania i tolerowanie siebie cewnikowania. U pacjentów z BPS których rozwinie nawracające bóle w rozszerzonej pęcherza lub kontynentu woreczka po enterocystoplasty lub kontynentu moczu, Retubularisation uprzednio wykorzystanego odcinka jelita tworząc przewód moczowy został rekomendowany [ 431 ]. Ważne jest, aby pamiętać, że ciąża z kolejnym segmentem dolnym cesarskiego cięcia odnotowano po ileocystoplasty [ 431 , 432 ].
Prostata Pain Syndrome (PPS)
Nie ma dowodów, do zarządzania operacyjnego, w tym przezcewkowej nacięcie szyi pęcherza, radykalnej resekcji przezcewkowej prostaty, aw szczególności, radykalnej prostatektomii w leczeniu przewlekłego bólu u pacjentów z PPS.
Cewki moczowej Pain Syndrome
Nie ma specyficznego leczenia, które może być zalecane. Kierownictwo powinno być wielodyscyplinarne i multimodalnego [ 433 ]. Laseroterapia regionu trójkątny może być specyficzne leczenie. Jedno badanie porównujące dwie formy laser odnotowano dobre wyniki, ale nie porównać z pozorowaną leczenia [ 434 ]. Większość publikacji na temat leczenia zespołu bólowego moczowej pochodzić z psychologami [ 164 ].
Domniemywa zrosty w obrębie jamy brzusznej
W przypadku pacjentów z CPP gynaeocological i szacowanego adhezji, nie ma zgody co do tego, czy zrostów należy przeprowadzić w celu poprawy ból [ 435 , 436 ].
Obszerne operacja endometriozy jest trudne i wciąż uważany za kontrowersyjną, gdyż jest co najmniej jeden RCT pokazano żadnych korzyści w łagodzeniu bólu w usuwaniu początku dużej endometriozy porównaniu do operacji sham [ 437 , 438 ].
U pacjentów z adenomyosis, jedyna operacja lecznicza jest histerektomia ale pacjenci mogą korzystać z terapii hormonalnej i przeciwbólowych (patrz 5.2.1)
Neuralgia sromowych i chirurgia
Dekompresja uwięziony lub uszkodzonego nerwu jest rutynowym podejściem i prawdopodobnie powinny mieć zastosowanie do nerwu sromowego ma ona zastosowanie do wszystkich innych nerwów. Istnieje kilka sposobów i podejścia wyboru prawdopodobnie zależy od rodzaju patologii. Najbardziej tradycyjnym podejściem jest transgluteal;Jednakże, podejście transperineal może stanowić alternatywę, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia nerwów uważa się za związane z poprzednim zabiegu miednicy [ 171 , 231 , 439-443 ]. Obecnie nastąpiła tylko jedna prospektywnym badaniu z randomizacją [ 441 ]. Badanie to sugeruje, że jeśli pacjent miał ból dla <6 40="" 66="" b="" chirurgii="" do="" dzie="" je="" jest="" l="" lat="" li="" obecny="" pacjent="" pewn="" popraw="" por="" przez="" w="" wida="" wnaniu="" z=""> 6 lat). Operacja nie jest odpowiedź dla wszystkich pacjentów. On mówi do pacjentów, którzy przeszli zabieg chirurgiczny, zapewniając diagnoza była jednoznaczna, większość pacjentów jest wdzięczny, że zostały poddane operacji, ale wiele z nich nadal ma objawy, które wymagają zarządzania.

5.3.2. Neuromodulacji

Rola neuromodulacji w leczeniu bólu miednicy powinny być uznane przez specjalistów w leczeniu bólu w obrębie miednicy. Techniki te są wykorzystywane jedynie jako część szerszego planu zarządzania i wymagają regularnej obserwacji. Podstawą badań jest opracowanie i techniki rozszerzania (np stymulacja rdzenia kręgowego (SCS), stymulacja korzeni sakralna, stymulacja zwoju korzenia grzbietowego lub stymulacji nerwów obwodowych). Są to drogie techniki interwencyjne pacjentów opornych na inne sposoby leczenia. Dlatego niewłaściwe jest do przedstawienia szczegółowego przeglądu w niniejszej publikacji. W Wielkiej Brytanii wytyczne zostały opublikowane przez SCS w bólu neuropatycznego [ 444 ]. Podkreśla powyższe komentarze. Niniejsze wytyczne sugerują okres próbny stymulacji przed pełnym wdrożeniem. Neuromodulacji nadal jest znalezienie jej rolę w leczeniu bólu w obrębie miednicy. Odnotowano coraz więcej dowodów w badaniach małych serii przypadków lub pilotażowych, ale bardziej szczegółowe badania są wymagane [ 445 ]. Jej rola w nadreaktywnego pęcherza i nietrzymania stolca jest bardziej wytrzymała, ale jest ograniczona do bólu.
Pęcherz Pain Syndrome
Porównanie sakralnej neuromodulacji (SNM) vs. stymulacji nerwu sromowego (PNS), wykazały ogólną poprawę 59% objawów z PNS vs. 44% z SNM. Większość pacjentów, którzy testowali zarówno elektrodę sakralną oraz sromowych wybrał PNS jako lepszej strony. Kontynuacja wykazały znaczną poprawę mikcji zmienne i zatwierdzone BPS kwestionariusze objawem. Ponad 90% pacjentów leczonych neuromodulacji stwierdziła, że są one poddawane implantacji ponownie [ 446 ]. Długoterminowe wyniki zweryfikowano w retrospektywnym badaniu pacjentów od 1994 do 2008 roku [ 447 ]. Implantacja SNM stałe przeprowadzono w pacjentów, u których co najmniej 50% poprawę w zakresie objawów z czasowym testu oceny nerwów obwodowych [ 447 ]. Średni czas obserwacji wynosił 61,5 miesięcy. Dobry długoterminowy sukces SNM zaobserwowano u 72% z 28% stawką eksplantacji. Najczęstszym powodem eksplantacji było słabe wyniki (54% nieudanych pacjentów). Stopa wersja wynosiła 50%. W badaniu z udziałem kobiet poddanych implantacji urządzenia stałe od 2002 do 2004 roku [ 448 ], znaczy pre- / pooperacyjnego bólu miednicy i pilny / wyniki częstotliwości były 21,61 ± 8,6 / 9,22 ± 6,6, a średni pre- / pooperacyjnego bólu wizualnej skali analogowej ( VAPS) zdobywa wynosiły 6,5 ± 2,9 / 2,4 ± 1,1. Średni okres obserwacji wynosił 86 ± 9,8 miesięcy. Sakralna neuromodulacja pokazał odpowiednią dla poprawy objawów BPS ogniotrwałych. Stopa reoperacji wyniósł 25%.
Neuralgia sromowych
Sromowych nerwobóle oznacza uraz nerwów obwodowych i jako takie powinny reagować na neuromodulacji przez wszczepione generatorów impulsów. Jednakże, ważne jest, że stymulacja odbierane w tym samym miejscu co odczuwanego bólu. Stymulacja rdzenia kręgowego (SCS) może być skuteczne dla piersiowo-lędźwiowego aferentnych.Jednak, trudno jest uzyskać odpowiednią stymulację z SCS do krzyżowego nerwów tym sromowych. Istnieje ograniczone doświadczenie ze stymulacją korzenia sakralnej, jak i stymulacji wynikowym sromowego nerwobóle powinny być podejmowane tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach oraz w ośrodkach, które mogą zapewnić opiekę multidyscyplinarnego [ 449-452 ].
Przewlekłe Anal Pain Syndrome
Sakralna neuromodulacja i przezskórnej stymulacji nerwu piszczelowego w bólu miednicy. W dużej grupie 170 pacjentów z funkcjonalną odbytu ból od św Hospital (Harrow, Middlesex, Wielka Brytania) Stymulacja nerwu krzyżowego stosowano u 3 chorych (2 ulepszany) podczas biofeedback był najczęściej używanym modalność o największej skuteczności leczenia w pacjenci z zaburzeniami defecatory (29 pacjentów, 17 ulepszając) [ 396 ]. Krzyżowy neuromodulacja donoszono być dość korzystna w dwóch badaniach niekontrolowanych, polepsza się około połowy pacjentów [ 453 , 454 ]. Sakralna neuromodulacja może być wyborem u pacjentów z KPP, którzy nie odpowiedzieli na terapię biofeedback i narkotyków. Stymulacja mniej inwazyjna przezskórna nerwu piszczelowego (PTNS) badano u 12 kobiet z CPP trwająca co najmniej 6 miesięcy i wykazały poprawę w bólu, jakości życia i życia seksualnego [ 455 ].Żadna grupa "pozorne" SNM lub kontroli PTNS użyto albo cytowane badania, co ogranicza ich wartość jako istotny efekt placebo nie można wykluczyć.

5.3.3. Bloki nerwowe

Bloki nerwowe do leczenia bólu są zazwyczaj przeprowadzane przez specjalistów w bólu medycyny jako część szerszego planu zarządzania [ 51 ]. Mogą one mieć znaczenie diagnostyczne lub terapeutyczne. Podręczniki zostały napisane na ten temat i praktyków korzystanie z nich powinien być przeszkolony w zakresie właściwego doboru pacjentów, wskazania, ryzyka i korzyści. Wiele takich interwencje wymagają również zrozumienie i doświadczenie w stosowaniu technik obrazowania wykonać bloki dokładnie. Bloki diagnostyczne mogą być trudne do interpretacji z powodu skomplikowanych mechanizmów leżących u podstaw bolesny stan lub zespół. Trwały, ale ograniczone świadczenie może prowadzić do większej liczby procedur stałych (na przykład, procedury o częstotliwości radiowej).Jest słaba baza dowodowa tych interwencji przewlekłego bólu niezłośliwych.
Neuralgia sromowych
Rola iniekcji może być podzielona na dwie części. Po pierwsze, zastrzyk znieczuleniu miejscowym i sterydów na widok uszkodzenia nerwów może powodować działania terapeutycznego. Możliwe przyczyny tego są związane z faktem, że sterydy mogą zmniejszyć stan zapalny i obrzęk w miejscu podrażnienie nerwów, ale również dlatego, że sterydy mogą blokować kanały sodowe i zmniejszenia nadwrażliwości uruchamianych nerwu [ 456 ]. Drugą korzyścią jest możliwość diagnostyki. Jak już wskazano, że gdy nerwu sromowego jest rannych istnieje kilka miejsc, gdzie może się to zdarzyć.Różnica blok nerwu sromowego pomaga przekazywać informacje w odniesieniu do miejsca, w którym może zostać uwięziony nerw [ 229-239 ].
Infiltracja w ischeal kręgosłupa wymaga użycia stymulator nerwów / lokalizatorem. Zarówno silnik (skurcz odbytu) i sensoryczne punkty końcowe mogą być odnotowane. Punkt końcowy anatomiczne mogą być lokalizowane przez RTG, CT, wskazówek lub wykorzystanie USA. US unika się promieniowania, przy czym prowadzenie CT wiąże znaczące ilości promieniowania. Obecnie fluoroskopii jest prawdopodobnie technika obrazowania najczęściej stosowany, ponieważ jest ona łatwo dostępna dla większości anestezjologów, które wykonują bloku. Obecnie infiltracji sromowego nerwu w kanale Alcock odbywało się przede wszystkim przy zastosowaniu CT. A także wtryskiwanie wokół nerwu sromowego specyficzne bloków innych związanych z nerwami miednicy mogą być wykonane. Impulsowo stymulacji częstotliwości radiowej również sugerowano w leczeniu [ 457 ].

. 5.4 Podsumowanie dowodów oraz zaleceń: Zarządzanie

5.4.1. Zarządzanie PPS
Podsumowanie dowodów
LE
Fenotypowo skierowane leczenie może poprawić sukces leczenia.
3
Alfa-blokery mają umiarkowaną skuteczność leczenia dotyczące całkowitej pain-, voiding- i QoL wynikami w PPS.
1a
antybiotykoterapii ma umiarkowany wpływ na całkowitą pain-, voiding- i QoL wynikami w PPS.
1a
NLPZ mają umiarkowane ogólnych efektów leczenia na PPS.
1a
Fitoterapia ma jakiś korzystny wpływ na ból i ogólnej pozytywnej odpowiedzi na leczenie w PPS.
1a
Pentozan polisiarczan poprawia ogólną ocenę i wynik JŻ PPS.
1b
Nie ma wystarczających danych dotyczących skuteczności środków zwiotczających w PPS.
2b
Pregabaliny nie jest skuteczny w leczeniu PPS.
1b
BTX wstrzyknięcie do miednicy może mieć niewielki wpływ na PPS.
2b
Stymulacja tylny nerw piszczelowy prawdopodobnie skuteczne w leczeniu PPS.
1b
Nie ma wystarczających danych na poparcie stosowania innych zabiegów chirurgicznych, takich jak przezcewkowej nacięcie szyi pęcherza moczowego, przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego lub radykalnej prostatektomii u chorych z PPS.
3
Behawioralnej, przeznaczone do PPS może poprawić bólu i QoL.
3
zalecenia
GR
Oferta multimodalnych i fenotypowo skierowane możliwości leczenia PPS.
ZA
Pojedyncze stosowanie antybiotykoterapii (chinolony lub tetracykliny) zaleca się u pacjentów wcześniej nieleczonych przez minimum 6 tygodni trwającego PPS <1 font="" roku.="">
ZA
Alfa-adrenergiczne są wskazane w przypadku pacjentów w czasie trwania PPS <1 font="" roku.="">
ZA
Wysoka dawka polisiarczanu pentozan jest zalecane w PPS.
ZA
NLPZ są zalecane do stosowania w PPS, ale długoterminowe skutki uboczne muszą być brane pod uwagę.
b
Dla PPS ze znacznym cierpienia psychicznego, zalecane jest leczenie psychologiczne koncentrują się na PPS.
b
PPS = zespół bólowy prostaty; NLPZ = niesteroidowe leki przeciwzapalne.
5.4.2. Zarządzanie BPS
Podsumowanie dowodów
LE
Brak wystarczającej ilości danych dla długotrwałego stosowania kortykosterydów.
3
Istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności cymetydyny w BPS.
2b
Amitryptylina jest skuteczny w leczeniu bólu i objawów związanych BPS.
1b
Oral pentosanpolysulphate sodu jest skuteczny w leczeniu bólu i objawów związanych BPS.
1a
Oral pentosanpolysulphate sodu oraz heparynę podskórnie jest skuteczny w leczeniu bólu i objawów związanych z BPS, szczególnie w niskich początkowo reagujących na pentosanpolysulphate sama sodu.
1b
Dopęcherzowego lidokainę oraz wodorowęglan sodu jest skuteczny w krótkim okresie.
1b
Dopęcherzowe pentosanpolysulphate sodu jest skuteczny w oparciu o ograniczoną ilość danych i może poprawić leczenie doustne.
1b
Istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności dopęcherzowego heparyny.
3
Dopęcherzowe siarczan chondroityny, może być skuteczne.
2b
Brak wystarczającej ilości danych dla stosowania jako rozciągnięcie pęcherza interwencji terapeutycznej.
3
Hydrodistension Plus BTX-A jest lepszy hydrodistension sam.
1b
Dopęcherzowe BCG nie jest skuteczny w BPS.
1b
Przezcewkowa (koagulacja i laser) mogą być skuteczne w rodzaju BPS 3C.
3
Krzyżowy neuromodulacja mogą być skuteczne w BPS.
3
stymulacja nerwów sromowych (PNS) jest lepszy od SNM w leczeniu BPS.
1b
Unikanie jakiegoś jedzenia i picia może zmniejszyć objawy.
3
Wynik dla cystektomii dla BPS jest zmienna.
3
zalecenia
GR
Oferują podtyp fenotyp zorientowane terapię BPS.
ZA
Multimodalne techniki behawioralne, fizyczne i psychologiczne powinny być zawsze traktowane obok doustnych lub inwazyjnych zabiegów BPS.
ZA
Podawać amitriptilinę do stosowania w BPS.
ZA
Oferta oralny pentosanpolysulphate sodu do leczenia BPS.
ZA
Leczenie lekiem doustnym pentosanpolysulphate sodu powiększonej heparyny podskórnie zalecany jest szczególnie w niskich reagujących na pentosanpolysulphate sama sodu.
ZA
Podawać śródpęcherzowego lidokainy plusa wodorowęglanu sodu przed więcej metod inwazyjnych.
ZA
Podawać śródpęcherzowego pentosanpolysulphate sód, zanim w monoterapii lub w połączeniu z doustnym pentosanpolysulphate sodu bardziej inwazyjnego leczenia.
ZA
Podawać zastrzyk podśluzówkowe BTX-A plus hydrodistension jeśli dopęcherzowego zakropleniu terapie zawiodły.
ZA
Wszystko ablative chirurgii narządu powinna być ostatecznością tylko dla doświadczonych i BPS doświadczonych chirurgów.
ZA
Oferta śródpęcherzowego kwas hialuronowy przed środkami bardziej inwazyjnych.
b
Oferta śródpęcherzowego siarczan chondroityny, zanim środki bardziej inwazyjnych.
b
Oferta przezcewkowa (lub koagulację lub laser) uszkodzenia pęcherza moczowego, ale w rodzaju BPS 3 C tylko.
b
Oferta neuromodulacja przed bardziej inwazyjnych zabiegów.
b
Oferujemy porady dietetyczne.
do
Oferta śródpęcherzowego heparyny przed bardziej inwazyjnych środków, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym.
do
Oferta śródpęcherzowego ściany pęcherza moczowego i zastrzyk trójkątny BTX-A, jeśli dopęcherzowego zakropleniu terapie zawiodły.
do
Kortykosteroidy nie są zalecane do długotrwałego leczenia.
do
Pęcherz rozdęcie nie jest zalecana jako leczenie BPS.
do
DMSO sulfotlenek = dimetylu; BPS syndrome = ból pęcherza; BTX-A = botulinowa Toksyna;
BCG = Bacillus Calmette Guérin.
5.4.3. Zarządzanie zespołem bólowym moszny
Podsumowanie dowodów
LE
Mikrochirurgiczne odnerwienie powrózka nasiennego jest skuteczną terapią dla zespołu bólowego moszny.
2b
Vasovasostomy jest skuteczny w bólu po wazektomii,
2b
Orchiektomii jest ostatecznością w leczeniu zespół bólowy moszny.
4
zalecenia
GR
Start z ogólnych metod leczenia przewlekłego bólu miednicy.
ZA
Informują o ryzyku wystąpienia bólu po wazektomii, gdy pacjenci poradnictwo planowanego na wazektomii.
ZA
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia bólu moszny, otwarty zamiast laparoskopowego leczenia przepuklin pachwinowych jest zalecane.
ZA
Zaleca się, by w czasie naprawy przepukliny pachwinowej wszystkie nerwów powrózka nasiennego zostały zidentyfikowane.
ZA
W przypadku pacjentów leczonych chirurgicznie, zaleca się mikrochirurgiczne odnerwienie powrózka nasiennego.
ZA
Zalecamy wycięcie jądra nie powinny być wykonywane, chyba że wszystkie inne terapie, w tym oceny zarządzania ból, nie powiodły się.
do
5.4.4. Zarządzanie zespołem bólowym cewki moczowej
Podsumowanie dowodów
LE
Nie ma specyficznego leczenia zespołu bólowego cewki moczowej.
4
U pacjentów ze znacznym niebezpieczeństwie związanym z pęcherza lub cewki moczowej objawy, psychologiczny
Leczenie może być wart używając w celu zmniejszenia stresu, a tym samym poprawić funkcjonowanie i QoL.
4
zalecenia
GR
Start z ogólnych metod leczenia przewlekłego bólu miednicy.
ZA
Zaleca się, aby pacjenci z zespołem bólowym cewki moczowej są traktowane w multidyscyplinarnym i multimodalnego programu.
b
Gdy pacjenci są w trudnej sytuacji, zaleca się odnosić je do bólu istotne leczenia psychologicznego w celu poprawy funkcjonowania i jakości życia.
b
5.4.5. Zarządzanie ginekologicznych aspektów przewlekłego bólu miednicy
Podsumowanie dowodów
LE
opcje terapeutyczne, w tym farmakoterapii i chirurgii, można skutecznie leczyć endometriozę.
1b
Leczenie psychologiczne (CBT lub podtrzymujące psychoterapii) może poprawić bólu i funkcje seksualne i emocjonalne w zespołach bólowych pochwy i sromu.
1b
Wszystkie pozostałe warunki ginekologiczne (w tym bolesne miesiączkowanie, położnicze szkody, wypadanie narządów miednicy i ginekologiczne) przerzutów raka można leczyć skutecznie stosując farmakoterapię.
3
zalecenia
GR
Zapewnienie możliwości terapeutyczne, takie jak terapia hormonalna lub operacji w ściśle określonych stanach chorobowych.
b
Zapewnienie interdyscyplinarnego podejścia do leczenia bólu w utrzymujących się stanów chorobowych.
b
5.4.6. Zarządzanie zespołem bólowym odbytu
Podsumowanie dowodów na ból odbytu funkcjonalnej
LE
Biofeedback jest preferowaną metodą leczenia przewlekłego zespołu bólowego anal.
1a
Electrogalvanic stymulacja jest mniej skuteczny niż biologicznego sprzężenia zwrotnego.
1b
Toksyna botulinowa jest skuteczne.
1b
Przezskórna stymulacja nerwów piszczelowej jest skuteczny w bólu odbytu.
1b
Sakralna neuromodulacja jest skuteczny w bólu odbytu.
3
Wdychania salbutamolu jest skuteczny w przerywanym przewlekłym zespołem bólowym anal.
3
Zalecenia dotyczące funkcjonalnego bólu odbytu
GR
Biofeedback leczenia zaleca się u chorych z bólem miednicy i dyssynergic defekacji.
ZA
Oferta toksyny botulinowej A i electrogalvanic stymulacji w przewlekłym zespołem bólowym anal.
b
Oferta przezskórnej stymulacji nerwu piszczelowego w przewlekłym zespołem bólowym anal.
b
Oferta sakralną neuromodulacji w przewlekłym zespołem bólowym anal.
do
Oferta wziewnych salbutamol w przerywanym syndrom chronicznego bólu odbytu.
do
5.4.7. Zarządzanie sromowego nerwobóle
Podsumowanie dowodów
LE
Istnieje wiele możliwości leczenia o różnym poziomie dowodów.
3
zalecenia
GR
Wytyczne neuropatycznego bólu są dobrze znane. Standardowe podejście do zarządzania bólu neuropatycznego powinny być wykorzystywane.
ZA
5.4.8. Zarządzanie Seksuologicznego aspektów w CPP
Podsumowanie dowodów
LE
Miednicy mięśni fizjoterapia może przynieść ulgę w bólu i zmniejszenia dolegliwości seksualnych.
2b
zalecenia
GR
Oferta behawioralne strategie dla pacjenta i jego / jej partnera, aby poradzić sobie z dysfunkcji seksualnych.
b
Trening mięśni dna miednicy jest zalecany w celu poprawy jakości życia i funkcji seksualnych.
b
5.4.9. Zarządzanie dysfunkcji miednicy podłogi
Podsumowanie dowodów
LE
Powięziowy leczenie jest skuteczne.
1b
Biofeedback poprawia wyniki leczenia myofascial.
1a
Punkt wyzwalania uwalniania jest skuteczne w leczeniu bólu mięśni i, o którym mowa.
1a
zalecenia
GR
Zastosuj MFR traktowanie jako leczenie pierwszego rzutu.
ZA
U chorych na nadczynność dna miednicy, biofeedback jest zalecana jako leczenie uzupełniające do ćwiczeń mięśni.
ZA
Gdy-powięziowych punktów spustowych stwierdzono, zaleca się leczenie przez ciśnienie lub igłowania.
ZA
5.4.10. Zarządzanie przewlekłej / non-ostrego bólu moczowo-płciowego przez opioidy
zalecenia
GR
Wszystkie inne uzasadnione zabiegi muszą być wypróbowane i nie powiodło się.
ZA
Decyzja wszcząć długotrwałemu leczeniu opioidami powinno być wykonane przez odpowiednio wyszkolonego specjalistę w porozumieniu z innym lekarzem (w tym pacjenta i lekarza rodzinnego).
ZA
Jeżeli istnieje podejrzenie, historii lub narkomanii, psychiatry lub psychologa mają interes w leczeniu bólu i narkomanii powinny być zaangażowane.
ZA

6. OCENA wyników leczenia

6.1. Ocena leczenia

U pacjentów z przewlekłym bólu trzewnego, wizyta lekarza jest bardzo ważne, ponieważ mogą zadawać pytania, rozmawiać o tym, jak proces się dzieje i mieć trochę czasu z opiekunem, który rozumie naturę ich bólu. Pierwsza ocena powinna nastąpić po około sześciu tygodni, aby zobaczyć, czy leczenie było udane, czy nie. Gdy konieczne zmiany dokonywane są oceny, a następne planowane jest.6.1.1. Leczenie nie było skuteczne

6.1.1.1. Leczenie Alternatywne

W przypadkach, gdy leczenie zainicjowanych nie mają wystarczająco dużo efekt, alternatywne podejście jest zalecane.Pierwszą rzeczą do zrobienia jest dokładna ocena pacjentów i świadczeniodawców przylgnięcia do leczenia, które zostało rozpoczęte. Poprosić pacjenta, jeżeli podjęły leku według recepty, czy są jakieś skutki uboczne, a jeśli nie, gdzie wszelkie zmiany w bólu i funkcji. Dostosowanie dawki leków lub systemów może pomóc. Kolejną ważną rzeczą jest, aby zapoznać się z doniesieniami innych opiekunów, takich jak fizjoterapeuty i psychologa. Czy leczenie zostało następnie do końca, jaka była opinia terapeuty na temat zmian, które zostały zaobserwowane. W przypadkach, gdy sesje zostały zakończone przez pacjentów, poprosić pacjenta, dlaczego zrobili tę decyzję. Sprawdź, czy pacjent zrozumiał ideę terapii, które zostało przerwane.

6.1.1.2. Skierowanie do kolejnej koperty opieki

Jeśli pacjenci i lekarze doszli do wniosku, że żadna z podanych terapii wykazał wystarczająco skuteczne, a następnie skierowanie do kolejnej koperty opieki jest zalecane. Niestety terminologia stosowana do opisu poziomu przyrody i specjalizacji centra zapewnienie specjalistycznej opieki dla pacjentów ból trzewny nie jest standaryzowany kraju opiera.To nie ułatwia proste schematy skierowania. Zaleca się, aby pacjenci odnoszą się do ośrodka, który pracuje z wielodyscyplinarny zespół i uznanym w kraju jako specjalizuje się w bólu miednicy. Takie centrum będzie ponownie ocenić, co zostało zrobione i kiedy będzie dostępny, zapewniają specjalistyczną opiekę.

6.1.1.3. Self-zarządzania i wspólna troska

Pacjenci, którzy znajdują się w obliczu KPP, dla których nie ma konkretnych możliwości leczenia dostępne, będzie musiał żyć ze swoim bólem. Będą musiały zarządzać ich ból, co oznacza, że ​​będą musieli znaleźć sposób na radzenie sobie ze skutkami ich ból w codziennych czynnościach życiowych we wszystkich dziedzinach życia. programy samopomocy może poinformowani i mogą być pomocne. Ten pacjent może również korzystać ze wspólnych opieki, co oznacza, że ​​opiekun jest dostępna dla wspierania strategii samo-zarządzania. Wraz z tym opiekunem pacjent może zoptymalizować i wykorzystywać strategie zarządzania.

6.1.2. Leczenie jest skuteczne

W przypadkach, gdy leczenie jest skuteczne opiekun może zwrócić uwagę na profilaktykę awaryjne. Jeśli pacjenci znowu czuje ten sam ból pomaga rozpocząć na wczesnym etapie ze strategiami samorządność, że nauczył się podczas poprzedniego leczenia. Dzięki temu będą mieli największe szanse na zapobieganie rozwojowi zespołów bólowych miednicy ponownie.

Prześlij komentarz

 
Top