REKLAMA

 

1. WPROWADZENIE

1.1. Cel

We wspólnym grupa robocza składająca się z członków reprezentujących Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (ESPU) oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) przygotowała niniejsze wytyczne mające na celu podniesienie jakości opieki dla dzieci z urologicznych warunkach. Niniejszy dokument Wytyczne rozwiązuje szereg wspólnych patologii klinicznych w pediatrii praktyce urologicznej, ale obejmujące całą dziedzinę urologii dziecięcej w jednym dokumencie wytycznych jest nieosiągalny.Większość problemów urologicznych klinicznych u dzieci są różne i pod wieloma względami różnią się u dorosłych. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawić praktyczne i wstępne podejście do dzieci i młodzieży warunków urologicznych. Złożone i rzadkich schorzeń, które wymagają szczególnej opieki z doświadczonymi lekarzami powinny być kierowane do wyznaczonych ośrodkach pediatrycznych praktyka urologii został w pełni ustalone i wielodyscyplinarne podejście jest dostępna.
Z biegiem czasu, urologii dziecięcej nieformalnie rozwinięte i dojrzałe, ustalenie jej różnorodny zasób wiedzy i ekspertyzy i może być gotowy, aby odróżnić się od swoich specjalnościach macierzystych. Zatem, urologii dziecięcej niedawno pojawiły się w wielu krajach europejskich jako odrębny podspecjalizacja zarówno urologii i chirurgii dziecięcej i prezentuje unikalne wyzwanie w tym sensie, że obejmuje duży obszar z różnych szkół myślenia i ogromnej różnorodności w zakresie zarządzania.
Wiedza zdobyta przez zwiększenie doświadczenia, nowych osiągnięć technologicznych i nieinwazyjnych sposobów diagnostycznych przesiewowych wywarł głęboki wpływ na metod leczenia w urologii dziecięcej, trend, który prawdopodobnie utrzyma się w najbliższych latach.
Należy podkreślić, że wytyczne kliniczne przedstawić najlepsze dostępne dowody ekspertów, ale następujące zalecenia wytyczne niekoniecznie będzie skutkować w najlepszym wynikiem. Wytyczne nie może zastąpić doświadczenia klinicznego przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia poszczególnych pacjentów, ale raczej przyczynić się do ukierunkowania decyzji - biorąc również osobiste wartości i preferencje / indywidualnej sytuacji dzieci i ich opiekunów pod uwagę.

1.2. Skład panelu

EAU-ESPU Urologii Dziecięcej Wytyczne panel składa się z międzynarodowej grupy lekarzy ze szczególnym doświadczeniem w tej dziedzinie.
Wszyscy eksperci zaangażowani w produkcję tego dokumentu złożyli oświadczenia potencjalnego konfliktu interesów, które mogą być oglądane na Uroweb EAU WWW: http://uroweb.org/guideline/paediatric-urology/~~HEAD=pobj .

1.3. Dostępne publikacje

Szybkie dokument odniesienia (wytyczne kieszonkowe) jest dostępny w wersji drukowanej oraz w kilku wersjach dla urządzeń mobilnych. Są skrócone wersje, które mogą wymagać konsultacji wraz z pełnej wersji tekstowej. Również liczba przetłumaczonych wersjach, obok licznych publikacji naukowych w Europejskiej Urology, że stowarzyszenia czasopismo naukowe są dostępne [ 1 , 2 ]. Wszystkie dokumenty mogą być przeglądane za pośrednictwem strony internetowej EAU:  http://uroweb.org/guideline/paediatric-urology/~~HEAD=pobj.

1.4. Historia publikacji

Wytyczne Urologii Dziecięcej zostały opublikowane po raz pierwszy w 2001 roku wraz z późniejszymi aktualizacjach częściowych w 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i tym 2016 publikacji, która zawiera liczbę zaktualizowanych rozdziały i sekcje, jak opisano poniżej:

1.5. Podsumowanie zmian

Literatura dla całego dokumentu została oceniona i aktualizowana w miarę trafne.
Kluczowe zmiany w publikacji: 2016
 • Sekcja 3.2 - undescended jąder (dawny rozdział Wnętrostwo): kompletna zmiana (przed wydrukować publikację) 
  Dwa nowe dane zostały brzmieniu: Rysunek 1: Klasyfikacja niezstąpionych jąder i Figura 2: Leczenie jednostronnych niewyczuwalne niezstąpionych jąder
 • Sekcja 3.4 - ostra moszny u dzieci: Literatura została zaktualizowana i drobne korekty dokonane tekstowe
 • Sekcja 3.5 - Spodziectwo: Literatura został zaktualizowany szeroko
 • Sekcja 3.7 - Żylaki powrózka nasiennego u dzieci i młodzieży: Literatura został zaktualizowany szeroko
 • Sekcja 3.11 - moczowodowy literatura refluks został zaktualizowany
 • Sekcja 3.12 - Nietrzymanie literatura kamienia choroba została zaktualizowana

1.5.1. Nowe i zmienione zalecenia

3.2.7  Zalecenie do zarządzania niezstąpionych jąder
Zalecenie
LE
GR
W przypadku dwustronnych niezstąpionych jąder, zalecane jest leczenie hormonalne.
4
do
Sekcja 3.6.5 Wrodzone skrzywienie prącia
Zalecenie
LE
GR
Diagnozowanie wrodzonym skrzywieniem prącia podczas spodziectwa lub wierzchniactwo naprawy przy użyciu sztucznej erekcji.
4
b
Wykonywanie operacji w leczeniu wrodzonej skrzywieniem prącia.
4
b
3.7.5  Podsumowanie dowodów i zaleceń w zakresie zarządzania żylaków
zalecenia
LE
GR
Zbadać żylaków w pozycji stojącej i sklasyfikować w trzech klasach.
4
ZA
Użyj moszny USA wykryć refluks żylny bez próby Valsalvy w pozycji leżącej i stojącej oraz dyskryminuje niedorozwój jąder.
W niedojrzałych płciowo chłopców oraz w izolowanych prawej żylaków wykonać standardowy US nerek do exlude do przestrzeni zaotrzewnowej masę.
US = USG.
3.9.5  Zalecenie do zarządzania porze dziennej warunkach dolnych dróg moczowych
Zalecenie
LE
GR
Jeśli jest obecny, traktuj BBD dysfunkcji jelit pierwsze, przed rozpoczęciem leczenia stanu LUT.
2
b
BBD = dysfunkcja pęcherza jelit; LUT = dolnych dróg moczowych.
3.11.6  Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku pęcherza neurogennego
zalecenia
LE
GR
U wszystkich dzieci, zaczynają przerywanego cewnikowania wkrótce po urodzeniu, z wyjątkiem dzieci bez wyraźnych oznak wylotowej przeszkód. Jeśli przerywane cewnikowanie jest opóźniony, ściśle monitorować dzieci na infekcje dróg moczowych i zmiany górnych dróg oddechowych.
2
b
Użyj leki antycholinergiczne jako początkowe leczenie u dzieci z pęcherz nadreaktywny. Poprawę kliniczną jest powszechne, ale zwykle niewystarczające.
2
b
Użyciu iniekcji toksyny botulinowej do mięśnia wypieracza alternatywnie u dzieci, które są oporne na leki antycholinergiczne.
2
b
Stosować procedurę augmentacji pęcherza, z wykorzystaniem segmentu jelit, w przypadku terapii odporne nadaktywność wypieracza lub na małą pojemność i słabą zgodność powodując uszkodzenie przewodu górnego i moczu.
2
b
Użyj plastyka z dodatkowymi procedurami podpęcherzowa gdy zarówno pęcherz i wylot są niewystarczające. Proste powiększania wystarczy w większości o niskiej wydajności, pęcherzy wysokociśnieniowych.
3
b
Rozszerz z dodatkowym kontynent stomii po zabiegu podpęcherzowej oraz u pacjentów z ograniczeniami cewki moczowej cewnikowania.
3
b
Follow-up pacjentów z pęcherzem neurogennym będzie przez całe życie.
Dalsze działania obejmuje monitorowanie czynności nerek i pęcherza moczowego, jak również zapewnienie, że kwestie seksualności i płodności otrzymują szczególną ostrożność, gdy dziecko dorasta i porusza się w życiu dorosłym.
3
b
3.14.5  Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku kamieni moczowych
zalecenia
LE
GR
Przeprowadzić metaboliczne i ocenę anatomiczną u każdego dziecka z kamienia moczowego choroby.
2a
b
Wszelkiego rodzaju leczenia interwencyjnego powinny być wspierane z leczeniem za bazowego zaburzeń metabolicznych, jeśli wykryty.
2a
b
. 1.5.2 Podsumowanie dowodów została ujęta w następujących sekcjach:
Sekcja 3.2.7 - Podsumowanie dowodów został dodany do rozdziału 3.2 - undescended jądrach.
 • Sekcja 3.3.4 - Podsumowanie dowodów został dodany do rozdziału 3.3 - Wodniak.
 • Sekcja 3.4.4 - Podsumowanie dowodów został dodany do rozdziału 3.4 - ostra moszny.
 • Sekcja 3.6.4 - Podsumowanie dowodów został dodany do rozdziału 3.6 - wrodzona skrzywieniem prącia.
 • Sekcja 3.7.5- Podsumowanie dowodów został dodany do sekcji 3.7 - Żylaki powrózka nasiennego u dzieci i młodzieży.
 • Sekcja 3.9.5 - Podsumowanie dowodów został dodany do sekcji 3.9 - Day czasie objawy dolnych dróg moczowych.
 • Sekcja 3.10.5 - Podsumowanie dowodów został dodany do sekcji 3.10 - Monosymptomatic mimowolnego oddawania moczu.
 • Sekcja 3.11.6 - Podsumowanie dowodów został dodany do sekcji 3.11 - pęcherz neurogenny.
 • Sekcja 3.13.4 - Podsumowanie dowodów został dodany do sekcji 3.13 - refluks w dzieciństwie.
 • Sekcja 3.16.4 - Podsumowanie dowodów został dodany do sekcji 3.16 - zaburzenia rozwoju płci.
 • Sekcja 3.17.7 - Podsumowanie dowodów został dodany do sekcji 3.17 - zastawki cewki tylnej.

2. METODY

Wytyczne te zostały opracowane na podstawie aktualnego piśmiennictwa poniższym przeglądzie systematycznym z wykorzystaniem MEDLINE. Zastosowanie strukturalnej analizy literatury nie było możliwe w wielu warunkach, ze względu na brak dobrze zaprojektowanych badaniach. Ograniczona dostępność dużych kontrolowanych badaniach z randomizacją (RCT) - wpłynęły również przez fakt, że znaczna liczba opcji leczenia odnoszą się do zabiegów chirurgicznych na dużym spektrum różnych problemów wrodzonych - oznacza niniejszy dokument jest w dużej mierze dokumentem konsensus. Oczywiście istnieje potrzeba ciągłego ponownej oceny informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie.
Zalecenia w tym tekście są oceniane w zależności od ich poziomu dowodów (LE) i wytycznymi otrzymują stopień rekomendacji (GR), zgodnie z systemem klasyfikacji zmodyfikowanej od centrum Oksfordu Evidence-Based poziomów medycyny Evidence [ 3 ]. Dodatkowe informacje metodologii można znaleźć w części ogólnej metodologii tego druku, oraz online na stronie internetowej EAU: http://uroweb.org/guidelines/~~HEAD=pobj .
Wykaz Stowarzyszeń przyjęcia wytycznych EAU można również przeglądać online na powyższy adres.

2.1. Wzajemna

Poniższy rozdział został poddany weryfikacji przed publikacją:
 • Rozdział 3.2 - undescended jądrach.
Wszystkie pozostałe rozdziały urologii wytycznych pediatrycznych były oceniane przez ekspertów w 2015 r.

2.2. Cele na przyszłość

Pediatryczny Wytyczne Urologia panel dążyć do systematycznego rozwiązywania następujący klucz kliniczną temat w przyszłej aktualizacji wytycznych:
1. Jakie są korzyści i szkody profilaktyki antybiotykowej w porównaniu z obserwacji dla noworodków wodonercza? 4 ].
2. Jakie są korzyści i szkody manipulacji hormonalnej przed ostatecznym leczeniem chirurgicznym pierwotnego spodziectwa?
3. Jakie są krótkoterminowe i długoterminowe korzyści i szkody interwencji varicocoele u dzieci?

3. wytycznej

3.1. Stulejka

3.1.1. Epidemiologia, etiologia i patofizjologia

Pod koniec pierwszego roku życia odsunięcia napletka za gruczołowej bruzdy możliwe jest w około 50% chłopców; ta wzrasta do około 89% w wieku 3 lat. Częstość występowania stulejki wynosi 8% w 6-7-latków i tylko 1% u mężczyzn w wieku 16-18 lat [ 5 ].

3.1.2. Systemy klasyfikacyjne

Phimosis albo pierwotne bez znaku bliznowacenia lub wtórny (patologiczne) do blizn, takie jak zarostowe balanitis xerotica (BXO) [ 5 ]. Zarostowe balanitis xerotica, nazywany również porosty rozsianego, został niedawno stwierdzono u 17% chłopców w wieku poniżej 10 lat z objawami stulejki. Pojawienie kliniczne BXO u dzieci może być mylące i nie korelują z wynikami ostatnich badań histopatologicznych. Przewlekłe zapalenie był najczęstszym stwierdzenie [ 6 ] (LE: 2b).
Phimosis należy odróżnić od normalnego aglutynacji napletka na żołądź, która jest bardziej lub mniej trwałe zjawiska fizjologiczne z dobrze widoczną i swobodnym ujściem cewki częściowego wyciągania [ 7 ]. Załupek należy traktować jako sytuacji awaryjnej: chowanie zbyt wąski napletek za żołędzi prącia do glanular bruzdy mogą uciskać wał i prowadzić do obrzęku żołędzi i napletka wycofanym. Zakłóca perfuzji w oddaleniu od zwężającego pierścienia i przynosi ryzyko martwicy napletka.

3.1.3. Ocena diagnostyczna

Rozpoznanie stulejki i załupek jest przez badanie fizykalne. Jeśli napletek nie jest zwijany lub tylko częściowo wyciągany i wykazuje zwężającego pierścień na rysunku powrotem na żołędzi prącia dysproporcja pomiędzy szerokością napletka i średnicy żołędzi prącia należy założyć. Oprócz zwężonej napletka, może być zrosty pomiędzy wewnętrzną powierzchnią napletka i glanular nabłonka i / lub breve fraenulum. Załupek charakteryzuje wycofanym napletka z zwężającego pierścienia zlokalizowanego na poziomie bruzdy, co uniemożliwia wymianę napletka na żołądź.

3.1.4. Zarządzanie

Leczenie zachowawcze jest opcją dla podstawowej stulejki. Kortykoid maści lub kremu (0,05-0,1%) można podawać dwa razy dziennie w ciągu 20-30 dni, ze skutecznością> 90% [ 8-11 ] (LE 1b; GR: A). Częstotliwość nawrotów do 17% można się spodziewać [ 12 ]. Zabieg ten ma skutki uboczne, a średni bloodspot poziom kortyzolu nie są znacząco różne od grupy nieleczonych pacjentów [ 13 ] (LE 1b). Oś podwzgórze przysadka-nadnercza nie był pod wpływem lokalnej kortykoidów leczenia [ 14 ]. Aglutynacja napletka nie reaguje na leczenie steroidami [ 10 ] (LE: 2).
Leczenie operacyjne stulejki u dzieci zależy od preferencji rodziców i może być plastikowe lub radykalne obrzezanie po ukończeniu drugiego roku życia. Alternatywnie Shang pierścień może być stosowany zwłaszcza w krajach rozwijających się [ 15 ]. Plastikowe obrzezanie ma na celu osiągnięcie szerokiego napletka obwód z pełnym retractability, a napletek jest zachowana (grzbietowe nacięcie, częściowe obrzezanie). Jednakże procedura ta posiada potencjał do nawrotu stulejki [ 16 ]. W tej samej sesji, zrosty są uwalniane i związane fraenulum breve jest korygowane przez fraenulotomy. Meatoplasty jest dodawany, gdy jest to konieczne.
Bezwzględnym wskazaniem do obrzezania jest drugorzędna stulejki. W pierwotnym stulejki, nawracające i nawracającymi zakażeniami balanoposthitis układu moczowego (ZUM) u pacjentów z zaburzeniami układu moczowego są wskazania do interwencji [ 17-20 ] (LE: 2b; GR: B). Obrzezanie mężczyzn znacznie zmniejsza kolonizację bakteryjną żołędzi penisa w odniesieniu do obu non-uropatogennych i uropatogennych bakterii [ 21 ] (LE: 2b). Proste balonem napletka podczas mikcji nie jest ścisłe wskazania do obrzezania.
Rutynowe obrzezanie noworodków w celu zapobiegania raka prącia nie jest wskazany. Niedawna metaanaliza nie mógł znaleźć żadnego ryzyka u pacjentów nieobrzezanych bez historii stulejki [ 22 ]. Przeciwwskazania do obrzezania to: ostra infekcja, a lokalne wrodzone anomalie penisa, szczególnie spodziectwa lub zakopane penisa, jak napletka może być wymagane do procedury rekonstrukcyjnej [ 23 , 24 ]. Obrzezka można przeprowadzić u dzieci koagulopatii ze 1-5% cierpi na komplikacje (zaczerwienienie), o ile są stosowane środki hemostatyczne albo diatermicznego nóż [ 25 , 26 ].Dzieciństwo obrzezanie ma znaczący zachorowalności i nie powinny być zalecane bez przyczyny medycznej, a także z uwzględnieniem aspektów epidemiologicznych i społecznych [ 27-31 ] (LE: 1b; GR: B).
Leczenie polega na ręcznym załupek kompresji obrzęknięte tkanki z kolejnej próby wycofać dokręcone napletka na żołędzi prącia. Wstrzyknięcie hialuronidazy pod wąskim paśmie lub 20% mannitolu może być pomocne, aby zwolnić napletka [ 32 , 33 ] (LE: 3-4; GR: BC). Jeśli ten ruch nie jest wymagane nacinanie grzbietowe zwężającego pierścienia. W zależności od lokalnych ustalenia, obrzezka odbywa się bezpośrednio lub mogą być wykonane w drugiej sesji.

3.1.5. Działania podjęte

Każda operacja wykonana na napletek wymaga wczesnego follow-up z czterech do sześciu tygodni po zabiegu.
3.1.6. Podsumowanie dowodów oraz zaleceń w sprawie zarządzania stulejki
Podsumowanie dowodów
LE
Leczenie stulejki rozpoczyna się zwykle po dwóch lat lub w zależności od preferencji rodziców.
3
W pierwotnym stulejki, leczenie zachowawcze z kortykoidów maści lub kremu jest leczeniem pierwszego rzutu ze skutecznością ponad 90%.
1b
zalecenia
LE
GR
Traktować podstawową stulejka zachowawczo z kortykoidów maści lub kremu. Obrzezanie będzie również rozwiązać problem, jeśli w trakcie rozpatrywania.
1b
ZA
Nie zwlekaj leczeniu pierwotnej stulejki w nawracających balanoposthitis i nawracających ZUM u pacjentów z zaburzeniami układu moczowego.
2b
ZA
Obrzezanie jest wskazany we wtórnym stulejki.
2b
ZA
Nie należy opóźnić leczenie w przypadku załupek, jest to sytuacja awaryjna.
Wykonać nacięcie grzbietowe zwężającego pierścienia w przypadku ręcznego repozycji nie powiodło się.
3
b
Rutynowe obrzezanie noworodków nie jest zalecane, aby zapobiec raka prącia.
2b
b
UTI = zakażenie dróg moczowych.

3.2. Zarządzanie niezstąpionych jąder

3.2.1. Tło

Wnętrostwo lub undescended jąder jest jedną z najczęstszych wad wrodzonych u noworodków płci męskiej.Zachorowalność jest zmienna i zależy od wieku ciążowego, wpływając 1.0-4.6% donoszonych i 1.1-45% noworodków urodzonych przedwcześnie. Po spontanicznym zejście w ciągu pierwszych miesięcy życia, prawie 1,0% wszystkich donoszonych noworodków męskich jeszcze undescended jąder w jednym roku życia [ 34 ]. Ta wrodzona wada może mieć wpływ na obie strony w wysokości do 30% przypadków [ 35 ]. W nowonarodzonych przypadkach niewyczuwalne lub niezstąpionych jąder po obu stronach oraz jakichkolwiek oznak zaburzenia rozwoju płci (dsds) jak jednoczesnego spodziectwa, pilnej endokrynologicznych i oceny genetycznej jest wymagane [ 36 ].

3.2.2. Klasyfikacja

Termin wnętrostwo jest najczęściej używany jako synonim dla niezstąpionych jądrach. Najbardziej przydatna klasyfikacja undescended jąder jest odróżnianie się wyczuwalnych i niewyczuwalne jąder, a postępowanie kliniczne decydują lokalizacji i obecności jąder (patrz rysunek 1). Około 80% wszystkich niezstąpionych jąder są wyczuwalne [ 37]. Nabyte undescended jądrach może być spowodowany uwięzieniem po herniorrhaphy lub spontanicznie dalej rosnąco jądra.
Wyczuwalne jądra to prawdziwe undescended jąder i jąder pozamacicznej. Niewyczuwalne jąder obejmują w jamie brzusznej, pachwinowych, nieobecny, a czasami także pozamacicznej jąder. Co najważniejsze, diagnoza wyczuwalny lub niewyczuwalne jądra muszą być potwierdzone, gdy dziecko jest w znieczuleniu ogólnym, jak w pierwszym etapie jakiejkolwiek procedury chirurgicznej niezstąpionych jądrach.
Rysunek 1: Klasyfikacja niezstąpionych jąder

3.2.2.1. Wyczuwalne jądra

undescended jąder
Prawdziwy undescended jądra jest na normalnej ścieżce schodzenia, ale zostaje zatrzymany w drodze w dół do moszny. W zależności od lokalizacji, w jądrach może być wyczuwalne, czy nie, jak w przypadku jąder zatrzymanych w pachwinowej kanału.
ektopowe jąder
Jeżeli pozycja jądra znajduje się na zewnątrz normalnej drogi opadania i poza moszny, jąder jest uważany ektopowej.Najczęstszym pozycji nieprawidłową jest powierzchownym pachwinowego etui. Czasami pozamaciczna jądra mogą być zidentyfikowane w kości udowej, krocza, łonowe, prącia, a nawet pozycji przeciwnej. Zwykle nie ma możliwości, aby pozamacicznej jąder schodzić spontanicznie prawidłowej pozycji; W związku z tym wymagana jest interwencja chirurgiczna. Ponadto pozamacicznej jądra może nie być wyczuwalne ze względu na jego położenie.
zrywania jąder
Zrywania jąder zakończyły zejście do właściwej pozycji moszny, ale można jeszcze znaleźć w suprascrotal pozycji wzdłuż ścieżki ich normalnego pochodzenia. Wynika to z nadreaktywnym odruch mosznowy [ 38 ]. Zrywania jąder może być łatwo manipulowane w dół do moszny i pozostają tam przynajmniej tymczasowo. Są to zazwyczaj typowe w wielkości i konsystencji. Jednak nie mogą one być normalne i należy uważnie monitorować, ponieważ aż do jednej trzeciej może wznieść się i stają undescended [ 39 ].

3.2.2.2. Niewyczuwalne jąder

Wśród 20% niewyczuwalne jąder, 50-60% jest w jamie brzusznej, canalicular lub ciekawski (prawy wewnątrz pierścienia pachwinowego wewnętrznego). Pozostałe 20% jest nieobecny, a 30% to zanikowe lub szczątkowe.
Jądra w obrębie jamy brzusznej
Jądra wewnątrzbrzuszne mogą znajdować się w różnych miejscach, przy czym większość z nich blisko wewnętrznego pierścienia pachwinowego. Jednak możliwe lokalizacje obejmować nerki, przedniej ściany jamy brzusznej i retrovesical miejsca. W przypadku otwartego wewnętrznego pierścienia pachwinowego, jądrach może być podglądanie do kanału pachwinowego.
Nieobecny jąder
Monorchidism można zidentyfikować do 4% chłopców z niezstąpionych jąder i anorchidism (dwustronna nieobecność) u <1 font="" nbsp="">Możliwe mechanizmy chorobotwórcze obejmują zanik jąder agenezję i po wewnątrzmacicznej skręcanie ze ten ostatni najprawdopodobniej z powodu zawału w macicy normalnego jądra przez gonad skręcaniem statku. Określenie zanikających jąder jest powszechnie stosowany do tej choroby [ 40 ].

3.2.3. Ocena diagnostyczna

podejmowanie wywiad i badanie przedmiotowe są kluczowe w ocenie chłopcom niezstąpionych jądrach. Badania lokalizacyjne z wykorzystaniem różnych technik obrazowania są zazwyczaj bez żadnych dodatkowych korzyści.

3.2.3.1. Historia

Rodzice powinni zostać poproszony o matczynych i ojcowskich czynników ryzyka, w tym narażenia hormonalne oraz zaburzenia genetyczne lub hormonalne. Jeśli dziecko ma historię poprzednio zstąpił jądrach może to sugerować jąder wynurzania [ 41 ]. Przed operacja przepukliny jest wskaźnikiem wtórnych niezstąpionych jąder z powodu uwięzienia.

3.2.3.2. Badanie fizykalne

Undescended jądra jest prowadzona ostrożnie naprzód rozpatrywaniem palce wzdłuż kanału pachwinowego wobec regionu łonowego, być może z pomocą smaru. Możliwym przepuklina jądra mogą być odczuwalne odbijać pod palcami [42 ]. Non-wyczuwalne jądra w pozycji leżącej może stać się namacalna, gdy dziecko jest w pozycji siedzącej lub w kucki. W przypadku braku jąder można zidentyfikować wzdłuż normalnej drogi opadania, możliwe lokalizacje ektopowe musi być brane pod uwagę.
W przypadku jednostronnego niewyczuwalne jądrach, przeciwnej jądra musi zostać zbadane. Jego wielkość i lokalizacja może mieć ważne implikacje prognostyczne. Wszelkie przerost wyrównawczy sugeruje brak lub zanik jąder [ 43 ]. Niemniej jednak, nie wyklucza poszukiwania chirurgicznej ponieważ oznaką przerostu wyrównawczego nie jest wystarczająco specyficzne [ 44 ].
W przypadku dwustronnych niezstąpionych jąder i wszelkich dowodów lub znak dsds narządów, takich jak dwuznaczność lub moszny przebarwień, dalszej oceny w tym endokrynologicznych i oceny genetycznej staje się obowiązkowe [ 45 ].

3.2.3.3. Badania obrazowe

Badania obrazowe nie można ustalić z całą pewnością, że jądro jest obecny czy nie [ 46 ]. Ultradźwięki (US) brakuje skuteczności diagnostycznej do wykrywania pewnie jądrach lub pozytywnie nawiązać z powodu braku jąder w jamie brzusznej [ 47 ].
W konsekwencji, stosowanie różnych technik obrazowania, takich jak USA czy rezonansu magnetycznego (MRI) [ 48 ], na undescended jąder jest ograniczona i tylko zaleca się specyficzny i wybrane scenariusze kliniczne (np identyfikacja struktur Müllera przypadków z podejrzeniem dsds ) [ 49 ].

3.2.4. Zarządzanie

Leczenie należy rozpocząć w wieku 6 miesięcy. Po osiągnięciu tego wieku, undescended jąder rzadko schodzą [ 50 ].Wszelkiego rodzaju leczenia prowadzi do scrotally umieszczonej jądra powinny zostać zakończone w ciągu 12 miesięcy, 18 miesięcy lub najpóźniej, bo badanie histologiczne niezstąpionych jąder w tym wieku już ujawnił postępującą utratę komórek rozrodczych i komórek Leydiga [ 51 ]. Wczesne czas leczenia jest również napędzany przez dorosłych końcowych wyników na spermatogenezy i produkcji hormonalnej, jak również ryzyko rozwoju nowotworu [ 52 ].

3.2.4.1. Leczenie farmakologiczne

Niestety, większość badań dotyczących leczenia hormonalnego były złej jakości, z heterogenicznych i mieszanych populacjach pacjentów, umiejscowienie jądrach, harmonogramy i dawek podawania hormonalnej. Dodatkowo, dane długoterminowe są prawie całkowicie pozbawione.
Krótkoterminowe skutki uboczne leczenia hormonalnego obejmują zwiększenie moszny rumień i przebarwienia oraz indukcję włosów łonowych i wzrostu prącia. Niektórzy chłopcy odczuwają ból po wstrzyknięciu domięśniowym ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG). Wszystkie one mają tendencję do regresji po zakończeniu leczenia [ 53 ].
3.2.4.1.1. Terapia medyczna dla jąder pochodzenia
Terapia hormonalna pomocą hCG lub hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH), jest oparty na hormonalnej zależności od pochodzenia jąder, ale ma maksymalny wskaźnik sukcesu tylko w 20% [ 54 ]. Jednak należy wziąć pod uwagę, że prawie 20% z nich wywodzącego jąder ma ryzyka ponownego rosnącej później [ 53 ]. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik sukcesu zależy od położenia jąder. Im wyższa jądra znajduje się przed terapią, dolny stopień skuteczności, co sugeruje, że jądra pozycja jest ważnym czynnikiem sukcesu [ 55 ]. Niektórzy autorzy zalecają skojarzone leczenie hCG-GnRH. Niestety, jest dobrze udokumentowana i grupy były zróżnicowane. Niektóre badania podano w udanej zejście do 38% wśród pacjentów reagujących na monoterapię, [ 56 ]. Konsensus panelu jest taka, że w celu osiągnięcia leczenia hormonalnego jąder schodzenie nie jest zalecane (LE: 4; GR: C).
hCG
hCG stymuluje endogenne wytwarzanie testosteronu jest podawany przez wstrzyknięcie domięśniowe. Kilka i podawania dawek harmonogramy są zgłaszane. Nie ma różnicy między 1,5 okazały jm i dawkach zależnych od wagi do 3,0 IU co drugi dzień przez 14 dni [ 57 ]. Podobne wskaźniki odpowiedzi uzyskano 500 IU raz w tygodniu i 1,50 jm trzy razy w tygodniu [ 58 ]. Nie ma jednak dowodów, że częstotliwość dozowania może mieć wpływ na jądra ceny pochodzenia. Niższe dawki mniej zastrzyki tygodniowo przez pięć tygodni wydaje się być lepsze niż jednej dawce wyższej co siedem do dziesięciu dni przez trzy tygodnie, w odniesieniu do jąder pochodzenia [ 59 ].
analogi GnRH
Analogi GnRH (np busereliny i gonadoreliny) są dostępne w postaci sprayów do nosa, dzięki czemu unika się bolesne domięśniowe zastrzyki. Typowy tryb dawkowania zawiera 1,2 mg / dzień, w trzech dawkach podzielonych przez okres czterech tygodni. Wskaźnik sukcesu jest szeroki zakres, od 9 do 60%, ze względu na wiele metod leczenia i heterogenicznych grupach pacjentów [ 60 ].
3.2.4.1.2. Terapia medyczna dla potencjału płodności
Hormonalne leczenie może poprawić wskaźniki płodności [ 61 ], a zatem służyć jako dodatkowe narzędzie do orchidopeksja. Nie ma różnicy w leczeniu GnRH przed (neo-adiuwantem) lub po (dodatek) orchidolysis chirurgicznego oraz orchidopeksja pod względem zwiększania wskaźnika płodności, co może być czynnikiem prognostycznym płodności w późniejszym życiu [ 62 ]. Nadal nie wiadomo, czy efekt ten utrzymuje się od jąder histologii w dorosłość, ale wykazano, że mężczyźni, którzy byli leczeni w dzieciństwie z buserelina miał lepsze nasienie analiz w porównaniu z mężczyznami, którzy mieli w dzieciństwie sam orchidopeksja lub placebo [ 63 ].
Istnieją doniesienia, że hCG mogą być szkodliwe dla przyszłego spermatogenezy poprzez zwiększenie apoptozy komórek zarodkowych, w tym ostrych zmian zapalnych w jądrach i zmniejszenia wielkości jąder w wieku dorosłym [ 64 ].
Identyfikacja poszczególnych podgrup chłopców z niezstąpionych jąder, którzy korzystają z takiego podejścia z wykorzystaniem hormonów jest trudne. Ponieważ te ważne dane na temat poszczególnych grup, a także dodatkowe wsparcie na długoterminowe skutki są wciąż brakuje, Nordic konsensus nie zaleca terapię hormonalną [ 65 ].Konsensus Zespół zaleca leczenia hormonalnego z analogami GnRH w dawkach opisanych powyżej dla chłopców z dwustronnymi niezstąpionych jąder do zachowania potencjału płodności (LE: 4, GR: C).

3.2.4.2. Leczenie chirurgiczne

Jeśli jądro nie zawarł swoje pochodzenie w wieku od 6 miesięcy (po uwzględnieniu wieku ciążowego), a od spontanicznego jąder pochodzenia jest mało prawdopodobne, po osiągnięciu tego wieku, operacja powinna być przeprowadzona w ciągu następnego roku, aw wieku 18 miesięcy u najpóźniej [ 51 ]. Ponadto, na początku orchidopeksja może nastąpić częściowe rozwoju jąder doganiania, co nie ma miejsca w przypadku opóźnionego zabiegu [ 66 ]. Wszystkie te odkrycia zaleca wykonywanie wcześnie orchidopeksja w wieku od 6 do 12 miesięcy [ 50 ].
3.2.4.2.1. Wyczuwalne jądra
Chirurgia wyczuwalnych jąder zawiera orchidofunicolysis i orchidopeksja, albo poprzez pachwinowej lub moszny podejścia. To drugie rozwiązanie jest zarezerwowana głównie dla nisko umieszczony, niezstąpionych jąder, a plusy i minusy każdej z metod są ważone przed siebie [ 67 ].
3.2.4.2.1.1. Pachwinowa orchidopeksja
Pachwinowy orchidopeksja jest powszechnie stosowaną techniką z dużą skuteczność do 92% [ 68 ]. Ważne etapy obejmują mobilizację jądra i powrózka nasiennego na poziomie pierścienia pachwinowego wewnętrznego, z rozwarstwieniem i podziału wszystkich włókien cremasteric, aby zapobiec wtórnej wycofanie i odłączenie jądrach gubernaculum. Wyrostek patentowe vaginalis musi być połączona z bliższym na poziomie pierścienia wewnętrznego, ponieważ niezidentyfikowany lub niewłaściwie naprawione wyrostek patentowe vaginalis jest ważnym czynnikiem prowadzącym do niepowodzenia orchidopeksja [ 69 ]. Wszelkie dodatkowe patologia musi być pod opieką, takie jak usunięcie jąder w dodatku (hydatid z Morgagni). W tym momencie wielkości jąder można mierzyć, a połączenie z epididimys w jądrach może być oceniana i opisano w protokole. Niektórzy chłopcy mają znaczący dysocjacji między jąder i najądrza, która jest prognostycznie szkodliwe dla płodności. Wreszcie, pozyskanego jądro musi być umieszczona w torebce sub-dartos w hemi-moszny, bez napięcia. W przypadku, gdy długość osiągnąć za pomocą wyżej wymienionych technik jest niedostateczny manewr Prentiss, który składa się dzieląc niższe naczynia nadbrzuszu i przestawianie powrózka nasiennego przyśrodkowo, w celu zapewnienia prostej linii do moszny, może być rozwiązaniem w [ 70 ]. W odniesieniu do mocowania szwów, jeżeli jest to wymagane, to należy między vaginalis osłonki i mięśniówki dartos [ 71 ]. Drenaż limfatyczny z jądra, który przeszedł operację orchidopeksja mogły ulec zmianie od wysokiej do odwodnienia zaotrzewnowej biodrowej i pachwinowy drenaż, który mógłby stać się ważne w przypadku późniejszego nowotworu [ 72 ].
3.2.4.2.1.2. Moszny orchidopeksja
Niskie położenie, namacalna undescended jądra może zostać ustalona poprzez nacięcie moszny w tym podziału gubernaculum, a wyrostek pochwowy musi być badane w celu sprawdzenia drożności [ 73 ]. W przeciwnym razie, utrwalenie w mosznie odbywa się odpowiednio do pachwinowego podejścia. Aż w 20% przypadkach przepukliny nacięcie będzie obowiązkowe w celu skorygowania powiązany przepukliny pachwinowej [ 74 ]. Wszelkie jądra lub najądrza przydatków mogą być łatwo zidentyfikowane i usunięte. Systematyczny przegląd pokazuje, że ogólny wskaźnik sukcesu w zakresie od 88 do 100%, przy czym stawki nawrotu i pooperacyjnym zanik jąder lub hypotrofię <1 font="" nbsp="">67 ].
3.2.4.2.2. Niewyczuwalne jąder
Dla niewyczuwalne jąder, operacja musi jasno określić, czy jądro jest obecny czy nie [ 75 ]. Jeśli jądro zostanie znaleziony, decyzja musi być wykonana, aby go usunąć lub przynieść go do moszny. Ważnym krokiem w chirurgii jest dokładne ponowne badanie raz chłopiec jest w znieczuleniu ogólnym, ponieważ wcześniej niewyczuwalne jąder może być identyfikowalne, a następnie zmienić chirurgiczne podejście do standardowego pachwinowego orchidopeksja, jak opisano powyżej. W przeciwnym razie, to najprostszy i najdokładniejszy sposób, aby zlokalizować jądro w jamie brzusznej jest laparoskopia diagnostyczna [ 76 ]. Późniejsze usunięcie lub orchidolysis i orchidopeksja może być przeprowadzane z zastosowaniem tego samego podejścia do osiągnięcia celów terapeutycznych [ 77 ]. Niektóre wydają się zacząć pachwinowego eksploracji chirurgicznej, z możliwością laparoskopii podczas procedury [ 78 ]. Jeśli po tej samej stronie moszny nubbin jest podejrzany, a po przeciwnej kompensacyjny przerost jąder jest obecny, o nacięcie moszny z usunięciem nubbin, potwierdzając tym samym jądrze zanikający, jest opcja, unikając potrzeby laparoskopii [79 ].
Podczas laparoskopii dla niewyczuwalne jąder, ewentualne odkrycia anatomiczne to plemniki statków wchodzących kanału pachwinowego (40%), co stanowi w jamie brzusznej (40%) lub Podglądacz (10%) jądra, ani ślepa kończące naczyń spermatyczny potwierdzające znikających jąder (10 %) [ 80 ].
W przypadku zbiegu jąder, procedura jest zakończona raz niewidomych kończące statki plemniki są jasno określone. Jeżeli po wejściu statku kanału pachwinowego, można znaleźć zanikowe jądro momencie poszukiwań pachwinowej lub zdrowego jądra, który musi przejść standardową orchidopeksja [ 81 ]. Podglądanie jądra mogą być umieszczone w mosznie laparoskopowo lub poprzez nacięcie pachwinowej [ 82 ]. Złożenie jądra w jamie brzusznej może czasami być wyzwaniem chirurgiczne. Zazwyczaj jądra leżącego> 2 cm powyżej wewnętrznego pierścienia pachwinowego może nie dotrzeć do moszny bez podziału jąder naczyń [ 83 ]. W takich okolicznościach orchidopeksja Fowler-Stephens może być opcja [ 84 ] (patrz rysunek 2).
Cięcia proksymalnej i przecięcie z jąder naczyń, z ochroną dopływu krwi tętniczej zabezpieczenia, poprzez szacunkiem tętnicy i naczyń cremasteric obejmować podstawowe cechy procedury Fowler-Stephens. Ostatnio, z małą modyfikacją powrózka nasiennego podwiązaniu naczynia zyskał popularność, umożliwiając dopływ krwi z tętnicy jąder tętnicy szacunkiem. Dodatkową zaletą jest to pozycja otrzewnej cięcia, co prowadzi do dalszej konstrukcji, aby ułatwić późniejsze umieszczenie moszny [ 85 ]. Ze względu na charakter tych metod, które jądrach istnieje ryzyko Hipotrofii lub zaniku przypadku zabezpieczenia dopływ krwi jest niewystarczająca [ 86 ]. Przeżywalność jąder w jedno stadium techniki Fowler-Stephens waha się między 50 a 60%, przy czym wskaźnik sukcesu wzrasta do 90% w przypadku dwuetapowej procedury [ 87 ]. Zalety dwustopniowym orchidopeksja, z drugiej strony wykonywane zwykle 6 miesięcy po pierwszym, mają umożliwić rozwój dostaw zabezpieczenie krwi i stworzenie większej mobilności jąder [ 88 ]. W ochrony addycji gubernaculum może również zmniejszyć prawdopodobieństwo zanik jąder [ 89 ].
Alternatywą może być mikrochirurgiczne auto transplantacji, który ma wskaźnik sukcesu do 90%. Jednak, takie podejście wymaga wykwalifikowanej i doświadczonych lekarzy, a odbywa się w ograniczonej liczbie centrów [ 90 ].
3.2.4.2.3. Powikłania leczenia chirurgicznego
Powikłania chirurgiczne są zazwyczaj rzadkie, z zanik jąder jest najbardziej poważne. W przeglądzie systematycznym wykazały ogólny wskaźnik dla zanik pierwotnej orchidopeksja o 1,83%, 28,1% dla jednego etapu procedury Fowler-Stephens i 8,2% dla dwustopniowego podejścia [ 91 ].
Inne rzadkie powikłania obejmują jąder wynurzania i nasieniowodów obrażeń oprócz miejscowego zakażenia ran, rozejścia się i krwiaka.
3.2.4.2.4. Leczenie chirurgiczne niezstąpionych jąder po okresie dojrzewania
Niedawne badania na 51 ludzi, u których zdiagnozowano pachwinowej jednostronnej undescended jąder i normalnej przeciwnej jednym, bez historii poprzednich leczenia wykazał szeroki zakres zmian po dokonaniu oceny histologicznej.Prawie połowa badanej populacji jeszcze znaczącą aktywność komórek zarodkowych na różnych poziomach dojrzewania. Co ważne, częstość wewnątrzkanalikowego neoplazja komórki rozrodcze były 2% [ 92 ].
Konsensus w panelu zaleca zabieg usunięcia jąder po okresie dojrzewania chłopców z krytym undescended jąder i normalnym przeciwnej jeden w pozycji moszny.
Rysunek 2: Leczenie jednostronnych niewyczuwalne niezstąpionych jąder

3.2.5. Undescended jądra i płodność

Stowarzyszenie niezstąpionych jąder z zaburzeniami płodności [ 93 ] jest szeroko omówione w literaturze, i wydaje się wynikać z wielu czynników, w tym utraty komórek płciowych, zaburzenia dojrzewania komórek zarodkowych [ 94 ], Leydiga zmniejszenie i jąder zwłóknienia [ 95 ] ,
Chociaż chłopcy z jednej undescended jądrach mają niższy współczynnik płodności, mają taką samą stawkę ojcowskiego, jak te z dwustronnymi zstąpił jądrach. Chłopcy z dwustronnymi niezstąpionych jąder cierpią zarówno niższe współczynniki płodności i ojcostwa. Współczynnik dzietności oznacza liczbę potomstwa urodzonych za parę krycia, indywidualne ludności, podczas gdy ojcostwo odzwierciedla rzeczywistego potencjału ojcostwa [ 96 ].
Wiek, w których interwencja chirurgiczna w undescended jąder dzieje wydaje się być ważnym czynnikiem predykcyjnym płodności w późniejszym życiu. Badania wykazały wyższą endokrynologiczne inhibiny-B i niższy poziom hormonu folikulotropowego u mężczyzn, którzy przeszli orchidopeksja w wieku 2 lat, w porównaniu z osobami, które po operacji później, co wskazuje na korzyści wcześniejszego orchidopeksja [ 97 ]. Ponadto, inne wykazały zależność pomiędzy niezstąpionych jąder i większą utratę komórek drobnoustrojów i komórek Leydiga, co również sugeruje szybka orchidopeksja jest istotnym czynnikiem dla zachowania płodności [ 98 ].
Badania wynik dla nieleczonych dwustronnych niezstąpionych jąder wykazały, że 100% to Oligospermia i 75% azoospermia. Wśród tych, z powodzeniem leczony dwustronnych niezstąpionych jąder, 75% nadal Oligospermia i 42% azoospermia [ 95 ].
Podsumowując, w odniesieniu do zachowania potencjału płodności, wczesna korekcja chirurgiczna undescended jąder jest wysoce zalecane przed 12 miesiącem życia, a przez 18 miesięcy, najpóźniej [ 51 ].

3.2.6. Undescended jądra i nowotwór

Chłopcy, którzy są leczeni za undescended jądrach mają zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu jąder. Badania przesiewowe i samobadanie zarówno podczas jak i po okresie dojrzewania Dlatego zaleca [ 99 ].
Szwedzkie badania, w grupie prawie 17000 mężczyzn (56 opracowała jąder guz), którzy byli leczeni operacyjnie niezstąpionych jąder, a następnie do 210000 osoby / lat, wykazały, że zarządzanie niezstąpionych jąder przed okresem pokwitania zmniejszało ryzyko wystąpienia raka jąder , Względne ryzyko wystąpienia raka jąder wśród tych, którzy przeszli orchidopeksja przed trzynastu lat wynosiła 2,2 w porównaniu do szwedzkiej populacji ogólnej; ta wzrosła do 5,4 dla pacjentów leczonych po trzynastu lat [ 100 ].
Przegląd systematyczny i metaanaliza literaturze również stwierdzić, że niedojrzałych płciowo orchidopeksja może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jąder i że wczesna interwencja chirurgiczna jest wskazana u chłopców z niezstąpionych jąder [ 101 ].
3.2.7. Podsumowanie dowodów i zaleceń w zakresie zarządzania niezstąpionych jąder
Podsumowanie dowodów
LE
Undescended jądra uzasadnia leczenie we wczesnym okresie życia, aby uniknąć utraty potencjału spermatogenezy.
2a
Nieudany lub opóźnione orchidopeksja może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworu jąder w późniejszym życiu.
2a
Im wcześniej leczenie, tym mniejsze ryzyko upośledzenia płodności i raka jąder.
2a
W jednostronnej undescended jądrach, dzietność jest zmniejszona, podczas gdy ojcostwo stopa nie jest.
1b
W dwustronnych niezstąpionych jąder, płodności i ojcostwa stawki są upośledzone.
1b
Leczeniem z wyboru dla undescended jąder jest wymiana chirurgiczne w mosznie.
1b
Namacalny jądra zazwyczaj leczyć chirurgicznie przy użyciu pachwinowy podejście.
2b
Objęty zakazem wyczuwalne jądra jest najczęściej zbliżył laparoskopowo.
2b
Nie ma zgody na zastosowaniu leczenia hormonalnego.
2b
Zalecenie
LE
GR
Chłopcy z zrywania jąder nie potrzebują pomocy medycznej lub chirurgicznej, ale blisko następczych, aż zaleca dojrzewania.
2a
ZA
orchidolysis chirurgiczne i orchidopeksja są zalecane przed ukończeniem 12 miesięcy, 18 miesięcy i najpóźniej.
2b
b
Mężczyzna noworodków z dwustronnymi niewyczuwalne jąder powinny być oceniane pod kątem ewentualnych dsds.
1b
ZA
W przypadku niewyczuwalne jąder i bez oznak dsds, laparoskopia jest zalecane ze względu na doskonałą czułością i swoistością w identyfikacji jamie brzusznej jądra, a także możliwości dalszego leczenia w tej samej sesji.
1a
ZA
Terapia hormonalna albo w adiuwancie lub neo-adiuwantem ustawienia nie jest rutynowo zalecane.Pacjenci muszą być oceniane indywidualnie.
2a
do
W przypadku dwustronnych niezstąpionych jąder, zalecane jest leczenie hormonalne.
4
do
Dla undescended jąder u chłopca po pokwitania lub starszej, z normalnym przeciwnej jąder, usuwanie należy omówić z pacjentem / rodziców ze względu na teoretyczne ryzyko późniejszego złośliwości.
3
b
DSD = zaburzenia rozwoju płci.

3.3. Wodniak

3.3.1. Epidemiologia, etiologia i patofizjologia

Wodniak jest zdefiniowany jako zbiór płynu pomiędzy ciemieniowej i narządów wewnętrznych warstw osłonki pochwowej [ 102 ]. Patogeneza podstawowej wodniaka jest oparta na drożności processus vaginalis w przeciwieństwie do wtórnego wodniaka. Niepełna zatarcie wyników wyrostek pochwowy peritonei w tworzeniu różnych rodzajów komunikacji wodniaka; duża otwarta processus vaginalis przepuszczenia brzucha wyników wnętrzności w przepukliny klinicznej [ 103 ]. Dokładny czas samoistnego zamknięcia vaginalis wyrostek nie jest znana. To trwa w przybliżeniu 80-94% noworodków oraz u 20% dorosłych [ 104 ]. Jeśli całkowite zatarcie vaginalis wyrostka występuje z drożności midportion, A wodniak przewodu występuje. Moszny hydroceles bez związanego drożności vaginalis wyrostek występują również u noworodków [ 105 ]. Dla komunikacji hydroceles, oparty na braku równowagi między wydzielaniem i reabsorpcji tego płynu, znajdują się wtórne wobec niewielkim urazie, skrętem, najądrzy, żylaków pracy lub może pojawić się jako nawrót po pierwotnym remontu komunikowania lub nie-komunikacji wodniaka.

3.3.2. Ocena diagnostyczna

Klasyczny opis przekazującego wodniak jest z wodniak który waha się w wielkości i jest zazwyczaj odnoszona do chodzenia. To może być zdiagnozowane przez historię i badania fizycznego. Lampą moszny zapewnia diagnozy w większości przypadków, mając na uwadze, że jelito wypełniony płynem, a niektóre wstępnie pokwitaniem nowotwory mogą transilluminate jak również [ 106 , 107 ]. Jeśli diagnoza jest taka jak wodniak, nie będzie historię redukowalność i nie powoduje objawów; opuchlizna jest półprzezroczysta, gładka i zwykle bez przetargu. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do charakteru masie intrascrotal, moszny USA powinny być wykonane i ma prawie 100% czułość w wykrywaniu intrascrotal zmian. Badania dopplerowskie nam pomóc odróżnić hydroceles z żylaków i skrętem, choć warunki te mogą również towarzyszyć wodniaka.

3.3.3. Zarządzanie

W większości małych dzieci, leczenie chirurgiczne wodniak nie jest wskazany w ciągu pierwszych 12 miesięcy, ze względu na tendencję do spontanicznego rozdzielczości [ 108 ] (LE 2; GR: B). Niewielkie ryzyko podejmuje początkowej obserwacji jako progresja do przepukliny jest rzadka i nie doprowadzić do uwięzienia [ 108 ]. Wczesna operacja jest wskazana, jeśli istnieje podejrzenie przepukliny pachwinowej lub jednoczesnego bazowego jąder patologii [ 109 , 110 ] (LE: 2; GR: B). Trwałość prostego wodniaka jądra ponad 12 miesiąca życia mogą być wskazówką do korekcji chirurgicznej. Nie ma dowodów na to, że ten typ wodniaka ryzykuje uszkodzenie jąder. Historia naturalna wodniaka jest słabo udokumentowany w wieku powyżej dwóch lat i zgodnie z przeglądu systematycznego nie jest dobry dowód na poparcie obecnej praktyki. Opóźnianie operacji może zmniejszyć liczbę procedur bez konieczności zwiększenia zachorowalności [ 111 ].
Kwestia choroby przeciwnej powinny być kierowane zarówno przez historię i badania fizykalnego w czasie wstępnej konsultacji (LE: 2) [ 112 ]. W późnej wodniak, sugerujące non-komunikującego wodniaka istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo spontanicznego rozdzielczości (75%) oraz oczekującej zarządzania sześciu do dziewięciu miesięcy zaleca się [ 113 ]. W tej grupie wieku, operacja polega na podwiązaniu wyrostek patentowe vaginalis poprzez pachwinowego nacięcie i dystalnym pozostaje otwarta, natomiast w wodniaka kordu masa cystic wycięto lub niezadaszonym [ 102 , 107 , 109 ] (LE: 4 ; GR: C). W ręce ekspertów, częstość występowania wodniaka jądra uszkodzenia podczas lub przepuklin pachwinowych jest bardzo niska (0,3%) (LE: 3; GR: B). Środki do obliteracji żylaków, nie powinny być stosowane ze względu na ryzyko zapalenia otrzewnej chemicznych komunikacji wyrostka vaginalis peritonei [ 107 , 109 ], (le: 4; GR: C). Moszny podejście (Pan i technika Jaboulay) stosuje się do leczenia wtórnego braku komunikacji wodniak.
3.3.4. Podsumowanie dowodów i zaleceń w zakresie zarządzania wodniak
Podsumowanie dowodów
LE
W większości małych dzieci, leczenie chirurgiczne wodniak nie jest wskazany w ciągu pierwszych 12 miesięcy, ze względu na tendencję do spontanicznego rozmiar. Niewielkie ryzyko podejmuje początkowej asprogression obserwacji do przepukliny jest rzadkością.
2a
W tej grupie wieku, operacja będzie na ogół obejmują ligację vaginalis wyrostek patentu poprzez nacięcie pachwinowego.
4
zalecenia
LE
GR
U większości niemowląt, obserwować wodniak na 12 miesięcy przed uwzględnieniem leczenia chirurgicznego.
2a
b
Wykonaj wczesny zabieg, jeśli istnieje podejrzenie przepukliny pachwinowej lub jednoczesnego bazowego jąder patologii.
2b
b
Przeprowadzić moszny USA w przypadku wątpliwości co do charakteru masie intrascrotal.
4
do
Nie używać środków stwardniające ze względu na ryzyko wystąpienia zapalenia otrzewnej chemicznych.
4
do
US = USG.

Prześlij komentarz

 
Top