REKLAMA

 

Poniżej przedstawiona jest liczba przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia poszczególnych miejsc rezydenckich (rezydentur) dla postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach 1-31 października 2016 (jesień 2016), z uwzględnieniem podziału na  poszczególne województwa. Należy kliknąć w wybrany link poniżej - jest to odnośnik do pliku na dysku google, który stanowi odpowiedni dokument opublikowany przez MZ.1. LINK DO DYSKU GOOGLE
2. CO MOŻEMY PRZECZYTAĆ NA STRONIE MZ.GOV.PL?


Na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2016 r.) Minister Zdrowia przyznał 4037 rezydentur w tym 1540 rezydentur w dziedzinach priorytetowych.

---
Rezydentury zostały przyznane według następujących kryteriów:
 1. W dziedzinach medycyny objętych projektem finansowanym w ramach środków z Funduszy Europejskich „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” tj.:
 • onkologia kliniczna – 81 rezydentur,
 • radioterapia onkologiczna – 49 rezydentur,
 • chirurgia onkologiczna – 22 rezydentury,
 • patomorfologia – 74 rezydentury,
 • hematologia – 51 rezydentur,
 • geriatria -25 rezydentur,
 • ortopedia i traumatologia – 167 rezydentur,
 • rehabilitacja medyczna – 146 rezydentur,
 • reumatologia – 34 rezydentury,
 • medycyna rodzinna – 329 rezydentur

  – co stanowi
   100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.
 1. W dziedzinach stomatologicznych tj.:
 • chirurgia stomatologiczna – 18 rezydentur,
 • ortodoncja – 5 rezydentur,
 • periodontologia – 4 rezydentury,
 • protetyka stomatologiczna – 10 rezydentur,
 • stomatologia dziecięca – 8 rezydentur,
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją- 26 rezydentur

  – co stanowi
   100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.
 1. W dziedzinach priorytetowych nieuwzględnionych w pkt. 1 i 2 tj.:
 • medycyna ratunkowa – 143 rezydentury,
 • neonatologia – 100 rezydentur,
 • neurologia dziecięca – 17 rezydentur,
 • onkologia i hematologia dziecięca – 23 rezydentury,
 • psychiatria dzieci i młodzieży – 49 rezydentur,

  – co stanowi
   ≥ 80% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.
 1. W dziedzinach, na które wojewodowie zgłaszają największe zapotrzebowanie tj.:
 • choroby wewnętrzne – 680 rezydentur,
 • pediatria – 357 rezydentur,
 • chirurgia ogólna – 201 rezydentur

  – co stanowi
   100% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów,
 • kardiologia – 155 rezydentur,
 • neurologia – 153 rezydentury,
 • psychiatria – 219 rezydentur

  – co stanowi
   ≥ 80% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.
 1. W pozostałych dziedzinach medycyny przyznano miejsca rezydenckie w ilości ≥ 50% zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów.

Prześlij komentarz

 
Top