REKLAMA

 

Wspólnym wysiłkiem wielu osób po raz pierwszy w historii wysłano list do wszystkich Ordynatorów/Kierowników Oddziałów/Klinik/Zakładów w Polsce. Jest to niespotykane przedsięwzięcie na skalę światową. Treść listu, który miał zostać przeczytany na odprawach w dniach 12-13 września 2016 r. można przeczytać poniżej. Ta niezwykle kosztochłonna akcja nadania około 7 tysięcy listów była częściowo sfinansowana z dobrowolnych darowizn pracowników ochrony zdrowia.

1. AKCJA "WIELKIE CZYTANIE" - TREŚĆ LISTU DO WSZYSTKICH ORDYNATORÓW W POLSCE
KATEGORIA: POROZUMIENIE REZYDENTÓW, POROZUMIENIE ZAWODÓW MEDYCZNYCH, MANIFESTACJA LEKARZY, STRAJK LEKARZY, ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA, OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY LEKARZY (OZZL), IZBA LEKARSKA

Prześlij komentarz

 
Top