REKLAMA

 

Zespół przewlekłego bólu miednicy (CPPS ang. chronic pelvic pain syndrome), dawniej określany mianem niebakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego, dotyczy pacjentów zgłaszających się z objawami zapalenia gruczołu krokowego (nawracającym bólem okolicy krocza i dolnej części pleców oraz zmniejszeniem strumienia moczu) przy nieznacznych odchyleniach w badaniu fizykalnym, jałowych posiewach i negatywnym wywiadem w kierunku nawracających bakteryjnych zapaleń prostaty. 1. ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO BÓLU MIEDNICY - KLASYFIKACJA

Zespół przewlekłego bólu miednicy możemy podzielić na postać zapalną oraz postać niezapalną, w zależności od obecności lub braku zapalenia gruczołu krokowego (prostaty). 

Uważa się, że proces zapalny jest obecny jeżeli wydzielina gruczołu krokowego i mocz pobrany po jego masażu zawierają minimum dziesięciokrotnie więcej leukocytów niż mocz pobrany ze środkowego strumienia lub gdy wydzielina pochodząca z gruczołu sterczowego zawiera więcej niż 1000 leukocytów w jednym mikrolitrze.


2. ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO BÓLU MIEDNICY - ETIOLOGIA I PATOGENEZA

Prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym w postaci zapalnej zespołu przewlekłego bólu miednicy jest czynnik zakaźny, którego mimo dotychczasowych starań nie udało się jednoznacznie zidentyfikować. Dowody na przyczynową rolę takich patogenów jak Ureaplasma urealyticum (U. urealyticum) czy Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) mimo że wielokrotnie przedstawiane, nie są jednoznaczne.

Nie bez znaczenia jest fakt, że znaczna większość zapalnych przypadków zespołu przewlekłego bólu miednicy dotyczy młodych, aktywnych seksualnie mężczyzn oraz najczęściej jest poprzedzona niespecyficznym zapaleniem cewki moczowej. Wskazuje to na możliwość przeniesienia czynnika etiologicznego drogą płciową.


Niezapalna postać zespołu przewlekłego bólu miednicy rozpoznawana jest u chorych z objawami zapalenia gruczołu krokowego, lecz bez cech stanu zapalnego (ujemne posiewy moczu, prawidłowa wartość leukocytów). Pomimo zgłaszanych objawów ta grupa chorych najprawdopodobniej nie ma zakażenia gruczołu krokowego i nie powinno się u nich stosować leków przeciwbakteryjnych (patrz niżej).3. ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO BÓLU MIEDNICY - LECZENIE

Skuteczność leczenia przeciwbakteryjnego jest niepewna. Część pacjentów odnosi korzyści z kilkutygodniowego (4-6 tygodni) leczenia erytromycyną, doksycykliną, fluorochinolonem czy też kotrimoksazolem (sulfametoksazol + trimetoprim). Brak jest jednak randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych w tym zakresie. 

KATEGORIA: CHOROBY WEWNĘTRZNE, CHOROBY ZAKAŹNE, UROLOGIA
TAGI: Zespół przewlekłego bólu miednicy. zespół bólowy, zespół bólowy miednicy, zespół bólowy miesnicy mniejszej, zespół bólowy miednicy mniejszej objawy, chronic pelvic pain syndrome, pain syndrome, pelvic pain, pelvic pain syndrome, chronic pain, ból przewlekły, zapalenie prostaty, zapalenie stercza, zapalenie gruczołu krokowego, prostata, gruczoł krokowy, stercz, ból krocza, ból pleców, ból dolnej części pleców, zmniejszenie strumienia moczu, jałowe posiewy, negatywny wywiad, bakteryjne zapalenie, bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, bakteryjne zapaleniae stercza, bakteryjne zapalenie prostaty, postać zapalna, postać niezapalna, leukocyty, ze środkowego strumienia, posiew moczu, wydzielina gruczołu krokowego, proces zapalny, mocz ze środkowego strumienia, mocz, Ureaplasma urealyticum, U. urealyticum, Chlamydia trachomatis, C. trachomatis, młodzi mężdzyźni, mężczyźni, aktywność seksyalna, aktywni seksualnie, zapalenie cewki moczowej, cewka moczowa, niespecyficzne zapalenie cewki moczowej, niesopecyficzne zapalenie, ujemne posiewy, ujemny posiew, ujemne posiewy moczu, leki przeciwbakteryjne, antybiotyki, erytromycyna, makrolidy, doksycyklina, tetracykliny, fluorochinolony, kotrimoksazol, trimetoprim, sulfametoksazol, biseptol, pregnancy pelvic pain, lower pelvic pain, pain pelvic area, pelvic area, pelvic pain symptoms, back pelvic pain, pregnant pelvic pain, left pelvic pain, right pelvic pain, abdominal pain, pelvic inflammatory disease, pelvic bone, inflammation of prostate, inflammation in prostate, inflammation prostate cancer, prostate gland, prostate gland inflammation, prostate inflammation symptoms, prostate infection, inflammation prostate causes, prostate pain, prostate inflammation psa, cancer, prostate cancer, prostate massage, cancer prostate, the prostate, prostate symptoms, prostate cancer symptoms, la prostate, enlarged prostate, prostate treatment, prostate psa, ureaplasma mycoplasma, mycoplasma, ureaplasma hominis, mycoplasma hominis, ureaplasma parvum, gardnerella, ureaplasma infection, ureaplasma spp

Prześlij komentarz

 
Top