REKLAMA

 

Choroba Machado-Josepha (ang. MJD - Machado-Joseph disease), czyli ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 3 (ang. SCA 3 - spinocerebellar ataxia type 3) jest w większości populacji najczęściej występującą autosomalnie dominującą ataksją rdzeniowo-móżdżkową. Schorzenie podzielono na trzy podtypy kliniczne. Choroba została opisana po raz pierwszy u Portugalczyków i ich potomków w Kalifornii i Nowej Anglii. W późniejszych latach wykryto ponadto chorobę w rodzinach pochodzących z Brazylii, Australii, Chin, Kanady, Indii, Francji, Izraela, Japonii, Włoch, Hiszpanii, Tajwanu oraz USA.


1. CHOROBA MACHADO-JOSEPHA (ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA TYPU 3) - INFORMACJE WPROWADZAJĄCE, UWARUNKOWANIA GENETYCZNE

Objawy choroby Machado-Josepha pojawiają się średnio w wieku 25 lat. Występujące deficyty neurologiczne praktycznie zawsze wykazują progresję i prowadzą nieuchronnie do zgonu z powodu wyniszczenia w ciągu 15 lat od pojawienia się pierwszych objawów, zwłaszcza u chorych z typem I i II choroby. Pacjenci zwykle zachowują w pełni zdolności intelektualne.

Głównym odchyleniem od normy w badaniach histopatologicznych jest utrata neuronów o różnym nasileniu, z następczym zastępowaniem ich glejem w obrębie prążkowia. Obserwuje się ponadto znaczne zmniejszenie liczby neuronów w części zbitej istoty czarnej. W jądrze zębatym móżdżku oraz w jądrze czerwiennym dochodzi do utraty neuronów o umiarkowanym nasileniu. W korze móżdżku obumierają także komórki Purkinjego wraz z komórkami warstwy ziarnistej. Utratę utkania komórkowego stwierdza się również jądrze zębatym i jądrach ruchowych nerwów czaszkowych.

Cechą odróżniającą chorobę Machado-Josepha od innych dziedziczonych autosomalnie dominująco ataksji jest nieobecność zmian w jądrze dolnym oliwki

Badania (mapowanie genów) wykazały, że gen odpowiedzialny za chorobę Machado-Josepha (gen MJD) znajduje się na chromosomie 14q24.3-q32. W genie MJD zlokalizowana jest niestabilna ekspansja powtórzeń CAG, kodujących białko ataksynę 3 (ataksynę MJD), zawierające poliglutaminę. 

W przypadkach, w których choroba rozpoczyna się we wcześneijszym wieku, powtórzenia są dłuższe. Allele pochodzące od osób zdrowych zawierają od 12 do 37 powtórzeń CAG, natomiast allele MJD zawierają pomiędzy 60 a 84 powtórzeń. Zawierające poliglutaminę agregaty ataksyny 3 (ataksyny MJD) opisywano w jądrach komórek nerwowych ulegających zwyrodnieniu. 

Ataksyna MJD koduje proteazę ubikwityny, nieczynną z powodu wydłużenia poliglutamin. Czynność proteosomów jest zaburzona, co powoduje upośledzenie klirensu białek i zmniejszenie liczby komórek nerwowych w móżdżku.


2. CHOROBA MACHADO-JOSEPHA (ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA TYPU 3) - TYP I [TYP STWARDNIENIA ZANIKOWEGO BOCZNEGO - PARKINSONIZMU - DYSTONII]

W tym typie choroby zaburzenia czynności układu nerwowego pojawiają się najczęściej przed ukończeniem 20 roku życia. Wiążą się one z osłabieniem i spastycznością kończyn (zwłaszcza dolnych), często z towarzyszącą dystonią twarzy, szyi, tułowia oraz kończyn. Nierzadko występuje klonus rzepki bądź stawu skokowego, a także objaw Babińskiego.

Chód chorych jest powolny, sztywny, na nieco poszerzonej podstawie, z kołysaniem na boki. Zaburzenie to jest wynikiem spastyczności, a nie prawdziwej ataksji. Nie obserwuje się chwiania tułowia podczas chodzenia.

Sztywnośc i osłabienie gardła powodują trudności w połykaniu i związane z mową. Uwagę zwracają wydatny, wyraźny oczopląs poziomy i pionowy, brak szybkich sakkadycznych ruchów gałek ocznych, sakkady hipermetryczne i hipometryczne, a także zaburzenie spojrzenia pionowo w górę.

Do częstych wczesnych objawów schorzenia należy zaliczyć drgania pęczkowe w obrębie twarzy, miokimię twarzy, drżenia pęczkowe w obrębie języka (bez zaników) oraz porażenie mięśni okoruchowych i wytrzeszcz oczu. 


3. CHOROBA MACHADO-JOSEPHA (ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA TYPU 3) - TYP II  [TYP ATAKTYCZNY]

Typ II jest najczęściej występującą postacją choroby Machado-Josepha. Pierwsze objawy schorzenia pojawiają się między 20, a 40 rokiem życia. W tym typie choroby dochodzi do rozwoju prawdziwych zaburzeń czynności móżdżku - pojawia się dyzartria, ataksja chodu i kończyn. 

Współwystępują ponadto zaburzenia korowo-rdzeniowe i pozapiramidowe w postaci spastyczności, sztywnoścci i dystonii. Obecne jest również porażenie mięśni okoruchowych (gałkoruchowych), drgania pęczkowe twarzy i języka oraz zaburzenia spojrzenia pionowo w górę.


4. CHOROBA MACHADO-JOSEPHA (ATAKSJA RDZENIOWO MÓŻDŻKOWA TYPU 3) - TYP III [TYP ATAKSJI I STWARDNIENIA ZANIKOWEGO]

Typ III ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 rozpoczyna się między 40 a 70 rokiem życia, obejmując zaburzenie wszystkich czynności móżdżku, łącznie z ataksją chodu i kończyn oraz dyzartrią. W badaniu neurologicznym można stwierdzić wyraźne dystalne osłabienie czucia (w tym czucia bólu, dotyku, ułożenia, wibracji) oraz zanik dystalny wskazujący na neuropatię obwodową. Głębokie odruchy ścięgniste są osłabione lub nieobecne, nie stwierdza się natomiast żadnych odchyleń od normy dotyczących dróg korowo-rdzeniowych bądź układu pozapiramidowego.

KATEGORIA: GENETYKA KLINICZNA, NEUROLOGIA
TAGI: ataksja móżdżkowa, ataksja objawy, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa, apraksja, cerebellar ataxia, ataxia telangiectasia, spinocerebellar ataxia, friedreich ataxia, definition ataxia, ataxia symptoms, cerebral ataxia, what is ataxia, apraxia, nystagmus, the cerebellum, brain cerebellum, function cerebellum, cerebrum cerebellum, cerebrum, what is cerebellum, function of cerebellum, medulla, cortex, cerebellar, móżdżek funkcje, mjd fantasy, mjd groningen, maurice jones drew, mjd injury, mjd football, mjd games, nfl mjd, mjd fantasy football, mjd trade, mjd date, machado-joseph disease, doença machado-joseph, síndrome machado-joseph, síndrome de machado-joseph, doença de machado-joseph, ataxia, spinocerebellar degeneration, spinocerebellar tract, spinocerebellar disease, spinocerebellar atrophy, spinocerebellar degeneration disease, dorsal spinocerebellar, dorsal spinocerebellar tract, litre of tears, lustrzane neurony, motor neuron, the neuron, a neuron, what is neuron, neuron cell, motor neuron disease, neurons, brain neuron, neuron system, nervous system, klik glej, zulu glej, klik i glej, zulu klik glej, zulu klik, glej gledališče, glej tv, jądro ciemności, jądro ciemności streszczenie, jądra, jądro ziemi, jądro ciemnosci, jądro komórkowe, jedno jądro, jądro atomowe, conrad jądro ciemności, opracowanie jądro ciemności, babinski reflex, babinski sign, babinski test, babinski reflejo, positive babinski, reflejo de babinski, signo babinski, signo de babinski, signe babinski, signe de babinski, sztywność karku, sztywność mięśni, sztywność stawów, połykanie spermy, połykanie nasienia, filmy, spastyczność mięśni, speech dysarthria, aphasia, dysphagia, ataxia dysarthria, ataxia, apraxia, definition dysarthria, dysphasia, dysarthria of speech, dysarthria treatment, drżenia rąk, drgania i fale, drgania kierownicy, drgania harmoniczne, drgania fizyka, drgania silnika, drgania wymuszone, drgania mechaniczne, drgania tłumione, wibracje, drgania na kierownicy, drżenie rąk, drżenie mięśni, drżenie powieki, drżenie samoistne, drżenie kierownicy, drżenie nóg, drżenie głowy, drżenie ciała, drżenie oka, drżenie rąk przyczyny, czucie i wiara, szkiełko i oko, czucie głębokie, chód sportowy, chód konia, mózgowe porażenie, porażenie dziecięce, dziecięce porażenie mózgowe, porażenie nerwu, porażenie prądem, porażenie nerwu twarzowego, porażenie mózgowe objawy, porażenie piorunem, porażenie twarzy, porażenie bella, odruch moro, odruch wymiotny, babińskiego odruch, odruch warunkowy, odruch bezwarunkowy, odruchy, odruch pawłowa, odruch ssania, odruch kolanowy, odruch serca, spinal injury, spinal cord injury, the spinal cord, the brain, spinal injuries, nervous system, spinal cord injuries, spinal cord pain, spine, spinal cord function, zanik mięśni, zanik miesni, rdzeniowy zanik mięśni, zanik mózgu, zanik miesiączki, zanik pamięci, zanik mięśni objawy, zanik kości, zanik móżdżku, zanik pokarmu

Prześlij komentarz

 
Top