REKLAMA

 1. Fizjologiczna objętość oddechowa - 6-10ml/kg

2. Aktualny standard znieczulen w SM- podpajęczynowkowe

3. Cięcie cesarskie w znieczuleniu ogólnym gdy: wszystko prawidłowe( guzy, wodogłowie obstrukcyjne, padaczka)

4. Skale APACHE (rybicki str 631-633) I ASA(CC -str 6)

5. Test Patila w przypadku trudnej intubacji TEST PATILA – ODLEGŁOŚĆ BRÓDKOWO-TARCZOWA >6,5 cm , 6,0-6,5 trudna intubacja, <6 font="" liwa="" niemo="">

6. Siła i czas działania opioidow ( tu chyba chodzi o pytanie nr 2 ze specjalizacyjnego)

7. Znieczulenie ZO dwie metody- metoda zaniku oporu, metoda wiszącej kropli, używamy igły Touhy grubej tępo zakonczonej zeby nie przebic twardowki;

8. Znieczulenie pp- igła cienka, ostra

9. Jak wkładamy laryngoskop- lewa reka w prawy kacik ust, jezyk na lewo

10. Cisnienia w jamach serca: PP 2-10mmHg, LP3-15, PK skurczowe 35, późnorozkurczowe2-8, LK sku 100-140, późnorozk 3-12, aorta 100-140/60-90, pień płucny skur 15-30, rozk 4-12

11. Na jakie receptory działa adrenalina- alfa1, alfa2, beta1, beta2, beta3 wedlug krasza

12. Noradrenalina- alfa 1, alfa2, beta1, krasz kurs 100!! a rybicki str 301i 306 tylko na te 3!

13. Dopamina - wszystkie D (małe stęzenie) (B1 (średnie) , alfa 1 (duże))

14. Zespoły bolowe

15. Leczenie ARDS - wentylacja mechaniczna z peep 10-20 mmHg (krasz str 118)

16. Zywienie pozajelitowe

17. cewnik Swana-Ganza -gdzie zakłądamy do tetnicy plucnej przez żgg,pp,pk do tpł

18. Antybiotyki bakteriostatyczne/bakteriobojcze na co działaja konkretnie- VAP Respiratorowe zapalenie płuc (VAP) – zakażenie, którego objawy rozwinęły się w czasie dłuższym niż 48 – 72 godz. od momentu podjęcia wentylacji zastępczej

w notatkach mam ze reintubacja i powtórne podłączenie do respiratora zwiększa 8krotnie ryzyko zapalenia płuc. a zagrozenie zycia 6-12 razyhttp://www.klubanest.com.pl/wp-content/uploads/vap.pdf - przestrzeń martwą Przestrzeń martwa ( nieużyteczna) 2ml/kg m.c. (rybicki str 412 góra)

część układu oddechowego, w której nie zachodzi wymiana gazowa. Wyróżnia się :

 • anatomiczną przestrzeń martwą- brak warunków anatomicznych do wymiany gazowej ( brak pęcherzyków płucnych ) . Stanowią ja górne i dolne drogi oddechowe. U kobiet to 120 ml a u mężczyzn 150 ml.
 • fizjologiczną przestrzen martwą- stanowią ja pęcherzyki płucne , w których nie zachodzi wymiana gazowa z powodu np. zbyt małego powietrzenia lub braku przepływu krwi.

Funkcje przestrzeni martwych

 • oczyszcza, nawilża i ogrzewa powietrze
 • pełni funkcje ochronną w stosunku do płuc.- dokładnie wskaźnik oddechowy

Współczynnik oddechowy:

Stosunek wytwarzanego CO2 do zużywanego O2

Wytwarzanie CO2 – 230 ml/ min.

Zużycie O2 – 280 ml/ min.

RI – 0,82.Zabiegi rekrutacyjne

§ Aby otworzyć zapadnięte pęcherzyki płucne należy zastosować ciśnienie wyższe niż to konieczne do utrzymania ich w stanie otwartym (Laplace)

§ 30-35 cm H2O (50-60 cm H2O w układzie oddechowym respiratora)

§ PEEP 35-40 cm H2O przez 40 sek

§ Kilka oddechów wysokimi objętościami

§ Kilka oddechów z wysokim PEEP show

§ Wydłużone westchnienie

§ Większa skuteczność w późnym ARDSGrupa 3 dowiedziała sie:

1. działanie opioidów- receptory kraszkurs str 20

2. ryzyko znieczulenia- skala ASA to pytanie juz bylo w starszych testach

Ocena pacjenta
Liczba punktów
Śmiertelność w %
Pacjent zdrowy- poza przyczyną operacji
1
0,06
Lekkie schorzenie ogólne bez ograniczenia wydolności
2
0,5
Ciężkie schorzenie ogólne, nie zagrażające życiu, z ograniczeniem wydolności
3
4,4
Ciężkie schorzenie ogólne zagrażające życiu bez względu na przeprowadzenie operacji
4
23
Chory umierający, który prawdopodobnie nie przeżyje 24 h, bez względu na przeprowadzenie operacji
5
50

Pobieranie organów - ASA VI -> Śmiertelność 100%3. leki stosowane w znieczuleniu ogolnym i miejscowym- własciwosci

4. Glasgow tez bylo w starszych testach

5. Trudności w intubacji - stopnie moze chodzi i stopnie Mallampati III i IV? ---gdzie to znaleźć w Rybickim czy Crashu? w CC jest na początku te 4 mordy otwarte i podpisane ze to skala Mallampatiego

CC str 39objawy wskazujace na trudne dr odd:

mallampati III i IV

wady rozwojowe głowy i twarzy

duze wole, "brak szyi"

choroba bechterewa-zzsk

obrażenie głowy i szyi

ograniczone otwarcie ustw grupie 2 zwracali uwagę by się nauczyć:

-respiratorowe zapalenie płuc,

-koanalgetyki (w tym znać działania NLPZ),

-zespół popunkcyjny,

-ARDS- jakie wskażniki oddechowe sa,

-antybiotyki. • DO2, VO2 - ze swana-ganza lub zmierzonej krwi zylnej (cewnik centralny) ale o co tu chodzi? o to że stosunek tlenu dostarczanego (DO2 - delivery oxygen) do zużywanego ma istotne znaczenie w ocenie wstrząsu septycznego i nie trzeba koniecznie porównywać pomiaru kolorymetrii i w tętnicy i w żyle a można w mieszanej krwi żylnej w tętnicy płucnej i np. saturacja (tej żylnej mieszanej) 80% jest OK i odpowiada DO2/VO2 5:1 a np. przy bodajże 66% pojawiają się objawy wstrząsu (3:1) - szatan kraciasty
 • p koloidowo-osmotyczne – co to za wartości - to inaczej ciśnienie onkotyczne - 28 mmHg (Ang Wiki)
 • mechanizm sepsy: przesiękaja : śródblonki i inne
 • albuminy w sepsie: jeśli trzeba podać wysokie dawki krystaloidów dajemy albuminy we wstępnej intensywnej płynoterapii
 • OZT,
 • kryteria SIRS ( w SIRS nie trzeba stwierdzic spadku RR - ale też można..o co chodzi tutaj?)
 • gazometria i jej wartośc • Symbol
 • Nazwa i wyjaśnienie
 • Norma
 • pH
 • Ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych.
 • 7,35 – 7,45
 • PaCO2, pCO2
 • Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi tętniczej.
 • 32 – 45 mmHg
 • HCO3-akt
 • Aktualne stężenie wodorowęglanów w osoczu.
 • 21 – 27 mmol/l
 • HCO3-std
 • Standardowe stężenie wodorowęglanów. Zawartość wodorowęglanów w osoczu krwi wysycanej w temperaturze 38 °C mieszanką gazową o PaCO2 40 mm Hg, wzbogaconą o tlen do całkowitego wysycenia hemoglobiny.
 • 21 – 25 mmol/l
 • BE
 • Nadmiar zasad lub niedobór zasad. Różnica między należnym a aktualnym stężeniem zasad buforowych we krwi.
 • -2,3 – 2,3 mEq/l
 • PaO2, pO2
 • Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej.
 • 75 – 100 mmHg
 • ctCO2
 • Całkowita zawartość dwutlenku węgla w osoczu.
 • 22 – 28 mmol/l
 • SpO2, SaO2
 • Saturacja. Wysycenie tlenem hemoglobiny.
 • 95-98%


 • niewyd oddechowa
 • hipokem. Napęd oddechowy (POChP i trudności tlenoterapii w POChP)

w POchP decyzje o wentylacji mechanicznej na podstaie objawów klinicznych.:

1.tachypnoe>35/min

2. paradoksalne ruchy przepony

3. uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych

4.tachykardia>140/min

5. zab. świadomości, senność, pobudzenie

6. zab. rytmu sercaw POchP dopuszczalne są wartości PaO2<45mmhg i="" paco2="">65mmHg

trzeba wykonać permistywną hiperkapnię aby przez szybką normalizację PaCO2 nie doprowadzić do zasadowicy oddechowej

nie należy dążyć u nich do PaO2>80mmHg bo hamuje to napęd oddechowy.

 • żywienie pozajelitowe – Alt, Ast, bilirubina, albuminy t1/2 = 21 dni, transferyna nie bo ma za krotki t1/2 (t1/2 = 1 doba) TG, BUN (mocznik), kreatynina, klirens kreatyniny, Ca2
 • mieszanka:
 • Intralipid 20% oligołańcuchowe LCT
 • akamylawe?? - stabil enterocytów i zapobiega translokacji bakteryjnej
 • soluvit (zawiera witaminy rozpuszczalne w wodzie), vitalipid (suplementacja A D E K dla d zieciaków do 11 roku życia)
 • fosforany organiczne – 2 mieszanki: ADDIPHOS (fosforany, sód i potas) i glicophos (fosforany i sód)
 • addamel – pierwiastki śladowe
 • insulina a K+- niedobór insuliny wywołuje hiperK,
 • modyfikacja worka iprzepływy
 • ??glucopkospior?? zapobiega – refeeding syndrome - zaburzenia elektrolityczne po ponownej podaży pokarmu po długotrwałym głodzeniu. istotne w czasie wojny i leczenia pozajelitowego. ponowne podanie glukozy powoduje przez insulinę przejście potasu i fosforanów do komórki. blokuje to jakieś enzymy i fosforylację ATP. ciężka hipokaliemia -> tachyarytmie, hipofosfatemia <0 -="" hipomagnezemia="" p="" retencja="" w="" yn=""> kwasica metaboliczna
 • MCT
 • dipeptiven (L-alanylo-L-glutamina) – jak podawac: całkowita dawka glutaminy nie powinna być wyższa niż 20% użytego do żywienia białka ( do 0,5 g/kg)
 • żywienie pozajelitowe – wskazania:
 • w rozległych oparzeniach, szczególnie gdy dotyczą przewodu pokarmowego
 • u dzieci z wadami wrodzonymi układu pokarmowego oraz u wcześniaków, u których przewód pokarmowy nie jest wystarczająco rozwinięty,
 • w okresie chemioterapii i radioterapii (w niektórych przypadkach)
 • w śpiączce i innych przypadkach pozostawania przez dłuższy czas w stanie utraty świadomości
 • w niedrożności przewodu pokarmowego, w przetokach przewodu pokarmowego.
 • w okresie okołooperacyjnym u chorych niedożywionych lub wyniszczonych
 • w zespole jelita krótkiego
 • w zaburzeniach wchłaniania jelitowego, w chorobie Leśniowskiego-Crohna
 • w ostrym zapaleniu trzustki
 • niekiedy w leczeniu ciężkich przypadków anoreksji i bulimii

 • jak Ca podawać w żywieniu pozajel, niebezpieczeństwo
 • wskażnik oddechowy
 • def sepsy, dowóz i zużycie O2 w sepsie 3:1 + 66% saturacja w tętnicy płucnej
 • Glc w sepsie- dlaczego spadek -hiperkatabolizm
 • statyny a OZT - statyny moga spowodowac OZT
 • dział immunosupresji krwi
 • TRALI - Plt i osocze

Ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc (ang. transfusion related acute lung injury, TRALI) – powikłanie występujące po przetoczeniu preparatów krwiopochodnych, polegające na ostrym, niekardiogennym obrzęku płuc. Objawami TRALI są: nagła, silna duszność, kaszel, dreszcze, gorączka, spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego. Śmiertelność w TRALI wynosi 6–9%[1][2]. TRALI występuje z częstością 1:2000–5000 przetoczeń

 • HES vs żelatyna -HES - już się nie stosuje na OIT bo powoduje ONN

żelatyna - nie uszkadza nerek ale wzrost krawień, uważana za bezpieczniejszą od HES

 • VAP – ventilation associated pneumonia - czynniki ryzyka niemodyf: pochp, ards, coma, leszek żukowski xDD, >60rz, niewyd wielonarzadowa, uraz glowy, plec meska, neurochir, torakochir, reintubacja

Modyfikowalne: h2blok, ipp, pozycja, zywienie jelitowe, nieudana aspiracja d.oddch, tracheotomia, ,lecz areozolami.

 • działanie endotoksyn w sepsie na OUN (pobudzenie, agresja)
 • żywienie pozajelitowe ma iść min 24h bo grozi obrzękiem płuca – dlaczego?

U pacjentów niedożywionych rozpoczęcie żywienia pozajelitowego może spowodować przemieszczenie płynów w organizmie i w wyniku tego prowadzić do obrzęku płuc i zastoinowej niewydolności krążenia, jak również do zmniejszenia stężenia w surowicy potasu, fosforu, magnezu i witamin rozpuszczalnych w wodzie. Do tych zmian może dojść w ciągu 24-48 h, dlatego w tej grupie pacjentów zaleca się ostrożne i powolne rozpoczynanie żywienia pozajelitowego, w połączeniu ze ścisłym monitorowaniem i odpowiednim korygowaniem podaży płynów, elektrolitów, soli mineralnych i witamin.

 • Przy podejrzeniu sepsy antybiotyk szerokospktralny włączamy do 1 h
 • przepływy levonoru (noradrenalina) aby utrzymac RR

 • Sposób rozcieńczenia: 1 mg noradrenaliny do objętości 50 ml. Wtedy dla dorosłego o przeciętnej wadze ok. 70 kg będą prawdziwe następujące reguły:
    • Dawka min: 0,01 µg/kg/min = 2 ml/h
 • Dawka max: 0,1 µg/kg/min = 20 ml/h

1 ml powyższego roztworu zawiera 20 microg noradrenaliny (chyba 200ug...a dziwicie sie, ze wprowadzili obowiazkowa mature z matematyki / 1mg na 50 ml daje nam 0,2 mg na 1 ml zmieniamy jednostki z mg na ug (10^3) i mamy 200ug/ml)Ulotka z Levonoru

Sposób podawania

Lek podawać dożylnie we wlewie, po uprzednim rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy lub izotonicznym roztworze glukozy w soli fizjologicznej poprzez centralny cewnik żylny. Szybkość wlewu należy kontrolować za pomocą pompy strzykawkowej, infuzyjnej lub licznika kropli.

Sposób rozcieńczania

1/ Przy użyciu pompy strzykawkowej: 2 mg noradrenaliny (2 ml preparatu Levonor 1 mg/ml) dodać do 48 ml 5% roztworu glukozy.

2/ Przy użyciu licznika kropli: 20 mg noradrenaliny (20 ml preparatu Levonor 1 mg/ml) dodać do 480 ml 5% roztworu glukozy.

Stężenie noradrenaliny uzyskane po rozcieńczeniu w obu przypadkach wynosi 40 mg/l. Jeśli zachodzi konieczność zastosowania innego rozcieńczenia, należy dokładnie przeliczyć dawki.

UWAGI:

 • Należy stosować tylko świeżo przygotowane roztwory. Lek o zmienionym zabarwieniu nie nadaje się do stosowania.
 • Z uwagi na możliwość wystąpienia niezgodności farmaceutycznych, leku nie należy mieszać ze środkami o odczynie zasadowym lub właściwościach utleniających, barbituranami, chlorfeniraminą, chlorotiazydem, nitrofurantoiną, nowobiocyną, fenytoiną, wodorowęglanem sodu, jodkiem sodu, streptomycyną.

Dawkowanie

Dorośli:

Dawkowanie określa się indywidualnie, zależnie od stanu pacjenta.

Podczas podawania obowiązuje stała kontrola ciśnienia tętniczego.

Początkowo 10 ml/godz. do 20 ml/godz. (0,16 ml/min do 0,33 ml/min), co odpowiada 0,4 mg/godz. do 0,8 mg/godz. noradrenaliny.

Dawki podtrzymujące - szybkość wlewu jest zależna od wartości ciśnienia tętniczego. Celem leczenia jest uzyskanie wartości skurczowego ciśnienia krwi na dolnej granicy normy (100-120 mm Hg) lub uzyskanie odpowiedniej wartości średniego ciśnienia tętniczego krwi (ponad 80 mm Hg).


 • jak zróżnicować zagęszczenie w kształcie motyla obrzęk z ARDS i lewa komora serca - TK i RTG wyglądaja tak samo – założyć cewnik swana gansa – niskie i norma to ards a wysokie – poch kardiogenny
 • fizjologia ukła odd – objawy oddechowe
 • mała dawka dopaminy → wzrost diurezy – nieprawda - już się chyba tak nie dawkuje dopaminy...
 • 5 działan benzodiazepin - Leki benzodiazepinowe – grupa leków o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym, miorelaksacyjnym i amnestycznym
 • aninowe i estrowe – rożnice--- o co cchodzi?:( chodzi o srodki miejscowo znieczulaja ce. estrem jest prokaina reszzta jest amidami. estry metabolizowane przez pseudocholinoesteraze w watrobie surowicy i erytrocytach a amidy w watrobie.


Leki do znieczulenia ogólnego i miejscowego,

wentylacja mechaniczna,

wstrząs,

sepsa, ostra niewydolność oddechowa,

nzk

ROZWIAZANIA (ze str z książek w miare mozliwosci)

Pytania ze zdjęc z testu specjalizacyjnego:

1. W ramach intensywnej terapii wskazaniem do rozpoczęcia ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji jest:

a) wstrząs septyczny z oligurią

b) oliguria spowodowana przednerkową niewydolnością nerek

c) zaostrzenie przewlekłej niewydolności nerek

\]]d) a i b prawidłowe

e) wszystkie prawidłowe napewno??

Jest jednym z elementów leczenia wspomagającego, ujętym w wytycznych leczenia ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego a także w leczeniu ostrej niewydolności nerek (ONN) u chorych niestabilnych hemodynamicznie lub chorych z ONN, u których brak możliwości zastosowania przerywanej dializoterapii [1, 2, 3]. Szczególne wskazania do CVVH obejmują: uraz i zmiażdżenie mięśni, obrzęk mózgu, ostrą niewydolność wątroby z następczym obrzękiem mózgu, niewydolność zastoinową krążenia czy konieczność żywienia pozajelitowego bez ograniczania rodzaju składników pokarmowych przy towarzyszącej niewydolności nerek2. Uszereguj opioidy od najkrócej do najdłużej działających: chodzi o czas działania a nie o maksymalne działanie

1. Sufentalnyl 30 minut

2. Morfina 3-5 h

3. Petydyna 2-4 h

4. Fentanyl 20-45 min co zrobić z tym że on ma taki zakres który mieśći zakres działania sufentanylu??? albo b albo e to odpowiedź prawidłowa… co sądzicie? uwielbiam te wasze rozkminy, naprawdę będzie mi ich brakować <3 -="" a="" bo="" dla="" dry="" e="" fentanyl="" filozofujcie="" jak="" jest="" kt="" m="" ma="" mnie="" najkr="" nie="" odp="" owa="" pewne="" prawid="" ra="" taki="" te="" to="" tszy=""> albo zgłoście pytanie, moze znad ciasta odpowiedzą :) m

Prawidłowo:

a) 3124

b) 1432

c) 1423

d) 4231

e) 41323. Który z leków podanych zewnątrzoponowo może wywołać późną depresję oddechową (po 24h):

a) Fentanyl

b) Sufentalnyl

c) Lignokaina

d) Morfina

e) BupiwakainaKażdy opioid może ją wywołać, więc nie ma dobrej odpowiedzi; więc może trzeba się kierować tym, że sufentanyl jest jednynym dopuszczonym do stosowania zewnątrzooponowego, chociaż w innym miejscu Crasha jak byk stoi, że morfina również ma taką rejestrację - pytania zajebioza! W Anestezjologii Larsena jest napisane, że najczęściej zdarza się po morfinie. ooooo to larsen też nas obowiązuje ?!?!?! :( Po prostu szukam po internetach odpowiedzi na te wysublimowane pytania :P pamietajcie, ze to pytania z testu specjalizacyjnego. nie wiadomo jaki jest kllucz:/ A moze powinien być fentanyl ,skoro może się kumulować i dawać późną depresje oddechową jak pisze CC?

Pytanie zasadniczo nie dotyczy tego co można podawać ZO, a czego nie, tylko (wg mnie) JEŚLI już któryś podamy ZO to który spowoduje PÓŹNą depresje oddechową. W Crashu tylko przy fentanylu pisali o PÓŹNEJ depresji oddech, a przy pozostałych o depresji owszem, ale raczej szybciej niż później? Jak myślicie? Też tak myślę. Ja również dalabym fentanyl. That’s right Madafucka!4. Przewlekłe podawanie ketoprofenu może spowodować:

1. Nieodwracalne zahamowanie funkcji płytek

2. Odwracalne zahamowanie funkcji płytek TO

3. Śródmiąższowe zapalenie nerek TO

4. Krwawienie z górnego odc pp TO (bo aktywuje chorobę wrzodową ??? )

5. Krwawienie z dolnego odc pp

Prawidłowe odpowiedzi:

a) 135

b) 134

c) 234

d) 145

e) 136. Do środków zwiotczających których nie odwracamy zaliczamy:

a) Rokuronium i skolinę

b) Miwakurium i skolinę → miwakurium się normalnie nie odwraca bo szybko jest rozkładany przez osoczową acetylocholinesterazę ale jak ktoś ma jej wadę hterozygotyczną to działa dłużej 30-50% a homozygotyczną znacznie dłużej i trza odwórcić więc zostaje skolina

c) tylko skolinę

d) cisatrakurium i atrakurium

e) cisatrakurium i skolinę7. Aby mieć pewność, że po znieczuleniu ogólnym złożonym nie dojdzie u chorego do ujawnienia bloku przetrwałego (rezydualnego)

a) chory musi unosić głowę przez 5 s bez tendencji do jej opadania

b) chory musi szeroko otwierać oczy przez 5 s bez tendencji do opadania powiek

c) chory musi mieć zachowane odruchy krtaniowe

d) współczynnik TOF musi wynosić >0,9 ? (kojarzy mi się, że wystarczy >80%, ale…) tylko to?

e) aby uniknąć bloku przetrwałego nie jest wymagane monitorowanie zwiotczenia, wystarczy, że pacjent spełnia kryteria kliniczne w podpunktach a, b i c dałby to, ale jeśli się mylę albo macie lepsze notatki z zajęć to napiszcie.


Znalazłem takie coś: 1) utrzymanie głowy przez 5s 2) szerokie otwarcie oczu przez 5s 3) wysunięcie języka
4) uściśnięcie dłoni przez 5s 5) uniesienie kończyn


co do TOF to:
1) intubacja przy tof<20 br="">2) kryterium bezpiecznego odwiotczenia TOF> 90%

3) chory spełnia kryteria oddechowe przy TOF 50-60%, a kryteria kliniczne przy TOF 60-80%8. U chorego z POCHP do indukcji znieczulenia użyjesz:

a) Tiopentalu

b) etomidatu

c) propofolu

d) ketaminy

e) Odpowiedź b i c jest prawidłowa9. Podstawowe zapotrzebowanie na płynoterapię śródoperacyjną u dorosłego wynosi:

a) około 500ml/h

b) 2-4ml/kg/h ? gut! wg starych testów to byloby ok, ale dla dzieci! stare testy 4ml dla dzieci

c) 5-10ml/kg/h Czyli co wkoncu????? http://www.machala.info/media/repository/Anestezjologia/05_Okolooperacyjna_terapia_plynowa_Durek_G.pdf str.22

d)20ml/kg/h

e) odpowiedź a i b jest prawidłowa

lalalalalalalalalalalalalalaaaa bamba!Śródoperacyjna terapia ( wg prelekcji):

+ małe zabiegi 6 ml/kg. mc/ h

+średnie zabiegi 4-10 ml/kg. mc/h

+duże 10-15ml/kg mc/h

i wszystko się rozjaśniło :D10. Które z grup leków przewlekle przyjmowanych pacjent powinien przyjąć w dniu planowanej operacji (jest tabela w Kraszkursie):

1. ACE inhibitory

2. beta blokery

3. hormony tarczycy

4. inhibitory MAO

5. statyny

6. sterydy

7. beta2mimetyki

Prawidłowe są:

a) wszystkie wyżej wymienione

b) 2356

c) 1345

d) 2367

e) 1236711.Które ze schorzeń dyskwalifikuje chorego od znieczulenia do uwięzniętej przepukliny pachwinowej:

a) zaostrzenie POCHP

b) Zawał mięśnia sercowego 2 tygodnie temu

c) ZREKOMpensowana marskość wątroby -tak jest na zdjeciu

d) wszystkie wymienione

e) żadna z wymienionych12. Stosując znieczulenie wziewne na maskę krtaniową bez środków zwiotczających użyjesz trybu wentylacji:

a) SIMV

b) IPPV

c) PCV

d) PCV z triggerem (PSV) a to ?

e) trybu wentylacji spontanicznej13. Po 4h znieczulenia pacjent wydalił 200 ml moczu. W tym przypadku zastosujesz:

a) więcej płynów iv tooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!! moze wystarczy go dolac?

b) więcej płynów iv + furosemid ?

c) furosemid

d) mannitol + furosemid

e) nie podejmiesz żadnych działań - diureza 0,5-1/kg/h wiec ok

Prawidłowa diureza : 1ml/kg m.c./h - Jeśli koleś waży 70 kg to po 4 h powinien wysikać 280 ml.

To zależy ile pacjent waży. Dla jednego to ok diureza a dla innego nie.dobra dla 50kg. Ile jest operowanych dorosłych o wadze 50kg? mało. więc b?14. Hipotermia pooperacyjna powoduje:

1. zaburzenia krzepnięcia

2. hipowentylację pęcherzykową

3. możliwość pojawinia się bloku rezydualnego

4. przesunięcie w lewo krzywej dysocjacji hemoglobiny

Prawidłowe są:

a) wszystkie wyżej wymienione

b) 123

c) 134 <-to a="" byc="" font="" hiper="" hipo="" i="" jedzie="" jest="" l="" lewo="" my="" nie="" powinno="" raczej="" tak="" te="" w="">

d) 24

e) 23

c.15. Blokada 3 w 1 obejmuje blokadę nerwów:

a) kulszowego, udowego, skórnego bocznego uda

b) kulszowego, udowego, zasłonowego

c)udowego, skórnego bocznego uda, zasłonowego

d) udowego, skórnego bocznego uda, udowo-goleniowego

e)kulszowego, łydkowego, zasłonowego16. Do najczęstszego powikłania znieczulenia ogólnego zaliczamy:

a) uszkodzenie zębów ??? niby to jest na pierwszym miejscu w tabelce w crash, ale czy az tak czesto te zeby uszkadzaja? grupa 8 widziala ekstrakcje zeba metodą laryngoskopu :P wow:D i to jest prawdziwe zycie ! szkoła życia to była,gdy pani dr zaczeła wszystkich wyper***** z sali ;) to było wtedy, jak po zębie zrobił się krwotok i mieli problem, i trzeba było operację przekładać?

b)hipoksemię a nie hipoksemia?

c) odmę opłucnową

d) awake anaesthesia(wybudzenie śródoperacyjne)

e) porażenie strun głosowych17. po podaniu 200 mg propofolu choremu (ASA I lub II) ważącemu 80kg możemy się spodziewać: (propofol 1-2,5 mg/kg)

a)zatrzymania oddechu

b) spadku ciśnienia tętniczego

c) bradykardii

d) odpowiedz bi c jest prawidłowa

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe18.U chorego z cięzkim ARDS na respiratorze nastawisz:

1. Limit ciśnień w drogach oddechowych na poziomie 45cm H2O

2. objętość oddechowa 6ml/kgmc

3. PEEP 5-15 cm H20

4. I:E(stosunek wdechu do wydechu)- 1:2

5. Zawsze FiO2=1,0

Prawidłowe są:

a) wszytskie odpowiedzi

b) 125

c) 345

d) 23

e) 12319. Który z parametrów w badaniu gazometrycznym obliguje do zaintubowania chorego z POCHP i rozpoczęcia wentylacji mechanicznej:

a) kwasica oddechowa pH 7,19

b)Hiperkapnia pCo2= 62mmHg

c)Hipoksemia pO2= 50mmhg

d)prawidłowe b i c ??

e) wszystkie odpowiedzii prawidłowe20. U chorego we wstrząsie septycznym o nieznanym źródle jak najszybciej wdrożysz następujące antybiotyki:

a) piperacylinę/tazobactam+ metronidazol+echinokandyny

b)karbapenem+ wankomycynęja p

c) karbapenem +linezolid+flukonazol -- wg prelekcji MusiOlowej odp C i D sa obie poprawne !! już widzę, jak ktoś nam ten linezolid kupi żeby ładować “na wszelki wypadek” w pacjenta, 3,6tys na 5 dni Ja pamiętam jak mówiła że pierwszy rzut to jednak flkonazol

d) karbapenem+ wankomycynę+ echinokandyny na zajeciach cos wspominali ze grzybki tez..TO

e) piperacylinę/tazobactam+linezolid+flukonazol21. u pacjenta z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności krążenia stwierdzasz: ABP 90/55mmHg, ASNM około 140/min (asnm- akcja serca niemiarowa)(migotanie przedsionków w wywiadzie), OCŻ 22cmH20. Wstępne leczenie krążeniowe rozpoczniesz od:

a) noradrenalina+betabloker+amiodaron???????????????????

b) noradrenalina+amiodaron+ kardiowersja to? :D szkoda ze wszytskich nie mozna wybrac:D ja jestem za B

c) dopamina + amiodaron+kardiowersja a nie to??? dopamina bank nie bo dziala proarytmicznie

d) dobutamina+ betabloker

e)dobutamina +amiodaron ← to? to, też bym dała to, w zeszyciku mam napisane że DOPAMINA jest ciulata

2013

1. co musi być na tacy w czasie operacji: adrenalina, atropina, opioid, zwiot, cośtam wszystko?

2. ile płynu śródmiąższowego w człowieku 70kg? śródmiązszowy to 20 % masy ciała czyli 14 l

( śródkomórkowy 40% masy ciała czyli 28 l, śródnaczyniowy 5% masy ciała 3,5 l)

3. jakie zapotrzebowanie na wodę u człowieka? 25-40 ml/kg/dobe pytanie powtorzone z zeszlego roku

4. kiedy mówimy o układzie pólotwartym- 2-3l/min; 3-4l/min, cośtam, cośtam 2-4l :/ połotwarty? znalezliscie gdzies cos o tym? bo specjalnie pytalismy na zajeciach i nie uzyskalismy opd, tylko o polzamknietym opowiadali;/ krasz mówi że podaż świeżych gazów musi być co najmniej trzy razy większa niż objętość minutowa żeby nie było oddechu zwrotnego (ten kraszkurs to g… nie rozumiesz?-nie zrozumiesz!) spokojnie...FAP FAP FAP||| 2-4 l to w połzamkniętym5. dwa pytania o jakieś współczynniki VdO2...? jaki prawidłowy i jaki nieprawidłowy?

stosunek tlenu dostarczanego do zużywanego ma istotne znaczenie w ocenie wstrząsu septycznego i nie trzeba koniecznie porównywać pomiaru kolorymetrii i w tętnicy i w żyle a można w mieszanej krwi żylnej w tętnicy płucnej i np. saturacja (tej żylnej mieszanej) 80% jest OK i odpowiada DO2/VO2 5:1 a np. przy bodajże 66% pojawiają się objawy wstrząsu (3:1). w kilku miejscach tego samego rozdzoału są różne “normy”.

DO2 - dostarczanie tlenu do tkanek, VO2 - zużycie tlenu, wykładnik metabolizmu, prawidłowo podaż jest 4 razy większa od zużycia -> VO2/DO2 = 250ml/1000ml = 0,256. Karbepenem na co nie działa i wymienione w ch*j bakterii… Enterococcus feacium,Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Aeromonas, Legionella, Mycoplasma, Chlamydia, Stenotrophomonas maltophila, oporne na metycylinę (MRSA) oraz 10-40% pseudków - Generalnie karbapenemy działają na wszystkie G+ i G- , wszystkie tlenowe i beztlenowe, penicylinooporne pneumokoki, działa tez na ESBL i Amp C i Acinetobacter (nie działa na MRSA i Enterococcus faecium i Stenotrophomonas maltophila)

7. jakie G(-) na OIT jak ktoś długo leży? 60% pacjentów jak leży >2tyg, a jakie gram???? Ja mam napisane z prelekcjji Enterobactriaceae w Rybickim bylo, ze Acinetobacter

moja notatka z zajęć: Najczęstsze przyczyny zakażen w OIT (po leczeniu empirycznym):

P.aeruginosa - dac kolistynę i karbapenemy

P. maltophila - Stenotrophomonas maltophila - b. duża oporność na anybiotyki

Acinetobacter baumani - gł. zapalenia płuc i bekteriemie - są wrażliwe na kolistynę, którą trzeba podawać wziewnie i i.v bo samo i.v nie penetruje wystarczająco do płuc

Beztlenowe - są naturalnie oporne na aminoglikozydy, większość cefalosporyn, chinolony, glikopeptydy (wyjątek - Clostridium)

8. jakieś pytanie o respiratorowe zapalenie płuc? 2-3dn od momentu wentylacji,smiertelność 50 %

9. kryteria mods (które nie jest): bilirubina>4mg, FiO2/Pao2<250 a="" nie="" pami="" reszta="" tam-="" uszkodzenie="">=2 z nerek, wątroby, OUN, ukł krążenia, ukł oddechowy skala

MODS (multiple organ dysfunction syndrome) uwzględnia : PaO2 /FIO2 , stężenie kreatyniny, bilirubiny i mleczanów w surowicy, częstość rytmu serca, liczbę krwinek płytkowych, konieczność stosowania katecholamin, oraz wynik oceny stanu chorego wg skali GCS.APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) jest skalą umożliwiającą ocenę ciężkości stanu u osób dorosłych. Klasyfikacja opiera się na wynikach 12 rutynowo wykonywanych pomiarów czynności życiowych i parametrów fizjologicznych. Wynik oceny w skali APACHE II ma istotne znaczenie rokownicze u chorych leczonych w intensywnej terapii - im większa liczba punktów tym gorsze rokowanie. Oznaczenia: morfologii krwi, stężeń Na, K i kreatyniny w surowicy krwi, gazometrii krwi tętniczej i podstawowych parametrów fizjologicznych oraz oceny stanu świadomości według skali Glasgow.Skala SAPS II (Simplified Acute Physiology Score II) jest jednym z narzędzi służących ocenie ciężkości stanu pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii. Wynik uzyskany na podstawie 12 rutynowo oznaczanych parametrów fizjologicznych umożliwia określenie ryzyka zgonu. Oceny dokonuje się jednorazowo, w okresie pierwszych 24 godzin pobytu chorego w oddziale intensywnej terapii. (wiek, rodzaj przyjęcia-pilne/planowe, temp, ciśnienie skurczowe, akcja serca, GSC, diureza, leukocyty, mocznik, potas, sód, HCO3-, bilirubina, PaO2/FiO210. to pytanie o skale przy SAH

Skala Fishera -ocena SAH w badaniu TK:

1 stopień nie ma krwi (badanie prawidłowe)

2 stopien rozlane krawienie podpajeczynowkowe o grubosci <1mm bez="" font="" krwiaka="">

3 stopień zlokalizowany skrzep krwi i/lub krew w przestrzeni podpajeczynowkowej grubosci>1mm

4stopien krwawienie srodmozgowe/ do ukladu komorowego z/bez krwi w przestrzeni podpajeczynowkowej

Skala hunta-hessa- SAH w badaniu fizykalnym:

wstępna ocena chorego z krwotokiem podpajeczynowkowym

1 stopien - lekki bol glowy , zaznaczona sztywnosc karku

2 stopien sredni lub silny bol glowy, wyrazne objawy oponowe (duza sztywnosc karku) objawy uszkodzenia nerwow czaszkowych (głownie gałkoruchowych)

3 stopien - nieduze zaburzenia przytomnosci(sennosc) i/lub jakosciowe swiadomosci, obecne objawy ogniskowe

4 stopien - znaczne zaburzenie przytomnosci (sopor), niedowład połowiczy, zakłocenia czynnosci wegetatywnych (objawy odkorowania)

5 stopien głęboka spiaczka, sztywnosc odmóżżżdżeniowa, pręzenia11. w skali Aldreta ile trzeba mieć, żeby byc wypisanym na oddział 2x >= 9pkt w ciągu 30 min (ocenia się 5 parametrów: poruszaniekończynami, krążenie, kolor skóry, oddech, stan przytomności )12. co rozszerza drogi oddechowe: serotonina, tlen, Bblokery (NIE), Aagoniści(NIE)?? coś co działa na rec. b 2 wg crashkursu adrenalina i dobeksamina

13. co musi zrobić anestezjolog przed operacją: cos o zgodzie od pacjenta, wybor metody znieczulenia, ocena ryzyka, uspokojenie chorego, zlecenie leków ktore maja byc podane przed operacją
ZROBIĆ SOBIE K*RWA KAWĘ !!!!!!14. uszeregować od najdłużej działajacego- remifentanyl

15. opiody w przewlekłym stosowania- jakie DN njagorsze- senność zzaparcie...depresja oddechowa?no chyba depreja ośrodka oddechowego ale nie wiem czy to w przewlekłym, natomiast może być jeszcze uzależnienie i tolerancja, z czym łączy się konieczność podwyższania dawki,ludzie… przy przewleklym depresja oo? No pomyslcie czy cpun idzie na odwyk bo ma depresje . jak ma depresje oddechowa to raczej nie pojdzie nigdzie (chyba ze go na melinie do respiratora kumple podepna) ja dalbym zaparcia (depresja na pewno nie w przewleklym, a jak tolerancja na jeden to drugi mocnejszy sie daje i łaczy z koanalgetykami) też jestem za zaparciami16. opiody przy operacji- jakie DN najgorsze- depresja oddechowa, coś z ciśnieniem...

17. ONN- zakwestionowane

18. co w resuscytacji najważneijsze dla przepływu mózgowego- masaż klatki, defibrylacja, adrenalina

19. pytanie o te gazy oddechowe- uszeregować jakieś współczynniki… MAC w kraszkursie … nooo albo wspolczynnik rozdzilau krew/gaz.???

MAC: halotan(0,7), izofluran (1,15), enfluran (1,7), sevofluran (2,05), desfluran (6), ksenon (71) podtlenek azotu (104)

Współczynnik rozdziału krew-gaz: k0senon, desfluran, podtlenek azotu, sevofluran, izofluran, enfluran, halotan20. NaHCO3 jak działa- zakwasza, powoduje hipokalemie, cośtam, (nie zakwasza)

zakwasza- NIE bo podwyższa pH stosowany w ciezkiej kwasicy metabolicznej, powoduje hipokalemie-TAK stosowany w ciężkich przypadkach hiperkaliemii, hiperosmolarnośćbo zawiera sód, stosuje się go przy zatruciu TLP D21. jak leczyć jak ktoś nieprzytomny, temp. 28st- kombinacje z masażem, NaHco3, defibrylacją, płnyami

str 601 rybicki defibrylacja jest nieskuteczna dopóki T ciała nie osiągnie 30st, wdrożenie masażu pośredniego może powodować migotanie komór, nie należy podawać dwuwęglanu sodu, bo może on paradoksalenie nasilać kwasicę, a w czasie ogrzewania alkalozę utrudniającą oddawanie tlenu do tkanek

Więc pozostają chyba tylko płyny?23. aminokwasy, co robią dobrze encefalopatii- walina+leucyna + izoleucyna najprawdopodobniej- rybicki str 241

24. jakie ustawisz wskazanie w ARDS? kombinacje jest wyzej

25. czym się różni ALI od ARDS? no ze PAo2 do fio2 w ali<300 -="" 441="" a="" ali="" ap="" ards="" font="" i="" jest="" ju="" ma="" miazszowe="" nie="" obraz="" obrazem="" obu="" obustronne="" projekcji="" przypadkach="" radiolologiczny="" rtg="" rybicki="" sam="" str="" taki="" tylko="" tym="" w="" zageaszczenia="" ze="">

26. powtórzone pytanie o podatność- 70-100

27. leczenie tego wieloobjawowego zesppłu objawowego- farma bez opioidów, opioidy, sypatykoliza, rehabilitacja...?

bol spoczynkowy: Opioidy, NLPZ, metamizol, ko analgetyki, kortykoidy, kalcytonina, blokada zwoju gwieździstego lub pnia współczulnego, dozylna sympatykoliza z guanetydyna

Bol związany z ruchem: fizjo/ ergoterapia, redukcja lekow p bolowych, postepowanie inwazyjne w celu cwzmocnienia ero i fizjoterapii

Lecz zab sensomotorycznych: rehabilitacja neurologiczno ortopedyczna, bez lekow p bolowych i postepowania inwazyjnego28. jakieś drugie pytanie o bóle??

29. pytanie o ASA

30. czego się spodziewać jak pacjentowi 80kg podamy 200mg propofolu? coś tam, że oddech spada ciśnienie- ktoś pamięta?? odpoweidz : wszystkie (spisane wyzej to pytanie z testu specj)

31. cos o przeciwbólową ketaminę, jeśi dobrze pamętam.. tak ketamina działa pbólowo antagonista NMDA, bezpośrednie działanie p/bólowe, wskazania w tolerancji na opioidy

32. jak działa PEEP? dwa podobne pytania-- otwiera pęcherzyki płucne? i utrzymuje je otwarte

33. coś o MAC -u niemowląt większy, u alkoholików mniejszy ...?

MAC mniejszy u:

-starszych i noworodków,

-po podaniu innych anestetyków,

-przy nieskim RR, ,

- w ciązy,

-w anemii,

- niedoborze sodu,

-stosowaniu litu i klonidyny,

-ostrym zatruciu np. alkoholem

MAC większy u osób z:

-podwyższoną temperaturą

-nadmiarem sodu

-uzależnionych od alkoholu

-stosujących inhibitory MAO

-niemowląt lub małych dzieci

31. co dajemy w sepsie na oit- wanko+ fukonazol+karbapenem to jest wyzej spisane

32. kształt przestrzeni zewnątrzoponowej- owal, trójkąt do przodu, trójkąt do tyłu ;) trojkat -co to za pytania do cholery!! Ovalny: w odcinku piersiowym i górnym lędźwiowym, trójkątny: środkowy i dolny lędźwiowy z jakiejś prezentacji anestezjologicznej

33. co jest ważna strukturą przy znieczuleniu zewnątrzopononowym- więzadło żółte

34. kryteria wentylacji w POCHP- hiperkapnia, hipokapnia, kwasica, wszystko, kombinacja wyzej ze specj

35. powikłanie podpajęczynówkowe wysokie?? spada ciśnienie-->niewydolność oddechowa---> napad drgawek---> śpiączka

36. jak znieczulac jak w wywiadzie hipertermia złosliwa- TIVA, jakies regionnalne... wszystko??

Ad.36Jakie znieczulenie u pacjenta ze stwierdzoną hipertermią złośliwą : TIVA, podpajęczynówkowe jeśli to możliwe, ogóle bez użycie niedepolaryzujących środków zwiotczających i kombinacje tego - all co tutaj w koncu?????

37. znieczulenie 3w1-powtórzone - udowy, skórny uda boczny, zasłonowy

38. dawka amiodaronu u dzieci- 2,5,,10/ kg, 500mg,200mg- nie jestem pewna tych dawek 5mg/kgmc

39. jaki depolaryzujący środek wybrać- suksametonium

40. wzór Benedicta do czeog służy oznaczenkie zapotrzebowania energetycvznego`

41. koleś 179 wzrosu, 65 kg, albuminy 2,9, i jakieś CLPTTble- czy to kacheksja, czy lekkie niedozywienie, czy umiarkownae, Jak to liczyć czy gdzie to jest? czyli jaka jest poprawna odp? http://www.czytelniamedyczna.pl/8,metody-oceny-niedozywienia-i-efektywnosci-terapii-zywieniowej.html

Norma Niedoż.lekkie średnie ciężkie

Albuminy w surowicy g


> 35
35-29
30-25
< 2538.. z czego energia dla enterocytów z żywieniu pozajelitowym- glukoza, jakieś kwasy...? kackwasy glutamina - yes, thank you!? rybicki, gdzieś pod koniec rozdz z żywienia

39. PCWP- że mierzone w tętnicy płucnej, że w 30% zły odczyt, bo coś z ciśnieniem??

Mierzone za pomoca cewnika Swana Ganza w tetnicy plucnej

Pomiar PCWP:Mierzy cisnienie w lewym przedsionku, informuje o obciazeniu wstepnym lewej komory. Jest to cisnienie zaklinowania we włośniczkach płucnych N 5-12 mmHg

40. pytanie o to co działa na B-rec.- dopamina, dobutamina, noradrenalina

41. dostęp do blokady splotu, żeby operować przedramię- między mm. pochyłymi, z dołu pachowgo, z nadobojcza

między mm. pochyłymi, z dołu pachowgo, z nadobojcza, podobojczykowo w linii pionowej,

42. jakieś dziwne nazwy igieł i do czego one- ktoś pamięta? może ostra i tępa do znieczulenia podp. i zewnątrzop.?

igły:Igła Touhy znieczulenie zewnątrzoponowe, igła ostra cienka –podpajęczynówkowe

Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń - typu Standard - z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn z czytnikiem położenia szlifu w uchwycie mandrynu i uchwycie igły, przeźroczysta nasadka uchwytu, ułatwiająca wizualizację płynu, z uniwrsalnym pryzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgwo-rdzeniowym - sztywna, niesprężysta

Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń - typu Standard - z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryl, przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu, karbowany-wygodny uchwyt - giętka, sprężysta

Igła z końcówką Pencil Point w komplecie z igłą prowadzącą 20-22G, igła wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu, karbowany-wygodny uchwytNormalnie opisy jak różdżek w HP…. hihi no=)

43.gdzie produkowana prokalcytonina- szpik, wątroba, kom. pęcherzykowe tarczcy, kom. C tarczcy

wszystko oprócz k. pęcherzykowych? wszystko to produkuje prokalcytonine

44. :D Najlepszym anestetykiem jest: a) etanol 40%vol b) wódka) c)jak ja do cholery znalazłem się w domu d) wódka e) sewofluran

w poniedziałek upiję się a.wódą b.wódą c.wódką d. poprawne ai b e. poprawne abc46.Unerwienie tylnej powierzchni uda -skórny tylny uda

47.Antybiotyki neurotoksyczne (chyba chodzilo o nefrotox)– rózne kombinacje, były wśród nich na pewno amfoteryczna B i wankomycyna

nefrotox: wankomycyna, aminoglikozydy, amfoterycyna, kaspogungina, cefalosporyny48.Przeciwwskazanie do żywienia dojelitowego jest: niedrożność porażenna, przerwanie ciągłości jelita, OZT, ostry brzuch itp.Przeciwwskazania względne: oczekiwany krotki okres głodówki( z wyjątkiem urazow i oparzen), porazenie jelito, ograniczone zapalenie otrzewnej, ropnie wewnatrzbrzuszne, ciezkie zapalenie trzustki, pacjenci w stanie terminalnym, nieprzytomni pacjenci, jelito cienkie krótsze niz30 cm

Przeciwwskazania bezwzględne: niefunkcjonujacy przewod pokarmowy (przerwana ciaglosc, niedokrwienie jelit), uogólnione zapalenie otrzewnej, wstrzas.

49.Nie wiem czy to było pytanie na zasadzie „co jest nieprawdą” ale chodziło o to dlaczego środki znieczulenia miejscowego nie działają w tkance zmienionej zapalnie tak o tym w krashkursie jest wspomniane przy znieczuleniuy nasiekowym bodajze tkanki objęte procesem zapalnym mają odczyn kwaśny - leki miejscowo znieczulające nie dysocjują - nie działają

50.Co wyklucza operację przepukliny pachwinowej:zrekompensowana marskość wątroby, zawał przed 3 tygodniami, zaostrzenie POCHP, wszystko (pyt z testu specjali) w pytaniu chodzi o uwięźniętą przepukline - czyli żadna z tych rzeczy nie stanowi p/wskazania

51.Jakie leki pacjent musi odstawić przed OP: aspiryna3dni, NLPZ,jakieś inne antykoagulanty 7 dni

52.Co pacjent na pewno musi wziąć przed OP jeśli należy to do jego chorób przewlekłych-kombinacje różnych: beta broker, hormony tarczycy, ACI, statyny, sterydy, inhibitory MAO…Na pewno bierze!: betabloker, antagoniste potasu, agoniste a2, azotany, l.pparkinsonowe, ppadaczkowe, neuroleptyki, hamujące zwrotne wchłanianie serotoniny, TLPD, rozszerzające oskrzela,kortykosteroidy, tarczycowe

53.Najczęstsza przyczyna dekompensacji krążenie po zawale serca – niewydolność lewej komory, tamponada serca, pęknięcie komory serca… a nie zaburzenia rytmu?54.Powikłania przy stosowaniu oddechu zastępczego w astmie:uraz ciśnieniowy klatki piersiowej, niedotlenienie(?) cośtam macie jakis pomysł? cos gdzies o mniejszej preznosci tlenu widzialam w straszych pytaniach…

Oddech zastępczy u ludzi z astmą: podstawowa jest zasada hipowentylacji, trzeba utrzymywac niskie przepływy wdechowe, czesto max 8ml/kg, zmniejszona częstotliwość oddechów 10-12/min, i niskie ciśnienia wdechowe <50 cm="" font="" h2o="">55.Hipotermia pooperacyjna powoduje:zaburzenia krzepnięcia, niedotlenienie…

Objawy:

-Bradykardia

-Dreszcze

-Hiperwentylacja

-blado sina skóra

powikłania:

- Dreszcze,

- zwiększone ryzyko zakażeń po operacji,

- zwiększone ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej,

- zaburzenia krzepnięcia

56.Jakie płyny należy podać pacjentowi w oczekiwaniu na przetoczenia (20-30minut):koloidy, NaCl 0,9% …(krystaloidy?- szybkie wypelnienie lozyska, krotko w krazeniu?)

57.Powikłanie po NLPZ zaburzenia krzepnięcia, niewydolność nerek…

58.Postępowanie u ciężarnej – na lewy bok, efedryna, płyny

59.Jak podaje się noradrenalinę : w bolusie, w roztworze NaCl0,9%,w glukozie 5%, nie wiem czy w bolusie teżCzy przy płytkach 50 000 można zrobić podpajęczynówkowe wkłucie-tak nie brzmiało pytanie ale żeby na nie odpowiedzieć trzeba było na to odpowiedzieć z notatek z prelekcji-min 150 tyś, a ja mam, żę 90tyś

2012/2013

1. Działanie nasenne i przeciwbólowe - KETAMINA

2. Wskazać na podstawie wyników gazometrii z czym mamy do czynienia (warianty odpowiedzi) - KWASICA/ZASADOWICA NIE/ODDECHOWApH
Ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych.
7,35 – 7,45
PaCO2,
Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla we krwi tętniczej.
32 – 45 mmHg
HCO3-akt
Aktualne stężenie wodorowęglanów w osoczu.
21 – 27 mmol/l
HCO3-std
Standardowe stężenie wodorowęglanów. Zawartość wodorowęglanów w osoczu krwi wysycanej w temperaturze 38 °C mieszanką gazową o PaCO2 40 mm Hg, wzbogaconą o tlen do całkowitego wysycenia hemoglobiny.
21 – 25 mmol/l
BE
Nadmiar zasad lub niedobór zasad. Różnica między należnym a aktualnym stężeniem zasad buforowych we krwi.
-2,3 – 2,3 mEq/l
PaO2, pO2
Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej.
75 – 100 mmHg
ctCO2
Całkowita zawartość dwutlenku węgla w osoczu.
22 – 28 mmol/l
SpO2, SaO2
Saturacja. Wysycenie tlenem hemoglobiny.
95 – 98%

pH
pCO
HCO
Kwasica oddechowa
Niewyrównana


N


Częściowo wyrównana

Całkowicie wyrównana
N
Zasadowica oddechowa
Niewyrównana


N


Częściowo wyrównana

Całkowicie wyrównana
N

Kwasica metaboliczna
Niewyrównana

NCzęściowo wyrównana

Całkowicie wyrównana
N
Zasadowica metaboliczna
Niewyrównana

NCzęściowo wyrównana

Całkowicie wyrównana
N
Zaburzenia mieszane
Kwasica metaboliczna i oddechowa

Zasadowica metaboliczna i oddechowa


3. Wstrząs septyczny - WSZYSTKIE

4. Prawidłowe ułożenie rurki - KAPNOGRAFIA

5. Aspiracja – WSZYSTKIE

6. wskazac wlasciewe parametry gazometrii (pH - 7,35, pCO2 - 40mmHg, pO2 - 85 mmHg),

7. rola anestezjologia: wszytkie poprawne,

8. przyczyny kurczu krtani-wszytskie,

Kurcz krtani występuje zazwyczaj w warunkach zbyt płytkiego znieczulenia, a wywołują go:

- wydzielina, krew lub wymiociny w g.d.o

- próba intubacji w zbyt płytkim znieczuleniu

- wprowadzenie rurki ustno lub nosowo-gardłowej przy zbyt płytkim znieczuleniu

- trzewne lub obwodowe bodźce bólowe przy zbyt płytkim znieczuleniu

- eksyibacja w fazie pobudzenia w trakcie znieczulenia wziewnego

9. propofol to pochodna fenolowa,

10. zwiotczajace dzialajace najkrocej: rokuronium (najszybciej zaczyna działać, 60-90s, ale czas działania długi 150-120min), chyba ze bedzie tez skolina to skoline dajcie

11. Czego nie powoduje morfina? - wzrostu ciśnienia

12. Mechanizm działania flumazenilu - znoszenie hamowania rec. GABA

13. Amiodaron jest lekiem - wydłużającym czas trwania potencjału błonowego

14. Prawda o podtlenku azotu - no i tam było kilka odpowiedzi (nie jest stosowany w anestezjologii, przechowywany w parownikach, palny i wybuchowy) - prawidłowe było, że przechowywany w stalowej butli

15. Jedno pytanie nam anulowano (ale dotyczyło tego, co się podaje razem z lekami odwracającymi działanie środków zwiotczających, aby uniknąć objawów z ukł. współczulnego).ja znalazłam jakieś szczątkowe informacje o naszym teście z 1 semestru:

1. Metoda półzamknięta- około 2l

2. p/bólowo N2O i ketamina

3.OCŻ żyłl, morfina,a centralna (wkłucie centralne)

4. remifentanyl, fentany metadon (trzeba je było uszeregować wg wydluzajacego sie czasu działania)

5.we wstrzasie- Ketamina2012 tez mam to opisane jako 2012!!

1.zakres czynnośći podczas lecz w oit- D.wszystkie

2. Czynn decydujący o przyjeciu do oit- A.cieżki stan pacjenta

3. Powierzchnia na jedno stanowisko w oit- B.16-24m2

4. ARDS charakteryzuje się – D.wszystkie

5. Podatność płuc- C.70-100

6. Przygotowanie dawcy do pobrania wielonarząd – odp D(AiB)

7. U potencjalnego dawcy hipotermia powoduje- D.wszystkie

8. Przygotowanie dawcy do pobrania- MAP- 70-80

9. Trudności diagnost przy rozpozna śm mózgowej- C(AiB)

10. Planowe pobranie- OCŻ <10 font="">

11. Do ko analgetyków NIE należą- zwiotczające, należą: p/drgawkowe, p/depresyjne, znieczulenie miejscowe, miorelaksacyjne (baklofen), antagoniści NMDA (ketamina, Mg), steroidy

12. Opioidy NIE powodują- wzrostu ct (powoduja spadek RR)

13. Błędna odp-C.słabe opioidy: kodeina, tramal, sufentanyl - tramal jest słabym opioidem !

14. Właśc. p/bólowe ma B.1i3 (NO i ketamina)

15. Odp niepraw-ból przewl-A.ma funk ostrzegawczo obronne

16. Ból neuropatyczny- charakt go allodynia

17. Nocyceptory – nie wyst w mózgu

18. Allodynia- bolesna odp na bodziec który u zdrowych ludzi nie wywołuje bólu

19. Ból ostry- włókna aferentne α i γ Adelta i C

20. Najkrótsze dział – fentanyl (remi)

21. Zad anestezjologa przed zniecz – wszystkie

22. Oc st og i ryzyka przedoperac- skala ASA

23. Przewidywanie trud intubacji – skala mallampatiego

24. Ob rurki w przełyku- wszystkie

25. Do aspiracji do płuc predysponuja- wszystkie

26. Chory po zakończ znieczul podsypia, ale na polecenie budzi się, oddycha prawidlowo, saturacja 96% przy tlenoterapii 5l/min, HR100/min, może ruszać wszystkimi kończynami. W skali Aldreta ma- nie można ocenić bo brak danych

27. Hipertermia złość- do częstych powikłań potencjalnie śmiertelnych należy niewyd krąż, obrzęk płuc, niewyd nerek

28. Aspiracja treści pokarm do oskrzela- rozpocząc wentylację możliwie max stęż O2

29. Zwiększone ryzyko zesp zachlystowego- achalazja, insulinoma, guillina-barre

30. Znieczul zew oponowe u wieloródek- B. rozwarcie3-4cm

31. Najgroźniejsze powikł zniecz podpajęcz- C.całk zniecz podpajęcz

32. Zniecz zew oponowe –A.można wyk w odc piersiowym lędźwiowym i krzyżowym

33. Igła Tuohy- nie ma zastos- B.zniecz podpajecz

34. Późne powikł centralnego zniecz przew- C.zesp popunkcyjny

35. Zniecz powierzch- A.na bł śluz, duże stęż

36. Wskaz do zniecz przewodowego- D.operacja kończyny dolnej

37. Blokada Winniego- powikł- A.wyłącz n.podjęzykowego