REKLAMA

 1. Leczenie CMV (z dawkami)

2. Leczenie podtrzymujące CMV (z dawkami)

3. Najczęstrze powikłanie odry:

a.zap płuc

b.zap otrzewnej

c. zapalenie siatkówki

d. ZOMR

4. Powikłąnia różyczki: zapalenie stawów, zapalenie mózgu, niedokrwistość, kombinacje (2 pytania o to były)

5. Najczęstrzy genotyp HCV - 1b

6. DRESS, zespół Stivena-Jonsona po: Telaplevir? (ten nowy na HCV)

6. HBsAg+, anty-HBc IgM+, anty-HBc IgG-, anty-HAV IgM+; ostre HBV i HAV

7. Leki zarejestrowane do leczenia przewlekłego HBV: tenofovir i entekawir

8. tenofowir i lamiwudyna to: czego inhibitory w stosunku do HIV i HBV

9. Dziecko od kilku m-cy ma psa, jakieś tam objawy - czym się zaraziło

10. Zespół larwy trzewnej wędrującej wywołuje - T. canis

11. Stolce niebiegunkowe, kwaśne, śluzowo-tłuszczowe co powoduje

12. Do badania/diagnostyki A. lumbricoides rutynowo stosujemy - Dekantacje?

13. P/ciała IgM i IgG czym oznaczymy;

A. owd, ELISA

b. EIA

c. PCR i Western-Blot

d. A+B

e. A+B+C

14. U dziecka 7letniego czym leczymy borelioze - amoksy

15. Czym leczymy profilaktycznie N.meningitidis - cyprofloksacyna

16. Pytanie czym leczymy i czy leczymy profilaktycznie N. meningitidis

17. Gorączka 39, replikacja HIV 222000(chyba) z czym różnicujemy

18. Objawy grypy

19. Grypa w organiźmie replikuje (czas)

6h

12h

24h

48h

7dni

20. Pozaszpitalne zap płuc wywołuje: w kolejności

21. ZOMR u noworodków wywołuje: E.coli, paciorkowce B, Listeria M

22. Czym leczymy HCV w ciąży

23. Czym leczymy HBV w marskości wątroby: Nie interferonem

24. czym leczymy grype: oseltamvir, zanamvir, r...vir, A+B, A+B+C (na pewno pierwsze 2)

25. z czym róznicujemy kryptosporydioze

a. lamblioza

b. balantidioza

26. Obrzęk powiek, światłowstręt, wysypka (twarz ręce tułów), gorączka,: chyba chodziło o odrę

27. Czym leczymy malarie jak oporna na (powtórzone)

28. Doustnei można podać: wymienione leki na HIV i HBV - m.in lamiwudyna była....

29. Śródskórnie jaką szczepionkę podajemy: m.in było gruźlica, różyczka, enterowirusy

30. kiedy szczepimy na różyczkę

31. do enterowirusów zakaźnych dla człowike należą, m.in polio, echo, coxackie

32. Anenowirusy należą do rodziny (klasyfikacja wirusów)

33. Do wirusów DNA nie należą: grypa, hcv, hev, cmv, hhv, kombinacje

34. polio postać paraliżowa objawy

35. polio postać mózgowa objawy

36. leczenie czynno bierne stosujemy w: tężec, wścieklizna, zatrucie jadem kiełbasianym, A+B, A+B+C

37. badaniami serologicznymi nie możemy wykryć

a. grypy

b. wścieklizny

c. toksokary

38. Salmonella fałsz:

a. choroba odzwierzęca wywoływana m.in. przez: S.typhi, S.enteritidis

b. leczenie przeważnie objawowe

c. może przejść w stan nosicielstwa

d. toksyna powoduje wydzielanie chlorków i węglowodorów i zaburzenie wchłaniania sodu

e.

39. Lewandowski wraca z egiptu nie szczepiony na malarię a ma objawy co robimy:

a. badanie grubej kropli i cięki rozmaz i jak + to leczymy

b. nie ma czasu na jebanie - leczymy od razu

c. badanie serologiczne i jak + to leczymy

d. te rozmazy LUB serologia i jak + to leczymy

e. mamy w dupie lewandowskiego bo nie strzela w reprezentacji i myślimy że to co innego, a nie malaria

40. ojciec lewandowskiego, pracownik medyczny, nie szczepiony na HBV, uwalił się igłą od intensywnie replikującego HBV co robić:

a. zaszczepić

b. swoistą immunoglobuline

c. lamiwudyna

d. wszystko

e. tak mniejwięcej to było

41. choroba wtrętowa to: cytomegalia

42. Kiedy chory na mononukleozę nie jest (przestaje być) zakaźny

a. jak mu zniknie choroba gardła

b. po 4-6mcach

c. po 30-50d

d. jak będzie serologicznie ujemny

e.

43. U chorego na przewlekłe HBV z marskością ryzyko HCC wzrasta o x razy w stosunku do populacji x=100 (max było 100)

44. Żółtaczka, utrata masy, osłabienie, jakieś inne obajwy co to:

a. alweokokoza

b.srutututu...

45. % przeciwciał przeciwko CMV u dorosłych

46. HHV8 jest wykrywany w komórkach mięsaka Kaposiego w jakim %

a. nie jest wykrywany

b 50

c. 70

d. ponad 90

47. Czym wywoływany jest rumień zakaźny - parwowirus B19

48. Powikłania B19 - m.in było: czasowa aplazja czerwonokrwinkowa

49. gorączkę 3-dniową wywołuje: HHV7?

50. W jakiej grupie wiekowej najczęściej rumień nagły

51. U kogo najczęściej rozsiana aspergilloza

a. HIV

b. po gruźlicy

c. po przeszczepie szpiku i wątroby

52. Wirus JC;

a. wywołuje AIDS

b. 60% dzieci i 80% dorosłych ma na niego p/ciała

c. rozwija się w ziarnicy złośliwej, chłoniakach, białaczkach

d. rozwija się w ziarnicy, chorobach z autoagresji, sarkoidozie, gruźlicy, bez zakażenia i zapalenia

e. wszystkie

53. w toksokarozie robimy enzymy wątrobowe bo:

a. jej larwy są w wątrobie

b. jej jaja są w wątrobie

c. bo robi ropnie wątrobowe

d. nie było kombinacji

54. Lody, po 6h wymioty u matki i córki, i dodatkowo sraka u córki

a. gronkowiec

55. szczepienia u dzieci przeciwko czemu;

A. H. influ typ a

b. H. influ typ b

c. S. pnaumoniae

d. N. meningitidis
e. S. ureus (zapewne chodziło o aureus)

kombinacje

56. Antybiotykoterapie stosuje się w: płonicy1. Eliminacja HBsAg- wskaźnik optymalnej skutecznosci leczenia

2. Gdy mamy HBeAg +, HBV DNA > lub = 20 000 IU/ml i mamy

wzrost ALT leczymy bez wykonania biopsji

3. W Pl. lek zarejestrowany jako I rzutu - PEG- INF-alfa-2a

4. Skutecznosc w leczeniu tym lekiem:

serokonwersja HBeAg/anty HBe 32%

HBsAg / anty HBs 3%- po 1 roku, 8% po 3 , 12% po 5 latach

5. Adenofovir- opornosc- 29% po 5 latach, a Lamiwudyna 71% po 4 latach

6. lamiwudyna- mutacja YMDD- opornosc dotyczy polimerazy DNA

7.P/wsk do leczenia interferonem- zdekompensowana marskosc wątroby i autoagresja

8. Utajone zakażenie HBV: HBsAg (-) i p/ciała anty-HBc (+)(ok 5% przypadków tzw . okno rdzeniowe

10. Jeśli w trakcie leczenia po okresie zaniku wiremii dojdzie do jej 10-krotnego wzrostu - zmiana terapii.Z HCV :

1.genotyp- 1b dominuje w Pl- ok 75%

2.Modele progresji choroby: szybka 5-10l, pośrednia 15- 30l, wolna > 30l

HCC 3%/r marskosc niewyrównana 5-10%/r zgon 2-5%/r

3. postep choroby jest WYKŁADNICZY

4. Zagrozenie wystąpienia HCC wzrasta u tych z HCV 20- 200 razy (a nie że 20-200x u chorych z marskością o etiologii HCV, a samo HCV w stosunku do zdrowych ludzi 100x?)

Nie wiem, ja przy tych notatkach nic nie miałam wspomniane o marskosci, natomiast w nawiasie mam zapisane (średnio 100) wiec faktycznie taka odp. może byc na egz do zaznaczenia. Ale niech to zweryfikują pozostałe osoby które były na tym wykładzie.

Ja mam tylko taką notatkę:

Marskość w przebiegu HCV - średnio 100x więkze ryzyko HCC

HCC 100x częściej u chorych z marskością o etiologii HCV w stosunku do nie zakażonych

w wykładzie jest napisane dokładnie tak: HCC występuje 20-200x częśćiej u chorych na marskość wątroby o etiologii HCV w porównaniu do niezakażonych. A notatki mam dokładne;p To HBS zwiększa 100 x ryzyko HCC;p a HBV wbudowany w genom x400

5. SVR- trwała odp. wirusologiczna- po 6 m-cach od zakończenia leczenia oceniamy

6. Rybaviryny nie podajemy samej bo wtedy odpowiedz wynosi 0%

7. Najczęstszą manifestacją pozawątrobową jest krioglobulonemia mieszana.

8. HCC nie stanowi przeciwwskazania do przeszczepu a cholangiocarcinoma - ale cholangioca. się nie przeszczepia...1. Wylęganie ospy wietrznej - 11-21, najczęściej 14-17 wyjątkowo do 23 dni, hu noworodków i niemowląt może być krótszy; skrócenie nawet do 3 dni spotyka się w przypadkach zakażenia przez skórę (223 str) nowa książka ?? w sensie nie zielona

2. Wylęganie leptospirozy - 1-2 tyg (213 str)

3. Najgroźniejsze powikłanie leczenia rybawiryną - anemia hemolityczna

4. Na co najrzadziej pojawia się oporność (PegIFN, entekawir, tenofovir)

5. Lody, po 6h gorączka, biegunka - toksyna gronkowcowa (chociaż typowo daje

wymioty)

6. Rzekomobłoniaste - C. difficile (132 str.)

7. Leczenie rzekomobłoniastego - zaprzestać podawania antybiotyku, wyrównac niedobory W-E i białkowe, WANKOMYCYNA (z wyboru), METRONIDAZOL (należy od niego zacząć), CHOLESTYRAMINA (wiąże cytotoksynę) (132 str)

8. Jaką toksynę się wykrywa w kale w rzekomobłoniastym - cytotoksynę B (132 str.)

9. Leczenie legionellozowego zapalenia płuc erytromycyny, klarytromycyny,

spiramycyna, azytromycyna przez 10-12 dni (makrolidy), osłabiona odporność + ryfampicyna, ciężkie-> łączona przez 14-21 dni; można zamiast makrolidów nie zastosować fluorochinolony

10. Czym m.in. leczymy toksoplazmoze u chorego z HIV? Sulfadiazyną? pirymetamina, klinadmycyna, kotrimoksazol, azytromycyny (ja znalazlam w jednym z wykladow, że: u zakaznonych osob z uposledzona odpornoscia przez 6 tyg: pirymetamina, kwas FOLINOWY i sulfadiazyna) cenna uwaga - dziękujemy

11. Kryptosporidioza - pierwotniak

12. Aseptyczne ZOMR - wirusy (gruźlica bakteryjnym nieropnym)

13. Które Plasmodium nie powoduje ponownego zakażenia czy jakoś tak ????????? falciparum- wg moich notatek od pokory- ale niech ktos zweryfikuje- z moich notatek też tylko falciparum - nawrotów NIE powoduje p.falciparum i p.malariae (wg derylo czy jakoś tak...) pokora ma swoją teorię, wg dziubka i kadłubowskiego - hipnozoity tylko ovale i vivax, czyli NIE powodują falciparum i malariae

wg Grygiery Falciparum - nie wiem, czy to miał być dowcip, ale zapytała o to u nas na zaliczeniu, i uzasadnienie było takie: zabije to człowieka w pierwszym ataku, więc nie wróci. GENItanALNY DOWCIP .. mnie tam śmieszy...

14. 3letnie dziecko z wysypką na twarzy, gorączką, zapaleniem spojówek, suchym kaszlem - odra + nadwrażliwość na światło

15. Udopornienie czynno-bierne - tężec + wścieklizna + noworodki matek z HBV+obawa przed odczynami poszczepiennymi po szczepionkch żywych

16. Co nie jest objawem dekompensacji marskości - gorączka? Objawy: wodobrzusze, żółtaczka, encefalopatia

17. Najlepsza metoda diagnostyki Trichomonas vaginalis - postać ostra - kropla wisząca, postać przewlekła - hodowla - znalazłam w notatkach że rzęstsitka badamy z osadu moczu po odwierowaniu

18. Gruby rozmaz kału - ja mam napisane w notatkach, że czerwonka i balantidoza (nie wiem na ile można wierzyć prezentacjom ze strony katedry biologii, ale jest tam takie coś: “Preparat gruby wg Kato i Miura przykryty celofanem w

poszukiwaniu oocyst Sarcocystis i Isospora”)

19. Facet ze spadkiem masy ciała, od 10 lat chory na HCV, AFP 220ng/ml, jakie badanie - TK? jak jest AFP>400 ng/ml jest wysokie podejrzenie HCC; więc raczej nie TK, może po prostu USG?TAK - USG czemu USG? - też bym dała TK (i tak w kwalifikacji do operacji trzeba strzelić TK) ale USG jest tańsze i może się okazać, że TK nie jest potrzebne. Pozdrowienia dla tego kto chciałby operować HCC …..moje skromne pytanie, to w koncu co? TK? or what? no transplantacja też jest operacją;)trzeba tk zeby ocenic kryteria mediolanskie kryteria mediolańskie a jeszcze nie wiadomo czy ma raka To może wystarczy opukać? ale my nie wiemy że mamy raka tylko podejrzewamy, a zaczyna się od najmniej inwazyjnych przecież.

20. Co ile należy monitorować AFP? co 6 miesięcy, chyba że wykryto zmianę <1-2cm-> wtedy co 3 mce

21. Nieinwazyjne metody okreslenia włóknienia - fibroscan

22. Które wirusy nie są RNA (albo są?)- DNA (HBV, EBV,CMV,HSV-1,2..)

RNA (HRV, HCV, HAV, HDV, HIV...)

23. Jaki grzyb lubi jamy w płucach - Aspergillus

24. Cechy płynu w bakteryjnym ZOMR mały Szczeklik 2012 s. 1316

25. Nowy lek na HCV - boceprewir, telaprewir (inhibitory proteazy)

26. Ile kopii DNA HBV u HBeAg(-) do leczenia - 2200? > 2tys./ml, w HBeAg(+) >20tys.

27. HR dla sepsy - >90/min (obok temperatury, częstości oddechu >20/min lub PaCO2 <4 .3="" i="" kpa="" leukocyt="" w=""> 12 tys lub<4 font="" tys="">

28, 29. Chyba 2 pytania o choroby wskaźnikowe AIDS

30. Kategoria A AIDS - przetrwała uogólniona limfadenopatia, bezobjawowe, ostra choroba retrowirusowa

31. Po ekspozycji leczenie HIV - leczenie 4 tyg (28dni) - w tym pierwsza dawka najpóźniej 72h a jak mamy ekspozycje zawodową to do 2h lamiwudyne

32. Jaki lek po ekspozycji na HIV 3 leki: tenofowir (żydowódyna) + lamiwudyna + lopinawir (sakwinawir), retrovir

33. Coś o leczeniu chorego ze wskazaniami do leczenia

34. Jakie metody do wykrywania IgG i IgM w CMV-ELISA OWD, OIF, OZHA, EIA

35. Powikłania EBV - autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia, granulocytopenia

36. Znamienne dla EBV - leukocytoza, limfocyty atypowe, przeciwciała heterofilne

37. Facet przyjechał z Botswany i ma gorączkę, bóle mięśni i coś tam, rok temu miał Plasmodium ovale, co zrobić? Odesłać z powrotem. :D a może on ma nawrót choroby ;-)

38. Odczyn Jarischa-Herxheimera-Łukasiewicza-Jonarskiego :D- po leczeniu leptospirozy po penicyline dobrze ze ich jeszcze wiecej nie bylo … :/ wy stn po 6 piszeccie

39. Penicyliny penicylinazooporne - kloksacylina, nafcylina (+oksacylina)

40. Mechanizm działania karbapenemów - hamowanie syntezy ściany komórkowej

41. Ryzyko zarażenia osoby medycznej igłą zanieczyszczoną krwią - 0,3% dla HIV, 1,8% dla WZW C, 6-30% dla WZW B

42. HIV - na zabrudzonej krwią strzykawne - parę godzin w temperaturze pokojowej, 3-7 dni w temperaturze 20* a to pokojowa to nie 20? chodziło o otoczenia- bardziej zmienna niz pokojowa obydwie są prawidłowe? da da da

43. Fałsz o HIV - że wrażliwy na niskie temperatury

44. Co może przypominać alweokokoza? - ropień, oponiak, coś jeszcze; wolnopostępujący pierwotny nowotwór wątroby

45. Leczenie kobiety w ciąży spiramycyną - IgG+ i niska awidność? przy wysokiej powtórka badania przeciwciał po miesiącu.

46. Wylęganie mononukleozy - 30-50 dni

47. Atypowe zapalenia płuc - Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Pneumocystis jiroveci

48. Leczenie boreliozy u dziecka - amoksycylina proszę nasraj mi na klate:*

49. Do rozpoznania boreliozy na terenie endemicznym wystarczy - rozpoznanie rumienia

50. Pałki G(-) - H. influenzae, Salmonella, Shigella ( riketsja tyż)

51. Coś o nieswoistych ochronach w ślinie - lizozym

52. Ricketsje - ukąszenie, wtarcie wydalin, rozgniecione ciało, droga oddechowa

52. Mechanizm działania Ricketsji? - komórki śródbłonka naczyń włosowatych

53. Kuru przez co wywoływane - priony

54. Pierwszy etap zakażenia Leptospira - uszkodzenie śródbłonka naczyń włosowatych

55. Leczenie ospy - dożylnie 7-10 dni, doustnie 5-7 dni, w razie powikłań acyklowir

56. Najczęstsza etiologia ZOMR u nastolatków - N. meningitidis (wg. prezentacji na 1 miejscu H. influenzae) eeee wg mikrobów neisseria

57. Najczęstsza przyczyna biegunek w Polsce - wg mnie do zakwestionowania bo nie było mówione czy u dorosłych (wtedy bakterie), czy u dzieci (wtedy wirusy)

58. Retowir - to nazwa handlowa żydowódyny... więc nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy

59. Co nie należy do boreliozy wczesnej -przewlekłe zanikowe zapalenie skóry

60. Który wirus nie jest onkogenny - CMV http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirusy_onkogenne

61. Co może być wykorzystane w bioterroryźmie - wszystko

62. Co nie należy do zespołu TORCH - borelioza (a jest: Toksoplazmoza, Cytomegalia, wirus Różyczki, wirus Herpes, inne (Others: wirus grypy, odry, Coxascie, wirus B12)

63.Leczenie kiły II rzędu - penicylina

64. Co nie jest powikłaniem duru - niedokrwistość (a jest: krwawienie jelitowe, przedziurawienie jelit, odoskrzelowe zap. płuc, zakrzepowe zap. żył, zap. pęcherzyka żółc. i dróg żółc.) jak mamy krwawienie jelitowe, to i niedokrwistość może wyskoczyć - ale to nie jest przewlekłe krwawienie tak żeby pacjent miał się zanemizować więc nie filozofujcie tu bo tak to można na ustnym dywagować, a tu nas dziubek obowiązuje i tyle :/ tak jest, poruczniku.

65. Jak długo nosicielstwo u ozdrowieńców duru: do 3 miesięcy ! w wykładzie 6 tyg

a czy w tym roku był wykład z dur ów???!!! a nie chyba :)

66. Który parazyt powoduje raka z dróg żółciowych - O. viverrini

67. Który parazyt powoduje nadciśnienie wrotne? - S. japonicum!!!!!

68. Profilaktyka malarii w przypadku oporności na meflochine - atowakwon/proguanil

69. Co wykrywa Western-blot - antyHIV( na pewno?? tzn przeciwciała czy antygeny?)antygeny pociachane, dlatego jest testem juz decydujacym... nie, nie nie! wykrywa Ab anty HIV1, trzeba wykazać Ab min 3 białek z 2 różnych genów, co nie?Nie, wykrywa p/ciała przeciwko biłakom na bank.

70. Co przebiega dwufazowo - kleszczowe zapalenie mózgu

71. Któryś z E.coli... chyba ETEC - enterotoksyczny

72. Metoda obrazowania zmian w przewodzie pokarmowym przy parazytach - endoskopia

73. Metoda wykrywania lambliozy chyba - były jakies endoskopie i wziernikowania dwunastnicy/ Enterotest kapsułka żelowa, test sznurkow

74. pacjent nieprzytomny, podejrzenie ZOMR - przeciwwskazania do punkcji lędźwiowej (plytki <20tys brak="" ci="" dczaszkowego="" font="" nieprzytomnego="" r="" u="" wzrost="" zgody="">

75.wymaz gruby kału - balantidioza, czerwonka

76. mysliwy, bol galek ocznych, miesni, wszesniej 2-dniowa biegunka, zmiany krwotoczne (bruceloza, wlosoglowka, wlosien) - wlosien , mnie to tam też trochę pasuje na tularemie. a mi na kaca i kac kupe;). Włosień na pewno, w tularemi byłyby zmiany w węzłach

77. skala MELD - bilirubina, kreatynina, INR, max 40pkt, powyżej 25pkt - wskazana pilna transplantacja wątroby; skala do oceny przeżywalości i chorych zakwalifik do transplantacji;

73 - dziecko z podejrzeniem lambliozy, trzykrotne badanie kału ujemne, co teraz zrobić by potwierdzić lambliozę

(do wyboru mniej więcej - wziernikowanie 12nicy, rektoskopia, ELISA...)

77. skutecznosc leczenia HCV genotyp 1 - 40-50% (bo chyba 53-60% dla wszystkich?) genotyp 1 - 41-52%, 2 i 3 70-90%

78 - neurologiczne powikłania przy EBV (poprzeczne zapalenie rdzenia, zespół G-B, cośtam cośtam, wszystkie poprawne)

porażenie nerwów czaszkowych n VII, zap. mózgu z zesp. móżdżkowym, napady padaczkowe, psychozy

79 - po ekspozycji HIV - kiedy robić badania ?

-od razu, po 6t, 3m, 6m - a od razu nie robi sie po to by sprawdzić jaki na dzień dobry ktoś ma status nie robi sie jest przykładowa karta dziubki, robi się jeżeli jest to narażenie zawodowe:*

- inne kombinacje

80. Leptospiroza nie wystepuje - antarktyda

81. epidemie meningokoków - A i C

82. Co może przypominać alweokokoza? - ropień, oponiak, coś jeszcze

trzeci był glejak i potem były kombinacje m. in że wszystko w ksiażce się za bardzo nie zwcrozpisali, jest tylko że może przypominać proces nowotworowy

83. Przypadek - wyniszczony alkoholik, wyniki badania PMR: wodojasny, lekko opalizujący, pleocytoza 500 albo 1000, granulocyty 70%, glukoza koło 45mg% , białko nie pamiętam.

Leczony penicyliną+cefalo III generacji. Jaką etiologię podejrzewamy i w związku z tym jaki lek dodamy:

- G (-), więc dodać amikacynę

- Listeria a może to listeria? tylko barwa płynu nie pasi

- Gruźlica, więc dodać izoniazyd i rifampicynę hm ale przy takiej glc gruźlica? nie za duża ta glc? pewnie białko było mega wysokie i to miało naprowadzić na Tbc w grużlicy są limfocyty, a nie granulocyty i białko wcale nie jest ‘mega wysokie’

- S. aureus, więc dodać - nie pamiętam - wankoczyli mycynę ?

-wystarczy to, co już podajemy ma bakteryjne i wystarcza cefelosporyny????

84. Udowodniony sposób przekazywania HIV - żaden (bo byl mocz, ślina i chyba pot) komar

85.Jaki pasożyt zwiększa ryzyko rozwoju cholangiocarcinoma? clonorchis sinensis, viverrini?

86 Clonorchis sinensis - ryby

87. Która toksyna kiełbasiana w rybach - E -

88. Leczenie P. jiroveci - biseptol

89. Borelioze z Lyme powoduje - Borelia burgdorferii, afzelii, garinii, japonica, bissettii wszystkie

90. Definicja zakażenia wewnątrzszpitalnego - coś tam 48-72h http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaka%C5%BCenie_szpitalne

91. Zmiany skórne - po leczeniu lejszmaniozy (PKDL)

92. - pytanie o lecznie HIV, chodziło m.in. o to, że w ciąży niezależnie od ilości CD4 leczymy.

93. Zespół Weila - żółtaczka + azotemia + gorączka + wybroczyny skórne + zaburzenia świadomości (występuje w leptospirozie)2011

1. Skąd wzięła się nazwa białka C-reaktywnego – powstała od właściwości tego białka wiązania polisacharydu C pneumokoków

2. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia – pierwotny i nabyty niedobór odporności (dla żywych dodatkowo ciąża)

3. Ilość płynu mózgowo rdzeniowego (wg Dziubka 150ml, według wykładu z neuroinfekcji 250ml ) wiki też ok. 150ml ;P

4. HSV ZOMR – zmiany w płacie skroniowym

5. Wskazanie do TK przed punkcją lędźwiową – obrzęk tarczy n wzrokowego + objawy neurologiczne ogniskowe + guz mózgu i udar w przeszłości + napad padaczkowy (wszystko)

6. Co należy podejrzewać u pacjenta, który niedawno wrócił z Wietnamu, ma gorączkę I krwawe wybroczyny – gorączkę krwotoczną Denga

7. Olsetamiwir stosujemy w leczeniu - grypy

8. Odczyn Paula –Bunnela –Davidsona-Pokory-Sieronia-Mazura-Lewandowskiego –diagnostyka mononukleozy zakaźnej(p/c heterofilnych)

9. Najczęstsza postać promienicy – twarzowo-szczękowa

10. Skala MELD – kreatynina, bilirubina (odp B i C) (+inr)

11. Nieprawdziwe o róży – stosujemy tylko leczenie miejscowe

12. P/wsk do rybawiryny i IFN – wszystkie;

13. Obraz zaszczepionego w HBV: HBsAg(-), anty-Hbc IgM (-), anty-Hbc IgG (-), antyHbs (+)

14. SVR – w 6 miesięcy po zakończonej terapii

15. Terapia dla typu 3 HCV – 24 tygodnie

16. cccDNA – HBV

17. Ilość ludzi z HIV – 12 834 (stan na 08.2010) z tego roku: 15 800 w Polszy (świetnie.) 16 580 na 2013

18. W leczeniu małopłytkowości pojawiąjącej się podczas terapii HCV można zastosować – eltrombopag

19. Najczęstsza przyczyna biegunek u niemowląt – rotawirus

20. Leczenie pneumocystis jirovecii –bisetpol kotrymoksazol

21. Ostatecznym efektem aktywacji dopełniacza jest powstanie – MAC – kompleksu atakującego błonę dziewiczą - to pytanie takie mikrobowe jest

22. Jak częsta jest konwersja w układze “E” podczas zakażenia przewlekłego HBV – 5-15% samoistnie

24. Jaki lek zarejestrowany do leczenia przewlekłego HBV w Polsce – INF Peg2a

25. Przy jakiej wartości płytek należy przerwać dalszą terapię interferonem 2a – <25tys .="" font="">

26. Mutacja YMDD z jakim zakażeniem należy ją wiązać – HBV(polimeraza)

27. Który wirus powoduje rumień nagły - HHV-6 typ B<-- -a="" adenowirusy="" b19="" enterowirusy="" font="" hhv-7="" inne:="" najcz="" rumien="" sciej="" ten="" zakazny="">

28. Który objaw nie jest charakterystyczny dla mononukleozy - biegunki

29. Choroba Weila – odpowiedź z żółtaczką, gorączką, azotemią

30. Czym leczymy zakażenie Legionella - erytromycyna

31. Lek z wybory w Toxoplazmozie ciężarnej – Spiramycyna

32. Do genomu wbudowywuje się - HBV i HIV

33. Mleczany > 4 jaka etiologia ZOMR – gruźlicze ZOMR

34. Rokownicze znaczenie w zakażeniu HBV ma – wiremia HBV DNA

35. Chorobotwórcze szczepy gronkowców – A-E

36. Nieprawda o meningokokach – że dla wszystkich serotypów jest szczepionka jest dla typu A,C i W135 i Y , nie ma dla B

37. Chłoniak limfocytarny skóry, zdanie nieprawdziwe – że wielkość do 5 cm ( prawda 0d 1mm-5mm)

38. Acanthamoeba – ilość jąder – 1- ktoś to zdołał sprawdzić? w kadłubku jest enigmatycznie o tych jajach... z mojego pieknego rysunku wynika ze 1:D 1 !

39. Gdzie wykrywamy Trichomonas vaginalis wielojądrowy - ?????? Facet.Ja mam jeszcze że przewlkłe też u kobiet

40. Dziecko z polimorficznymi zmianami (grudka, pęcherzyk, krosta) – ospa wietrzna

41. Okres wylęgania mononukleozy – 30-50 dni

42. Powikłania neurologiczne w mononukleozie – wszystkie

43. Najbardziej niebezpieczne powikłanie mononukleozy – pęknięcie śledziony

44. Płonicę różnicujemy ze wszystkim (odra/ różyczka /angina /odczyn polekowy)

45. Inkubacja grypy – 1-7 dni a nie 48 h ? 1-7 dni to okres wylęgania (str 258)

46. Co nie jest powikłaniem grypy – zaburzenia żołądkowo-jelitowe str 261

47. Neisseria – profilaktyka po kontakcie – wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonym w ciągu 7 dni: rifampicyna, ceftriakson u ciężarnych

48. Neisseria profilaktyka po kontakcie – rifampicyna, ciprofloksacyna i którać cefalosporyna-ceftriakson

49. Pseudomonas aeruginosa – pamiętam, że odpowiedź C :p str138

50. Pacjent z kandydozą przełyku i jamy ustnej i 250 CD4 - C2

51. Pacjent z PGL i Cd4 >500 – A1

52. Profilaktyka HIV – do 72h po incydencie i leczymy 4 tygodnie

53. Udowodnione drogi zakażenia sposoby HIV – wszystkie (ABC)

54. Neisseria - tam miała być odpowiedź Bi C (że początek obj. grypopodobne i czas wylęgania ok 7 dni)

55. Paciorkowcowe zapalenie gardła – leczymy amoksycylina

56. Minimalna ilość krwi na posiew – 10 ml

57. Gorączka ciągła – w której wahania dobowe są mniejsze niż 1 stopień, w płatowym zapaleniu płuc i durze brzusznym, psychiatryczna, zap mózgu

58. HBV wysoka wiremia i niski AlAT – faza tolerancji immunologicznej

59. Lizozym – wszystko ABC

60. Najczęstszy czynnik ZOMR u nastolatków- N. meningitidis

61. Co to jest skóra i błony śluzowe - ????? mechaniczna/ fizjologiczna who knows….

62. Najgroźniejsze powikłanie marskości – zespół wątrobowo-nerkowy

63. Pasożyt nowego świata – Trypanosoma cruzi

64. Gorączka o nieustalonej etiologii (UFO)– trwająca co najmniej 3 tygodnie i przekraczająca 38,3 st.,

65. Nowe leki do leczenia HCV - telaprevir, boceprevir (A i B) inhibitory proteazy

66. O to jak oznaczamy lekowrażliwość - testy jakościowe – testy krążkowe, ilościowe – seryjne rozcieńczenia antybiotyku i paski bibułki nasączone antybiotykiem w różnym stężeniu.

67. Jaki antybiotyk jako lek pierwszego rzutu w rumieniu wędrującym – doksycyklina (wg prelekcji doksy, wg książki amoksy)

68. Plamki koplika pojawiają się w odrze – 2, 3 dni przed wysypką

69. Na podstawie czego wyróżnia się rózne typy serologiczne meningokoków – na podstawie różnych antygenów otoczki

70. Odporność nieswoista – wszystko (bariery mechaniczne, komórkowa, humoralna(a to nie jest swoista?))

71. Kiedy pobieramy krew na posiew – na początku narastania gorączki (nie na szczycie!) lub z chwilą pojawienia się dreszczy, 2 razy -> tyle posiewów ile razy mamy wzrost gorączki i za każdym razem na 2 podłoża (tlenowe i beztlenowe)

72. Na jaki lek wystepuje najmniejsza oporność podczas terapii HBV - interferon, entekavir, tenofovir-0%

73. Płyn ksantochromiczny Inaczej żółty-po wylewie krwii do pmr (w okresie nie dłuszym niż przed 2 tyg. ). też w zomr gruźliczym mamy płyn ksantochromiczny w pytaniu ponoć też trzeba było podac ile erytrocytów -erytrocytów >500/mm3

74.Jaki odsetek nieustalonych gorączek - 15-20% / 10-15%

75. Ciśnienie pmr by je uznać za podwyższone – pytanie dyskusyjne, ponieważ norma jest 50-200 mmH2O,a nie było odp. >200mm) w szczeklu jest norma 7-15 (20) cm H2O

76.Ile wstrząsów anafilaktycznych ile zgonów - ?????? (z Dziubka: wstrzas po antybiotykach u 0,05% a smierc u 5-10%)

w wykładzie jest tylko o ciężkiej sepsie:

W Polsce śmiertelność z powodu ciężkiej sepsy w OIT jest wysoka i wynosi 54%

Z prelekcji z mikrobów: sepsa w Polsce:

 1. ciężka: 5,5%
 2. wstrząs: 6,4%
 3. wstrząs +sepsa 16%

ale widzę ze tu o anafilaksje jednak pytaja ;) ale moze to tez sie przyda

77. Leczenie z wyboru ostrego HCV – żadna z wymienionych: ostre HCV leczymy IFN bez rybawiryny

78. Kiedy wdrażamy leczenie HBV w marskości wątroby – niezależnie od wiremii - zawsze

79. Pneumocystis nie leczymy – jakimiś meropenemami (to była odp. E)

80. Glukoza w PMR bliska 0 – jakie ZOMR - gruźlicze

82. Jedynym objawem toksoplazmozy bezobjawowej – powiększenie węzłów chłonnych szyjnych

83. Gronkowcowe zatrucie pokarmowe – głównie wymioty, toksyna ciepłostabilna, występuje po 1-6 h od spożycia

84. Wścieklizna – najkrótszy okres wylęgania – 10 dni

85. Wścieklizna- średni okres wylęgania – 4-12 tyg.

86. Szkarlatyna (płonica) – trójkąt Fiłatowa

88. Najczęstsze szczepy Meningokoków - dyskusyjne: B i C (A i C epidemiczne, a B sporadyczne)

89. MIC, MIB – odpowiedź najmniejsze MIB, najmniejsze MIC

MIC-minimalne stęz hamujące wzrost drobnoustrojów, MBC-minimalne stężenie bakteriobójcze

90. zespół Rittera – SSSS – u dzieci do 5 r.ż.??? noworodki!!! gronkow iec złocisty, pecherze

91. Skala Child-Pugh – wodobrzusze, bilirubina,encefalopatia, PT, albuminy

92. Cholera – biegunka bez bólu brzucha, bez gorączka

93. CRP norma = 2-5mg/l

94. Jak leczymy toksoplazmę u zakażonego HIV – pirymetamina z sulfadiazyna i kw. Folinowym

95. Chronologia pojawiania się wysypki w odrze – za uszami, na twarzy, potem tułów i kończyny

96. Które stadium Toxoplasma gondii powoduje wytworzenie IgM – tachyzoity

97. Markerem przebytego HBV – anty-HBc IgG

98. Paciorkowiec powoduje zapalenie martwicze powięzi – głównie paciorkowce z grupy A

99. Leczenie wspomagającym w ZOMR nie jest – antybiotykoterapia empiryczna

(wspomafające jest: hyperwentylacja, śpiączka barbituranowa, gammaglobulina i GKS)

2010

1. Prawidłowe ciśnienie PMR to: 5-20cm H20

2. Ile elementów SIRS musi być z zakażeniem by stwierdzić sepsę – 2 i potwierdzone zakażenie.

3. Czego nie trzeba stwierdzać w SIRS - niskiego RR (90/60), a trzeba HR, oddechy, temperaturę i leukocyty

4. Jaką szczepionkę podajemy śródskórnie – BCG (były jeszcze inne odpowiedzi w tym BCG + szczepionka Salka bodajże) Salka i.m. lub s.c.

5.Western Blot – wykrywa 3 białka będące produktem 2 genów HIV (antygeny p...) wykazanie przeciwciał dla co najmniej 2 białek wirusowych, które są produktami genów env( białka otoczki gp160,gp120,gp41) i+ gag (białka rdzenia p17, p24) lub pol( polimerazy p68,p34, p52) - (oznacza wynik dodatni, niezbędnym kryterium jest stwierdzenie przeciwciał przeciwko białkom otoczki.

6. Pasterella - kiedy i u kogo jakie zmiany ( po ugryzieniu przez psa lub kota, tworzy sie ropien lub ropowica, moze wystapic postac septyczna i w jej nastepstwie ropnie narzadowe) - postacie: miejscowa, septyczna, przewlekła posocznica

7.YMDD – gen ulegający mutacji to: polimeraza, hbcag, hbsag, sv1, sv2? jest to podstawienie Ile lub Val na miejsce Met

8. Pogryziony przez lisa na terenie endemicznym wścieklizny–profilaktyka czynna+ opatrzenie +bierna

9. Dziewczynka 6 lat, jadąc na rowerze przewraca się (biedactwo, DOBRZE JEJ TAK), mała rana ale z ziemią, szczepiona zgodnie z kalendarzem co robimy – oczyszczamy ranę 6 rok życia: Błonica, tężec, krztusiec domięśniowo szczepionką acelularną DtaP zawierającą acelularny komponent krztuśca - I dawka przypominająca.

10.Krztusiec toxyna co robi – limfocytoza, wzrost IgG IgE, uczula na histaminę i serotoninę+ wzrost wydzielania insuliny, pianie koguta

11. Leptospira → z czym różnicujemy ( w fazie ostrej: posocznica, grypa i zapalenie nerek, w fazie narzadowej: ZOMR, zapalenie watroby, zapalenie nerek, kolagenoza i z goraczka krwotoczna)

12. Utajone seropozytywne zakażenie HBV – ????

13.Paradury wywoływane są przez – Salmonella paratyphi A,B,C

14.Legionella – środowisko bytowania (na pewno nie w kale) bytuje w MOCZU

15. Metody dezynfekcji klimatyzacji z Legionella – temperatura wody 60 ,75,90 stopni Celsjusza, czy chlorowana czy nie. (woda chlorowana lub/i ogrzanie do 60 st)

16. Najczęstsze powikłanie nakłucia lędźwiowego – ból w miejscu nakłucia, bóle głowy w okolicy czołowej i potylicznej, wgłobienie migdałków móżdżku… zespół popunkcyjny- ból głowy, ból pleców, ból

17.Nakłucie lędźwiowe – jakiej linii nie przekraczamy L2/L3

18.Lek z wybory w Toxoplazmozie ciężarnej – Spiromycyna

19.Czym leczymy półpasiec – acyklowir

20.Czym leczymy ospę u dziecka- nie leczymy chyba że dziecko w immunosupresji

21.Który wirus nie należy do rodziny herpes – ospy prawdziwej

należą: HSV1.HSV2, HHV3=VZV, HHV4-EBV, HHV5=CMV, HHV6gorączka trzydniowa, HHV-7, HHV8=mięsaka Kaposiego

22. Hib – ile % oporności na penicyliny (beta-laktamy?) – 10-20% !

23. Które wirusy wbudowują się do genomu- HBV, HCV, HIV, A+B, A+C

24. Rumień wędrujący u 7 letniego dziecka – jak leczymy? Amoksycylina

25. Zap gardła - Distomatosis buccopharyngealis (halzoun/ślimak– wywołuje go fascioloza, występuje w krajach arabskich, to tak a propos zbliżających się wakacji

26.Jaki pasożyt nie wywołuje zmian w mózgu – do wyboru min schistosoma, T.cruzi, E.Histolytica - te wywołują

27. Pełzające zapalenie skóry wywołuje – węgorczyca (linijne zmiany na skórze brzucha)

28. Zapelenie płuc Klebsiella – u kogo najczęściej alkoholik, starszy i cukrzyk.

29. PMR w wirusowym zapaleniu - pleocytoza 100-1000, nieznaczny wzrost LDH, limfocyty

30.Przypadek: ból brzucha, potem mięśni i gorączka – włośnica

31. Poziom LDH (kwasu mlekowego) w PMR w gruźlicy 0,1-05; 05-1,2; 1,2-2,1; powyżej 4

32. Zimnica podzwrotnikowa (malaria tropica) wywoływana jest przez - plasmodium falciparum

33.Powikłania neurolog. mononukleozie)-zap mózgu i rdzenia-por. n.c-Guillan-Barre

34. Listeria – pałeczka G+, ruchoma (118 str)

35.Różnicowanie włośnicy: filarioza, schistosomatoza, fascioloza, bąblowica etc.

36. Płonię leczymy – wybierz fałszywe - tylko miejscowo

37.Ile osób w Polsce w 2009 r z HIV? 12522? w 2013r. 16 588

38. Hib/NTHI wywołuje 95% zapaleń mózgu /50%, os stare, czy z POCHP

39. Jakie wady wiążą się z większą podatnością na zakażenie meningokokami (do wyboru: bielactwo, wodogłowie, zaburzenia miesiączkowania, coś tam properdyna, niedobór składowych dopełniacza.

40. Bezwględne p/wskazanie do szczepienia - wcześniactwo-można, terapia GKS można gdy średnie i niskie dawki, leczenie miejscowe można

bezwzględne p/wskazania:

 1. Głębokie upośledzenie odporności, zwłaszcza typu komórkowego, wrodzone lub nabyte
 2. Nowotwory, cukrzyca w okresie niewyrównania, postępujące schorzenia OUN i stany drgawkowe
 3. Wystąpienie powikłań w wyniku patologicznej reakcji na wcześniejszą dawkę stosowanej szczepionki41.Można szczepić osoby z niedoborem masy ciała, szkarlatyną, Atopowym z.skóry

Nie stanowią przeciwwskazania do szczepień:

 1. łagodna choroba po poprzednim szczepieniu;
 2. niezbyt nasilone infekcje z niewielką gorączką;
 3. alergie, astma, katar sienny i inne objawy atopii;
 4. wcześniactwo;
 5. niedożywienie;
 6. drgawki rodzinne w wywiadzie;
 7. antybiotykoterapia - małe dawki sterydów lub miejscowe ich podawanie;
 8. zapalenie skóry, wysypki;
 9. choroby przewlekłe serca, płuc, nerek i wątroby;
 10. stabilny stan neurologiczny w chorobach OUN (mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa);
 11. odczyny miejscowe po poprzednim szczepieniu;
 12. żółtaczka noworodków;

42. Rybawiryny nie stosujemy w monoterapii bo – jest nieskuteczna

43. W HCV 1a w terapii INF wiremia w 24tyg spada z 6mln do 55tyś, co robimy → bez zmian dawki koniec w 48tyg, wzrost dawki i koniec w 24tyg, etc wiremia spadła >100x, czyli utrzymujemy takie samo leczenie?

44. Najważniejszy czynnik prognostyczny w HCV – genotyp wirusa

45. HAV wybierz prawidłowe – przewlekły, leczymy INF, etc nie leczymy

46. Zawartość PMR: 60-70% limfocyty, 30-40% monocyty, 1-3% neutrofile????

47. CMV najczęstsza postać - bezobjawowa(99%), mononukleozopodobna w 1%

48.Toksoplazmoza najcz. Postać - bezobjawowa

49. Leczenie owsicy Pyrantel, Albendazol, Mebendazol

50. Jakie choroby nie występują częściej w HIV – Naegleria Fowleri, A.castellani,G.Lamblia, Toksoplazmoza, P.carini

51.Małopłytkowość wywołaną INF – leczymy ELTROMBOPAG

52.RVR to który tydzień leczenia – 4tyg

53.Małopłytkowość ok. 50.000 po leczeniu INF i rybawiryną – co robimy-> redukcja dawki o połowę

54.Ile osób przewlekłego WZW C jest w Polsce 0,5-1%, 1-1,5% etc.?

55.Śmiertelność okołoporodowa w ospie wietrznej 30%

56.W grypie stosujemy – Oseltamivir (to jest Tamiflu)

57. Czego nie dajemy dziecku z boreliozą – doxycyklina,)podajemy amoksycykline

58. Adenoowirusy(echo,polio,coxsackie--TO Sa ENTEROWIRUSY) - przenoszą je ludzie i ptaki, powinowactwo do nabłonka PP, większość zakażeń bezobjawowa..

59. Czym leczymy odre – paracetamol objawowo

60. Świerzb u dziecka charakt. Objaw – przeczosy m/ palcami

61.ile % jest bezobjawowymi nosicielami meningokoków ?? 2-20%, 3-30%, 4-40%, 5-50%, 6-60%

62.Yersinia enterocolica- drogi zakażenia: mięso mleko woda zwierzęta

63. Salmonella inne niż typhi są zjadliwe bo -prod. tox botulinową -prod.tox tężcowa -prod tox. Aktywującą cyklazę adenylową i tr. Chlorków do jelita(toxyna podobna do tox cholery i schigelli)

64 Zakaźność ospy -1-2dni przed wystąpieniem, do czasu przyschnięcia strupów

65. Biopsja wątroby na ślepo (lekarz zdaje sobie sprawę, że) to część wątroby: 1:1000,1:10.000,1:50.000, 1:70.000

66. Świnka nietypowe występowanie – odpowiedzi z trzustka, jądra, jajniki była raczej zła jajniki też, tylko nie ma powaznych następstw

67.Hib–w jakim wieku najczęściej wywołujeZOMR a)0-12 msc b)do 24 msc c)24 - 48 msc d) 5 lat do 19 między 6mies a 2 rokiem życia:D

68.Krztusiec u dziecka prawdziwe -do 6mc niezakaźy bo IG od matki,noworodki mogą się zakazić, wys zakaźność dr. Oddechową, niska zakaźność dr odd, noworodki podatne, szczepienie-wybierz kombinację

69.Kiedy jest ostra faza WZWB -HbSAg(+) HbE anty-HBcIgM?

70. Choroby cykliczne – do wyboru między innymi ascaris lumbricoides, entamoeba i inne pas.

71. Chorobotwórcze szczepy e.coli to – ETEC, EPTEC,EHEC,EIEC,EAEC, DAEC

72. Grypa wybierz fałsz- choruja gł. młodzi a umierają starzy, odp. Po 3 tyg, inkubacja 1-2dni, można szczepić cały okres epidemiczny, co roku trzeba szczepić by uzysk. Odporność

73. Kto powinien być zaszczepiony na N.meningitidis-marskość wątroby, małopłytkowosć,zap. Wątroby,

74. Róża wybierz prawdziwe - nawraca u osób z problemami w ukł, żylnym i limfatycznym, ograniczony rumień, gorączka - prawda

75. Prawidłowe stężenie kwasu mlekowego w PMR: <2 font="" l="" mmol="">

76.Kobieta w dniu porodu ma objawy ospy wietrznej – co powinniśmy podać noworodkowi-> immunoglobulinę swoistą VZIG

77. Pytanie o zjadliwym (czy inwazyjnym?) mięsie

78. Objaw piania koguta: krztusiec Bordetella pertussis

79. Dur rzekomy-przebieg podobnie jak dur brzuszny,ale łagodniej,powikłania występują bardzo rzadko.

80. Toksyna tężcowa(albo błonicza?) jak wpływa na wydzielanie ACTH, na co uczula myszy, czy stymuluje(w teście było"symuluje",nie wiem,czy to błąd w druku,czy chytra sztuczka)produkcję IgM i IgG

81.co robi lekarz po pogryzieniu pacjenta... (-oblizuje się?;-)) przez zwierzę ze wścieklizną- natychmiast szczepienie i swoiste immunoglobuliny/surowice

82.jaki receptor bierze udział w infekcji HCV – CD4, CD8, CD…, CD…, żaden

CD81 podobno (wykład)

83. jaki lek w kleszczowym jest 1. rzutu u dzieci- objawowo

84. opis zmian na skórze - chyba ospa

85.Leczenie duru endemicznego - doksy, cefalo, penicylina

86. Francisella Tularensis - jaka to bakteria – charakterystyka, nieruchoma pałka, G-, wewnątrzkomórkowa, ginie po 10 min w , odzajęcza

87.najczęstsza przyczyna biegunek u dzieci - rotawirusy

88.cytomega: tak, martlia czy powoduje patologię wątrobywica, żółtaczka...

89. w malarii czego nie ma-małoplytkowość,leukopenia,leukocytoza,hiperbilirubinemia, niedokrwistość

90.Fibrotest – haptoglobina, a2makroglobulina, apolipoproteinaa1,bilirubina,GGTP

http://www.diag.pl/Artykul.10+M5115e1e9754.0.html

2009

1. nieprawda o tęzcu,że stan zapalny w miejscu wniknięcia

2. na co najczęściej opornośc:lamiwudyna po 1 roku- 20% po 5 latach 70%

3. leczenie płonicy-penicylina i wit C

4. co wywołuje paciorkowiec:płonica/liszajec zakaźny/róża/...-różne zestawy odpowiedzi

5. jaki rak w HBV- HCC

6. najlepszy do diagnostyki cholestazy:AF/LDH/LpX( wszystkie?) + GGTP

7. ochronne miano dla HBV:10 IU/ml

8. HR w posocznicy:>90/>80/>70/bradykardia

9. które pasożyty z eozynofilią: nicienie( włosień kręty), przywry (Schistosoma, Fasciola)

10. które pasożyty pp: glistnica, węgorek jelitowy, tęgoryjec XII,giardioza, tasiemczyca

11. ile leczymy WZWC typ2: 24 tygodnie

12. co świadczy o ostrej fazie WZWB:HBsAg/HBC-IgM/HBeAg/...( faza wczesna HBsAg+, HBeAg+, antyHBcIgM+)

13. u dzieci 6 m-c do 5 rok -H.influenzae

14. IFN powoduje:leukopenie/trombocytopenie/erytopenie/A i B/A,B,C

15. jakie nowotwory powoduje EBV przy zmniejszonej odporności:nosogardzieli/chłoniak Burkitta/..../różne

 • chłoniak Burkitta
 • choroba Hodgkina
 • rak żołądka, migdałków, grasiczak, chłoniak T-komórkowy
 • leiomosarcoma w AIDS
 • chłoniaki OUN w AIDS
 • guzy kości miękkich u dializowanych

kombinacje w stylu 1,3 ...

16. leczenie lambliozy- metronidazol

17. Szczepionka DiPerTe: 2x anatoksyna( błonicza, tężcowa) i inaktywowany krztusiec

18. najczęśtsza przyczyna biegunek u niemowlat: rotawirusy

19. co wywołuje czerwonkę pełzakową-E.hystolitica

20. co w postępowaniu poekspozycyjnym w HCV obserwujemy + badanie Anty-HCV i AlAT po ekspozycji oraz 4-6 miesięcy później

21. kiedy leczymy HIV:jeśli CD4100000,objawy np.trombocytopenia/ABC?jeśli CD4

bezobjawowa( grupaA) gdy <350 350-500="" cd4="" gdy="" hcv="" wiek="">50rz, HIV RNA>100tys, spadek CD4 o 100 w ciągu roku, choroby sercowo-naczyniowe; bez względu na CD4 gdy ciąża, HBV, nefropatia

22. przeciwwskazania do rybawiryny:ciąża/niewydolnośc nerek/anemia/różne połączenie

23. przeciwwskazania do IFN-depresja/płytki krwi

24. najbardziej zakazna jest - nimfa o co tu chodzi? o boreliozę i kleszcza :)

25. Które szczepionki są żywe: polio(Sabin-OPV doustna), VZV-ospa wietrzna, rotawirusy, BCG, żółta gorączka, MMR

26. Co zawiera szczepionka p/w WZWB: ag HBs (rekombinowana)

27. w leczeniu pneumocystozowego zapalenia płuc wykorzystujemy: biseptol(ko-trimoksazol)

28. marker HCC - AFP

29. profilaktyka sepsy przy kontakcie z neisseria - ryfampicyna

30. wysypka przy leczeniu - po ampicylinie

31. wzor serologiczny - przewl. wzw b(HBV DNA, HBeAg, HBsAg,Anty HBc całkowite), ostre wzw a (HAV w kale i wzrost AlAT)

32. wzor serologiczny mutanta pre-core: HBeAg (-) i antyHBe(+)

33. Mutacja - lamiwudyna (polimeraza DNA)

34. Interferon - ktorego dawkowanie bez wzgledu na mase ciala: PegIFNa2a

35. Najczestszy typ HCV w Polsce - 1b

36. SVR - 24tyg po zakonczeniu leczenia

37. stwierdzenie pneumocystozy - skieruj na bad. w kierunku HIV

38. cccDNA - HBV

39. przypadek kliniczny - 18latek z anginowymi zmianami w gardle, wysoka limfocytoza, Hb=9, goraczka 3 dni -mononukleoza

40. co wywołuje różę: paciorkowiec

41. ilosc ludz z HIV w Polsce 15 800

42. ilosc ludz z HBV na swiecie 200mln (wg Dziubka) 350-400mln (wg WielkiegoKompendium Gastrentero)

43. choroba Weila - leptospiroza

44. analog TPO - eltrombopag

45. ciężką sepsę wywołuję- kolejność gram+, gram-, grzyby (w notatkach z zajęć mam, że u nas G(-) 60%, G(+) 30%, grzyby 8% - tylko nie wiem, czy tyczyło się to ciężkiej sepsy, czy zwykłej...) wg wykładu również taka kolejność, tylko % nieco inne

46. Leczenie tasiemczycy:

-prazykwantel i niklozamid

47. Rumień zakaźny jest wywołany przez: parwowirus B19

48. leczenie wąglika: penicylina

49. mechanizm dzialania toksyny botulinowej: (-) Ach

50. jakie typy toksyn botulinowych sa grozne dla czlowieka-A,B,E,F

51. objawy zatrucia jadem kielbasianym- triady objawów: zaburzeń widzenia, suchości w jamie ustnej i zaparcia

52. wywoluje rzekomobloniaste zap.jelit-Clostridium difficile

53. choroby paciorkowcowe: płonica, róża, angina, liszajec zakaźny

54. czynnik etiologiczny krztusca: Bordetella pertussis

55. dżuma- dymienice

56. dżuma - streptomycyna, gentamycyne, chloramfenikol, ciprofloksacyna, cefalosporyna, kotrimoksazol dobry na postać płucną

57. półpasiec-latencja w zwojach,bez replikacji,reaktywacja przy spadku odporności

58. podostre stwardniajace zapalenie mózgu jest powikłaniem-odry

59. skrócony cykl szczepienia przeciw wsciekliznie wg WHO ( 0-7-21 przy czym w dniu 0 dwie dawki a później po jednej)

60. objawy goraczki denga -gwałtowna gorączka, bóle stwów i głowy, szybki spadek płytek, bóle gałek ocznych, wysypka

61. cecha gorączek krwotocznych: skaza krwotoczna małopłytkowa

62. bakteriemia przerywana- posiewy krwi okresowo dodatnie (bez leczenia); sugestia przerywanego zatkania (dróg żółciowych, moczowych)

63. czego nie stosujemy w leczeniu boreliozy u dzieci: doksycykliny

64. czego nie ma we wczesnej boreliozie- acrodermatitis chronica atrophicans, bo wiele lat po zakażeniu, współistnienie z neuroboreliozą, 1. faza-ciastowaty obrzęk

2. faza: ból, ścienczenie naskóka, poszerzenie żył

65. objawy cholery-że nie ma bólu brzucha a biegunka bez krwi i bez gorączki

66. co zaliczamy do grupy wirusów herpes(jw.)

67. najczęstszy przebieg kliniczny toksoplazmozy-bezobjawowy

68. leczenie kandydozy: neomycyna? nystatyna, ketokonazol, flukonazol

69. leczenie glistnicy : albendazol,mebendazol,pyrantel.

70. leczenie owsikow- abendazol, mebendazol,pyrantel

71. na co sie przebadac po powrocie z tropików-zimnica

72. w jakim zwierzeciu t.gondii-w kocie

73. jak sie zarażamy toxoplazmozą-przez polkniete oocysty

74. kiedy leczymy włośnia- albendazol mebendazol pyrantel

75. czego nie ma w SSSS- drżenia rąk

76. odczyn Widala-do diagnostyki duru

77. Rumien w boreliozie - przynajmniej 5 cm przynajmniej po 3dniach

78. Leczenie ostrego HAV - nie leczymy

79. CMV - gancyklovir

80. Trojkat Filatowa - plonica

81. Plamki Koplika - odra (2-3dni przed wysypką)

82. Odczyn Paula-Bunnela-Davidsona - do diagnostyki mononukleozy

83. jaka jest wyleczalność leczonych na HCV - 55-60% :)

84. w badaniach na boreliozę najpowszechniej ma zastosowanie badanie - serologiczne

85. czym leczymy leptospiroze a)genatmycyna, b) streptomycyna, c)brak poprawnej odpowiedzi- penicyliną G

86. Co podać w przewlekłym HBV osobie z marskością zdekompensowaną, wodobrzuszem, gdy ilość kopii wirusa na pewno nie IFN bo nie wolno w zdekompensowanej, mozna AN

87. Skala Child Pugh- co uwzględnia - stęż bilirubiny

88. Skala Child Pugh- co uwzględnia (drugie pytanie o tę skalę) - obecność wodobrzusza

Bierze pod uwagę pięć parametrów:

 • obecność encefalopatii wątrobowej
 • obecność wodobrzusza
 • stężenie bilirubiny
 • poziom albumin
 • czas protrombinowy lub INR

89. Leczenie spontanicznego bakteryjnego zap. otrzewnej (znalazłam odp. - 85% skuteczności cefotaksymu); cefotaksym lub ciprofloksacyna (przy nadwrażliwosci na cefotaksym) leczenie: cefotaksym; profilaktyka: norfloksacyna do czasu ustapienia wodobrzusza

90. ilość granulocytów w ml płynu puchlinowego w spontanicznym zapaleniu otrzewnej (znalazłam odp. że >250/micro l)

91. Najczęstsze powikłanie zakażeń gronkowcowych-gronkowcowe zapalenie wsierdzia

92. Najczęstsze przyczyny ropnego zapalenia opon m-rdz: N.meningitidis

93. Kobieta ciężarna II trymestr IgG+ ,IgM+ - zalecenia: zrobić awidnośćInna wersja 2009 (nie chceta - to wyje***) :D1. Profilaktyka sepsy po kontakcie: RIFAMPICYNA
2. Wysypka przy leczeniu: AMPICILINA.
3. Wzór serologiczny: pWZW B oWZW A
4. Wzór serologiczny mutanta pre-core (e-minus):HBs(+), HBe(-),anty HBe (+)
5. Mutacja HBV (YMDD): oporność na LAMIWUDYNĘ.
6. Interferon: bez względu na masę ciała stosuje się Peg-IFNα2a (Pegasys)
7. Najczęstszy genotyp HCV w Polsce: 1b.
8. SVR - 24tyg po zakonczeniu leczenia
9. leczenie pneumocystozy: biseptol
10. stwierdzenie pneumocystozy - skieruj na bad. w kierunku HIVlllllllll
11. cccDNA - HBV
12. przypadek kliniczny - 18latek z anginowymi zmianami w gardle, wysoka limfocytoza, Hb=9, goraczka 3 dni - mononukleoza
13. co wywołuje różę:
do wyboru rożne żyjątka, trzeba było wybrać, że paciorkowiec ;)
14. ilosc ludz z HIV w Polsce 15 800
15. ilosc ludz z HBV na swiecie 200mln (350-400 mln)
16. choroba Weila - leptospiroza
17. analog TPO - eltrombopag
18. naczesciej zap. o.m.r. u dzieci miedzy 5 msc a 5 r.z.: H. influenzae typu b
19. jakie nowotwory współistnieją z EBV: chłoniak Burkitta
20. ciężką sepsę wywołuję- kolejność gram-, gram+, grzyby
21. Leczenie tasiemczycy:
-prazykwantel i nimidazol
22. Rumień zakaźny jest wywołany przez: parwowirus B19
23. leczenie płonicy penicylina+wit.C
24. leczenie wąglika-penicylina
25. mechanizm dzialania toksyny botulinowej (-) wydzielania Ach, objawy porażenne
26. jakie typy toksyn botulinowych sa grozne dla czlowieka-A,B,E,F
27. objawy zatrucia jadem kielbasianym: TRIADA:diplopia, suchość w jamie ustnej, zaparcia
28. wywoluje rzekomobloniaste zap.jelit-Clostridium difficile
29. choroby paciorkowcowe: płonica, angina, róża
30. czynnik etiologiczny krztusca: Bordetella pertussis
31. dżuma-obraz kliniczny dymienice
32. dżuma -leczenie
33. Półpasiec: latencja w zwojach bez replikacji, reaktywacja przy spadku odporności
34. podostre stwardniajace zapalenie mózgu jest powikłaniem-odry
35. skrócony cykl szczepienia przeciw wsciekliznie wg WHO 0-7-21 przy czym w dniu 0 dwie dawki a później po jednej (2-1-1)
36. objawy goraczki denga
37. cecha gorączek krwotocznych: skaza krwotoczna
38. bakteriemia przerywana-posiewy krwi okresowo dodatnie (bez leczenia); sugestia przerywanego zatkania (dróg żółciowych, moczowych)
najczesciej zak. szpitalne w kolejności -beztlenowce-tlenowce-grzyby
czego nie stosujemy w leczeniu boreliozy: gentamycyna
czego nie ma we wczesnej boreliozie-acantodermatitis chronica atrophicans
objawy cholery-że nie ma bólu brzucha a biegunka bez krwi
co zaliczamy do grupy wirusów herpes: HHV-1,2, 6,7,8, CMV, EBV, VZV (8wirusów)
najczęstszy przebieg kliniczny toksoplazmozy-bezobjawowy
leczenie kandydozy
szczepionki żywe: OPV, MMR, rotawirus, ospa wietrzna, BCG
leczenie glistnicy
leczenie owsikow
na co sie przebadac po powrocie z tropików-zimnica
w jakim zwierzeciu t.gondii-w kocie
jak sie zarażamy toxoplazmozą-przez polkniete oocysty
kiedy leczymy włośnia
czego nie ma w SSSS- drżenia rąk
odczyn widala-do diagnostyki duru
Rumien w boreliozie - przynajmniej 5 cm
Leczenie ostrego HAV - nie leczymy
CMV - gancyklovir
Trojkat Filatowa - plonica
Plamki Koplika - odra
Odczyn Paula-Bunnela-Davidsona - do diagnostyki mononukleozy
jaka jest wyleczalność leczonych na HCV - 55-60% :)
w badaniach na boreliozę najpowszechniej ma zastosowanie badanie - serologiczne
czym leczymy leptospiroze a)genatmycyna, b) streptomycyna, c)brak poprawnej odpowiedzi- leczymy penicyliną G
Co podać w przewlekłym HBV osobie z marskością zdekompensowaną, wodobrzuszem, gdy ilość kopii wirusa
Skala Child Pugh- co uwzględnia ( stęż bilirubiny, obecność wodobrzusza, albuminy, INR, encefalopatie)
Leczenie spontanicznego bakteryjnego zap. otrzewnej (znalazłam odp. - 85% skuteczności cefotaksymu)
ilość granulocytów w ml płynu puchlinowego w spontanicznym zapaleniu otrzewnej (znalazłam odp. że >250)
Najczęstsze powikłanie zakażeń gronkowcowych-gronkowcowe zapalenie wsierdzia
Najczęstsze przyczyny ropnego zapalenia opon m-rdz: N. memingitidis
Kobieta ciężarna II trymestr IgG+ ,IgM+ - zalecenia: zrobić awidnosc


2008

 1. najczestszy typ HCV: 1b
 2. SVR po 6 mies w HCV
 3. Neisseria mening. – po styczności dać ciprofloxacynę jednorazowo, rifampicyna przez 2 dni, ceftriakson jednorazowo
 4. kiedy w ostrym WZWB zanika Hbs po 1-6 tygodniach, ale może przetrwać do 20 tyg
 5. powikłania różyczki – stawy, zap. Mózgu (nie opon!)
 6. dlaczego penicylina nie działa a aminopenicylina dziala na paleczki gram-
 7. gdzie nie wystepuje lizozym – pmr, mocz, pot
 8. dopelniacz nie ma zdolnosci rozpoznawania antygenu
 9. zap opon – przy podejrzeniu stosowac antybiotyki po punkcji, która okresla ropny charakter
 10. ile % ludzi ma w Polsce Hbs?
 11. immunorekonstrukcja – definicja metoda leczn., zmierzająca do odbudowy uszkodzonych struktur i funkcji układu odpornościowego;
 12. odra – duzy katar
 13. zatrucia pokarmowe dają: rotavirusy, inne wymienic (trichiuroza)

 14. o rotavirusie – czy jest zakaźny, czy jest profilaktyka czynna?
 15. egzotoksyny produkują: cholera, tężec, nie salmonella, shigella
 16. robaki przewodu pokarmowego wymieni
 17. na co umiera się w tężcu? Niewydolność oddechow
 18. mężczyzna upadł z roweru na ziemię, brak danych o szczepieniu na tężca – jak postąpić
 19. odstępy między szczepieniami żywymi: co najmniej 4 tygodnie
 20. szczepienie równoczasowe – 24h
 21. wirus JC powoduje postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię
 22. parvovirus B19 w przewlekłej niedokrwistości hemolitycznej powoduje aplazję szpiku
 23. hantavirus
 24. HHV7-rumień nagły-gorączka 3dniowa
 25. HHV8 - mięsak Kaposiego
 26. wirus ospy wietrznej – herpes (VZV)
 27. półpasiec – aktywacja po uogólnionym wcześniejszym zakażeniu
 28. herpes siedzi w zwojach, nie replikuje, przy spadku odporności się aktywuje
 29. lek w glistnicy – albendazol
 30. czego nie w boreliozie – gentamycyna
 31. wymienić choroby prionowe: kuru, CJD, FFI,GSS
 32. pierwsza rzecz w błonicy – chyba immunoglobulina
 33. obj mononukleozy – brak biegunki
 34. obj mononukleozopodobny – CMV
 35. w krztuścu (krup) – tracheotomia
 36. skład DTP – anatoks, anatoks, zabite bakt – pyt powtórzone
 37. gł czynnik zap opon – N. mening, Pneumokoki
 38. jak długo HAV w autoklawie? 20 min przy 100’, hbv 30min
 39. obj CMV w AIDS: retinitis
 40. w toxocarozie zaraza się polknietymi jajami
 41. obj goraczki Denga
 42. czynnik etiolog goraczki Q: Coxiella burnetti
 43. kiedy p/ciala w HAV? 1-2 miesięce po ekspozycji
 44. w biopsji watroby ocenia się wloknienie, st. Zapalny, patologie
 45. ile % osob w Polsce ma p/ciala anty CMV? ok. 40%
 46. borelioza w Europie najczestsza w Austrii i Czechach
 47. cz. Etiol boreliozy Borellia burgdorferi
 48. dlaczego w boreliozie nie stosujemy amoksycyliny z kwasem klawulanowym? ?????????
 49. jak leczyc zap stawow u chorego nieleczonego na borelioze
 50. czas inkubacji wscieklizny 4 -12 tyg, najkrocej 10 dni
 51. szczepienie na wscieklizne wg WHO – 0,7,14,30,90 dni (?)
 52. czy sa objawy otrzewnowe u chorego z samoistnym zap otrzewnej u chorych z marskoscia? NIE ma
 53. nie wywoluje opornosci entecavir i tenofovir
 54. wsk i p/wsk do rybaviryny
 55. gornik chodzil po mokrym chodniku w kopalni – leptospiroza
 56. jaki % wyleczalnosci po leczeniu IFN i rybawiryna 54-56%(peg ifn)
 57. choroba Weila – leptospiroza
 58. gdzie immunoglobuliny – tezec, botulizm, blonica
 59. toxoplazmoza – czestosc zakazenia w ciazy: I trymestr- 15%, II -30%, III- 60%
 60. mech dzialania aminoglikozydow - blokowanie syntezy białka
 61. zachorowanie na swinke – czy zglaszac i jak dlugo w domu ma być
 62. rumien wedrujacy – dokladnie co to jest i wymiar >5mm
 63. kleszczowe zap mozgu
 64. jaki blok w boreliozie – I-III
 65. w ciazy ma IgM(+) IgG(-) – co robic? Chyba rowamycyna (bardzo świerze)
 66. w ciazy ma IgM(-) IgG(+) – co robic? Chyba obserwowac (przebyte)
 67. grypa – jakie wtorne zak bakteryjne? S.aureus, H. influ, K.pneum, Pneumokoki,
 68. def zakaźność, zaraźliwość itd. zaraźliwość - zdolność przeniesienia się patogenu z rezerwuaru na nowego gospodarza. Zakaźność - zdolność patogenu do wywołania infekcji. Zapadalność - liczba nowych przypadków choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tyś. osób w populacji.
 69. HbsAg(+) HbcIgG(+) HbcIgM(-) HAVIgM(+) - co to jest?
 70. obj zdekompensowanej marskości wątroby: encefalopatia, żółtaczka, wodobrzusze
 71. cccDNA w HBV
 72. miano ochronne HBVIg – 10 j /l

2004

1. obserwujemy 3 dni psa, po czym stwierdzamy, że ma wściekliznę:

a. drgawki

b. piana

c. wodowstręt mam to zaznaczone w dwóch testach

d. agresja

e. zdycha

2. szczepionka przy podejrzeniu wścieklizny – 2 dawki w 0 + 7dnia + 21 dni

3. Wścieklizna – wybrać prawidłowe

4. przed pobraniem krwi należy:( jak na posiew to wszystkie)

a. umyć wodą i mydłem

b. przemyć alkoholem

c. odkazić jodyną

d. A+B+C

e. przemyć wodą utlenioną

5. Rękawiczek lateksowych należy używać przy badaniu fizykalnym pacjenta z:

a. HIV

b. HBV, HCV

c. endocarditis

d. rany sączące i krwawiące u pacjentów z HIV

e. rany sączące i krwawiące u wszystkich pacjentów

6. Kleszczowe zapalenie mózgu – fałszywe:

a. postać mózgowa najczęściej śmiertelna

b. w postaci oponowej stosujemy acyklowir

c. w postaci oponowej stosujemy foskarnet

d. ...

e. foskarnet tylko w ciężkiej postaci mózgowej

7. Dla wirusowych gorączek krwotocznych charakterystyczne jest – skaza krwotoczna

8. Lek w lambliozie – metronidazol

9. Etiologia pełzakowicy – Entameba histolityca

10. Groźne w ciąży: różyczka, CMV, toxoplazmoza

11. Leki w postępowaniu poekspozycyjnym HIV – informacja o p/wsk i stosujemy przez 4 tyg

12. P/ciała po ekspozycji HIV – 4tyg, 3mies, 6 mies

13. Ekspozycja na krew od pacjenta z HIV na nie przerwaną skórę → przemyć wodą z mydłem

14. Najlepiej po ekspozycji HBV

15. Kobieta z antyHBs w mianie 40jm/l i ekspozycja → 1 dawka Ig i 1 dawka szczepionki CHYBA NIC NIE TRZEBA??

16. Kobieta 50 lat, AlAT 500, p/ciała antymitochondrialne to:

a. pierwotna marskość żółciowa

b. autoimmunologiczne zapalenie wątroby

c. przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby

d. stwardniające zapalenie dróg żółciowych

e. alkoholowe zapalenie wątroby

17. Żółtaczkę miąższową od cholestatycznej odróżnisz przez:

18. Najlepsze markery różnicowania cholestazy

19. Lek z wyboru w CMV→ gancyklowir

20. Lek z wyboru w półpaścu → acyklowir

21. Leczenie Pneumocystis carini → ko-trimoxazol

22. Zakażenie polio → porażenia wiotkie, niesymetryczne, częściej części proxymalne

23. Żywe szczepionki p/wirusowe – ospa wietrzna, odra, polio -OPV(Sabin)

24. Najczęściej wirusowe zap opon MR powodują: ECHO i Coxsackie

25. Przypadek kliniczny – bakt zap opon

26. Przypadek kliniczny – gruźlicze zap opon

27. Przypadek kliniczny – wirusowe zap opon

28. Przypadek kliniczny – mononukleoza zakaźna

29. Odczyn Paula – Bunuela – Davidsona w mianie 1:56 → mononukleoza

30. P/ciała anty CMV IgM + AlAT 500 → ostre zapalenie wątroby kończące się

wyzdrowieniem

31. plamki Koplika – odra

32. Powikłania różyczki – zap stawów, skaza krwotoczna, zap mózgu

33. Ile % bakteriemii przy zakażeniu bakteriami tlenowymi udaje się wykryć przy posiewie wykonanym 3x: 97%

34. Metoda podawania surowicy końskiej przy wściekliźnie – Besredki

35. Objawami ostrej leptospirozy są: bole glowy,przeczulica,wylewy dospojówkowe,bole pozagałkowe, pluca watroba

36. Dur wysypkowy – wybierz prawidłowe( dur epidemiczny, wszy)

37. Wysypka pęcherzykowa na skórze – ospa wietrzna, prawdziwa, opryszczka

38. Prawidłowe apropos HSV – występuje w utajeniu, nie replikując i przy ↓ odporności wywołuje objawy

39. Prawidłowe apropos HSV HSV – 1 zakażenia górnej części ciała, HSV-2 – narządy moczowo płciowe + limfocytowe zap mózgu często występuje z opryszczką genitalną

40. Mononukleary to pobudzone limfocyty T: głównie T CD8

41. Obraz krwi w mononukleozie – leukocytoza z bezwzględną limfocytozą + mononukleary

42. Obraz krwi w odrze – leukopenia z limfopenia

43. Odczyn Widala – diagnostyka duru brzusznego

44. Gł źródła duru – woda + żywność + owady + bezpośredni kontakt z chorym

45. Przebieg duru, kolejność– prodromale,stadium incrementi, acmes, decrementi, sanatoris

46. Fałszywe apropos CMV – najrzadsze zakażenie perinatalne, bo najczęstsze!

47. W tularemii -zakażenie przez ukąszenie kleszcza/gzę

48. Ch. Odzwierzęce – bruceloza + pastereloza +nosacizna

49. Najczęstsza postać tularemii – wrzodziejąco-węzłowa

50. W przewlekłej brucelozie nie występuje – gorączka falista

51. Ch. Kociego pazura – fałszywe: występuje uogólniona limfadenopatia

52. Nosacizna – prawdziwe: zakażenie przez wydzielinę ropną

53. W cholerze dochodzi do aktywacji- cyklazy adenylowej

54. Leczenie chlamydii – tetracykliny

55. Borelia to – krętek

56. w patogenezie boreliozy biorą udział:

a. larwa

b. nimfa

c. postać dojrzała

d. B+C

e. A+B+C

57. wczesna postać ograniczona boreliozy – rumień wędrujący

58. Postać późna – charakterystyczne – acrodermatitis

59. Wczesne leczenie boreliozy – doxycyclina

60. liczba zarażonych HIV na świecie – 40mln

61. Humoralne mech obronne – lizozym, laktoferyna, CRP, dopełniacz, INF

62. Limfocyty B- wpływ na T (mononukleary)

63. Komensale, które w warunkach ↓ odporności powodują choroby nazywamy oportunistycznymi

a. tak (grzyby, enterokoki, pałeczki Gram ujemne)

b. tak, ale tylko grzyby

c. tak, ale tylko bakterie

d. tak, ale tylko wirusy

e. nie

64. Leczenie płonicy – penicyliny

65. Leczenie zap opon spowodowane N. Meningitidis – penicyliny przez 5dni

66. Lek z wyboru w N. Meningitidis – penicyliny

67. Trójkąt Fiłatowa jest charakterystyczny dla: płonicy i różyczki :) stąd wzejemne różnicowanie obu chorób

68. wąglik to : gram (+) pałeczka zarodnikująca w warunkach tlenowych

69. obraz rtg w wągliku – charakterystyczny z powiększeniem węzłów śródpiersia (krwotoczne zap śródpiersia)

70. Prawdziwe apropos wąglika – zarodniki odporne na czynniki środowiskowe, mog…ą przetrwać w glebie wiele lat

71. Tężec – fałszywe; w miejscu zranienia zapalenie

72. Dawka ludzkiej immunoglobuliny w profilaktyce tężca – 5000j

73. Dawka ludzkiej immunoglobuliny w profilaktyce tężca – 5000j ( było 2xJ

74. Charakterystyczne objawy w botulizmie – zab widzenia+suchość w jamie ustnej+zaparcia i dysfagia

75. Zespół Watehouse – Friedrichson – ostra posocznica meningokokowi

76. Zakaźne zatrucia pokarmowe powodują – Salmonella enteritidis+Schigella+rotawirusy

77. Najczęściej biegunkę u dzieci powodują – rotawirusy

78. Pasożyty przewodu pokarmowego – glistnica + lamblioza+...

79. Mechanizm patogenetyczny Salmonelli

80. etiologia krztuśca – Bordetella pertussis

81. Dla różyczki charakterystyczne jest: powiększenie węzłów ZAUSZNYCH i POTYLICZNYCH

82. Okres wylęgania płonicy: 1-3 dni

83. % przewlekłych zapaleń w WZW C – 85%

84. Leczenie włośnicy- włączyć leczenie już przy podejrzeniu

85. Fałszywe apropos leczenia glistnicy – leczymy tylko przypadki rozpoznane

86. Zapalenie opon u dzieci do 4rż – H. infuenzae

87. U narkomana należy się spodziewać:

a. HIV

b. HBV, HCV

c. enteritidis

d. wszystkie

e. żadne

88. W kategorii B HIV:

a. półpasiec – 2 odległe dermatomy

b. samoistna skaza krwotoczna

c. kandydoza sromu i pochwy

d. A+C

e. Wszystkie!

89. Ch. wskaźnikową AIDS nie jest: neuropatia obwodowa

90. Retrowir należy do – nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkyptazy

91. Rozpoczęcie terapii w zakażeniu HIV: CD 250, > 55 tys kopii

92. Przyczyny żółtaczki w malarii – merozoity uszkadzają erytrocyty, przechodzą tam swój rozwój bezpłciowy?

93. Niebezpieczeństwo tasiemca uzbrojonego dla ustroju człowieka – wągrzyca mózgu

94. Stwierdzenie wyleczenia z tasiemczycy – brak wydalania członów przez 4 miesiące

95. Eozynofilia – włośnica, toxokaroza, strongyloidoza

96. Ryzyko transmisji wertykalnej dla WZW: 3-6%

97. INF stosujemy w lecz ostrego WZW typu: C

98. HCV należy do: Flaviviridae

99. okres wylęgania HAV: 15- 49 dni

100. Postępowanie poekspozycyjne HCV – jakie leki – żadne

101. Ekspozycja na HCV – leczenie, gdy przejdzie w ostrą postać

102.Leczenie przewlekłego WZW C: INF+ ribawiryna

103.Nowotwory przy EBV: chłonika Burkitta, rak nosogardzieli, chłoniaki u osób z ↓ odpornością

104.do grupy Herpes należą: CMV=HSV5, EBV=HSV4, VZV=HSV3

105.Etiologia mononukleozy: EBV

106.Uporządkuj markery zakażenia HIV od najwcześniejszego:

HIV RNA, p24, p/ciała ELISA, p/ciała western blot

107.Potwierdzeniem ostrego WZW typu B jest wykrycie: anty HBc IgM

108.Markery serologiczne, w przypadku mutana pre – core: HBs(+), HBe(-),anty HBe (+)

109.wykładniki zakażenia HBV: antygeny HBs, HBe, p/ciała: anty HBs, anty HBe, antyHBc IgM, IgG

110.metoda western blot służy- do wykrycia p/ciał

111. Diagnostyka u dziecka matki z HIV: hodowla wirusa, HIV-RNA i Ag p24 trzykrotnie

112. SIRS

113. Broń biolog – wywoływanie chorób i zatruć w populacji wrażliwej

114. drogi zakażenia przy broni biologicznej: aerozol + pokarm, woda + lekarstwa + wektory

115. do kategorii A czynników zagrożenia biologicznego należy: wąglik, ospa prawdziwa, botulizm, tularemia, dżuma, wirusowe gorączki krwotoczne

116.HIV- fałszywe: wrażliwy na niską temperaturę

117.Szczepionka może ustrzec przed zapaleniem opon spowodowanym przez:

a. polio

b. Streptococcus pneumoniae

c. Haemophilus influenzae

d. Neisseria meningitidis

e. Wszystkie

118. Szczepionka p/ N. meningitidis jest zalecana u osób:

 1. Dzieciom powyżej 2 miesiąca życia i dla dorosłych
 2. Osobom po splenektomii

119.Nieropne zap opon MR powoduje- Mycobacterium tuberculosis, leptospira, borelia

120. Wrażliwość – def

121. uznany sposób zakażenia HIV to:

a. ślina

b. pot

c. ukąszenie komara

d. żadne

e. wszystkie

122.CD4 w 2 tyg od zakażenia – MALEJĄ

123.Najczęstszy genotyp HCV w Polsce – 1b

124.P/wsk do ribawiryny: anemia, ch.serca, ciąża

125.Szczepionka p/WZW B chroni przed zakażeniem wirusem B+D

126. wykrycie HIV RNA umożliwia; PCR, bDNA, NASBA tak

127.uodpornienie czynne stosujemy w przypadku zranienia, gdy – rana zanieczyszczona i minęło ponad 5 lat od ostatniej dawki pełnego szczepienia

128. wyciek PMR występuje w zap opon spowodowanym przez:

a. Streptococcus pneumoniae<-- font="" na="" pewno="" to="">

b. Hemophilus influenzae

c. Neisseria meningitidis to też

d. Wszystkie

e. A+C

129.Mętny płyn świadczy o zapaleniu bakteryjnym

130.Objaw Kerniga może wystąpić – we wszystkich rodz zap opon

131.U osoby powracającej z tropików z wysoką gorączką należy podejrzewać zakażenie – zarodźcem malarii

132. Trwałe p/wsk do szczepienia – nabyte i wrodzone niedobory odporności

133. Najszybsza manifestacja w przypadku zatrucia pokarmowego o etiologii: gronkowcowej (do 6h)

134. Róża po łacinie to erysipelas

135. Paciorkowce wywołują: różę, płonicę, anginę, liszaj zakaźny

136. Okres zaraźliwości ospy wietrznej: trwa 1-2 dni przed pojawieniem się wysypki aż do czasu przyschnięcia ostatnich wykwitów (przecięnie 6-7 dni od wysypki)

137. Zakażenia szpitalne to

138. Pozawątrobowe manifestacje HBV

-PAN

-KZN

-krioglobulinemia mieszana

-zesp. Guilliana-barre

-zapalenie mięsnia sercowego

-polymyalgia rheumatica
Ja pierdolę. Już nie mogę ;/ Tego jest w cztery d*py i jeszcze więcej... :/


WYKŁADY!

Dopisujcie i fomatujcie dla lepszego wyglądu!

Wykład 5

doc. W. Mazur: Postępy w terapii przewlekłego WZW C. 7.05.2012Wirusy hepatotropowe - replikacja w hepatocytach

A B C D E G TT TTV SENV

B C (D) - przewlekła

D - ułomny. Zawsze z B.C (RNA)

Epidemiologia

Zapadalność na WZW C:

PL - 1,9% (1-2,4%) (tendencja wzrostowa)

Liczba zakażonych:

PL - 760k

Śląsk - 70k

Istotna jest wczesna identyfikacja

Chronicyzacja - przejście w stan przewlekły - 70-95%Naturalny przebieg zak. HCV (rysuneczek)

Przewlekłe zak. HCV → (10-25%) Marskość 15-35 lat po zak. → Transplanrtacja wątroby

HCC i niewydolność wątroby mogą wystąpić przed i po wystąpieniu marskości.

Obecnie można przeszczepiać osoby HCV+ i HIV+Włóknienie wątroby

Badanie populacyjne: 1980 kobiet w Niemczech.

Kobiety zakażone po porodzie, Ig ?

9 chorych - marskość (0,5%)

27 chorych zaawansowane włóknienie (1,5%)Czynniki ryzyka gwałtownego postępu:

Płeć męska

Alkoholizm

Koinfekcja HBV i HIV

Cukrzyca

? w czasie zakażeniaSR - odpowiedzi na leczenie

Substancje biorące udział w patogenezie.

Budowa

odkryty w 1989 roku

jednoniciowy (ss) RNA

strukturalne:

redzeniowe:

powierzchniowe: E1 i E2

nie struturalne: NS3 - proteaza i NS5B - RNA plimerazaReceptory wejścia:

LDL/HDL4

SR-B14

CD813,4

CLDN11Replikacja w obrębie hepatocytu. Uwolnione wiriondy są we krwi.

Można się pozbyć wiriona ale to nie zlikwiduje ryzyka HCC.HBV - cccDNA (covalently closed circular DNA) w jądrze. Replikacja z wykorzystaniem odwrotnej transkryptazy z niskim wskaźniekiem mutacji. Długoterminowa ingerencja ???

HIV - integracja wirusowego DNA z genomem. Replikacja z wykorzystaniem odwrotnej transkryptazy z wysokim wskaźniekiem mutacji. Długoterminowa ingerencja ???

HCV - replikacja w cytoplaźmie (nie ma go w jądrze). Replikacja z wykorzystaniem polimerazy RNA z wysokim wskaźnikiem mutacji. Uzyskanie trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR).Cele leczenia HCV:

wyleczyć

zapobiec lub opóźnić HCCWstępna wiremia Viral load

Rapid Viral Response RVR po 4 tyg.

Erly Viral Response EVR po 12 tyg.

ETR po 6 tyg.Postępy w leczeniu:

Interferon

Rybawiryna (sama nie działa. zawsze w politerapii)

Peg INF (genotyp 1 45-55%; genotyp 2 i 3 75-80%)Standardy leczenia - genotyp 1

Peg INF-α 2a 180μg raz na tydzień

Peg INF-α 2b 1,5μg/kg raz na tydzień

+ Rybawiryna 800-1400mg (1200mg) na dobę

zakładany czas leczenia: 48 tygodni

badanie po 12 tygodniach - stop leczenia gdy ↓100% wiremii

badanie po 24 tygodniach - stop leczenia gdy ↓98-100% wiremiiEVR - podstawowy czynnik w przewidywaniu SVR. najważniejszy prognostyk SVR.Standardy leczenia - genotyp 2 i 3

Peg INF-α 2a 180μg raz na tydzień

Peg INF-α 2b 1,5μg/kg raz na tydzień

+ Rybawiryna 800mg na dobę

zakładany czas leczenia: 24-48 tygodni

bez oceny po 12 tygodniach

SVR: 76-82% (i jakieś inne procenty...)Czynniki niekorzystnej SVR

genotyp 1 i 4

wysoka relplikacja HCV

masa ciała > 75kg

zaawansowane zmiany hist-pat

wiek > 40 lat

brak adherencji

alkoholizm

brak odpowiedzi na wcześniejsze leczenie

obecność stłuszczeniaSVR proporcjonalne do wartości wiremii przed leczeniem

HCV RNA (IU/ml) → prawdopodobieństwo SVRprzedłużenie leczenia z 48 do 72h

- zwiększenie SVR nie dot. wszystkich pacjentówTerapia STAT-C

- na poziomie enzymów wirusa NS3, NS5BChorzy trudni do leczenia:

- marskość skompensowana (zdekompensowana - nie wolno leczyć)

- chorzy z małopłytkowością - bo nie można podac PegINF

- koinfekcje HCV/HIV HCV/HBV

- zespoły nakładania: AIH/PBC/PSC

- dializowani - nie można podać rybawiryny

- pre/post OLTNajczęstsze powikłania przy leczeniu:

- cytopenia (leuko/trombo)

- wznowaCzy marskość wątroby jest odwracalna po HCV → NIE, bo guzki regeneracyjne nie cofną się (ale włóknienie tak)Skala Child-Pugh ryzyko dekompensacji: A 22%, B 53%, C 100%Terapia 3 lekowa: wirusostatyk (rybawiryna) + immunomodulacyjny (PegINF) + Inhibitor proteazy (Telaprevir, Boceprevir) Boceprevir - anemia telaprevir - 3-5% nekrolizm naskórkowyTrombocytopenia a choroby wątroby:

- HCV - bo tox na szpik i nadmierna sekwestracja w śledzionie +INF działa supresyjnie na szpik

- Alkohol

- NAF2D/NASH

- HBVTrombocytopenia u chorych leczonych na HCV:

- modyfikacja dawek PegINF <50ty 50="" dawki="" font="" modyfikacja="" o="">

- GKS ?

- analogi TPO ELtrombag (ale wzrost ryzyka nadkrzepliwości)

Prześlij komentarz

 
Top