REKLAMA

 1. Mantyzm - napór obcych myśli (2 pytania)

2. Najczęstszy nałóg u schizofreników - palenie papierosów

3. Ile % schizofreników pali papierosy? 60-90?50?70-80?

4. Behawioralna terapia fobii - “zbliżanie się” do obiektu:

A. moderowanie

B. awersyjne przewarunkowanie

C. desensytyzacja

D. deprymacja

E. psychotransformacja

5. Zaburzenie osobowosci - borderline (2 pytania)

6. Twórcą pojęcia autyzm był: Kanner A nie Bleurer??On wprowadził 4A ( w tym autyzm), chyba że pytanie było o autyzm dziecięcy?

7. Twórcą pojęcia ADHD był:

8.

9. moklobemid - 2 pytania - wybiórczy antagonista MAO-A

10. Giętkość pseudowoskowa i co tu ze katatonia?????

11. czestosc wystepowani schizofrenii u blizniakow jednojajczanych -50%y

12. pamiec prodecuralna

13. pamiec deklaratywna

14. Olanzapina - wskaż prawidłowe: w dawce 100-300mg stosowana w leczeniu schizofreeni (objawy pozytywne) hmmm ale aż 100-300mg?? to napewno dobrze??nie max to 20mg,zgłosil to ktos?

właśnie w dawkach chyba im się o jedno zero walnęło bo pozostałe dystraktrory były bardzo złe a olanzapina nie jest normotymikiem? (odp E) jest // też dałam odpowiedź E i chyba ta miała być poprawna??

15. Wtórnym objawem obronnym tzw wyzszego rzedu (tak to szło?) jest: sublimacja? dyssocjacja?

16. Echolalia

17. Alogia

18. Co nie należy do jakościowych zaburzeń pamięci

a) amnezja

b) konfabulacje

19. Najdłużej działająca BDZ:

Klorazepat

20. W leczeniu I rzutu lęku uogólnionego stosujemy:

SSRI i SNRI, a nie beznodiazepiny? a tabelce jest ssri i snri z tego co pamietam

21. Twórcą teorii metabolizmu informacyjno-energetycznego jest:

Kępiński Antoni tu dojebali ladnie tym pytaniem. kurwa w chuj

22. Twórcą teorii psychoz - bilikiewicz?

23.quasiadolescencja nie. Peter Blos- nie wyróżnia subfazy okresu adolescencji tj. quasi (adolescencji 13-15r.ż.)

24. jeszcze tworca depresji czy cos takiego ze Beck?

25. cos o wzory zachowania wedlug kogos tam... Farcoś a nie Friedmana i Rosenmana ?? o jego wlasnie :D to że ktoś jest agresywny

to wzór zachowania A

26.Przejawy fizjologicznej depresyjności adolescenta nie odnoszą się do silnej idealizacji rodziców

27W klasyfikacji zaburzeń ICD-10 nie ma diagnozy- zaburzeń zachowania ograniczonych do środowiska szkolnego (to były z tą złą/dobrą socjalizacją, lękiem separac i rywalizacją?? czy o co to chodzi? ] tak, o to chodzi :D

28. Do zaburzeń psychicznych najczęściej występujących w wieku podeszłym nie należą nerwice

29. Leki normotymiczne-karbamazepina, kw walproinowy, sole litu

30. Średnia długość epizodu depresyjnego w przebiegu zaburzenia depresyjnego nawracającego wynosi 6 miesięcy

31. Do SSRI należą/nie nalezą, do TLPD należą,

32. normotymiki jakie maja dzialania -0wszytsko? chyba tak

33. neurolepryki klasyczne co jest co nie, neuroleptyki 2 gen co jest co nie jest

34. Zaburzenia eksternalizacyjne- zalicza się do nich zachowania niedostosowane społecznie, niszczycielskie, agresywne. Występują częściej u chłopców.

35. Całościowe zab rozwojowe to grupa diagnoz które charakteryzuje: opóźnienie lub nieprawidłowości w rozwoju interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, zachowania i funkcji poznawczych

36. Stężenie terapeutyczne w surowicy walproinianów - 50-100 um/ml

37. Nieprawda o solach litu - Stężenie w profilaktyce 2-4 mmol/l

38. W leczeniu atomoksetyną obajwem ubocznym nie jest/nie są: tiki

39. W ADHD mogą współwystępować: zab.lękowe, tikowe, nastroju (wszystkie)

40. Czego nie wyleczymy EW - zaburzeń osobowości?a zespol neurolpt? osobowosc dyssocjalna?? osobowosci na nabnk

41. Osobowość zależna - opis

42. 2 x borderline

43. Który z wymienionych to klasyczny neuroleptyk - haloperidol

44. Forma depot neuroleptyków

45. MMSE - że do oceny otępień

46. Gdzie szczególnie zalecane EW - lekooporna deresja z objawami psychotycznymi

47. Co nie charakteryzuje urojeń - że są to zaburzenia toku myślenia

48. Jakąś babke zwolnili z pracy i ma mysli samobojcze i obnizony nastroj - PTSD, ostra reakcja stresowa?, lagodny epizod depresji,

49. Facet jest chory ale mimo to jest wesołkowaty, a w samotności płacze co to? wyparcie, zaprzeczenie. a nie reakcja upozorowana? bo to jest wyrażanie uczuć, których nie odczuwamy, tzn. wyrazanie przeciwienstw, np,. jest nam smutno i udajemy radosc

50. Memantyna

51. Który lek nie jest stosowany w leczeniu otępień - rywastygmina, memantyna, donepezyl, galantamina

52. anoreksja: bradykardia,tachykardia, plyn w worku osierdziowym, wypadanie zastawki mitralnej,(kombinacje)nadcisnienie,

53.depresja należy do chorób afektywnych

54. w depresji atypowej nie będzie zlego samopoczucia rano,inne odp nadmiernego apetytu,reaktywnosci nastroju, nadmiernej sennosci, mniejszej meczliwosci

55. jakich zaburzen nie ma w schizofrenii? urojen nihilistycznych?

56.z Cotarda- depresja z urojeniami nihil i jeszcze jedno podobne

57.oo zespol charlesa bonneta- omamy wzrokowe

58. 16 letnia dziewczynka konsultowana na Izbie Przyjęć bezpośrednio po zagrażającej

medycznie próbie samobójczej, przez zażywanie tabletek, odmówiła zgody na badanie i

konsultację psychiatryczną:

A) konsultujący lekarz odstępuje od badania;

B) konsultujący lekarz przeprowadza badanie tylko i wyłącznie za zgodą pacjentki i

przedstawiciela ustawowego,

C) konsultujący lekarz przeprowadza badanie tylko i wyłącznie za zgodą

przedstawiciela ustawowego,

D) konsultujący lekarz przeprowadza badanie tylko i wyłącznie za zgoda Sądu

Rodzinnego,

E) konsultujący lekarz przeprowadza badanie, w tym również wobec braku zgody

przedstawiciela ustawowego

59. 13 letnia dziewczynka po konsultacji psychiatrycznej w Izbie Przyjęć została

zakwalifikowana do leczenia szpitalnego w oddziale psychiatrycznym, z wstępnym

rozpozaniem schizofrenii paranoidalnej. Konsultujący lekarz nie stwierdził aby

dziewczynka zagrażała bezpośrednio swojemu życiu albo życiu i zdrowi innych osób.

Rodzice dziewczynki przebywają za granicą, faktyczną opiekę sprawuje babcia:

A) przyjęcie do oddziału może nastąpić za zgodą dziewczynki i babci,

B) przyjęcie na oddział może nastąpić za zgodą babci,

C) przyjęcie na oddział może nastąpić po uzyskaniu zgody Sądu Rodzinnego,

D) przyjęcie do oddziału może nastąpić na podstawie pisemniej zgody rodziców

przedstawionej w IP przez babcie oraz zgoda dziewczynki;

E) przyjęcie na oddział może nastąpić na podstawie pisemnej zgody rodziców

przedstawionej w IP przez babcię również wobec braku zgody dziewczynki

60. 17 -letnia dziewczyna, dotychczas nie leczona psychiatrycznie, konsultowana w Izbie

Przyjęć bezpośrednio po zagrażającej medycznie próbie samobójczej, przez zażycie

tabletek, nadal podtrzymywała intencje samobójcze, zostala zakwalifikowana do przyjęcia

na oddział psychiatryczny. Rodzice dziewczyny przebywają za granicą, opiekę faktyczną

sprawuje pełnoletni brat: A) przyjęcie do oddział może nastąpić za zgodą dziewczyny oraz z zachowaniem art. 24

UOZP, B) przyjęcie do oddziału może nastąpić również wobec braku zgody dziewczyny i pod

nieobecność przedstawiciela ustawowego z zastosowanie art 24 UOZP,

C) przyjęcia do oddziału może nastąpić za zgodą dziewczyny oraz jej opiekuna

faktycznego – pełnoletniego brata,

D) przyjęcie do oddzialu może nastąpić mimo braku zgody dziewczyny na podstawie

pisemniej zgody rodziców – przedstawionej przez pełoletniego brata – opiekuna

faktycznego,

E) prawidlowe A i B

61. 16 letni chłopiec leczony na oddziale psychiatrycznym z orzpoznaniem schizofrenii

paranoidalnej, w drugim tygodniu hospitalizacji zażądał wypisu. Rodzice chłopca są

przeciwni jego decyzji, podtrzymują swoją zgodę na hospitalizację i leczenie syna. Po

badaniu konsultujący lekarz nie stwierdził aby chłopiec zagrażał bezpośrednio swojemu

życiu albo życiu lub zdrowi innych osób:

A) chłopiec niezłowcznie po badaniu powinien zostać wypisany z oddziału.....

62 .nauka zajmująca się cos tam immunologii z zachowaniami blabla że neuroimmunologia

63.babka po jakims zabiegu neurochirurgicznym(zabieg na płacie skroniowym chyba) że czuje że zbliza sie ‘atak’ i cos tam widzi ? ->halucynoidy to byly

64.ostra reakcja na stres objawy

65. flashback? po psychotycznych?schizofrenia??tak mówią ;) ja tez nie wiem, keidys sprawdzę. po substancjach psychoaktywnych

66.co nie wystepuje przy zatruciu opioidami? cos tam hipotermia? hipertemia? A TAM NIE BYŁO PRZY ODSTAWIENIU ? było odstawieniu! to nie rozszerzone źrenice?Roszerzone źrenice występują na pewno. Ja dałem hipotermia. ja też a to byla odp C ?:P

67.Najważniejszy czynnik dla udanej psychoterapii: zgoda i dobra relacja z terapeutą czy jakoś tak ?dobra komunikacja? NIESPECYFICZNY czynnik: efekt placebo, umowa terapeutyczna miedzy pacjentem a lekarzem,

68.

69.guz chromochłonny co wystąpi. a stany lękowe z… b

70.do objawiow wegetatywnych nalezy : tachy, wzrost cisnienia blabla

BYŁO71.Jaki procent schizofraników pali: 50%?

72.co jest jest najczestszym nałogiem wśród schizodfreników: papierosy? sa te pyytania wyzej

73 “sztywność ołowiana” - nietypowy objaw deprechy

74. które otępienie jest przeciwskazaniem do zastosowania neuroleptyków: naczyniopochone, alzheimer, z ciałami lewyego?

75. nauka która opisuje wpływ pomiedzy czynnikami psychologicznymi oraz immunologia: psychoimmunologia? Yes, very nice.1.W klasyfikacji zaburzeń ICD-10 nie ma diagnozy- zaburzeń zachowania ograniczonych do środowiska szkolnego (to były z tą złą/dobrą socjalizacją, lękiem separac i rywalizacją?? czy o co to chodzi? ] tak, o to chodzi :D

2.Do zaburzeń psychicznych najczęściej występujących w wieku podeszłym nie należą nerwice

3.Leczenie bulimii,nieprawidlowe zdanie to- zawsze zaczynać w oddziale psych, w celu weryfikacji diagn. tak po co? ‘hospitalizacja powinna byc traktowana jako ostatecznosc’ terapia z wyboru to behawioralno-poznawcza ok teraz sie zgodze :P

4. Leki normotymiczne-karbamazepina, kw walproinowy, sole litu

5. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju obejmującym wiele sfer funkcjonowania dziecka a przede wszystkim interakcje społeczne i komunikacje (i jescze zab. zachowa i zabawe]

6.Średnia długość epizodu depresyjnego w przebiegu zaburzenia depresyjnego nawracającego wynosi 6 miesięcy

7. Przejawy fizjologicznej depresyjności adolescenta nie odnoszą się do silnej idealizacji rodziców

8. Sukces rozwojowy okresu adolescencji prowadzi do ukształtowania charakteru, wypracowania poczucia tożsamości związanej z płcią i określeniem własnej roli, opuszczenia rodziców jako pierwotnych obiektów miłości i autorytetu

9.Peter Blos- nie wyróżnia subfazy okresu adolescencji tj. quasi (adolescencji 13-15r.ż.)

10.Jadłowstręt psych. Umieralność 25%,Anorexia nervosa has the highest rate of mortality of any psychological disorder:[58] [5-9 percent] Ang Wiki - praca naukowa z 2013 mogli tego jeszcze nie..odnotować

11. Zaburzenia odżywiania (anorexia i bulimia) sa charakteryzowane przez podtypy: restrykcyjny, żarłoczno-wydalający, przeczyszczający, nieprzeczyszczający

12. Zaburzenia odżywiania, prawidłowe są stwierdzenia: w ostatnim czasie obserwuje się wzrost częstości zachorowań na jadłowstręt psych., w ostatnim czasie obserwuje się obniżenie wieku zachorowania pacjentek

13. Zaburzenia eksternalizacyjne- zalicza się do nich zachowania niedostosowane społecznie, niszczycielskie, agresywne. Występują częściej u chłopców.

14. Zaburzenia internalizacyjne- są terminem wspólnie określającym zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju. Cześciej u dziewcząt.

15. Na badanie psychiatryczne dziecka składają się - wywiad od rodziców i dziecka, bad pediatryczne, wyniki badań psychologicznych, info uzyskana od nauczycieli, dane z wystandaryzowanych kwestionariuszy, wyniki bad dodatkowych, jeszcze badania neurologiczne i wyniki badan dodatkowych

16. Całościowe zab rozwojowe to grupa diagnoz które charakteryzuje: opóźnienie lub nieprawidłowości w rozwoju interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, zachowania i funkcji poznawczych

17. Występowanie w okresie niemowlęcym objawów: obojętności i awersji do kontaktu fizycznego, nieodwzajemniania uśmiechu, braku r-cji na obecność lub nieobecność opiekuna braku dzielenia uwagi, niedowrażliwości na bodźce , unikania kontaktu wzrokowego, braku zabaw „na niby” z naśladowaniem może budzić podejrzenie – Autyzmu wczesnodziecięcego

18. 16- latka po próbie samobójczej zagrażającej życiu trafia na izbę przyjęć, odmówiła zgody na bad. psychiatryczne i konsultacje- konsultujący lekarz przeprowadza badanie również bez zgody opiekuna ustawowego w sensie, że zagroziłą swojemu życiu i nie potrzeba zgody, tak?no

19. 13-latka po konsultacji psychiatrycznej w izbie przyjęć, u której wstępnie rozpoznano schizofrenie paranoidalna. Nie zagraża bezpośrednio swojemu życiu, czy innych, ale jest zakwalifikowana do leczenia w oddziale. Rodzice za granicą, dzieckiem opiekuje się babcia – Przyjęcie może nastąpić po uzyskaniu zgody Sądu Rodzinnego.

20. 17-latka po próbie samobójczej, nadal ma intencje samobójcze. Rodzice za granicą, opiekę sprawuje pełnoletni brat – Przyjęcie może nastąpić za zgodą dziewczyny oraz z zastosowaniem art.24 UOZP, oraz wobec braku zgody i pod nieobecność przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 24 OUZP - uzyskanie zgody sądu opiekuńczego. Ordynator oddziału ma 72 godz. (patrz przyjęcie w pt a przychodzi do pracy w pon) na zawiadomienie tego organu.

21.zaburzenia hiperkinetyczne charakteryzują się triadą objawów : odp deficyt uwagi/impulsywność/nadruchliwość

22.Nie wykazano by rolę w powstawaniu objawów ADHD odgrywały: bardzo wysoka masa urodzeniowa

23.Teoria Russela Barkleya tłumaczy powstanie objawów: ADHD

24.W ICD-10 jednym z kryteriów diagnostycznych jest pojawienie się objawów: <7r font="">

25.W ADHD mogą współwystępować: zab.lękowe, tikowe, nastroju (wszystkie)

26.Pierwszy rzut w leczeniu ADHD: leki psychostymulująceym spełn

27.Metylofenidat stoswany jest w: zab. hieperkinetycznych -> charakterystyka produktu leczniczego; TYLKO ADHD od 6 r.ż. do 18 r.ż.

28.W leczeniu atomoksetyną obajwem ubocznym nie jest/nie są: tiki

29.1/3 nastolatków z zaburzeniami zachowania w wieku dorosłia kryteria zab.osobowości typu : antyspołecznego

30.Do czynników biologicznych zwiększających ryzyko zab.zachowania nie należy: konflikt z prawem w rodzinie

ej kurwa tu bylo jeszcze jedno pytanie przed chwila! Nudzi sie wam do chuja? <- font="" ju="" kto="" ma="" omamy:d="">

na 100% ktos cos jeszcze ma :P

Skopiowane było tylko 30 pyt, ale daję 31. ooo :D

31. 16 letni chłopiec leczony na oddziale psychiatrycznym z orzpoznaniem schizofrenii paranoidalnej, w drugim tygodniu hospitalizacji zażądał wypisu. Rodzice chłopca są przeciwni jego decyzji, podtrzymują swoją zgodę na hospitalizację i leczenie syna. Po badaniu konsultujący lekarz nie stwierdził aby chłopiec zagrażał bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowi innych osób:

A) chłopiec niezłowcznie po badaniu powinien zostać wypisany z oddziału..... a to nie jest tak, że zgłasza się do sądu rodzinnego? TAK ZGŁASZA SIĘ DO Sądu Opiekuńczego i on zdecyduje co dalej ! a skoro lekarz stwierdza, że dzieciak nie zagraża?

innych opcji z tego pytania nie mamy.32.o 21 kolejne 30 mają dać podobno, ←- ktos tu ma urojenia :D:D czasem lepiej żyć urojeniami, tak jak pan, któremu wydawało się że ma 2 piękne kochanki, a jak go wyleczyli to się okazało że jest gruby i brzydkidajcie pozostałe 70! :D hahaha dziekujemy a co to co to co to? kopiuj rob i cichosza. oki oki, cichutko jak makiem zasiał
UWAGA,KOLEJNE 70 PYTAŃ BĘDZIE JUTRO PO 13- niepotwierdzone info, w samą porę :P

Nie wiadomo, czy to tylko pytania do bazy na egzamin z oddziału w Sosnowcu, czy też jest to część naszego testu?

WIADOMO ŻE TE PYTANIA ŻEBY BYŁO BARDZIEJ AUTENTYCZNIE UKŁADALI SAMI PACJENCI!
z wiadomo jak ten egz wyglada? powtarzaja sie jakos pyt? z lepu sie kilka powtorzylo ostatnio:) ciągiem kilka z roznych lat lepianych ; wrzuciłem przed chwilą 2009 i 2008 ; nie mamy 2011 - jak ktoś ma to niech wklei ;-) a 2011 to zdjecia? // nie wiem czy zdjęcia, ja nie mam żadnych ale możesz się podzielic jak masz ta ksiazeczka to zabrze nie ma sensu robic A skąd mamy pewność, że to jest książeczka z Zabrza??? ksiazeczka jak ksiazeczka,warto zrobic dla samego sprawdzenia:P …..tylko żeby tak jeszcze były prawidłowe odp to byłoby ok, a tak wszystko trzeba spr :/

A wie ktoś jaka jest zazwyczaj zdawalność tego ex...?OBY WIEKSZA NIŻ U IRKA.weź nie psuj mi humoru… Patrząc na medicube, to zdawalność na przestrzeni ostatnich lat bardzo dobra.

A czy ktoś wie/orientuje się, czy dało radę się konsultować? na jednej sali pilnowali bardzo, na drugiej mniej (nie wiem co to pierwsza ani druga sala :P) ale skoro wszyscy zdali to pewnie sie dalo,albo bylo proste bo wczesniej czesc pytan na zajeciach zostala podana.

Czy mógłby ktos wrzucic tu albo linka z lepami z psyche?? zarejestruj się na mylep.pl i możesz wybierać/ przebierać

czy grupy ktore mialy na koncu psychiatrię orientowaly sie moze u asystentow, co do pytan na egzaminei?

a czy doktor Kozik-Janas podawala na dziecięcej jakies pytania? jakiś pan dr :) mówił, że by zrobić autyzm, anoreksję, zaburz zachowania a w Ochojcu na nasze pytanie czy są rozdziały na których nie trzeba się tak skupiać dostaliśmy odpowiedź, że “ta książka wcale nie jest zła”

cieszę się ze nie jest zła :D dobra tez nie jest ;) dobra, jak się chce poczytać wieczorem przy kawie dokladnie ;) dzieki!

;)

Może ktoś skopiować tu LEP-y? ja nie mogę uruchomić mylep.pl... :( czy komuś jeszcze nie chce się wcisnąć ZALOGUJ na mylep.pl?

jeeszcze jest opcja: kompendium24.pl/studenci i tam sie mozesz zalogowac.Czy któryś asystent powiedział ile może się powtórzyć pytań, 50%???? Wie ktoś?

w sumie te pytania kraza wokol tego samego ale sie nie powtarzaja nigdy… A co z wykładami i tym słowniczkiem, warto? jak dla mnie slowniczek -podstawa.eeeej, jest tylko 19 stron, czy coś sie wykasowało komuś?

tyle tylko bylo

jest trochę mniej bo wykasowałam parę wielokrotnych spacji między zadaniami. co do snów, strona 8, pyt. 32 - PTSD

pytanie:

 1. Fobie to:

- przeżywanie silnego lęku w określonych sytuacjach i dążenie do ich unikania,

- przeżywanie silnego lęku przed określonymi sytuacjami,

właściwa jest odpowiedź 1 i 2 czy tylko 1? jak dla mnie obie9str 226 podstawowe ogolne obj fobii dzięki!s. 83 “(...) liczba osób uzależnionych od alc w ciągu 12 mies wynosiła 15mln (mężczyźni stanowili 6,1% tej populacji, kobiety 1,1%)” a reszta co? krowy czy ufoludki? :) dzieci gender o niezidentyfikowanej plci o widzisz, nie pomyślałam o tym. Jestem niereformowalna… jak jest uzalezniony to moze i nawet ufoludkiem byc

a są gdzieś LEPY z września 2013 i lutego 2014?

na chomiku znajdziesz bez problemu 2014 tez jest na chomiku? o ja slepa a z lutego 2014 też gdzieś są? bo nie mogę znaleźć...możecie wrzucić jakiś link?

https://drive.google.com/file/d/0BxUsTN7AlEsUYkhFajhac3Y3Znc/edit?usp=sharing

a macie tez 2013 lepy? możecie tez tutaj wrzucic?

https://drive.google.com/file/d/0BxUsTN7AlEsUUkswYzhZcnZIY2c/edit?usp=sharing

dzieki! super dzięki=)2013

1. Do neuroleptyków nie należy: sertralina [bo jest to SSRI obok paroksetyny, escitalopramu, citalopramu, fluoksetyny, fluwoksaminy]

2. Do objawów niepożądanych w terapii neuroleptykami nie zaliczamy: a) hipoprolaktynemii, b) hipotermii, c) senności, d) przyrostu masy ciała e) [dopamina =prolaktostatyna, zahamowanie, . r-rów d2 to wzrost prl]

3. Neuroleptykiem atypowym jest: olanzapina i klozapina, + kwetiapina, risperidon, sertindol

4. W stanie lękowym nie podasz: haloperidolu [bo to lek przeciwpsychotyczny, w stanie lękowym postępowanie typu gadka a potem krótkodziałająca i szybkodziałająca benzodiazepina - w polskkich warunkach diazepam 5-10mg ale może tez być alprazolam lorazepam i jeszcze jakiś którego nie pamiętam]

5. Który lek nie powoduje przyrostu masy ciała:
a) Olanzapina powoduje przyrost masy
b) Kw. Walproinowy powoduje przyrost masy
c) Węglan litu, powoduje przyrost masy i hamuje czynnosc tarczycy skąd inf że powoduje przyrost? empendium
d) Sertralina powoduje spadek masy żyłem w przekonaniu, że zwiększa apetyt, ale co ja tam 5wiem… ;-) ciekawe jaka była odp e) (wg wiki: zmniejszone łaknienie przyjmujące czasem postać jadłowstrętu i w wyniku tego utrata masy ciała) SSRI w ogóle powodują utratę łaknienia. w którymś miejscu w jaremie jest, że sertralina i fluoksetyna są stos. w bulimii, więc by się zgadzało
+-e) Jakiś inny

6. Sole litu pwpływają na:
a) Tarczycę [ściślej wywołują niedoczynność tarczycy lit jest wychwytywany tak jak jod]
b) Przytarczyce
c) Nadnercza
d) Wątrobę
e) Przysadkę

7. Nadwrażliwość na neuroleptyki występuje w: otępieniu z ciałami Lewy’ego [logiczne bo mamy za mało dpapaminy w szlaku nigrostratialnym więc jak jeszcze zablokujemy d2 to objawy parkinsonopodobe nam się nasilą]
8. Opis przypadku – zaburzenia allopsychiczne, parkinsonizm – otępienie z ciałami Lewy’ego

9. Do oceny natężenia objawów w otępieniu: test globalnej deterioracji (Global Deterioration Scale) i Clinical Dementia Rating (CDR)

10. Myślenie magiczne łączenie zjawisk nieracjnalnymi związkami, przekonanie, że czyjeś działania mogą wpływać na bieg wydarzeń. W skład wchodzi również myslenie symboliczne
a) Występuelje u dorosłych pod wpływem stresu to też (z Jaremy: student stoi na przystanku przed egzaminemm m i myśli - jak najpierw przyjedzie np. 12 to zdam-)to dobrze bo częśto akutat przejeżdza=)
b) To inaczej myślenie symboliczne czyli to jest OK? czyli w końcu oba? chyba nie do końca, zależy jak to bedzie przedstawione, noszenie grubych skarpet zeby zapobiec kataklizmowi to jest myślenie magiczne ale nie bardzo symboliczne
c) …

11. Co nie jest czynnikiem ryzyka samobójstwa: płeć kobieca? [a i owszem, częściej ukatrupiają się faceci poza chinami gdzie chyba jest 1:1] ale kobiety częściej mają próby samobójcze niż faceci, pytanie o co pyta pytanie - próby czy sukcesy ;)

12. Urojenia nihilistyczne to: urojenia depresyjne? chory uważa, że jego ciało/organy znikają, jest martwy, z. Cotarda
13. Ile % ludzi w PL choruje na schizofrenię: 1%
14. Ile muszą trwać objawy w depresji żeby postawić diagnozę: 2 tyg
15. Ile muszą trwać objawy w manii – 1 tydz.
16. Aby rozpoznać dystymię – objawy 2 lata
17. Zespół z urojeniami nihilistycznymi – Zespół Cotarda
18. Najczęstsza postać schizofrenii: paranoidalna
19. Definicja zab. Schizoafektywnych – objawy psychozy i manii/depresji równocześnie (niekoniecznie jednocześnie)
20. Kiedy pacjent nie umie usiedzieć w miejscu to – akatyzja
21. W schizofrenii nie występują urojenia:
a) Prześladowania
b) Nihilistyczne [te raczej typowe dla depresji]
c) Chorobowe
d) …
22. W AZA podasz: diaezpam [ściślej do 40 mg/d] co to AZA? alkoholowy zespół abstynencyjny
23. Do fobii nie należy: dysmorfofobia [tak ponieważ jest to rodzaj urojenia lub zaburzenia nerwicowego]
24. Unikanie wystąpień publicznych – fobia społeczna prawidłowo
25. Do jakościowych zaburzeń świdomości nie należy: śpiączka (bo ilosciowa wraz ze stanem przedspiaczkowym i sennoscia patologiczna-somnolentia)
26. Wskazanie do elektrowstrząsów:
a) Osłupienie katatoniczne
b) Depresja lekooporna
c) CHAD
d) A i b
e) A, B, C
27. Opis osobowości zależnej
28. Opis osobowości histronicznej - dramatyczny, w centrum zainteresowania, podrywa uwodzi i przykro mu gdy nie wzbudza zachwytu ;) taki witex. ojej rzeczywiscie <3 :d="" font="">
29. Pacjent z urojeniami, rozpadem świata wewnętrznego: zaburzenia paranoidalne
30. Jaką psychoterapię stosujemy najczęściej w alkoholizmie psychoterapia indywidualna i grupowa, anonimowi alkoholicy
31. 2x Pytanie kiedy możemy przyjąć pacjenta bez zgody
32. Do zaburzeń spostrzegania nie zaliczamy:
zaliczamy: złudzenie (iluzje), omamy (halucynacje) zab. psychosensoryczne (mikropsje, makropsje, parahalucynacje=halucynoidy), depersonalizacja, derealizacja, omamy rzekome
33. Omamy w czasie zasypiania: hipnagogiczne
34. Urojenia ksobne to: urojenia odnoszące
35. W depresji nie występują: urojenia wielkościowe
36. ICD to inaczej: DSM /// to nie ejst to samo to 2 klasyfikacje chorób podobne, ale nie takie same (w pytaniu było chyba, co jest adekwatne)
37. Ubóstwo ilości bądź treści wypowiedzi: a) abulia b) alogia
38. Rozkojarzenie myślowe.. coś, że utrudnione zrozumienie chorego myślenia - brak ciągu logicznego wypowiedzi - logika w obrębie zdań zachowana, ale brak logiki między kolejnymi zdaniami
a inkoherencja myslenia to w tym samym zdaniu miedzy slowami
39. Powtarzanie słów lub zdań wypowiadanych przez inną osobę: echolalia
40. Wzbogacanie wypowiedzi wieloma szczegółami to: drobiazgowość
41. Kryptomnezje to – nieuświadomiony plagiat
42. Coś w stylu.. mylne rozpoznanie przeszłości z teraźniejszością – ekmnezja
43. Przeniesienie – przeniesienie uczuć na terapeutę
44. W zespole majaczeniowym nie ma: koszmarów? -> są, żywe marzenia senne
45. Górna granica imbecylizmu? (ŚUM) 35-54, ma ktoś tą tabelkę z: debil, idiota, imbecyl itd. z prelekcji? była taka? wiki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Debilizm IQ 55-69, 12 lat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Imbecylizm IQ 35-54, 9 lat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Idiotyzm IQ 20-34, 6 lat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87_intelektualna_w_stopniu_g%C5%82%C4%99bokim IQ <20 font="" kretynizm="">

46. Aleksytymia – niezdolność do identyfikowania i nazywania uczuć
47. Skala oceny depresji – Hamiltona, Becka,
48. Skala oceny depresji raz jeszcze do wyboru…
49. Skalą oceniającą otępienie nie jest: PANNIS (positive and negative syndrome scale)?-ocena schizofrenii
otępienie- bad przesiewowe- MMSE, t. rysowania zegara. Kliniczne - GDS, CDR. Neuropsychologiczne- t.fluencji słownej, Bostoński t. nazywania, t.uczenia się listy słów, t. kopiowania figur
50. Moria – wesołkowatość przy uszkodzeniu plata czolowego
51. Zespół amotywacyjny (czy coś takiego) po: kannabinolach
52. W depresji nie ma: urojeń prześladowania// na pewno? nie było czegoś takiego że w depresji moze byc urojenie prześladowcze bo jestesmy tacy źli a w manii bo taki niesamowici? z lepu- nie ma urojeń wielkościowych
53. Zespół… - omamy wzrokowe Charles-Bonnett starsze panie, niewyksztalceni, uposledzenie sluchu, wzrokuAMD widzą ludzi, zwierzątka daje to uczucie zagrozenia
54. Benzodiazepiny nie mają działania: p/bólowego (ma duloksetyna)
maja: przeciwlękowe, sedatywne, nasenne, przeciwdrgawkowe, miorelaksacyjne, przeciwagresywne
55. Do objawów 4A nie należy: (4A: ambiwalencja, autyzm, obnizony afekt, zaburzenia asocjacji)
56. Paranoja indukowana – gdy objawy się udzielają bliskiej osobie
57. Cyklotymia – zaburzenie z epizodami depresyjnymi i nieznacznie podwyższonym nastrojem in. choroba afektywna dwubiegunowa (ze zdecydowanie słabszymi objawami, które występują min. 2 lata)
58. Kiedy większa śmiertelność przedwczesna? Depresja, CHAD, anoreksja, jakieś inne a nie depresja
? śmiertelność przedwczesna=samobójstwo? myślę, że niekoniecznie. Odchudzający się dzieciak jak się zagłodzi na śmierć to też to będzie przedwczesna A apetizer? by niejadek zjał obiadek..mniam=)
59. Do zaburzeń dysocjacyjnych nie należy:
a nalezy:
amnezja dysocjacyjna
fuga dysocjacyjna
osłupienie dysocjacyjne
trans i opętanie
dysocjacyjne zaburzenia ruchu
osobowość naprzemienna
60. Kryteria rozpoznania jadłowstrętu psychicznego:
a) Utrata o 15% należnej m.c dla wieku i wzrostu
b) Utrata miesiączki
c) Niewystąpienie pierwszej miesiączki
d) Wszystkie
e) …
tam bylo ze miesiaczka nie jest kryterium tylko sugeruje napisali ze u niektorych wystepuje a u innych nie wiec chyba tylko A. No u facteów raczej jej nie zobaczymy :P w Sosnowcu mówili nam ze brak miesiączki należy do kryterium rozpoznania! i jeszcze to podkreślali, i że wziąć pod uwagę, że dziewczynka może w ogóle nie dostać (patrz c) ) bo jest za chuda w ICD10 też jest to kryterium, ale chyba w DSM 5 mieli zrezygnować, bo dsm jest amerykanskie- tam zawsze dziewczynki sa najpierw za grube, one sie juz takie rodza ← dobre :D :D :D gupie jankesy. Czasami jest mi wstyd za ludzi.

61. Parafilie to: plus ogladactwo, frotteryzm (ocieractwo) w Japonii takie zboczuszki są:/ vojeryzm, fetyszyzm, a i nekrofilia też
a) Pedofilia
b) Ekshibicjonizm
c) Transwestytyzm (trzeba uściślić : transwestytyzm fetyszystyczny - zaburzenie preferencji seksualnych czyli parafilia; transwestytyzm o typie podwójnej roli- zaburzenie identyfikacji płciowej czyli transseksualizm?)
d) A i B
e) B i C

62. Facet zamknięty w ciele kobiety i dążący do zmiany płci: transseksualista

Rzeczy, które wg dr Stephańczka mają być na egzaminie: to jest z zeszłego roku (2013) z forum jakby co ;P

1. najnowszy SSRI - escitalopram

2 . Mechanizm działania: z empendium

duloksetyny- inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny; słabo dopaminy, SNRI ok, a dopaminy też? w ksiazce est napisane, ze SNRI charakteryzuja sie podwojnym działaniem tzn na Ser,Nor ale w odroznieniu od TLPDnie dzialaja na inne receptory. czyli tylko snri

mianseryny- czteropierścieniowy lek p.depresyjny, pochodna piperazynoazapiny, agonista rec alfa2=hamuje NA, nasial przemianę noradrenaliny w mozgu, antagonistycznie wobec niektorych rec serotoninergicznych -5ht2 oraz rec H1 ...a nie 5HT2?, dzialanie p.lekowe, uspokajajace, poprawia jakosc snu,

mirtazapiny- NaSSA p.depresyjny blokujacy rec adre i serotoninergiczne, nasila neuroprzekaznictwo noradrenergiczne i serotoninergiczne za posrednictwem rec 5HT1 poprzez hamowanie osr autoreceptorow i heteroreceptorow alfa 2 adrenergicznych i postsynaptycznego blokowania rec 5 HT2 i 5HT3. silne powinowactwo do osr i obw rec histaminowych H13. Ciąża nie jest p/wsk do EW co to EW? ELECTROWSTRZAS! ej wrecz ew jest wskazane przy ostrych psychozach zwł w ciązy i karmieniu bo nie faszerujesz dzieciaka psychotropami

4. Typ hebefreniczny - częściej u nastolatków, błazenada

5. Efekty niepożądane po olanzapinie- sennosc, wzr. masy, wzr st prolaktyny, ginekomastaia i mlekotok rzadko; czesto: eozynofilia, wzr apetytu, wzr glu (do kwasicy i zgonu!), wzr triglicerydow, cholesterolu, cukromocz, zawroty, akatyzja, parkinsonizm, dyskinezy, niedocisnienie, zaparcia, suchosc w ustach, przemijajacy wzr AST i ALT, wysypka, astenia, zmeczenie

kwetiapinie- sennosc, zawroty glowy, bole glowy, obj odstawienne, wzr triglierydow, cholesterolu, czesto: leukopenia, omdlenia, wzr czestotliwosci rytmu, ortost spadek cisn (blok rec alfa 1 adren, suchosc blonysluzowej jamy ustnej, zaparcia, niestrawnosc, wzr akt enzymow watrob, hiperprolaktynemia, przykre sny, koszmary, obj pozapiramidowe, niewyr widzenie, lagodne oslabienie, obrzeki, wzr masy, zap bl sluzowej nosa, spadek neutrofilii, wzr glukozy

6.Aripiprazol - częściowy agonista rec. DA (D2), tez na układ serotoninergiczy- 5HT1A i 5HT2

7. Zespół Otella - Otello rap ;) “Tyś ją jak kurę udusił, o Rany! Otello Ty jesteś max poje…!”

8. Kryterium czasowe rozpoznania otępienia - 6 miesięcy

9. Wzorzec receptorowy uzależnienia od alkoholu: wzrost NMDA, spadek GABA, rec. opoidowych

10 Najsilniej uzależnia heroina (już po pierwszej dawce), ew nikotyna1.Zespół amotywacyjny - jest po THC po marysi

2.Częstość schizofrenii w populacji - 1%

3.Moria - kopalnia Mithrilu - Jeden by rządzić wszystkimi!/ nadmierna wesołkowatość

4.CHAD - są derpresje i mania, można leczyć lekami normotymicznymi

5.Co nie należy do normotymicznych naleza: sole litu (Lithium carbonicum) i leki prze-ciwpadaczkowe: kwas walproinowy i jego sole (Convulex, Depakine chrono, Depamide), karbamazepina (Amizepin, Tegretol, Neurotop, Timonil) oraz inne leki przeciwdrgawkowe, których właściwości stabilizujące nastrój są w trakcie badań klinicznych: gabapentyna, lamo-trygina, topiramat i oxykarbamazepina.

6.Postrzeganie tego co działo się w przeszłości jako aktualne - ekmnezja - utrata poczucia powtórności

7.Opis osobowości dyssocjalnej??? mechaniczna pomarańcza,// kubuś puchatek….

8.Opis przymglenia świadomości

9. Żeby rozpoznać manię objawy 1 tydzień, a depresję 2 tygodnie

10 CHAD z szybką zmianą faz - 4 epizody na rok - rapid cycling

11. Cyklotymia - definicja - prawidłowa osobowość ale wahania nastrojów w kierunku CHAD

53. Zespół…CHarles-Bonnet - omamy wzrokowe
Zespół Charlesa Bonneta (ang. Charles Bonnet syndrome) — rzadki zespół psychoorganiczny, charakteryzujący się typowymi halucynacjami wzrokowymi. Najczęściej zwidywanymi obiektami są ludzie i zwierzęta; często omamom towarzyszy poczucie zagrożenia. Zespół opisał Charles Bonnet w 1769 roku.

Typowo występuje u osób w starszym wieku, kobiet, z zaburzeniami wzroku (np. AMD), częściej niewykształconych i z wadą słuchu. Nierzadko stwierdzano u pacjentów z zespołem Charlesa Bonneta organiczne schorzenia mózguZespół rzekomonerwicowy (objawy podobne do nerwicy, ale z powodu zaburzeń somatycznych (zatrucia, ch. zakaźne, organiczne uszk. mózgu),

puerylizm (u dorosłych w trudnych syt- zachowania dziecięce jako wyraz regresji, w nerwicach histerycznych, psychozach reaktywnych, upośledz umysł, infantylizmie, hebefrenii, psychozach starczych)-schorzenia w jakich występują (ze słowniczka)Przy schizofrenii odpowiedź B) była prawidłowa z ambitendencją bo w odp A) była ambiwalencja

tak, o te leki to byly 2 pytania z wieksza ilsocia poprawnych odp, to co przytoczylas i jeszcze drugie co nalezy do neuroleptykow II generracji i byla i olanzapina, i klozapina2012

1. Perseweracje i iteracje gdzie – zaburzenia organiczne, psychozy i upośledzenie umysłowe

2. Nasilenie objawów w zespole Gillesa Toureta – okres dziecięcy /młodzieńczy / dorosły / wiek nie ma wpływu.

3. Ile % otępień powyżej 85. r.ż.? - <20>20%, 8%, 11%, 50%. (ok 40%)

4. Które z leków mają największy potencjał nasenny – estazolam, midazolam, nitrazepam.

5. Które z leków należą do TLPD – nortryptylina, amitryptylina (też: klomipramina,dezipramina)

6. Jaka terapia w mizofobii – wszystkie (m.in. poznawcza, behawioralna, indywidualna, grupowa).

7. Co to jest mysofobia – lęk przed brudem.

8. Co to jest keraunofobia – lęk przed burzą z piorunami.

9. Jak się nazywa lęk przed burzą z piorunami – keraunofobia.

10. Czym nie jest agorafobia – lękiem przed ciemnością (jest – lękiem przed przestrzenią, przebywaniem w tłumie, samotną podróżą i wyjściem z domu samemu).

11. Jaki lek w złośliwym zespole poneuroleptycznym – bromokryptyna.

12. Co nie jest rozpoznaniem psychiatrycznym – TIA (jest – OCD, ZZN…).

13. Lek w poneuroleptycznym zespole parkinsonowskim – biperiden. (bzd,l. dopaminerg:bromokryptyna, amantadyna, lewo/karbidopa,ewentualnie dantrolen)

14. Fazy uzależnienia alkoholowego wg Jellinka – faza prealkoholowa objawowa, faza zwiastunowa, faza krytyczna, faza chroniczna.

15. Twrócą teorii poznawczej depresji był – Beck.

16. Formularz uzależnienia od nikotyny – Fageströma.

17. Twórca terapii Gestalta – Perls.

18. Co nie jest głównym nurtem psychoterapii – metoda neurolingwistyczna.

19. Co jest stosowane do oceny stopnia natężenia otępienia – MMSE i ocena objawów negatywnych / skala ogólnej deterioracji.

20. W MMSE wyszło 25 pkt – co to oznacza – łagodne zaburzenia poznawcze.( max 30)

 • 27-30 wynik prawidłowy
 • 24-26 zaburzenia poznawcze bez otępienia
 • 19-23 otępienie lekkiego stopnia
 • 11-18 otępienie średniego stopnia
 • 0-10 otępienie głębokie

21. Student rozmawia z 82-letnim pacjentem, który mówi długo i ciężko się z nim porozumieć – rozwlekłość myślenia.

22. Jak się nazywa stan skrajnego rozkojarzenia myślenia, doprowadzający do zupełnej niekomunikatywności wypowiedzi – schizofazja. ( sałata słowna:) - colesłów )słow wowow

23. Opis osobowości – zależna.

24. Opis osobowości – wycofany, dziwak – schizotypowa.

25. Jakie zaburzenia towarzyszą osobowości anankastycznej – OCD i PTSD ? chyba tylko OCD, co nie? obie w tabelce jest ze w ptsd osobowosc anankastyczna i asteniczna predysponuje co to za skróty? ;/ obsessive-compulsive disease, ptsd to posttrauma stress disorder

26. Opis przypadku – stoi godzinę w bezruchu, jedną ręką za`słania oko, drugą ma wyciągniętą do przodu, przy zmianie powraca na swoje miejsce – katatonia. katapleksja? katapleksja to jak mu spadnie napiecie i upadnie, to juz bardziej katalepsja tu są wszystkie źle

27. Jaki typ schizofrenii jest najrzadszy – prosta (chyba ta , bo nie przez wszytskich uznana)?/ katatoniczna / hebefreniczna 0.5% / rezydualna / paranoidalna.

28. Lek nasenny nowej generacji – zolpidem.

29. Który lek nie pasuje do reszty – były neuroleptyki i zopiklon.

30. Która benzodiazepina ma najdłuższy T1/2 – klorazepat / oksazepam / diazepam 20-40 / midazolam

31. Jakie leki w schizofrenii – neuroleptyk + antycholinergiczny.

32. W którym z rozpoznań bierze się pod uwagę treść koszmarów – PTSD.(z. stresu pourazowego)

33. Rezerpina, β-blokery, antykoncepcyjne, GKS co mogą powodować – schorzenia afektywne. ??

34. Które leki nie są normotymotykami –

35. Twórcą pojęcia schizofrenia – Bleurer.

36. Najczęstsze zaburzenie psychiczne w wieku podeszłym – depresja, otępienie.są obie w tescie a wybior jednokrotny i co wtedy?

37. Przypadek – dziecko na oddziale psychiatrii widzi wilka i krzyczy, uspokaja się po oświeceniu światła, co to – iluzja, a nie halucynacja? jesli byl cien czegos to iluzja, a jesli poprostu sie darlo w ciemnosci to halucynacja (ale w halunach nie wmowisz mu ze nie ma wilka nawet swiecac wiec albo parahalun bo zmienil zdanie albo iluzja)

38. Różnica między omamami i omamami rzekomymi – rzutowanie do przestrzeni zewnęterznej. do wewnatrz sa rzutowane rzekome, ja? ja

39. Czego nie podasz pacjentowi z depresją z llękiem – haloperidolu.

40. Powikłania stosowania neuroleptyków – dyskinezy wczesne, późne, akatyzja, wszystkie.

41. Pacjent z długoletnim wywiadem choroby psychicznej, opowiada, że są dla niego wiadomości w radiu, telewizji, że rząd mu nasyła myśli, co mu jest – schizofrenia.

42. Co stosujemy w lekkiej depresji – fluoksetyna (SSRI)

43. Długość czasu wymagana do rozpoznania hipomanii – min. 4 dni.

hipomania krotkotrwala 1-3 dni,

mania 7 dni,

depresja 14 dni,

schizofrenia 1 miesiac,

somatyczne 2 lata,

dystymia 2 lata,

otępienie 6 m-cy

44. Terapia rodzinna w jakim celu – zmiana interakcji w rodzinie.

45. U kogo nie przyda się trening zachowań społecznych – otępienie (stosuje się w zaburzeniach lękowych, anoreksji, schizofrenii).

46. Syntonia – współbrzmienie emocjonalne. latwy kontakt z otoczeniem

47. Co nie należy do zaburzeń spostrzegania – urrrrojenia. bo to zaburzenie trrresci myslenia z ideami nadwarrrtosciowymi i myslami natrrrrętnymi :), miau lol chau lol

48. Gdzie występują konfabulacje – Korsakow.

49. Objaw Aschaffenburga gdzie – majaczenie drżenne, halucynoza alkoholowa, oba. (objaw psychiatryczny świadczący o podatności na sugestię. Obserwowany jest przez lekarzy gdy np. pacjent rozmawia przez podany mu wyłączony telefon lub czyta niezapisaną kartkę. )

Objaw Liepmanna- wyzwolenie omamów wzrokowych w majaczeniu alkoholowym poprzez delikatny ucisk gałek ocznych

Objaw krecenia pigulek, liczenia pieniedzy - Parkinson

Objaw nawlekania nitki - w majaczeniu drżennym chory nawleka nieistniejącą nitkę

50. Neuroleptyki atypowe to która generacja – II.

51. Urojenia w depresji mają charakter – nihilistyczne, hipochondryczne, grzeszności, katastroficzne, wtórne. wszystkie

52. Urojenia nihilistyczne występują w – zespole Cotarda.

53. Splątanie to – amencja.

54. Pacjent po operacji zrywa wenflon i twierdzi, że jest w cyrku – majaczenie na podłożu somatycznym.

55. Co nie jest charakterystyczne dla depresji – hipertymia.

56. Co może wywołać zespół serotoninowy – SSRI + MAO-I, TLPD

57. Który z neuroleptyków jest atypowy.---> viagra? WTF?

58. Które leki należą do SSRI. → Fluoksetyna (Prozac), fluwoksamina, paroksetyna, citalopram, escitalopram, sertralina

59. Pytanie o majaczenie alkoholowe – zakwestionowane.

60. Co nie należy do zaburzenia toku myślenia – urojenia.

61. Co nie należy do zaburzeń funkcji poznawczych – emocje.

62. Pacjent zgłasza się z niepokojem, lękiem, podwyższone AlAT, AspAT, GGTP, makrocytoza – podejrzewasz – uzależnienie od alkoholu.

63. Co nie należy do 4A w schizofrenii – aleksytymia.

64. Pseudoomamy, otamowanie, natłok charakterystyczne dla - zespołu Kandinsky’ego-Clarembault.

65. Co może być powikłaniem alkoholizmu – alkoholowy zespół Otella.

66. Co to są kompulsje – natrętne czynności, które są uważane za bezsensowne.

67. Dysmorfofobia to – urojenia zniekształcenia ciała.

68. Opis – mutyzm, brak porozumiewania się, bezruch, negatywizm – schizofrenia katatoniczna.

69. Co to jest akatyzja – niemożność usiedzenia w miejscu.

70. Co to są omamy cenestetyczne – czuciowe (np. uczucie przechodzenia prądów)

71. Niepamięć świeża po stresującym wydarzeniu – amnezja dysocjacyjna.

72. Co należy do parasomni – lęki nocne, somnabulizm, żadne, wszystkie.plus z. elpenora-upojenie przysenne,

73. Co nie należy do parasomni – upojenie przysenne / koszmary nocne / somnabulizm / moczenie nocne / narkolepsja. (bo narkolepsja do dyssomii)

74. Co jest charakterystyczne dla hebefrenii – znaczne rozkojarzenie.

75. Domy samopomocy społecznej funkcje – opieka nad osobami z upośledzeniem umysłowym, nad pacjentami ze schizofrenią, umożliwienie nawiązywania kontaktów między pacjentami, wszystkie.

76. Co to jest myślenie życzeniowe – katatymia (wśród możliwości pozostałe kata).

77. Co jest nagłym ruchem – raptus catatonicus.

78. Stany wyjątkowe w psychiatrii – afekt patologiczny, upojenie patologiczne, upojenie przysenne.

79. Najczęstsza maska depresji – zaburzenia snu.

80. Metadon – działa dłużej niż heroina.

81. W leczeniu alkoholizmu wykorzystuje się – Campral.

82. Opis schizofrenii – w młodym wieku, bez objawów wytwórczych, postępująca, źle rokująca – prosta.

83. Co to są omamy. Odp. Omamy to są halucynacje :D

84. CO jest konieczne do wykształcenia kontaktu z pacjentem nerwicowym – słuchanie tego, co mówi / empatia / zwracanie uwagi na niewerbalne / zwracanie uwagi na zachowanie / wszystko.

85. Co to jest ADHD – zespół nieuwagi z nadruchliwością i impulsywnoscia.

86. Złudzenia Sandera należą do złudzeń – geometrycznych.1. ZŁUDZENIA FIZJOLOGICZNE - podlegają ocenie krytycznej

a. złudzenia geometryczne - uwarunkowane strukturą spostrzeganego przedmiotu

złudzenie Sandera - jeżeli jeden z rysunków dwóch kół jednakowej wielkości otoczyć pierścieniem kół małychh, a drugi kół dużych, to te dwa jednakowe koła wydają się nierówne - pierwsze większe od drugiego;

złudzenie Zollnera - występuje po przecięciu linii równoległych skośnymi odcinkami;

b. złudzenia uwarunkowane przez nastawienie (podanie informacji, emocje)

2. ZŁUDZENIA PSYCHOPATOLOGICZNE (illusiones) - zniekształcone spostrzeżenia, których chory nie koryguje, mimo dowodów błędności87. Dziecko z głębokim upośledzeniem umysłowym, czyli - <20 .="" font="">

88. Kto nie może zgłosić wniosku o leczenie psychiatryczne w szpitalu – bliscy znajomi.

89. Żeby zdiagnozować rzetelnie otępienie trzeba wg ICD-10 – min. 6 miesięcy.

90. Co to jest przeniesienie – przeniesienie na terapeutę uczuć, które dawniej odczuwał do kogoś.

91. Niepamięć wydarzeń świeżych bez uszkodzenia mózgu to - może chodzi o ekmnezję? (niepamiętamy rzeczy niedawnych o bardzo dobrze rzeczy dawne - charaktersytyczne dla zespołów amnestycznych…)

92. Co nie należy do objawów złośliwego zespołu poneuroleptycznego - spadek napięcia mięśniowego (była wymieniona tachykardia, zaburzenia świadomości)

34. Który lek nie należy do normotymików - lamotrygina/kw. walproinowy/klomipramina/ ....

94. Czym się charakteryzuje schizofrenia rezydualna - dominuje wycofanie, osłabiona zdolność myślenia, wszystkie - w rezydualnej w pewnym momencie dochodzi do znacznego nasileani sie objawów negatywnych, a w prostej są one od poczatku na stałym poziomie.Najrzadszy typ schizofrenii.

Pacjent mówi że ma wrażenie "że ktoś zabiera /wkłada myśli do jego głowy ".20101. kwetiapina leczenie : schizofrenii


2. rozkojarzenie wystepuje w : schizofrenii


rozkojarzenie to: złożone zaburzenie struktury i funkcji myślenia, w którym elementy niekomunikatywności, paralogiczności i nieskładności powodują, iż wypowiedzi chorego stają się mało zrozumiałe lub niezrozumiałe i są typowe dla schizofrenii. „sałata słowna”,neologizmy, gonitwa myśli


3. czego nie ma w typowym obrazie manii: omamy wzrokowe


4. co nie jest maską depresji: bezsenność(najczęściej) ,lęk, kompulsje-wszystkie są


5. maski depresji: zab.snu,lekowe,ból nerwu V( zespoły bólowe)


6. w ostrej halucynozie: omamy słuchowe, urojenia prześladowcze - efektem haluconawania są urojenia prześladowcze


7. zdanie nieprawdziwe o schizofrenii prostej: wystepują urojenia prześladowcze i omamy wzrokowe i pseudoomamy


8.do objawów pozytywnych(wytwórczych) schizofrenii należą:urojenia i omamy


9. osiowe objawy schizofrenii (negatywne) wybrać z podanych zestawów: omamy,urojenia,autyzm,wycofanie


10. najczęstsza postać schizofrenii: paranoidalna


11. zespół hebefreniczny( schizofrenia zdezorganizowana)-
jej charakterystyczne cechy to stępienie lub dezorganizacja afektu, niedostosowane reakcje emocjonalne oraz chaotyczne, bezcelowe i niespójne zachowanie lub myślenie,


12.co nie występuje w schizofrenii paranoidalnej: echo myśli - występuje !


13. kiedy rozpoznajemy głębokie upośledzenie umysłowe: 20,35,...-poniżej 20


14. Opis zespołu Munchausena-wybrać: sugestywność objawów,symulowanie choroby,...


15. skala nasilenia depresji hamiltona


16. Przy tym oznaczaniu stężeń w surowicy była jeszcze dopisana olanzapina????


symulowanie objawów choroby w celu wyłudzenia wykonania badań etc... - jest to: do wyboru m.in.z.Munchausena, ch. Ekboma (nie, boto jest urojenie choroby pasożytniczej)


17. do formalnych zaburzen myslenia (Zaburzenia toku) nie nalezy: urojenia ,mysli nadwartosciowe,perseweracje ,mutyzme)a i b


18. fizjologiczne zmiany snu u osob w wieku podeszlym:a)spłycenie snu,b)skrócenie,c)nadmierna sennosc w ciagu dniad) wszystkie ?????? wszystkie


19. opis osobowości dyssocjalnej- rozerwanie związku między świadomością, tożsamością, wrażeniami np. w hipnozie, osobowość mnoga,


19. ze 2 pytania dot. Olanzapiny


20. Rozszczepienie to...rozpad struktury osobowości


21. Opis pacjenta na izbie , halucynacje i urojenia, dezorientacja w czasie i miejscu, pobudzenie, nasila się nocą: majaczenie


22. kto ma obowiązek pomóc lekarzowi w użyciu przymusu bezpośredniego:
-pogotowie
-straz pożarna
-policja
-a ,b,c tak zgodnie z tym co napisane jest w ‘prawnym rozdziale ksiazki’
- nikt z nich


23. Który lek nie jest neuroleptykiem: trazodon


24. Który lek nie jest neuroleptykiem: mirtazapina


25. Co nie należy do zaburzeń czynności poznawczych.


26. Co należy do zaburzeń czynności poznawczych.


27. terapia oparta na ruchu,głownie na tancu to:choreoterapia


28. Osobowość zależna charakteryzują:
A obawa przed opuszczeniem przez bliskich,podporzadkowanie własnych potrzeb potrzebom innych,nie branie odpowiedzialnosci za wlasne zycie


30. Zespół Otella-urojenie niewiernoście


31. Cechą wspólną halucynacji, pseudohalucynacji i halucynoidów jest...zaburzenie spostrzegania


32. Natłok myśli to: (nie gonitwa myśli)
a. mutyzm
b. mantyzm* - natłok obcych myśli, chory ma myśli które identyfikuje jako nieswoje, obce
c.


33. Dysmorfofobia to: odmiana hipochondrii, możemy pod to podciągnąć? zaabsorbowanie domniemanym zniekształceniem ciała lub przesadne przeżywanie jakiegoś kosmetycznego defektu


34. Rozkojarzenie jest typowe dla...SCHIZOFRENI


35. Stany nagłe w psychiatrii


36. zesp. Alzheimera- najczęstsze otępienie pierwotne


37. z konopii indyjskich- kanabinole


38. co podać w zespole korsakowa: tiaminę,Mg i K


39. schizofrenia prosta: nie ma omamów i urojeń, postępuje wolno, źle rokuje (bez objawów pozytywnych)


40. opis objawów: niska samoocena swojego wyglądu, niechęć do jedzenia- anoreksja


41. do rozpoznania anoreksji: BMI


42. deja vu , deja vecu to: zaburzenia pamieci


43. Do zaburzeń spostrzegania należą: akozmaty i wrażenia, omamy, złudzenia, iluzje, pseudoomamy, halucynoidy


44. osobowość dyssocjalna=antysocjalna (najczęstsza w samobójstwie)


45. pacjenta bez zgody można przyjąc do zakładu- gdy bezpośrednio zagraża swojemu życiu


46. do funkcji poznawczych nie należą-emocje


47. wesołkowatość=moria


48. ostra halucynoza alkoholowa to - chodzi o zespół Wernickiego-Korsakowa?
49. benzodiazepiny nie maja działania...p/bolowego


50. Lekiem z grupy SNRI jest - wenlafaksyna, (też: milnacipram, duloksetyna)


51. do objawów osiowych schizofrenii zaliczamy:


52.\


53. kwetiapina jest stosowana w...schizofrenii


54. haloperidol jest stosowany w...leczeniu manii, psychozach


55. rozszczepienie to...


56. zespół clerambualta to....urojenie zakochania(erotomania); czym innym jest Zespół Kandinskiego-Clérambaulta-
automatyzm psychiczny, składowa zespołu paranoidalnego, urojenia oddziaływania, owładnięcia, pseudohalucynacje, mantyzm (natłok obcych myśli)57. opis (nadmierna obawa przed porzuceniem przez osoby bliskie i osamotnieniem... czy coś w tym stylu)
a. osobowość zależna*


58. Cechy leku uogólnionego(wolno płynący) to wszystkie z wyjątkiem:
a. utrzymuje się co najmniej przez kilka tygodni
b. bóle głowy
c. stałe uczucie podenerwowania
d. bezsenność
e. kompulsje


59. Lęk przed publicznymi wystąpieniami, przemawianiem to:
a. agorafobia
b. fobia społeczna *
c. lęk napadowy
d.


60. Co nie należy do zaburzeń dysocjacyjnych
a. osobowość mnoga
b.opętanie
c. trans
d. zespół Gansera
e. zesp. Fragoli* - Zespół Fregoliego – rzadkie zaburzenie urojeniowe, polegające na przekonaniu chorego, że różne osoby, które spotyka to w rzeczywistości jedna i ta sama osoba zmieniająca swój wizerunek. Zwykle wiąże się z urojeniami prześladowania.


61. Wg klasyfikacji ICD-10 zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne należą do zaburzeń
a. afektywnych
b. nerwicowych*
c.
d.


62. Haloperidol sotsowany w :
a) depresji
b) schozofrenii *


63. Przeciwskazaniem do podania TLPD jest
- jaskra, przerost prostaty, zab rytmu, niedoczynn tarczycy, addison


64. Głębokie upośledzenie: IQ<20 font="">
lekkie 69-55
umiarkowane 54-35
znaczne 34-20
glebokie <20 font="">


65. bezwzględnym przeciwskazaniem do podania TLPD jest
a otyłość
b zawał m sercowego


66. Stężenia w surowicy sprawdzamy przy leczeniu:
lit
kwas walproinowy
karbamazepina a tu chyba wszystko??? w książce też jest podany optymalny poziom karbamazepiny w surowicy (tak samo jak dla litu i walproinianów) więc chyba sprawdzamy poziom wszystkich


67. Zuklopentiksol stosowany w leczeniu:
a
b schizofrenii (+ mania)
c
d


68. Ryzyko zachorowania na schizofrenię:
a. 1%
b. 10%
c. 15%
d. 25%


69. Sublimacja to: uwznioslenie, mech obronny osobowosci, skierowanie energii libido ku obiektom nieseksualnym- nauce np :)


70. Twórca teorii dopaminowej schizofrenii: A. Beck, B. Carlsson (to dobre), C. Freud, D. Kempiński


2009

 1. Skala depresji - hamiltona
 2. Najczęstsze skutki uboczne benzodiazepin - sedacja, zawroty głowy, osłabienie, ataksja, niepamięć następcza. W przedawkowania: zamazana mowa, zab.koordynacji ruchowej, oczopląs, zab. przytomności, zab. ośrodka oddechowego
 3. Który lek jest p/depresyjny
 4. Który to atypowy neuroleptyk - kwetiapina, olanzapina, klozapina, rizperidon, sertindol, ziprasidon, amisulrpryd, aripiprazol
 5. Agranulocytoza- najczęstsze dzialanie uboczne jakiego leku? klozapina, leukopenia tez po kwetiapinie
 6. Suchość w jamie ustnej i - skutki uboczne czego? - hydroksyzynka, też neuroleptyki (kwetiapina tez)
 7. Dopasować lek do stanu – 1c
 8. Co nie należy do zaburzeń spostrzegania? emocje
 9. Co należy do zaburzeń formy myślenia?
 10. O użyciu przymusu bezpośredniego decyduje – lekarz.
 11. Która ustawa reguluje przymus – o ochronie zdrowia psychicznego
 12. Z. Picka- otep czol-skr trzecia co do czestosci,
 13. Rozpoznanie schizofrenii można postawić po obserwacji przez: 2 tyg., 3 miesiące, 0,5roku, rok?conajmniej 1 miesiąc
 14. Osobowość anankastyczna, schizofreniczna – kilka pytań o osobowości
 15. Z. Aspergera - zespół podobny do autyzmu, ale bez zaburzeń mowy i z normalnym poziomem intelektualnym. rozpoznanie stawia się od wieku przedszkolnego
 16. Klaustrofobia to lek przed zamknieta przestrzenia
 17. Anoreksja - spadek o 15% m.c.
 18. Wrażenia robaków na skórze – po kokainie robaczki kokainowe, objaw Mangana, z Ekboma (w Ekbomie robaczki pod skórą sobie pełzają)
 19. Formy przymusu bezpośredniego leki, pasy, izolacja, przytrzymanie
 20. Halucynoidy to zaburzenia spostrzegania, brak bodzca zewnetrznego, krytycyzm zachowany, i sad realizujacy prawidlowy- napady czesciowe proste i czesciowe zlozone w padaczce
 21. Do zaburzeń ilościowych/jakościowych świadomości należy/ nie należy

ilosciowe sennosc patol (somnolentia), stan przedspiaczkowy, spiaczka,

jakosciowe- przymglenie, zmącenie , na pograniczu tych dwoch zwezenie

 1. Salata słowna” charakterystyczna dla – schizofrenii schizofazja, plecie niewiadomoco
 2. Ambitendencja/ ambiwalencja + zaburzenia asocjacji + autyzm + afekt tępy = schizofrenia
 3. Z. Cotarda - urojenia nihilistyczne - znikające organy, rozpodanie ciała itp...
 4. Co jest zaburzeniem fazy nREM/REM i do czego należy; - RBD =REM sleep behaviour disorder,

często po 50 roku życia, w trakcie fazy REM, miotanie się w łóżku, szarpanie, bardzo żywe marzenia senne, niebezpiecznie spać z takim osobnikiem bo można nieźle oberwać.Mija REM, mijają ruchy.W trakcie zasypiania - zaburzenie Zespół niespokojnych nóg - RLS (pieczenie, mrowienie w łydkach) - zawsze oznaczyć poziom żelaza we krwi! ferrytyny! (wtedy wtorny RLS). Jeśli idiopatyczny to leczymy lewodopa. Nie mylić z miokloniami hipnagogicznymi, czyli nagłymi zrywami w trakcie zasypiania :) 1. co to są parasomnie - Somnomnomnombulizm (inaczej lunatyzm), zab.odzywiania związane ze snem, lęki nocne, RBD, koszmary senne
 2. z. Otella - chorobliwa zazdrość
 3. Z. Kleina Levina

Zespół Kleinego-Levina – zespół objawów, na który składają się napady żarłoczności (hiperfagia) i pobudzenia seksualnego z naprzemiennie występującymi okresami nadmiernej senności. Zespół dotyczy głównie chłopców w okresie dorastania. Spanie jedzenie i sex? :):):)

 1. Z. Diogenesa - starsze osoby, zbieracze wszystkiego
 2. Z. Gansera - wyglada jak symulacja (rażąca ne znajomość ogólnie przyjętych faktów, klucz wkładany odwrotnie)
 3. Rozpoznanie depresji - min 2 tygodnie
 4. Obj. osiowe manii - kliniczne podwyższenie nastroju, podwyższenie napędu psychoruchowego aż do szału maniakalnego, obniżone zapotrzebowanie na sen (chorzy mogą dobrze, długo funkcjonować bez snu bez widocznych objawów). Znacząco podnosi się próg wytrzymałości na ból. Samopoczucie chorego jest przerażająco „świetne”. Po wyjściu z manii organizm jest bardzo rozregulowany wskutek przeciążenia organizm, zaburzenia emocjonalne-ilościowe (napór uczuć, większa ilość) pojawia się euforia (dominuje poczucie szczęścia, nie zawsze; dysforia (nastrój gniewny - zawsze). Lęk jest nietypowy, urojenia wielkościowe – poczucie wyjątkowości, czasem urojenia posłannictwa. Zdarzają się też urojenia prześladowcze, (wydaje się, że świat staje przeciw choremu), brak krytycyzmu, urojenia trwają krótko,
 5. Postacie schizofrenii
 6. Wg ICD: schizofrenia/ mania/ depresja – rozpoznanie
 7. Schizofrenia 4xA (asocjacja myślenia, afekt, autyzm, ambitendencja) - a trzeba było wybrać co należy/ nie należy
 8. P/w do elektrowstrząsow: nie ma przeciwwskazań! są tylko czynniki ryzyka
 9. Co należy do zaburzeń spostrzegania; uwagi; myślenia(tu podpodziały: toku, formy itp.)2008

1.jakie choroby mają tło genetyczne - schizofrenia hebefreniczna CHAD....

2.leki normotymiczne który doń nie należy? –

lit walproinowy

karbamazepina

lamotrygina

jakiś zolam

3. neuroleptyki które są atypowe? aripiprazol, amis, ola,kwe,risp, sertindol, ziprasidon, klozapina

4. który najczęściej zwiększa masę ciała?

risperidon

pernazyna

promazyna

olanzapina

arypiprazol

5.leczenie lekkiej depresji – fluoksetyna zuklopentiksol

6. leczenie................................w odp pary leków a w ost że wszystkie

7.

8.

9.

10. przeniesienie – dotyczy przeniesienia uczuć na lekarza podczas psychoterapii

11.objaw echa w katatonii

12. objaw kręcenia pigułek –choroba Parkinsona i w majaczeniu drzennym

ta bo liczenia pieniedzy

13.do impulsywności nie należą –

poriomania - (dromomania) - popęd do włóczęgi i bezustannej podróży. Takie zachowanie może być spowodowane chęcią uniknięcia konfliktów służbowych lub prywatnych.

Wystąpienie poriomanii może być spowodowane zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, schizofrenią lub innymi zaburzenimi psychicznymi jak na przykład otępienie. Częste przypadki poriomanii stwierdzono także u dzieci oraz młodzieży w okresie dojrzewania i może to prowadzić do ucieczek z domu bez żadnego specyficznego powodu. Szczególnie znane są przypadki tego zaburzenia u osób cierpiących na chorobę Alzheimera.

W większości wypadków osoby cierpiące na poriomanię nie są w stanie rzeczowo wyjaśnić przyczyn swoich wycieczek. Przeważająca część chorych w czasie swoich podróży odczuwa lęk i tęsknotę za domem, jednakże osoby te nie są w stanie dobrowolnie wrócić do domu.

Poriomanii nie należy mylić z chorobliwą żądzą przygód, ciekawością świata czy z włóczęgostwem, jako że osoby cierpiące na tę chorobę decyzje o wyjeździe podejmują mając ograniczoną świadomość swoich czynówparagnomen - polegające na nieoczekiwanym wykonaniu jakiejś niezwykłej i nieprzewidzianej czynności na tle uprzedniego, spokojnego zachowania się choregocharakteropatia padaczkowa - Zmiany osobowości występujące u niektórych chorych na padaczkę, szczególnie często przy padaczce skroniowej. Wyrażają się one w rozwlekłości wysławiania, w zalegiwaniu myśli i stanów uczuciowych, w nadmiernej drobiazgowości w mowie i w działaniu w "przylepności" polegającej na osłabieniu zdolności do zmiany tematu myślenia lub wykonywanej czynności nad inną, w nadmiernej pobożności, w stanach dysforii, w skłonności do gniewu i agresji, mściwości, zazdrości i skłonności do egzaltacji.14 Lęk w depresji wybierz fałszywe

stale się utrzymuje

jest w głowie

jest falowy

napady paniki

15. chory sądzi że otoczenie zna jego myśli

paranoidalny a nie to czasem? też myślę że to

paranoiczny

16.rozpoznanie otępienia wg klasyfikacji ICD musi trwać ona co najmniej

1 rok

0,5 roku

17. Niepamięć świeża, po stresowym wydarzeniu, bez uszkodzenia ounu

amnezja dysocjacyjna

da Costy

Dhat

psychalgia

18. Urojenia w depresji

grzeszności i winy

upośledzenia

zubożenia

nicości

wszysko

19. Cechy charakterystyczne otępienia to wszystkie oprócz – zaburzona świadomość bo swiadomosc jest jasna!

20.Złudzenia Sandlera – geometryczne i zollnera tez

21. Terapia tańcem to – choreoterapia

22. depresja poronna odp: depresja poronna=depresja maskowana

depresja słabo wyrażona to?

po porodzie

żadna

23. Skróty chorób podane które nie są psychiatryczne?

TIA

chad

PTSD

24. Odp wybierz poprawną wydaje mi się, że F) chyba dobrze Ci się wydaje, tez obstawiam f

ADHD

COD

CHAJ

CHAD

koenzym A

25. Dysmorfofobia to urojenie, że ma się zdeformowaną twarz, nie należy do fobii

urojenie depresyjne to?

lęk przed brzydotą

fobia

26.Do zaburzenia myślenia nie należy – bleblubla, potwierdzam tak było

27. Do zaburzeń czynności poznawczych nie należy –

uwaga

pamięć

spostrzeganie

emocje

27. pierwszym kto wymyślił termin samobójstwo był

Albrecht Durer

Durnheim który ok?

Durkheim

28.Osłupienie nie występuje w

depresja

schizofrenia hebefreniczna

29.Do objawów pozytywnych w schizofrenii nie należy: 1 obj podany co nir jes

30. Test psychologiczny jest - wystandaryzowany czy coś

31. iluzje to:

inaczej halucynoidy

zawsze towarzyszą chorobie psychicznej

nie zawsze -//-

32. Cechy uwagi

trwałość

przejrzystosc

zakres

wszysko

33.Napad paniki – przyspieszone tętno itp.

34.co nie jest charakterystyczne dla NMS – spadek napięcia ciała bo są wzrost nam miesni, zab swiadomosci, obj wege wzrtost temp, wzrost cpk

35. osiowe objawy w schizofreni

autyzm

36. do objawów negat należy

wycofanie w swój świat

ambitendencja

36. powstrzyma nie od jedzenia itp. – anoreksja

37. test PNNS

ocena objawów pozytywnych i negatywnych

chorbę afektywną

depresja

38. maska najczęstsza to bezsenność

39. kto po raz pierwszy użył stwierdzenia schizofrenia – Bleuer

40. Z Otella zazdrości

41. coś w odp było było kiedyś takie pytanie, o poraż postęp, że badamy pmr i krew bo to kiła

porażenie postępujące

42........................leczymy – psychoterapią + farmakoterapią yyy tak.

43.Stopień UU umiarkowany 54-35

44. keraunofobia – lęk przed piorunami i burzą

45. Zespół hipoglikemiczny

46. osobowość zależna – opis

47. osobowość anankastyczna – opis

49. jak ktoś zrobi plagiat to jest to:

ekmnezja

kryptomnezja (podświadomy plagiat)

50.jak pacjent udaje żeby mieć korzyści to

metasymulacja

agrawacja

51. Konfabulacje to

rzekome wspomnienia

urojenia zafałszowane

52. co to są leki MAO – są to przeciwdepresyjne

53. jakie otępienie jest najczęstsze? – Alzheimer

54. jakie otępienie jest pierwotne? – Alzheimer i Huntington, parkinson i pick

55. Acoasmata – omamy słuchowe

56. Typowe objawy dla katatonii – objaw echa

57.Zespół apatyczno – abuliczny – w uszkodzeniu czołowych płatów sklepistości

58. Zespół majaczeniowy rozwija się

dwie godziny po użyciu

najczęściej dwa dni po odstawieniu

59. Zamienniki/ ekwiwalent depresji to depresja maskowana

60. Bez zgody można pacjenta do szpitala dać wg jakiej ustawy? o ochronie zdr psychicznego

61. Kto nie może zgłosić ze chory do leczenia –znajomi

64. objawy lękowe są przez chorego oceniane nadmiernie lub nieracjonalnie –

wskazują na zaburzenia nerwowe spowodowane stresem

65. IQ – wiek umysłowy/wiek zycia x 100

66. Depersonalizacja – zmiana własnej osoby

67. Wybierz nieprawdę

a. ryzyko CHAD jest takie samo u kobiet i u mężczyzn - zależy które CHAD - I częściej u mężczyzn, a CHAD u kobiet,

b. BDZ powodują zależność psychiczną ale nie fizyczną to? - BDZ powodują uzależnienie fizyczne i psychiczne, mom racje?Psycho 2011 z” dobroci serca stażystki

1. ostatnia nowelizacja Ustawy o Ochr. Zdr. Psychicznego - w którym roku? 2012 ?

2. kryteria DSM-IV dgn epizodu manii1 tyg, depresji. 2 tyg

3. kryteria rozp. PTSD - opóźniona i przedłuzona reakcja na stresujące wydarzenie wyjątkowo zagrażające, reminescencje (natrętne wspomnienia i przezywanie na nowo), poczucie odrętwienia, otępienie uczuciowe, nadmierne pobudzenie ukladu autonomicznego, okres utajenia od momentu urazu do wystąpienia objawów może sięgać 6 mcy.

4. które to fobia społeczna - agorafobia czy lęk przed mostami? pamiętam, że nie umialam się zdecydować

5. było pytanie, co się daje alkoholikom do odtrucia (disulfiram, akamprozat, naltrekson)

ad 5. diazepam - str 246.

6. chyba było pytanie o met. Gestalt - str.582met. „goracego krzesełka „ i konfrontacji z terapeutą

7. ilość członków w psychoterapii grupowej - str.579 7-13 optymalnie 9-11

8. str. 324 - te nazwiska z afektywnych były;

-J.P. Falret- nowoczesna klasyf. Ch. Afektywnych

-E. Kraepelin podstawy współczesn. Koncepcji ch. Afektywnych jako zaburzeń o przyczynach endog, i koncepcji psychozy maniakalno- depres

-J. Angst C Perris stwierdzili istotne różnice w przebiegu obu typach zaburzeń afekt, stwierdzili, ze z punktu widzenia genetycz te ch. Się różnią

9. mianseryna, mirtazapina, wenlafaksyna - mechanizm działania nsri

10. agranulocytoza - kwetiapina (a nie klozapina? czy obie?) klozapina. a wki mówi że kwetiapina nie ma tego niepożądanego;p dodatkowo kwetiapina Nie wpływa na PRL i mniejszy wzrost m.c niz po klozapinie/olanzapinie. Klozapina- najsilniejsza. mianseryna tez robi agranulocytozę

11. spadki ciśnienia - kwetiapina i risperidon (risperidon ma też tachykardie)

12. charakter lęku w depresji - długofalowy

13. były skale, ale to gdzie jest w pytaniach

14. zespół Ringela - zespół presuicydalny

15. osiowe objawy epizodu depresyjnego - obniżony nastrój, spowlonienie psychoruchowe, objawy somatyczne i wahania dobowych rytmów, lęk

16. fazy uzależnienia od alkoholu - dokładnie jak w skrypcie i była kolejność do uszeregowania: wstepna, ostrzegawcza,krytyczna, przewlekla

17. dysmorfofobia - co to jest? urojenie/ hipochondria zniekształcenie twarzy

18, jakie schorzenie ma bohater Idioty???


W Sosnowcu to tak: też stare, żeby nie było!

1. adolescencja etapy wg Blosa

podzial adolescencji wg Blosa

1. preadolescencja 11-13 rz

2. wczesna adolescencja 13-17 rz

3. środkowa wlaściwa adolescencja 17-19 rz

4. pozna adolescencja 19-22 rz

2. jaka terapia przy autyzmie: behawioralna

3. z. aspergera pewnie sie powtorzy pytanie

4. rozpoznanie anoreksji: chodzi głownie o ten spadek o 15%

5. triada w autyzmie: zab interakcji, komunikacji, zachowania

Prześlij komentarz

 1. co to jest zaburzenie schizotypowe? jak się objawia?

  OdpowiedzUsuń
 2. odsyłam do wikipedii :)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_schizotypowe

  OdpowiedzUsuń

 
Top