REKLAMA

 


Jama ustna
Afty(pleśniawki)
·małe <5mm bolesne="" font="">
okrągła nadżerka, pokryta szarobiałym wysiękiem z rumieniowatym obrzeżem
·najczęściej pierwsze 2 dekady życia
związana z gorączką, stresem, aktywacją chorob zapalnych jelit
samo ograniczające się schorzenie, goi się w ciągu paru tyg.
 Epizody- raz lub częściej w roku to nawracające aftowe zap. bł śluzowej jamy ustnej
Infekcja wirusem opryszczki (Stomatitis herpetica)
HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV) TYP 1
przekazywany z osoby na osobę- często- UWAGA-przez pocałunek ;)
·pierwotna infekcja jest przeważnie bezobjawowa, wirus przeżywa w zwojach nerwow ściany jamy ustnej(np. n. trojdzielnego)
i ulega reaktywacji pod wpływem gorączki, ekspozycji na słońce, zimno, zakażenia drog oddechowych i urazow
pojedyncze lub mnogie pęcherzyki wypełnione płynem w okolicy warg lub przedsionka nosa
·mikroskopowo-komorki zawierające kwasochłonne wtręty wirusowe, często dochodzi do fuzji sąsiadujących kom. powstają
kom. olbrzymie wielojądrowe
jeżeli zakażenie wystąpi u ludzi z obniżoną odpornością to zmiany mogą pojawić się w gardle, mózgu a także na spojówce
INFEKCJE GRZYBICZE (DROŻDŻAK BIAŁY -CANDIDA ALBICANS) KANDYDOZA -BIELNICA
objawy występują u ludzi z obniżoną odpornością, chorych na cukrzycę, niedokrwistość, stosujących przewlekłą
antybiotykoterapię i steroidoterapię, w rozsiewie nowotworowym i AIDS
·zmiany w obrębie jamy ustnej przyjmują formę białej płytki przypominającej zsiadłe mleko przylegających do błony śluzowej
- jakkolwiek ma to wyglądać :) zmiany rzekome złuszczają się i odsłaniają ziarniste rumieniowate zapalnie zmienione podłoże
w ciężkich przypadkach cała błona śluzowa może być pozbawiona nabłonka; może szerzyć się w przełyku po zastosowaniu sondy
żołądkowej
ZMIANY W OBRĘBIE JAMY USTNEJ U CHORYCH NA AIDS
bielnica, opryszczka, mięsak Kaposiego i leukoplakia włochata
mięsak Kaposiego- wieloogniskowa choroba układowa; u 50% w jamie ustnej pojawiają się plamiste przebarwienia lub
fioletowe uwypuklające się do światła guzowate masy
leukoplakia włochata- wywołana wirusem Epsteina-Barr, zlewające się plamy w dowolnym obszarze bł. śluzowej jamy ustnej o
włochatej lub pomarszczonej powierzchni będącej rezultatem pogrubienia nabłonka.
Leukoplakia (rogowacenie białe)
dobrze odgraniczone ognisko przypominające plaster lub płytkę, wywołane pogrubieniem i nieprawidłowym rogowaceniem
nabłonka paraepidermoidalnego bł. śluzowej jamy ustnej
częściej u starszych mężczyzn, lokalizuje się na czerwieni wargowej wargi dolnej oraz bł. Śluzowej policzka, podniebienia
miękkiego i twardego
obraz mikroskopowy- występuje w postaci nadmiernego rogowacenia bez wspołistniejącej dysplazji lub UWAGA ze
wspołistniejącą dysplazją, rożnicowaną z rakiem przedinwazyjnym
ściśle związana z używaniem tytoniu i drażnieniem mechanicznym (ostatnio często w zmianach wykrywa się wirusa ludzkiego
brodawczaka)
w 3-6% dochodzi do transformacji w raka płaskonabłonkowego
rożnicować należy z leukoplakią włochatą (nie dochodzi do przemiany nowotworowej), leukoplakią brodawkowatą(może być
siedliskiem raka płaskonabłonkowego), erytroplakią (częstość przemiany złośliwej większa niż 50%)
Rak jamy ustnej i języka
najczęściej rak płaskonabłonkowy
występuje u osob starszych
50% chorych umiera w ciągu 5 lat z powodu przerzutow, ktore istnieją już w momencie pierwszego rozpoznania. W momencie
rozpoznania rozsiew do regionalnych węzłow chłonnych rzadki w raku wargi, występuje w około 50% przypadkow raka języka
i w 60% przypadkow raka z dna jamy ustnej
czynniki ryzyka: leukoplakia, erytroplakia, tytoń, wirus ludzkiego brodawczaka typy 16,18,33, alkohol, długotrwałe drażnienie
głowne lokalizacje w kolejności występowania: brzeg boczny czerwieni wargowej wargi dolnej, dno jamy ustnej, boczna granica
ruchomej części języka
·zmiana wczesna =>perłowo białe ograniczone zgrubienie błony śluzowej => nowotwor może rosnąć na zewnątrz lub do środka
ulegając martwicy w centralnej części nacieku =>owrzodzenie nowotworowe
objawy kliniczne: bol, zaburzenia żucia, często bezobjawowo
GRUCZOŁY ŚLINOWE
Zapalenie ślinianek
bakteryjne wirusowe autoimmunologiczne
Często wtornie do zastoju w
przewodach wyprowadzających
spowodowanego
kamicą(sialolithialis) lub jako
wsteczna infekcja z jamy ustnej u
pacjentow odwodnionych np. po
operacji. Większość to zapalenia
ropne.
Najczęściej nagminne zap.
Przyusznic= ŚWINKA (parotitis
epidemica), przede wszystkim
zajęte ślinianki przyuszne. Wirusy
odpowiedzialne to paramiksowirus,
wirusy grypy i paragrypy. Przebiega
jako rozlane środmiąższowe
zapalenie ze znacznym obrzękiem,
naciekiem jednojądrowych kom.,
czasem z ogniskową martwicą. U
dzieci ustępuje samoistnie u
dorosłych może towarzyszyć zap.
Trzustki i jąder ;)
Zap. Przewlekłe, obustronne.
Występuje w zespole
Sjogrena( objawem jest suchość
jamy ustnej- xerostomia). Wspolne
występowanie zapalnego
powiększenia gruczołow łzowych i
ślinowych + suchość w jamie ustnej
są określane jako zespół Mikulicza.
NOWOTWORY ŚLINIANEK
·80% zajmuje śliniankę przyuszną
·występują w 60-70 r.ż., rownie często u mężczyzn i kobiet
ad. Ślinianka przyuszna
70% guzow to nowotwory łagodne ( w śliniance podżuchwowej tylko 50% to n. łagodne).
Najczęściej występuje gruczolak wielopostaciowy i trochę rzadziej gruczolakotorbielak brodawczakowaty limfatyczny (opisane
dalej). Wśrod rakow dominują guz mieszany złośliwy (tumor mixtus malignus) i rak śluzowo-naskórkowy (carcinoma
mucoepidermale) .
Gruczolak wielopostaciowy (adenoma polymorfum, tumor mixtus)
– stanowi 90% guzow łagodnych gruczołow ślinowych
wolno rosnący, dobrze odgraniczony, otorebkowany. Powoduje bolesne obrzmienie w kącie żuchwy .
– podczas badania histologicznego można wykryć wiele ognisk nacieku nowotworowego przekraczających torebkę –
niezbędny jest odpowiedni margines resekcji.
– MORFOLOGIA: kom. Nowotworowe formują przewody, gronka, cewki, pasma lub płaty. Wszystkie typy kom. w tym
nowotworze wywodzą się z kom. mioepitelialnych. Kom. nabłonkowe są przemieszane z luźną śluzakowatą tkanką
łączną podścieliska. Czasem zawierają wyspy przypominające tkankę chrzęstną. Pierwotny lub nawrotowy łagodny
guz obecny przez wiele lat (ok. 10-20) może przemienić się w guz mieszany złośliwy (tumor mixtus malignus). Zezłośliwienie
obserwuje się najczęściej w śliniance podżuchwowej .
Gruczolakotorbielak brodawczakowaty limfatyczny (cystadenoma papillare lymphomatuzm, tumor Warthin)
- występuje prawie włącznie w obrębie ślinianki przyusznej. Powstaje z heterotopowej tkanki przemieszczonej z okolicznych
ww. chłonnych w czasie embriogenezy.
- Najczęściej mała dobrze otorebkowana zmiana w przekroju guza, często widoczne są zawierające śluz szczelinowate
lub torbielowate przestrzenie.
- W obrazie mikroskopowym widoczne są dwa utkania (1) dwu lub trojwarstwowy nabłonek wyścielający szczelinowate
przestrzenie i (2) znajdująca się pod spodem dobrze zrożnicowana tkanka chłonna z ośrodkami rozmnażania.
Częstość wznow to ok. 10%. Zezłośliwienie występuje rzadko po narażeniu na promieniowanie radioaktywne.
PRZEŁYK
Dysfagia – trudności w połykaniu
Zgaga – piekący bol za mostkowy
Hematemesis – wymioty krwawe
Melena – smoliste stolce
Przepuklina rozworu przełykowego (hernia hiatus oesophagei)
- powstaje w wyniku odsunięcia się mięśnia przepony od ściany przełyku i przez tak stworzoną przestrzeń do klatki piersiowej
przeciska się rozdęty fragment żołądka .
- przepukliny dzielimy:
a) przepuklina osiowa (ześlizgowa) – stanowi 95% przepuklin rozworu przełykowego i polega na wysuwaniu się żołądka przez
przeponę.
b) Przepuklina nie osiowa (przyprzełykowa) – powstaje przez wpuklenie do klatki piersiowej
części żołądka, zazwyczaj jest to fragment krzywizny większej. Istnieje obok
prawidłowo położonego przełyku
- Objawy: zgaga, zarzucanie treści żołądkowej do jamy ustnej (objawy nasilają się przy nachyleniu ciała do przodu)
- Powikłania: owrzodzenia błony śluzowej, krwawienia, perforacja, zadzierzgnięcie, niedrożność, rzadko refluks.
Achalazja (czyli „niepowodzenie relaksacji”)
- jest to niepełny rozkurcz dolnego zwieracza przełyku w odpowiedzi na połykanie co powoduje funkcjonalną niedrożność
przełyku i w konsekwencji rozszerzenie bardziej proksymalnego odcinka przełyku.
o Głowne zaburzenie to:
1) brak perystaltyki
2) częściowa relaksacja dolnego zwieracza przełyku w momencie przełykania
3) wzmożone napięcie spoczynkowe dolnego zwieracza przełyku
OBJAWY:
dysfagia, nocne zarzucanie pokarmu, aspiracja niestrawionego pokarmu
PRZYCZYNY:
Pierwotna achalazja- utrata wewnętrznego unerwienia hamującego dolnego zwieracza przełyku i mięśni gładkich przełyku.
Mogą być za to odpowiedzialne mechanizmy autoimmunologiczne i zakażenia wirusowe.
Wtórna- choroba Chagasa- powodująca destrukcję splotow nerwowych przełyku, 12-stnicy, moczowodow i okrężnicy
POWIKŁANIA:
Zastoj treści pokarmowej może prowadzić do zapalenia i owrzodzenia bł. śluzowej przełyku.
Ryzyko rozwoju raka płaskonabłonkowego przełyku wynosi 5% (częściej w młodym wieku)
ZESPOŁ MALLORY’EGO- WEISSA
Podłużne rozdarcia przełyku w okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego to pęknięcia Mallory’ego-Weissa
·zmiany spotykane najczęściej u alkoholikow po silnych odruchach wymiotnych lub wymiotach, a także w innych chorobach
przebiegających z wymiotami
PATOGENEZA:
Zbytni rozkurcz mięśni zwieracza dolnego przełyku w momencie wymiotow oraz pękaniu połączenia przełykowo-żołądkowego
podczas wyrzucania treści pokarmowej. Jednak połowa tych chorych nie zgłasza nudności czy wymiotow co świadczy o tym, że
pęknięcia są też powodowane przez wahania ciśnienia środbrzusznego.
·75% tych pacjentow ma też przepuklinę rozworu przełykowego
·głownym objawem jest krwawienie z gornego odcinka przewodu pokarmowego
Żylaki
W przełyku łączy się trzewne krążenie jamy brzusznej z żylnym krążeniem układowym. Jeżeli przepływ przez wątrobę zostanie
utrudniony np. z powodu marskości lub innych chorob, rozwija się nadciśnienie wrotne i zaczyna się formować krążenie oboczne
między krążeniem trzewnym a układowym. Skutkiem tego jest odwrocenie przepływu krwi wrotnej, ktora płynie przez żyły
żołądka do podnabłonkowego i podśluzowkowego splotu żylnego przełyku, a następnie do żyły nieparzystej i żyły głownej
gornej. Zwiększone ciśnienie w splocie przełykowym powoduje powstanie poszerzonych krętych naczyń zwanych żylakami.
Żylaki rozwijają się u 5-15% pacjentow z marskością wątroby w ciągu roku. Żylaki znajdują się w błonie podśluzowej dystalnego
odcinka przełyku i proksymalnego odcinka żołądka.
Pęknięcie takiego żylaka to przyczyna masywnego krwawienia, a także podbiegnięć krwawych w ścianie przełyku.
Żylaki nie dają objawow klinicznych do chwili pęknięcia. Czasem wywołują krwiste wymioty.
Przyczyny inicjujące pękniecie żylakow: bezobjawowa nadżerka błony śluzowej pokrywającej żylak, zwiększenie ciśnienia w
skrajnie rozdętych żylakach i wymioty.
U płowy pacjentow stwierdza się raka wątrobokomorkowego co świadczy o tym rozrost guza zwiększające upośledzenie
wątroby, zwiększa też ryzyko pęknięcia żylakow.
Leczenie:
·50% krwawień może ustąpić samoistnie
·w pozostałych przypadkach konieczne są iniekcje czynnikow krzepnięcia powodujące obliteracje żylakow (sclerotherapia) lub
tamponada balonowa.
Podczas pierwszego epizodu krwawienia umiera 20-30% pacjentow.
ZAPALENIE PRZEŁYKU
Przyczyny:
·długotrwała obecność sondy w żołądku
·mocznica
·spożywanie żrących i drażniących substancji
·radioterapia
·chemioterapia
·refluks przełyku
Czynniki wywołujące refluks:
·obniżenie skuteczności mechanizmow zapobiegających zarzucaniu treści żołądkowej
·obecność przepukliny rozworu przełykowego
·wzrost objętości żołądka zwiększający objętość zarzucanego materiału
·upośledzenie zdolności regeneracyjnej błony śluzowej przełyku przez długotrwałą ekspozycję na treść żołądkową
Histologiczny obraz niepowikłanego refluksowego zapalenia przełyku to:
1. Obecność eozynofilow a czasem także neutrofilow w obrębie nabłonka (neutrofile są markerami bardzo ciężkiego
uszkodzenia bony śluzowej przełyku)
2. Hiperplazja warstwy podstawnej
3. Wydłużenie brodawek blaszki właściwej
Objawy kliniczne:
·Zgaga + kwaśny smak w ustach
·Silny bol w klatce piersiowej naśladujący zawał serca
Nasilenie objawow klinicznych nie jest związane z obecnością i stopniem nasilenia zmian anatomicznych w przełyku.
Refluksowe zapalenie przełyku występuje głownie powyżej 40 r.ż. Może prowadzić do przełyku Barretta, z ktorym wiąże się
zwiększenie ryzyka choroby nowotworowej.
Przełyk Barretta
Jest to zastąpienie normalnego wielowarstwowego nabłonka płaskiego bł. śluzowej dystalnego odcinka przełyku przez
metaplastyczny cylindryczny nabłonek zawierający kom. śluzowej.
Jest to powikłanie długo trwającego refluksu żołądkowo przełykowego.
Mechanizm: przedłużający się refluks prowadzi do powstania zapalenia i owrzodzeń nabłonka. Gojenie powoduje rozplem
komorek pnia i odbudowe nabłonka. Jednak z powodu refluksu w dystalnym przełyku jest zbyt niskie pH i komorki rożnicują się
w kierunku cylindrycznego nabłonka gruczołowego, ponieważ jest on bardziej odporny na zarzucaną treść żołądkową.
Mężczyźni chorują cztery razy częściej niż kobiety.
Rasa biała choruje częściej
Może występować w rodzinie
Przełyk Barretta zwiększa 30-40 razy ryzyko rozwoju raka gruczołowego przełyku
Morfologia:
·Łososiowo-rożowa aksamitna bł. śluzowa leżąca pomiędzy gładką blado-rożową bł. przełyku i jasno brązową bł. śluzową żołądka
.
·Obraz mikroskopowy
– metaplastyczny nabłonek cylindryczny.
– Bł. śluzowa ma formę ogniskową z rożnorodnym obrazem mikroskopowym w poszczegolnych
ogniskach, do tego trzeba powtorzyć biopsję przed ostateczną diagnozą.
– Szczegolnie ważne jest rozpoznanie dysplazji, ktora może być prekursorem raka.
Rak przełyku
Wyrożniamy 2 typy histologiczne: raka płaskonabłonkowego i gruczołowego. 90% stanowi rak płaskonabłonkowy. Rak
gruczołowy jest związany z przełykiem Barretta i obecnie zachorowalność na niego wzrasta a w USA może być większa niż na rak
plaskonablonkowego.
Występuje po 50 r.ż., mężczyźni do kobiet chorują jak 3:1
Rak gruczołowy jest częstszy u rasy białej, a rak płaskonabłonkowy u rasy czarnej
Czynniki ryzyka:
Choroby przełyku: długotrwałe zapalenie przełyku, achalazja, zespoł Plummer-Vinsona ( pierścieniowe zwężenie przełyku, niedokrwistość
mikrocytarna, zapalenie języka)
Styl życia: picie alkoholu, tytoń
Dieta: niedobory wit.( A, C, B1, B2, B6), niedobory pierwiastkow śladowych (cynku, molibdenu), skażenie grzybicze artykułow
żywnościowych), duża zawartość azotynow/nitrozamin
Predyspozycje genetyczne: modzelowatość (nadmierne rogowacenie skory dłoni i stop)
Zakażenie wirusem brodawczaka
Gen TP53 jest nieprawidłowy w prawie 50% przypadkow raka płaskonabłonkowego
Morfologia:
1. Rak płaskonabłonkowy – zazwyczaj jest poprzedzony długotrwałą dysplazją nabłonka bł. śluzowej, ktora przechodzi w
raka przed inwazyjnego a dalej w inwazyjnego. Wczesna zmiana to małe szaro-białe zgrubienie, ktore stopniowo zmienia
się w guz o charakterze: (1) polipowatego guza rosnącego do światła. (2) owrzodzenia nowotworowego drążącego i
wywołującego uszkodzenie drog oddechowych, aorty lub innych struktur. (3) rozlanego środściennego nacieku.
Położenie: 20% rakow rozwija się w odcinku szyjnym i gornej części odcinka piersiowego, 50% w 1/3 środkowej, 30% w dolnej,
trzeciej części
2. Rak gruczołowy: lokalizuje się w dystalnej 1/3 przełyku. W obrazie mikroskopowym jest to nowotwor gruczołowy wytwarzający
śluz.
Objawy kliniczne: poźne objawy dysfagii oraz niedrożności, utrata masy ciała, jadłowstręt, zmęczenie, bol związany z
przełykaniem.
Do rozpoznania potrzebne jest badanie endoskopowe i biopsja. Jeżeli rak przełyku zostanie wykryty gdy naciek nowotworowy
jest ograniczony tylko do błony śluzowej to stwarza to możliwość leczenia chirurgicznego.
Żołądek
Przewlekłe zapalenie żołądka (gastritis chronica)
Def. : Przewlekły naciek zapalny w bł. śluzowej mogący prowadzić do jej zaniku i metaplazy.
Patogeneza:
·Helicobakter pylori (nieinwazyjna, nie wytwarzająca przetrwalnikow, gram-ujemna pałeczka. Zapalenie żołądka rozwija się w
skutek łącznego wpływu enzymow, toksyn bakteryjnych oraz uwalnianych szkodliwych zw. chemicznych z neutrofilow.
·Autoimmunolgiczne zap. żołądka – powstaje w wyniku działania przeciwciał przeciwko komorkom gruczołow żołądkowych. Co
prowadzi do destrukcji gruczołow i zaniku bł. śluzowej ze wspoł istniejącym spadkiem wytwarzania kwasu i czynnika wewnętrznego.
Rezultatem tego jest niedokrwistość złośliwa (anemia pernicosa). Ta postać zap. żołądka występuje najczęściej w Skandynawii.
Morfologia: naciek zapalny w blaszce właściwej składa się z limfoctow, kom. plazmatycznych oraz czasami z neutrofilow. Może
towarzyszyć ubytek gruczołow i zanik bł. śluzowej. Dodatkowe zmiany to: metaplazja jelitowa polegająca na zastąpieniu
nabłonka żołądkowego przez nabłonek cylindryczny i komorki śluzowe typowe dla jelita. H. Pylori wywołuje rownież w bł.
śluzowej wtorną proliferację tk. limfatycznej, ktora może być prekursorem chłoniaka żołądka.
Objawy kliniczne: odczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, nudności, wymioty, a w autoimmunologicznym zap. żołądka
hipochlorhydria lub achlorhydria (zmniejszenie stężenia kwasu solnego) i hipergastrinemia.
Długotrwałe ryzyko rozwoju raka żołądka u osob z przewlekłym zapaleniem wywołanym przez H. pylori jest 5-krotnie wyższe w
porownaniu z populacją ogolną. W zap. autoimmunologicznym ryzyko raka wynosi 2-4% .
Ostre zapalenie żołądka (gastritis acuta)
Jest to ostry proces zapalny w bł. śluzowej zazwyczaj przemijający. Mogą towarzyszyć krwotoki z bł. śluzowej. W cięższych
przypadkach, nadżerki.
Patogeneza nie jest do końca poznania, ale ostre zapalenie jest często związane z :
·Z intensywnym leczeniem NLPZ’ami zwłaszcza aspiryną.
·Nadużywaniem alkoholu i papierosow.
·Chemioterapią nowotworową, mocznicą.
·Infekcjami układowymi np. salmonellozą.
·Znacznym stresem (np. uraz, oparzenie, zabiegi chirurgiczne.
·Niedokrwieniem i wstrząsem.
·Urazem mechanicznym np. sondą żołądkową.
Morfologia: obrzęki, nacieki zapalne, złożone z neutrofilow i komorek przewlekłego nacieku zapalnego. Ostre zapalenie może
zakończyć się w ciągu kilku dni całkowitą odbudową normalnej błony śluzowej, jeżeli działanie czynnika szkodliwego było
krotkotrwałe.
Objawy kliniczne: bezobjawowe lub nieswoisty bol w nadbrzuszu, nudności, wymioty, krwiste wymioty, smoliste stolce oraz
potencjalnie śmiertelna utrata krwi. Ostre zapalenie żołądka z towarzyszącym krwawieniem rozwija się u 25% osob z
reumatoidalnym zapaleniem stawow zażywających codziennie aspirynę.
WRZOD TRAWIENNY
Owrzodzenie – ubytek błony śluzowej przewodu pokarmowego rozciągający się do błony podśluzowej lub głębiej.
Nadżerka – ubytek wyłącznie w obrębie nabłonka bł. śluzowej.
Wrzod trawienny jest przewlekłą, najczęściej pojedynczą zmianą, ktora występuje w każdej części p. pokarmowego narażonego
na agresywne działanie kwaśnego soku trawiennego.
98% wrzodow występuje w pierwszym odcinku dwunastnicy lub w żołądku. 4 razy częściej w dwunastnicy.
Epidemiologia: okresowo ustępująca, nawrotowa zmiana występująca najczęściej w średnim wieku. Wrzod dwunastnicy jest
częstszy u pacjentow z marskością alkoholową wątroby, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, przewlekłą niewydolnością nerek
i nadczynnością przytarczyc. W obu ostatnich schorzeniach hiperkalcemia stymuluje wydzielanie gastryny, a tym samym
sekrecję kwasu solnego.
Patogeneza: Wrzod trawienny jest wywołany brakiem rownowagi między mechanizmami obronnymi śluzowki żołądkowodwunastniczej,
a działającymi na nią agresywnymi czynnikami.
Mechanizmy obronne Uszkadzające czynniki
·wydzielanie śluzu przez kom. nabłonkowe
·wydzielanie dwuwęglannu z wytworzeniem buforowanego
mikrośrodowiska na powierzchni błony śluzowej
·sekrecja płynu zawierającego kwas i pepsynę przez
dołeczki żołądkowe w formie strumieni przenikających
warstwę śluzu bez pośredniego kontaktu z powierzchniowymi
kom. nabłonkowymi
·szybka regeneracja kom. nabłonkowych
·silny śluzowkowy przepływ krwi
·prostaglantyny utrzymujące śluzowkowy przepływ
krwi
·H. pylori, NLPZ (głowna przyczyna choroby wrzodowej
u pacjentow bez infakcji H. pylori, hamują syntezę
śluzowkowych prostaglandyn co zwiększa sekrecje kw.
solnego i redukuje produkcję dwuwęglanu i śluzu. Niektore
NLPZ mogą penetrować do komorek i je uszkadzać,
osłabiają też angiogeneze co utrudnia gojenie
wrzodu), aspiryna, papierosy, alkohol, zaburzenia regulacji
sekrecji kwasu i pepsyny, zespoł Zollingera-Ellisona
(nadmiar gastryny prowadzi do nadmiaru kw. żołądkowego)
·H. pylori, ktory wywołuje intensywną reakcję zapalną i immunologiczną. Zwiększa wydz. prozapalnych cytokin: IL-1, IL-6, TNF,
IL-8.
·Wydziela ureazę, ktora rozkłada mocznik na toksyczne komponenty takie jak chlorek amonu i monochloramina. Wytwarza także
fosfolipazę, ktora niszczy kom. nabłonka powierzchniowego.
·Uszkadzające działanie ma także toksyna wakuolizująca (VacA) i toksyna CagA
·H. pyloris zwiększa sekrecję kw. żołądkowego i osłabia wytwarzanie dwuwęglanu w dwunastnicy co prowadzi do metaplazja żołądkowej
w dwunastnicy.
·Wywołuje silną reakcję immunologiczną limfocyty B ulegają agregacji tworząc grudki chłonne.
Morfologia:
Wrzod ma kształt zaokrąglonego ostro ograniczonego krateru o średnicy ok. 2-4 cm. Wrzody dwunastnicy są mniejsze niż w
żołądku. W dwunastnicy lokalizują się na przedniej i tylniej ścianie jej części pierwszej, w żołądku na krzywiźnie mniejszej. W
przewlekłym owrzodzeniu wyrożnia się cztery warstwy: (1) w obrębie dna cienka warstwa martwicza. (2) leżąca pod spodem
warstwa aktywnego nieswoistego nacieku zapalnego. (3) ziarnina zapalna (4) najgłębiej położona włoknisto-kolagenowa blizna .
Objawy kliniczne:
Piekący, rozlany bol w nadbrzuszu, krwawienie, perforacja, bol nasila się w nocy, zmniejsza się po zastosowaniu zasad lub
zjedzeniu posiłku.
Przemiana w zmianę złośliwą nie występuje we wrzodzie dwunastnicy, a we wrzodzie żołądka jest bardzo rzadka.
OSTRE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA
Najczęściej zmiana wieloogniskowa zlokalizowana prawie wyłącznie w żołądku. Może wystąpić po ciężkim stresie jest to wtedy
wrzod wstrząsowy. Przyczyny powstania wrzodu wstrząsu:
Ciężki uraz, rozległe zabiegi chirurgiczne, posocznica, ciężkie schorzenia rożnego typu
Rozległe oparzenia (wrzod Curlinga)
Urazowe lub techniczne uszkodzenie OUN lub krwawienia środmozgowe (wrzod Cushinga)
Przewlekłe stosowanie lekow podrażniających śluzowkę żołądka, zwłaszcza NLPZ i kortykosteroidow
Patogeneza: Jest niejasna i zależy od okoliczności np. układowa kwasica może uszkadzać śluzowkę przez obniżenie pH będącego
skutkiem niedotlenienia wywołanego kolei zmniejszonym przepływem krwi w śluzowce. W zmianach środczaszkowych
bezpośrednia stymulacja jąder nerwu błędnego przez zwiększone ciśnienie środczaszkowe jest odpowiedzialna za nadmiernie
wydzielanie soku żołądkowego.
Morfologia:
·Okrągły mały o średnicy mniejszej niż 1 cm, dno jest podbarwione na kolor ciemno brązowy z powodu działania kw. solnego na
wynaczynioną krew
·Może być pojedynczy ale częściej występuje jako zmiany mnogie
·Mikroskopowo ostry wrzod jest wyraźnie odgraniczony od niemal niezmienionej przylegającej błony śluzowej
POLIPY ŻOŁĄDKA
Normalnie termin polip oznacza każdego guza, ktory wystaje ponad powierzchnię otaczającej bł. śluzowej . Jednak polip w
przewodzie pokarmowym oznacza wyłącznie zmianę wywodzącą się z bł. śluzowej !!!!
Polipy żołądka występują jedynie u 0,4% dorosłych, a jelita grubego u 25-50%.
Polipy żołądka :
1) polip hiperplastyczny (80-85%) łagodny z natury, powstaje w wyniku silnej reakcji naprawczej na przewlekłe uszkodzenie bł.
śluzowej. Składa się z hiperplastycznego nabłonka i obrzękniętego podścieliska z naciekiem zapalnym.
2) polipy z gruczołow dna żołądka (około 10%) łagodne z natury, są to nieduże skupiska poszerzonych gruczołow typu trzonu
żołądka, ktore są zmianami hamartomatycznymi.
3) gruczolak ( ok.5%)- ryzyko rozwoju raka jeżeli powiększają swoje rozmiary. Zawieraja dysplastyczny nabłonek.
RAK ŻOŁĄDKA
Węzeł Virchowa- węzeł chłonny nadobojczykowy, w ktorym umiejscawia się wczesny przerzut raka żołądka.
Guz Krukenberga- przerzuty raka żołądka do obu jajnikow.
Nowotwory złośliwe żołądka:
1) rak żołądka- występuje najczęściej około 90-95%
2) chłoniaki ok. 4%
3) rakowiaki 3%
4) nowotwory mezenchymalne wrzecionowatokomorkowe 2%
Rak żołądka najczęściej występuje w Japonii, Kolumbii, na Kostaryce i Węgrzech. Niska 5-letnia przeżywalność wynosi ok. 20%.
Wyrożniamy 2 typy morfologiczne:
a) typ jelitowy - rozwija się z kom. bł. śluzowej żołądka w obrębie metaplazji jelitowej w tej samej
lokalizacji co przewlekłe zapalenie żołądka. Jest dobrze zrożnicowany. Pojawia się po 50 roku życia,
2 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Zbudowany z kom. nowotworowych formujących gruczoły
nowotworowe typu jelitowego przypominające gruczoły raka jelita grubego.
b) typ rozlany – rozwija się z kom. niezmienionej bł. śluzowej, nie jest związany z przewlekłym zapaleniem
i jest nisko zrożnicowany. Występuje we wcześniejszym wieku. Kom. nowotw. przypominają
kom. śluzotworcze żołądka, rozproszone kom. śluzowe =kom. sygnetowate.
Patogeneza: głownym czynnikiem jest wpływ środowiska
1) typ jelitowy : dieta- azotyny pochodzące z azotanow mogą ulegać nitrozowaniu do nitrozoaminy i
nitrozoamidy. Wędzenie żywności i marynowanie warzyw, intensywne solenie. Spożywanie niewielkiej
ilości warzyw i owocow ( antyoksydanty z tej żywności chronią przed nitrozowaniem). Przewlekle
zapalenie żołądka z metaplazją jelitową- infekcja H.pylori (głowny czynnik ryzyka!! Szczegolnie
duże ryzyko w przypadku zapalenia żołądka ograniczonego do odźwiernika. Jak H.pylori to robi nie
jest do końca poznane ale prawdopodobnie wskutek przewlekłego zap. powstają wolne rodniki,
ktore uszkadzają DNA ) i anemia złośliwa. Zmiany anatomiczne po przebytej gastrektomii subtotalnej.
2) Typ rozlany - rzadka dziedziczna mutacja E- kadheryny kom. linii zarodkowej prowadzące do autosomalnego
dominującego dziedziczenia raka rozlanego, brak innych udokumentowanych czynnikow
ryzyka.
MORFOLOGIA: lokalizacja raka żołądka
Najczęstsza lokalizacja to krzywizna mniejsza w okolicy odźwiernika, jednak owrzodzenia krzywizny większej występują rzadziej i
są bardziej podejrzane o charakter nowotworowy.
Raki żołądka klasyfikuje się na podstawie głębokości nacieku nowotworowego: wczesny rak żołądka to zmiana ograniczona do
bł. śluzowej i podśluzowej, niezależnie od obecności lub braku przerzutow bo okolicznych węzłow chłonnych! Zaawansowany
rak żołądka przekracza bł. podśluzową i nacieka bł. mięśniową właściwą.
Typy makroskopowe nowotworu:
1) typ guzowaty (exophitic)- uwypuklenie ściany
2) typ powierzchowny płaski
3) typ wydrążony- kraterowaty ubytek bł.śluzowej może naśladować wrzod trawienny ale ma wałowate
brzegi!!!
Jeżeli cały żołądek lub duża powierzchnia zostaną nacieczone przez nowotwor, to daje to obraz „skorzanej butelki”= linitis
plastica.
JELITO CIENKIE i GRUBE
ZABURZENIA ROZWOJOWE JELITA CIENKIEGO
Zarośnięcie (atrezja)/ zwężenie (stenoza)- wiadomo co to ;)
Zdwojenie (duplikacja)- torbielowata struktura, ktora czasem może łączyć się z jelitem
Uchyłek Meckela- rezultat nieprawidłowej inwolucji przewodu pępkowo- krezkowego, długość ok.5-6cm. Zlokalizowany w jelicie
krętym ok. 85 cm od kątnicy. W większości przypadkow bezobjawowy, chyba, że namnożyło się dużo bakterii i pożerają wit. B12 ,
wtedy objawy mogą przypominać niedokrwistość złośliwą. Czasem może zawierać fragmenty utkania trzustki lub wyspy bł.
śluzowej żołądka.
CHOROBA HIRSCHSPRUNGA: WRODZONE JELITO OLBRZYMIE
Dotyczy oczywiście jelita grubego. Powstaje w wyniku wstrzymania migracji doogonowej wzdłuż przewodu pokarmowego kom.
pochodzących z grzebienia nerwowego. Powstaje bezzwojowy segment jelita (jest skurczony) pozbawiony splotow nerwowych
podśluzowkowych Meissnera i splotow bł. mięśniowej Auerbacha= zahamowanie perystaltyki i stopniowe rozdęcie odcinka jelita
grubego proksymalnego do nieprawidłowego segmentu. Najczęściej brak zwojow dotyczy esicy i odbytnicy. 50% przypadkow to
wynik mutacji genu RET. Zachorowalność jest 4 razy wyższa u mężczyzn niż u kobiet! Na bł. śluzowej mogą wystąpić
owrzodzenia kalowe powstałe w wyniku ucisku przez masy kałowe.
Objawy kliniczne: zahamowany pasaż smołki i wymioty w ciągu pierwszych 48-72 godzin życia lub naprzemienne zaparcia i
biegunki pojawiające się u niemowląt. Zapalenie jelit z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi- zagrażające życiu. Perforacja
rozdętego jelita.
CHOROBA NIEDOKRWIENNA JELIT
Zamknięcie pnia trzewnego, tętnicy krezkowej gornej lub dolnej może prowadzić do zawału rozległego segmentu jelita. Ciężkość
zmian można uszeregować kolejno:
1) zawał pełnościenny- ma ciemnoczerwony krwotoczny wygląd. Obraz histologiczny: znacznego stopnia obrzęk, krwawienie
środmiąższowe, martwica, w ciągu 24h bakterie jelitowe powodują powstanie zgorzeli w obszarze zawału
2) z. środścienny ( obejmuje śluzowkę i bł. podśluzową) na brzegu zmian toczy się przeważnie proces zapalny z wysiękiem
włoknikowym tzw. Bł. rzekome.
3) z. śluzowkowy
Schorzenie predysponujące to:
1. zakrzepica tętnic
2. zatorowość tętnicza
3. zakrzepica żył
4. niedokrwienie niezwiązane z zamknięciem światła naczynia (niewydolność krążenia, wstrząs, odwodnienie, leki
zwężające naczynia)
5. inne ( skręt jelit, zwężenie jelit)
Przewlekła niewydolność naczyniowa może wywołać przewlekły wrzodziejący stan zapalny, podobny do idiopatycznego
zapalenia jelit.
Objawy kliniczne: ostry bol jamy brzusznej, czasem biegunka krwotoczna, niewyjaśnione wzdęcia brzucha lub krwawienia z
przewodu pokarmowego.
Śmiertelność dochodzi do 90%!!!!!!
ANGIODYSPLAZJA
Jest przyczyną 20% krwawień z przewodu pokarmowego. Powstawanie poszerzonych krętych naczyń bł. podśluzowej i śluzowej.
Występuje po 60 r.ż. Tak zmienione naczynia mogą pękać i być przyczyną krwawień. Występuje często w takich chorobach jak
zespoł Oslera-Webera-Rendu i ograniczona twardzina skory (sklerodermia).
ŻYLAKI ODBYTU
Hemoroidy- żylakowato rozdęte podśluzowkowe sploty żylne odbytu i okołoodbytnicze. Występują po 50r.ż wskutek wzrostu
ciśnienia w splocie . Przyczyny: wysiłkowe stolce i zastoj żylny u ciężarnych kobiet., nadciśnienie wrotne w wyniku marskości
wątroby. Żylaki są pokryte bł. śluzową odbytnicy. Żylaki wewnętrzne mogą wypadać ;)
BIEGUNKI
Def. biegunki ;) – jest to zwiększenie masy stolca ( > 250g/d) i częstości wyprożnień lub płynność stolca (70-95% to woda) .
W ciężkich przypadkach utrata ok. 14 litrow wody/d. Towarzyszy bol, dyskomfort, uczucie parcia na stolec, nietrzymanie stolca.
Czerwonka- bolesna krwotoczna biegunka z mniejszą masą wyprożnień.
Biegunki mamy takie:
1) Wydzielnicze: sekrecja jelitowa płynu izotonicznego w stosunku do osocza, u pacjentow będących na czczo. Wywołane
przez infekcje wirusowe, bakteryjne, nowotwory, nadmierne stosowane lekow przeczyszczających.
2) Osmotyczne: nadmierna osmotyczność substancji znajdujących się w świetle jelita. Wywołane przez stosowanie Lactulosum,
środki do diagnostycznego płukania jelita, środki zobojętniające kwas.
3) Wysiękowe: obecność ropnych, krwistych stolcy . Np. ifekcje Shigella, Salmonella, Campylobacter, Entamoeba histolytica
4) z zaburzeń wchłaniania : np. biegunka tłuszczowa
5) z zaburzeń motoryki
Dla zainteresowanych polecam tabelkę 15-6 na stronie 648 Robinsa ;)
Zakaźne zapalenia jelita
Przyczyna 2,9 mln zgonow rocznie! W niektorych krajach połowa dziecido5r.ż umiera z powodu infekcyjnych zapaleń jelit.
WIRUSOWE ZAP. JELIT I ŻOŁĄDKA:
Rotawirusy, Kalciwirusy (rodzina wirusow Norwalk), Astrowirus, Adenowirusy( Ad 40 i Ad41). Dochodzi do uszkodzenia kom.
nabłonka powierzchniowego i zaburzenia funkcji absorpcyjnej => biegunka osmotyczna.
BAKTERYJNE:
Spożywanie toksyn wytwarzanych przez Gronkowca zł., przecinkowce (Vibrio), Closrtidium perfringens i neurotoksyn Clostridium
botulinum.
Infekcja mikroorganizmami proliferującymi w świetle jelita i wytwarzającymi toksyny.
-//- -//- inwazyjnymi, ktore wnikają do bł. śluzowej jelita i ją uszkadzają.
Jest to krotkie przedstawienie tego tematu dla powtorki mikrobiologicznych zagadnień odsyłam na stronę 651, na ktorej są
nieudolne proby zestawień mikrobiologicznych, a tak naprawdę najlepiej zajrzeć do zeszytu z zeszłego roku z mikrobow,
dlatego nie będę przepisywać tu tych bzdur z robinsa.
Idiopatyczne zapalenie jelit
1.Choroba Leśniowskiego-Crohna ( CD ) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego ( UC ) są przewlekłymi nawracającymi
schorzeniami o nieznanej etiologii.
2 .CD może występować w każdej części przewodu pokarmowego (od przełyku do odbytu), lecz najczęściej zajmuje jelito
cienkie i grube. W ok. 50% stwierdza się obecność nieulegających martwicy serowatej ziarniniakow. UC jest natomiast
zapaleniem nieziarniniakowatym ograniczonym do jelita grubego.
3.CD i UC są chorobami charakteryzującymi się wyolbrzymioną i destrukcyjną odpowiedzią immunologiczną błony śluzowej.
4.Zapalenie jest związane z:
 osłabieniem integralności bariery nabłonkowej bł. Śluzowej
 utratą funkcji absorpcyjnej
 aktywacją sekrecji w komorkach krypt jelitowych
Choroba Leśniowskiego-Crohna
1.Choroba ta może zajmować każdy odcinek PP
2.Aktywnym postaciom CD często towarzyszą pozajelitowe powikłania o podłożu immunologicznym:
 zapalenie tęczowki
 zapalenie błony naczyniowej oka
 zapalenie stawu krzyżowo biodrowego
 wędrujące zapalenie stawow
 rumień guzowaty
 zapalenie okołożołciowe wątroby
 stwardniające zapalenie drog żołciowych
 amyloidoza (rzadko)
3.Są dwa szczyty zachorowań :2 i 3 dekada życia oraz 6 i 7 (rzadziej)
4.Kobiety chorują nieco częściej
5.30%-zmiany w jelicie cienkim, 30% w jelicie grubym, 40% w jelicie cienkim i grubym jednocześnie
CD charakteryzuje się:
· wyraźnie odgraniczonym, obejmującym całą grubość ściany procesem zapalnym
· obecnością (40-60%) ziarniniakow bez cech martwicy serowatej
· szczelinami mogącymi formować przetoki
· „pełzającym tłuszczem”- tk. Tłuszczowa krezki często pokrywa dookoła zewnętrzną powierzchnię jelita.
· Zwężenie jelita (objaw struny)
· występującą tak zwane zmiany skaczące-zmieniony chorobowo fragment jest wyrażnie odgraniczony od zdrowego.
· Objawy mikorskopowe:
 zapalenie z licznymi neutrofilami
 ropnie kryptowe
 owrzodzenia powstające w aktywnym etapie choroby
 przewlekłe uszkodzenia :zanik i metaplazja
 ziarniniaki mogą być obecne w każdym odcinku PP nawet jeżeli CD obejmuje tylko jeden odcinek.
Brak ziarniniakow nie wyklucza choroby.
 Zmiany dysplastyczne u długo chorujących pacjentow - 5-6 x zwiększone ryzyko raka
Objawy kliniczne:
1. biegunki
2. kurczowe bole brzucha
3. uporczywa gorączka trwająca kilka dni lub tygodni
4. krwiste stolce (50%)
Po początkowym rzucie choroby może nastąpić regresja lecz odstępy czasu pomiędzy poszczegolnymi epizodami choroby stają
się krotsze
Konsekwencje CD:
1. przetoki do innej pętli jelita, pęcherza moczowego, pochwy, i skory okolicy odbytu
2. ropnie w jamie brzusznej i zapalenie otrzewnej
3. zwężenie lub niedrożność jelita
4. masywne krwawienie
5. toksyczne rozdęcie jelita grubego
6. rozwoj nowotworu
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
o UC jest chorobą zapalną z owrzodzeniami zajmującą jelito grube, ograniczoną do błony śluzowej ,a błonę podśluzową
zajmuje tylko w bardzo ciężkich przypadkach. UC rozpoczyna się w odbytnicy i szerzy się przez ciągłość
zajmując niekiedy całe jelito grube.
o
o UC jest chorobą układową, ktorej mogą towarzyszyć schorzenia pozajelitowe:
 wędrujące zapalenie stawow
 zapalenie stawu krzyżowo biodrowego
 zesztywniające zapalenie stawow kręgosłupa
 zapalenie błony naczyniowej oka
 rumień guzowaty
 schorzenia wątroby
o W UC nie stwierdza się ziarniniakow
o W UC nie stwierdza się zmian wieloogniskowych
o Owrzodzenia błony śluzowej rzadko schodzą do błony podśluzowej
o U pacjentow z UC istnieje większe ryzyko rozwoju nowotworu
o UC jest częstszym schorzeniem niż CD ( w świecie „zachodnim”)
o Nie wykazuje predyspozycji do płci, pik zachorowań przypada na 20- 25 r.ż
o W UC nie stwierdza się zmian skaczących- szerzy się przez ciągłość
o Regenerująca się błona śluzowa może tworzy pseudopolipy
o Gdy choroba obejmie błonę mięśniową śluzowki przyczynia się do powstawania ropni okołojelitowych, narażenie
na masy kałowe splotow nerwowych jelita może doprowadzić do toksycznego jelita olbrzymiego
o W błonie śluzowej zawsze obecny jest naciek zapalny złożony z komorek jednojądrowych
o Bardzo poważnym i częstszym niż w CD powikłaniem jest rozwoj raka jelita grubego.
Obajwy kliniczne:
 krwotoczno-śluzowa biegunka mogąca trwać nawet miesiące
 kurcze jelita
 bolesne parcia na stolec
 kolkowe bole brzucha
 objawy pozajelitowe występują częściej niż w CD
Uchyłkowatość jelita grubego
o Uchyłek jest ślepym zbiornikiem uwypuklającym się na zewnątrz pp, pokrytym błoną śluzową, komunikującym
się ze światłem jelita:
 wrodzone uchyłki mają 3 warstwy ściany jelita (błonę śluzową, podśluzową i mięśniową)
 nabyte – nie mają one błony mięśniowej lub jest ona szczątkowa; nabyte uchyłki można
stwierdzić w każdym odcinku pp lecz najczęściej lokalizują się w okrężnicy
o Zachorowalność po 60 r.ż. Wynosi około 50%-wiąże się to z dietą ubogoresztkową charakterystyczną dla
uprzemysłowionych krajow
o u prawie 95% pacjentow umiejscowione są w esicy- małe, kuliste zbiorniki o średnicy 0,5-1cm
o większość uchyłkow penetruje między pęczkami mięśni okrężnych przylegających do taśm krezkowych i bocznych,
w miejscach w ktorych wnikają w ścianę jelita naczynia krwionośne
o zmiany zapalne mogą prowadzić zarowno do zapalenia uchyłka (diverculitis) jaki tkanek otaczających (peridiverculitis)-
perforacja związana jest z zapaleniem otrzewnej i formowaniem ropni
o uchyłkowatość często jest bezobjawowa, tylko co piąty pacjent ma dolegliwości w postaci:
 przerywanych skurczow jelitowych
 ciągłego dyskomfortu w lewym kwadrancie
 odczuciem niepełnych wyprożnień
 zalegających mas kałowych
Niedrożność jelit
W każdej części jelita może dojść do niedrożności, jednak jelito cienkie jest najczęściej zajęte ze względu na jego wąskie światło.
Cztery jednostki chorobowe stanowią 80% przypadkow niedrożności:
·przepukliny(udowe, pachwinowe, w okolicy pępka, w okolicy blizn chirurgicznych, w okolicy więzadła Trietza). Najczęściej w
świetle przepukliny są pętle jelita cienkiego jednak fragmenty sieci i jelito grube rownież mogą być uwięzione. Ciśnienie w obrębie
szyi zbiornika może osłabić drenaż żylny co powoduje zastoj i obrzęk pętli jelitowych powodując ich uwięźnięcie.
· Zrosty (powstające gojenia stanow zapalnych po interwencjach chirurgicznych, infekcjach....)mogą tworzyć zamknięte
pętle przez ktore jelita przeslizgując się tworzą worek przepuklinowy (przepuklina wewnętrzna)
· Wgłobienie- polega na teleskopowym wsunięciu się proksymalnego fragmentu jelita bezpośrednio do dystalnego fragmentu.
U dzieci wglobienie może przebiegać bez żadnych anatomicznych przyczyn ,u dorosłych natomiast często rozwija
się w odpowiedzi na guzowate zmiany w ścianie jelita.
· Skręt – skręcenie pętli jelita lub innych struktur zawiązane z zahamowaniem odpływu żylnego i czasem napływu tętniczego.
Prowadzi to do niedrożności i zawału ściany jelita.
Nowotwory jelita cienkiego i grubego
polip- guzowata masa uwypuklająca się do światła jelita
polip może powstać w wyniku nieprawidłowego dojrzewania, zapalenia lub zaburzeń struktury błony śluzowej. Tego typu
polipy są zmianami typu nienowotworowego.
Polipy ktore rozwijają się w następstwie proliferacji i dysplazji nabłonka są nazywane polipami gruczołowymi lub gruczolakami.
Są to zmiany nowotworowe będące prekursorami raka
polipy nienowotworowe:
· większość powstaje sporadycznie w jelicie grubym, a częstość ich występowania wzrasta z wiekiem.
· Reprezentują ok. 90% wszystkich polipow
· większość z nich to polipy hiperplastyczne
· prawie połowa z nich znajduje się w esicy i odbytnicy
· polipy młodzieńcze są samoistną zmianą hamartomatyczną
1. powstają znacznie częściej u dzieci poniżej 5 r.z.
2. Gdy występują w wieku dorosłym nazywane są polipami zastoinowymi
3. najczęściej występują pojedynczo w odbytnicy
4. nie mają zdolności do zezłośliwienia
gruczolaki:
· są to nowotworowe polipy
· nie ma rożnicy pomiędzy zachorowalnością kobiet i mężczyzn
· istnieją wyraźne predyspozycje rodzinne
· wszystkie zmiany występują wskutek proliferacji nabłonka i dysplazji
· wyrożniamy:
1. gruczolaki cewkowe (najczęstszy)
2. gruczolaki kosmkowe (1%)
3. gruczolaki cewkowo-kosmkowe (5-10%)
· ryzyko transformacji nowotworowej koreluje z wielkością polipa ,strukturą histologiczną(gruczolak kosmkowy) i stopniem
dysplazji.
· Gruczolaki mogą być:
1. bezobjawowe
2. przyczyną utajonego krwawienia prowadzącego do jawnej niedokrwistości
3. źrodłem wydzielającym śluz bogaty w białko i potas
4. przyczyną wgłobienia i niedrożności (jeśli występują w jelicie cienkim)
zespół polipowatości rodzinnej:
 dziedziczony autosomalnie dominująco
 posiada bezwzględną tendencję do transformacji nowotworowej
 minimalną liczbą do postawienia rozpoznania jest 100 gruczolakow jednak typowo stwierdza się od 500-2500.
 większość gruczolakow to gruczolaki cewkowe
 ryzyko raka jest 100% jeśli nie wykona się profilaktycznej resekcji jelita grubego
 genetyczny defekt leży u podłoża FAP w genie APC na chromosomie 5q21
zespół Gardnera i zespół Turcota
 rożnią się od zespołu polipowatości rodzinnej obecnością nowotworow pozajelitowych: kostniakow, glejakow i guzow
tkanek miękkich
zespół Peutza-Jeghersa
 autosomalnie dominująco
 polipy hamartomatyczne
 melanoza błon śluzowych i skory
Rak jelita grubego
 gruczolakorak stanowi 98% wszystkich rakow jelita grubego
 prawie zawsze powstaje na podłożu gruczolaka
 pik zachorowań przypada na 60-70r.z.
 Gdy pojawia się u młodych osob należy podejrzewać UC lub zespoł polipowatości
 mężczyźni> kobiety
 czynniki żywieniowe:
■ małą zawartość błonnika w diecie
■ dużą zawartość rafinowanych tłuszczow
■ duża zawartość tłuszczy zwierzęcych
■ małe spożycie mikroelementow i wit. A, C, E
 badania epidemiologiczne sugerują działanie ochronne NLPZ-ow
 podłoże genetyczne:
■ utrata funkcji genu supresorowego APC- akumulacja beta-katenin i jej translokacja do jądra komorkowego
gdzie aktywuje transkryptazę licznych genow
■ mutacja K-RAS
■ delecja 18q21
 morfologia i objawy kliniczne:
■ guz w proksymalnej okrężnicy ma tendencję do wzrostu egzofitycznego w formie polipowatego tworu rozciągającego
się wzdłuż jednej ściany kątnicy lub okrężnicy wstępującej- niedrożność w tych przypadkach występuje
rzadko.
■ Guz w dystalnej części jelita grubego ma tendencję do wzrostu pierścieniowatego zwężającego światło jelita.
■ Wiele guzow wytwarza śluz ułatwiający rozsiew nowotworow i pogarszający rokowanie rak kątnicy i prawej
połowy okrężnicy daje objawy zmęczenia, osłabienia i niedokrwistości z niedoboru żelaza
■ zmiany w lewej połowie mogą być przyczyną utajonego krwawienia, zaburzeń czynnościowych i odczucia dyskomfortu
w lewym dolnym kwadrancie
■ wszystkie guzy jelita szerzą się przez ciągłość, naciekając sąsiednie struktury lub dają przerzuty drogą naczyń
limfatycznych bądź krwionośnych
■ najczęstszymi miejscami przerzutow odległych są: okoliczne węzły chłonne, wątroba, płuca, kości
■ do oceny zaawansowania stosuje się system TNM
nowotwory jelita cienkiego
Jelito cienkie stanowi 75% długości pp lecz guzy w nim stanowią zaledwie 3-6% z małą przewagą guzow łagodnych.
najczęstszymi guzami jelita cienkiego są guzy podścieliska, przeważnie pochodzące z mięśniowki gładkiej, gruczolaki i
tłuszczaki
 rak gruczołowy jelita cienkiego
1. rosną w formie podobnej jak raki jelita grubego
2. najczęściej zlokalizowane są w dwunastnicy (łącznie z brodawką Vatera)
3. najczęstsze objawy: kolkowy bol, nudności, wymioty, utrata masy ciała
4. często w momencie rozpoznania naciekają ścianę jelita grubego, zajmują krezkę , dają przerzuty do
wątroby i okolicznych węzłow chłonnych.
2.Rakowiaki
· nowotwory wywodzące się z komorek endokrynnych, najczęściej zlokalizowane są w pp, rzadziej w trzustce
lub płucach, drogach żołciowych, wątrobie
· szczyt zachorowań występuje w 6 dekadzie życia
· stanowią < niż 2% nowotworow jelita grubego, ale ponad 50% jelita cienkiego
· wszystkie rakowiaki są nowatorami złośliwymi jednak stopień złośliwości koreluje m.in. z lokalizacją:
 rakowiaki odbytnicy i wyrostka robaczkowego rzadko dają przerzuty
 90% rakowiakow jelita cienkiego, okrężnicy i żołądka w momencie rozpoznania daje odlegle przerzuty
· wydzielają rożne aktywne produkty i hormony
· wyrostek jest najczęstszą lokalizacją wyprzedzając jelito cienkie(czcze)
· często są bezobjawowe,rzadko wywołują lokalne objawy doprowadzając do skręcenia lub niedrożności jelita
cienkiego. Jednak produkty przez nie wydzielane mogą być przyczyną rożnych zespołow i endokrynopati:
zespoł Zollingera-Ellisona, zespoł Cushinga, hiperinsulinizm.
· Zespoł rakowiaka (występujący u 1% osob z odosobnionym rakowiakiem pp i 20% przypadkow z rozsiewem
nowotworowym), związany z wytwarzaniem serotoniny (a możliwe że także histaminy, bradykininy,
prostaglandyny) charakteryzujący się:
o zaburzeniami naczynioruchowymi
o pobudzeniem motoryki jelit
o napadami astmatycznymi
o hepatomegalią
o włoknieniem układowym
o włoknieniem przestrzeni zaotrzewnowej i miedniczej
o kolagenowymi płytkami opłucnej i błony wewnętrznej aorty
chłonniaki przewodu pokarmowego
1. każdy odcinek może być zajęty wtornie przez rozsiew chłoniaka nieziarniczego
2. chłoniaki stanowią 1-4% nowotworow złośliwych w pp
3. wywodzą sie z limf. B z tkanki chłonnej związanej z błoną śluzową MALT
4. z reguły występuje u dorosłych ,bez preferencji płci i może rozwinąć się w każdym odcinku pp:
1. żołądek (55-60%,helicobacter pylori??)
2. jelito cienkie (25-30%)
3. proksymalny odcinek jelita grubego(10-15%)
4. dystalny odcinek jelita grubego (10%)
5. wyrostek robaczkowy i przełyk (bardzo rzadko)
5. pierwotne chłoniaki pp mają lepsze rokowanie niż chłoniaki powstające w innych miejscach.
WYROSTEK ROBACZKOWY
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
Może wystąpić w każdym wieku ale są dwa piki zachorowań: 2/3 dekada życia i wiek tzw. Starszy. Mężczyźni chorują częściej niż
kobiety ok. 1,5 razy częściej
Patogeneza: 50-80% przypadkow jest związane z zamknięciem światła przez kamienie kałowe, kamienie żołciowe i kuliste twory
złożone z owsikow= ciągła produkcja śluzu= wzrost ciśnienia w świetle wyrostka= zapadnięcie się żył drenujących ścianę
wyrostka. Zamknięcie światła+ niedokrwienie sprzyjają rozwojowi bakterii z towarzyszącym obrzękiem i wysiękiem zapalnym.
Morfologia:
Skąpy naciek złożony z neutrofilow we wczesnej fazie. Reakcja zapalna przemienia gładka bł. śluzową w matową, ziarnistą,
czerwoną bł. na powierzchni wyrostka jest wczesny okres ostrej fazy. W poźniejszym okresie obfity naciek złożony z neutrofilow
generuje włoknikowo ropny wysięk, jeżeli proces zapalny będzie się dalej nasilał w ścianie wyrostka będą widoczne ropnie, a w
bł. śluzowej ogniska martwicy i owrzodzenia jest to ostre ropne zap. wyrostka . Dalszy proces zap.= martwica zgorzelinowa=
ostre zgorzelinowe zap. wyrostka robaczkowego. Ten typ prowadzi do perforacji wyrostka i ropnego zapalenia otrzewnej.
Histologicznym kryterium rozpoznania ostrego zap. wyrostka jest stwierdzenie nacieku złożonego z neutrofilow w błonie
mięśniowej właściwej.
Objawy kliniczne:
Brak łaknienia, mdłości, wymioty, napięcie powłok jamy brzusznej, ktore po paru godzinach przechodzi w głęboki stały bol w
prawym dolnym kwadrancie. Gorączka, leukocytoza.
Rożnicowanie:
·zapalenie węzłow kreski w przebiegu układowej infekcji wirusowej
·zapalenie wirusowo żołądkowe z zapaleniem węzłow chłonnych kreski
·zapalenie w obrębie miednicy obejmujące przydatki
·pęknięcie pęcherzyka jajnika w chwili owulacji
·ciąża pozamaciczna
·zapalenie uchyłka Meckela
Nowotwory wyrostka robaczkowego:
·rakowiak – najczęściej wyst. Nowotwor omowiony wcześniej
·torbiel śluzowa – dochodzi do gromadzenia śluzowej wydzieliny, powstaje przez zamknięcie światła w procesie nienowotworowym
np., kamieniami kałowymi
·rozdęcie wyrostka prowadzi do zaniku komorek produkujących śluz. Zmiana ta z reguły przebiega bez objawowo. Rzadko pęknięcie
torbieli powoduje nieszkodliwe rozlanie się śluzu w jamie otrzewnowej.
·Nowotwory śluzowe wyrostka robaczkowego – powstają w wyniku przemiany łagodnego gruczolakotorbielaka śluzowego w
torbielowatego gruczolakoraka śluzowego. Naciek obejmuje całą ścianę wyrostka + ogniska rozsiewu nowotworowego w jamie
otrzewnowej zwane śluzakiem rzekomym otrzewnej.

Prześlij komentarz

 
Top