REKLAMA

 


1.Postulaty Kocha:
· organizm chorobotworczy można znaleźć w mianach chorobowych
· może być wyizolowany jako pojedyncza kolonia na podłożach stałych
· zaszczepienie koloni zwierzęciu eksperymentalnemu wywołuje chorobę
· organizm może być odzyskany ze zmian chorobowych zwierzęcia

2.Nowe i nowopojawiające się choroby zakaźne:
- dopiero teraz mamy techniki do hodowli/izolacji czynnikow chorobotworczych np. HBV
- odkrywane są w dalekich zakątkach świata np. Ebola
- pojawiają się nowe wirusy np. HIV
- mogą się ujawnić w wyniku immunosupresji np. CMV u pacjentow z AIDS
- ich ujawnieniu/rozwojowi mogą sprzyjać zmiany w środowisku np. zalesianie (więcej saren więcej kleszczywięcej
boreliozy)
Na mechanizm rozwoju choroby:
· specyficzne właściwości organizmu chorobotworczego
· odpowiedź gospodarza na czynniki zakaźne

3.Kategorie chorób zakaźnych:
a) priony
b) wirusy
c) bakteriofagi, plazmidy, transpozony
d) bakterie
e) riketsje, chlamydie, mikoplazmy
f) grzyby
g) pierwotniaki
h) robaki pasożytnicze
i) pasożyty zewnętrzne

4.Bariery chroniące gospodarza przed zakażeniem:
a) skóra:
· złuszcza się i odnawia w ten sposob eliminuje bakterie
· podobnie pH 5,5 i kwasy tłuszczowe
· wilgotna jest przepuszczalna dla niektorych mikroorganizmow np. krętka bladego czy Papiloma virus lub
sprzyja rozwojowi innych np. S.aureus lub grzybice
· inne dostają się od organizmu przez ukłucia, głębokie rany, oparzenia, odleżyny i owrzodzenia, ukąsznia
owadow, kleszczy, większych zwierząt etc.
b) układ moczowo- płciowy
· „normalny mocz” powinien być sterylny
· u kobiet częściej dochodzi do zapaleń ze względu na krotkość cewki
· dodatkowo zapaleniom sprzyja refluks i utrudnienie przepływu moczu
· przekroczenie granicy pęcherza – odmieniczkowe zapalenie nerek
· patogeny –ostre - najczęściej E.Coli, przewlekłe – Proteusz, Pseudomonas, Kliebsiella, Enterococus, inne:
Gonococus
c) układ oddechowy:
· im mniejszy organizm tym dalej zajdzie
· aparat śluzowo-rzęskowy  połykanie lub odkrztuszanie mikroorganizmow
· mniejsze niż 5 mikrometrow – docierają do pęcherzykow
· palenie tytoniu, mukowiscydoza, intubacja, aspiracja treści żołądkowej  uszkodzenie tegoż aparatu
· charakterystyczne dla drobnoustrojow drog oddechowych – hemaglutyniny wiążące się z węglowodanami
komorek nabłonka chroniące je przed wymiataniem
· neuraminidaza – zmniejsza lepkość śluzu (grypa, paragrypa, zapalenie przyusznic)
· H. influenza – hamuje ruch rzęsek
· Saphylo/Stroptococcus – wtorne wrota zakażenia (pierwotnie infekcja wirusowa)
· M. tuberculosis – hamuje fagocytozę przez makrofagi
· B. często infekcje oportunistyczne P.carinii – AIDS, Aspergillus – chemioterapia
d) układ pokarmowy
· kwaśny sok żołądkowy
· śluz pokrywający jelito
· enzymy lityczne trzuski, detergenty żołci
· wytwarzanie IgA w MALT (limfocyty B układu chłonnego błon śluzowych jelita) na antygeny zaprezentowane
im przez komorki M (nabłonka)
· naturalna flora jelitowa
· wirusy posiadające otoczkę są unieszkodliwiane przez sok żołądkowy, te nie posiadające otoczki nie 
· efekty patogenne: enterotoksyny gronkowca, egzotoksyny cholery i E.Coli, Shigelle Salmonella – owrzodzenia i
krwotoki, S.typhi – przechodzi do krwi i szerzy się na całe ciało

5.Jak czynniki zakażne wywołują chorobę:
· Bezpośrednia śmierć komorki po wniknięciu mikroorganizmu
· Endo-egzotoksyny zabijające „na odległość”
· Uszkodzenia tkanek wyniku odpowiedzi obronnej gospodarza
a) wirusy:
· zahamowanie syntezy DNA, RNA i białek
· wbudowanie białek wirusowych w błonę komorkową i jej bezpośrednie uszkodzenie
· intensywna replikacja wirusa – cytoliza komorek gospodarza (za dużo wirusow – rozerwanie komorki)
· białka na powierzchni komorki – atakują ją limfocyty gospodarza
· niszczenie komorek układu odpornościowego przez wirusy
· zniszczenie jednego rodzaju komorki pociąga za sobą zniszczenie komorek od nich zależnych np. polio
niszczy neurony ruchowe to prowadzi do zaniku mięśni szkieletowych
b) bakterie:
· adhezyjny bakteryjne – wiążą bakterie z komorkami gospodarza
gram dodatnie – kwas tejchojowy, białko F
gram ujemne – fimbrie, pilie
· endotoksyny bakteryjne – liposacharyd powoduje wzrost temperatury, DIC, ARDS, wstrząs septyczny
· superantygeny – wiążą się MHC klasy II i pobudzają limfocyty T (Wiele klonow), te produkują dużo IL-2 a ta
powoduje wzrost wydzielania TNF i inych cytokin
· egzotoksyny – wydzielane przez bakterię białka, ktore bezpośrednio niszczą komorkę np. toksyna błonicza
(jednosta A katalizuje ADPrybozylację czynnika EF-2

6.Sposoby ucieczki patogenów przed układem immunologicznym
· pozostanie niedostępnym – np. patogen bytuje w komorkach nabłonka
· rozkład przeciwciał i oporność na lizę zależną od dopełniacza lub przeżycie w komorkach fagocytarnych
· zmienność antygenow
· wywoływanie immunosupresji

7.Odpowiedź na czynniki zapalne
a) zapalenia ropne z udziałem neutrofili:- gram dodatnie ziarniniaki i pałęczki
b) zapalenie z udziałem komórek jednojądrowych - są wyrazem zapalenia przewlekłego zapalenia jeżeli towarzyszy im np.
włoknienie a jeżeli pojawiają się na ostro – zakażenia wirusowe
c) zapalenie rozplemowi z uszkodzeniem tkanek – zakażenia wirusowe, niewielka odpowiedź ze strony gospodarza
d) zapalenia z wytwarzaniem martwicy – rownież małe nacieki zapalne

e) zapalenia przewlekłe z włóknieniem i tworzeniem blizn -

Prześlij komentarz

 
Top