REKLAMA

 

1. WPROWADZENIE

1.1. Cele i zakres

Europejskie Stowarzyszenie Urology (EAU) raka prostaty (PCA) wytyczne Panelu przygotowali ten dokument wytyczne, aby pomóc pracownikom służby zdrowia w zakresie zarządzania opartego na dowodach PCA.
Należy podkreślić, że wytyczne kliniczne przedstawić najlepsze dostępne dowody ekspertów, ale następujące zalecenia wytyczne niekoniecznie będzie skutkować w najlepszym wynikiem. Wytyczne nie może zastąpić doświadczenia klinicznego przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia poszczególnych pacjentów, ale raczej przyczynić się do ukierunkowania decyzji - biorąc również osobiste wartości i preferencje / indywidualne okoliczności pacjentów pod uwagę.


1.2. Skład panelu

Wytyczne PCA panel składa się z międzynarodowej grupy multidyscyplinarnym urologów, onkologów promieniowania, onkologów medycznych, radiolog, patolog i pacjenta przedstawiciela.
Sekcja 6.3: Treatment - Ostateczne Radioterapia, został opracowany wspólnie z Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i (ESTRO). Przedstawiciele ESTRO w EAU Guidelines PCA Panelu są (w kolejności alfabetycznej): Prof.Dr. M. Bolla, dr A. Henry, Prof.Dr. M. Mason Prof.Dr. T. Wiegel.
Wszyscy eksperci zaangażowani w produkcję tego dokumentu złożyli oświadczenia potencjalnego konfliktu interesu, które można oglądać na stronie internetowej: Uroweb EAU http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/?type=panel~~HEAD=pobj .

1.2.1. Potwierdzenie

Wytyczne EAU PCA panelu są bardzo wdzięczny za wsparcie i znaczną wiedzę specjalistyczną
Prof.Dr. JP. Droz, emerytowany profesor Medical Oncology (Lyon, Francja) na temat "Zarządzania PCa w starszych dorosłych". Jako wiodący ekspert w tej dziedzinie, a wybitny członek International Society of Geriatric Oncology, jego wkład jest nieoceniony.

1.3. Dostępne publikacje

Szybkie dokument odniesienia (wytyczne kieszonkowe) jest dostępny zarówno w wersji drukowanej oraz w kilku wersjach dla urządzeń mobilnych. Są skrócone wersje, które mogą wymagać konsultacji wraz z pełnej wersji tekstowej.Liczne publikacje naukowe są dostępne [ 1 , 2 ], jak wiele przekładów wszystkich wersji wytycznych PCA. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej EAU: http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/~~HEAD=pobj .

1.4. Historia Publikacja i zestawienie zmian

1.4.1. Historia publikacji

Wytyczne EAU PCA zostały po raz pierwszy opublikowane w 2001 roku 2016 dokument przedstawia pełną aktualizację pełnego dokumentu tekstowego 2015.

1.4.2. Podsumowanie zmian

Nowe i istotne dowody zostały zidentyfikowane, sortowaniem i oceniony poprzez zorganizowany oceny literaturze i włączone we wszystkich rozdziałach EAU PCa wytycznych z 2016 r.
Najważniejsze zmiany dotyczące druku 2016:
 • Rozdział 4 - Klasyfikacja i postoju systemy nowy 2014 Międzynarodowe Towarzystwo Patologii Urologicznego (ISUP) ustaleń Consensus Conference zostały uwzględnione.
 • Sekcja 5.2.4 Diagnoza - Rola obrazowania; Kluczowe wnioski z przeglądu systematycznego na wykonanie biopsji prostaty sprzed wielu parametrycznej MRI w przewidywaniu wyników biopsji gruczołu krokowego, zostały uwzględnione [ 3 ]. Zalecenia zostały odpowiednio dostosowane.
 • Sekcja 6.2 - Radykalna prostatektomia, nowa sekcja 6.2.6 - Wskazanie i zakres miednicy węzłów chłonnych została uwzględniona.
 • Sekcja 6.4 - opcje inne niż chirurgii i radioterapii dla podstawowego leczenia miejscowego PCA zostało poprawione i restrukturyzacji.
 • Sekcja 6.6 - Leczenie: przerzutami PCA, został całkowicie zmieniony.
 • Sekcja 6.10 - Leczenie PSA tylko do nawrotu po leczeniu z intencją wyleczenia,
  Sekcja 6.10.5.2 - Hormonalna terapia; Kluczowe wnioski z przeglądu systematycznego sprawie roli leczenia hormonalnego u pacjentów z PCa bez przerzutów nawrotu choroby po leczeniu miejscowym leczniczej "[ 4 ] zostały uwzględnione.
 • Sekcja 10.06.11 - uszkodzonych węzłów chłonnych została włączona jako nowy temat.
 • Sekcja 6.11 LECZENIA: Kastracja odporne PCa (CRPC), został całkowicie zmieniony.
Zmieniono rekomendacje i podsumowania dowody można znaleźć w sekcjach:
5.1.1  Wytyczne dotyczące badań przesiewowych i wczesnego wykrywania
Zalecenie
LE
GR
Nie narażać ludzi do testów PSA bez doradztwa w zakresie potencjalnych zagrożeń i korzyści.
3
b
PSA=prostate-specific antigen.
5.3.5 Wytyczne dotyczące stopnia zaawansowania PCa
PCa pośrednim ryzykiem
LE
GR
W przeważającej Gleason wzór 4, przerzutowym przesiewowych obejmuje co najmniej przekroju obrazowania abdominopelvic i CT / MRI i kością skanowania na potrzeby postoju.
2a
ZA*
W przeważającej Gleason wzór 4, użyj prostaty mpMRI lokalnej inscenizacji i przerzutami przesiewowych.
2b
ZA
Wysokiego ryzyka zlokalizowane PCa / wysokiego ryzyka miejscowo zaawansowanym PCA
LE
GR
Wykonaj przerzutowy przesiewowe w tym co najmniej przekroju obrazowania abdominopelvic i kości-scan.
2a
ZA
mpMRI = multiparametric rezonans magnetyczny; CT = tomografia komputerowa.
6.4.5  Podsumowanie dowodów i wytycznymi dla eksperymentalnych opcji terapeutycznych w leczeniu klinicznie zlokalizowanego PCA
Podsumowanie dowodów
LE
Dostępne dane krótkookresowe nie udowodnić równoważność.
2b
Nie ma wiarygodnych długoterminowych danych porównawczych do wskazania, że ​​CSAP lub HIFU prowadzi do równoważnych wyników onkologicznych w porównaniu z radykalnej prostatektomii lub EBRT.
3
Wartości PSA nadir po ablacyjnych terapii może mieć wartość prognostyczną.
3
Terapia ogniskowej jakiejkolwiek pojawia obiecujące, ale nadal badany, z niepewności kryteriów follow-up i ponownej obróbki.
3
Zalecenie
LE
GR
Tylko krioterapię i HIFU w ramach badania klinicznego.
3
b
HIFU = high-intensity focused ultrasound.
6.6.7Guidelines hormonalne leczenie przerzutowego raka prostaty
Zalecenie
LE
GR
W nowo zdiagnozowanych pacjentów M1, oferują kastrację połączeniu z docetakselem, przewidziane pacjenci nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do otrzymania chemioterapii.
1a
ZA
6.10.4.6Guidelines do obrazowania u pacjentów z niewydolnością biochemicznej
PSA recurrence after RT
LE
GR
Cholina obrazowania PET / CT jest zalecane, aby wykluczyć węzłów chłonnych lub przerzutów odległych u chorych pasuje wystarczy na leczenie przyczynowe ratowniczego
2b
b
PET / CT = tomografia emisji Positon / tomografia komputerowa.
6.10.11.1Guidelines dla ratownictwa węzłów chłonnych rozwarstwienia
Zalecenie
GR
Omów uszkodzone LND z mężczyzn doświadcza węzłową nawrotom po leczeniu miejscowym, ale należy wziąć pod uwagę eksperymentalny i biochemicznej wznowy po wystąpieniu ratownictwa LND w większości przypadków.
LND = rozwarstwienie węzłów chłonnych.
11/06/10  Podsumowanie dowodów i zalecenia dla przedłużającego życie zabiegów mCRPC
Podsumowanie dowodów
LE
Nie ma zaleceń jednoznaczne mogą być wykonane za najbardziej skuteczny lek w leczeniu wtórnego (tzn hormonalnej terapii lub chemioterapii), jak nie istnieją wyraźne czynniki predykcyjne.
3

2. METODY

2.1. Identyfikacja Danych

PCA wytycznych z 2016, nowe i istotne dowody zostały zidentyfikowane, sortowaniem i oceniony poprzez zorganizowany oceny literatury.
Szeroka i wszechstronna wyszukiwarka literatura, obejmujące wszystkie części wytycznych PCA wykonywane. Poszukiwania ograniczono do badań reprezentujących tylko wysoki poziom dowodu (tj przeglądy systematyczne z metaanalizy, badania z randomizacją i prospektywne badania porównawcze) opublikowanego w języku angielskim. Bazy danych szukane zawarte Medline, EMBASE i Biblioteki Cochrane, obejmujące przedział czasu pomiędzy dniem 1 stycznia 2014 roku do 24 kwietnia 2015 roku w sumie 1,792 unikalnych zapisów zostały zidentyfikowane, pobierane i pod kątem trafności. Szczegółowa strategia wyszukiwania jest dostępna online: http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/?type=appendices-publications .
Poszczególne fragmenty tekstu zostały zaktualizowane oparte na systematycznej pytania przeglądarki priorytetowych wytycznymi Panelu. Opinie te zostały przeprowadzone przy użyciu standardowego systematyczną metodologię przeglądzie Cochrane;  http://www.cochranelibrary.com/about/about-cochrane-systematic-reviews.html :
 • Sekcja 5.2.4.2 - Multiparametric MRI (mpMRI)
Czym jest wykonanie biopsji prostaty sprzed wielu parametrycznej MRI w przewidywaniu wyników biopsji gruczołu krokowego? 3 ].
 • Sekcja 6.10.5.2 - Hormonalna terapia
Rola leczenia hormonalnego u pacjentów z PCa bez przerzutów nawrotu choroby po leczeniu miejscowym leczniczej: Przegląd systematyczny [ 4 ].
Zalecenia w tym tekście są oceniane w zależności od ich poziomu dowodów (LE) i wytycznymi otrzymują stopień rekomendacji (GR), zgodnie z systemem klasyfikacji zmodyfikowanej od centrum Oksfordu Evidence-Based Medicine poziomów dowodu (2). Dodatkowe informacje metodologii można znaleźć w części ogólnej metodologii tego druku, oraz online na stronie internetowej EAU: http://uroweb.org/guidelines/~~HEAD=pobj .
Wykaz Stowarzyszeń przyjęcia wytycznych EAU można również przeglądać on-line pod adresem podanym powyżej.Ponadto, International Society of Geriatric Oncology (SIOG) i Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i (ESTRO) poparły wytyczne PCA.

2.2. Przegląd

Poniższe sekcje zostały poddane wzajemnej weryfikacji przed publikacją:
 • 6.6. Leczenie - przerzutowy rak prostaty;
 • 6.11. Leczenie - kastracji odporne na raka prostaty (CRPC).

2.3. Cele na przyszłość

Wyniki trwających i nowych przeglądów systematycznych zostaną uwzględnione w aktualizacji 2017 wytycznych PCA.
Bieżące przeglądy systematyczne obejmują:
 • Czym jest wykonanie biopsji prostaty sprzed wielu parametrycznej MRI w przewidywaniu wyników biopsji gruczołu krokowego? 3 ].
 • Profilaktyka antybiotykowa dla biopsji prostaty: Czynniki ryzyka zakażenia - Jaka jest optymalna profilaktyka antybiotykowa?
 • Jakie są korzyści i szkodliwości rozszerzony, ograniczony lub węzłów chłonnych podczas prostatektomii radykalnej z powodu raka prostaty? 5 ];
 • Jak nawrotu biochemicznego po radykalnym leczeniu raka prostaty wpływu na całkowity czas przeżycia, rak specyficzne przeżycia i rozwoju przerzutów? 6 ].

3. Epidemiologia i etiologii

3.1. Epidemiologia

Rak prostaty jest najczęściej raka skóry niż u mężczyzn w podeszłym wieku (> 70 lat) w Europie. Jest to poważny problem dla zdrowia, zwłaszcza w krajach rozwijających się w większej części ludzi starszych w populacji ogólnej.Częstość występowania jest najwyższa w Europie Północnej i Zachodniej (> 200 za 100 tysięcy mężczyzn), natomiast ceny w Europie Wschodniej i Południowej wykazały ciągły wzrost [ 7 ]. Istnieje różnica między przeżycia mężczyzn zdiagnozowanych w Europie Wschodniej, a tymi w pozostałej części Europy [ 8 ]. Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatniej dekady, że 5-letnie przeżycia względne procentowe dla PCa stopniowo wzrósł z 73,4% w latach 1999-2001 do 83,4% w roku 2005- 2007 [ 8 ].
Z oczekiwanym wzrostem średniej długości życia mężczyzn i późniejszego wzrostu zachorowalności na PCa, oczekuje się również zwiększyć obciążenie ekonomiczne choroby w Europie. Szacuje się, że łączne koszty ekonomiczne PCA w Europie przekracza    8430000000 [ 9 ], z wysokim udziałem kosztów występujących w pierwszym roku po diagnozie. W krajach europejskich z dostępnymi danymi (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia), ta wyniosła    106.7-179.0 mln dla wszystkich pacjentów PCa zdiagnozowanych w 2006 roku.

3.2. Czynniki ryzyka i Chemoprewencja

Badania epidemiologiczne wykazały silne dowody na genetyczną predyspozycją do PCA, opiera się na dwóch najważniejszych czynników, rasę / pochodzenie etniczne i rodzinnej historii [ 10 , 11 ]. Badania asocjacyjne całego genomu zidentyfikowali 100 wspólny suseptibility loci, który przyczynia się do zagrożenia dla PCa [ 12 ].
Niewielka subpopulacji mężczyzn z PCa (około 9%) ma prawdziwy dziedziczny PCA. Jest ona zdefiniowana jako trzy lub więcej chorych krewnych, lub co najmniej dwóch krewnych, którzy rozwiniętych choroby wczesne wystąpienie, czyli przed ukończeniem 55 lat [ 11 ]. Ponad 70 PCa podatności loci, wyjaśniając  ~ 30% rodzinnego ryzyka tej choroby, zostały zidentyfikowane [ 13 ]. Pacjenci z dziedzicznymi PCa mają zwykle postać choroby sześciu do siedmiu lat wcześniej niż w przypadkach spontanicznych, ale nie różni się pod innymi względami [ 11 ].
Częstotliwość incidentally- i sekcyjnych nowotworów wykrywana jest w przybliżeniu taki sam w różnych częściach świata [ 14 ]. Odkrycie to jest w ostrym kontraście do występowania klinicznych PCA, która różni się znacznie pomiędzy różnymi obszarami geograficznymi, będąc wysoko w USA i Europie Północnej i niska w Azji Południowo-Wschodniej.Jeśli Japończycy przejść z Japonii na Hawaje, ich ryzyko PCa wzrasta. Gdyby przenieść się do Kalifornii, ich ryzyko zwiększa się jeszcze bardziej, że zbliża amerykańskich mężczyzn [ 15 ].
Wyniki te wskazują, że czynniki egzogeniczne wpływają na ryzyko progresji z tzw utajonego PCA klinicznej PCA.Czynniki takie jak dieta, zachowania seksualne, spożywanie alkoholu, ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, przewlekłego stanu zapalnego [ 16 , 17 ] oraz narażenia zawodowego wszystkie zostały omówione jako etiologicznie ważne [ 17 ]. Rak gruczołu krokowego powinien być idealnym kandydatem do zewnętrznych środków zapobiegawczych, takich jak zapobieganie dietetycznego i farmakologicznego, w związku z następującymi specyficznymi cechami:
 • wysoki wskaźnik występowania;
 • długie opóźnienia;
 • Zależność wydzielania wewnętrznego;
 • Dostępność markerów w surowicy (antygen specyficzny dla prostaty [PSA]);
 • histologicznej prekursorem zmian chorobowych prostaty nowotwory śródnadbłonkowe [ 16 ].
Jednak obecnie nie ma mocne dowody na to, że interwencje żywieniowe mogą zmniejszyć ryzyko PCa. Dane z Europejskiego Prospective Investigation w Cancer and Nutrition (EPIC) wykazywały słabą korelację pomiędzy czynnik I (IGF-1) poziom wzrostu insulinopodobnego oraz wysokie spożycie białka formy produktów mlecznych i zwiększone ryzyko PCa [ 18 ]. Wynik selen i witamina E Cancer Prevention Trial (SELECT) był ujemny i dlatego witamina E i selen nie są zalecane do [zapobiegania PCa 19 ]. Podobnie, metaanaliza ośmiu randomizowanych badań klinicznych (RCT) porównujące likopen z placebo nie stwierdzono znaczący spadek częstości PCa [ 20 ].
Zespół metaboliczny jest słabo i nie istotnie związane z ryzykiem PCa, a związki różnią się geografii. Wśród pojedynczych składowych zespołu (Body Mass Index, dysglycaemia lub dyslipidemia, wysoki poziom triglicerydów, niski lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) cholesterolu) tylko nadciśnienia i obwodu talii
> 10 2  cm były związane ze znacznie większe ryzyko PCa, zwiększając ryzyko o 15% (p = 0,035) i 56% (p = 0,007), odpowiednio, [ 21 ]. Obecnie nie ma danych wskazujących, że interwencja medyczna skutecznie zmniejszyć progresję PCa.
Rola leków w opracowywaniu PCa badano w kilku podgrupach. Ostatnie badania u mężczyzn z hipogonadyzmem otrzymujących terapię testosteronem nie wykazały zwiększone ryzyko PCa [ 22 ]. Ponadto istnieją sprzeczne dane na temat stosowania aspiryny lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a ryzyko PCa [ 23 , 24 ].
Kilka inhibitorów 5-alfa-reduktazy (5-Āris) były badane w celu oceny ich wpływu na zmniejszenie ryzyka wystąpienia PCA. Chociaż wydaje się, że 5-ARIs mają potencjalne korzyści w zapobieganiu lub opóźnianiu rozwoju PCA ( ~ 25%, na Gleason tylko 6 raka), musi być wzięta pod uwagę związanych z leczeniem skutków ubocznych, jak również zwiększone ryzyko wystąpienia wysokiego -grade PCa [ 25-27 ]. Żaden z dostępnych 5-Aris zostały zatwierdzone do tego wskazania.
Liczne badania zostały opublikowane w dniu domniemanego korelacji między stosowania statyn i PCa padania: niedawnej metaanalizy, a wyniki badania REDUCE nie potwierdziły działanie zapobiegawcze statyn na ryzyko PCa [ 21 , 28 ].
Podsumowując, czynniki dziedziczne odgrywają ważną rolę w określaniu ryzyka rozwoju klinicznej PCA, podczas gdy czynniki egzogenne mogą mieć istotny wpływ na ryzyko progresji. Nie ma jak na razie wystarczających dowodów, aby polecić zmiany stylu życia (takich jak ograniczone spożycie tłuszczu zwierzęcego i zwiększonym spożyciu owoców, zbóż i warzyw), w celu zmniejszenia ryzyka. Ale takie modyfikacje stylu życia, może być związane z innymi nieswoistych korzyści, a zatem powinny być wspierane.

3.2.1. Wytyczne dotyczące środków zapobiegawczych

W tym momencie nie jest ostateczne zalecenia mogą być przewidziane środki zapobiegawcze ze względu na brak danych rozstrzygające.

4. KLASYFIKACJA I POSTOJU SYSTEMS

4.1. Klasyfikacja

Celem systemu klasyfikacji guza jest połączenie pacjentów z podobnym wynikiem klinicznym. Pozwala to na projektowaniu badań klinicznych na stosunkowo jednorodnych grup pacjentów, w porównaniu z klinicznymi i patologicznymi danymi uzyskanymi z różnych szpitalach na całym świecie i formułowanie zaleceń dotyczących ich leczenia. Przez niniejszych wytycznych klasyfikacji guza, Węzeł, Przerzuty 2009 na inscenizację PCa (tabela 4.1.1) [ 29] oraz w klasyfikacji grupy ryzyka EAU zasadniczo opiera się na systemie klasyfikacji D'Amico za PCa jest używany (tabela 4.1.2) [ 30 ]. Ten ostatni klasyfikacja opiera się na grupy pacjentów z podobnym ryzykiem nawrotu biochemiczne (BCR) po zabiegu chirurgicznym lub radioterapii zewnętrzną wiązką (EBRT).
Tabela 4.1.1: Nowotwór węzłów chłonnych (TNM) klasyfikacja PCa  29 ]
T - guz pierwotny
TX
Guz pierwotny nie można ocenić
T0
Brak dowodów na guza pierwotnego
T1
Klinicznie utajone guz nie wyczuwalne i widoczne przez obrazowanie
T1a
Nowotwór przypadkowe histologiczne stwierdzenie w 5% lub mniej tkanki wycięto
T1b
Nowotwór przypadkowej histologiczne ustaleniom w więcej niż 5% tkanki resekcji
t1c
Nowotwór oznaczone biopsji (na przykład dlatego, że poziom antygenu specyficznego dla prostaty podwyższonej (PSA)),
T2
Nowotwór jedynie w obrębie prostaty 1
T2a
Nowotwór obejmuje połowę jednego płata lub mniej
T2b
Nowotwór obejmuje więcej niż połowę jednego płata, ale nie oba płaty
T2C
Nowotwór obejmuje oba płaty
T3
Nowotwór przechodzi przez kapsułkę gruczołu 2
T3A
Extracapsular rozszerzenie (jednostronnych lub dwustronnych), w tym mikroskopijnym zaangażowania szyi pęcherza
T3B
Nowotwór nacieka pęcherzyków nasiennych (e)
T4
Guz jest nieruchomy lub nacieka sąsiednie struktury inne niż pęcherzyki nasienne: zewnętrznego zwieracza odbytu, mięśni dźwigacza i / lub miednicy ścianie
N - regionalne węzły chłonne 3
NX
Regionalne węzły chłonne nie mogą być oceniane
N0
Brak przerzutów regionalnych węzłów chłonnych
N1
Lymph node Regionalne przerzuty 4
M - przerzuty odległe 5
MX
Przerzutów odległych nie może być oceniana
M0
Nie odległe przerzuty
M1
przerzutów odległych
M1a
Non-regionalny węzeł (y) chłonnych
M1b
Kości (e)
M1c
Inne miejsce (-a)
1  guza znajdują się w jednym lub w obu płatach według biopsji, ale nie wyczuwalnym lub widoczne obrazowania, jest klasyfikowany jako
T1c.
2  Invasion do wierzchołka stercza lub do (ale nie dłużej) kapsułka prostaty, nie jest klasyfikowany jako PT3, ale jak pT2.
3  regionalnych węzłów chłonnych są węzły miednicy mniejszej, które w istocie są węzły miednicy poniżej rozwidlenia tętnic biodrowych wspólnych.
4  lateralizacji nie wpływa na N-klasyfikacji.
5  W przypadku gdy więcej niż jedno miejsce przerzutów występuje najbardziej zaawansowane kategoria powinna być stosowana.

4.2. Gleasona i ISUP 2014 grupy klasy

The (2005 ISUP zmodyfikowane) Gleasona z biopsji wykryto PCa obejmuje stopień Gleasona lub najszerszym (pierwotny wzorzec wzorzec), a także drugą najczęstszą wzór (Drugi wzorzec), jeśli dwie są obecne. Jeśli jeden wzór jest obecny, powinien być podwojony, otrzymując wynik Gleason. Przez trzy stopnie, wynik Gleasona obejmuje najczęściej gatunek plus najwyższy stopień czystości, niezależnie od jego stopnia. Kiedy rak jest w dużej mierze klasy 4/5, identyfikacja <5 2="" awiki="" by="" czone="" d="" do="" font="" gleason="" gleasona.="" klasy="" lub="" nbsp="" nie="" powinny="" w="">Wynik Gleason  <  4 nie powinien być stosowany na podstawie biopsji stercza [ 31 ]. Oprócz sprawozdań z funkcjami dla każdej biopsji raka, ogólna (lub globalne) Gleasona na podstawie biopsji raka-dodatnie mogą być świadczone. Konferencja 2014 ISUP Gleason klasyfikacja raka stercza [ 32 , 33 ] wprowadził pojęcie grup klasy PCA, w celu:
1. wyrównać klasyfikacji PCA z klasyfikacji innych nowotworów;
2. wyeliminować anomalię, że najbardziej zróżnicowane PCAS mają skali Gleasona 6;
3. dalszego skodyfikować klinicznie bardzo znaczące rozróżnienie skali Gleasona 7 (3 + 4) i 
7 (4 + 3) PCA.
Grupy klasy reprezentują kompresję punktacji Gleasona  <  6 w grupie zaszeregowania 1 i punktacji Gleasona 9-10 w grupie zaszeregowania 5, natomiast skali Gleasona 7 rozpręża się do grupy zaszeregowania 2, czyli 7 (3 + 4) oraz grupy zaszeregowania 3,
czyli 7 (4 + 3). W związku z tym ISUP 2014 grupy klasy rak prostaty waha się od 1-5, patrz tabela 4.2.1.
Tabela 4.2.1 Międzynarodowe Towarzystwo Urologiczne Patologii 2014 grup klasy
Gleasona
grupa grade
2-6
1
7 (3 + 4)
2
7 (4 + 3)
3
8 (4 + 4) lub (3 + 5) i (5 + 3)
4
9-10
5
Tabela 4.2.2: Woda grupy ryzyka wznowy miejscowej biochemicznych i miejscowo zaawansowanego raka prostaty
Niskie ryzyko
Średniego ryzyka
Wysokie ryzyko
Definicja
PSA < 10 ng / mL
i GS <7 font="">
i cT1-2a
PSA 10-20 ng /mL
lub GS 7
lub cT2b
PSA > 20 ng / mL
lub GS> 7
lub cT2c
any PSA
każda GS cT3-4 lub CN +
Miejscowa
miejscowo zaawansowanym
PSA=prostate-specific antigen.

Prześlij komentarz

 
Top