REKLAMA

 

1. WPROWADZENIE

1.1. Cel

Androgeny odgrywają kluczową rolę w rozwoju i utrzymania męskiej reprodukcyjnego i funkcji seksualnych, składu ciała, zdrowia kości i zachowania. Niski poziom krążących androgenów w łonie matki może powodować zaburzenia rozwoju płciowego u mężczyzn, co prowadzi do wad wrodzonych męskiego układu rozrodczego. W późniejszym okresie życia, co może spowodować zmniejszenie płodności, zaburzenia seksualne, zmniejszenie powstawania mięśni i mineralizację kości, zaburzenia metabolizmu tłuszczów i zaburzenia funkcji poznawczych. Poziom testosteronu zmniejsza nieznacznie jako proces starzenia się: objawy wywołane przez tego spadku może być uznana za normalną częścią procesu starzenia. Jednak niski poziom testosteronu są związane z otyłością i wielu chorób przewlekłych, a u niektórych pacjentów z objawami mogą odnieść korzyść z leczenia testosteronem. Niniejszy dokument przedstawia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia męskiego hipogonadyzmu, mając na celu dostarczenie praktycznych zaleceń na temat sposobów radzenia sobie z pierwotnego hipogonadyzmu i związane z wiekiem procesy spadku testosteronu u mężczyzn, jak również leczenie niedoborów testosteronu.
Należy podkreślić, że wytyczne kliniczne przedstawić najlepsze dostępne dowody ekspertów. Jednak następujące zalecenia wytyczne niekoniecznie będzie skutkować w najlepszym wynikiem. Wytyczne nie może zastąpić doświadczenia klinicznego przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia poszczególnych pacjentów, ale raczej przyczynić się do ukierunkowania decyzji - biorąc również osobiste wartości i preferencje / indywidualne okoliczności pacjentów pod uwagę.

1.2. Historia publikacji

Obecne wytyczne hipogonadyzmu Samce są rewizja pierwszego wydania wytycznych EAU na hipogonadyzm męski opublikowanych w 2012 roku.

1.3. Dostępne Publikacje

Szybkie dokument odniesienia (wytyczne kieszonkowe) jest dostępny zarówno w wersji drukowanej oraz w kilku wersjach dla urządzeń mobilnych, prezentując główne ustalenia wytycznych hipogonadyzmu mężczyźni. Są skrócone wersje, które mogą wymagać konsultacji wraz z pełnych wersji tekstowych. Wszystkie dostępne materiały można obejrzeć i pobrać na własny użytek na stronie internetowej EAU. Na stronie internetowej EAU obejmuje również szeroki wybór artykułów wytycznych EAU a także tłumaczenia produkowane przez krajowe stowarzyszenia urologicznych: http://www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/~~HEAD=dobj .

1.4. Skład panelu

EAU hipogonadyzm męski panel składa się z wielodyscyplinarny zespół ekspertów, w tym wyspecjalizowanych w urologów Andrologii i endokrynologów i andrologists klinicznych.

2. METODY

Odniesienia użyte w tekście są oceniane w zależności od ich poziom wiarygodności (LE) i wytycznymi otrzymują zalecenie stopnia (GR) zgodnie z systemem klasyfikacji zmodyfikowanej od centrum Oksfordu Evidence-Based Medicine poziomów dowodów. Dodatkowe informacje metodologii można znaleźć w części ogólnej metodologii tego druku, oraz w Internecie na stronie: EAU . Http://www.uroweb.org/guideline/~~HEAD=pobj  Wykaz Stowarzyszeń przyjęcia wytycznych EAU można również przeglądać online u powyżej adres.
Zaleceniami zawartymi w aktualnych wytycznych oparte są na systematycznym poszukiwaniu literatury i przeglądu przeprowadzonego przez członków zespołu w 2014 roku MEDLINE, EMBASE i Cochrane baz danych zostały przeszukane w celu identyfikacji oryginalnych artykułów i artykułów przeglądu. Kontrolowane słownictwo Medical Subject Headings (MeSH) bazie danych są stosowane wraz z protokołem "free-text", łącząc "hipogonadyzm męski" na "diagnozy" Określenia "epidemiologię", "dochodzenia", "leczenie", "testosteron" "androgeny" i "hipogonadyzm".Wszystkie artykuły opublikowane przed listopada 2014 roku zostały uznane za przegląd. Panel ekspertów przeglądu tych zapisów i wybrane artykuły z najwyższym poziomem dowodów zgodnie z harmonogramem ocen przystosowanym od centrum Oksfordu Evidence-Based Medicine poziomów dowodów.

2.1. Przegląd

Niniejszy dokument został poddany weryfikacji przed publikacją w 2015 Decyzja o ponowne sprawdzenie jest dokonywane w oparciu o rozległości zmian. Znaczącej rewizji w wyniku istotnych zmian w zaleceniach klinicznych przedstawionych w tekście będą uzasadniać ponowne sprawdzenie.

3. epidemiologii, etiologii i patologia

3.1. Epidemiologia

Definicja: mężczyzna hipogonadyzm jest zespołem klinicznym niedoboru androgenów spowodowane przez które może mieć negatywny wpływ wiele funkcji i jakości życia (QoL z) narządów [ 1 ].
Niedoboru androgenów wzrasta wraz z wiekiem nieznacznie również u zdrowych mężczyzn [ 2 , 3 ]. W średnim wieku mężczyzn, częstość występowania hipogonadyzmu biochemicznej waha się od 2.1-12.8% [ 4 ]. Częstość niski poziom testosteronu i objawów hipogonadyzmu u mężczyzn w wieku 40-79 zmienia się tworząc 2.1-5.7% [ 3 , 4 ].Hipogonadyzm jest bardziej powszechne u starszych mężczyzn, u mężczyzn z otyłością, osób z chorobami współistniejącymi, a mężczyzn o złym stanie zdrowia.

3.1.1. Rola testosteronu dla męskiego zdrowia reprodukcyjnego

Androgeny, które są produkowane przez jądra i nadnercza, odgrywają kluczową rolę w męskim funkcji reprodukcyjnego i seksualnego. Androgeny odgrywają kluczową rolę w rozwoju męskich narządów płciowych, takich jak najądrza, nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych, gruczole krokowym i penisa. Ponadto, androgeny, są potrzebne do dojrzewania, męską płodność, funkcje seksualne mężczyzn, tworzenia się mięśnia, składu ciała, mineralizację kości, metabolizmu tłuszczu i funkcji poznawczych [ 5 ].

3.2. Fizjologia

Mężczyzna rozwój seksualny zaczyna się między 7 a 12 tygodniem ciąży. Niezróżnicowanych gonady rozwój płodu w jądrze przez ekspresję wielu genów zlokalizowanych na krótkim ramieniu chromosomu Y, w tym region determinujący płeć chromosomu Y (kompleks), a gen SRY SOX genu na chromosomie 17 [ 6 ]. Jądrach płodu wytwarza trzy hormonów: testosteronu, insulinopodobny peptyd 3 (INSL3) i hormonu anty-Mullerowskiego (AMH). Testosteron jest potrzebny do stabilizowania Wolffa kanałów, co powoduje powstawanie najądrza, nasieniowodów i pęcherzyków nasiennych. Wyniki aktywności AMH w regresji przewodów Mullera (Rysunek 1). INSL3 i AMH regulują jąder zejście.
Pod wpływem intratesticular testosteronu liczba gonocytes na kanalików wzrasta trzykrotnie w okresie płodu [ 7 ].Ponadto, testosteron jest potrzebny do rozwoju gruczołu krokowego, penisa i mosznę. Jednak w tych narządach testosteron jest przekształcany w silniej metabolitu 5 -dihydrotestosteron (DHT) za pomocą enzymu 5a reduktazy.Testosteron, jak i DHT są wymagane do wzrostu prącia, zarówno aktywacji receptora androgenowego [ 8 ].
Potrzebne Intratesticular testosteronu do utrzymania procesu spermatogenezy i hamują apoptozę komórek zarodkowych [ 9 ]. Kanalików nasiennych jąder są narażone na stężenia testosteronu 25-100 razy większym od stężenia krążących. Tłumienie gonadotropin (np poprzez nadmierne nadużywanie testosteronu) powoduje zmniejszenie liczby plemników w ejakulacie oraz zaburzenia spermatogenezy [ 10 ]. Całkowite hamowanie intratesticular wyników testosteronu w pełnym zakończeniu mejozy do poziomu okrągłych spermatydami [ 11 , 12 ]. Testosteron nie wydaje się, aby działać bezpośrednio na komórkach zarodkowych, ale działa przez komórki Sertoliego w wyniku ekspresji receptora androgenowego (AR) i wpływanie do kanalików nasiennych mikrośrodowiska [ 11 ]. Testosteron może być również metabolizowany do estradiolu aromatazy, obecnych w tkance tłuszczowej, prostaty, jąder i kości. Estradiol jest również niezbędna do mineralizacji kości u mężczyzn [ 13 ]. Wytwarzanie testosteronu jest sterowany płodu przez łożysko choriongonadotropin (hCG) i po urodzeniu przez hormon luteinizujący (LH) z przysadki mózgowej. Zaraz po urodzeniu, poziom testosteronu w surowicy stężenie dorosłych dotrzeć w ciągu kilku miesięcy (Mini dojrzewania). Następnie do momentu dojrzewania, poziom testosteronu jest niski, co zapobiega męskiej wirylizacji. Dojrzewanie rozpoczyna produkcję gonadotropin, zainicjowany przez hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) wydzieliny z podwzgórza i wyników produkcji testosteronu, męskich cech płciowych i spermatogenezy [ 14 ]. Figura 1 przedstawia rozwoju męskiego układu rozrodczego.

3.2.1. Androgen receptor

Testosteron wywiera swoje działanie przez AR, który znajduje się w cytoplazmie i jądrze komórek docelowych. Podczas okresu płodowego, testosteron zwiększa liczbę ARS przez zwiększenie liczby komórek z Ar i zwiększając liczbę Ars każdej pojedynczej komórki [ 8 , 13 ]. Gen RA znajduje się w chromosomie X (XQ, 11-12): wady i mutacje w genie AR mogą powodować u samców maldevelopment seksualnej, które mogą powodować jąder feminizacji lub niskie wirylizacji (czyli rozwoju zaburzenia seksualne (DSD)). Mniej poważne mutacje w genie AR może powodować łagodne formy oporu i androgenów niepłodności męskiej [ 15 ]. W eksonie 1 genu domena transaktywacji składa się trinukleotydową przewodu (cytozyna, adenina, guanina powtórzeń (CAG))) o zmiennej długości. Androgenów czułość może mieć wpływ na długość powtórzeń CAG w eksonie 1 genu AR [ 15 ]. RA CAG powtórz długość jest odwrotnie skorelowana z łączną surowicy i biologicznie testosteronu i estradiolu u mężczyzn. Krótsze powtórzenia były związane ze zwiększonym ryzykiem choroby prostaty i dłuższych powtórzeń o ograniczonej działania androgenu w kilku tkankach [ 16 ]. CAG ilość powtórzeń mogą wpływać na działanie androgenne fenotypowych, nawet w przypadku normalnego stężenia testosteronu w [ 17 ].
Podsumowanie dowodów
Testosteron jest niezbędny do prawidłowego rozwoju męskiego.
Rysunek 1: męskiego układu rozrodczego
FSH = hormon folikulotropowy; LH = hormonu luteinizującego; SRY = seks region determinujący chromosomu Y; INSL3 = insulinopodobny peptyd 3.

3.3. Etiologia

Wyniki hipogonadyzmu z niewydolnością jąder, czy też ze względu na zakłócenia w jednym lub kilku poziomach osi podwzgórze-przysadka-gonad (Rysunek 2).
Mężczyzna hipogonadyzm mogą być klasyfikowane zgodnie z zaburzeniami na poziomie:
  • jąder (hipogonadyzm pierwotna);
  • podwzgórza i przysadki (wtórny hipogonadyzm);
  • podwzgórze / przysadka i gonady (powszechne w wieku dorosłym hipogonadyzmu);
  • narządy docelowe androgenowego (niewrażliwości na androgeny / oporowe).

3.4. Klasyfikacja

3.4.1. Mężczyzna hipogonadyzm pochodzenia jąder (hipogonadyzm pierwotna)

Pierwotna niewydolność jąder jest najczęstszą przyczyną hipogonadyzmu i skutkuje niskim poziomem testosteronu, zaburzenia spermatogenezy i podwyższonych gonadotropin. Najważniejsze postacie kliniczne hipogonadyzmu pierwotnego są zespołem Klinefeltera i guzy jąder.
  • Zespół Klinefeltera wpływ 0,2% mężczyzn. Jest to najczęstsza forma męskiego hipogonadyzmu i najczęstszych aberracji chromosomowej numerycznej, przy 47, XXX w 90% przypadków [ 18 ]. Powstaje on z powodu braku alternatywy podczas ojcowskiego lub matczynego mejotycznego podziału komórek rozrodczych [ 19 ].
  • Nowotwory jąder są najczęstszym rodzajem nowotworu u młodych mężczyzn po okresie dojrzewania.Czynnikami ryzyka są przeciwnej raka komórek zarodkowych, nieprawidłowość zstępowania jąder, szczątkowych gonad, bezpłodność, zanik jąder i rodzinną raka komórek zarodkowych. Dwadzieścia pięć procent mężczyzn z guzami jądra rozwijają niedobór testosteronu po leczeniu [ 20-22 ].
Główne przyczyny pierwotnej niewydolności jąder są zestawione w tabeli 1.

3.4.2. Mężczyzna hipogonadyzm pochodzenia podwzgórzowo-hypopituitary (wtórny hipogonadyzm)

Central wady podwzgórza lub przysadki spowodować wtórne uszkodzenie jąder. Identyfikacja wtórny hipogonadyzm ma znaczenie kliniczne, ponieważ może to być wynikiem patologii mózgowej (w tym prolactinoma) i może powodować bezpłodność, który może być przywrócony stymulacji hormonalnej u większości pacjentów z wtórnym hipogonadyzmem.
Najbardziej odpowiednie formy wtórnego hipogonadyzmu należą:
  • Hiperprolaktynemia  (HP), spowodowane przez prolaktyny wydzielających gruczolaków przysadki (prolactinoma) (microprolactinomas <10 antagonistycznych="" dopamin="" fenotiazyny="" font="" i="" imipramina="" jak="" lub="" macroprolactinomas="" metoklopramid="" mm="" polekowa="" por="" przez="" risperidon="" substancji="" takich="" w="" wnaniu="">Dodatkowe przyczyny mogą być przewlekłą niewydolnością nerek lub niedoczynność tarczycy.
  • Izolowane  (dawniej określane jako idiopatyczne) hipogonadyzm hipogonadyzm (IHH).
  • Zespół kallmanna  (hipogonadyzm hipogonadyzm z anosmia, genetycznie uwarunkowanych, chorobowość jeden w 10.000 mężczyzn).
Zaburzenia te charakteryzują zaburzenia podwzgórzowo wydzielania i działania gonadatropin uwalniający gonadotropinę (GnRH), w patofizjologii wspólnym dla chorób, w wyniku utraty przysadkowego wydzielania LH i FSH. Dodatkowym wrodzony błąd migracji oraz bazowanie GnRH neuronów wydzielających powoduje zespół kallmanna [ 23 , 24 ].Najważniejszym objawem jest opóźnienie konstytucyjna dojrzewania: to jest najczęstszą przyczyną opóźnionego dojrzewania płciowego (pubertas Tarda) [ 25 ]. Inne rzadkie postaci wtórnej niedoczynności gonad są podane w tabeli 2.

3.4.3. Mężczyzna hipogonadyzm powodu mieszanego dysfunkcji podwzgórza przysadki i gonad /

Połączone wyniki pierwotne i wtórne uszkodzenie jąder w niskim poziomem testosteronu i zmienne stężenia gonadotropin. Stężenia gonadotropin zależą głównie od niepowodzenia pierwotnego lub wtórnego. To, co zostało oznaczone jako późnej hipogonadyzmu Hipogonadyzm i związane z wiekiem, składa się z trzech typów hipogonadyzmem wtórnym i formalnie hipogonadyzm jest najbardziej powszechnym [ 26 , 27 ]. Należy jednak stwierdzić, że niski poziom testosteronu i niski poziom gonadotropiny nie wyklucza zaatakowania odpowiedź na stymulację gonad LH, jak wykazano w otyłość, stosowanie kortykosteroidów indukowane hipogonadyzmu etc.

3.4.4. Mężczyzna hipogonadyzm powodu uszkodzeń narządów docelowych na androgeny

Formy te to przede wszystkim rzadkich wad i nie będzie dalej omówione szczegółowo w wytycznych. Istnieje AR wady z pełnej, częściowej i minimalnej zespołem niewrażliwości na androgeny; Zespół Reifenstein; bulbospinal zanik mięśni (choroba Kennedy'ego); a także 5 niedoborem reduktazy (przegląd, patrz Nieschlag  et al.  2010) [ 28 ].
Klasyfikacja hipogonadyzmu ma implikacje terapeutyczne. U pacjentów z wtórną hipogonadyzmu, hormonalnej stymulacji ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i FSH lub alternatywnie pulsacyjnego leczenia GnRH może przywrócić płodność w większości przypadków [ 29 , 30 ]. Szczegółowa ocena może na przykład wykryć guzy przysadki, choroby ogólnoustrojowe lub nowotworów jąder. Kombinowane formy pierwotnego i wtórnego hipogonadyzmu można zaobserwować u osób starszych, głównie otyłych mężczyzn, przy jednoczesnym spadku związanym z wiekiem poziom testosteronu wynikających z wad jąder, a także funkcji podwzgórze-przysadka.
Tabela 1: Najczęstsze formy hipogonadyzmu pierwotnego
Choroba
Przyczyny niedoboru
Nieprawidłowość zstępowania jąder lub ektopowe
Uszkodzenie jąder pochodzenia, maldevelopment jąder
Rak jąder
jąder maldevelopment
zapalenie jąder
Wirusowe zapalenie jąder lub niespecyficzne
nabyte anorchią
Uraz, guz, skręcanie, zapalenie, jatrogenne, chirurgiczne usunięcie
Wtórne zaburzenia czynności jąder
Leki, leki, toksyny, choroby układowe
(Idiopatyczna) zanik jąder
Niepłodność męska (przyczyny idiopatyczne lub szczegółowych)
Wrodzona anorchią (dwustronna u 1 na 20000 mężczyzn,
jednostronne 4 razy częściej)
Wewnątrzmaciczna skręcanie jest najbardziej prawdopodobną przyczyną
Zespół Klinefeltera 47, XXX
Sex-chromosomalnych niż alternatywa w komórkach rozrodczych
46, XY Zaburzenia rozwoju płciowego (DSD)
(Dawniej mężczyzna pseudohermafrodytyzm)
Disturbed syntezy testosteronu z powodu defektów enzymatycznych sterydów biosyntezy (17,20- liazy wada, 17 β -hydroksysteroidowej dehydrogenazy wada)
Szczątkowych gonad (synonim "gonady streak")
Zespół swyera może być spowodowana przez mutacje w innych genach
46, XX męski zespół (częstość 1 w 10,000-20,000)
Mężczyźni z obecności informacji genetycznej z chromosomem Y po translokacji segmentu DNA z chromosomem Y X podczas mejozy rodzicielskiej
Zespół Noonan (częstość występowania 1 na 1000 do 1 na 5000)
Niski wzrost, wrodzone wady serca, wnętrostwo
Inaktywacji mutacji receptora LH, Leydiga niedorozwój (częstość 1 w 1000000 do 1 na 20,000)
Komórki Leydiga są w stanie rozwijać się w wyniku mutacji [ 31 ]
Tabela 2: Najczęstsze formy wtórnego hipogonadyzmu
Choroba
Przyczyny niedoboru
hiperprolaktynemia
Wydzielających prolaktynę gruczolaki przysadki (prolactinoma) lub polekowe
Izolowane hipogonadyzm hipogonadyzm (IHH) (dawniej określane jako idiopatyczne hipogonadyzmem hipogonadyzmu, IHH)
Konkretne (lub nieznane) mutacje wpływające na syntezę lub działanie GnRH
zespół kallmanna (hipogonadyzm hipogonadyzm z anosmia, częstość występowania 1 na 10000)
Niedobór GnRH i brak węchu, uwarunkowana genetycznie
Wtórny niedobór GnRH
Leki, leki, toksyny, choroby układowe.
niedoczynność przysadki
Radioterapia, urazy, infekcje, hemochromatoza i niewydolności naczyniowej lub wrodzona
gruczolaki przysadki
Hormonalna gruczolaków wydzielających; hormonów nieaktywne gruczolaki przysadki; przerzuty tothe przysadki mózgowej lub łodygi
Zespół Pradera-Williego (PWS) (dawniej Zespół Pradera-Williego-Labhart, częstość występowania 1 na 10000 osób)
Wrodzone zaburzenia wydzielania GnRH
Wrodzony niedorozwój kory nadnerczy z hipogonadyzmu hipogonadyzmu (dominacja 1 w 12.500 osób)
X chromosomu chorobą recesywną, u większości pacjentów spowodowanymi mutacjami w genie DAX1
zespół Pasqualini
Izolowany niedobór LH
Zalecenie
LE
GR
Rozróżniać dwie formy hipogonadyzmu (pierwotnego i wtórnego) (poziom LH), ponieważ ma to wpływ na oceny i leczenia pacjenta i pozwala zidentyfikować pacjentów z problemami związanymi ze zdrowiem i niepłodności.
1b
b
Rysunek 2: oś podwzgórze-przysadka-jąder
FSH = hormon folikulotropowy; GnRH = gonadoliberyny; LH = hormon luteinizujący.

4. DIAGNOSTYKA OCENA

Hipogonadyzm jest diagnozowana na podstawie uporczywych objawów podmiotowych i przedmiotowych związanych z niedoborem androgenów i oceny konsekwentnie niskim poziomem testosteronu (na co najmniej dwa razy) o niezawodnej metody [ 4 , 32-35 ].

4.1. Objawy kliniczne

Niskie poziomy krążących androgenów może być związana z objawami (tabela 3) [ 4 , 36 , 37 ]
Tabela 3: oznaki i objawy kliniczne sugerujące niedoboru androgenów
opóźnione dojrzewanie płciowe
małe jądra
Mężczyzna czynnik niepłodności
Zmniejszona owłosienie
ginekomastia
Zmniejszenie beztłuszczowej masy ciała i siły mięśni
otyłość brzuszna
Zmniejszenie gęstości mineralnej kości (osteoporoza) przy niskich złamań urazowych
Zmniejszony popęd płciowy i aktywność seksualna
zaburzenia erekcji
Coraz pomniejszone nocne erekcje
uderzenia gorąca
Zmiany nastroju, zmęczenie i złość
zaburzenia snu
Syndrom metabliczny
insulinooporność i cukrzyca typu 2
Zmniejszyła funkcje poznawcze
Najbardziej powszechne objawy męskiego hipogonadyzmu u starzejących się mężczyzn zmniejsza popęd płciowy i aktywności seksualnej, zaburzenia erekcji i uderzenia gorąca [ 4 , 37 ]. Inne czynniki związane z niską znaleziono testosteronu obwód w pasie oraz stanu zdrowia [ 4 ]. Oznaki i objawy niedoboru androgenów różnią się w zależności od wieku rozpoczęcia, czas trwania i stopnia niedoboru. Odniesienie zakresy dolnej normalnego poziomu testosteronu (2,5%), ostatnio zostały opracowane z trzech dużych próbek środowiskowych, sugerując odcinaniem 12,1 nmol / l testosteronu w surowicy i dla wolnego testosteronu 243 pmol / l, w celu odróżnienia od normalnych poziomów i poziomów prawdopodobnie związane z niedoborem [ 38 ]. Objawy sugerujące obecność hipogonadyzmu [ 4 , 37 ] podano w tabeli 3. Należy jednak zauważyć, że te objawy występują również u mężczyzn z prawidłowym poziomem testosteronu i mogą mieć inne powody niż niedoborem androgenów. U mężczyzn w wieku 40-79 lat, próg całkowitego testosteronu było 8 nmol / l zmniejszonej częstotliwości myśli seksualnych, 8,5 nmol / L na zaburzenia erekcji, 11 nmol / l zmniejszoną częstotliwość erekcji rano i 13 nmol / l za zmniejszenie wigor [ 39 ]. Najsilniejszym czynnikiem prognostycznym hipogonadyzmu w tej grupie wiekowej było trzy objawy seksualne (zmniejszenie seksualne myśli osłabiona erekcję rano, zaburzeniach erekcji) i albo całkowity poziom testosteronu <8 8-11="" font="" i="" l.="" l="" lub="" nbsp="" nmol="" od="" pmol="" surowicy="" testosteron="" testosteronu="" w="" wolny="" zakresie="">Dane te są oparte na próbkach surowicy pobranych w godzinach porannych, kiedy to średnie poziomy są najwyższe i najbardziej powtarzalna u młodszych mężczyzn [ 40 ]. Oba testy immunologiczne oparte na spektrometrii masowej i może produkować prawidłowe wyniki, o ile są one dobrze sprawdzony. Ocena ta powinna być oparta na zakresów referencyjnych dla normalnych ludzi świadczonych przez pomiar próbki do laboratorium.
Hipogonadyzm może być bardziej subtelne i nie zawsze oczywiste niski poziom testosteronu. Na przykład, ludzie z pierwotnym uszkodzeniem jąder często mają normalny poziom testosteronu, ale wysokie LH. Może to być uznane za subkliniczną lub kompensowane postacią hipogonadyzmu. Kliniczne konsekwencje izolowanym wysokości LH nie jest jeszcze jasne, ale potencjalnie, ci ludzie mogą stać hipogonadalnymi w przyszłości.
Aby odróżnić pierwotne i wtórne formy hipogonadyzmu oraz wyjaśnienie hipogonadyzmu u dorosłych mężczyzn, konieczne jest określenie stężenia w surowicy LH. Zarówno LH i testosteronu w surowicy powinno być analizowane dwukrotnie.

4.2. Historia podejmowania i kwestionariusze

Objawy hipogonadyzmu są wymienione w Tabeli 3 i powinna być skierowana w historii standardowych warunkach.Wczesny początek hipogonadyzmu powoduje brak lub minimalne dojrzewania płciowego, brak rozwoju drugorzędnych cech płciowych, ewentualnie eunuchoid proporcji ciała i piskliwym głosem. Te objawy zdecydowanie wskazują na podstawową hipogonadyzmu. Wystąpił w wieku dorosłym hipogonadyzm charakteryzuje dysfunkcje seksualne, otyłość i utrata wigoru. Opublikowane kwestionariusze są zawodne i mają niską specyficzność, i nie są one skuteczne dla znajdowania przypadków [ 41-44 ]. Ważne jest, aby ocenić i wykluczenia chorób układowych, objawy niedożywienia i złego wchłaniania, jak również trwające ostrej choroby. Farmakologiczne leczenie z kortykosteroidami, nadużywanie narkotyków, takich jak marihuana opiatów i alkoholu i wcześniejszego leczenia lub stosowania testosteronu lub nadużywania sterydów anabolicznych powinny być również uwzględnione w historii podejmowania.

4.3. Badanie fizykalne

Ocena wskaźnika masy ciała (BMI), wskaźnik talia-biodra (lub strzałkowej średnica brzucha), owłosienie ciała, malepattern wypadanie włosów, obecność ginekomastii i jąder wielkości (mierzonej z orchidometr lub USG [US]), a także badaniu strukturalnym prącia, jak również cyfrowe badanie odbytnicy (DRE), prostaty powinny być uwzględnione.
4.4. Podsumowanie dowodów i zaleceń dla oceny diagnostycznej
Podsumowanie dowodów
Rozpoznanie męskiego hipogonadyzmu jest oparta na oznaki i objawy niedoboru androgenów, wraz z
konsekwentnie niski poziom testosteronu w surowicy.
zalecenia
LE
GR
Ograniczanie rozpoznanie niedoboru testosteronu do mężczyzn utrzymujących się objawów sugerujących hipogonadyzm (tabela 3).
3
do
Działanie testosteronu rano przed 11.00 godzin na czczo.
2
ZA
Powtórzyć całkowitego testosteronu w co najmniej dwa razy w niezawodny sposób. Ponadto pomiar wolnego testosteronu u mężczyzn poziom z:
Całkowity poziom testosteronu w pobliżu dolnym zakresie normy (8-12 nmol / l), aby wzmocnić ocenę laboratoryjną.
Podejrzewa się, lub znany nienormalne globulin (SHBG) poziom wiążących hormony płciowe.
1
ZA
Ocenić testosteronu u mężczyzn z chorobą lub leczenia niedoboru testosteronu, który często i w których można zastosować odpowiednie leczenie.
Dotyczy to również mężczyzn z:
Cukrzycą typu 2.
Syndrom metabliczny.
Otyłość.
Przysadka masę, po promieniowania obejmującym region Sellar i innych chorób w podwzgórzu i Sellar regionie.
Schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializie.
Leczenie z zastosowaniem leków, które powodują zahamowanie poziomów testosteronu - kortykosteroidów i opiatów.
Umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Bezpłodność.
Osteoporoza lub niskiej trauma złamań.
Zakażenie wirusem HIV z sarcopenia.
2
b
Analiza stężenia LH w surowicy do rozróżniania podstawowych i średnich form hipogonadyzmu.
2
ZA

4.5. Kliniczne konsekwencje hipogonadyzmu

Znaczenie kliniczne hipogonadyzmu jest określony przez wiek wystąpienia i ciężkości hipogonadyzmu.

4.5.1. Prenatalna Niedobór androgenów

W ciągu pierwszych 14 tygodni ciąży, obecność testosteronu jest niezbędna dla normalnego wirylizacji zewnętrznego męskich genitaliów. Niedobór androgenów lub androgenów Odporność na skutek wadliwego działania receptora AR lub LH tym etapie życia może doprowadzić do nieprawidłowego rozwoju narządów płciowych, począwszy od spodziectwa do żeńskich narządów płciowych zewnętrznych z jądra w jamie brzusznej. Często pacjenci z zaburzeniami rozwoju płciowego są diagnozowane w młodym wieku, ponieważ jasno nienormalnych zewnętrznych narządów płciowych.Jednak pacjenci w obu końcach spektrum fenotypowej mogą pozostać niezauważone w dzieciństwie i okresie dojrzewania są diagnozowane z powodu opóźnionego pokwitania rozwoju fenotypowych mężczyzn lub pierwotnym brakiem miesiączki w XY kobiet.

4.5.2. Przedpokwitaniowy wystąpienia niedoboru androgenów

Na początku dojrzewania, podnoszenie się poziomu gonadotropiny spowodować zwiększenie objętości jąder i aktywację spermatogenezy i wydzielania testosteronu. W okresie dojrzewania, podnoszenie się poziomu testosteronu spowodować rozwój męskich drugorzędowych cech płciowych, zawierający pogłębienie głosu, rozwój terminali owłosienia, stymulacji wzrostu włosów w regionach płci, twarzy i włosów, zwiększenie rozmiaru penisa, zwiększenie masy mięśniowej oraz wielkości i masy kostnej, indukcja wzrost zryw i ostatecznie zamykanie nasad.
Ponadto Testosteron ma wyraźnych efektów psychoseksualne, w tym zwiększone libido. Opóźnionego dojrzewania jest zdefiniowana jako brak rozszerzenia jąder w wieku 14 [ 45 ]. Jako że jest to definicja "statystyczne", w oparciu o zakresy odniesienia dla dojrzewaniem w stosunku do populacji normalnej, opóźnienie dojrzewania nie koniecznie wskazuje na obecność choroby. W przypadkach ciężkiego niedoboru androgenów, obraz kliniczny prepubertalonset hipogonadyzmu jest oczywiste (tabela 4) oraz diagnostyka i leczenie są dość proste. Głównym wyzwaniem w młodszych osób z podejrzeniem idiopatycznym hipogonadyzm hipogonadyzmu jest rozróżnienie stanu z opóźnieniem konstytucyjnej w okresie dojrzewania oraz w celu określenia, kiedy należy rozpocząć leczenie androgenów. W łagodniejszych przypadkach niedoboru androgenu, tak jak u pacjentów z zespołem Klinefeltera, dojrzewania płciowego może być niepełne lub opóźniony, prowadząc do bardziej subtelnych obrazu fenotypowej. U pacjentów tych kilka wskazówek może doprowadzić do rozpoznania hipogonadyzmu. Należą do nich: małe jądra, (historię) wnętrostwo, ginekomastia, rzadki owłosienia, eunuchoid habitus, niską masą kostną i płodność [ 46 ].
Tabela 4: Objawy sugerujące przedpokwitaniowy-onset hipogonadyzm
małe jądra
wnętrostwo
ginekomastia
Wysoki głos
niezamknięte chrząstki nasadowe
Liniowy wzrost w wieku dorosłym
Eunuchoid habitus
Rzadki owłosienie ciała / zarost
Bezpłodność
Niska masa kostna
sarkopenia
Zmniejszone seksualne pożądanie / działalności

4.5.3. Wystąpił w wieku dorosłym hipogonadyzm

Definicja: dorosłych początek hipogonadyzm jest definiowana jako niedoboru testosteronu, zwykle związane z objawami klinicznymi lub objawy u osoby, która miała prawidłowy rozwój iw rezultacie opracowanego normalnych męskich drugorzędowych cech płciowych.
W zależności od przyczyny hipogonadyzmu, spadek funkcji gonad może być stopniowe i częściowe. Uzyskany obraz kliniczny może być zmienna, a objawy mogą być zasłonięte przez fizjologicznej zmienności fenotypowej. Objawy, które były związane z dorosłych postacią hipogonadyzmu należą: utrata libido, zaburzenia erekcji, sarkopenią, niską masą kostną, depresyjne myśli, zmęczenie, utrata wigoru, utrata owłosienia, uderzenia gorąca i zmniejszoną płodność (tabela 3). Większość z tych objawów wieloczynnikową etiologię, przypominają normalnego starzenia się i może być również w całkowicie normalnych mężczyzn z poziomem testosteronu w [ 2 ]. W rezultacie, oznaki i objawy dorosłych postacią hipogonadyzmu może być niespecyficzne, a potwierdzenie podejrzenia klinicznego przez badania hormonalne jest obowiązkowe. Dla wielu wspomnianych powyżej symptomów, prawdopodobieństwo ich występowania wzrasta z niższych poziomów testosteronu w osoczu. Większość badań wskazuje poziom progu, poniżej którego częstość występowania objawów zaczyna wzrastać [ 37 , 47 ]. Ta wartość progowa jest przy niższym poziomie normy dla stężenia testosteronu w osoczu u młodych mężczyzn, ale wydaje się, że znaczne różnice między ludźmi, a nawet w obrębie jednego osobnika poziom progowy może być różny w różnych narządach.
4.5.3.1. Zalecenia dotyczące badań przesiewowych mężczyzn z dorosłych postacią hipogonadyzmu
zalecenia
LE
GR
Ekran niedoborem testosteronu tylko u dorosłych mężczyzn z spójnych i wielu objawów podmiotowych i przedmiotowych wymienionych w tabeli 3.
3
do
U dorosłych mężczyzn z rozpoznaną hipogonadyzmu, ekran do jednoczesnego osteoporozy.
2
b

Prześlij komentarz

 
Top