REKLAMA

 

5. ZARZĄDZANIE CHOROBA

5.1. Leczenie Konserwatywna

5.1.1. Baczna

Wielu mężczyzn z LUTS nie są na tyle niepokoi ich objawów wymaga leczenia narkotyków lub interwencji chirurgicznej. Wszyscy mężczyźni z LUTS powinny być formalnie oceniana przed jakimkolwiek przydziału leczenia w celu ustalenia, nasilenie objawów oraz dokonania rozróżnienia między mężczyznami niepowikłanej (większość) i skomplikowanych LUTS. WW jest realną opcją dla wielu mężczyzn bez uciążliwych LUTS jak niewielu będzie przejść do AUR i powikłań (np niewydolnością nerek lub kamieni) [ 115 , 116 ], podczas gdy inni mogą pozostać stabilne przez wiele lat [ 117 ]. W jednym z badań, około 85% ludzi z łagodnymi LUTS były stabilne w WW po roku [ 118 ].
Badanie porównujące WW i przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) u mężczyzn z umiarkowanym LUTS wykazała grupa chirurgiczna uległa poprawie funkcji pęcherza (przepływ i woluminów PVR), zwłaszcza u osób z wysokim poziomem przeszkadza; 36% pacjentów WW przeszedł do chirurgii w ciągu pięciu lat, pozostawiając 64% dobrze w grupie WW [119 , 120 ]. Zwiększenie objawem przeszkadza i tomy PVR są najsilniejszymi czynnikami ryzyka niepowodzenia klinicznego. Mężczyźni z łagodnymi do umiarkowanych nieskomplikowanych LUTS, którzy nie są zbyt zaniepokojony ich objawy są odpowiednie do WW.

5.1.2. Zachowania i modyfikacje dietetyczne

Jest to typowe dla tego rodzaju zarządzania, aby obejmować następujące składniki:
 • edukacja (o stanie pacjenta);
 • pewność (to rak nie jest przyczyną moczowy);
 • okresowe monitorowanie;
 • rada styl życia [ 117 , 118 , 121 , 122 ], takich jak:
  Zmniejszenie ilości płynów w określonym czasie na celu zmniejszenie częstości oddawania moczu, kiedy najbardziej kłopotliwe (np w nocy lub gdy wychodzisz w miejscach publicznych);
  Unikanie / umiarkowane dawki kofeiny i alkoholu, które mogą mieć działanie moczopędne i działanie drażniące, a tym samym zwiększenie produkcji płynów i zwiększający częstotliwość, pilność i moczenie nocne;
  Zastosowanie technik zrelaksowany i dwukrotnie oddawania moczu;
  dojenie, aby zapobiec cewki moczowej po oddawaniem moczu dryblować;
  techniki rozproszenia takich jak prącia wycisnąć, ćwiczenia oddechowe, krocza ciśnienia i sztuczki psychicznymi do podjęcia uwagę od pęcherza i WC, aby pomóc objawy przechowywania sterowania;
  Pęcherz przekwalifikowanie, że zachęca ludzi, by trzymać, kiedy mają sensorycznej pilną potrzebę zwiększenia ich pojemność pęcherza i czas pomiędzy wyrobisk;
  przegląd leki i optymalizacja czasu podawania lub zastąpienie leki do innych, które mają mniej skutków moczowego (Zalecenia te stosuje się zwłaszcza diuretyki);
  zapewnienie niezbędnej pomocy, gdy istnieje upośledzenie sprawności, mobilności lub stanu psychicznego;
  Leczenie zaparć.
Istnieje obecnie dowody (LE: 1b), że zarządzanie sobą w ramach WW zmniejsza zarówno objawy i progresję [ 121 ,122 ] (online zapasowy Tabela S.12). Mężczyźni losowo do trzech sesji samorządność oprócz standardowej opieki miał lepszą poprawę objawów i QoL niż mężczyzn leczonych standardową opiekę tylko przez okres do jednego roku [ 121 ].

5.1.3. Praktyczne względy

Składniki samodzielnego zarządzania nie były indywidualnie badane. Powyższe składniki porady stylu życia zostały uzyskane z formalnej metodyki konsensusu [ 123 ]. Potrzebne są dalsze badania w tej dziedzinie.
zalecenia
LE
GR
Oferta mężczyzn z łagodnymi / umiarkowanych objawów, minimalnie przeszkadza ich objawów, bacznej obserwacji.
1b
ZA
Oferta mężczyzn z LUTS porady stylu życia przed lub jednocześnie z leczeniem.
1b
ZA
LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych.

5.2. Zarządzanie Farmakologiczne

5.2.1. A 1-adrenergicznych, antagonistów ( 1-blokery)

Mechanizm działania :  a 1-blokujące mają hamować wpływ uwalnianego endogennie noradrenaliny na komórkach mięśni gładkich, w tym gruczołu krokowego, a tym samym zmniejszenie sygnału prostaty i BOO [ 124 ]. Jednakże,  a 1-blokery mają niewielki wpływ na urodynamicznie określonej odporności podpęcherzową [ 125 ] i leczenia związanych z poprawą LUTS skorelowane tylko słabo z niedrożnością [ 126 ]. A zatem, inne mechanizmy działania mogą być istotne.
α 1-adrenergicznych znajdujących się poza gruczoł krokowy (np pęcherza moczowego i / lub rdzenia kręgowego) i alfa podtypy 1-adrenergicznych ( a 1B- lub  alfa 1D-adrenergicznych) mogą odgrywać rolę mediatorów efektów.  a 1-adrenergicznych w naczyniach krwionośnych inne niż prostaty, komórkach mięśni gładkich i centralnego układu nerwowego może pośredniczyć niepożądanych.
α 1-adrenolityki Aktualnie dostępne są: chlorowodorek alfuzosyny (alfuzosyny); mesylan doksazosyny (doksazosyny); sylodosyna; chlorowodorek tamsulozyny (tamsulozyna); chlorowodorek terazosyny (terazosyna).  a 1-adrenolityki występować w różnych preparatach (Online zapasowy Tabela S.13). Chociaż różne preparaty spowodować różnych profili farmakokinetycznych i tolerancji, ogólny wpływ kliniczny różnych preparatów jest skromna.
Skuteczność : porównań pośrednich i bezpośrednich porównań między ograniczone  alfa 1-adrenolityki wykazują, że wszystkie  alfa 1-blokery mają podobną skuteczność w odpowiednich dawkach [ 127 ]. Efekty potrwać kilka tygodni, aby w pełni rozwinąć, ale znaczna skuteczność nad placebo może nastąpić w ciągu kilku godzin do kilku dni [ 128 ].
Kontrolowane badania wykazują, że  alfa 1-adrenolityki zmniejszają IPSS zwykle o około 30-40% i zwiększenie Q max  o około 20-25% (online zapasowego tabeli S.14). Jednak znaczna poprawa wystąpiła także w odpowiednich ramionach placebo [ 55 , 128 ]. W badaniach otwartych, poprawa IPSS w wysokości do 50% i Q max wzrost do 40% zostały udokumentowane [ 55 , 128 ].
α 1-blokery mogą zmniejszyć zarówno magazynowania i oddawania moczu LUTS. Wielkość gruczołu krokowego nie wpływa  alfa 1-bloker skuteczność w badaniach z okresami follow-up <1 ale="" font="" nbsp="" roku="">alfa 1-blokery wydają się być bardziej skuteczne u pacjentów z mniejszych prostaty (<40 badaniach="" d="" font="" ml="" nbsp="" ugoterminowych="" w="">56 , 129-132 .] α skuteczność 1-blokerem jest podobna we wszystkich grupach wiekowych [ 128 ].  a 1-blokery nie zmniejszyć rozmiar prostaty ani nie uniemożliwia AUR w badaniach długoterminowych [ 130-132 ]; niektórzy pacjenci muszą być zatem leczyć chirurgicznie. Niemniej jednak, redukcja IPSS i Q max  poprawa czasie  a leczenie 1-blokerów wydaje się być utrzymane przez co najmniej cztery lata.
Tolerancję i bezpieczeństwo : Podział tkanek, podtyp selektywnych i profile farmakokinetyczne niektórych preparatach może się przyczynić do profilu tolerancji poszczególnych leków. Najczęstsze działania niepożądane  alfa 1-blokery są osłabienie, zawroty głowy i (hipotonia) niedociśnienie. Działanie rozszerzające naczynia są najbardziej widoczne w doksazosyny i terazosyny, i są mniej powszechne alfuzosyny i tamsulosyny [ 133 ]. Pacjenci z współwystępowania sercowo-naczyniowych i / lub zatorów aktywnego równoczesne leczenie może być podatna na alfa 1-bloker indukowaną przez rozszerzenie naczyń [ 134 ]. Przeciwnie, częstotliwość niedociśnienia z  α 1 a- selektywnym blokerem silodosinu jest porównywalne z placebo [ 135 ].
Zdarzenie niepożądane oczne nazywane śródoperacyjnej floppy iris syndrome (MIF) odnotowano w 2005 roku, wpływając na operację zaćmy [ 136 ]. Metaanaliza na IFIS po alfuzosyny, doksazosyny, tamsulozyny lub narażenia terazosyna wykazały zwiększone ryzyko dla wszystkich  alfa 1-adrenolityki [ 137 ]. Jednak kursy-wskaźnik dla IFIS był znacznie wyższy dla tamsulosyny. Wydaje się rozsądne, aby nie inicjował  a leczenie 1-blokerem przed planowanym zabiegiem usunięcia zaćmy i okulista powinien być informowany o  alfa użycie 1-blokera.
W przeglądzie systematycznym stwierdziła, że  alfa 1-blokery nie wpływają negatywnie na libido, mają niewielki korzystny wpływ na erekcję, ale czasami powodować zaburzenia wytrysku [ 138 ]. Pierwotnie, zaburzenia wytrysku był uważany za wsteczny, ale nowsze dane wskazują, że jest to skutek spadku lub braku płynu nasiennego podczas wytrysku, a młody wiek jest czynnikiem ryzyka pozorny. W ostatnich meta-analizy doksazosyny i terazosyna były związane z ryzykiem podobny do placebo. Tamsulosyna wiązało się z mniejszym ryzykiem wystąpienia zaburzeń wytrysku (EJD) niż sylodosynę (OR: 0,09; p 1398042195 <+13980421950,00001). W meta-regresji, występowanie EJD był niezależnie związany z poprawą objawów moczowych i stopy sugerujące, że bardziej skuteczny przepływ  α 1-blokerem jest większa częstość EJD.
Względy praktyczne :  a 1-blokery są często uważane za leczenie pierwszego rzutu narkotyków męskich LUTS ze względu na szybki początek działania, dobrej skuteczności i niskiej stopie i nasilenia działań niepożądanych. Jednak alfa 1-blokery nie uniemożliwiają występowanie zatrzymania moczu lub potrzebę operacji. Okuliści powinni zostać poinformowani o  alfa użycie 1-blokerem przed operacją zaćmy. Pacjentów należy poinformować o ryzyku EJD spowodowane przez  alfa 1-adrenolityki.
Zalecenie
LE
GR
Oferta  do 1-blokerów do mężczyzn z umiarkowanym do ciężkiego LUTS.
1a
ZA
LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych.

5.2.2. 5 -reduktazy inhibitory

Mechanizm działania : androgenowych skutków prostaty pośredniczy w dihydrotestosteron (DHT), który jest przekształcany testosteronu przez enzym 5 alfa -reduktazy, jądrowego związana steroidowy enzym [ 139 ]. Dwie izoformy tego enzymu istnieje:
 • α -reduktazy typu 1, z niewielkimi ekspresji i aktywności w prostacie, ale przewagą aktywności w tkankach extraprostatic, takich jak skóry i wątroby.
 • α -reduktazy typu 2, z przewagą ekspresji i aktywności w prostacie.
Dwa 5 α -reduktazy (inhibitory 5-Aris) są dostępne do użytku klinicznego: dutasteride i finasteryd (online zapasowy Tabela S.15). Finasteryd hamuje tylko 5 α reduktazy typu 2, natomiast Dutasteryd hamuje 5 α -reduktazy typu 1 i 2 z podobną siłą (dual 5-ARI). 5 ARIs poprzez indukcję apoptozy w komórkach nabłonka prostaty [ 140 ], prowadzącym do zmniejszenia wielkości prostaty około 18-28%, a zmniejszenie liczby krążących poziomy PSA w około 50% po upływie 6-12 miesięcy leczenia [ 141 ]. Oznaczać zmniejszenie objętości prostaty i spadek PSA może być jeszcze bardziej widoczne po długotrwałym leczeniu. Ciągłe leczenie zmniejsza stężenie DHT w surowicy o około 70% w przypadku finasterydu i 95% z dutasteride. Jednak stężenie DHT prostaty zmniejsza się na zbliżonym poziomie (85-90%) na drodze zarówno 5-Aris.
Skuteczność : Objawy kliniczne w porównaniu z placebo są widoczne po minimum czas leczenia wynosi co najmniej 6-12 miesięcy. Po dwóch do czterech latach leczenia 5-ARIs poprawa IPSS o około 15-30%, zmniejszenie objętości prostaty o 18-28%, a zwiększenie Q max  o 1,5-2,0 ml / s u pacjentów z LUTS ze względu na przerost prostaty (online zapasowy Tabela S.16) [ 56 , 130 , 131 , 142-148 ]. Porównanie pośrednie i jeden bezpośredni próby porównawczej (w okresie 12 miesięcy) wskazują, że finasteryd i dutasteryd są równie skuteczne w leczeniu LUTS [ 141 , 149 ]. Redukcja Objaw zależy od początkowej wielkości gruczołu krokowego.
Finasteryd nie mogą być bardziej skuteczne niż placebo u pacjentów z prostaty <40 font="" ml="" nbsp="">150 ]. Jednak dutasteride wydaje się zmniejszyć IPSS, objętości prostaty i ryzyko AUR oraz zwiększenie Q max  , nawet u pacjentów z objętości prostaty od 30 do 40 ml na początku leczenia [ 151 , 152 ]. Długoterminowe badanie z dutasteride w objawowych mężczyzn z objętości prostaty> 30 ml, a zwiększone ryzyko progresji choroby wykazała, że dutasteride zmniejszona LUTS co najmniej tyle, ile, lub nawet bardziej skuteczne niż w  α tamsulosyny 1-adrenolitykami [ 130 , 148 ,153 ]. Im większa (lub stężenie PSA w surowicy), wielkość bazowa prostaty, tym szybciej i bardziej wyraźne korzyści z objawowym dutasterydu w porównaniu do tamsulosyny.
5-ARIs, ale nie  alfa 1-adrenolityki, należy zmniejszyć długoterminowe (> 1 rok) ryzyko AUR lub potrzebę zabiegu [ 56 , 146 , 154 ]. W Proscar Długoterminowa skuteczność i bezpieczeństwo Study, finasteryd leczenia zmniejszał względne ryzyko wystąpienia AUR o 57%, a zabiegu o 55% w ciągu czterech lat, w porównaniu z placebo [146 ]. W badaniu MTOPS, znaczne zmniejszenie ryzyka AUR chirurgiczna w finasteryd ramienia w stosunku do placebo, odnotowano (68% i 64%, odpowiednio) [ 56 ].
Połączona analiza danych z badań randomizowanych follow-up dwuletnich, poinformował, że leczenie finasteryd znacznie się zmniejszyła występowanie AUR o 57%, a interwencja chirurgiczna o 34%, w umiarkowanie objawowych LUTS [ 155 ]. Dutasteryd wykazała również skuteczność w zmniejszaniu ryzyka dla AUR i operacji związanych z BPH,. Próby otwartej próby wykazały istotnych zmian parametrów urodynamicznych [ 156 , 157 ].
Finasteryd może zmniejszyć utratę krwi podczas przezcewkowej operacji prostaty, prawdopodobnie ze względu na jego wpływ na gruczołu unaczynienia [ 158 ].
Tolerancja i bezpieczeństwo : Najistotniejsze działania niepożądane 5-Aris są związane z funkcji seksualnych i obejmują zmniejszone libido, zaburzenia erekcji (ED) i rzadziej, zaburzenia wytrysku, takie jak wsteczny wytrysk, niewydolność wytrysku lub zmniejszył objętość nasienia [ 56 , 131 , 141 ]. Częstość występowania zaburzeń seksualnych i innych zdarzeń niepożądanych jest niska, a nawet spadła z okresu próbnego. Ginekomastia (z piersi lub tkliwość sutków) rozwija się u 1-2% pacjentów.
Dane z dwóch prób na PCa chemoprewencji (the Prevention Trial raka prostaty i redukcją przez Dutasteryd raka prostaty Events Trial) stwierdzono większą częstość występowania nowotworów o wysokiej złośliwości w 5-Aris broni [ 159 , 160 ]. Chociaż nie ma związku przyczynowego z wysokogatunkowego PCa Udowodniono, mężczyźni biorąc 5-ARIs należy stosować się regularnie przy użyciu testu PSA seryjny i każdy potwierdził wzrost PSA powinny być odpowiednio ocenione. Istnieje od dawna debata dotycząca potencjalnych efektów ubocznych sercowo-5-Aris, w szczególności dutasteride [ 161 ]. W ciągu 5 lat Badania populacyjne przeprowadzone na Tajwanie, Hsieh  i wsp.  Nie mógł zidentyfikować związek między wykorzystaniem 5-Aris i zwiększone sercowo-naczyniowe skutki uboczne, u mężczyzn w podeszłym wieku (> 65 lat) [ 161 ].
Względy praktyczne : Leczenie za pomocą 5-Aris należy rozważyć u mężczyzn z umiarkowanym do ciężkiego LUTS oraz powiększonej prostaty (> 40 ml) i / lub podwyższone stężenie PSA (> 1,4-1,6 ng / ml). Ze względu na powolne początek działania, są odpowiednie tylko dla długotrwałego leczenia (lata). Ich wpływ stężenia PSA w surowicy musi być brane pod uwagę przesiewowych PCA.
zalecenia
LE
GR
Oferta 5 α reduktazy inhibitorów mężczyzn, którzy mają umiarkowane do ciężkiego LUTS i powiększenie gruczołu krokowego (> 40 ml).
1b
ZA
α -reduktazy inhibitorami zapobiegania rozwojowi choroby w odniesieniu do ostrego zatrzymania moczu i konieczności interwencji chirurgicznej.
1b
ZA
LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych.

5.2.3. Antagoniści receptora muskarynowego

Mechanizm działania : Wypieracz jest unerwione przez nerwy przywspółczulne których głównym neuroprzekaźnikiem jest acetylocholina, który pobudza receptory muskarynowe (M-cholinoreceptors) na komórkach mięśni gładkich.Receptory muskarynowe są także obecne na innych typów komórek, takich jak komórki nabłonka dróg moczowych, pęcherza, komórek nabłonka gruczołów ślinowych, jak i obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego. Pięć podtypów receptorów muskarynowych (M1-M5) zostały opisane, z M2 i M3 są dominujące w wypieracza. M2 są bardziej liczne, ale podtyp M3 jest funkcjonalnie ważniejsze w skurczów pęcherza u zdrowych ludzi [ 162 , 163 ]. Działanie przeciw-muskarynowe mogą być wywołane lub modulowanej przez inne typy komórek, takie jak nabłonek pęcherza lub przez centralny układ nerwowy [ 164 , 165 ].
Poniższe antagonistów receptora muskarynowe są licencjonowane w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego / przechowywania (Online zapasowy Tabela S.17) bromowodorku darifenacyny (darifenacyny); fumaran fezoterodyny (fezoterodyna); chlorowodorek oksybutyniny (oxybutynin); chlorowodorek propiweryny (propiweryna); bursztynian solifenacyny (solifenacynę); winian tolterodyny (tolterodyna); Chlorek trospium. Preparaty przezskórne oksybutyniny zostały określone i ocenione w badaniach klinicznych [ 166 , 167 ].
Skuteczność : antymuskarynowych badano głównie u kobiet w przeszłości, ponieważ wierzono, że LUTS u mężczyzn były spowodowane prostaty, więc powinny być traktowane z leków specyficznego dla prostaty. Jednak nie ma danych naukowych na tym założeniu [ 168 ]. Sub-analiza w badaniu otwartym chorych OAB wykazały, że wiek, ale nie ze względu na płeć ma wpływ na pilną, częstotliwości, lub nietrzymania parcia [ 169 ].
Skuteczność antymuskarynowych jako pojedynczych czynników mężczyzn z OAB w nieobecności BOO został przetestowany (online dodatkowego Tabela S.18) [ 170-176 ]. Większość badań trwała tylko 12 tygodni. Cztery post hoc analizy dużych badań z randomizacją dotyczących leczenia OAB u kobiet i mężczyzn bez domniemanej BOO przeprowadzono skupiając się tylko na mężczyzn [ 171 , 173 , 176 , 177 ]. Tolterodyna może znacząco zmniejszyć nietrzymania parcia, dzień lub 24-godzinny częstotliwość, opróżnianie związane pilny-i lepsze postrzeganie pacjenta korzyści leczenia. Solifenacyna znacząco poprawiła postrzeganie myśli pacjenta pęcherza ocenę stanu, oznaczają wyniki OAB kwestionariusz i ogólnie postrzeganie problemów z pęcherzem. Fezoterodyna poprawić częstotliwość oddawania moczu, epizody pilnych i pilności nietrzymanie moczu (UUI) odcinków. W badaniach otwartych z tolterodyna, częstotliwością dzienną, moczenie nocne, UUI i IPSS zostały znacznie obniżone w porównaniu z wartościami wyjściowymi po 12-25 tygodni [ 172 , 175 ].
W Tolterodyny i tamsulozyny u mężczyzn z LUTS tym OAB: Ocena skuteczności i badania bezpieczeństwa, mężczyźni, którzy otrzymali tolterodyny monoterapii przyniosły poprawę tylko w trybie pilnym moczu, ale nie pilny, IPSS (całkowite lub przechowywania subscore) lub całkowity odsetek pacjentów zgłaszających korzyści z leczenia w porównaniu z placebo [ 174 ].
Dalsza analiza wykazała, że mężczyźni z poziomem PSA <1 cej="" e="" font="" lek="" ml="" mniejsze="" mo="" nbsp="" ng="" od="" prostaty="" przeciwmuskarynowych="" skorzysta="" w="" wi="">178 ]. Dwa inne badania wykazały pozytywny wpływ antymuskarynowych u pacjentów z OAB i jednoczesnego BPO [ 175 , 179 ]. W małej RCT bez placebo propiweryny ulepszone epizody częstotliwość i stopień pilności [ 179 ]. W badaniu otwartym, tolterodyna spadła 24-godzinny oddawania moczu, moczenie nocne i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego Symptom Index wyniki [ 175 ].
Tolerancja i bezpieczeństwo : przeciwmuskarynowe badaniach leków na ogół wykazują około 3-10% wypłat, który jest podobny do placebo. Związane z narkotykami działania niepożądane obejmują suchość w ustach (do 16%), zaparcia (do 4%), trudności z oddawaniem moczu (do 2%), zapalenie nosogardzieli (do 3%) i zawroty głowy (do 5%).
Zwiększona PVR u mężczyzn bez BOO jest minimalny i podobny do placebo. Niemniej jednak, fesoterodyna 8 mg wykazał wyższe PVR (20,2 ml) w porównaniu z placebo (-0,6 ml) lub Fesoterodyna 4 mg (9,6 ml) [179 ]. Częstość występowania zatrzymania moczu u mężczyzn bez BOO był podobny do placebo tolterodyny (0-1.3% vs. 0-1.4%). Fezoterodyny 8 mg, 5,3% miało objawy, które były wyższe niż w grupie placebo lub fezoterodyna 4 mg (zarówno 0,8%). Objawy te pojawiły się w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia i dotknięte głównie mężczyźni w wieku 66 lat lub starszych.
Teoretycznie przeciwmuskarynowe może zmniejszyć siłę pęcherza, a więc może być związane z PVR lub zatrzymanie moczu. 12-tygodniowym badaniu bezpieczeństwa na mężczyzn z łagodnym do umiarkowanego BOO wykazało, że tolterodyna zwiększyła PVR (49 ml vs. 16 ml), ale nie AUR (3% w obu ramionach) [ 180 ]. Efekty urodynamiczne zawarte większych objętości pęcherza w pierwszej skurczu wypieracza, wyższej maksymalnej pojemności cystometrycznych i zmniejszenie wskaźnika kurczliwości pęcherza. max  była niezmieniona. Badanie to wykazało, że leczenie krótkoterminowe z antymuskarynowych u mężczyzn z BOO jest bezpieczne [ 180 ].
Względy praktyczne : Nie wszystkie przeciwmuskarynowe zostały przetestowane u starszych mężczyzn i długoterminowe badania dotyczące skuteczności antagonistów receptorów muskarynowych u mężczyzn w każdym wieku z LUTS nie są jeszcze dostępne. Ponadto tylko pacjenci z niskim poziomem głośności PVR na początku badania zostały uwzględnione w badaniach. Dlatego leki te należy stosować ostrożnie, a regularna ponowna ocena IPSS oraz PVR moczu jest zalecane. Mężczyźni powinni być poinformowani o zaprzestaniu leku, jeśli pogorszenie mikcji LUTS lub strumienia moczu po rozpoczęciu terapii zauważyć.
zalecenia
LE
GR
antagonistów receptora muskarynowego można stosować u mężczyzn z umiarkowanym do ciężkiego LUTS, które na ogół mają objawów przechowywania pęcherza.
1b
b
Zaleca się zachowanie ostrożności u mężczyzn o pojemności większej niż 150 PVR ml.
4
do
LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych; PVR = po mikcji.

5.2.4. Fosfodiesterazy 5 inhibitory

Mechanizm działania : 5 inhibitory fosfodiesterazy (PDE5Is) zwiększa wewnątrzkomórkowe cyklicznego monofosforanu guanozyny, a tym samym zmniejszenie napięcia mięśni gładkich w wypieracza, gruczołu krokowego i cewki moczowej.Tlenek azotu i PDE może również zmieniać drogi odruchowe w rdzeniu kręgowym i neurotransmisji w cewce moczowej, prostaty, pęcherza moczowego lub [ 181 ]. Ponadto, przewlekłe leczenie PDE5Is wydaje się zwiększać ukrwienie i dotlenienie w LUT [ 182 ]. Wreszcie, PDE5Is może zmniejszyć przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego [ 183 ]. Dokładny mechanizm PDE5Is na LUTS pozostaje niejasna.
Dostępne leki : Chociaż próby kliniczne różnych selektywnych PDE5Is doustnym przeprowadzono u mężczyzn z LUTS tylko tadalafil (5 mg jeden raz dziennie) został dopuszczony do leczenia męskich LUTS.
Skuteczność : Kilka badań z randomizacją wykazano, że PDE5Is zmniejszyć IPSS, magazynowania i oddawania moczu LUTS oraz poprawę QoL (online zapasowy Tabela S.19). Jednak Q max  nie różniły się istotnie od placebo w większości badań. W metaanalizie PDE5Is stwierdzono poprawę IPSS i wynik IIEF, ale nie Q max [ 184 ].
Tadalafil 5 mg zmniejsza IPSS o 22-37% (w Internecie dodatkowa tabela S.19) oraz poprawę można zauważyć w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia [ 185 ]; maksymalny okres próbny (open label) czas trwania wynosił 52 tygodni [ 186 ]. Wyniki analizy danych zebranych z czterech RCT wykazały znaczne zmniejszenie LUTS, niezależnie od podstawowej powagi określa, wieku, od poprzedniego użycia  alfa -blokerami i PDE5Is, całkowite stężenie testosteronu lub przewidywanej wielkości gruczołu krokowego [ 187 ]. Wśród aktywnych seksualnie mężczyzn> 45 lat z współistniejące LUTS / BPH i ED, tadalafil poprawie zarówno warunków [ 188 ].
Zintegrowany analizy danych z 4 kontrolowanych placebo badaniach klinicznych wykazano, że łączna poprawa IPSS był w dużej mierze przypisać bezpośrednio (92,5%, p <0 efekty="" font="" iief-ef="" leczenia="" nbsp="" p="0,32)" po="" popraw="" poprzez="" por="" rednich="" w="" wnaniu="" z="">189 ]. Kolejna analiza wykazała niewielki, ale znaczący wzrost Q max bez wpływu na PVR [ 190 ].
Połączenie PDE5Is i  alfa -blokerami również zostały ocenione. Metaanaliza 5 RCT (dwa badania z tadalafil 20 mg, dwa z sildenafil 25 mg, a jedna z wardenafilu 20 mg), wykazały, że terapia skojarzona znacznie poprawiła wynik IPSS (-1,8), wynik IIEF (+3.6) i Q max (1,5 ml / s) w porównaniu z  alfa -blokerami sam [ 184 ]. Skutki tadalafil 5 mg w połączeniu z 5 mg finasterydu oceniano w ostatnim 26-tygodniowym kontrolowanym placebo RCT. Połączenie tadalafilu i finasteryd pod wczesny poprawę objawów moczu (p  <  0,022 po 4, 12 i 26 tygodni) i znaczna poprawa pamięci oraz objawy mikcji i jakości życia. Leczenie skojarzone było dobrze tolerowane i poprawy erekcji [ 191 ]. Jednak tylko tadalafil 5 mg zostało licencję w kontekście zarządzania LUTS podczas gdy dane dotyczące kombinacji PDE5Is i innych leków LUTS staje się.
Tolerancji i bezpieczeństwa : Zgłaszane działania niepożądane w RCT porównujących wpływ wszystkich PDE5Is vs placebo u mężczyzn z LUTS obejmować zaczerwienienie, refluks żołądkowo-przełykowy, ból głowy, niestrawność, bóle pleców i przekrwienie błony śluzowej nosa [ 184 ]. Stopa przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych dla tadalafilu wynosiła 2,0% [ 192 ] i nie różnią się pod względem wieku, stopnia nasilenia LUTS, poziom testosteronu, lub objętości prostaty W zbiorczej analizie danych [ 187 ].
PDE5Is są przeciwwskazane u pacjentów stosujących azotany, kanał potasowy otwieracz Nikorandyl, albo alfa doksazosyny 1-adrenolityki i terazosyna. Są one również przeciwwskazany u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, miały świeży zawał mięśnia sercowego (<3 association="" cy="" etap="" heart="" lub="" mi="" miesi="" new="" nia="" niewydolno="" sercowego="" udaru="" york=""> 2), niedociśnienie, źle kontrolowane ciśnienie tętnicze, znacząca wątroby lub niewydolność nerek, czy przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego z nagłą utratę wzroku jest znany lub został zgłoszony po uprzednim wykorzystaniu PDE5Is.
Względy praktyczne : Do tej pory tylko tadalafil w dawce 5 mg raz na dobę, został oficjalnie dopuszczony do leczenia męskich LUTS z lub bez ED. Meta-regresji sugerują, że młodzi mężczyźni z niskim wskaźnikiem masy ciała i cięższych LUTS najbardziej korzystne traktowanie PDE5Is [ 184 ].
Wieloletnie doświadczenie tadalafil u mężczyzn z LUTS jest ograniczona do jednego procesu z 1-letniej obserwacji [186 ], a więc wnioski na temat jego skuteczności i tolerancji leczenia> 1 roku nie są możliwe. Istnieją ograniczone dane na temat zmniejszenia wielkości gruczołu krokowego oraz brak danych dotyczących progresji choroby.
zalecenia
LE
GR
PDE5Is można stosować u mężczyzn z umiarkowanym do ciężkiego LUTS z lub bez zaburzenia erekcji.
1a
ZA
LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych; PDE5Is = inhibitory fosfodiesterazy typu 5.

. 5.2.5 ekstraktów roślinnych - fitoterapii

Mechanizm działania : Surowce leków ziołowych są wykonane z korzeni, nasion, pyłki kwiatów, kory lub owoców. Są to preparaty jednym zakładzie (mono-preparaty) oraz preparaty łączące dwie lub więcej roślin jednej tabletce (preparaty kombinowane). Najszerzej stosowane rośliny  Cucurbita pepo  (pestki dyni), rooperi Hypoxis  (RPA gwiazda trawa), Pygeum africanum  (kory afrykańskiego drzewa śliwkowego),  Secale cereale  (pyłki żyta),  Serenoa repens  (syn. Sabal serrulata , Saw Palmetto ) oraz  Urtica dioica  (korzenie pokrzywa).
Ewentualne odpowiednie związki obejmują fitosterole, beta-sitosterol, kwasy tłuszczowe i lektyny, [ 193 ]. W warunkach in vitro , ekstrakty roślinne mogą mieć działanie przeciwzapalne, anty-androgenów i estrogenowym;zmniejszyć hormon płciowy globuliny wiążącej; hamowanie aromatazy, lipoksygenazy, stymulowanego czynnikiem wzrostu proliferacji komórek prostaty,  alfa adrenergicznych, 5  α -reduktazy, muskarynowe receptory cholinoceptors dihydropirydyny i receptorów waniloidowych; i neutralizują wolne rodniki [ 193-195 ]. Efekty te nie została potwierdzona in vivo i dokładne mechanizmy ekstraktów roślinnych pozostają niejasne.
Skuteczność : Wyciągi z tej samej rośliny produkowane przez różne firmy nie muszą mieć takie same skutki biologiczne lub klinicznych, dlatego efekty jednej marki nie można ekstrapolować na inne [ 196 ]. Ponadto partie od tego samego producenta mogą zawierać różne stężenia składników czynnych [ 197 ]. Przegląd najnowszych technik wydobywczych oraz ich wpływ na skład / aktywności biologicznej Serenoa repens oparte dostępne produkty wykazały, że wyniki różnych badań klinicznych należy porównać ściśle według tej samej zatwierdzonej techniki ekstrakcji i / lub zawartości substancji czynnych [ 198 ] , Tak więc, właściwości farmakokinetyczne mogą znacznie się różnić.
Uzupełniające Online Tabela S.20 prezentuje prób z najwyższym LE dla każdego ekstraktu roślinnego.Generalnie, wykazano, bez środka roślinnych w celu zmniejszenia wielkości gruczołu krokowego, a nie proces okazała się redukcję BOO lub zmniejszenia progresji choroby. Analiza poszczególnych klas leków można również znaleźć w uzupełniającym materiałem online ( http://uroweb.org/guideline/treatment-of-non-neurogenic-male-luts/~~HEAD=pobj ).
Cochrane metaanalizy sugerują, że a) mężczyźni leczeni  Pygeum africanum  dwukrotnie częściej stwierdzano poprawę objawów, b) mężczyźni leczeni  Secale cereale  dwukrotnie częściej korzystać z leczenia w porównaniu z placebo oraz c)  repens Serenoa  nie była lepsza od placebo , finasteryd lub tamsulosin dla IPSS (podobne poziomy IPSS usprawnień w badaniach z finasteryd lub tamsulosyny może być interpretowane jako równoważność terapeutyczną) [ 199-201 ].
Ostatnio krótkoterminowe badania dotyczące kombinacji ekstraktów roślinnych z tamsulosyny zostały opublikowane z obiecujących wyników [ 202 , 203 ]. Leczenie skojarzone z  Serenoa repens , likopen (Ly) i selen (Se) i tamsulozyny bardziej skuteczna niż pojedyncze terapii (Ser-Ly-Se lub tamsulozyny) poprawiającego IPSS i zwiększenie Q max  u pacjentów z LUTS na 12 miesięcy. Leczenie skojarzone z  Serenoa repens  oraz tamsulozyny okazał się bardziej skuteczny niż tamsulozyny w monoterapii w zmniejszaniu objawów przechowywania, lecz zmiany w IPSS, mikcji subscore, jakości życia, P max , PVR PSA i objętość gruczołu krokowego nie wykazały żadnych znaczących różnic pomiędzy tymi dwiema grupami.
Tolerancja i bezpieczeństwo : Skutki uboczne podczas fitoterapii są na ogół łagodne i porównywalna z placebo.Poważne działania niepożądane nie były związane ze stosowaniem badanego leku. Skarg ze strony przewodu pokarmowego były najczęściej zgłaszane. W preparatach z  Hypoxis rooperi ED pojawił się u 0,5% pacjentów.
Względy praktyczne : agenci Leki roślinne stanowią niejednorodną grupę i może zawierać różne stężenia składników aktywnych. Stąd metaanalizy nie mogą być uzasadnione i wyniki wszystkich analiz muszą być interpretowane z ostrożnością.
Interpretacja panelowa : Wytyczne panel nie podjął żadnych konkretnych zaleceń w fitoterapii do leczenia męskich LUTS ze względu na różnorodność produktów, ograniczone ramami regulacyjnymi i ograniczeń metodologicznych opublikowanych badań i metaanaliz.

5.2.6. Beta-3 agonista

Mechanizm działania : Beta-3 adrenergicznych są dominującymi receptory beta wyrażonych w komórkach mięśni gładkich w wypieracza i ich stymulacji uważa się wywoływać wypieracza relaksu.
Skuteczność : Mirabegron 50 mg jest pierwszym klinicznie dostępna beta-3 agonistów z dopuszczeniem do stosowania u dorosłych pacjentów z OAB. Mirabegron został poddany gruntownej oceny w trzech RCT 12-tygodniowych prowadzonych w Europie, Australii i Ameryce Północnej, a kolejne 12-miesięcznego randomizowane, z podwójnie ślepą próbą i aktywną badaniu dotyczącym leczenia pacjentów w kontrolowanych OAB [ 204-207 ]. Mirabegron wykazała znaczną skuteczność w leczeniu objawów OAB, w tym częstości oddawania moczu, nietrzymania parcia, pilności, a także pacjenta postrzegania korzyści leczenia.
Tolerancja i bezpieczeństwo : Najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem zdarzenia w grupach Mirabegron były nadciśnienie, zakażenia układu moczowego, ból i zapalenie nosogardzieli [ 204-207 ]. Odsetek pacjentów z suchości w jamie ustnej i zaparcia w grupach Mirabegron była wyraźnie niższa, niż podano w RCT innych środków OAB lub aktywnego tolterodyny kontrolnej [ 204 ]. Ocena parametrów urodynamicznych u mężczyzn z kombinowanym BOO i OAB stwierdziła, że Mirabegron nie wpływają niekorzystnie mikcji parametrów urodynamicznych w porównaniu z placebo pod względem Q max , ciśnienie wypieracza przy maksymalnym wskaźniku przepływu i kurczliwości pęcherzyka [ 208 ]. Ogólnie zmiana PVR z Mirabegron jest niewielka [ 208 ].
Względy praktyczne : Długoterminowe badania dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa Mirabegron u mężczyzn w każdym wieku z LUTS nie są jeszcze dostępne. Badania nad wykorzystaniem Mirabegron w skojarzeniu z innymi lekami farmakoterapeutyczna dla męskich LUTS są w toku. Jednak interakcji farmakokinetycznych po dodatku z Mirabegron lub tamsulosyny istniejącej tamsulosyny lub terapii Mirabegron nie powoduje klinicznie istotnych zmian w profilu bezpieczeństwa [ 209 ]. Jeden mały Badanie spojrzał na zmiany w punktacji objawów u mężczyzn otrzymujących Mirabegron z tamsulozyny 0,2 mg na dobę [ 210 ].
Zalecenie
LE
GR
Agoniści receptora beta-3 można stosować u mężczyzn z umiarkowanym do ciężkiego LUTS, które mają przede wszystkim objawy przechowywania pęcherza.
1b
b
LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych.

5.2.7. Terapie kombinowane

5.2.7.1. A 1-blokery + 5 a -reduktazy inhibitory

Mechanizm działania : terapii skojarzonej składa się z  alfa 1-blokera (sekcja 5.2.1) wraz z 5-ARI (sekcja 5.2.2). Α 1-bloker wykazuje efekty kliniczne w ciągu kilku godzin lub dni, podczas gdy 5-ARI potrzebuje kilku miesięcy, aby rozwinąć pełną skuteczność kliniczną. Finasteryd zostało przetestowane w badaniach klinicznych z zastosowaniem alfuzosyny, terazosyna, doksazosyna czy terazosyna i dutasterydu z tamsulosyną.
Skuteczność : W wielu badaniach oceniano skuteczność terapii skojarzonej przeciw  alfa 1-bloker, 5-ARI lub placebo w monoterapii (w Internecie dodatkowa tabela S.21). Wstępne badania z okresu follow-up 6-12 miesięcy pokazały, że  α 1-bloker był lepszy finasteryd w redukcji objawów, podczas gdy kombinacja nie była lepsza  a 1-blokerem w monoterapii [143 , 144 , 211 ]. W badaniach klinicznych z placebo, The  α 1-bloker był konsekwentnie bardziej skuteczna niż placebo, ale finasteryd nie było. Dane na jeden rok w badaniu MTOPS wykazały podobne wyniki [ 56 ].
Dane długoterminowe (4 lata) z MTOPS oraz Kombinacja Avodart i tamsulozyny (walki) wykazały, że leczenie skojarzone jest lepsze od monoterapii objawów i Q max , a lepsze  alfa -blokery w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia AUR lub potrzebę zabiegu [ 56 , 130 , 131 ].
Badania wykazały, że leczenie bojowych kombinacja jest lepsza od monoterapii albo w odniesieniu do objawów i przepływ począwszy od miesiąca dziewiątego, a lepsze  alfa 1-bloker dla AUR i konieczności interwencji chirurgicznej po ośmiu miesięcy [ 131 ]. Stąd różnice w MTOPS mogą odzwierciedlać różne kryteria włączenia i wyłączenia oraz wyjściowych cech pacjenta.
Odstawienie  alfa 1-blokera po 6-9 miesiącach terapii skojarzonej była badana przez RCT i otwartym wieloośrodkowym badaniu [ 212 , 213 ]. Pierwsze próby oceniano kombinację tamsulosyny z dutasteride oraz wpływu tamsulosyny odstawieniu po sześciu miesiącach [ 212 ], z prawie trzech czwartych pacjentów zgłaszających brak pogorszenia objawów. Jednak pacjenci z ciężkimi objawami (IPSS> 20) na poziomie podstawowym mogą korzystać z dłuższej terapii skojarzonej.
Nowsza badanie oceniało objawowe wynik finasterydu monoterapii w trzech i dziewięciu miesięcy po odstawieniu dziewięć miesięcy leczenia skojarzonego [ 213 ]. Poprawę LUTS po terapii skojarzonej utrzymywała się na trzy miesiące (IPSS różnica 1.24) i dziewięciu miesięcy (IPSS różnica 0.44). Jednak ograniczenia badań obejmuje krótki czas trwania i krótki okres obserwacji po odstawieniu.
W obu MTOPS i prób bojowych, terapia skojarzona była lepsza od monoterapii w zapobieganiu progresji klinicznej zdefiniowane przez IPSS wzrost co najmniej czterech punktów, AUR, ZUM, moczu, lub wzrost kreatyniny> 50%.Badanie MTOPS stwierdzili, że ryzyko długotrwałego progresji klinicznej (głównie ze względu na rosnącą IPSS) została zmniejszona o 66% przy leczeniu kombinowanym (w porównaniu z placebo) oraz w większym stopniu niż w przypadku obu finasteryd lub doksazozyna monoterapii (34% i 39 %, odpowiednio) [ 56 ]. Ponadto, finasteryd (w monoterapii lub w skojarzeniu), ale nie doksazosyny, znacznie zmniejszona zarówno ryzyka AUR i potrzebę operacji związanych z BPH-over badaniu czterech lat. W badaniu walce, terapia skojarzona zmniejszał względne ryzyko wystąpienia AUR o 68%, operacji związanych z BPH, o 71%, a pogorszenie objawów o 41% w porównaniu z tamsulosyny po czterech lat [ 214 ].Aby zapobiec jeden przypadek zatrzymania moczu i / lub leczenia chirurgicznego 13 pacjentów muszą być traktowane przez cztery lata z dutasterydu i tamsulosyny terapii skojarzonej w porównaniu do monoterapii tamsulosyny natomiast bezwzględne zmniejszenie ryzyka (różnica ryzyka) wynosiła 7,7%.
Badanie ZACHOWANIE porównaniu Skuteczność i bezpieczeństwo kombinacji stałej dawki dutasterydu i tamsulosyny do podejścia WW z ewentualnego wszczęcia tamsulosyny (step-up podejście) w 2-letnim RCT z łącznie 742 pacjentów. W obu ramionach szczegółowe porady życia została podana. Ta kombinacja stałej dawki powodowało szybką i trwałą poprawę u mężczyzn z LUTS w umiarkowanym ryzykiem progresji choroby, różnica w IPSS po 24 miesiącach wynosiła 1,8 punktu (p <0 font="" nbsp="">215 ]. Ponadto tamsulosyny Plus dutasteride znacząco zmniejszał względne ryzyko progresji klinicznej (charakteryzuje głównie pogorszenie objawów) o 43,1% w porównaniu z WW, wszystkie, z bezwzględnym zmniejszeniem ryzyka 11,3% (NNT = 9).
Wpływ zmiennych wyjściowych w sprawie zmian w IPSS po terapii skojarzonej z dutasteride powiększonej tamsulosyny lub obu monoterapii badano na podstawie wyników 4-letnich badań bojowych. Leczenie skojarzone pod stałą poprawę LUTS nad tamsulozyny we wszystkich analizowanych zmiennych wyjściowych w 48 miesięcy [ 216 ].
Ostatnio, kombinacja 5-Ari, finasteryd i tadalafil 5 mg badano na dużą skalę z RCT finasteryd monoterapii.Badanie to potwierdza koncepcji tej nowej terapii skojarzonej, a opisano bardziej szczegółowo w rozdziale dotyczącym PDE5Is [ 191 ].
Tolerancji i bezpieczeństwa : Zdarzenia niepożądane dla obu klas leków były zgłaszane w leczeniu skojarzonym [ 56 ,130 , 131 ]. Działania niepożądane obserwowane w czasie leczenia skojarzonego były typowe  alfa 1-adrenolityki i 5-Aris. Częstość niepożądanych zdarzeń była znacznie wyższa w przypadku terapii skojarzonej.
Względy praktyczne : w porównaniu z  alfa 1-blokerów lub 5-ARI monoterapii, wyniki terapii skojarzonej w większym poprawę LUTS oraz zwiększenie Q max , i jest lepszy w zapobieganiu progresji choroby. Jednak, terapia skojarzona wiąże się także z większą liczbą niepożądanych zdarzeń. Terapia skojarzona powinna być przepisywany głównie u mężczyzn, którzy mają umiarkowane do ciężkiego LUTS i są narażone na ryzyko progresji choroby (większą objętość prostaty, wyższym stężeniu PSA, zaawansowany wiek, PVR wyższym, niższym Q max , etc.). Leczenie skojarzone należy stosować tylko wtedy, gdy leczenie długotrwałe (ponad 12 miesięcy) jest przeznaczony i pacjenci powinni być o tym poinformowani. Odstawienie  alfa 1-blokera po sześciu miesiącach można rozważyć u mężczyzn z umiarkowanym LUTS.
Zalecenie
LE
GR
Oferta Połączenie do traktowania z  alfa 1-blokera i 5 α -reduktazy inhibitor mężczyzn z umiarkowanym do ciężkiego LUTS i ryzyko progresji choroby (np objętości prostaty> 40 ml).
1b
ZA
LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych.

5.2.7.2. A 1-blokery + antagonistów receptorów muskarynowych

Mechanizm działania : leczenie skojarzone składa się z  alfa 1-blokera wraz z przeciwmuskarynowych zmierzające do przeciwdziałania zarówno  alfa 1-adrenergicznych i receptory muskarynowe. Możliwe kombinacje nie wszystkie zostały przetestowane w badaniach klinicznych, ale.
Skuteczność : Kilka badań z randomizacją i badania prospektywne badali terapię skojarzoną, trwające 4-12 tygodni, albo jako początkowe leczenie u mężczyzn z OAB i domniemywać BPO lub sekwencyjnego leczenia objawów utrzymujących czasu przechowywania na  alfa 1-blokerem [ 174 , 175 , 214 , 217-223 ] (online zapasowy Tabela S.22).Jeden trial używane  alfa 1-bloker naftopidil (nie zarejestrowany w większości krajów europejskich) i bez antymuskarynowych [ 224 ]. Wysoki odsetek mężczyzn z oddawania moczu i magazynowania LUTS trzeba dodać po leki przeciwcholinergiczne  alfa 1-blokerem w monoterapii, w szczególności tych z dłuższym czasem trwania objawów w prezentacji, a mężczyźni z objawami przechowywania i małej objętości prostaty [ 225 ].
Leczenie skojarzone jest bardziej skuteczna w zmniejszaniu pilną, UUI, częstotliwość oddawania moczu, moczenie nocne lub IPSS porównaniu z  alfa 1-blokerów lub placebo sam, a na jakość życia [ 174 ]. Poprawa objawem jest wyższa, niezależnie od stężenia PSA, a tolterodyny sama poprawa objawów, głównie u mężczyzn z PSA w surowicy <1 font="" ml="" nbsp="" ng="">178 ].
Trwałe LUTS podczas  a leczenie 1-bloker może być zmniejszona poprzez dodatkowe zastosowanie przeciwmuskarynowych, zwłaszcza kiedy to zostanie wykazane [ 175 , 214 , 217 , 223 ]. Dwa przeglądy systematyczne skuteczności i bezpieczeństwa antymuskarynowych u mężczyzn sugerują, że leczenie skojarzone zapewnia znaczne korzyści [ 226 , 227 ]. Skuteczność terapii jest widoczne przede wszystkim w tych mężczyzn z umiarkowanym do ciężkiego LUTS danych [ 228 ]. Długotrwałe stosowanie terapii skojarzonej opisywano u pacjentów leczonych przez okres do jednego roku, wykazujące objawów reakcji jest zachowana, z niską częstością AUR [ 229 ]. U mężczyzn z umiarkowanym do ciężkiego objawy magazynowych, objawy oddawaniu moczu i PVR <150 font="" i="" istotne="" jako="" jest="" ml="" nbsp="" objaw="" ochrony="" pacjent="" placebo="" popraw="" por="" skojarzonej="" terapii="" w="" wnaniu="" ycia="" z="" zakresie="" zana="" zastosowaniem="" zdrowia="" zmniejszenie="" zwi="">alfa 1-bloker monoterapii [ 230 ].
Tolerancja i bezpieczeństwo : Działania niepożądane leków z obu klas są widoczne w skojarzonym leczeniu z zastosowaniem alfa 1-blokery i antymuskarynowe. Najczęstszym skutkiem ubocznym jest suchość ust. Niektóre skutki uboczne (suchość w ustach lub na przykład niewydolność wytrysku) mogą wykazywać zwiększoną częstość, który po prostu nie może być wyjaśniona przez zsumowanie występowania z leków stosowanych oddzielnie. Zwiększona PVR mogą być widoczne, ale zwykle nie jest istotne klinicznie, a ryzyko AUR jest niska [ 226 , 227 ].
Niedawny RCT badano bezpieczeństwo pod względem maksymalnego ciśnienia wypieracza i Q max  dla solifenacyny (6 mg lub 9 mg) z tamsulosyny u mężczyzn z LUTS i BOO porównaniu z placebo [ 231 ]. Terapia skojarzona nie była gorsza od placebo dla podstawowych zmiennych urodynamicznych; max  zwiększyła się w porównaniu z placebo [ 231 ].
Względy praktyczne : Efekt klasy mogą leżeć u podstaw skuteczności i QoL użyciem  alfa 1-bloker i przeciwmuskarynowych. Próby stosowane głównie końcowe objaw magazynowania, były krótkotrwałe i objęły tylko mężczyźni z niskim poziomem głośności PVR początkowymi. Dlatego PVR pomiaru zaleca się podczas leczenia skojarzonego.
zalecenia
LE
GR
Użyj leczenia kombinacja  alfa 1-blokera z antagonistą receptorów muskarynowych u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej LUTS jeśli złagodzenie objawów przechowywania został niewystarczające monoterapii albo narkotyków.
1b
b
Zalecić leczenie skojarzone z ostrożnością u mężczyzn o pojemności PVR> 150 ml.
2b
b
LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych; PVR = po mikcji.

5.3. Leczenie chirurgiczne

5.3.1. Przezcewkowa resekcja prostaty i przezcewkowej nacięcie prostaty

Mechanizm działania : TURP usuwa tkankę ze strefy przejściowej gruczołu. Przezcewkowa nacięcie prostaty (TUIP) wymaga nacinania podpęcherzowa bez usuwania tkanek. Ta technika może zastąpić TURP w wybranych przypadkach, zwłaszcza w rozmiarach prostaty <30 ata.="" bez="" font="" ml="" p="" rodkowego="">
Skuteczność : W niedawnej analizie 20 współczesnych RCT o maksymalnej obserwacji 5 lat TURP spowodowały znaczną średniej Q max  poprawy (+ 162%), znaczące obniżenie IPSS (-70%), wynik QoL (- 69%), a PVR (-77%) [ 232]. TURP zapewnia trwałe rezultaty, jak pokazano w badaniach z obserwacji wynoszącej 8-22 lat. Nie ma podobnych danych dotyczących trwałości dla każdego innego leczenia chirurgicznego BPO [ 233 ]. Jedno z badań ze średnim okresem obserwacji wynoszącym 13 lat odnotowano znaczny i trwały spadek większości objawów i poprawę parametrów urodynamicznych. Awarie były związane z DUA Zamiast ponownego rozwoju BPO [ 92 ].
Online dodatkowa tabela prezentuje RCT porównujące S.23 TUIP z TURP [ 234-241 ]. Meta-analiza krótko- i długoterminowych danych pochodzących z 10 badań z randomizacją stwierdzono podobną poprawę LUTS i niższe, ale nieznaczne ulepszenia w Q max  dla TUIP [ 236 ]. W tej metaanalizie, górna granica wielkości prostaty odnotowano jako kryterium wejścia do ośmiu badaniach z pięciu <30 font="" i="" ml.="" ml="" trzy="">
Druga operacja prostaty, zazwyczaj ponownie TURP, odnotowano w stałym tempie około 1-2%. Przegląd 29 RCT stwierdzono analizując stopę ponownej obróbki 2,6% po średnim okresie obserwacji wynoszącym 16 miesięcy [242 ]. W badaniu przeprowadzonym na szeroką skalę 20,671 mężczyzn, ogólny stóp ponownej obróbki (re-TURP, uretrotomii i szyi pęcherza nacięcie) stanowiły 5,8%, 12,3% i 14,7%, co 1, 5 i 8 lat obserwacji odpowiednio, i odpowiedniej częstości występowania ponownego TURP 2,9%, 5,8% i 7,4% [ 243 ]. Metaanaliza sześciu badań wykazały, że ponownie operacja była bardziej powszechna po TUIP (18,4%) niż po TURP (7,2%) [ 236 ].
Tolerancja i bezpieczeństwo : śmiertelność Peri-operative i zachorowalność zmniejszyła się w czasie, ale ten pozostaje znaczna (0,1% i 11,1%, odpowiednio) [ 244 ]. Możliwość zwiększonej śmiertelności długoterminowej w porównaniu do operacji otwartej [ 245 ] nie został zweryfikowany [ 246-248 ]. Dane z 20,671 terpeny i 2.452 otwartych prostatektomii (PO) wykazały, że krótko- i długoterminowej śmiertelności proceduralne była podobna (0,7% vs. 0,9% w 90 dni, 2,8% w porównaniu z 2,7% w ciągu 1 roku, 12,7% vs. 11,8% w ciągu 5 lat, 20% w porównaniu z 20,9% w ciągu 8 lat) oraz że 8-letnie mięśnia sercowego były identyczne stawki (4,8 vs 4,9%) [ 243 ].
Ryzyko TUR-zespół zmniejszył się do <1 font="" nbsp="">242 , 249 ]. Żadna sprawa nie została nagrana po TUIP.Dane z 10,654 terpeny poinformowało krwawienie wymagające przetoczenia u 2,9% [ 244 ]. Ryzyko po TUIP jest znikoma [ 268 ]. Podobne wyniki odnotowano powikłań TURP analizą współczesnych badań z randomizacją z zastosowaniem TURP jako komparator: krwawienie wymagające przetoczenia 2% (0-9%), TUR-syndrome 0,8% (0-5%), 4,5% AUR (0-13.3 %), zatrzymanie skrzep 4,9% (0-39%) i zakażenia układu moczowego 4,1% (0-22%) [ 232 ].Powikłania długoterminowe obejmują nietrzymanie moczu (1,8% po 2,2% vs. TUIP po TURP), zatrzymanie moczu i ZUM, przykurcz szyi pęcherza (BNC) (4,7% po TURP), zwężenie cewki moczowej (3,8% po TURP vs. 4,1% po tUIP), wytrysk wsteczny (65,4% po TURP vs. 18,2% po tUIP) i ED (6,5% po TURP) [ 242 ].
Względy praktyczne : TURP i TUIP są skuteczne w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego LUTS wtórne do BPO.Wybór powinien opierać się przede wszystkim na objętości stercza (<30 30-80="" do="" font="" i="" ml="" nadaje="" nbsp="" odpowiednio="" si="" tuip="" turp="">Nie istnieją żadne badania dotyczące optymalnej wartości odcięcia, ale powikłań wzrasta wraz z wielkością gruczołu krokowego [ 244 ]. Górna granica TURP jest najczęściej sugerowane jako 80 ml ​​(na podstawie opinii biegłego panelu, przy założeniu, że granica ta zależy od doświadczenia chirurga, prędkość resekcji i wybór rozmiaru resektoskop).

. 5.3.1.1 modyfikacje TURP: bipolarny TURP

Mechanizm działania : Bipolar TURP (B-TURP) odnosi poważne ograniczenie monopolarnej TURP (M-TURP), umożliwiając występ w soli fizjologicznej. W przeciwieństwie do M-TURP, w systemach B-TURP, energia nie podróżować przez ciało, aby osiągnąć pad skóry. Bipolarny układ jest zakończone lokalnie; energia jest ograniczona pomiędzy aktywnym (pętla resekcji) i biernego bieguna położonym na krańcu resektoskop ( "true" systemy dwubiegunowe) lub ( "quasi" Systemy dwubiegunowe) osłonki. Usuwanie tkanki gruczołu krokowego jest identyczny z M-TURP. Jednak B-TURP wymaga mniej energii / napięcie, ponieważ istnieje mniejsza ilość tkanki interpolowane. Energia z pętli jest transmitowana do roztworu soli fizjologicznej, co powoduje wzbudzenie jonów sodu z utworzeniem plazmy;Cząsteczki są następnie łatwo odszczepić w warunkach stosunkowo niskiego napięcia, umożliwiający wycięcie.Podczas koagulacji, ciepło rozprasza w obrębie ścian naczyń, tworząc skrzep uszczelniającą i skurcz kolagenu.Poszczególne dwubiegunowe dostępnych urządzeń różnią się w sposób, w którym przepływ prądu jest dostarczana [250 , 251 ].
Skuteczność B-TURP jest najczęściej i starannie zbadali alternatywne M-TURP. Wyniki> 40 RCT [ 252 ] Donoszono, z czego około połowa zostały połączone w RCT opartych metaanaliz [ 232 , 253-256 ]. Wczesne połączono wyniki stwierdziła, że nie ma klinicznie istotnych różnic istnieje w krótkim terminie (do 12 miesięcy) skuteczność (IPSS, ocena jakości życia i Q max ) [ 254 ]. Kolejne metaanalizy potwierdziły te wnioski [ 232 , 253 , 255 , 256 ], choć próby jakość była ogólnie słaba. Dane z badań z randomizacją z obserwacji wynoszącej 12-60 miesięcy nie wykazują żadnych różnic w parametrach skuteczności (Online zapasowy Tabela S.24) [ 257-263 ].
Metaanaliza została niedawno przeprowadził się do konkretnie ocenić quasi-dwubiegunowe przezcewkowej resekcji w soli fizjologicznej (Turís Olympus medycznej) vs systemu M-TURP, Dziesięć unikalnych RCT (1,870 pacjentów) zostały uwzględnione. Stwierdzono, że Turís był o równoważnej skuteczności M-TURP.
Tolerancja i bezpieczeństwo : Early połączono wyniki stwierdziła, że nie ma różnic w krótkoterminowej (do 12 miesięcy), zwężenie cewki moczowej / stopy BNC, ale B-TURP jest korzystne ze względu na bardziej korzystne okołooperacyjnym profilu bezpieczeństwa (eliminacja TUR-syndromu ; transfuzji stawki niższe retencji skrzepu / krwi; krótszy nawadnianie, cewnikowanie i ewentualnie czas hospitalizacji) [ 254 ]. Kolejne metaanalizy potwierdziły te wnioski [ 232 , 253 , 255 ,256 ]. Jednak jakość próbna była stosunkowo słaba i ograniczona follow-up może być przyczyną zaniżania późnych powikłań, takich jak zwężenie cewki moczowej / BNC [ 254 ]. Dane z poszczególnych RCT z obserwacji wynoszącej 12-60 miesięcy nie wykazały żadnych różnic w zwężenia cewki moczowej / stawkach BNC (Online zapasowy Tabela S.24) [ 257-264 ]. Niemniej, w ostatnich RCT, znacznie wyższej zwężenia zwężenia cewki moczowej (+) stopy BNC wykryto po raz pierwszy w grupie B TURP [ 265 ]. W badaniu tym 136 pacjentów przydzielono losowo w stosunku 1: 1 do B-TURP (Turís) lub ramienia M-TURP i obserwowano przez 36 miesięcy. Pierwotnym punktem końcowym było bezpieczeństwo, w tym długoterminowych powikłań, takich jak zwężenia cewki moczowej (zwężenia + BNC). Znaczna różnica w stawkach zwężenia sprzyjających M-TURP wykryto (6,6% vs. 19,0%). Kiedy pacjenci zostali podzieleni według objętości gruczołu krokowego, nie ma różnicy w stawkach wykryto zwężenie obu ramionach u chorych z objętością stercza nawet do 70 ml (Turís 3/40 [7,5%] vs M-TURP: 3/39 [7,7%]; P = 1,00). Jednak u chorych z objętością stercza> 70 ml, znacznie wyższy współczynnik zwężenia obserwowano u tych przedłożony Turís (9/23 [39,1] vs 1/22 [4,6%]; p = 0,01).
RCT wykorzystaniem domeny erekcji z IIEF (IIEF-ED) wykazały, że M-TURP i B-TURP mieć podobny wpływ na erekcji [ 266 ]. Porównawcza ocena wpływu na ogólną sprawność seksualną, ilościowo IIEF-15 nie wykazały żadnych różnic pomiędzy B-TURP i M-TURP po 12 miesiącach obserwacji (erekcji, orgazmu funkcyjnych, popęd seksualny, stosunek zadowolenia, ogólnego zadowolenia) [ 267 ].
Metaanaliza wykazało, że TURIS zmniejsza ryzyko TUR zespołem oraz potrzebę transfuzji krwi, w porównaniu do M-TURP. Jest prawdopodobne, że Turís skraca czas pobytu w szpitalu i readmisji po zabiegu, choć dowody na tych wyników jest ograniczona.
Względy praktyczne : B-TURP oferuje atrakcyjną alternatywę dla M-TURP u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej LUTS wtórne do BPO, z podobną skutecznością, ale niższe okołooperacyjnym powikłań [ 254 ]. Czas trwania ulepszeń z B-TURP zostało udokumentowane w wielu badaniach z randomizacją z obserwacji> 12 miesięcy. Wyniki średnioterminowe (do 5 lat) dla B-TURP pokazały, że bezpieczeństwo i skuteczność są porównywalne z M-TURP.Wybór B-TURP powinno opierać się na dostępności sprzętu, doświadczenia chirurga i preferencji pacjenta.
zalecenia
LE
GR
M-TURP jest obecny chirurgicznego standardowa procedura dla mężczyzn z wielkości prostaty o 30-80 ml i uciążliwe umiarkowanym do ciężkiego LUTS wtórnych BPO. M-TURP zapewnia subiektywnych i obiektywnych ceny poprawy lepsze od zabiegów medycznych lub małoinwazyjne.
1a
ZA
Zachorowalność M-TURP jest wyższa niż w przypadku leków lub innych procedur minimalnie inwazyjnych.
1a
ZA
B-TURP osiąga wyniki krótko- i średnioterminowych porównywalne z M-TURP.
1a
ZA
B-TURP ma bardziej korzystny okołooperacyjnej profil bezpieczeństwa w porównaniu z M-TURP.
1a
ZA
TUIP jest leczenie chirurgiczne z wyboru dla mężczyzn z wielkości stercza <30 ata="" bez="" bpo.="" ci="" do="" font="" i="" kiego="" liwe="" luts="" ml="" p="" rne="" rodkowego="" uci="" umiarkowanym="" wt="">
1a
ZA
BPO = łagodnego przerostu gruczołu przeszkody; B-TURP = bipolarny TURP; LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych;
M-TURP = monopolarnym TURP; TUIP = przezcewkowa nacięcie prostaty; TURP = przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego.

5.3.2. Otwórz prostatektomii

Mechanizm działania : Open prostatektomii (PO) jest najstarszym leczenie chirurgiczne dla umiarkowanego do ciężkiego LUTS wtórne do BPO. Obturacyjne gruczolaki ich usuwa za pomocą palca wskazującego, zbliżając się od wewnątrz pęcherza (procedura Freyer) lub przez przednią gruczołu kapsułki (procedura Millin). Jest on używany do znacznie powiększone gruczoły (> 80-100 ml).
Skuteczność : Kilka badań z randomizacją wykazano, że Holmium laserowy wyłuszczenie gruczołu krokowego (HoLEP) fotoselektywnej odparowanie prostaty (PVP), a ostatnio, wyłuszczenie gruczołu krokowego przy użyciu bipolarny układ prowadzi do podobnych rezultatów w porównaniu do OP u mężczyzn z dużych gruczołów przy znacznie niższy odsetek powikłań [ 268-275 ]. PO zmniejsza LUTS o 63-86% (12.5-23.3 punktów IPSS), poprawia ocenę QoL od 60-87%, wzrost oznacza, Q max  przez 375% (+ 16.5-20.2 ml / s) i zmniejsza PVR przez 86-98% [ 268-270 , 276 , 277 ]. Skuteczność jest utrzymywane przez okres do 6 lat [ 278 ].
Niedawny metaanalizy RCT oparte oceniano ogólną skuteczność endoskopowego wyłuszczenie gruczołu krokowego (EEP) vs. OP do leczenia pacjentów z dużymi gruczołów [ 279 ]. Siedem RCT z udziałem 735 pacjentów zostały uwzględnione. Trzy RCT porównaniu OP z HoLEP [ 268 , 269 , 271 ] i czterech RCT porównaniu OP z EEP użyciu dwubiegunowy układ [ 272-274 , 278 ]. PO przeprowadzono poprzez transvesical podejścia we wszystkich RCT.Na 3-, 6- i 12-miesięcznej obserwacji nie stwierdzono istotnych różnic w IPSS, Q max , wynik QoL i PVR między EEP i PO. Stwierdzono, że EEP wydaje się być skutecznym rozwiązaniem dla minimalnie inwazyjne leczenie dużymi prostaty.
Tolerancja i bezpieczeństwo : śmiertelność PO znacznie się zmniejszyła w ciągu ostatnich dwóch dekad
(<0 font="" nbsp="">277 ]. Szacunkowa stopa transfuzji wynosi około 7-14% [ 268 , 276 , 277 , 279 ]. Powikłania długoterminowe obejmują przejściowe nietrzymanie moczu (do 10%), BNC i zwężenie cewki moczowej (około 6%) [ 268-270 , 279 , 280].
Niedawny metaanalizy RCT oparte oceniało ogólne bezpieczeństwo EEP vs OP do leczenia pacjentów z dużymi gruczołów [ 279 ]. Czas działania był znacznie dłuższy EEP, ze względu na znacznie dłuższy czas pracy potrzebnej do HoLEP (wykryto żadnej różnicy pomiędzy PO i EEP pomocą bipolarny układ). Cewnikowanie i czas hospitalizacji był istotnie krótszy w EEP. IIEF-5 była znacznie wyższa EP po 12 miesiącach. EEP wiązała się również z mniejszą ilością transfuzji krwi, ale nie było żadnych istotnych różnic dotyczących innych powikłań. Stwierdzono, że EEP wydaje się być minimalnie inwazyjną opcją leczenia dużych prostaty.
Względy praktyczne OP jest najbardziej inwazyjną metodą chirurgiczną ale jest skuteczna i trwała procedura leczenia LUTS / BPO. Techniki endoskopowe wyłuszczenie wymagają doświadczenia i odpowiednich umiejętności endoskopowych. W przypadku braku endourological arsenału tym holmu lasera lub systemu dwubiegunowej, PO jest leczenie chirurgiczne wyboru dla mężczyzn z gruczołem krokowym> 80 ml.
zalecenia
LE
GR
OP lub EEP takie jak laser holmu lub dwubiegunową wyłuszczenie są pierwszym wyborem leczenia chirurgicznego u mężczyzn ze znacznie powiększonej prostaty (np> 80 ml) i umiarkowanym do ciężkiego LUTS.
1a
ZA
PO ma wysoką zachorowalność operacyjnego.
1b
ZA
EEP = endoskopowa wyłuszczenie gruczołu krokowego; LUTS = objawów ze strony dolnych dróg moczowych; OP = open
prostatektomii.

5.3.3. Przezcewkowa terapia mikrofalowa (TUMT)

Mechanizm działania : termoterapia mikrofalowa działa emitując promieniowanie mikrofalowe przez cewki moczowej anteny, która dostarcza ciepło do prostaty. Tkanka jest zniszczona (martwica krzepnięcia) poprzez ogrzewa się w temperaturze powyżej progów cytotoksycznych (> 45 ° C). Ciepło może również spowodować apoptozę i unerwienie alfa receptory, a tym samym zmniejszenie napięcia mięśni gładkich stercza cewki moczowej.
Skuteczność : Przegląd systematyczny i metaanaliza oceniano skuteczność terapeutyczną w różnych urządzeń / oprogramowania, w tym Prostatron (Prostasoft 2.0 i 2.5) i ProstaLund opinia (line dodatkowa tabela S.26) [ 281 ]. Wynik Objaw po TUMT zmniejszyła się o 65% w ciągu 12 miesięcy, w porównaniu do 77% po TURP. TURP również osiągnąć większą poprawę Q max  (119% vs. 70%) [ 281 ].
W jednej zbiorczej analizie trzech badań (dwóch RCT i jednym z badań kohortowych) z 12-miesięcznej obserwacji, odsetek odpowiedzi na leczenie było 85,3% dla ProstaLund Zgłoszenie TUMT (PLFT) oraz 85,9% dla TURP [ 282 ]. IPSS wykazały subiektywne, nie gorszy niż lepszy z PLFT [ 282 ]. Jednak, chociaż oba PLFT i TURP poprawie Qmax  znacząco PLFT był gorszy.
Wcześniej, zatrzymanie moczu uznano przeciwwskazaniem do TUMT. Obecnie LE: 2b badania wykazały krótkoterminowej wskaźnik sukcesu 77-93% dla TUMT, zdefiniowany jako odsetek pacjentów, którzy odzyskali zdolność do unieważnienia spontanicznie [ 283-286 ]. W jednym z badań z dłuższym obserwacji skumulowane ryzyko ponownego leczenia po 5 latach oszacowano się o 42% w przypadku osób bez zatrzymywania i 59% dla osób z zatrzymaniem na początku badania [ 287 ].
RCT oparte na systematycznym przeglądzie [ 281 ] (choć próby miały różne okresy follow-up) stwierdzili, że pacjenci TUMT (7,54 / 100 osobolat), częściej niż u pacjentów TURP (1,05 / 100 osobolat) żądania powtórzenia leczenia dla objawy.
W wieloośrodkowym RCT z 5-letniej obserwacji nie stwierdzono istotnych różnic w Q max i IPSS między TUMT (PLFT, a urządzenia rdzeń-Therm) i TURP. Dodatkowe leczenie potrzebne o 10% po TUMT oraz o 4,3% po TURP. Trzeba być ostrożnym przy interpretacji tych danych, ponieważ nie było znaczne straty do obserwacji; Mniej niż połowa pacjentów analizowano w wieku 4-5 lat. Ponadto, u pacjentów, którzy pozostali w badaniu były prawdopodobnie reprezentują najlepsze dane (na leczenie).
Tolerancja i bezpieczeństwo : Leczenie jest dobrze tolerowane, chociaż większość pacjentów doświadczenie krocza dyskomfort i zwiększoną potrzebę oddawania moczu, ból i wymagają leków do terapii. Zgromadzone dane porównujące TUMT zachorowalności i TURP zostały opublikowane [ 281 , 282 , 288 ]. W przeglądzie Cochrane z RCT, czas cewnikowanie, trudności w oddawaniu moczu / pilność i zatrzymanie moczu ceny były znacznie mniejsze z TURP. Z drugiej strony, czas hospitalizacji, krwiomocz, zatrzymanie skrzepu, transfuzji, TUR-syndrome, dysfunkcje seksualne i ponownej obróbki stawki za zwężenie cewki moczowej / BNC były znacznie mniejsze dla TUMT [ 281 ].
Względy praktyczne : endoskopii przed TUMT jest niezbędne do identyfikacji obecności prostaty środkowego płata lub niewystarczającej długości gruczołu cewki moczowej. Ze względu na niską około- i pooperacyjnym chorobowości i brak konieczności znieczulenia, TUMT jest prawdziwym warunkach ambulatoryjnych i opcja dla (starszych) pacjentów z chorobami współistniejącymi lub większym ryzykiem znieczulenia [ 289 ].
zalecenia
LE
GR
TUMT osiąga poprawę objawów porównywalną z TURP, ale TUMT jest związane ze zmniejszeniem zachorowalności i niższych poprawę przepływu.
1a
ZA
Trwałość jest na korzyść TURP który ma niższe stawki ponownie leczonej w porównaniu z TUMT.
1a
ZA
TUMT = terapię przezcewkowe mikrofalowej; TURP = przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego.

Prześlij komentarz