REKLAMA

 

1. WPROWADZENIE

1.1. Cele i zadania

Europejskie Stowarzyszenie Urology (EAU) Neuro-Urologia Wytyczne mają na celu dostarczenie informacji dla praktyków klinicznych dotyczących zachorowalności, definicje, diagnozowania, leczenia i obserwacji zaburzeń neuro-urologicznych. Wytyczne te odzwierciedlają aktualną opinię biegłych w tej konkretnej patologii i stanowią punkt odniesienia dla wszystkich klinicystów state-of-the-art, począwszy od daty publikacji.
Użyta terminologia i procedury diagnostyczne doradzał w niniejszych wytycznych przestrzegać zaleceń dotyczących badań w zakresie dolnych dróg moczowych (LUT), opublikowanej przez Międzynarodową Continence Society (ICS) [ 1-3 ]. Czytelnicy powinni skonsultować innymi wytycznymi EAU, które mogą dotyczyć różnych aspektów tematów omawianych w niniejszym dokumencie.
Należy podkreślić, że wytyczne kliniczne przedstawić najlepsze dostępne dowody ekspertów, ale następujące zalecenia wytyczne niekoniecznie będzie skutkować w najlepszym wynikiem. Wytyczne nie może zastąpić doświadczenia klinicznego przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia poszczególnych pacjentów, ale raczej przyczynić się do ukierunkowania decyzji - biorąc również osobiste wartości i preferencje / indywidualne okoliczności pacjentów pod uwagę.

1.2. Skład panelu

Panel EAU Neuro-Urologia Wytyczne składa się z międzynarodowej grupy ekspertów multidyscyplinarnym neuro-urologicznych. Wszyscy eksperci zaangażowani w produkcję tego dokumentu złożyli oświadczenia potencjalnego konfliktu interesu, które można oglądać na stronie internetowej EAU: http://www.uroweb.org/guideline/neuro-urology/

1.3. Dostępne publikacje

Krótszy dokumentem referencyjnym, wytyczne kieszeni, jest również dostępna zarówno w wersji drukowanej, jak i aplikacji mobilnych, prezentując główne ustalenia wytycznych Neuro-urologii. Wersje te są skrócone i dlatego może wymagać konsultacji z pełnej wersji tekstowej. Uaktualniona Podsumowanie został również opublikowany w Urologii Europejskiej [ 4 ]. Wszystkie są dostępne za pośrednictwem strony internetowej EAU:http://www.uroweb.org/guideline/neuro-urology/~~HEAD=pobj .

1.4. Historia publikacji

EAU opublikował pierwsze wytyczne Neuro-urologiczne w 2003 roku wraz z aktualizacjami w 2008, 2014 i 2015. Z tego 2016 aktualizacjach drukowania dokonano:
Rozdział 3.1: Tabela podsumowanie epidemiologii zaburzeń neuro-urologicznych została zmieniona. (Tabela 1);
 • Rozdział 3.2: Definicje przydatne w praktyce klinicznej tabeli została zaktualizowana (Tabela 2), a także Tabela 3 Definicje przydatne przy interpretacji badań urodynamicznych;
 • Rozdział 3.3: ocena diagnostyczne, nowe dane zostały uwzględnione, jak również nowa tabela (tabela 4) prezentuje przegląd dostępnych kwestionariuszy pacjentów;
 • Rozdział 3.4: Nieinwazyjne leczenie zachowawcze - włączenie systematycznych wyników przeglądu (stymulacja nerwów piszczelowej w leczeniu pacjentów neuro-urologicznych: przegląd systematyczny i metaanaliza [ 5 ]).

1.5. Kontekst

Funkcja LUT jest głównie przechowywania i oddawanie moczu, który jest regulowany przez układ nerwowy, który koordynuje aktywności pęcherza moczowego i pęcherza wylotu. Ta część układu nerwowego, który reguluje funkcję LUT jest rozpowszechniany z nerwów obwodowych w miednicy do wysoce wyspecjalizowanych obszarach korowych.Wszelkie zaburzenia układu nerwowego zaangażowane, może spowodować objawy neuro-urologicznych. Stopień i miejsce zakłócenia określi typ dysfunkcji LUT, która może być objawowe lub objawów. Objawy neuro-prostaty może powodować wiele powikłań długoterminowych; najbardziej znaczące pogorszenie samopoczucia czynnością nerek.Ponieważ objawy i powikłania długoterminowe nie korelują [ 6 ], ważne jest, aby zidentyfikować pacjentów z objawami neuro-urologicznych i ustalenie, czy mają one niską lub wysokiego ryzyka późniejszych powikłań. Ryzyko wystąpienia uszkodzenia górnych dróg moczowych i niewydolności nerek jest znacznie niższe u pacjentów rozwija się powoli bezurazowy zaburzeń neurologicznych, niż u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego i rozszczep kręgosłupa [ 7 ]. W skrócie, traktowanie i natężenie podczas obserwacji się w oparciu o typ zaburzenia neurologicznego, prostaty i przyczyny.

2. METODY

2.1. Wprowadzenie

Neuro-Urologia wytycznych z 2016, nowe i istotne dowody zostały zidentyfikowane, sortowaniem i oceniony poprzez zorganizowany oceny literatury.
Poszczególne rozdziały zostały zaktualizowane w drodze systematycznych przeglądów w oparciu o tematy lub pytania priorytetowe przez wytyczne Panelu. Opinie te zostały przeprowadzone przy użyciu standardowego systematyczną metodologię przeglądzie Cochrane;  http://www.cochranelibrary.com/about/about-cochrane-systematic-reviews.html.
Systematyczne wyniki Przegląd obejmował w 2016 Guidelines Neuro-Urologia aktualizacji są następujące:
1.Tibial nerve stimulation for treating neurogenic lower urinary tract dysfunction: a systematic review and meta-analysis [5].
 1. Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów do leczenia neurogennego niższą dysfunkcję układu moczowego: przegląd systematyczny [ 8 ].
 2. Jakie środki są dostępne do oceny funkcji seksualnych / zaburzenia u pacjentów dorosłych neuro-urologicznych i które są najbardziej właściwe [ 9 ]?
Odniesienia użyte w tekście są klasyfikowane w zależności od ich poziomu dowodów (LE) i wytycznymi otrzymują stopień rekomendacji (GR), zgodnie z systemem klasyfikacji zmodyfikowanej od centrum Oksfordu Evidence-Based poziomów medycyny wiarygodności [ 10 ]. Dodatkowe informacje można znaleźć w części ogólnej metodologii tego druku, oraz online na stronie internetowej EAU;  http://www.uroweb.org/guideline/.
Wykaz stowarzyszeń przyjęcia wytycznych EAU można również przeglądać online na powyższy adres.

2.2. Przegląd

Publikacje wynikające z przeglądów systematycznych wszystkie zostały oceniane przez ekspertów. Decyzja o ponownym przeglądem są dokonywane w oparciu o rozległości zmian. Znaczącej rewizji w wyniku istotnych zmian w zaleceniach klinicznych przedstawionych w tekście będą uzasadniać ponowne sprawdzenie.

2.3. Cele na przyszłość

Wyniki trwających i nowych przeglądów systematycznych zostaną uwzględnione w aktualizacji 2017 wytycznych Neuro-urologii. Bieżące przeglądy systematyczne obejmują:
Jaka jest skuteczność długoterminową i częstość powikłań do rekonstrukcji pęcherza / substytucji i nietrzymaniem moczu objazdów dróg moczowych u pacjentów neuro-urologicznych?
 • U pacjentów neuro-urologicznych, jest długotrwałe stosowanie powtarzalnego wewnątrz wypieracza iniekcji toksyny botulinowej A klinicznie i urodynamicznie skuteczne?
 • Jakie są definicje zakażeń dróg moczowych u neurogennego dysfunkcji pęcherza?
 • Jakie są korzyści i szkody kontynentu catheterisable Stomas / rur w leczeniu pęcherza trudności z opróżnieniem u dorosłych pacjentów neuro-urologicznych?
 • Jaka jest wartość prognostyczną w przewidywaniu wyników urodynamicznych górną uszkodzenie dróg moczowych?
 • Alfa-blokery w leczeniu zaburzeń oddawania moczu pacjentów neuro-prostaty.

3. wytycznej

3.1. Epidemiologia, etiologia i patofizjologia

3.1.1. Wprowadzenie

Objawy nerwowego prostaty może być spowodowane przez wiele chorób i zdarzeń mających wpływ na układ nerwowy sterujące LUT. Uzyskane objawy neuro-urologicznych zależą głównie od lokalizacji i rozległości uszkodzenia neurologiczne. Nie istnieją dokładne dane dotyczące ogólnej częstości występowania zaburzeń neuro-urologicznych w populacji ogólnej, ale dostępne są dane na temat występowania warunków bazowych i względnego ryzyka dla rozwoju tych objawów neuro-urologicznych. Ważne jest, aby zauważyć, że większość danych wykazuje bardzo szeroki zakres częstości występowania / częstotliwość. To odzwierciedla zmienność w grupie (np choroby wczesne lub późne) i często małych próbek, co skutkuje niskim poziomem dowodów w większości publikowanych danych (zestawionych w tabeli 1).
Tabela 1: Epidemiologia Zaburzeń Neuro-urologiczny
Suprapontine i Poncjańskich uszkodzeń i chorób
choroby neurologiczne
Częstotliwość w populacji generalnej
Rodzaj i częstotliwość Neuro-urologiczny Objawy
Udar mózgu (udar mózgu)
450 przypadków / 100000 / rok (Europa) [ 11 ] (10% śmiertelności sercowo-naczyniowych).
Moczenie nocne - nadreaktywnego pęcherza (OAB) - pilna nietrzymanie moczu (UUI) - nadreaktywnością wypieracza (DO), (inne wzory rzadsze) [ 12 ]. 57-83% z neuro-urologicznych objawów po 1 miesiącu po udarze, 71-80% spontanicznej odzyskiwania na 6 miesięcy [ 13 ]. Trwałość nietrzymania moczu (UI) koreluje ze złym rokowaniem [ 14 ].
demencje:
Choroba Alzheimera (80%)
Naczyń (10%), z (10%).
6,4% dorosłych> 65 lat [ 15 ].
OAB - UUI - DO
25% z moczu w chorobie Alzheimera,> 25% w pozostałych demencji: ciałami Lewy'ego, NPH, Binswanger, Nasu-Hakola, Picka [ 16 ]. Nietrzymanie 3 razy częściej u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem niż bez [ 17 ].
zespół Parkinsona
idiopatycznej choroby Parkinsona (IPD): 75-80% Parkinsona Syndrome.
Nie IPD: Parkinsona oraz (18%)
- Rozsiane zaniki układowe (MSA),
- Postępujące porażenie nadjądrowe,
- Zwyrodnienie korowo
- Otępienie z ciałami Lewy'ego.
Wtórny Parkinsona (2%)
2-gi najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną, po chorobie Alzheimera.
Rosnące występowania IChP z wiekiem [ 18 ].
MSA jest najczęstszą non-IPD PS.
Częstotliwość LUTS 30% na początku, 70% po upływie 5 lat.
Przechowywanie Objawy fazy: moczenie nocne (78%) OAB - UUI - do [ 19 ].
OAB i zrobienia w początkowej fazie, nierozerwalnie niedobór zwieracza i zaburzenia kurczliwości pojawiają się wraz z postępem choroby. komplikacje
objawy neuro-urologicznych
(Infekcje) stanowią główną
przyczyną śmiertelności w MSA [ 20 ].
Upośledzona kurczliwość wypieracza wydaje się być stwierdzenie urodynamiczne odróżniania MSA z IPD [ 21 , 22 ].
guzy mózgu
26,8 / 100000 / rok u dorosłych (> 19 lat), (17,9 łagodne, złośliwe 8.9) [ 23].
Nietrzymanie moczu występuje głównie w przednim położeniu (część zespołu czołowego lub samodzielnie w przednim położeniu) [ 24 ].
Porażenie mózgowe
Porażenie mózgowe: 3,1-3,6 / 1000 u dzieci w wieku 8 yrs [ 25 ].
62% kobiet i 58% mężczyzn z porażeniem mózgowym cierpią z UI [26 ] 70% nadreaktywności wypieracza.Nawracające zakażenia układu moczowego i radiologiczne nieprawidłowości w> 10% przypadków [25 , 26 ].
Uszkodzeń i chorób między ogonowej pniu mózgu i rdzeniu kręgowym sakralnej
Urazie rdzenia kręgowego (SCI)
Rozpowszechnienie traumatycznym urazie w krajach rozwiniętych wynosi od 280 do 906 / milion [ 27 ].
NDO i DSD (do 95%) i underactivity wypieracza (do 83%) w zależności od stopnia uszkodzenia [ 28 ].
Rozszczep kręgosłupa (SB)
Rozszczep kręgosłupa 3-4 / 10000
Lędźwiowego i lędźwiowo formą są najczęściej (60%) [ 29 ].
Funkcja pęcherza zaburzenia u do 96% pacjentów SB [ 30 ].
Zmiany chorobowe i choroby obwodowego układu nerwowego
Kręgosłup lędźwiowy
choroba zwyrodnieniowa
wypadnięcie dysku
Lędźwiowego zwężenie kanału
Mężczyzna (5%) i żeńskiej (3%)
> 35 yr miały lumboscitic epizodu związanego z wypadaniem płyty.
Częstość występowania: ok.5/100000 / rok
Częściej u kobiet> 45 yr.
26% trudność nieważne i acontractile wypieracza [ 31 ].
Wypieracza underactivity do (83%) [ 28].
Jatrogenne uszkodzenia nerwów miednicy
rak odbytnicy.
Rak szyjki macicy (multimodalny
Terapia, radioterapia i chirurgia).
operacja endometriozy.
Po Abdominoplastyka-krocza resekcji (APR): 50% retencji moczu.
Po całkowitym wycięciu mezorektum (TME): 10-30% zaburzenia mikcji [ 32 ].
Neuropatia obwodowa
Cukrzyca
Inne przyczyny neuropatii obwodowej powodując objawy neuro-urologicznych: nadużywanie alkoholu, lędźwiowo zona i opryszczka narządów płciowych, zespół Guillain-Barré, porfirii, sarkoidoza.
Na całym świecie, częstość występowania cukrzycy leczonej farmakologicznie 8,3% [ 33 ].
Pośpiech / częstotliwość +/- moczu [34 ].
Niedowrażliwość i wypieracza underactivity w późniejszym etapie [ 34].
Rozsiane Choroby centralne
Stwardnienie rozsiane (MS)
Występowanie: 83 / 100.000 w Europie [ 35 ].
10% pacjentów ze stwardnieniem rozsianym obecnych zaburzeń mikcji u na początku choroby, 75% pacjentów rozwija się po 10 r.ż. SM [ 36 ].
DO: 86% [36].
DSD: 35% [ 36 ].
Wypieracza underactivity: 25% [ 36 ].

3.2. Systemy klasyfikacyjne

3.2.1. Wprowadzenie

Odpowiednie definicje znajdują się w ogólnych ICS raportu normalizacji [ 1 , 2 ]. Sekcja 3.2.2 wymieniono definicje z tych odniesień, częściowo przystosowane i inne definicje uważane za przydatne w praktyce klinicznej (tabele 2 i 3).
3.2.2. Definicje
Tabela 2: Definicje użyteczne w praktyce klinicznej
autonomiczna Dysrefleksją
Autonomiczna Dysrefleksją jest nagły i przesadzone autonomiczną odpowiedzią na różne bodźce u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego lub dysfunkcji przy lub powyżej poziomu T6. Jest ona zdefiniowana jako wzrost SBP  > 20mmHg od początku badania [ 37 ]. Autonomiczna Dysrefleksją może być objawowe (bóle głowy, niewyraźne widzenie, zatkany nos, jeżenie się włosów, uderzenia gorąca, pocenie się powyżej poziomu uszkodzenia (rozszerzenie naczyń krwionośnych), blada i zimna skóra (zwężenie) poniżej poziomu uszkodzenia lub bezobjawowe (cichy).
wyrażenie pęcherza
Różne manewry mające na celu zwiększenie ciśnienia dopęcherzowego w celu ułatwienia opróżniania pęcherza (odcedzanie brzucha, manewr i Crede's Valsalvy za manewru) [ 3 ].
Pęcherza reflex wyzwalania
Różne manewry wykonywane przez pacjenta lub terapeuty w celu wywołania skurczu wypieracza odruch przez eksteroceptywnej bodźce (nadłonowy stukanie, Udo zarysowania i odbytu / odbytnicy manipulacji) [ 3 ].
Uczucie pęcherza, nieobecne
Podczas podejmowania historii , raporty pacjent ma uczucie wypełnienia pęcherza lub chęci utratę [ 3 ].
Podczas napełniania cystometria pacjent ma wrażenie pęcherza [ 3 ].
Uczucie pęcherza, normalne
Podczas przeprowadzania historii , pacjent jest świadomy wypełnienia pęcherza i odczucia rosnącej do silnego chęci utratę [ 3 ].
Pierwsze uczucie wypełnienia pęcherza
Uczucie, podczas napełniania cystometria, gdy pacjent po raz pierwszy dowiaduje się o napełniania pęcherza [ 3 ].
Podczas napełniania cystometria , może być sądzony przez trzech poniższych zdefiniowanych punktów i oceniane w stosunku do objętości pęcherza w tym momencie iw stosunku do objawowego dolegliwości pacjenta [3 ].
Po pierwsze pragnienie unieważnić
Odczucie podczas napełniania cystometria, które prowadzą pacjenta mocz w kolejnym dogodnym momencie, a wytwarzający puste przestrzenie może być opóźniona, jeżeli to konieczne [ 3 ].
Silne pragnienie, aby unieważnić
Uporczywe pragnienie, aby unieważnić, podczas napełniania cystometria, bez obawy ucieczki [ 3 ].
Uczucie pęcherza moczowego, zwiększenie
Podczas podejmowania historii , pacjent czuje się wczesne i uporczywe dążenie do unieważnienia [ 3 ].
Podczas napełniania cystometria , wczesna pierwsza uczucie wypełnienia pęcherza (lub wczesna chęć void) i / lub wczesnym silne pragnienie, aby unieważnić, która pojawia się przy małej objętości pęcherza i która nie ustępuje. Jest to subiektywna ocena, nie jest możliwa do oszacowania [ 3 ].
Uczucie pęcherza, niespecyficzne
Podczas podejmowania historii , raporty pacjentów bez konkretnego Sensation pęcherza ale mogą postrzegać jako wypełnienie pęcherza pełności w jamie brzusznej, objawy wegetatywne lub spastycznością [ 3 ].
Podczas napełniania cystometria , może sprawić, że pacjent świadomy napełniania pęcherza, na przykład, pełnia brzucha lub objawy wegetatywne [ 3].
Uczucie pęcherza, zmniejszone
Podczas podejmowania historii , pacjent jest świadomy napełniania pęcherza, ale nie czuje zdecydowaną chęć unieważnienia [ 3 ].
Podczas napełniania cystometria , zmniejszony sensację w całej napełniania pęcherza [ 3 ].
cewnikowanie
Technika opróżniania pęcherza stosując cewnik do drenażu pęcherza moczowego lub zbiornika [ 3 ].
Cewnikowanie, napełnienie
Umieszczoną na stałe cewnik pozostaje w zbiorniku pęcherza, nietrzymania moczu lub kanału, przez okres czasu dłuższy niż jeden opróżniania [ 3 ].
Cewnikowanie przerywane (IC)
Drenaż lub aspiracji pęcherza moczowego lub zbiornika z późniejszym usunięciem cewnika [ 3 ].
Gdy nie podano "ja", jest wykonywane przez asystenta (np lekarz, pielęgniarka lub względnej).
aseptyczne IC
Używając sterylnej techniki. Oznacza to, narządów dezynfekcję i stosowanie cewników sterylnych rękawiczek i instrumenty / [ 3 ].
czyste IC
Używać czystego techniki. Oznacza to zwykłe techniki mycia i stosowanie jednorazowych lub oczyszczone cewników wielokrotnego użytku [ 3 ].
Przerywany własnym cewnikowanie
Wykonywane przez pacjenta jego / sama [ 3 ].
Daytime częstotliwość wzrosła
Zażalenie przez pacjenta, który uzna, że on / ona unieważnienie zbyt często w ciągu dnia. Termin ten jest równoważny częstomoczu stosowany w wielu krajach [ 3 ]. Wiele badań populacyjnych z OAB zdefiniowaniu częstotliwości jako albo osiem lub więcej porowatości / dzień, lub osiem lub więcej ubytków / 24 h [ 38 ].
Diary, pęcherza moczowego
Rejestruje czasy mikcji i unieważnione woluminów, epizodów nietrzymania moczu zużycia klocków i inne informacje, takie jak spożycie płynów, stopnia pilności oraz stopnia nietrzymania moczu [ 3 ].
Wykres głośności Częstotliwość (FVC)
Rejestruje ilości unieważnione, a także czas każdej mikcji, dzień i noc, przez okres co najmniej 24 godzin [ 3 ].
Mikcji wykres czasu
Rejestry tylko czas mikcji, dzień i noc, na co najmniej 24 godzin [ 3 ].
Moczenie mimowolne
Wszelkie mimowolne oddawanie moczu. Jeśli jest ono używane do oznaczania moczu podczas snu, to zawsze powinien być kwalifikowane z przymiotnikiem "nocne" [ 3 ].
Wahanie
Trudności w inicjowaniu oddawania moczu w wyniku opóźnienia w rozpoczęciu oddawania moczu po jednostki jest gotowy do oddawania moczu [ 3 ].
Przerywany strumień (intermitencji)
Przepływ moczu, który zatrzymuje i załącza pracę na jeden lub więcej razy podczas mikcji [ 3 ].
Uszkodzenie neuronu ruchowego, niższy (LMNL)
Uszkodzenie w wyniku uszkodzenia neuronów motorycznych rogach przednich lub neuronu motorycznego czaszkowych jądra nerwu lub wynikających z przerwania wspólny końcowy szlak łączący neuronu poprzez jego aksonu z włókien mięśniowych jest unerwia (zespołem silnika) [ 3 ].
Uszkodzenie neuronu ruchowego, górna (UMNL)
Uszkodzenie wynikające z uszkodzenia neuronów korowych powodujących korowo i corticobulbar dróg. Może to nastąpić na wszystkich poziomach oś mózgowo-rdzeniową z kory mózgu do rdzenia kręgowego. Gdy rostral do piramidalnej decussation ogonowej rdzeniu, wynikają one z deficytem poniżej zmiany, na przeciwnej stronie. Gdy ogonowe do decussation piramidalnej, wynikają one z deficytem poniżej zmiany, na tej samej stronie boku [ 39 ].
wstrząs neurogenny
Utrata napięcia naczyniowego części ciała pozbawionych kontroli supraspinal.Jest powszechnie występuje podczas ostrego okresu, po urazie rdzenia kręgowego (SCI) i jest związana z niewydolnością współczulnego układu nerwowego. W tym stanie, skurczowe ciśnienie krwi <90 cej="" ci="" enia="" font="" g="" jest="" kr="" krwi="" le="" mm="" nbsp="" nie="" niskiej="" np="" obj="" odwodnieniem="" posocznica="" pozycji="" to="" trznaczyniowej="" utrat="" w="" wewn="" wynikiem="" zaburzenia="">37 ].
wstrząs rdzeniowy
Charakteryzuje oznaczonych redukcji rdzenia aktywności odruchowej poniżej poziomu uszkodzenia [ 37 ].
moczenie nocne
Reklamacja, że dana osoba ma obudzić w nocy jeden lub więcej razy, aby unieważnić [ 3 ]. Każdy nieważne jest poprzedzony oraz zakończony snu.
Nocturnal wielomocz
To ma miejsce, gdy zwiększona proporcja wyjściu 24-godzinnym występuje na noc (zazwyczaj w ciągu 8 godzin, podczas gdy pacjent znajduje się w łóżku).Wyjście moczu w porze nocnej obejmuje ostatnią pustkę przed snem, ale zawiera pierwszy pustkę rano [ 3 ].
Neurogenny niższe zaburzenia układu moczowego (NLUTD)
Dolna zaburzenia układu moczowego (LUTD) wtórne do potwierdzona patologii podaży nerwowego.
Hipotonia ortostatyczna
Objawowe (zawroty głowy, bóle głowy lub szyi ból, zmęczenie) lub bezobjawowy spadek ciśnienia tętniczego definiuje się jako spadek o co najmniej 20mmHg skurczowego lub rozkurczowego 10mmHg w ciągu 3 minut od ruchu z pozycji leżącej do pozycji pionowej [ 3 , 38 ].
Zespół pęcherza nadreaktywnego
(Zachęcam również syndrom lub
Zespół pilny częstotliwości)
Pośpiech, z lub bez nietrzymania moczu, zazwyczaj z częstotliwością i oddawania moczu w nocy [ 3 ].
Ból, narządów i dolnych dróg moczowych
Zaburzenia czucia odczuwane przez osoby jak ból, dyskomfort i ciśnienia.Powinny charakteryzować rodzaj, częstotliwość, czas trwania, wytrącanie i łagodzi czynników oraz od lokalizacji.
ból pęcherza
Podczas podejmowania historii , ból, który jest odczuwalny suprapubically lub retropubically i zazwyczaj zwiększa się wraz z wypełnieniem pęcherza, może utrzymywać się po mikcji [ 3 ].
Podczas napełniania cystometria jest nieprawidłowy wynik badania [ 3 ].
Ból miednicy
Jest słabiej zdefiniowana niż, na przykład, pęcherza moczowego, cewki moczowej lub bólu krocza i jest mniej wyraźnie związane z cyklem oddawania moczu lub funkcji jelit i nie jest zlokalizowana w każdym narządzie jednego miednicy [ 3 ].
ból krocza
U kobiet, pomiędzy Fourchette tylnej (tylna warga Introitus) i odbytu. U mężczyzn, pomiędzy moszny i odbytu [ 3 ].
ból moszny
Mogą lub nie mogą być zlokalizowane, na przykład jąder, najądrza, struktury kręgowego lub skórze moszny [ 3 ].
ból cewki moczowej
Bólu, odczuwanego w cewce moczowej i na osobnika wskazuje cewki jako miejsce [ 3 ].
ból pochwy
Odczuwa wewnętrznie, powyżej Introitus [ 3 ].
ból sromu
Jest odczuwalny w okolicach zewnętrznych narządów płciowych [ 3 ].
Wypadanie narządów miednicy
Zejście z jednego lub więcej z przedniej ściany pochwy, tylnej ściany pochwy i wierzchołka szyjki macicy, pochwy (/ macicy) i sklepienie (mankietu), po histerektomii.
Nieobecność wypadanie jest definiowany jako etap 0 wsparciem; wypadanie mogą być wystawiane z etapu I do IV etap [ 3 ].
powolny strumień
Percepcja zmniejszony przepływ moczu, zwykle w stosunku do poprzedniego wykonania lub w porównaniu do innych, [ 3 ].
Uraz rdzenia kręgowego
Niekompletne: jeśli częściowe zachowanie funkcji czuciowych i / lub silnika znajduje się poniżej poziomu neurologicznego i zawiera najniższą segmentu sakralną.
Complete: gdy brak jest funkcji czuciowych i ruchowych w najniższym sakralnej segmencie [ 40 ].
cauda equina
Urazy wpływające ogona końskiego i ogólnie powodując acontractile lub dolnego obrazu neuronów motorycznych wpływających LUT, dalszy jelit i funkcji seksualnych [ 37 ].
Conal
Urazy wpływające na zespół stożka rdzeniowego z rdzenia kręgowego i często powodujące uszkodzenie mieszaną do LUT, dystalnej części jelita i funkcji seksualnych z wypadkową zarówno nadczynność lub acontractile obrazu [ 37].
Supraconal
Urazy występujące powyżej zespół stożka rdzeniowego. W ogóle, supraconal urazy spowodować nadczynność lub górną neuronów motorycznych wzorzec uszkodzeń wpływających LUT, dystalnej części jelita i funkcji seksualnych [ 37].
Usiłując pozbawić
Wysiłku fizycznym wykorzystywane albo inicjować, utrzymać lub zwiększyć strumień moczu [ 3 ].
Terminal dryblować
Przedłużone Końcowa część mikcji, gdy przepływ spadło do strużka / drybling [ 3 ].
Pilna sprawa
Skargę nagle przekonujące chęć oddania moczu, która jest trudna do odroczenia [ 3 ].
Nietrzymanie moczu (UI)
Zażalenie jakiejkolwiek mimowolny wyciek moczu [ 3 ].
Wysiłkowe nietrzymanie moczu
Zażalenie mimowolnego wycieku nakładu lub wysiłku, lub kichania lub kaszlu [3 ].
Nietrzymanie moczu z parcia
Zażalenie mimowolnego wycieku towarzyszy lub bezpośrednio poprzedzone nagłych [ 3 ].
Mieszane nietrzymanie moczu
Zażalenie mimowolnego wycieku związane z pilną, a także z wysiłku, wysiłku, kichania lub kaszlu [ 3 ].
Ciągłe nietrzymanie moczu
Zażalenie ciągłego wycieku [ 3 ].
Unieważnione objętość, maksymalna
Największą objętość moczu w czasie unieważnione jednym mikcji, które określa się z wykresu częstotliwości / objętość lub pęcherza dzienniku [ 3 ].
Tabela 3: Definicje przydatne przy interpretacji badań urodynamicznych.
zgodność pęcherza
Związek między zmianą objętości pęcherza i zmian ciśnienia wypieracza. Zgodność jest obliczana poprzez podzielenie zmiany objętości ( Δ V) przez zmianę ciśnienia wypieracza ( Δ pdet) podczas zmiany objętości pęcherza (C = V.  Δ pdet). Jest ona wyrażona w
mL/cm H2O [3].
napełniania pęcherza, sztuczne
Napełnianie pęcherza, za pomocą cewnika, za pomocą określonego płynu w określonym tempie [ 3 ].
napełniania pęcherza, naturalne
Pęcherz jest wypełniony produkcji moczu niż sztucznym środowisku [ 3].
Pęcherz wylot niedrożność
Ogólne określenie przeszkód podczas mikcji, charakteryzuje się zwiększonym ciśnieniem wypieracza oraz zmniejszenie natężenia przepływu moczu. Diagnozuje się ją zazwyczaj studiując synchroniczne wartości natężenia przepływu i ciśnienia wypieracza [ 39 ].
cystometrycznych pojemność
Objętość pęcherza na końcu cystometrogram napełniania, gdy "pozwolenie na utratę" jest zwykle podawana. Objętość unieważnione wraz z resztkowego moczu [ 3 ].
Maksymalna pojemność pęcherza znieczulający
Objętość, do której może być wypełniona pęcherza pod głębokim znieczuleniem ogólnym lub rdzenia i powinien zostać zakwalifikowany do rodzaju znieczulenia, prędkość, długość czasu i ciśnienia, w którym pęcherz jest wypełniony.
Maksymalna ilość cystometrycznych
U pacjentów z prawidłową czucia, jest objętością, przy której pacjent czuje, że nie mogą dłużej opóźniać mikcji (ma silne pragnienie void) [ 3 ].
Funkcja wypieracza, normalny
Umożliwia napełnianie pęcherza z małym lub bez zmian w ciśnieniu.Brak mimowolne skurcze fazowych wystąpić pomimo prowokacji [ 39 ].
Normalny wytwarzający puste przestrzenie uzyskuje się dobrowolnie zainicjowany ciągły skurcz mięśnia wypieracza, która prowadzi do całkowitego opróżniania pęcherza w normalnym okresie czasu, w przypadku braku przeszkód. Dla danego skurcz mięśnia wypieracza, wielkość zapisanego wzrostu ciśnienia będzie zależeć od stopnia odporności na wylocie [ 3 ].
nadreaktywności wypieracza
Urodynamiczna obserwacji charakteryzuje się mimowolnymi skurczami mięśni wypieracza podczas fazy napełniania, które może być spontanicznie sprowokowane [ 3 ].
Nadreaktywności wypieracza moczu
Nietrzymanie moczu z powodu przymusowego skurczu wypieracza [ 3 ].
Idiopatyczna nadreaktywność wypieracza
Gdy nie ma definiuje się przyczyną [ 3 ].
Fazowy nadreaktywności wypieracza
Jest określony przez charakterystyczne postaci fal i może być lub może nie prowadzić do interfejsu [ 3 ].
Neurogenny nadaktywność wypieracza
Gdy nie jest odpowiednim stanem neurologicznym jest obecna [ 3 ].
Terminal nadreaktywności wypieracza
Pojedyncza mimowolne skurcze mięśnia wypieracza, występujących cystometrycznych wydajności, które nie mogą być tłumione, a wyniki w moczu zazwyczaj prowadząc do opróżniania pęcherza (oddawania moczu) [ 3 ].
Wypieracza zwieracza dyssynergia (DSD)
Jednocześnie istotnym skurczu wypieracza z mimowolnym skurczu cewki moczowej i / lub periurethral mięśni poprzecznie prążkowanych.Od czasu do czasu przepływu można całkowicie zapobiec [ 3 ]. Termin ten jest specyficzny dla pacjentów z neurologicznym diagnozy.
wypieracza underactivity
Skurcz zmniejszonej mocy i / lub czas trwania, w wyniku długotrwałego opróżniania pęcherza moczowego i / lub braku osiągnięcia całkowitego opróżniania pęcherza w normalnym okresie czasu [ 3 ].
Acontractile wypieracza
Wypieracza, że nie można wykazać się kurczyć podczas badań urodynamicznych [ 3 ].
dysfunkcjonalne mikcji
Przerywany i / lub zmienne natężenie przepływu powodu mimowolnych przerywanych skurczów mięśni peri-cewki moczowej podczas mikcji w prążkowanych neurologicznie zdrowych osób [ 3 ].
Wypełnienie cystometria
Sposób, w którym związek ciśnienie / objętość pęcherza jest mierzona podczas napełniania pęcherza [ 3 ].
Wypełnienie stopy, fizjologiczne
Napełnianie mniejszy niż przewidywany maksymalny - waga ciała (kg) / 4, w ml / min [ 3 , 41 ].
Wypełnienie stawki, niż fizjologiczne
Wypełnienie stawka większa niż przewidywany maksymalnej szybkości napełniania [ 3 , 41 ].
Przeciek ciśnienia punkt, brzucha (ALPP)
Ciśnienie dopęcherzowe wyciek moczu, na którym występuje ze względu na zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej w nieobecności skurcz mięśnia wypieracza [ 3 ].
Przeciek ciśnienia punkt, wypieracza (DLPP)
Najniższy poziom ciśnienia wypieracza moczu, przy którym następuje przeciek przy braku albo skurcz mięśnia wypieracza lub zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej [ 3 ].
Non-relaks zwieracza cewki moczowej niedrożność
Charakteryzuje się non-relaksujący, utrudniania cewki moczowej w wyniku zmniejszonego przepływu moczu. Występuje zwykle u osób z neurologicznym uszkodzeniem [ 3 ].
Po mikcji (PVR)
Objętość moczu w pęcherzu w lewo na końcu mikcji [ 3 ].
Badanie przepływu ciśnienia
Sposób, w którym zależność pomiędzy ciśnieniem w pęcherzu i moczu szybkość przepływu jest mierzona w czasie opróżniania pęcherza [ 3 ].
prowokacyjne manewry
Techniki stosowane podczas hydrodynamiki moczu w celu wywołania nadreaktywności wypieracza, na przykład, szybkiego napełniania, zastosowanie chłodzonego lub kwaśnym podłożu, zmiany postawy i mycia rąk [ 3 ].
Mechanizm zamknięcia cewki moczowej, niekompetentne
Umożliwia wyciek moczu w przypadku braku skurcz mięśnia wypieracza [ 3 ].
Relaks moczu z cewki moczowej
Upływowy cewki relaksacji przy braku podniesionego ciśnienia w jamie brzusznej lub nadaktywność wypieracza [ 3 ].
Mechanizm zamknięcia cewki moczowej, normalny
Zachowuje dodatni cewki ciśnienia zamykającego podczas napełniania pęcherza nawet w obecności zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej, chociaż mogą być przezwyciężone przez nadreaktywności wypieracza.
ciśnienie cewki moczowej
Ciśnienie płynu potrzebne po prostu otworzyć zamkniętą cewki [ 3 ].
Cewki moczowej ciśnienie maksymalne
Maksymalnego ciśnienia zmierzonego profilu [ 3 ].
Profil ciśnienia cewki moczowej
Wykres pokazujący ciśnienie wewnątrz światła wzdłuż długości cewki [ 3].
Ciśnienie zamknięcia cewki moczowej profil
Jest przez odjęcie dopęcherzowego presją ciśnienia cewki moczowej [ 3].
Ciśnienie zamknięcia cewki moczowej, maksymalna (MUCP)
Maksymalna różnica pomiędzy ciśnieniem w cewce moczowej i ciśnienia wewnątrzpęcherzowego [ 3 ].
Długość cewki moczowej profil funkcjonalny
Długość cewki wzdłuż której ciśnienie przewyższa cewki śródpęcherzowego ciśnienie u kobiet [ 3 ].
Stosunek ciśnienia cewki moczowej "Transmisja"
Przyrost ciśnienia cewki naprężeń jako procent równocześnie zarejestrowanego przyrostu ciśnienia wewnątrzpęcherzowego [ 3 ].
Urodynamiczne wysiłkowe nietrzymanie moczu
Mimowolny wyciek moczu, zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej, w nieobecności skurcz mięśnia wypieracza [ 3 ].
Badanie urodynamiczne, ambulatoryjna
Test funkcjonalny z dolnych dróg moczowych, wykorzystując naturalne wypełnienie, a następnie odtwarzając codziennych czynnościach fotografowanej osoby [ 3 ].
Badanie urodynamiczne, konwencjonalne
Zwykle odbywa się w laboratorium urodynamicznej i zazwyczaj wiążą sztuczne napełnianie pęcherza [ 3 ].

3.3. Ocena diagnostyczna

3.3.1. Wprowadzenie

Normalna fizjologiczną funkcją LUT zależy od skomplikowanych wzajemnych między czuciowych i ruchowych układu nerwowego. Przy rozpoznawaniu objawów neuro-urologiczne, celem jest, aby opisać rodzaj dysfunkcji zaangażowanych. Szczegółowy wywiad lekarski, badanie fizykalne i pęcherza pamiętnika są obowiązkowe zanim jakiekolwiek dodatkowe badania diagnostyczne mogą być planowane. Wyniki wstępnej oceny są wykorzystywane do decydowania długotrwałego leczenia pacjenta i obserwacji.

3.3.2. Systemy klasyfikacyjne

Wzór zaburzeń LUT następujących chorób neurologicznych, jest określona przez stronę i rodzaju uszkodzenia. Bardzo prosty system klasyfikacji do stosowania w codziennej praktyce klinicznej do decydowania o odpowiednim podejściem terapeutycznym jest na rysunku 1 [ 7 ].
Rysunek 1: Wzory dolnej dysfunkcji układu moczowego następujące choroby neurologiczne [ 7 ]
Wzór zaburzeń LUT następujących chorób neurologicznych, jest określona przez stronę i rodzaju uszkodzenia. Panel A oznacza obszar powyżej mostu, panel B regionie między mostu i sakralnej kręgowego i panelu C sakralnej kręgowego i regionu infrasacral. Liczby po prawej stronie pokazują oczekiwanych dysfunkcjonalne stany systemu wypieracza-zwieracza. Rysunek adaptacją Panicker  i wsp.  [ 7 ] za zgodą Elsevier. PVR = po mikcji.

3.3.3. Harmonogram diagnostyce i leczeniu

Wczesna diagnoza i leczenie są niezbędne zarówno wrodzonych i nabytych zaburzeń neuro-urologicznych [ 42 ].Pomaga to uniknąć nieodwracalnych zmian w LUT, nawet w obecności prawidłowych odruchów [ 43 , 44 ]. Ponadto objawy urologiczne może być przedstawienie funkcji neurologicznych patologii [ 45 , 46 ]. Wczesna interwencja może zapobiec nieodwracalnemu pogorszenie LUT i testowanej [ 47 ].

3.3.4. Historia Pacjenta

podejmowanie Historia powinna zawierać objawów i zaburzeń (tabela 4) przeszłe i obecne. Jest podstawą oceny, a odpowiedzi będą pomocne w badaniach diagnostycznych i metod leczenia.
W nieurazowe pacjenci neuro-urologicznych z podstępnym początkiem, szczegółowa historia może okaże się, że warunek rozpoczęła się w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania [ 48 ].
 • Historia moczu polega objawów związanych zarówno przechowywania moczu i opróżniania.
 • Historia jelit jest ważne, ponieważ pacjenci z objawami neuro-prostaty może również odnosić neurogenne zaburzenia jelita [ 49 ].
 • Funkcja seksualna może być ograniczona ze względu na stan neuro-urologicznych [ 50 ].
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwych objawów i symptomów (np ból, zakażenie, krwiomocz i gorączka), wymagających dalszych badań.
 • Pacjenci z OZW zwykle trudno zgłosić objawy związane UTI-dokładnie [ 51 , ​​52 ].
 • Obecność moczowego, jelit i objawów seksualnych bez objawów neurologicznych może być sugestywne dla chorobami neurologicznymi lub stanu.
Tabela 4: Historia biorąc u pacjentów z podejrzeniem choroby neuro-urologiczne
W przeszłości
Dzieciństwo aż do dojrzewania i dorosłości
Dziedziczne lub rodzinnych czynników ryzyka
Specjalny kobiety: Menarche (wiek); Może to sugerować zaburzenia metaboliczne
Historia położnicze
Historia cukrzycy
Choroby, np stwardnienie rozsiane, parkinsonizm, zapalenie mózgu, kiła
Wypadki i operacje, szczególnie te z udziałem kręgosłupa i centralnego układu nerwowego
obecne Historia
obecne leki
Styl życia (palenie papierosów, alkoholu i narkotyków); mogą wpływać moczu, funkcji seksualnych i jelit
Jakość życia
Specjalny Historia moczu
Początek historii urologicznej
Ulga po mikcji; do wykrywania stopnia uszkodzeń neurologicznych z powodu braku uropatii zaporowej
uczucie pęcherza
Wszczęcie mikcji (normalny, wytrącać, refleksyjny, szczep, Crede)
Przerwanie mikcji (normalny, paradoksalnie, pasywny)
Moczenie mimowolne
Tryb i rodzaj oddawania moczu (cewnikowanie)
Częstotliwość, unieważnione głośności, nietrzymanie moczu, epizody pilność
Historia seksualna
Brodawki narządów płciowych lub objawy dysfunkcji
Sensacja w okolicy narządów płciowych
Specjalny męskiej: erekcja, (brak) orgazm, wytrysk
Specjalny kobiety: dyspareunia (brak) orgazm
Historia jelit
Częstotliwość i nietrzymanie kału
Chęć kał
defekacji wzór
uczucie odbytnicy
Wszczęcie defekacji (digitation)
Historia neurologiczne
Nabyte lub wrodzone schorzenia neurologicznego
stanu psychicznego i zrozumienie
Objawy neurologiczne (somatyczne i czuciowe), z początkiem, ewolucji i jakiegokolwiek leczenia
Spastyczność lub odruchów autonomicznych (zwłaszcza w zmianach na poziomie lub powyżej poziomu Th 6)
Funkcja Mobilność i dłoni

3.3.4.1. Pamiętniki z pęcherzem

Pamiętniki pęcherza dostarczyć dane dotyczące liczby wolnych przestrzeni, objętości, wagi unieważnionego Pad, moczu i epizodów pilnym. Chociaż 24-godzinny pęcherza diary (nagranie powinno być wykonane w ciągu trzech kolejnych dni) jest wiarygodne u kobiet z UI [ 53 , 54 ], bez badania zostały wykonane na pamiętniki pęcherza moczowego u chorych neuro-urologicznych. Niemniej jednak, pamiętniki pęcherza są uważane za cenne narzędzie diagnostyczne.

3.3.5. Jakość życia pacjentów kwestionariuszy

Obecnie ocena pacjenta oraz oczekiwanych jakości życia (QOL) w ważne dla oceny wpływu jakiegokolwiek leczenia.QoL jest istotnym aspektem ogólnej leczeniu pacjentów neuro-urologicznych, na przykład podczas oceny związane z leczeniem zmian na jakość życia pacjenta [ 55 ]. Rodzaj zarządzania pęcherza wykazano wpływa QoL związanych ze zdrowiem (HRQOL) u pacjentów z OZW [ 56 ]. Inne badania także podkreśliły znaczenie leczenia urologicznego i jego wpływ na urodynamicznym funkcjonalności pacjenta neuro-urologicznych w określeniu QoL pacjentów [ 57 ].
W ostatnich latach proliferacji liczby kwestionariuszach oceny objawów i jakości życia zaobserwowano. Stan kwestionariuszy specyficznych mogą być wykorzystane do oceny nasilenia objawów oraz wpływ objawów na QoL.Całkowity QoL pacjenta może być oceniana za pomocą kwestionariusza generycznych. Ważne jest, że wybór kwestionariusz został zatwierdzony w populacji neuro-prostaty, w języku, który ma być użyty.
3.3.5.1. Pytania
 • Które walidacji kwestionariuszy pacjentów są dostępne dla pacjentów neuro-urologicznych?
 • Kwestionariusze, które są najbardziej odpowiednie do stosowania u pacjentów neuro-urologicznych?

3.3.5.2. Dowody

Trzy stan specyficzne kwestionariusze dla moczowego lub jelita dysfunkcji i QoL zostały opracowane specjalnie dla pacjentów dorosłych neuro-urologicznych [ 58 ]. U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i SCI Qualiveen [ 59 , 60 ], jest sprawdzana i może być stosowany układ moczowy. Krótka forma Qualiveen jest dostępna [ 59 , 60 ] i zostało przetłumaczone na różne języki [ 61-64 ]. Pęcherza neurogennego Symptom Score (NBSS) został zatwierdzony w neurologicznych pacjentów do pomiaru objawów moczowych i ich konsekwencje [ 65 ]. Jakość narzędzia punktacji życia związany z jelita Zarządzania (jakości życia-bm) [ 66 ] można stosować w celu oceny zaburzeń czynności jelit u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i Sci.
Ponadto szesnaście potwierdzone kwestionariusz oceniający QOL które również ocenić moczowy jak podskali lub pytanie pacjentów neuro-prostaty zidentyfikowano [ 67 ] (tabela 5). Warunkiem specyficzne Nietrzymanie-jakości życia (QoL) I-kwestionariusz, który został pierwotnie opracowany dla ludności nie-neurologicznych, teraz również zostały zatwierdzone dla pacjentów neuro-urologicznych [ 68 ].
Całkowity QoL pacjenta można ocenić generycznych kwestionariuszy HRQOL, najczęściej stosowany jest na nietrzymanie moczu Jakość instrumentu LIFE (I-QOL), Kinga Health Questionnaire (KHQ) lub Short Form 36-poz i 12 poz Health Survey Kwestionariusze (SF 36, SF-12) [ 58 ]. Ponadto lat życia skorygowanych o jakość (QALY) ilościowo wyniki przez lata życia spędził w określonym stanie zdrowia ważenia, skorygowane o współczynnik reprezentujący wartość umieszczony przez społeczeństwo lub pacjentów od konkretnego stanu zdrowia [ 69 ].
Nie znaleziono dowodów na którym zatwierdzone kwestionariusze są najbardziej odpowiednie do zastosowania, ponieważ żadne kryteria jakościowe dla zweryfikowanych kwestionariuszy zostały ocenione.
Tabela 5: kwestionariuszy pacjentów
Ankieta
Bazowy zaburzenie neurologiczne
Pęcherz
Jelito
funkcji seksualnych
Głód [ 70 ]
MS
X
X
FILMY [ 71 ]
MS
X
X
HAQUAMS [ 72 ]
MS
X
X
X
IQOL [ 68 ]
MS, SCI
X
X
MDS [ 73 ]
MS
X
X
MSISQ 15 / MSISQ 19 [ 74 , 75 ]
MS
X
X
X
MSQLI [ 76 ]
MS
X
X
X
MSQoL 54 [ 77 ]
MS
X
X
X
MSWDQ [ 78 ]
MS
X
X
NBSS [ 79 ]
MS, SCI, wrodzona pęcherz neurogenny