REKLAMA

 

1. WPROWADZENIE

1.1. Cel

Europejskie Stowarzyszenie Urology (EAU) Wytyczne Zespół ds niepłodności męskiej przygotował te wytyczne, aby pomóc urologów i pracowników służby zdrowia związanych z specjalności w leczeniu niepłodności męskiej. Urolodzy są zazwyczaj specjaliści, którzy początkowo odpowiedzialny za ocenę samca, gdy niepłodność męska jest podejrzany. Jednakże, niepłodność może być warunkiem wieloczynnikowa wymagającym multidyscyplinarnego zaangażowania.
Należy podkreślić, że wytyczne kliniczne przedstawić najlepsze dostępne dowody ekspertów.Jednak następujące zalecenia wytyczne niekoniecznie będzie skutkować w najlepszym wynikiem.Wytyczne nie może zastąpić doświadczenia klinicznego przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia poszczególnych pacjentów, ale raczej przyczynić się do ukierunkowania decyzji - biorąc również osobiste wartości i preferencje / indywidualne okoliczności pacjentów pod uwagę.

1.2. Historia publikacji

Wytyczne EAU Mężczyzna Niepłodność została po raz pierwszy opublikowana w 2001 roku, a następnie aktualizacjach pełnotekstowych w roku 2004, 2007, 2010, 2013, 2014 i 2015 roku.
W 2015 roku tekst został znacznie zmniejszony tak, że jedynym kluczem Informacje zostały umieszczone i ponownie sformatowany zgodnie z szablonem EAU dla non-onkologicznych wytycznych, tak aby wszystkie wytyczne mają podobny format.
Szybkie dokument referencyjny (Pocket Wytyczne) jest dostępny zarówno w wersji drukowanej oraz w kilku wersjach dla urządzeń mobilnych, prezentując główne ustalenia wytycznych Niepłodność mężczyźni. Są skrócone wersje, które mogą wymagać konsultacji wraz z pełnych wersji tekstowych. Męskiej niepłodności Zespół opublikował szereg publikacji naukowych w czasopiśmie European Urology EAU [ 1-4 ]. Osobny artykuł naukowy na wazektomii została opublikowana w 2012 roku [ 4 ]. Wszystkie teksty można obejrzeć i pobrać na własny użytek na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/~~HEAD=pobj .

1.3. Skład panelu

Wytyczne męskiej niepłodności Zespół składa się z urolodzy, endokrynologów i ginekologów ze specjalnym szkoleniu w Andrologii i doświadczenie w diagnostyce i leczeniu niepłodności męskiej.

2. METODY

Odniesienia użyte w tekście są klasyfikowane zgodnie z ich poziom wiarygodności (LE) i wytycznymi otrzymują zalecenie stopnia (GR), zgodnie z systemem klasyfikacji zmodyfikowanej od centrum Oksfordu Evidence-Based Medicine poziomów dowodów. Dodatkowe informacje metodologii można znaleźć w części ogólnej metodologii tego druku, oraz w Internecie na stronie: Eau http://www.uroweb.org/guideline/~~HEAD=pobj .
Wykaz Stowarzyszeń przyjęcia wytycznych EAU można również przeglądać online na powyższy adres. W szczególności wytyczne Niepłodność męska zostały zatwierdzone przez Hellenic Society of Reproductive Medicine.
Zaleceniami zawartymi w niniejszych wytycznych są oparte na systematycznym poszukiwaniu literatury wykonywane przez członków panelu. Kontrolowane słownictwo bazy MeSH wykorzystano obok wolnego protokołem tekstowym, łącząc "niepłodności męskiej" z terminami "diagnozy", "epidemiologię", "badania", "leczenie", "spermatogenezy awaria", "Nieprawidłowości genetyczne", " niedrożność "," hipogonadyzm "," żylaków "," wnętrostwo "," rak jąder, "" męski zakażenie akcesoria gruczołu "," samoistne "," antykoncepcji "," zaburzenia ejakulacji "i" kriokonserwacji ".
Na wydruku 2016 poszukiwanie scoping przeprowadzono, obejmujące wszystkie obszary wytycznych, począwszy od daty ostatniego odcięcia września 2013, obejmujące 2014 z datą odcięcia stycznia 2015 Embase, Medline i Cochrane Central Register of Controlled próby bazy danych zostały przeszukane, z ograniczeniem do przeglądów, metaanalizy lub metaanalizy randomizowanych badaniach .. w sumie 609 unikalnych zapisów zostały zidentyfikowane, pobierane i pod kątem przydatności, z czego około 10 publikacji zostały wybrane do włączenia.

2.1. Przegląd

Niniejszy dokument został poddany weryfikacji przed publikacją w 2015 Decyzja o ponowne sprawdzenie jest dokonywane w oparciu o rozległości zmian. Znaczącej rewizji w wyniku istotnych zmian w zaleceniach klinicznych przedstawionych w tekście będą uzasadniać ponowne sprawdzenie.

3. Epidemiologia i etiologii - ZASADY OGÓLNE

3.1. Wprowadzenie

Definicja
"Niepłodność jest niezdolność aktywny seksualnie, nie contracepting pary osiągnąć spontaniczną ciążę w ciągu roku", Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) [ 5 ].
Około 15% par nie osiągają ciążę w ciągu roku i wymaga leczenia niepłodności. Jedna na osiem par napotkać problemy podczas próby poczęcia pierwszego dziecka i jeden na sześciu podczas próby poczęcia kolejnego dziecka. Trzy procent kobiet nadal mimowolnie bezdzietna, a 6% parous kobiet nie są w stanie mieć tyle dzieci, ile zechcą [ 6 ].Niepłodność dotyka zarówno mężczyzn jak i kobiet.
W 50% mimowolnie bezdzietnych par, samiec-niepłodność związaną z czynnikiem występuje razem z nieprawidłowych parametrów nasienia. Żyznej partnerem może zrekompensować problemu płodności człowieka, a tym samym niepłodność zwykle manifestuje jeśli obaj partnerzy mają zmniejszoną płodność [ 5 ]. Męskiej płodności może być zmniejszona w wyniku [ 5 ]:
 • wrodzone lub nabyte zaburzenia układu moczowo-płciowego;
 • nowotwory;
 • Zakażenia układu moczowo-płciowego;
 • Podwyższona temperatura moszny (na przykład w wyniku żylaków);
 • zaburzenia endokrynologiczne;
 • Nieprawidłowości genetyczne;
 • czynniki immunologiczne.
W 30-40% przypadków, żaden czynnik niepłodności męskiej związany znajduje (idiopatycznej niepłodności męskiej). Ci ludzie przedstawiają bez wcześniejszej historii chorób wpływających na płodność i mieć normalne ustaleń dotyczących badania fizykalnego i hormonalnego, genetycznych i biochemicznych badań laboratoryjnych. Jednak semen analiza może wykryć patologicznych w spermiogram (patrz 4.2.1). Tabela 1 podsumowuje główne czynniki męskiej niepłodności związany. Idiopatyczne niepłodności męskiej Zakłada się, że spowodowane przez szereg czynników, w tym zaburzeń endokrynologicznych, w wyniku zanieczyszczenia środowiska, reaktywnych form tlenu, lub zaburzeń genetycznych i epigenetycznych.
Tabela 1: Przyczyny niepłodności męskiej i związane z nimi czynniki i odsetek rozdysponowania 10,469 pacjentów [ 7 ]
Diagnoza
pacjenci niezaznaczone
(N = 12945)
pacjenci azoospermia
(N = 1446)
Wszystko
100%
11.2%
Niepłodność o znanej przyczynie (ewentualnego)
42.6%
42.6%
testy nieprawidłowość zstępowania
8.4
17.2
żylaki powrózka nasiennego
14.8
10.9
autoprzeciwciała spermy
3.9
-
nowotwór jądra
1.2
2.8
Pozostałe
5.0
1.2
niepłodność idiopatyczna
30.0
13.3
hipogonadyzm
10.1
16.4
zespół Klinefeltera (47, XXY)
2.6
13.7
XX mężczyzna
0.1
0.6
Pierwotny hipogonadyzm nieznanego
2.3
0.8
Średnie (hipogonadyzm) hipogonadyzmu
1.6
1.9
zespół kallmanna
0.3
0.5
Idiopatyczny hipogonadyzm hipogonadyzm
0.4
0.4
Rezydualna po operacji przysadki
<0 font="">
0.3
Pozostałe
0.8
0.8
Późna postać hipogonadyzmu
2.2
-
Opóźnienie dojrzewania Konstytucyjny
1.4
-
Ogólnie / chorobą ogólnoustrojową
2.2
0.5
Krioprezerwacja spowodowana chorobą nowotworową
7.8
12.5
nowotwór jądra
5.0
4.3
chłoniak
1.5
4.6
Białaczka
0.7
2.2
Mięsak
0.6
0.9
Zaburzenie erekcji / wytrysku
2.4
-
Przeszkoda
2.2
10.3
Wazektomia
0.9
5.3
Mukowiscydoza (CBAVD)
0.5
3.1
Pozostałe
0.8
1.9
CBAVD = Wrodzona dwustronna Nieobecność nasieniowodów
3.2. Zalecenia dotyczące epidemiologii i etiologii
zalecenia
GR
Kategoryzować niepłodności, badania obu partnerów jednocześnie.
do
W diagnostyce i leczeniu męskiej zmniejszoną płodność, to status płodności partnerki, ponieważ może to określić ostateczny wynik.
b
Zbadanie wszystkich mężczyzn z rozpoznaniem zaburzeń płodności, w tym mężczyzn z nieprawidłowymi parametrami nasienia do zaburzeń układu moczowo-płciowego.
do

4. czynników prognostycznych i diagnostycznych OCENA - ZASADY OGÓLNE

4.1. Czynniki prognostyczne

Czynniki prognostyczne dla męskiej niepłodności są:
 • Czas trwania bezpłodności
 • pierwotny i wtórny niepłodności
 • Wyniki analizy nasienia oraz
 • wiek i stan płodności partnerki.
Skumulowany wskaźnik ciąż wynosi 27% niepłodnych par 2 lat obserwacji i Oligozoospermia jako główną przyczynę niepłodności [ 8 ]. Kobieta wiek jest najważniejszym rezultatem zmienną wpływającą do wspomaganego rozrodu [ 9 ]. W porównaniu do kobiety w wieku 25 lat, potencjał płodności kobiety w wieku 35 lat zostaje obniżona do 50%, do 25% na 38 lat, a mniej niż 5% na ponad 40 lat. W wielu krajach zachodnich, kobiety odłożyć swoją pierwszą ciążę dopiero po ich edukacji i rozpoczęcie kariery.

4.2. Ocena diagnostyczna

4.2.1. Analiza Semen

Historia medyczny i badanie fizykalne są standardowe oceny we wszystkich mężczyzn, w tym USG moszny (USA) [ 10] oraz badanie nasienia. Kompleksowe badanie andrologiczne jest wskazany, jeśli nasienie analiza wykazuje nieprawidłowości w porównaniu z wartościami referencyjnymi (tabela 2). Ważne Decyzje lecznicze są oparte na wynikach analizy nasienia, dlatego ważne jest, aby kompletne laboratorium obróbka jest znormalizowany. Analiza wytrysk został znormalizowany przez WHO i rozpowszechniane przez opublikowanie podręcznika WHO laboratorium do rozpatrywania i załatwiania spermie ludzkiej (5 wyd.) [ 11 ]. To przekonanie, że nowoczesna spermatology należy postępować według poniższych wskazówek.
Tabela 2: Niższe granice odniesienia (5 centyla oraz ich 95% CI) dla cech nasienia
Parametr
Dolna granica odniesienia (zakres)
Nasienie Objętość (ml)
1.5 (1.4-1.7)
Całkowita liczba plemników (10 6 / ejakulat)
39 (33-46)
Stężenie plemników (10 6 / ml)
15 (12-16)
Razem ruchliwość (PR + NP)
40 (38-42)
Progressive ruchliwość (PR,%)
32 (31-34)
Żywotność (żywe plemniki,%)
58 (55-63)
morfologii plemników (normal form,%)
4 (3.0-4.0)
Inne wartości progowe konsensus
pH
> 7,2
Peroksydazy dodatnich leukocyty (10 6 / ml)
<1 font="">
badania opcjonalne
Test MAR (ruchliwe plemniki z Związane cząsteczki,%)
<50 font="">
Immunobead testu (ruchliwe plemniki z koralikami oprawiony%)
<50 font="">
Nasienny cynku (umol / ejakulat)
>  2,4
Nasienny fruktozy (umol / ejakulat)
>  13
Nasienny neutralne glukozydazy (mU / ejakulat)
<  20
Przedziały ufności = zaufania; MAR = mieszana reakcja antyglobulinowego NP = non-progressive; PR = progresywny.

4.2.1.1. Częstotliwość badania nasienia

Jeżeli wyniki analizy nasienia są normalne według kryteriów WHO, jedno badanie jest wystarczające. Jeżeli wyniki są nieprawidłowe, w co najmniej dwóch testów, wskazane jest dodatkowo andrologiczne dochodzenie. Ważne jest rozróżnienie pomiędzy:
 • oligozoospermia: <15 font="" ml="" mln="" plemnik="" w="">
 • Astenozoospermia: <32 font="" plemnik="" progresywne="" ruchliwych="" w="">
 • teratozoospermia: <4 font="" formy.="" normalnej="">
Często wszystkie trzy anomalie występują jednocześnie, co jest definiowane jako oligo- astheno-Teratozoospermia (OAT) zespołu. Jak w azoospermia, w skrajnych przypadkach Oligozoospermia plemników (<1 ci="" ciowych="" d="" font="" genetycznymi.="" i="" istnieje="" kszone="" m="" ml="" mln="" narz="" niedro="" no="" p="" powanie="" skich="" w="" wyst="" zaburzeniami="" zwi="">
4.2.2. Zalecenia dotyczące diagnostyki niepłodności męskiej
zalecenia
GR
Przeprowadzić analizę nasienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku WHO laboratorium do rozpatrywania i załatwiania spermie ludzkiej (5 EDN).
ZA*
Wykonaj dalszą ocenę andrologiczne gdy analiza nasienia jest nieprawidłowy w co najmniej dwóch prób.
ZA*
Należy stosować się do instrukcji WHO 2010 dla znormalizowanego dochodzenia, diagnostyce i leczeniu niepłodności męskiej w celu diagnozy i oceny męskiego zmniejszoną płodność.
do
* Ulepszony po panelu konsensusu.

Prześlij komentarz

 
Top