REKLAMA

 

3.3.2.3.2. Leczenie chirurgiczne
Chociaż leczenie zachowawcze choroby Peyroniego powinno rozwiązać bolesne erekcje u większości mężczyzn, tylko niewielki procent doświadczy istotnego prostowanie penisa. Celem zabiegu jest skorygowanie krzywizny i umożliwić satysfakcjonujące współżycie. Operacja jest wskazana u chorych z skrzywieniem prącia, który nie pozwala satysfakcjonującego współżycia i która jest związana z seksualną przeszkadza [ 73 ]. Pacjenci muszą mieć stabilną chorobę przez co najmniej trzy miesiące, choć ciągu sześciu do dwunastu miesiącu nie zasugerowano również [375 ].
Potencjalne cele i ryzyko zabiegu należy omówić z pacjentem, aby mógł podjąć świadomą decyzję.Szczegółowe kwestie, które powinny zostać wymienione w trakcie tej dyskusji jest ryzyko skrócenia prącia, zaburzenia erekcji,
prącia drętwienie, ryzyko nawrotu krzywizny, możliwość badania palpacyjnego węzłów i szwów pod skórą, a potencjał potrzeba obrzezanymi w czasie zabiegu [ 309 ]. Dwa główne typy naprawy mogą być brane pod uwagę zarówno wrodzonego skrzywienia prącia i choroby Peyroniego: prącia i skrócenie procedury wydłużające penisa [ 376 ].
Prącia procedury skrócenie obejmują resekcja Nesbit i technik aplikacyjnych wykonywanych na wypukłej stronie penisa.Prącia wydłużające procedury przeprowadza się na wklęsłej stronie penisa i wymagają zastosowania przeszczepu.Mają one na celu zminimalizowanie prącia skrócenie spowodowanego Nesbit albo plikacji w błonie białawej lub popraw skomplikowanych deformacji. Prącia degloving ze związanym z obrzezania (jako środek zapobiegający stulejka pooperacyjny) jest uważane za standardowe podejście do wszystkich rodzajów procedur [ 376 ]. Jednakże, ostatnie dane sugerują, że obrzezka nie zawsze jest konieczne, na przykład w przypadkach, w których jest normalnie napletka przedoperacyjnie [ 377 ]. Na koniec, u pacjentów z chorobą Peyroniego Ed nie reaguje na leczenie medyczne, korekty chirurgicznej krzywizny z jednoczesnym wszczepieniem protezy prącia należy rozważyć [ 378 ].
Wybór najbardziej odpowiedniej interwencji chirurgicznej opiera się na ocenie długości prącia, nasilenia krzywizny i stanu erekcji, w ​​tym odpowiedzi na farmakoterapię w przypadkach zaburzeń erekcji [ 309 ]. Oczekiwania pacjenta po operacji musi być również uwzględnione w ocenie przedoperacyjnej. Brak standaryzowane kwestionariusze dla oceny efektów chirurgicznych [ 73 ]. Dane z dobrze zaprojektowanych badaniach prospektywnych są skąpe, z niskim poziomem dowodów. Większość danych opierają się głównie na badaniach retrospektywnych, zwykle nieporównawczych i non-randomizacją, lub na ekspertyzy [ 309 , 379 ].
3.3.2.3.2.1. Prącia skrócenie procedury
1965, Nesbit było określenie usuwanie tunical elipsy naprzeciwko nieelastycznego segmentu cielesnych do leczenia wrodzonej prącia krzywizny [pierwszego 380 ]. Czternaście lat później, technika ta stała się skuteczna opcja leczenia, także w przypadku choroby Peyroniego [ 381 ]. Operacja ta jest oparta na 5-10 mm poprzecznym eliptyczne wycięciu osłonki białawej lub około 1 mm na 10 ° krzywizny [ 376 ]. Całkowite krótko- i długoterminowe wyniki operacji Nesbit są doskonałe. Pełna prącia prostowania uzyskuje się u ponad 80% pacjentów [ 382 ]. Nawrót krzywizny prącia i niedoczulica są rzadkie (około 10%), a ryzyko zaburzeń erekcji pooperacyjnego jest minimalne [ 376 , 383 ]. Skrócenie prącia jest najczęściej zgłaszane wynik postępowania Nesbit [ 383 ]. Jednak skrócenie zaledwie 1-1,5 cm odnotowano około 85% pacjentów, co jest rzadko przyczyną pooperacyjnych zaburzeń seksualnych [ 381 , 384 ]. Pacjenci często postrzegają jako stratę długości większej niż jest w rzeczywistości [ 382 , 383 ]. Dlatego wskazane jest, aby zmierzyć i udokumentować długości prącia podmiejskich funkcjonalnie, zarówno przed jak i po zabiegu prostowania, niezależnie od zastosowanej techniki. Tylko jedna modyfikacja procedury Nesbita został opisany (częściowa grubość golenia zamiast konwencjonalnych wycięcie klina osłonki albuginea) [ 385 ].
Procedury aplikacyjnych oparte są na tej samej zasadzie, co operacja Nesbita, ale są łatwiejsze do wykonania. Wiele z nich zostały opisane jako modyfikacje Nesbit w starszej literaturze. Opierają się one na jednej lub wielu wzdłużnych nacięć na wypukłej stronie penisa zamknięty w płaszczyźnie poziomej, stosując zasadę Heineke-Miculicz lub plikacja jest wykonywana bez nacięcia [ 386-391 ]. Inna modyfikacja została opisana jako '16 dot "techniką przy minimalnym napięciu w znieczuleniu miejscowym [ 392 ]. Zastosowanie niewchłanialnych szwów zmniejszona nawrót krzywizny.Wyniki i Stawki satysfakcji są podobne do procedury Nesbit [ 376 ]. Jednakże liczne różne modyfikacje zostały opisane i poziom wiarygodności nie jest wystarczająca do sposobu zaleca jeden nad drugim.
3.3.2.3.2.2. Prącia procedury wydłużające
Tunical procedury wydłużające wiązać się nacięcia w krótkim (wklęsłej) strony osłonki do zwiększania długości tej części, tworząc tunical wadę, która jest pokryta przez przeszczepu. Jednakże, usuwanie płytki nazębnej mogą być związane z wysokim wskaźnikiem ED pooperacyjnym z powodu przecieku żylnego [ 393 ].
Devine i Horton wprowadzono skórną szczepienie w 1974 roku [ 394 ]. Od tego czasu, wiele materiałów i technik, szczepienia zostały zgłoszone (tabela 10) [ 395-409 ]. Niestety, idealny materiał do szczepienia zostały jeszcze zidentyfikowane. Ponadto procedury szczepienia są powiązane ze stopami tak wysokie, jak 25% ED. Pomimo doskonałych wyników wstępnych chirurgicznych, przeszczep przykurcz i awarie długoterminowych spowodowało 17% stawki reoperacji [ 410 ].
Przeszczepy żyły mają teoretyczną przewagę śródbłonka do śródbłonka kontakcie, gdy szczepi się podstawowej tkanki ciał jamistych. Żyły odpiszczelowej jest najczęściej stosowany projekt żyły, a następnie grzbietowej prącia żyły [ 376 ].W pierwszym przypadku, średnie nacięcie do zbierania przeszczepu unikać. Pooperacyjne krzywizny (20%), skrócenie prącia (17%) i przepuklina przeszczepu (5%) odnotowano po operacji przeszczepu żyły [ 400 , 405 , 408 ]. Tunica vaginalis jest stosunkowo jałowa, łatwe do zbioru i ma małą tendencję do zawierania umów ze względu na niskie wymagania metaboliczne [ 398 ].
Przeszczepy skórne są często związane z przykurczu powodując nawracające skrzywieniem prącia (35%), stopniowe skracanie (40%), a 17% wskaźnik ponownego działania na 10 lat [ 411 ]. Osierdzie zwłok (Tutoplast® ® ) oferuje dobre wyniki przez sprzężenie doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i elastyczność wielokierunkowe / rozbudowę o 30% [409 ]. W retrospektywnym wywiadzie telefonicznym, 44% pacjentów z osierdzia szczepienia odnotowano nawrót krzywiznę, chociaż większość z nich nadal mają udanego współżycia i byli zadowoleni z ich wyników [ 409 , 411 ].
Podśluzówki małe jelit (SIS, opartej na kolagenie ksenogeniczne przeszczep pochodzi z tkanki podśluzówkowej świńskiego jelita cienkiego) wykazano, regenerację tkanki, specyficzne i wspomaga wzrost komórek śródbłonka. Małe jelitowe akty podśluzówce jako rusztowanie do promowania angiogenezę, migrację i różnicowanie komórek gospodarza, w wyniku czego w tkance strukturalnie i funkcjonalnie podobna do oryginału. Został on z powodzeniem stosowany do naprawy poważne chorda i choroby Peyroniego, bez znacznego skurczenia lub zmian histologicznych, ale dane są ograniczone [ 406 ].
W ostatnim czasie zastosowanie przeszczepów błony śluzowej w jamie ustnej (BMG) jest popierane. BMG warunkiem doskonałe wyniki krótkoterminowe, sugerowane przez szybki zwrot spontanicznych erekcji i zapobiega kurczeniu, która jest główną przyczyną niewydolności przeszczepu. Również okazał się być bezpieczny i powtarzalny sposób co stanowi cenną możliwość leczenia PD [ 397 ].
Tunical nacięcie, najlepiej szczepienia, oferuje doskonałą opcję dla mężczyzn z chirurgiczną krzywizn ponad 60 °, a także u chorych z deformacją godziny szkła i dobre erekcji, że są gotowi zaryzykować wyższą stopę ED pooperacyjnym [ 412 ]. Obecność ED przedoperacyjnym, zastosowanie większych przeszczepach, w wieku ponad 60 lat, a brzusznej krzywizny są uważane za ubogie czynnikami prognostycznymi funkcjonalnego wyniku szczepienia po zabiegu [ 378 ].Chociaż ryzyko skrócenia prącia jest znacznie mniej w porównaniu do Nesbit lub procedur aplikacyjnych, nadal jest problem i musi zostać poinformowany pacjentów [ 376 ]. Zastosowanie zasad geometrycznych wprowadzonych Egydio pomaga określić dokładnego położenia nacięcia, a kształt i wielkość wady można szczepić [ 399 ].
Zastosowanie urządzenia prącia wypełniającego na 8 do 12 godzin dobowej została zalecona jako skuteczny i bezpieczny w leczeniu utraty długości penisa w operowanych choroby Peyroniego [ 413 ].
Tabela 9: Rodzaje przeszczepów stosowane w chirurgii choroby Peyroniego
autologiczne przeszczepy
Skóra właściwa
przeszczepy Vein
tunica albuginea
tunica vaginalis
Temporalis powięzi
błony śluzowej jamy ustnej
alloprzeszczepy
osierdzie zwłok
Pośmiertnie powięzi
Zwłok względu dura
pośmiertnie dermis
heteroprzeszczepów
Świński małe podśluzowej jelit
Bydło osierdzia
skóry właściwej świni
przeszczepy syntetyczne
Gore-Tex
Dacron
3.3.2.3.2.3. Prącia protezy
Wszczepienie protezy prącia jest zazwyczaj zarezerwowane dla leczenia choroby Peyroniego u pacjentów z zaburzeniami erekcji, zwłaszcza gdy są one nie reagują na PED5Is [ 376 ]. Mimo, że można stosować wszystkie typy protez prącia, wszczepienie protezy prącia nadmuchiwane wydaje się najbardziej skuteczne w tych pacjentów [ 408 ].
Większość pacjentów z łagodnym do umiarkowanego krzywizny mogą spodziewać doskonały wynik prostu przez włożenie cylindra.
Ostre deformacji, śródoperacyjnej 'modelowania' prącia na cylindrach zawyżone (ręcznie zaginane po przeciwnej stronie krzywizny 90 sekund, często towarzyszy słyszalny trzask) wprowadzono jako skutecznego leczenia [ 415 , 416]. Jeżeli nie ma krzywiznę resztkową poniżej 30o, zaleca się dalsze leczenie, ponieważ proteza będzie funkcjonowała jako wypełniaczy tkanek i spowodować całkowite korekcji krzywizny po kilku miesiącach rowerze protezy [ 415 ].Chociaż technika ta jest skuteczna u większości pacjentów z chorobą Nesbit / lub tablicę procedury plikacja wycięcie / nacięcie i szczepienie może być konieczne w celu osiągnięcia odpowiedniej prostowaniu [ 414 , 417 , 418 ].
Ryzyko powikłań (zakażenie, deformacje, etc.) nie jest zwiększony w porównaniu do populacji ogólnej.
Jednak niewielkie ryzyko perforacji cewki moczowej (3%) odnotowano u pacjentów z "modelowania" nad nadmuchanego protezy [ 416 ].
Tabela 10:  Wyniki leczenia chirurgicznego choroby Peyroniego (dane z różnych, innych niż porównywalnych badań)  381 , 383-409 , 411 , 412 ]
Tunical procedury wydłużające
Tunical skrócenie procedury
Nesbit
powikłaniem
przeszczepy
skrócenie prącia
4.7-30.8%
41-90%
0-40%
prostowanie prącia
79-100%
58-100%
74-100%
Utrzymujące się lub nawracające krzywizny
4-26.9%
7.7-10.6%
0-16.7%
Pooperacyjne zaburzenia erekcji
0-13%
0-22.9%
0-15%
prącia hipoestezja
2-21%
0-21.4%
0-16.7%
zmiany techniczne
1
Przynajmniej 3
Wiele rodzajów przeszczepów i technik stosowanych
algorytm leczenie
Decyzję w sprawie najbardziej odpowiedniego zabiegu chirurgicznego, aby skorygować krzywiznę prącia jest oparta na przedoperacyjnej oceny długości prącia, stopnia stanu funkcji krzywizny i erekcji. Jeśli stopień krzywizny jest mniejszy niż 60 °, prącia tłuszcz jest dopuszczalne i Nesbit lub procedur aplikacyjnych są zwykle metodą z wyboru. Jest to zazwyczaj miejsce w przypadku wrodzonego skrzywienia prącia. Jeśli stopień krzywizny wynosi ponad 60 ° lub jest złożona krzywizna, czy penis jest znacznie skrócony w przypadku pacjentów o dobrych erekcji (z lub bez leczenia farmakologicznego), następnie procedura szczepienia jest możliwe. Jeżeli istnieje ED, który nie reaguje na leczenie farmakologiczne, najlepszym rozwiązaniem jest implantacja nadmuchiwane protezy prącia, z lub bez powiązanego procedury na penisa (modelowanie, plikacji lub nawet szczepienie plus protezy). Algorytm obróbki jest przedstawiona na fig. 5.
Rysunek 5: Algorytm Leczenie choroby Peyroniego

ED = zaburzeń erekcji; US = USG.
Wyniki różnych metod chirurgicznych są przedstawione w tabeli 10. Należy zwrócić uwagę, że nie ma żadnych dostępnych RCT operacji adresowania choroby Peyroniego. Ryzyko erekcji
zaburzenia wydaje się być większe dla prącia procedur wydłużania [ 309 , 376 ]. Nawracające krzywizna oznacza albo awarię czekać, aż choroba ustabilizowała się, a reaktywację stanu następujący rozwój stabilnej choroby lub korzystania z re-przyswajalne szwów, które tracą swoją siłę przed zwłóknieniem zaowocowało dopuszczalnej siły naprawy [ 94 ] ,W związku z powyższym, zaleca się, aby jedynie niewchłanialne szwy lub wolno reabsorpcji wchłanialne szwy użycia.Chociaż z nienasiąkliwych szwów, węzeł powinien być zakopany w celu uniknięcia kłopotliwej podrażnienia skóry prącia, ale kwestia ta może być złagodzone przez zastosowanie powoli reabsorbowania szwów wchłanialnych [ 383 ]. Prącia drętwienie potencjalne ryzyko jakiegokolwiek zabiegu chirurgicznego obejmującego mobilizację wiązki grzbietowa naczyniową. To będzie zazwyczaj neuropraksja powodu siniaków grzbietowych nerwów czuciowych. Biorąc pod uwagę, że zwykle deformacja jest deformacja grzbietowa, procedura najprawdopodobniej wywoływać tego powikłania jest wydłużenie (szczepienia) procedura deformacją grzbietowej [ 376 ].
3.3.2.3.2.4. Zalecenia dotyczące leczenia chirurgicznego krzywizny prącia
zalecenia
LE
GR
Wykonaj operację tylko wtedy, gdy choroba Peyroniego jest stabilny przez okres co najmniej 3 miesięcy (bez bólu lub pogorszenia deformacji), co zazwyczaj ma miejsce po upływie 12 miesięcy od wystąpienia objawów, a stosunek jest zagrożona z powodu deformacji.
3
do
Przed zabiegiem oceny długości penisa, nasilenie krzywizny erekcji (w tym odpowiedzi na leczenie farmakologiczne, w przypadku zaburzeń wzwodu) i oczekiwań pacjentów.
3
do
Użyj tunical skrócenie procedur, zwłaszcza technik aplikacyjnych jako pierwsza opcja dla leczenia wrodzonego skrzywienia prącia i choroby Peyroniego o odpowiedniej długości prącia, krzywizny <60 braku="" deformacji="" font="" i="" klepsydry="" lnych="" szczeg="" w="" zawias="">
2b
b
Za pomocą techniki szczepienia u pacjentów z chorobą Peyroniego i normalnej erekcji, bez odpowiedniej długości prącia, krzywizny> 60º i obecności specjalnych deformacji (godzina-szklanych, zawiasów).
2b
b
Używać implantacji protezy prącia, z lub bez dodatkowego zabiegu (modelowanie aplikacyjnej lub szczepienie), u pacjentów z chorobą Peyroniego z zaburzeniami erekcji w odpowiedzi na leczenie farmakologiczne.
2b
b

3.4. Priapizm

3.4.1. Niedokrwienna (Low-Flow lub zamknięcia żył) priapizm

3.4.1.1. Epidemiologia / etiologia / patofizjologia

Priapizm niedokrwienny jest najbardziej rozpowszechnioną formą priapizm, co stanowi ponad 95% wszystkich epizodów priapizm [ 419 , 420 ]. Jest to zazwyczaj bolesne, a sztywny montaż charakteryzuje się klinicznie nieobecnego lub obniżonym jamach dopływu krwi tętniczej (często bliższym jest kompensowany wysokim obraz z małą prędkością przepływu dystalnie). Niedokrwienną priapizm, są zależne od czasu zmiany w środowisku cielesnych metabolicznej, prowadzi do stopniowego niedotlenienie, hiperkapnia, glucopenia i mleczanowej.
Niedokrwienna priapizm poza czterech godzinach uznaje się za taki sam jak zespół ciasnoty, charakteryzuje supraphysiological ciśnienie w zamkniętej przestrzeni jamistych, co poważnie zagraża jamistej obrotu. Awaryjne interwencji medycznej jest wymagane, aby zminimalizować potencjalne nieodwracalne skutki, takie jak martwica mięśni gładkich, kapralu zwłóknienia i trwałego ED [ 421 , 422 ]. Czas priapizmu jest najbardziej istotnym predyktorem dla rozwoju zaburzeń erekcji. W związku z tym zabiegi poza 48-72 godzin od wystąpienia mogą pomagać w zwalczaniu erekcji i bólu, ale mają niewielkie korzyści w zapobieganiu długoterminowej ED.
Histologicznie, przez dwanaście godzin, próbki cielesne pokazać obrzęku śródmiąższowego, prowadzące do zniszczenia sinusoidalnym śródbłonka, narażenie błony podstawnej i trombocytów przylegania po 24 godzinach. Po 48 godzinach, skrzepy można znaleźć w sinusoidalnych przestrzeni i martwicą mięśnia gładkiego z transformacją komórek fibroblastów jak widać [ 422 ]. Jeśli chodzi o patofizjologii (tabela 11), brak konkretnej przyczyny mogą być identyfikowane w większości przypadków [ 420 , 423 ]. Jednakże, niedokrwienne priapizm mogą być związane z anemią sierpowatą, skazy hematologicznej, syndromów nowotworowych, a także z wykorzystaniem szeregu różnych leków.Może wystąpić priapizm niedokrwienny (0.4-35%) po iniekcji do ciał jamistych agentów Erectogenic [ 150 , 420 , 421 ,424 , 425 ]. Ryzyko to jest najwyższa przy kombinacji papaweryna opartych jednocześnie ryzyko priapizmu wynosi <1 e1="" font="" nbsp="" po="" prostaglandyny="" wtrysku="">425 ].
Od momentu wprowadzenia na rynek, kilka przypadków priapizm zostały opisane u mężczyzn, którzy wzięli PDE5Is [420 ]. Większość z tych ludzi miał jednak inne czynniki ryzyka priapizm, i nie jest jasne, czy sam PDE5Is może spowodować priapizm niedokrwienny [ 420 ]. Ponieważ większość ludzi, którzy doświadczyli priapizm po użyciu PDE5I miał dodatkowe czynniki ryzyka niedokrwiennego priapizm, PDE5I wykorzystanie nie jest zwykle uważany czynnik ryzyka w sobie.
Anemia sierpowata jest najczęstszą przyczyną w dzieciństwie, co stanowi 63% przypadków. Jest to główny etiologii u 23% dorosłych przypadków [ 426 ], z prawdopodobieństwem wystąpienia niedokrwiennego dożywotnią priapizm o 29-42% u mężczyzn z niedokrwistością sierpowatą [ 420 , 426-428 ] (LE: 4). Mechanizmy sierpowatą związanego priapizm może obejmować dysfunkcjonalne syntazy tlenku azotu i związanego z kinazą Rho białka (ROCK) sygnalizacji i zwiększenie stresu oksydacyjnego związanego z fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADPH), oksydazy pośredniczy sygnalizacji [ 429 ].
Priapizm wynikające z przerzutami lub regionalnym infiltracji występuje rzadko i zwykle odzwierciedla naciekowe procesu [ 430 ]. Jako takie, zalecenia dotyczące leczenia farmakologicznego są mało prawdopodobne, aby pracować i na pewno wszystkich tych ludzi powinna mieć rezonans magnetyczny (MRI) i zostaną zaoferowane leczenie podtrzymujące ich pierwotnego raka.
Priapizm u dzieci jest niezwykle rzadkie i jest najczęściej związane z chorobą nowotworową, hematologicznych lub w inny sposób. Nacisk powinien być śledczym na identyfikacji jakichkolwiek przyczyn tego stanu rzeczy.
Częściowa priapizm lub idiopatyczną zakrzepicą częściowe penisa, jest bardzo rzadkim schorzeniem. Jest podtypem priapizm
ograniczona do jednego odnóg. Jej etiologia jest nieznana, ale jazda na rowerze, uraz, braniem narkotyków, stosunek seksualny, choroby hematologiczne i  alfa -blokery były związane z częściowym priapizm [ 431 ]. Nie może być wrodzona internetowej w korpusach, które stwarza czynnik ryzyka [ 432 ].
Tabela 11: Potencjalne czynniki sprawcze dla niedokrwiennej priapizm
idiopatyczna
Hematologiczna nieprawidłowy skład (anemia sierpowata, talasemia, białaczka, szpiczak mnogi, wariant Hb Olmsted, zatory tłuszczu podczas hiperalimentacji, hemodializa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, Czynnik V Leiden mutacji)
Zakażenia (toksyna pośredniczy) (tj Scorpion Sting, ukąszenie pająka, wścieklizna, malaria)
Zaburzenia metaboliczne (tj amyloidoza, choroba Fabry'ego, dna moczanowa)
zaburzenia neurogenne (czyli syfilis, uszkodzenie rdzenia kręgowego, zespół ogona equina, neuropatia autonomiczna, przepuklina dysku lędźwiowego, zwężenie kanału kręgowego, udar mózgu, guz mózgu, znieczulenie podpajęczynówkowe)
Nowotwory (naciekanie lub przerzuty regionalnych) (tj prostaty, cewki moczowej, jąder, pęcherza, odbytnicy, płuc, nerek)
leki
o
Naczyniowoaktywny środki erekcji (tj papaweryna, fentolamina, prostaglandyny E1 / alprostadil, kombinacja jamach terapii)
o
antagoniści receptora alfa-adrenergicznego (np prazosyna, terazosyna, doksazosyna, tamsulozyna)
o
leki przeciwlękowe (hydroksyzyny)
o
Antykoagulanty (heparyna, warfaryna)
o
Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne (np trazodon, bupropion, fluoksetyna, sertralina, litu, klozapina, risperidon, olanzapina, chlorpromazyna, thiorizadine, fenotiazyny)
o
Leki przeciwnadciśnieniowe (np hydralazyny, guanetydyna, propranolol)
o
Hormony (czyli gonadoliberyny, testosteron)
o
narkotyki (czyli alkohol, marihuana, kokaina [donosowe i miejscowe], crack, kokaina)
3.4.1.1.1. Podsumowanie dowodów na epidemiologii, etiologii i patofizjologii niedokrwienia priapizm
Podsumowanie dowodów
LE
Priapizm niedokrwienny jest najczęściej, co stanowi ponad 95% wszystkich przypadków.
1b
Niedokrwienna priapizm jest identyfikowany jako samoistne w większości pacjentów, przy anemia sierpowata jest najczęstszą przyczyną w dzieciństwie.
1b
Priapizm niedokrwienny występuje stosunkowo często (do 35%) po jamach zastrzyków kombinacji Papaweryna oparte, a to rzadko (<1 e1="" font="" monoterapii.="" po="" prostaglandyny="" w="">
2a
Priapizm jest rzadka u mężczyzn, którzy wzięli PDE5Is tylko sporadycznych przypadków zgłoszonych.
1a
PDE5Is = inhibitory fosfodiesterazy typu 5.

3.4.1.2. Klasyfikacja

Priapizm niedokrwienny jest trwałą erekcję naznaczone sztywności jamistych i małym lub żadnym przepastnej napływu tętniczego [ 420 ]. Pacjent zwykle skarży się na ból prącia i badanie ujawnia sztywną erekcję. Rozdzielczość niedokrwiennego priapizm charakteryzuje powrocie do wiotkiego państwa niebędącego bolesne. Jednak w wielu przypadkach, uporczywy obrzęk prącia, wybroczyny i częściowe erekcje mogą wystąpić i mogą naśladować nierozwiązany priapizm. Częściowe erekcje mogą odzwierciedlać reaktywne przekrwienie i czasami błędnie jako uporczywego priapizm. Gdy nie jest leczone, może trwać kilka dni rozdzielczości i ED nieodmiennie wiąże.

3.4.1.3. Oceny diagnostyczne

Rysunek 6: Diagnostyka różnicowa priapizm

3.4.1.3.1. Historia
Kompleksowy Historia branie jest podstawą w diagnostyce priapizm [ 420 , 433 ]. Historia medyczna musi zawierać historię niedokrwistością sierpowatą lub jakąkolwiek inną nieprawidłowość hematologicznej [ 8 , 434 ] oraz historię miednicy, krocza i narządów płciowych urazu. Historia seksualna musi zawierać kompletne dane dotyczące czasu trwania erekcji, obecność i stopień bólu, przed medyczne używanie narkotyków, każda poprzednia historia priapizm i funkcji erekcji przed ostatnim odcinku priapizm (tabela 12). Historia może pomóc określić podstawowy typ priapizm (tabela 13). Priapizm niedokrwienny jest związany z postępującym ból prącia, a erekcja jest sztywna.
Tabela 12: Kluczowe punkty biorąc historię priapizm (zaadaptowane z Broderick  i wsp.  [ 420 ])
Czas trwania erekcji
Obecność i stopień bólu
Poprzednie odcinki priapizm i metody leczenia
Aktualny erekcji, zwłaszcza użycie dowolnego Erectogenic terapie recepty oraz suplementy diety
Leki i narkotyki
anemia sierpowata, hemoglobinopatie, stany nadkrzepliwości
Uraz miednicy, krocza lub penisa
3.4.1.3.2. Badanie fizykalne
W niedokrwiennym priapizm, że korpusy są całkowicie sztywne i miękkie, ale żołądź prącia jest miękki. Pacjent skarży się na ból. Badanie ginekologiczne mogą ujawnić przypadki choroby nowotworowej.
3.4.1.3.3. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne powinny obejmować pełną morfologię krwi, białych krwinek z mechanizmem różnicowym krwinek, płytek krwi i profil krzepnięcia oceny anemii i wykrywania nieprawidłowości hematologicznych [ 420 , 433 ].
aspiracja krwi z ciał jamistych pokazuje ciemną krew niedokrwienny (tabela 13) (LE: 2b). Analiza gazu we krwi jest istotne, aby odróżnić priapizm niedokrwienia i tętnic (tabela 14).
Dalsze badania laboratoryjne powinny być kierowane przez ustalenia historia, klinicznych i laboratoryjnych. Mogą one obejmować konkretne testy do diagnozowania pacjentów z anemią sierpowatą lub innych hemoglobinopatie (np elektroforezy hemoglobiny) lub moczu i osocza badaniach toksykologicznych, kiedy istnieje podejrzenie wykorzystywania Narkotyki psychoaktywnych.
3.4.1.3.4. Prącia obrazowanie
Ultradźwięków kolor Dopplera (US) penisa i krocza jest zalecane i można odróżnić od niedokrwienia tętnicy priapizm jako alternatywa lub jako dodatek do analizy gazowej krwi [ 435-437 ] (LE: 2b). Skanowanie prącia powinny być wykonane przed cielesnych aspiracji krwi w niedokrwiennym priapizm.
Zaleca się badanie penisa i krocza. W niedokrwiennym priapizm nastąpi brak przepływu krwi w tętnicach jamistych.Zwrot przebiegu tętnicy jamistej spowoduje udanego detumescence [ 420 , 437 , 438 ]. Po aspiracji, reaktywne przekrwienie może rozwinąć się z wysokim tętniczych przepływać w kierunku bliższym, które mogą wprowadzać w błąd diagnozy jako tętniczego priapizm.
Rola rezonansu magnetycznego w diagnostyce priapizm jest kontrowersyjna. Może to być pomocne w przypadkach niedokrwienia priapizm do oceny żywotności jamistych i obecność zwłóknienie prącia. W prospektywnym badaniu u 38 chorych z udarem niedokrwiennym priapizm, czułość MRI w przewidywaniu niż realną mięśni gładkich wynosiła 100%, co potwierdza cielesnych biopsji [ 439 ]. W badaniu tym, wszyscy pacjenci z żywotnego mięśnia gładkiego na MRI utrzymane erekcji na klinicznej obserwacji (LE: 3).
Tabela 13: Kluczowe ustalenia w priapizm (zaadaptowane z Broderick  i wsp.  [ 420 ])
priapizm niedokrwienny
tętnicze priapizm
Ciał jamistych całkowicie sztywne
Zazwyczaj
Rzadko
ból prącia
Zazwyczaj
Rzadko
Nienormalne prącia gazometrii
Zazwyczaj
Rzadko
zaburzenia hematologiczne
Zazwyczaj
Rzadko
Najnowsze wtrysku intracorporeal
Czasami
Czasami
uraz krocza
Rzadko
Zazwyczaj
Tabela 14: Typowe wartości gazometrii (zaadaptowane z Broderick  i wsp.  [ 420 ]
Źródło
pO2(mmHg)
pCO 2(mmHg)
pH
Normalna krwi tętniczej (powietrza w pomieszczeniu)
[Podobne wartości znajdują się w krwi tętniczej priapizm]
> 90
<40 font="">
7.40
Normalna mieszanej krwi żylnej (powietrza w pomieszczeniu)
40
50
7.35
Niedokrwienna priapizm (pierwszy kapral aspiracja)
<30 font="">
> 60
<7 font="">
3.4.1.3.5. Zalecenia dotyczące diagnostyki niedokrwiennego priapizm
zalecenia
GR
Weź kompleksową historię do diagnozy, które mogą pomóc w ustaleniu bazowego typu priapizm.
b
Dołącz fizycznego badania genitaliów, krocza i brzucha w diagnostyce, które mogą pomóc w ustaleniu bazowego typu priapizm.
b
Do badań laboratoryjnych, m.in. pełną morfologię krwi, białych krwinek z mechanizmem różnicowym krwinek, płytek krwi i profil krzepnięcia. Bezpośredni dalsze badania laboratoryjne przez historię i wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych. U dzieci z priapizm, przeprowadzić pełną ocenę wszystkich możliwych przyczyn.
b
Analiza gazometrii krwi wolnossący z penisa do różnicowania pomiędzy priapizm niedokrwienny i tętniczej.
b
Wykonaj kolor duplex USG prącia i krocza do różnicowania pomiędzy priapizm niedokrwienny i tętnic jako alternatywa lub uzupełnienie analizy gazów krwi.
b
W przypadku długotrwałego priapizmu niedokrwiennego, użyj rezonansu magnetycznego penisa przewidzieć sprawne rentowności mięśni i potwierdzić erekcji przywrócenie funkcji.
b
Wykonaj wybraną sromowych arteriogramie gdy embolizacja planowane jest na zarządzaniu tętniczego priapizm.
b

3.4.1.4. Zarządzanie Disease

Ostra priapizm niedokrwienny jest stanem zagrożenia życia. Pilna interwencja jest obowiązkowe (LE: 4), i powinien przestrzegać stopniowe podejście. Celem każdego leczenia jest przywrócenie prącia wiotczenia bez bólu, w celu zapobieżenia uszkodzeniu jamistych.
Figura 7: leczenia niedokrwiennego priapizm
Leczenie jest sekwencyjne, a lekarz powinien przejść do następnego etapu, jeśli leczenie nie.

(*) Dawka fenylefryny powinna być zmniejszona u dzieci. Może to doprowadzić do znacznego nadciśnienia i powinien być stosowany ostrożnie u mężczyzn z chorobami układu krążenia i monitorowania tętna, ciśnienia tętniczego i elektrokardiogramu (EKG) jest wskazane u wszystkich pacjentów podczas podawania i 60 minut później. Jego stosowanie jest przeciwwskazane u mężczyzn z historią choroby mózgowo-naczyniowe oraz znacznego nadciśnienia.
3.4.1.4.1. Leczenie pierwszego rzutu
Zabiegi pierwszego rzutu u niedokrwiennej priapizm o> 4 godziny trwania są zalecane przed jakimkolwiek leczeniem chirurgicznym (LE: 4). Odwrotnie, leczenie pierwszego rzutu zainicjowany ponad 72 godzin, podczas gdy łagodzeniu priapizm mają niewielki udokumentowane korzyści z długoterminowego zachowania potencji (LE: 4).
Historycznie, kilka terapiach pierwszego rzutu zostały opisane w tym ruchu, wytrysk lodem, zimnym kąpieli i zimnej wody lewatywy [ 420 ]. Jednak brak jest dowodów na korzyści dla takich środków.
Częściowa priapizm zwykle ustępuje samoistnie z leczenia przeciwbólowego, gdy interwencja chirurgiczna jest rzadko potrzebne [ 440 ].
3.4.1.4.1.1. Znieczulenie prącia / analgezji układowy
Jest to możliwe do wykonania zasysanie krwi do ciał jamistych i wstrzykiwanie środka sympatykomimetycznym bez znieczulenia. Jednak znieczulenie może być niezbędne, gdy istnieje silny ból prącia. Chociaż uważa się, że znieczulenie nie mogą złagodzić ból niedokrwienny znieczulenie skórne ułatwi późniejsze terapie. Opcje terapeutyczne dla prącia znieczulenia / układowej analgezji obejmują:
  • grzbietowych nerwów bloku;
  • Obwodowa bloku prącia;
  • podskórna bloku wału prącia lokalnym;
  • oral świadoma sedacja (u dzieci).
3.4.1.4.1.2. Aspiration ± nawadnianie z 0,90% w / v roztworem soli fizjologicznej
Pierwsza interwencja na odcinku priapizm trwające> 4 godziny składa się z kapralem aspiracyjnej (LE: 4) w celu spuszczenia zastoju krwi z organów cielesnych, dzięki czemu możliwe jest uwolnienie przedziału syndrom podobny stan penisa. aspiracji krwi może być przeprowadzane z intracorporeal dostępu albo przez żołędzi lub poprzez skórę dla igły z boczną częścią bliższego trzonu prącia, stosując 16g lub 18G angiocatheter lub igłę motylkowych. Igła musi przenikać przez skórę, tkankę podskórną i osłonki białawej do drenażu ciała jamistego (LE: 4).
Niektórzy klinicyści użyć dwóch angiocatheters lub igły motylkowe równocześnie przyspieszenie odwadnianie, jak również zasysanie i nawadnianie równocześnie z roztworem soli [ 427 ] (LE: 4). Aspiracją powinny być kontynuowane, dopóki świeże czerwone, dotleniona krew jest zasysane (LE: 4).
Takie podejście ma aż do 30% szansy na rozwiązanie priapizm. Nie ma wystarczających danych, aby określić, czy aspiracji następnie soli intracorporeal nawadniania jest bardziej skuteczna niż sam aspiracji (LE: 4).
3.4.1.4.1.3. Aspiration ± nawadnianie z 0,90% w / v roztworem soli fizjologicznej, w połączeniu z jamach wstrzykiwanie środków farmakologicznych
Kombinacja ta jest obecnie uważane za standard opieki w leczeniu niedokrwienia priapizmu [ 3 , 420 , 441 ] (LE: 4).Środki farmakologiczne obejmują leki sympatykomimetyczne lub alfa-adrenergicznych. Opcje dla jamach sympatykomimetyków obejmuje fenylefryna, etilephrine, efedrynę, epinefryny, norepinefryny i metaraminol z szybkością rozdzielczości aż do 80%. 420 , 441-449 ] (LE: 2b). Zastosowanie jamach zastrzyku adrenaliny sam został również sporadycznie zgłaszane [ 450 ].
Fenylofryna
Fenylefryna jest obecnie lekiem z wyboru ze względu na swoją wysoką selektywność wobec  alfa 1-adrenergiczny receptor, bez jednoczesnego  beta mediowane inotropowe i chronotropowym skutków sercowych [ 442 , 446 , 447 ] (le: 4).
Fenyloefryny rozcieńcza się w normalnym roztworze soli fizjologicznej do stężenia 100-500 ng / mL. Zazwyczaj 200 ug podane są co trzy do pięciu minut bezpośrednio do ciał jamistych. Maksymalna dawka wynosi 1 mg w ciągu jednej godziny (LE: 4). Niższe stężenie lub objętość dotyczy dzieci i pacjentów z ciężką chorobą układu krążenia (LE: 4).
Zastosowanie fenylefryna ma potencjalne sercowo-naczyniowe skutki uboczne, [ 420 , 441-443 , 446 , 447 ], a zaleca się ciśnienie krwi i tętno są monitorowane co ​​15 minut przez godzinę po iniekcji. Jest to szczególnie ważne dla starszych mężczyzn z istniejących chorób sercowo-naczyniowych. Po wstrzyknięciu, w miejscu nakłuwania powinno być kompresowane i jamistych sprasowany w celu ułatwienia dystrybucji leku.
Potencjalne związanych z leczeniem skutków ubocznych jamach fenylefryny (i innych środków sympatykomimetycznych) to ból głowy, zawroty głowy, nadciśnienie, refleksyjny bradykardia, tachykardia i kołatanie serca, nieregularne rytmy i sporadyczne krwawienie podpajęczynówkowe [ 34 ]. Monitorowanie ciśnienia krwi i tętna z EKG należy wykonać w jamach podawania środków sympatykomimetyczne.
Ogólnie rzecz biorąc, podawanie leków sympatykomimetycznych do ciał jamistych jest przeciwwskazany u pacjentów ze złośliwym nadciśnieniem tętniczym lub słabo kontrolowanym i tych, którzy są jednocześnie przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (LE: 4).
Etilephr się
Etylefryna jest drugim najczęściej stosowanym środkiem sympatykomimetycznym podawany przez wstrzyknięcie w jamach w stężeniu 2,5 mg w 1-2 ml soli fizjologicznej w [ 443 ] (LE: 3).
Błękit metylenowy
Błękitu metylenowego jest inhibitor cyklazy guanylanowej, co może być potencjalnym inhibitorem śródbłonka pośredniczy rozluźnienie ciał jamistych. W związku z tym sugerowano do leczenia krótkoterminowego priapizmu farmakologicznie indukowanej [ 451 , 452 ], (le: 3). Błękit metylenowy, 50-100 mg [ 451 ], należy wstrzykiwać intracavernously i pozostawiono na 5 minut. Jest on następnie odsysano i penisa sprężone przez 5 minut [ 452 ].Związane z leczeniem działania niepożądane obejmują przemijające uczucie pieczenia i niebieskie zabarwienie penisa.
adrenalina
Jamistych adrenalina (dawka 2 ml 1/100000 adrenaliny roztworu do pięciu razy w ciągu 20 minut [ 450 ]), został wykorzystany u pacjentów z udarem niedokrwiennym priapizm powodu jamach wstrzyknięciu leków rozszerzających naczynia. Wskaźnik sukcesu w ponad 50% po pojedynczym wstrzyknięciu, z ogólną skutecznością 95% z powtarzanych wstrzyknięciach uzyskuje (LE: 3).
Oral terbutalina
Ustnej terbutalina jest beta-2-agonistów o drobnych  beta -1 efektów i niektórych aktywności alfa-adrenergicznych. Dawki 5 mg sugerowano leczenia długotrwałego erekcję trwającą ponad 2,5 godziny, po jamach wstrzykiwania leków rozszerzających naczynia, ale dokładny mechanizm działania nie jest jeszcze w pełni zrozumiałe [ 453-455 ] (LE 1b).Jej głównym zastosowaniem jest w zapobieganiu nawrotom epizodów długotrwałe erekcji. Terbutalina należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, zwiększenie objętości wewnątrznaczyniowej płynów, obrzęku i hipokaliemię [ 455 ].
Tabela 15: Leczenie udaru niedokrwiennego priapizm
Narkotyk
Dawkowanie / Instrukcja użytkowania
Fenylofryna
Jamistych wstrzyknięcie 200 ug co 3-5 minut.
Maksymalna dawka wynosi 1 mg w ciągu 1 godziny.
Niższe dawki zalecane są u dzieci i pacjentów z ciężką chorobą sercowo-naczyniową.
Etilephr się
Jamistych iniekcji w stężeniu 2,5 mg w 1-2 ml soli fizjologicznej.
Błękit metylenowy
Jamistych iniekcji 50-100 mg, pozostawiono na 5 minut. Jest on następnie odsysano i penisa sprężone przez dodatkowe 5 minut.
adrenalina
Dojamistą iniekcja 2 ml 1/100000 roztworem adrenaliny do pięciu razy w ciągu 20 minut.
terbutalina
Doustne podawanie 5 mg o przedłużonym erekcji trwającej dłużej niż 2,5 godziny, po jamach wstrzyknięciu leków rozszerzających naczynia.
Zarządzanie anemia sierpowata związanej priapizm
Szybka interwencja ma zasadnicze znaczenie (LE: 4), a ogólne podejście jest podobne do opisanego w innych przypadkach niedokrwienia priapism i powinna być skoordynowana z hematologa [ 456-458 ] (LE: 4).
Jednak, podobnie jak w przypadku innych zaburzeń hematologicznych, inne praktyki terapeutyczne mogą również muszą być realizowane [ 456 , 458 , 459 ]. Szczególne środki dla niedokrwistością sierpowatą związanej priapizm to nawodnienie dożylne i rodzicielski narkotyczne przeciwbólowe podczas przygotowywania pacjenta do aspiracji i irygacji.Ponadto uzupełniające podawanie tlenu i alkalizacji kwaśnym węglanem mogą być pomocne [ 428 , 457 ].
Wymiana transfuzji krwi proponowano również, w celu zwiększenia dostarczenia tkanek w tlen. Przetoczenie krwi powinno być HbS ujemny, Rh i Kell Antygen dopasowane [ 460 ]. Jednak dowody są niejednoznaczne, czy sama transfuzja wymienna pomaga rozwiązać priapizm u tych mężczyzn. Należy również zauważyć, że niektóre badania sugerują, że to leczenie może prowadzić do poważnych następstw neurologicznych [ 461 ]. Ze względu na te rozważania, rutynowe stosowanie tej terapii nie jest zalecane (LE: 4).
3.4.1.4.2. Leczenie drugiego rzutu
Interwencja drugiego rzutu zazwyczaj odnosi się do interwencji chirurgicznej w postaci prącia chirurgii zastawki i powinny być uznane tylko wtedy, gdy konserwatywny opcje zarządzania niepowodzeniem (LE: 4). Nie ma dowodów, z wyszczególnieniem ilości czasu przeznaczonego na leczenie pierwszego rzutu przed przystąpieniem do zabiegu.Zgodne zalecenia sugerują okres przynajmniej jednej godziny od terapii pierwszego rzutu przed przejściem do zabiegu (le: 4). Szereg wskaźników klinicznych sugerują niepowodzenie leczenia pierwszego rzutu w tym ustawicznego cielesnych sztywność, kwasica jamistych i niedotlenienia, braku dopływu tętnic ciał jamistych prącia przez kolor duplex USA, a podwyższone intracorporal presji poprzez monitorowanie ciśnienia (LE: 4).
3.4.1.4.3. Prącia chirurgii zastawki
Prącia chirurgii zastawki ma produkować wyjście dla niedokrwiennej krwi z ciał jamistych co umożliwia przywrócenie normalnego obiegu w obrębie tych struktur. W związku z powyższym, każdy bocznik tworzy otwór w błonie białawej, które mogą komunikować się zarówno żołędzi, gąbczaste jamistych lub żyły do odprowadzania krwi [ 420 , 441 , 462 ].
Ogólnie rzecz biorąc, rodzaj procedury zastawki jest wybrana zgodnie z preferencjami i procedura znajomości chirurga (LE: 4). Jest konwencjonalna dalsze procedury shunt być sądzony przed bliższy manewrowy jest uważany (LE: 4).Nieprzenikniony biopsji został wykorzystany do identyfikacji martwicy mięśni (które, jeżeli są obecne, sugerowałoby, że manewrowy jest prawdopodobnie nie uda), choć nie ma to głównie z medycyny sądowej rolę.
Ważne jest, aby ocenić powodzenie zabiegu albo przez bezpośrednią obserwację lub dochodzenia (np nieprzenikniony
Badanie krwi gaz, prącia kolor duplex US) (LE: 4) [ 420 , 441 ].
Stawki przywrócenia erekcji u mężczyzn poddanych operacji zastawki przez dłuższe erekcje są niskie i bezpośrednio odnoszą się do czasu trwania priapizm [ 463 , 464 ]. Priapizm dłużej niż 36 godzin wydaje się nieodwracalny zaszkodzić tkanki erekcji zarówno strukturalnie i funkcjonalnie [ 463 ]. Ogólnie rzecz biorąc, procedury shunt podjęte po upływie tego czasu może służyć tylko do ograniczenia bólu bez jakiejkolwiek korzyści dla erekcji (LE: 4) [ 465 , 466 ].
Cztery kategorie procedur kompensacyjnych zostały zgłoszone [ 3 , 420 , 462 ]. Ograniczona dostępne dane wyklucza wszelkie zalecenia dla jednej procedury nad drugą opartą na wynikach (LE: 4).
Przezskórne dystalnych (Korpusy-glanular) boczniki
Procedura zimowy: procedura ta wykorzystuje biopsji Trucut tworzyć przetoki między żołędzi prącia i każdej części ciał jamistych [ 3 , 420 , 426 , 467 , 468 ], (le: 3). Pooperacyjne powikłania są rzadkie [ 469 ]. Bocznik Winter jest łatwe do wykonania, ale został zgłoszony jako najmniej udanej operacji, aby utworzyć dalszy bocznik [ 464 ].
Technika Ebbehoj to: technika ta wymaga wykonania wielu tunical okna nacięcie między żołędzi a każdym krańcu jamistych poprzez rozmiarze 11 ostrza skalpela przepuszcza wielokrotnie przezskórnie [ 3 , 420 , 467 , 470 , 471 ] (LE: 3 ).
T-Bocznik: technika ta polega na przeprowadzeniu procedury dwustronnej wykorzystaniem rozmiaru 10 ostrza skalpela umieszczony pionowo przez żołędzi, aż całkowicie w ciałach jamistych. Ostrze jest następnie obracana o 90 ° od cewki moczowej i wyciągnął [ 3 , 420 , 467 , 472 ] (LE: 3). Potem następuje procedura tunelowym stosując rozmiar 8 rozszerzacza włożone przez żołądź i do korpusów, które mogą być wykonywane przy użyciu USA dla orientacji, zwłaszcza w celu uniknięcia obrażeń cewki [ 472 ].
Otwarte dystalnych (Korpusy-glanular) boczniki
Procedura al Ghorab to: Procedura ta składa się z otwartej obustronnym wycięciu kołowych segmentów stożkowych dalszego końca osłonki albuginea poprzez żołędzi prącia, wraz z zamknięciem kolejne żołędzi za pomocą szwem ciągłym z absorbowalnego materiału [ 3 , 420 , 467 , 473 , 474 ] (LE: 3).
Technika Burnett (wąż manewru) modyfikację ciałek-glanular operacji bocznikowego Al Ghorab obejmuje wsteczny wkładanie 7/8 Hegar rozszerzacza do dalszego końca każdego z ciał jamistych poprzez pierwotnego Al Ghorab glanular wycięciu. Po usunięciu części rozszerzacza z ciała jamistego, opróżnianie krwi jest ułatwione przez ręczne ściśnięcie kolejno penisa od proksymalnego do dystalnego. Po detumescence, żołędzi prącia skóry jest zamykana, jak w procedurze Al Ghorab [ 3 , 420 , 467 , 475 , 476 ], (stopień 3). Zgłoszone powikłania zawarte zakażenie rany, martwica skóry prącia i przetoki urethrocutaneous [ 476 ].
Otwarty proksymalnych (corporospongiosal) boczniki
Technika Quackles za: poprzez podejście trans-moszny i krocza, bliższy technikę manewrowania tworzy otwartą komunikację pomiędzy cavenosum jamistych i gąbczastego jamistych. Najczęstsze powikłania to niechciane przetoki cewki moczowej-jamiste oraz zwężenie cewki moczowej lub rozwój cavernositis [ 3 , 420 , 462 , 477 ]. Ryzyko uszkodzenia cewki moczowej jest mniejsza z krocza podejścia do żarówki z gąbczastego jamistych (LE: 3).
Vein zespoleń / boczniki
Procedura Grayhack: takie mobilizuje żyły odpiszczelowej poniżej skrzyżowania z żyły udowej i zespolenia żyły end-to-side na ciałach jamistych. Żylne zastawki mogą komplikować saphenofemoral tworzenia skrzeplin i zatorów płuc [ 3 ,420 , 478-480 ] (stopień 3).
Natychmiastowe chirurgiczne wszczepienie protezy
Opornymi na leczenie odporne na ostre priapizm niedokrwienny lub epizody trwające dłużej niż 48-72 godzin, zazwyczaj w wyniku pełnej erekcji, ewentualnie wraz z poważnej deformacji prącia. W tych przypadkach, bezpośrednie protezy prącia operacja Sugerowano [ 481-484 ] (stopień 3).
Bezpośrednim insercja protezy prącia, jest zalecane, aby uniknąć trudności i powikłania
opóźnionych operacji w obecności cielesnych zwłóknienia. Potencjalne powikłania, które mogłyby zagrozić natychmiastowej implantacji protezy prącia obejmują dalszą erozję i cavernositis [ 481 , 483 ], wraz z łagodnym tempie chirurgii rewizyjnej [ 481 ]. Wczesna operacja oferuje również możliwość zachowania rozmiaru penisa i zapobiec krzywiznę prącia z powodu zwłóknienie ciał jamistych.
Obecnie nie ma wyraźnych wskazań do natychmiastowego wszczepienie protezy prącia u mężczyzn z ostrym
priapizm niedokrwiennego [ 441 ]. Wskazania względne to [ 420 ] (LE: 4):
  • niedokrwienie, który został przedstawiony przez ponad 36 godzin [ 484 ];
  • brak aspiracji i sympatykomimetyczne jamach zastrzyków;
  • Awaria dystalnej i proksymalnej przecieku (choć w opóźnionych przypadkach można rozważyć wszczepienie przed operacją zastawki);
  • MRI lub kaprala biopsji dowód martwicy mięśnia gładkiego cielesnych [ 420 , 481 ] (LE: 4).
Chirurgia bez następstw po ostrej niedokrwiennej priapizm
Może wystąpić po priapizm niedokrwienny tym jamistych martwicy i włóknienia w konsekwencji powoduje bliznowacenie penisa, megalophallic deformacjami prącia, skracanie i okazjonalnego utrata prącia [Zmiany strukturalne 462 , 481 , 485486 ]. Zaburzenia erekcji jest również często obserwowane [ 420 , 487 ]. Niestety, wyniki te mogą nadal występować pomimo pozornie udanego pierwszego rzutu lub leczenie drugiego rzutu.
Wszczepienie protezy jest czasami wskazane u pacjentów z ciężką komórek sierp ED ponieważ inne opcje terapeutyczne, takie jak PDE5Is i jamach zastrzyki są unikać, ponieważ mogą one wywołać dalsze priapizm zdarzenie [420 , 441 ]. W ciężkim włóknieniem cielesnych, półsztywne urządzenia protetyczne są korzystniejsze implantów nadmuchiwanych [ 481 , 488 ] (LE: 3). Po ciężkim priapizm, która doprowadziła do zniszczenia prącia z skomplikowanych deformacji lub nawet utraty tkanki prącia, rekonstrukcji prącia i jednoczesnego protezy implantu może być uznana za [ 489 ] (LE: 3).

3.4.1.5. Podsumowanie dowodów i zaleceń w leczeniu niedokrwienia priapizm

Podsumowanie dowodów
LE
szybko interweniować na priapizm niedokrwienny, czyli sytuacji awaryjnej.
b
Leczenie ma na celu przywrócenie bezbolesne prącia wiotczenia, w celu uniknięcia przewlekłej uszkodzenia jamistych.
do