REKLAMA

 

4. ZARZĄDZANIE CHOROBA

4.1. Zarządzanie Konserwatywna

W praktyce klinicznej, to jest konwencja, że ​​leczenie niechirurgiczne sprawdzane są pierwsze dlatego, że zwykle niosą najmniejsze ryzyko szkód. Są one często stosowane w połączeniu co sprawia, że ​​trudno jest określić, które składniki są skuteczne. Urządzenia hermetyczności odgrywają ważną rolę, zwłaszcza dla osób, które wolą unikać ryzyka zabiegów interwencyjnych, lub u których leczenie jest niemożliwe aktywne z jakiegokolwiek powodu.4.1.1. Proste interwencje kliniczne

4.1.1.1. Choroby podstawowej / zaburzenia poznawcze

Nietrzymanie moczu, szczególnie u osób starszych jest związane z wieloma oraz choroby współistniejące
 • Zawał serca
 • przewlekłą niewydolność nerek
 • cukrzyca
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • choroby neurologiczne, w tym udar i stwardnienie rozsiane
 • Ogólnie upośledzenie funkcji poznawczych
 • zaburzenia snu, na przykład bezdech senny
 • depresja
 • syndrom metabliczny
Możliwe jest, że poprawa choroby związanej może zmniejszyć nasilenie objawów moczowego. Jednak, jest to często trudne pacjenci często cierpią z więcej niż jednym stanie. Ponadto interwencje mogą być łączone i zindywidualizowane, uniemożliwiając zdecydować, które zmiany w choroby podstawowej wpłynęło UI pacjenta.
4.1.1.1.1. Pytanie
U dorosłych z UI, czy poprawa skojarzony warunek poprawy UI w porównaniu do braku korekty tego stanu?
4.1.1.1.2. Dowody
Istnieją przekonujące dowody, że występowanie UI u kobiet chorych na cukrzycę typu 2 jest wyższe. Jedno z badań wykazało brak korelacji między wcześniejszym intensywnym leczeniu cukrzycy typu 1 i występowania UI w późniejszym życiu wobec konwencjonalnego leczenia [ 88 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Brak jest dowodów, że poprawa wszystkich związanych stan poprawia UI.
3
Zalecenie
GR
Pacjenci z UI, którzy stany związane, powinny mieć odpowiednie traktowanie tych warunków, zgodnie z dobrą praktyką medyczną.
ZA*
* Zalecenia oparte na opinii ekspertów.

4.1.1.2. Regulacja innych (poza moczu) leki

Chociaż interfejs jest wymieniony jako niekorzystnym wpływem wielu leków w leku kompendiów, wynika to głównie z niekontrolowanymi poszczególnych raportów pacjenta oraz po wprowadzeniu leku do obrotu. Kilka kontrolowanych badań zostały wykorzystane występowanie UI jako głównego punktu końcowego lub były napędzane ocenić występowanie statystycznie istotnej UI lub pogorszenie stopy porównaniu z placebo. W większości przypadków nie jest więc możliwe, aby mieć pewność, że lek powoduje UI.
U pacjentów z istniejącymi UI, zwłaszcza w podeszłym wieku, może być trudne lub niemożliwe do rozróżnienia pomiędzy działaniem leków, chorób współistniejących lub starzenia się na interfejsie użytkownika. Mimo zmieniających się schematów leków na choroby podstawowej może być uznane jako możliwe wczesnej interwencji dla interfejsu użytkownika, jest bardzo mało dowodów na korzyści [ 49 ]. Istnieje również ryzyko, że zatrzymanie lub zmianę leku może spowodować więcej szkód niż korzyści.
4.1.1.2.1. Pytanie
U dorosłych z UI, czy regulacja innych (non-inkontynencji) leków poprawa interfejsu użytkownika w porównaniu do braku zmian w leczeniu?
4.1.1.2.2. Dowody
Zorganizowany przegląd literatury udało się zidentyfikować żadnych badań adresowania, czy regulacja specyficznych leków może zmienić istniejące objawy UI. Ponadto istnieje niewiele dowodów odnoszących się do wystąpienia lub nasilenia UI w stosunku do przepisu jakichkolwiek konkretnych leków.
Podsumowanie dowodów
LE
Jest bardzo mało dowodów, że zmiana nie nietrzymaniu moczu można leczyć lekami lub poprawy objawów nietrzymania moczu.
3
zalecenia
GR
Weźmy historię narkotyków od wszystkich pacjentów z nietrzymaniem moczu.
ZA
Przeglądu wszelkich nowych leków związanych z rozwojem lub nasilenia nietrzymania moczu.
do

4.1.1.3. Zaparcia

Liczne badania wykazały silny związek między zaparcia i interfejsu użytkownika. Zaparcia można poprawić leczenie behawioralnych fizycznych i chemicznych.
4.1.1.3.1. Pytanie
Czy leczenie zaparć poprawę UI?

4.1.1.4. Dowody

Dwa duże, przekrojowe badania populacyjne [ 89 , 90 ], a dwa badania podłużne [ 91 , 92 ] wykazały, że zaparcia była czynnikiem ryzyka dla LUTS. Badaniu obserwacyjnym porównywaniu kobiet z UI i kobiet z wypadaniem narządów miednicy (POP) do kontroli okazało się, że historia zaparcia wiązało się zarówno z wypadaniem i UI [ 93 ]. Jeden RCT stwierdzono, że multimodalny interwencji u pacjentów w podeszłym wieku, z udziałem wspomaganego toalecie, spożycie płynów itp zmniejszyło występowanie UI i zaparcia, podczas terapii behawioralnej ukazał się poprawić zarówno [ 94 ].
Konkludując, wydaje się zaparcia będzie wiązać się z interfejsu użytkownika. Jednak nie ma dowodów na to, czy leczenie zaparcia poprawia Ul, chociaż zarówno zaparcia i interfejs użytkownika wydaje się być poprawiona przez pewne postępowaniem zachowawczym.
Podsumowanie dowodów
LE
Jest spójny związek między historią zaparcia i rozwoju UI i wypadania narządów miednicy.
3
Brak jest spójnych dowodów dorosłych, że leczenie zaparcia sam poprawia UI.
4
Zalecenie
GR
Dorośli z nietrzymaniem moczu, którzy również cierpią na zaparcia powinny być podane informacje dotyczące zarządzania jelit zgodne z dobrą praktyką medyczną.
do
4.1.1.4.1. Priorytetem Badania
Czy normalizację wypróżnień poprawić UI u pacjentów, którzy są zaparcia?

4.1.1.5. Ograniczanie

Ograniczenie jest ważne dla osób z UI, gdy aktywne leczenie nie leczy problemu, lub gdy nie jest dostępna lub nie jest możliwe. Niektóre osoby wolą wybrać pojemników zamiast poddać aktywnego leczenia ze związanym z nim ryzykiem.Obejmuje stosowanie wkładek chłonnych, cewników moczowych, zewnętrznymi urządzeniami pobierającymi energię, prącia zacisków dla mężczyzn i dla kobiet urządzeń dopochwowych. Badania stosowania cewnika nie są specyficzne dla chorych z non-neurogennego UI. Szczegółowe podsumowania literatury można znaleźć w aktualnym ICUD monografii [ 1 ] oraz w Europejskim Stowarzyszeniu urologicznych Pielęgniarki dokumentów zawierających wytyczne [95-97 ]. Przydatnym źródłem informacji dla pracowników służby zdrowia i pacjentów można znaleźć na stronie: www.continenceproductadvisor.org
4.1.1.5.1. Pytanie
Dla osób dorosłych z UI, to jeden rodzaj urządzenia zapewniającego szczelność lepszy od drugiego?
4.1.1.5.2. Dowody
Jeden RCT z udziałem starszych kobiet w opiece porównującego kierownictwu zamieszkującego klocków do cewki moczowej cewnik nie stwierdzono różnic w poziomie zależność lub wynik integralności skóry na sześć miesięcy [ 98 ].Korzystanie z zewnętrznego pochwy porównywano z zamieszkującym cewnikowania w ciągu 30 dni w RCT z udziałem starszych mężczyzn zamieszkałych w szpitalu [ 99 ], nie stwierdzono różnic w bakteriomoczu lub objawowego ZUM, ale powłoka była bardziej komfortowa. Krótkotrwałe (2 tygodnie) zwrotnica RCT u mężczyzn z UI odkryli, że choroba specyficzna QoL była lepsza w przypadku korzystania z zewnętrznej osłonki więcej mężczyzn preferowane to, w porównaniu do klocków [ 100 ].
4.1.1.5.3. Pytanie
Dla mężczyzn lub kobiet z UI jest jeden rodzaj pad lepszy od drugiego?
4.1.1.5.4. Dowody
Przegląd systematyczny badań z randomizacją porównujących się z sześciu różnych typów klocków okazało się, że poduszki wypełnione materiału superchłonnego były lepsze od standardowych klocków, natomiast dowodów, że jednorazowe ochraniacze były lepsze niż zmywalnych klocków była niespójna [ 101 ]. Dla mężczyzn z lekkim UI randomizowane badanie zwrotnica stwierdzono, że typ kształcie liścia pad był wolał prostokątnych klocków [ 102 ]. Seria trzech rozjazdu RCT zbadać skuteczność różnych wzorów Pad dla różnych populacji [ 103 ]. Dla kobiet z lekkim UI, klocki jednorazowe wkładki (w zmywalnych spodnie etui) były najbardziej skuteczne. U dorosłych z umiarkowaną / ciężką moczu, jednorazowe pull-up spodnie były bardziej skuteczne w przypadku kobiet, podczas gdy dla mężczyzn jednorazowe pieluchy były bardziej skuteczne w ciągu dnia i prać pieluch w nocy.
4.1.1.5.5. Pytanie
Dla mężczyzn lub kobiet z UI jest jeden rodzaj cewnika lub zewnętrznego urządzenia odbiorczego lepszy od drugiego?
4.1.1.5.6. Dowody
W przeglądzie Cochrane podsumować trzy RCT porównujących różne rodzaje cewników długoterminowych zamieszkującego i nie znalazł żadnych dowodów, że jeden materiał cewnika lub typ cewnika była lepsza od innej strony [ 104 ]. Przegląd systematyczny badań z randomizacją nie stwierdzono żadnych różnic w wynikach UTI czy testowany egzemplarz zmian pomiędzy wykorzystaniem drenażu nadłonowego lub cewki moczowej cewnika jednak pacjenci z nadłonowy cewników były mniej narażone na powikłania cewki moczowej [ 105 ]. Dla osób korzystających z przerywanego cewnikowania, przegląd Cochrane nie znalazła dowodów, że jeden typ cewnika lub schematu cewnikowania był lepszy niż inne [ 106 ]. Istnieje jednak ostatnie doniesienia z przeglądu narracji sugeruje, że w niektórych populacjach z użyciem cewników pojedyncze użycie może zmniejszyć uraz cewki moczowej i ZUM [ 107 ].W przeglądzie Cochrane podsumowując pięć badań klinicznych porównujących politykę wymywania u dorosłych z założonego na stałe cewnika moczowego stwierdzono niespójne dowody korzyści [ 108 ].
Kolejny przegląd Cochrane podsumowując osiem testów próbnych, czy antybiotyk profilaktyka była korzystna dla dorosłych korzystających przerywany lub wenflon cewnikowania okazało się, że zmniejszona częstość objawowego ZUM, ale ewentualne szkody nie zostały ocenione [ 109 ].
4.1.1.5.7. Pytanie
Dla mężczyzn i kobiet z UI, to urządzenia ciśnieniowe zewnętrzne bardziej skuteczne niż leczenie standardowe i jest jedno urządzenie lepszy od drugiego?
4.1.1.5.8. Dowody
RCT zwrotnicy w 12 mężczyzn po prostatektomii moczu stwierdzono zawias typu zacisk prącia być bardziej skuteczne niż okrągłych zacisków do kontroli interfejsu użytkownika i był preferowany przez uczestników choć zmniejszona prącia przepływu krwi [ 110 ].
W przeglądzie Cochrane podsumować siedem prób porównywania urządzeń mechanicznych u kobiet z UI znalezienie ograniczone dowody, że SUI została zmniejszona o dopochwowe, brak dowodów na skuteczność urządzeń wewnątrz cewki moczowej i że nie było różnicy w kontroli interfejsu pomiędzy dopochwowego i wewnątrz cewki moczowej urządzenia [ 111 ]. Nie było różnic w wynikach po 12 miesiącach u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu pomiędzy samej pochwy krążka; PFMT sam; i pochwy pessary + PFMT, chociaż pochwy pessary był gorszy od ćwiczeń mięśni dna miednicy na trzy miesiące do przeszkadzało z UI.
Podsumowanie dowodów
LE
Podkładki są skuteczne w powstrzymywaniu moczu.
1b
Zawias typu obejmy prącia są bardziej skuteczne niż okrągłe zacisków aby kontrolować SUI u mężczyzn.
2a
Urządzenia pochwy może poprawić SUI u kobiet w grupach selektywnych.
2a
zalecenia
GR
Upewnij się, że osoby dorosłe z nietrzymaniem moczu i / lub ich opiekunów są informowane o dostępnych opcji leczenia przed podjęciem decyzji o powstrzymywanie sam.
ZA*
Sugerują stosowanie jednorazowych wkładek wkładki dla kobiet i mężczyzn z lekkiego nietrzymania moczu.
ZA*
We współpracy z innymi pracownikami służby zdrowia z doświadczeniem w leczeniu nietrzymania moczu pomocy dorosłych z umiarkowaną / ciężką nietrzymanie moczu, aby wybrać najlepszy indywidualnie schematu hermetyczności rozważa naczyń, urządzeń zewnętrznych i cewników i korzyści bilansowania i szkód.
ZA*
Wybór pad z wielu różnych materiałów chłonnych i wzorów dostępnych powinny być dokonywane przy uwzględnieniu okoliczności konkretnego pacjenta, stopnia nietrzymania moczu i preferencji.
b
* Zalecenia oparte na opinii ekspertów.
4.1.1.5.9. Priorytetem Badania
Opracowanie metod oceny najlepszej metody powstrzymywania dla poszczególnych osób dorosłych z UI.

4.1.2. Interwencje Lifestyle

Przykłady czynników, stylu życia, które mogą być związane z moczu obejmują otyłość, palenie, poziom aktywności fizycznej i diety. Modyfikacja tych czynników może poprawić UI.

4.1.2.1. Zmniejszenie Kofeina

Wiele napojów zawierają kofeinę, szczególnie herbatę, kawę i colę. Niepotwierdzone dane objawów moczowych są spotęgowane przez nadmierne spożycie kofeiny skupiła uwagę od tego, czy ograniczenie kofeiny może poprawić UI.Jednak w przekroju Badanie populacji nie stwierdzono statystycznie związek pomiędzy spożyciem kofeiny a UI [ 112 ].Brak wiedzy na temat zawartości kofeiny różnych napojów dokonał rolę redukcji kofeiny w łagodzeniu UI trudne do oszacowania.
4.1.2.1.1. Pytanie
U dorosłych z UI, czy ograniczenie kofeiny poprawić UI lub QoL w porównaniu z redukcją bez kofeiny?
4.1.2.1.2. Dowody
Cztery badania zostały znalezione na skutek zmniejszenia kofeiny na interfejsie [ 113-116 ]. Byli umiarkowanej jakości i wyniki były niespójne. Badania były głównie u kobiet, więc wyniki można uogólnić ostrożnie tylko mężczyzn [ 114 , 115 ].Jeden RCT wykazała, że zmniejszenie przyjmowania kofeiny jako dodatek do terapii behawioralnej w wyniku nagłych, ale nie ograniczonej interfejsu zmniejszona w porównaniu z terapią behawioralną [ 114 ]. Innym RCT stwierdzono, że ograniczenie kofeiny nie miało korzyści dla UI [ 115 ]. Dalsze badania interwencyjne w podeszłym wieku wykazały granicy istotności na rzecz zmniejszenia spożycia kofeiny na interfejsie [ 116 ]. W dużym prospektywnym badaniu kohortowym nie było dowodów, że ograniczenie kofeiny zmniejsza ryzyko progresji UI ponad 2 lat [ 117 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Zmniejszenie spożycia kofeiny nie poprawi UI.
2
Zmniejszenie spożycia kofeiny może poprawić objawy pilności i częstotliwości.
2

4.1.2.2. Wysiłek fizyczny

Regularna aktywność fizyczna może wzmocnić mięśnie dna miednicy i ewentualnie zmniejszyć ryzyko rozwoju UI, zwłaszcza WNM. Jednak możliwe jest również, że intensywne ćwiczenia fizyczne mogą pogorszyć UI.
4.1.2.2.1. Pytanie
Czy ćwiczenia fizyczne powodują, poprawić lub pogorszyć UI u dorosłych?
4.1.2.2.2. Dowody
Związek między ćwiczeń i UI jest niejasna. Cztery badania [ 112 , 118-120 ] w różnych populacjach stwierdzono, że wysiłek fizyczny zwiększa ryzyko SUI w okresach aktywności fizycznej. Istnieje również spójne dowody, że aktywne fizycznie kobiety i elity sportowców doświadczać wyższych poziomach niż w populacji kontrolnej WNM [ 121-126 ]. Z drugiej strony, obecność interfejsu może uniemożliwić kobietom podejmowanie wysiłku fizycznego [ 127 ]. Nie ma dowodów na to, że duży wysiłek sportowców predysponuje do rozwoju WNM w późniejszym okresie życia [ 128 ].Niższe poziomy UI zaobserwowano w grupach kobiet, które podejmują umiarkowane ćwiczenia, ale nie jest jasne, czy biorąc ćwiczenia mogą zapobiegać rozwojowi UI [ 129 , 130 ].
Starsi
Trzy RCT u osób starszych potwierdziły, że ćwiczenia, jako składnik wielowymiarowej reżimu w tym ćwiczeń mięśni dna miednicy i utrata masy ciała, był skuteczny w poprawie UI u kobiet. Nie jest jasne, który składnik takiego systemu jest najważniejsze [ 94 , 131 , 132 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Zawodniczki mogą doświadczyć UI podczas intensywnej aktywności fizycznej, ale nie w trakcie wspólnych działań.
3
Wysiłku fizycznego nie predysponują do interfejsu użytkownika dla kobiet w późniejszym życiu.
3
Umiarkowane ćwiczenia jest związane z niższymi wskaźnikami UI w średnim wieku lub starszych kobiet.
2b

4.1.2.3. Spożycie płynów

Zmiana ilości płynów, a zwłaszcza ograniczenia, jest powszechnie stosowaną strategią przez ludzi z interfejsu w celu złagodzenia objawów. Wskazówki dotyczące płynów podanych przez pracowników służby zdrowia powinny być oparte na 24-godzinnych pomiarów podaży płynów i wydalania moczu. Tworząc ogólną zdrowotnego punktu widzenia należy pamiętać, że podaż płynów powinna być wystarczająca, aby uniknąć pragnienie i że niska lub wysoka 24-godziny oddawanie moczu powinny być badane.
Punktem 4.1.2.3.1. Pytanie
U dorosłych z interfejsu użytkownika, co jest efektem modyfikacji ilości płynów w porównaniu do nie modyfikowania ilości płynów na objawy i jakości życia?
4.1.2.3.2. Dowody
Kilka badań z randomizacją [ 115 , 133 , 134 ] stanowią niespójne dowodów. W większości badań, instrukcje płynów były zindywidualizowane i trudno jest ocenić uczestnika przestrzeganie protokołu. Wszystkie dostępne badania były u kobiet. Niedawne RCT [ 134 ] wykazały, że zmniejszenie ilości płynów o 25% poprawy objawów u pacjentów z OAB, ale nie interfejsu użytkownika. Indywidualne doradztwo płynu w porównaniu do rad generycznego nie miało znaczenia dla wyników wstrzemięźliwości u osób przyjmujących środki antymuskarynowe dla OAB, zgodnie z randomizacją porównującego leczenia farmakologicznego samotnie terapii lekowej z radą behawioralnej [ 135 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Istnieją sprzeczne dowody czy modyfikacja płynu poprawia UI.
2

4.1.2.4. Otyłość i odchudzanie

Nadwaga lub otyłość zostały zidentyfikowane jako czynnik ryzyka dla UI w wielu badaniach epidemiologicznych [ 136 ,137 ]. Istnieją dowody na to, że częstość występowania zarówno UUI i SUI wzrasta proporcjonalnie wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała [ 138 ]. Odsetek pacjentów, którzy przechodzą operację moczu, którzy mają nadwagę lub otyłość jest wyższa niż w populacji ogólnej. 139 ].
4.1.2.4.1. Pytanie
U dorosłych z UI, czy prowadzenie odchudzania do poprawy objawów UI lub QoL?
4.1.2.4.2. Dowody
Wszystkie dostępne dowody dotyczy kobiet. Trzy przeglądy systematyczne plus 2 dużych badań z randomizacją stwierdzono, że utrata wagi była korzystna dla poprawy UI [ 136 , 137 , 140 ]. Pięć kolejnych RCT odnotowano podobny korzystny wpływ na nietrzymanie moczu po chirurgicznej programów redukcji masy ciała [ 141-144 ].
Dwa duże badania u kobiet chorych na cukrzycę, u których spadek masy ciała był głównym interwencji życia wykazały UI nie uległa poprawie, ale nie było niższe późniejsze występowanie UI wśród tych, którzy stracili na wadze [ 141 , 145 ].Były też inne badania kohortowe i badania kliniczno-kontrolne sugerujące podobne skutki, w tym chirurgii dla osób chorobliwie otyłych [ 146-150 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Otyłość jest czynnikiem ryzyka dla Ul u kobiet.
1b
Niechirurgiczna odchudzania się z nadwagą i otyłych kobiet poprawia UI.
1a
Chirurgiczne odchudzanie poprawia UI u otyłych kobiet.
1b
Utrata masy ciała u otyłych kobiet poprawia UI.
1b
Utrata wagi u otyłych pacjentów dorosłych z cukrzycą zmniejsza ryzyko rozwoju UI.
1b

4.1.2.5. Palenie

Zaprzestanie palenia tytoniu jest obecnie uogólniona miara zdrowia publicznego i wykazano, że jest związana z częstotliwością pilnym i UI [ 112 ] [ 151 ].
4.1.2.5.1. Pytanie
U dorosłych z UI, czy zaprzestanie palenia poprawy wyników dotyczących pacjenta albo moczowych objawów lub QoL w porównaniu do ciągłego palenia?
4.1.2.5.2. Dowody
Wpływ zaprzestania palenia na UI został opisany jako niepewne w przeglądzie Cochrane [ 152 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Nie ma dowodów, że zaprzestanie palenia poprawi objawów UI.
4
4.1.2.6. Zalecenia dotyczące zmiany stylu życia
zalecenia
GR
Zachęcaj otyłych kobiet z nietrzymaniem moczu, aby schudnąć i utrzymać utratę wagi.
ZA
Doradzamy dorosłych z nietrzymaniem moczu, że ograniczenie spożycia kofeiny może poprawić objawy pilności i częstotliwości, ale nie moczu.
b
Pacjenci z nienormalnie wysokie lub rażąco niskiej podaży płynów należy zalecić modyfikację ich spożycie płynów odpowiednio zgodnie z dobrą praktyką medyczną.
do
Counsel zawodniczki wystąpią nietrzymanie moczu z intensywną aktywnością fizyczną, że nie predysponują do nietrzymania moczu w późniejszym życiu.
do
Pacjenci z nietrzymaniem moczu, którzy palą, należy palenie porady zaprzestania zgodne z dobrą praktyką medyczną.
ZA

4.1.2.7. Priorytetem Badania

Jakie modyfikacje stylu życia są skuteczne wyleczenie lub trwałą poprawę UI?

4.1.3. Zachowania i terapie fizyczne

Terminologia dotycząca terapii behawioralnych i fizycznych pozostaje mylące ze względu na wiele różnych sposobów, w których schematy leczenia i kombinacje zabiegów zostały dostarczone w różnych badaniach [ 153 ]. Terminy te stosuje się do leczenia, które obejmują wszystkie wymagają własnej formy motywowane osobistego przeszkolenia pacjenta, jak również obejmować techniki, które są używane do zwiększenia tego efektu.
Podejścia obejmują szkolenia pęcherza (BT) i mięśni dna miednicy szkolenia (PFMT), ale warunki takie jak wiertarki, pęcherza moczowego i pęcherza dyscypliny reedukacji pęcherza i modyfikacji zachowania są również używane. Prawie zawsze w praktyce klinicznej, które zostaną wprowadzone w ramach pakietu opieki w tym zmian w stylu życia, edukację pacjenta i ewentualnie jakąś terapię poznawczą, jak również. W jakim stopniu poszczególni terapeuci motywowanie, nadzorowanie i monitorowanie tych działań może się różnić, ale uważa się, że te wpływy są ważnymi składnikami całego pakietu leczenia.

4.1.3.1. Monit mikcji

Termin poproszony mikcji oznacza, że ​​opiekunowie, a nie pacjenta, inicjowania decyzji do unieważnienia i dotyczy to głównie na warunkach opieki pomocą.
Dwa przeglądy systematyczne (9 RCT) [ 154 , 155 ] potwierdziły pozytywny wpływ na wyniki wstrzemięźliwości dla poproszony oddawania moczu w porównaniu do standardowej terapii [ 155 ].
Tymczasowy mikcji jest zdefiniowane jako stałe, z góry określone, odstępy czasowe między toalecie, ma zastosowanie dla tych z lub bez zaburzeń poznawczych. Przegląd Cochrane z czasowym oddawania moczu przeglądu dwóch RCT znalezienie niespójne poprawy wstrzemięźliwości w porównaniu ze standardową opieką osób dorosłych z upośledzeniem funkcji poznawczych [ 156 ].

4.1.3.2. Pęcherz treningowe

Trening pęcherza (określanych również w przeszłości jako pęcherza wiertła, dyscypliny pęcherza, pęcherza reedukacji, pęcherza ponowne szkolenie): program edukacji pacjenta wraz z zaplanowanym schemacie wytwarzającego puste przestrzenie z stopniowo dostosowywana odstępach oddawaniu moczu. Konkretne cele są w celu skorygowania błędnych wzorców zwyczaj częstego oddawania moczu, zwiększenie kontroli nad pęcherza pilnych wydłużyć interwały oddawania moczu, zwiększenie pojemności pęcherza moczowego, zmniejszenie epizody z nietrzymaniem moczu i przywrócić zaufanie pacjenta w kontrolowaniu funkcji pęcherza moczowego.
Idealna forma i intensywność programu BT dla UI jest niejasna. Nie jest też jasne, czy BT może zapobiec rozwojowi UI.
4.1.3.2.1. Pytania
U dorosłych z UI:
 • Czy BT lepsza niż brak leczenia wyleczenie lub poprawę UI?
 • Czy BT lepiej niż inne zachowawczych metod leczenia wyleczenie lub poprawę UI?
 • Czy BT jako dodatek do innych konserwatywnych zabiegów wyleczenia lub poprawy UI?
 • Są korzyści z BT trwałe w dłuższym okresie?
 • Czy istnieją jakieś grupy pacjentów, dla których BT jest bardziej skuteczne?
4.1.3.2.2. Dowody
Były trzy przeglądy systematyczne dotyczących wpływu BT w porównaniu do standardowej terapii [ 49 , 152 , 157 ], co potwierdza, że BT jest bardziej efektywny niż bez leczenia w poprawie UUI. Dodanie BT na leczenie antycholinergiczne nie poprawiło UI w porównaniu do monoterapii antymuskarynowych ale to nie poprawi częstotliwość i moczenie nocne [158 ].
Ta recenzja zidentyfikowano 7 RCT, w których porównywano BT samej terapii lekowej i pokazał tylko korzyści dla oksybutyniny w wyleczenie i poprawę UI (RAI 2012).
BT sam jest gorszy programu wysokiej intensywności ćwiczeń mięśni dna miednicy w celu poprawy SUI u kobiet w podeszłym wieku [ 159 ]. Trening pęcherza jest lepsza niż dopochwowych pesaria kontrolować Sui, choć poprawa może być tylko krótkotrwałe. Bez względu na sposób szkolenia stosować wszelkie korzyści BT w interfejsie może być krótkotrwałe, o ile program BT wielokrotnie praktykowane. Brak działania niepożądane były zgłaszane z BT. Biofeedback w połączeniu z BT wzrosły ceny wstrzemięźliwości i ulepszone MUI w dwóch RCT [ 157 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Trening pęcherza jest skuteczne dla poprawy UI u kobiet.
1b
Skuteczność treningu pęcherza maleje po zakończeniu leczenia.
2
Korzyść porównawcza treningu pęcherza i leków dla poprawy UUI pozostaje niepewna.
2
Połączenie treningu pęcherza z leków przeciwmuskarynowych nie powoduje większej poprawy interfejsu ale może zwiększyć częstotliwość i moczenie nocne.
1b
Trening pęcherza jest lepsza niż pessary sam.
1b
Monit mikcji, samodzielnie lub jako część programu modyfikacji zachowania, poprawia moczu w starszych, osób wymagających opieki.
1b
Zalecenia patrz punkt 4.1.3.5.

4.1.3.3. Trening mięśni dna miednicy (PFMT)

Trening mięśni miednicy podłoga jest stosowany w celu poprawy funkcji dna miednicy, poprawiając stabilność cewki moczowej. Istnieją dowody na to, że poprawa funkcji dna miednicy mogą hamować skurcz pęcherza u pacjentów z OAB [ 160 ]. PFMT może być stosowany w celu zapobiegania UI, na przykład w wieku rozrodczym kobiet przed porodem, u mężczyzn poddawanych radykalnej prostatektomii lub jako część planowanego programu naprawczego po porodzie lub zabiegu chirurgicznego. Najczęściej PFMT jest stosowany do leczenia istniejącego interfejsu użytkownika i może być rozszerzony o biologicznego sprzężenia zwrotnego (stosując wizualną, dotykową lub bodziec słuchowy), powierzchni stymulacji elektrycznej lub stożki pochwy.
4.1.3.3.1. Pytanie
U dorosłych mężczyzn i kobiet cierpiących na interfejsie, czy leczenie ćwiczeń mięśni dna miednicy, biorąc pod uwagę osobno lub wzbogacony o biofeedback, stymulację elektryczną lub czopków dopochwowych, poprawy lub leczyć UI lub poprawy QoL w porównaniu z brakiem leczenia, pozorowaną leczenia lub innych zabiegów zachowawczych, np pęcherza szkolenia, stymulacji elektrycznej lub stożków dopochwowych?
4.1.3.3.2. Dowody
W ostatnim brytyjskim Wyceny Technologii Medycznych (HTA), rola ćwiczeń mięśni dna miednicy pod opieką kobiet z WNM analizowano bezpośrednich porównań zabiegów i mieszanego modelu porównania leczenia, w którym porównano różne "pakiety" opieki [ 152 ]. Ta obszerna metaanaliza przeglądu danych z 37 interwencji i 68 bezpośrednich porównań, natomiast mieszane porównania leczenie badane kombinacje 14 różnych rodzajów interwencji z 55 odrębnych badań.Zmieszany Porównanie zabieg stosowany zarówno porównań pośrednich i bezpośrednich oraz może zapewnić dokładniejsze oszacowania efektu. W stosownych przypadkach ocena technologii ma wpływ na dowody i zalecenia zawarte w niniejszych wytycznych. Agencja Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej (AHRQ) przegląd nonsurgical leczenia UI u dorosłych kobiet obejmowało również pośrednich metod porównawczych, a także konwencjonalne metaanalizy [ 157 ].
4.1.3.3.3. Skuteczność ćwiczeń mięśni dna miednicy w Sui, więcej kobiet w Price
Kwestia ta została skierowana przez kilka przeglądów systematycznych [ 152 , 157 , 161 ], wszystkie raportu niezgodności między studiów z powodu złej techniki raportowania i różnych środków rezultatu. Metaanaliza wykazała, że PFMT było skuteczne dla wyleczenia lub poprawy moczu i poprawy jakości życia. Efekt ma zastosowanie u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, UUI i MUI choć efekt MUI jest niższy niż u kobiet z czystej WNM. W przeglądzie Cochrane porównując różne podejścia do dostarczania ćwiczeń mięśni dna miednicy (21 RCT) stwierdził, że zwiększona intensywność dostarczenia terapii poprawia odpowiedź i że nie ma różnicy pomiędzy zgodne terapii grupowej i zindywidualizowanych sesjach leczenia [ 162 ]. Żadne inne stałe różnice między technikami stwierdzono.
W odniesieniu do trwałości ćwiczeń mięśni dna miednicy, innym RCT odnotowano 15-letniej obserwacji wyników wcześniejszych RCT, pokazując, że długotrwałe stosowanie się do leczenia była słaba, a połowa pacjentów stwierdzono progresję do zabiegu [ 163 ]. Liczne przeglądy systematyczne zostały skierowane pytanie, czy efekty ćwiczeń mięśni dna miednicy i BT są dodatku [ 152 , 157 , 164 ]. Te opinie są uwikłane różnicami w doborze pacjentów i doszli do sprzecznych wniosków pozostawiając niepewność co do stopnia, w którym jeden zabieg może rozbudować drugiej. Podobnie, istnieje niepewność co do dodatkowej wartości biofeedback z przeglądów systematycznych idące odmienne wnioski [ 157 , 164 ].
Porównanie ćwiczeń mięśni dna miednicy inne zabiegi zostało obszernie zarówno AHRQ i 2010 PL HTA [ 152 , 157 ], w którym uwzględniono dodatkowych danych nierandomizowane jako część mieszanego porównania metod leczenia.Brytyjski HTA spowodowało w wielu różnych wyników z tych opartych wyłącznie na bezpośrednich porównań.Podsumowując, HTA, wykorzystując zmienioną metodykę, wspierany ogólną zasadę, że większa skuteczność uzyskano przez dodanie do siebie różne rodzaje leczenia, a także poprzez zwiększanie intensywności.
Skuteczność ćwiczeń mięśni dna miednicy w wieku rozrodczym kobiet
Dwa przeglądy systematyczne [ 165 , 166 ] przeglądowi RCT u kobiet w ciąży i po porodzie, które obejmowały PFMT w jednym ramieniu badania. Leczenie UI z ćwiczeń mięśni dna miednicy w okresie poporodowym wzrosły szanse na wstrzemięźliwości przy porodzie 12 miesięcy.
4.1.3.3.4. PFMT w podeszłym wieku
Wpływ ćwiczeń mięśni dna miednicy u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu nie wydaje się zmniejszać wraz ze wzrostem wieku: w badaniach ze starszymi kobiet z WNM wyglądał zarówno pierwszo- i drugorzędowe punkty końcowe były porównywalne do tych w badaniach koncentruje się na młodych kobiet [ 131 , 159 , 167 ].
4.1.3.3.5. PFMT i radykalnej prostatektomii
2015 Przegląd Cochrane 2015 stwierdził, że nie było ogólne korzyści po 12 miesiącach po operacji dla mężczyzn, którzy otrzymali pooperacyjną PFMT do leczenia po prostatektomii nietrzymania moczu (PPI) oraz, że korzyści z leczenia zachowawczego PPI pozostają niepewne [ 168 ]. Metaanaliza ramach tego przeglądu wskazują, że większy odsetek mężczyzn były suche od od 3 do 12 miesięcy, co sugeruje, że PFMT może przyspieszyć odzyskanie wstrzemięźliwości. Późniejsze badania przyczynia się do tego materiału [ 169 ].
Dwa dodatkowe badania z randomizacją wykazały, że pisemne instrukcje sami oferują podobny poziom nadzorowanych ćwiczeń mięśni dna miednicy w celu poprawy [ 170 , 171 ]. Jeden RCT stwierdzono, że PFMT był pomocny u mężczyzn, którzy zostali z nietrzymaniem moczu przez co najmniej jeden rok po prostatektomii, a kto nie miał wcześniej żadnego leczenia [ 172 ].
Jeden RCT porównaniu PFMT z brakiem leczenia u mężczyzn poddanych TURP. Nie było wykazać różnice w częstości występowania pooperacyjnego inkontynencji do 12 miesięcy [ 173 ].
Podsumowanie dowodów
LE
PFMT dla kobiet z UI
PFMT jest lepsza niż brak leczenia poprawę UI i QoL u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu i MUI.
1
Wyższej intensywności, nadzorowane systemy obróbki, a dodatek biofeedback, dają większe korzyści u kobiet otrzymujących PFMT.
1
Krótkoterminowe świadczenia intensywnych ćwiczeń mięśni dna miednicy nie są utrzymywane w 15-letniej obserwacji.
2
PFMT rozpoczęciem we wczesnym okresie poporodowym poprawia UI u kobiet przez okres do 12 miesięcy.
1
PFMT za po prostatektomii UI
PFMT wydaje się przyspieszyć odzyskanie wstrzemięźliwości po radykalnej prostatektomii.
1b
PFMT nie leczy UI u mężczyzn zakładać prostatektomii radykalnej prostatektomii lub przezcewkowej.
1b
Istnieją sprzeczne dowody dotyczące tego, czy dodanie treningu pęcherza, stymulację elektryczną lub biofeedback zwiększa efektywność ćwiczeń mięśni dna miednicy w spokoju.
2
Przedoperacyjna PFMT nie przynosi dodatkowych korzyści dla mężczyzn poddanych radykalnej prostatektomii.
1b
Zalecenia patrz punkt 4.1.3.5.
4.1.3.3.6. Stymulacja elektryczna
Dane i metody dostarczenia stymulacji elektrycznej znacznie się różnią.
Stymulacja elektryczna (ES) dna miednicy mogą być łączone z innymi formami terapii zachowawczej, np ćwiczeń mięśni dna miednicy i biologicznego sprzężenia zwrotnego. Elektryczna stymulacja jest często używane, aby pomóc kobietom, które nie mogą inicjować skurcze zidentyfikować swoje mięśnie dna miednicy. Stymulacja elektryczna jest również stosowany u pacjentów z OAB i UUI, hamowania wypieracza. Sugerowano, że ES prawdopodobnie skierowany dna miednicy bezpośrednio w Sui i mięśnia wypieracza lub mięśni dna miednicy lub doprowadzających unerwienia w UUI.
4.1.3.3.7. Pytanie
U dorosłych z UI, czy leczenie ES poprawy lub leczyć objawy UI lub QoL w porównaniu do braku / leczenia pozorowaną lub antymuskarynowych?
4.1.3.3.8. Dowody
Większość dowodów na ES odnosi się do kobiet z WNM. Temat został ujęty w dwóch ocenach technologii medycznych [ 152 , 157 ] i trzech przeglądów systematycznych [ 49 , 174 , 175 ].
Przegląd obejmuje analizę 15 badań i używać różnych metod porównawczych, ale różnią się w ocenie, czy ES jest bardziej skuteczne niż stymulacji pozornej i czy ES dodaje z korzyścią dla samych ćwiczeń mięśni dna miednicy.Badania zostały uznane za ogólnie niskiej jakości, z różnych parametrów stymulacji, sposobów leczenia i parametrów rezultatu [ 168 ].
Sub-analiz w przeglądzie systematycznym z jednym małym niskiej jakości RCT, w których ES zostały porównaniu oksybutyniny i ćwiczeń mięśni dna miednicy u pacjentów z UI, nie wykazały różnic w wynikach nietrzymania moczu [176 ].
W przeglądzie Cochrane ES u mężczyzn z UI (6 RCT) uznał, że w krótkim okresie czasu, nie było pewne dowody, że elektryczna stymulacja zwiększa efekt ćwiczeń mięśni dna miednicy w krótkim terminie, ale nie później niż sześć miesięcy. ES był także skuteczniejszy niż stymulacji pozorowaną o szóstej, ale nie 12 miesięcy. Były jednak bardziej szkodliwe skutki (ból lub dyskomfort) z elektrostymulacji. 177 ].
Stymulacja elektromagnetyczna została promowana jako leczenia UI, ale słaby dowód na krótko- i długofalowych skutków stwierdzono w przeglądach systematycznych [ 178 , 179 ].
Podsumowanie dowodów
LE
U dorosłych z UI, ES może poprawić UI w porównaniu z pozorowaną leczenia i antymuskarynowych.
2
ES może dodać korzyści ćwiczeń mięśni dna miednicy w krótkim okresie.
2
Zalecenia patrz punkt 4.1.3.5.

4.1.3.4. Posterior stymulacja nerwów piszczelowej

Elektryczna stymulacja nerwu piszczelowego tylnego (PTNS) dostarcza bodźców elektrycznych do sakralnego centrum mikcji poprzez S2-S4 nerwów splotu krzyżowego. Stymulacja odbywa się przezskórnie grzywnie, 34-G, igły, wstawiony tuż nad przyśrodkowej stawu skokowego (P-PTNS). Przezskórna stymulacja jest również dostępna (T-PTNS). cykli leczenia zazwyczaj składa się z 12 tygodniowe leczenie 30 minut.
4.1.3.4.1. Pytanie
U osób dorosłych cierpiących na UUI, jaka jest skuteczność kliniczna PTNS porównaniu z rzekomą leczenie lub leczenie alternatywne, takie jak przeciwmuskarynowych narkotyków?
4.1.3.4.2. Dowody
P PTNS
Recenzowana Badania obejmowały dwa 12-tygodniowe RCT z PTNS przeciwko traktowaniu pozornej [ 180 , 181 ] Jedna porównującego PTNS do tolterodyny oraz 3-letniego przedłużenia procesu wykorzystującego protokół konserwacji u pacjentów z UUI [ 182 , 183 ]. Wyniki badań PTNS u kobiet z opornym UUI są spójne. Rozpatrywane łącznie, wyniki te sugerują, że PTNS poprawia UUI u kobiet, które nie miały żadnych korzyści z terapii anty-muskarynowych lub którzy nie są w stanie tolerować tych leków. Jednak nie ma dowodów na to, że PTNS leczy UUI u kobiet. Ponadto PTNS jest bardziej skuteczna niż tolterodyna dla poprawy UUI u kobiet. U mężczyzn nie ma wystarczających dowodów, aby złożyć wniosek o skuteczności.
T-PTNS
Niewielka RCT porównaniu przezskórnej PTNS oraz standardowy leczenie (PFMT i BT) z ćwiczeń mięśni dna miednicy i BT sama u starszych kobiet [ 184 ]. Kobiet w grupie T-nazwy TPN bardziej prawdopodobne do osiągnięcia poprawy na koniec leczenia.
Podsumowanie dowodów
LE
P-PTNS pojawia się skuteczne dla poprawy UUI u kobiet, u których stwierdzono żadnych korzyści z przeciwmuskarynową leków.
2b
Program obsługi P-PTNS wykazano, że są skuteczne do 3 lat.
1b
P-PTNS ma porównywalną skuteczność do tolterodyny na poprawę UUI u kobiet.
1b
Brak poważnych działań niepożądanych odnotowano dla P-PTNS w UUI.
3
Nie ma wystarczających dowodów na skuteczność T-PTNS.
2a
Nie ma dowodów, że P-PTNS leczy UI.
2b
4.1.3.5. Zalecenia dotyczące terapii behawioralnych i fizycznych
zalecenia
GR
Oferta szkoleniowa pęcherza jako terapii pierwszego rzutu dla dorosłych z nietrzymaniem moczu lub pilnym mieszanego nietrzymania moczu.
ZA
Oferta poproszony mikcji dla dorosłych z nietrzymaniem moczu, którzy są z upośledzeniem funkcji poznawczych.
ZA
Oferta nadzorowane intensywnych ćwiczeń mięśni dna miednicy, trwające co najmniej 3 miesiące, jako leczenie pierwszego rzutu u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu lub mieszanego nietrzymania moczu.
ZA
Programy PFMT powinny być tak intensywne, jak to możliwe.
ZA
Oferta PFMT do starszych kobiet z nietrzymaniem moczu.
b
Oferta PFMT do poporodowej kobiet z nietrzymaniem moczu.
ZA
Zastanów się nad wykorzystaniem biofeedback jako dodatek u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.
ZA
Oferta PFMT mężczyzn poddanych radykalnej prostatektomii, aby przyspieszyć odzyskanie moczu.
b
Nie zapewnia stymulację elektryczną elektrodami powierzchni (skóra, dopochwowo, Anal) oddzielnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.
ZA
Rozważyć zaproponowanie stymulację elektryczną jako dodatek do terapii behawioralnej u pacjentów z pilnego nietrzymania moczu.
b
Nie zapewnia stymulację magnetycznego w leczeniu nietrzymania moczu lub nadmiernie aktywnego pęcherza u dorosłych kobiet.
b
Oferta, jeśli są dostępne, P-PTNS jako opcja dla poprawy pilnym nietrzymania moczu u kobiet, które nie korzystały z przeciwmuskarynową leków.
b
Wsparcie innych pracowników służby zdrowia w użyciu programów rehabilitacyjnych tym poproszony mikcji dla wymagających opieki starszych osób z nietrzymaniem moczu.
ZA
PFMT = trening mięśni dna miednicy; P-PTNS = przezskórna stymulacja nerwów piszczelowej tylnej;
T-PTNS = przezskórna stymulacja nerwu piszczelowego tylnego.

4.1.4. Leczenie zachowawcze w mieszanym nietrzymaniem moczu

Około jedna trzecia kobiet z interfejsu mają MUI objawy zarówno Sui i UUI i to staje się coraz bardziej powszechne wraz z wiekiem. Jeśli chodzi o bazę dowodową, wiele badań obejmujących pacjentów z MUI, ale to rzadko te badania, aby zapewnić osobną analizę pacjentów z MUI.

4.1.4.1. Pytanie

U dorosłych z MUI, jest wynikiem terapii zachowawczej różni się od tej, jaką uzyskuje z tego samego leczenia u chorych z obu czystej WNM lub czystego UUI?

4.1.4.2. Dowody

Brak szczegółowych przeglądów systematycznych stwierdzono, że skierowana na powyższe pytanie. Jednak raport Cochrane na treningu mięśni dna miednicy (PFMT) [ 183 ] stwierdził, że szkolenie było mniej prawdopodobne, aby doprowadzić do wyleczenia u pacjentów z MUI niż u pacjentów z czystej WNM, choć nie wynika z raportu, jak to zostało podane osiągnięta.
Niewielka RCT (n = 71) w porównaniu dostawa ćwiczeń mięśni dna miednicy, z lub bez pouczającej kasecie. Okazało równą skuteczność dla różnych typów UI [ 185 ].
Po RCT od ćwiczeń mięśni dna miednicy, przegląd 88 kobiet dostępnych do obserwacji po 5 latach okazało się, że wyniki były mniej zadowalające u kobiet z MUI niż u kobiet z WNM czystej [ 186 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Trening mięśni miednicy podłoga wydaje się mniej skuteczne w MUI niż dla SUI sam.
2
Elektryczna stymulacja jest równie skuteczne dla MUI i WNM.
1b
4.1.4.3. Leczenie Zalecenia konserwatywne w mieszanym nietrzymaniem moczu
zalecenia
GR
Leczeniu najbardziej uciążliwe objawy u pacjentów z pierwszym mieszanego nietrzymania moczu.
do
Ostrzec pacjentów z mieszanymi nietrzymanie moczu, że szansa powodzenia treningu mięśni miednicy podłoga jest niższa niż dla samego wysiłkowego nietrzymania moczu.
b

Prześlij komentarz

 
Top