REKLAMA

 

1. WPROWADZENIE

Nietrzymanie moczu (UI) jest bardzo powszechny problem w każdej części świata. Powoduje to wiele cierpienia i wstydu, a także znaczne koszty, do obu jednostek i społeczeństw. Szacunki dotyczące rozpowszechnienia się różnić w zależności od definicji moczu i populacji badanej.Jednakże, istnieje powszechna zgoda na temat znaczenia tego problemu w kategoriach ludzkiego cierpienia i kosztów ekonomicznych.1.1. Cele i zadania

Te wytyczne od European Association of Urology (EAU) panel Roboczej ds nietrzymaniem moczu są pisane przez wielodyscyplinarny grupy, przede wszystkim dla urologów i mogą być określane za pomocą innych grup zawodowych.Mają one na celu zapewnienie rozsądnego i praktyczne wytyczne oparte na dowodach w sprawie problemu klinicznego UI zamiast wyczerpującego przeglądu narracji. Taka ocena jest już dostępna od Międzynarodowych Konsultacji w moczu [ 1 ], a więc Wytyczne EAU nie opisują przyczynowego, podstawowe nauki, epidemiologii i psychologię UI.Głównym celem tych wytycznych jest wyłącznie na ocenie i leczeniu odzwierciedlającej praktykę kliniczną. Wytyczne również nie uważają pacjentów z UI spowodowane przez choroby neurologiczne, lub u dzieci, ponieważ jest objęty uzupełniających wytycznych EAU [ 2 , 3 ].
Starsi
Zespół postanowił to osobny ale bezpłatne zbiór zaleceń odnoszących się do starszej populacji w obrębie każdej sekcji.Starsi ludzie z UI zasługują na szczególną uwagę z kilku powodów. Zmiany fizjologiczne z naturalnym starzeniem oznacza, że ​​wszystkie rodzaje interfejsu użytkownika stają się coraz powszechniejsze wraz z wiekiem. Nietrzymanie moczu często współistnieje z innymi choroby współistniejące, ograniczonej sprawności ruchowej, a także zaburzeniami funkcji poznawczych i mogą wymagać szczególnych zabiegów, takich jak wspomaganego toalecie.
Dla starszej osoby oczekiwań oceny i leczenia konieczne może być zmodyfikowany tak, aby dopasować się do konkretnych okoliczności, potrzeb i preferencji, biorąc pod uwagę wszelkie utraty zdolności do zgody. Kiedy urolog ma do czynienia z kruchej starszych pacjentów z nietrzymaniem moczu, zaleca się współpraca z innymi pracownikami służby zdrowia, takich jak starszych lekarzy.
Należy podkreślić, że wytyczne kliniczne przedstawić najlepsze dostępne dowody ekspertów. Jednak następujące zalecenia wytyczne niekoniecznie będzie skutkować w najlepszym wynikiem. Wytyczne nie może zastąpić doświadczenia klinicznego przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia poszczególnych pacjentów, ale raczej przyczynić się do ukierunkowania decyzji - biorąc również osobiste wartości i preferencje / indywidualne okoliczności pacjentów pod uwagę.

1.2. Skład panelu

EAU Nietrzymanie moczu panel składa się z wielodyscyplinarny zespół ekspertów, w tym urologów, ginekologa i fizjoterapeuty. Wszyscy eksperci zaangażowani w produkcję tego dokumentu złożyli oświadczenia potencjalnego konfliktu interesu, które można oglądać na stronie internetowej EAU:  http://www.uroweb.org/guideline/urinary-incontinence~~HEAD=pobj.

1.3. Dostępne publikacje

Szybkie dokument referencyjny (Pocket Wytyczne) jest dostępny zarówno w wersji drukowanej oraz w kilku wersjach dla urządzeń mobilnych. Są skrócone wersje, które mogą wymagać konsultacji wraz z pełnych wersji tekstowych. Dwie publikacje naukowe w czasopiśmie European Urology dostępne [są również 4 , 5 ]. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej EAU:  http://www.uroweb.org/guideline/urinary-incontinence~~HEAD=pobj.

1.4. Historia publikacji

EAU opublikował pierwszy nietrzymania moczu Wytyczne w 2001 roku wraz z aktualizacjami w 2012, 2013, 2014 i 2015. Z tego 2016 aktualizacjach drukowania dokonano:
 • 4.1 Zarządzanie Konserwatywna;
 • Estrogeny 4.2.8;
 • 4.3.6.1 Pęcherz iniekcji toksyny botulinowej ściana A.

2. METODY

2.1. Wprowadzenie

Do 2016 Nietrzymanie moczu z wytycznymi, nowe i istotne dowody zostały zidentyfikowane, sortowaniem i oceniony poprzez zorganizowany oceny literatury.
Odniesienia użyte w tekście są oceniane w zależności od ich poziomu dowodów (LE) i wytycznymi otrzymują stopień rekomendacji (GR), zgodnie z systemem klasyfikacji zmodyfikowanej od centrum Oksfordu Evidence-Based poziomów medycyny Evidence [ 6 ]. Dodatkowe informacje metodologii można znaleźć w części ogólnej metodologii tego druku, oraz online na stronie internetowej EAU: http://www.uroweb.org/guideline/~~HEAD=pobj .
Wykaz Stowarzyszeń przyjęcia wytycznych EAU można również przeglądać online na powyższy adres.
Obecne wytyczne przewidują:
 • Wyraźna ścieżka (algorytm) dla wspólnych problemów klinicznych. Może to stanowić podstawę do myślenia poprzez zarządzanie pacjenta, a także do planowania i projektowania usług klinicznych.
 • Krótka, ale miarodajne podsumowanie aktualnego stanu dowodów na tematy klinicznych, wraz z odniesieniami do oryginalnych źródeł.
 • Jasne wskazówki, co robić, czy nie robić, w większości przypadków klinicznych. Powinno to być szczególnie pomocne w tych obszarach praktyki, dla których nie jest mało lub nie ma wysokiej jakości dowodów.
W tej edycji Panel nadal koncentrować się głównie na zarządzaniu "standardowego" pacjenta. Zespół odniósł się w miejscach, u pacjentów z nietrzymaniem moczu "skomplikowany", przez co rozumie się pacjentom związanego zachorowalności, historii poprzedniej operacji miednicy, chirurgii, radioterapii dla UI i kobiet z towarzyszącym moczowo-płciowego wypadaniem. W dodatku znajduje się na non-położniczego przetok moczowo-płciowego. Przedmiotem profilaktyce nietrzymania moczu nie zostały rozwiązane. Przegląd systematyczny na nocnej moczu znaleziono żadnych badań na ten temat. Jesteśmy zdania, nocne nietrzymanie moczu należy uwzględnić w przyszłych badaniach naukowych.

2.2. Przegląd

Dokument ten został poddany wzajemnej weryfikacji przed publikacją w 2015 roku decyzja o ponownym przeglądem są dokonywane w oparciu o rozległości zmian. Znaczącej rewizji w wyniku istotnych zmian w zaleceniach klinicznych przedstawionych w tekście będą uzasadniać ponowne sprawdzenie.

2.3. Terminologia

podsumowania dowody stanowią zwięzłą podsumowanie tego, co aktualnie dostępne dowody opowiada o indywidualnym pytanie klinicznej. Są one prezentowane zgodnie z poziomami dowodów wykorzystywanych przez EAU.Zalecenia zostały celowo napisane w zdaniach "działanie oparte. Następujące słowa lub wyrażenia są stosowane konsekwentnie w całej wytycznych;
 • Rozważmy  działanie. Słowo to jest używane, gdy nie ma wystarczających dowodów, aby stwierdzić, czy działanie powoduje korzyści lub ryzyko dla pacjenta. Jednak w opinii panelu, skarga może być uzasadnione w pewnych okolicznościach. Akcja jest opcjonalne.
 • Oferta  akcji. Słowo to jest używane, gdy istnieją dowody na to, że działanie jest skuteczne, albo, że w opinii panelu, to jest najlepsze działanie. Akcja jest wskazane.
 • Przeprowadzić (wykonywać)  działanie.  Czy  coś. Zwrot ten jest używany, gdy istnieją silne dowody, że jest to jedyna najlepsza akcja w konkretnej sytuacji klinicznej. Akcja jest obowiązkowe.
 • Nie  wykonywać (tj uniknąć) działanie. To wyrażenie jest używane, gdy jest na wysokim poziomie dowody, że działanie jest nieskuteczne i jest szkodliwe dla pacjenta. Akcja jest przeciwwskazane.

3. DIAGNOSTYKA OCENA

3.1. Historia i badanie fizykalne

Biorąc dokładny wywiad kliniczny ma fundamentalne znaczenie dla procesu klinicznej. Mimo braku formalnego dowodu, istnieje powszechna zgoda, że ​​biorąc historia powinna być pierwszym krokiem w ocenie każdego z UI. Historia powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju, czasu i nasilenia UI, związanego oddawania moczu i inne objawy moczowych. Historia powinna umożliwić UI mają być podzielone na wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM), pilny nietrzymania moczu (UUI) lub mieszane nietrzymanie moczu (MUI). Należy również zidentyfikować pacjentów, którzy potrzebują szybkiego skierowania do odpowiedniego specjalisty. Należą do nich pacjenci z bólem związanym, krwiomocz, nawracającymi zakażenia układu moczowego (ZUM), operacja miednicy (w szczególności operacji prostaty) lub radioterapii, stałym wycieku sugeruje przetoki, mikcji trudności lub podejrzewaną chorobą neurologiczną. U kobiet, położnicze i ginekologiczne historia może pomóc zrozumieć przyczyny i zidentyfikować czynniki, które mogą mieć wpływ na decyzje terapeutyczne. Pacjent powinien być również poproszony o innych problemów zdrowotnych i szczegółach obecnych leków, ponieważ mogą one mieć wpływ na objawy UI.
Podobnie, istnieje niewiele dowodów z badań klinicznych, że przeprowadzenie badania klinicznego poprawia opiekę, ale szeroki konsensus wskazuje, że pozostaje istotnym elementem oceny osób z UI. powinna obejmować badanie brzucha w celu wykrycia powiększony pęcherz albo masy brzucha i krocza i cyfrowe badanie odbytnicy (prostaty) i / lub pochwy.Badanie krocza u kobiet obejmuje ocenę stanu estrogenów i starannej oceny wszelkich pokrewnych wypadania narządów miednicy (POP). Test kaszel może ujawnić SUI gdy pęcherz jest pełny i wystarczający skurcz mięśni dna miednicy wraz z cewki moczowej mobilność może być oceniana cyfrowo.

3.2. Kwestionariuszy pacjentów

Ta sekcja zawiera nasilenia objawów, kwestionariusze objawów, waga, indeksy, pacjentka zgłosiła pomiaru rezultatów (studniówki) oraz jakość związaną ze stanem zdrowia (HRQOL) środków życiowych. Te ostatnie obejmują generyczne lub stan szczególne środki. Kwestionariusze zostały zatwierdzone dla języka, w którym są one wykorzystywane, i jeżeli jest stosowany do oceny wyników leczenia, należy wykazano, jest wrażliwy na zmiany. Metodologia opracowania kwestionariusza recenzenta w 5. Międzynarodowym Konsultacje w sprawie moczu w 2012 roku [ 7 ].
3.2.1. Pytania
 • U pacjentów z UI, można wykorzystanie kwestionariuszy / studniówki odróżnić stres, pilności i mieszanego nietrzymania moczu, a ma to wpływ na różnicowanie QoL po zabiegu?
 • U dorosłych z UI, czy ocena z zastosowaniem jednej moczowych objawów lub kwestionariuszy QoL poprawić wyniki leczenia dla UI?
 • U dorosłych z UI, czy ocenę perspektywy pacjenta (dotyczy lub oczekiwania) poprawy wyników leczenia pacjentów, dotyczące zarówno moczowych objawów lub jakości życia, w porównaniu do pacjentów bez oceny zgłaszanych?

3.2.2. Dowody

Chociaż wiele badań badali zasadność i rzetelność moczowych kwestionariuszy objawów i PROM najczęściej miały miejsce w dorosłym bez UI. Ogranicza to stopień, w jakim wyniki i wnioski z tych badań może być stosowany u dorosłych pacjentów z UI. Niektóre kwestionariusze (Quid, 3IQ) mają potencjał do rozróżniania typów UI u kobiet [ 8 , 9 ].U mężczyzn wynik ICIQ-UI-SF nie różnicuje UI typów [ 10 ]. Niektóre z nich są wrażliwe na zmianę i mogą być stosowane do pomiaru wyników, jeśli dowody ich czułość jest niezgodne [ 11-13 ].
Nie znaleziono dowodów na to, aby wskazać, czy stosowanie specyficznych kwestionariuszy QoL lub stan mają wpływ na wynik leczenia.
Tabela 1 przedstawia podsumowanie przeglądu ICUD, 2012, z najnowszych dodatków. Kryteria, na którym oceniane są kwestionariusze zawierają ważności, niezawodność i szybkość reagowania na zmiany.
Tabela 1: Podsumowanie przeglądu ICUD 2012 *.
Kategoria A (wszystkie 3 kryteria spełnione) **
Kategoria B (2 kryteria spełnione) **
Kategoria C (tylko jedno kryterium spełnione) **
Środki Objawy i środki QOL związane ze zdrowiem
ICIQ-UI Short Form, ICIQFLUTS, ICIQ-MLUTS
I IIQ IIQ-7, I-QOL
(ICIQ-Uqol), ISS, KHQ,
LIS (wywiad), N-QoL
OAB-q SF, OAB-q (ICIQOABqol)
PFDI i PFDI-
20, PFIQ i PFIQ-7,
PRAFAB, UISy
Contilife, EPIQ, narzędzie LUTS
IOQ, YIps
ABSST Ishi, ISQ, UIHI, UIQ
Miara pacjenta
satysfakcja (pacjenta
Środek obróbki
zadowolenie)
BSW, OAB-S, OABSAT-Q, TBS
PPQ
EPI, GPI, PSQ
Wagi z osiągnięciami uczniów bramki
SAGA
narzędzia przesiewowe (stosowane do identyfikacji pacjentów z UI)
B-SAQ, OAB-SS, OABV8, OAB-V3, quid
ISQ, USP
3IQ, CLSS, Mesa, PUF
Pacjent skalę objawem
Ocena objawów
przeszkadza i ogólnie przeszkadza
PPBC, UDI lub UDI-6, LUSQ, PGI-I i PGI-S
PFBQ, SSI i SII
PMSES, POSQ, UI-4
Ocena wpływu
pilności
IUSS, U-IIQ, UU Skala, U-Udi
PPIUS, SUIQ, UPScore,
Ekskluzywne, UQ, USIQ-QOL,
USIQ-S, USS
Kwestionariusze do oceny
funkcji seksualnych i
moczowy
FSFI, ICIQ-VS, PISQ, SQoL-F
SFQ
leczenie przestrzeganie
działania
Masri
* Dla wszystkich skrótów można znaleźć w 2016 Skróty wykaz w dodatku A.
** Kryteria, na którym oceniane są kwestionariusze zawierają ważności, niezawodność i szybkość reagowania na zmiany.
Do tej pory nie ma jeden kwestionariusz, który spełnia wszystkie wymagania dotyczące oceny osób z UI. Klinicyści muszą ocenić narzędzia, które występują, do stosowania pojedynczo lub w kombinacji, w ​​celu oceny i monitorowania wyniku leczenia [ 14 ].
Kwestionariusze można znaleźć na następujących stronach internetowych:  www.iciq.net ,  www.proqolid.org ,
www.mapi-institute.com ,  www.pfizerpatientreportedoutcomes.com ,  www.ncbi.nlm.nih.gov .
Podsumowanie dowodów
LE
Zatwierdzona stan konkretne wyniki objaw pomóc w badaniach przesiewowych w kierunku, i kategoryzacja UI.
3
Zatwierdzone wyniki objaw pomiaru nasilenia UI.
3
Stan obu szczególnych i ogólnych kwestionariusze stanu zdrowia zmierzyć aktualny stan zdrowia, a także zmienić po zakończeniu leczenia.
3
Zalecenie
GR
Należy użyć zatwierdzonej i odpowiedni kwestionariusz, gdy wymagane jest standaryzowany ocena.
B*
* Zalecenia oparte na opinii ekspertów.

3.3. Pamiętniki mikcji

Pomiar częstotliwości i nasilenia LUTS jest ważnym krokiem w ocenie i leczeniu dolnych dróg moczowych (LUT) zaburzeń, w tym interfejsie. Mikcji pamiętniki są pół-obiektywna metoda ilościowego objawów, takich jak częstość epizodów UI. ilościowo też zmienne urodynamicznych, jak oddanego objętości i 24-godzinny lub nocnej całkowitej objętości moczu. Mikcji pamiętniki są znane również jako wykresów czasowych mikcji, częstotliwość / wykresów głośności i pamiętniki pęcherza.
Rozbieżność pomiędzy nagrań mlecznych i ocena objawów pacjenta, na przykład częstotliwości lub Ul, mogą być użyteczne w poradnictwo pacjenta. Ponadto unieważnione pomiar objętości może być wykorzystywany do wspierania diagnozowania, takich jak nadczynność pęcherza moczowego (OAB) lub wielomoczu. Pamiętniki mogą być również wykorzystywane do monitorowania odpowiedzi na leczenie i są szeroko stosowane w badaniach klinicznych. U pacjentów z ciężką UI, dzienniczek mikcji jest mało prawdopodobne, aby dokładnie zgłosić 24-godzinnego wydalania moczu i tak unieważnione głośność może być niższa od całkowitej pojemności pęcherza.
3.3.1. Pytania
 • U dorosłych z interfejsu użytkownika, co jest rzetelność, dokładność diagnostyczną oraz wartość predykcyjną pamiętnika wytwarzającego puste przestrzenie w porównaniu do historii choroby pacjenta lub nasilenia objawów?

3.3.2. Dowody

Dwa artykuły sugerowały konsensus został osiągnięty w terminologii stosowanej w oddawaniu moczu [ 15 , 16 ]. Jednak wykres i mikcji terminy mikcji pamiętnik, częstotliwość oddawania moczu pamiętnik, zostały użyte zamiennie przez wiele lat i zawierać informacje dotyczące ilości płynów, czasy mikcji, unieważnione woluminów, epizodów nietrzymania moczu, zużycie okładzin, stopień pilności oraz stopnia UI nagranych przez co najmniej 24 godziny. Po przejrzeniu dowodów ogóle możliwe terminologia została uwzględniona.
Dwa badania wykazały powtarzalność mikcji pamiętniki zarówno u mężczyzn jak i kobiet [ 17 , 18 ]. Dalsze badania wykazały zmienność danych mlecznych w okresie 24-godzinnym i porównano unieważnione objętości zarejestrowane pamiętniki z udziałami przez Uroflowmetria [ 19 , 20 ]. W innym badaniu wykazano, że prowadzenie unieważniając dziennik miał korzyści terapeutyczne [ 21 ].
W kilku badaniach obserwacyjnych wykazano ścisłą korelację pomiędzy danymi uzyskanymi z oddawaniu moczu pamiętników i standardowej oceny objawów [ 22-25 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Mikcji pamiętniki 3-7 dni trwania jest niezawodnym narzędziem do obiektywnego pomiaru średniej unieważnione objętości, czasu i częstotliwości dzień porze nocnej i częstości epizodów nietrzymania moczu.
2b
Mikcji pamiętniki są wrażliwe na zmiany i są wiarygodnym miernikiem wyników.
2b
zalecenia
GR
Zapytaj pacjentów z nietrzymaniem moczu, aby zakończyć dziennik wytwarzający puste przestrzenie.
ZA
Użyj trwania pamiętnika od 3 do 7 dni.
b

3.4. Analiza moczu i zakażenia dróg moczowych

Odczynnik pasek ( "bagnet") moczu może wskazywać na zakażenie układu moczowego (ZUM), białkomocz, krwiomocz lub cukromocz wymagają dalszej oceny. Zapoznaj się z Urologicznego Infekcje wytycznych w diagnostyce i leczeniu ZUM [ 26 ].
3.4.1. Pytania
 • U dorosłych z UI, jaka jest dokładność diagnostyczną moczu w celu wykrycia infekcji dróg moczowych?
 • U dorosłych z UI czyni leczenie ZUM lub bezobjawową bakteriomoczu wyleczenie lub poprawę UI w porównaniu z brakiem leczenia?

3.4.2. Dowody

Badanie ogólne moczu negatywne dla azotynów i esterazy leukocytów niezawodnie wyklucza infekcji dróg moczowych u osób z UI [ 27 ] i powinny zostać uwzględnione, a posiew moczu w razie potrzeby, w ocenie wszystkich pacjentów z UI. Nietrzymanie moczu może wystąpić podczas objawowego ZUM [ 28 ] oraz istniejącego UI może pogorszyć podczas UTI [ 29 ]. Częstość występowania i nasilenie UI nie uległa zmianie po zwalczeniu bezobjawowych bakteriomoczu w mieszkańców domu opieki [ 30 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Badanie ogólne moczu negatywne dla azotynów i esterazy leukocytów niezawodnie wyklucza ZUM.
1
UI może być objawem podczas UTI.
3
Obecność objawowego ZUM pogarsza objawy UI.
3
Pacjenci w podeszłym wieku z domu opieki UI nie korzystają z leczenia bezobjawowych bakteriomoczu.
2
zalecenia
GR
Preform badanie moczu w ramach wstępnej oceny pacjenta z nietrzymaniem moczu.
ZA*
Jeśli objawowego zakażenia układu moczowego z nietrzymaniem moczu, ponownej oceny pacjenta po zabiegu.
ZA*
Nie rutynowo w leczeniu bezobjawowych bakteriomoczu pacjentów w podeszłym wieku, aby poprawić nietrzymania moczu.
b
* Zalecenia oparte na opinii ekspertów.

3.5. Po mikcji objętość zalegającą

Po mikcji (PVR) resztkowej objętości jest ilość moczu, która pozostaje w pęcherzu po mikcji w. Oznacza to niską wydajność wytwarzający puste przestrzenie, która może wynikać z wielu czynników przyczyniających. Ważne jest, ponieważ może to pogorszyć objawy i, rzadziej, może być związana z ZUM, górnych dróg moczowych (testowany egzemplarz) dylatacji i niewydolności nerek. Zarówno przeszkody podpęcherzowej i wypieracza underactivity przyczynić się do rozwoju PVR. Po mikcji resztkowy może być mierzona cewnikowania lub ultradźwięków (USA). Częstość występowania u pacjentów z PVR interfejsu jest niepewne, a częściowo ze względu na brak standardowej definicji nienormalnego objętości PVR.

3.5.1. Pytanie

U dorosłych z interfejsu użytkownika, co jest wartością pomiaru PVR?

3.5.2. Dowody

Większość badań badających PVR nie włączono pacjentów z UI. Chociaż niektóre badania obejmowały kobiety z UI i mężczyzn i kobiet z LUTS, mają również dzieci i osób dorosłych z neurogennego UI. Ogólnie rzecz biorąc, dane dotyczące PVR może być stosowany z ostrożnością u dorosłych z nie neurogennego UI. Wyniki badań nad najlepszą metodę pomiaru PVR [ 31-36 ] doprowadziły do konsensusu, że pomiar US PVR korzystne jest cewnikowanie.
W okresie około- i pomenopauzalnym bez znaczących objawów LUTS lub narządów miednicy, 95% kobiet miało PVR <100 font="" ml="" nbsp="">37 ]. U kobiet z UUI, PVR> 100 ml stwierdzono u 10% chorych [ 38 ]. Inne badania wykazały, że wysoki PVR jest związany z POP mikcji objawy oraz brak WNM [ 37 , 39-41 ].
U kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, średnia PVR wynosił 39 ml mierzone metodą cewnikowania i 63 ml Zmierzone przez nas, a 16% kobiet posiadających PVR> 100 ml [ 38 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Objawów ze strony dolnych dróg moczowych współistniejące z UI są związane z częstszym występowaniem PVR w porównaniu do pacjentów bezobjawowych.
2
zalecenia
GR
Przy pomiarze po mikcji objętości moczu, wykorzystuje się ultradźwięki.
ZA
Działanie po mikcji resztkowej u chorych z nietrzymaniem moczu, którzy mają objawy mikcji.
b
Działanie po mikcji resztkowe przy ocenie pacjentów z nietrzymaniem moczu skomplikowany.
do
Po mikcji resztkowy należy monitorować pacjentów otrzymujących leki, które mogą wywołać lub zaostrzyć zaburzenia oddawania moczu, w tym chirurgii dla wysiłkowego nietrzymania moczu.
ZA*
* Zalecenia oparte na opinii ekspertów.

3.6. Urodynamika

Badanie urodynamiczne jest powszechnie stosowany jako dodatek do diagnozy klinicznej, w przekonaniu, że może to przyczynić się do zapewnienia lub potwierdzenia diagnozy, przewidzieć wynik leczenia, lub ułatwienia dyskusji podczas doradztwa Z tych wszystkich powodów, urodynamika jest często wykonywane przed inwazyjnego leczenia UI. Wytyczne te będą koncentrować się na badaniach inwazyjnych, w tym wielokanałowego cystometria, ambulatoryjnego monitorowania i wideo-hydrodynamiki moczu i różnych testów funkcji, takich jak cewki moczowej profilometrii ciśnienia cewki moczowej, Valsalvy oceny szczelności ciśnieniowych i wsteczny punkt pomiaru rezystancji cewki moczowej.

3.6.1. Pytanie

U dorosłych z interfejsu użytkownika, co jest powtarzalność, dokładność diagnostyczną oraz wartość predykcyjną badania urodynamiczne?

3.6.2. Dowody

3.6.2.1. Zmienność

Podobnie jak w przypadku większości testów fizjologicznych istnieje zmienność wyników urodynamika. Liczne małe badania wielokanałowego cystometria zostały wykonane na przestrzeni wielu lat w różnych populacjach. Natomiast u zdrowych kobiet samo powtarzalność sesja okazały się słabe [ 42 ], u pacjentów z nietrzymaniem moczu może być do zaakceptowania [ 43 ]. Pomiar ciśnienia zamknięcia cewki moczowej (MUCP) koreluje z ciężkością słabo nietrzymaniu moczu [ 44 ] i nie jest sprzeczne dowody o jego powtarzalności [ 45 , 46 ]. Jednym ze sposobów zapisu MUCP nie może być znacząco w porównaniu z innym [ 47 ].
Naciski punktowe leak Valsalvy nie są standaryzowane i jest minimalne dowody dotyczące powtarzalności. Wyciek Valsalva ciśnienia punkt nie wiarygodnie ocenić ciężkość moczu w kohorcie kobiet wybranych do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu [ 48 ]. Wartość predykcyjna testów dotyczących wyników leczenia, pozostaje niejasne.
Nie przeprowadzono badań dotyczących powtarzalności ambulatoryjnego monitorowania stwierdzono.

3.6.2.2. Dokładność diagnostyczna

Dokładność diagnostyczna hydrodynamiki moczu jest oceniana pod względem jej korelacji z rozpoznaniem klinicznym UI i ciężkości moczu. Problem polega na tym, że rozpoznanie kliniczne i urodynamiczne Odkrycia często nie korelują [49 , 50 ], a normalni zdrowi ludzie mogą mieć urodynamicznych anomalie.
Dokładność diagnostyczna profilometrii ciśnienia cewki moczowej [ 44 ] i "cewki moczowej Retro oporu" jest ogólnie słaba [ 51 ]. Refleksometrią cewki moczowej może mieć większą dokładność diagnostyczną, ale jego rola pozostaje niejasna kliniczne [ 52 ].
Ambulatoryjne urodynamika może wykryć nieoczekiwane fizjologiczne odchylenie od normy częściej niż konwencjonalne cystometria, ale znaczenie kliniczne jest niepewne [ 53 , 54 ].

3.6.2.3. Czy urodynamika wpływać na wyniki leczenia zachowawczego?

Przegląd Cochrane z siedmiu RCT wykazano, że zastosowanie badań urodynamicznych zwiększone prawdopodobieństwo przepisywania leków lub uniknięcia operacji. Jednak nie ma dowodów, że ten wpływ na podejmowanie decyzji zmienił wynik kliniczny leczenia [ 55 ]. Subanalysis o RCT porównując fezoterodyny placebo [ 56 ,57 ] nie wykazano wartość predykcyjną dla odpowiedzi na leczenie, przez urodynamicznym diagnozy DO.

3.6.2.4. Czy urodynamika wpłynąć na wynik operacji nietrzymania moczu?

Wysokiej jakości RCT (n = 630) w porównaniu z oceny biurowy sama ocenie biurowych i hydrodynamiki moczu u kobiet z WNM klinicznej udowodnienia około poddać się operacji dla WNM. Podczas urodynamika zmienił diagnozę kliniczną u 56% kobiet [ 58 ] nie było różnicy w poziomie interfejsu ani wtórnym wynik po 12 miesiącach obserwacji po zabiegu [ 59]. Innym podobnym badaniu była zamknięta tylko 59 kobiet [ 60 ] po znalezieniu żadnej różnicy w wynikach. To wtedy przeprojektowane tak, że pacjenci u których urodymanics były niezgodne z oceny klinicznej (n = 109) przydzielono losowo do grupy otrzymującej natychmiastowej operacji lub indywidualnie dostosowaną terapię opartą na hydrodynamiki moczu. W tym badaniu, wykonywanie natychmiastowej operacji, niezależnie od wyniku hydrodynamiki moczu nie powoduje gorszych skutków [ 61 ].
W badaniach obserwacyjnych nie ma spójnego korelację między wynikiem testów cewki moczowej funkcyjnych i późniejszego sukcesu lub niepowodzenia operacji SUI [ 23 , 25 , 26 , 62 ]. To samo odnosi się do wtórnej analizie RCT [63 ].
Powiększanie cystoplasty odbywa się tylko u pacjentów z rozpoznaniem urodynamicznej zrobić żadnego oświadczenia mogą być wykonane o wartości predykcyjnej dla tej grupy [ 57 ].
Panel sprawę, że może to być cenne w użyciu urodynamicznych wyniki badań wybrać optymalne procedury chirurgicznej, ale w czasie tego przeglądu jest niespójne dowodów na jakąkolwiek wartość predykcyjną, które wspierają to podejście.

3.6.2.5. Czy urodynamika pomaga przewidzieć powikłania chirurgii UI?

Nie przeprowadzono badań z randomizacją mające na celu odpowiedzieć na to pytanie.
Obecność przedoperacyjnego DO wiązało się z pooperacyjnym UUI, ale nie przewidują całkowitego niepowodzenia leczenia po średniej cewki moczowej temblaku [ 63 ] lub po operacji procy lub kolposuspensji.
Choć niskie przedoperacyjna przepływ wykazano korelują z pooperacyjnej dysfunkcji wytwarzającego puste przestrzenie [ 64 , 65 ], Analiza post hoc dwóch wysokiej jakości badań chirurgicznych pokazał, że nie przedoperacyjna urodynamiczne parametr miał zdolność przewidywania opróżnianie pooperacyjny Przerwy w wybranej populacji kobiet z niskim przedoperacyjnej PVR [ 66 , 67 ].

3.6.2.6. Czy urodynamika wpłynąć na wynik leczenia za po prostatektomii nietrzymania moczu u mężczyzn?

Brak RCT bada przydatność kliniczną hydrodynamiki moczu po prostatektomii w interfejsie. Podczas urodynamika będzie odróżnić przyczyny nietrzymania moczu, jego zdolność do przewidywania wyników chirurgii moczu dla tych ludzi jest niepewna [ 68 , 69 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Większość parametrów urodynamiczne wykazują zmienność w tej samej sesji, a z biegiem czasu, co ogranicza ich użyteczność kliniczną.
3
Różne techniki pomiaru funkcję cewki moczowej może mieć dobrą rzetelność test-retest, ale nie konsekwentnie korelują z innych badań urodynamicznych lub nasilenia UI.
3
Nie ma wystarczających dowodów, że ambulatoryjne urodynamika jest bardziej wrażliwa niż konwencjonalne hydrodynamiki moczu do diagnozowania SUI lub DO.
2
Nie może być niespójność między historią a urodynamicznych wyników.
3
Wstępne urodynamika może wpłynąć na wybór leczenia dla interfejsu, ale nie wpływa na wyniki leczenia zachowawczego lub terapii lekowej dla WNM.
1a
Przedoperacyjne urodynamika u kobiet z niepowikłanym, klinicznie widocznego WNM nie poprawia wyniku zabiegu Sui.
1b
Nie ma spójne korelacji między wynikiem badań czynnościowych cewki moczowej i późniejszego sukcesu lub niepowodzenia operacji SUI.
3
Nie ma dowodów, że spójne DO przedoperacyjna jest związana z niewydolnością chirurgicznym temblaku średniej cewki moczowej u kobiet.
3
Obecność przedoperacyjnego DO może być związane z uporem pilności po operacji
3
Nie ma dowodów, że urodynamika przepowiada wyników leczenia po prostatektomii moczu u mężczyzn.
4
zalecenia
(Uwaga: Jeśli chodzi tylko neurologicznie nietkniętych dorosłych z nietrzymaniem moczu)
GR
Lekarze przeprowadzający urodynamika u pacjentów z nietrzymaniem moczu powinna:
Upewnij się, że test replikuje objawów chorobowych u pacjenta.
Interpretować wyniki w kontekście problemu klinicznego.
Sprawdź nagrania dla kontroli jakości.
Pamiętaj, że może być zmienność fizjologiczne w obrębie tej samej jednostki.
do
Poinformować pacjentów, że wyniki hydrodynamiki moczu może być przydatne przy omawianiu możliwości leczenia, chociaż istnieją ograniczone dowody, że wykonywanie urodynamika będzie przewidzieć wynik leczenia niepowikłanego nietrzymania moczu.
do
Nie rutynowo przeprowadzać urodynamika przy oferowaniu leczenia niepowikłanego nietrzymania moczu.
b
Wykonaj urodynamika jeżeli ustalenia mogą zmienić wybór leczenia inwazyjnego.
b
Nie stosować ciśnienia cewki moczowej lub wyciek punkt profilometrię ciśnienie do nasilenia stopnia nietrzymania moczu lub przewidzieć wynik leczenia.
do
Urodynamiczne praktycy powinni stosować się do standardów określonych przez Międzynarodową Continence Society.
do

3.6.3. Priorytet Badania

Czy każda osoba urodynamiczne testy, lub ich kombinacją badań wpływają na wybór leczenia lub przewidywania wyników leczenia UI?

3.7. Badania Pad

Pomiar utraty moczu, stosując wkładkę chłonną noszoną przez określony czas lub w czasie protokołu fizycznej może być wykorzystane do określenia obecności i ciężkości interfejsu użytkownika, jak i odpowiedzi pacjenta na leczenie.
3.7.1. Pytanie
 • U dorosłych z interfejsu użytkownika, co jest rzetelność, dokładność diagnostyczną oraz wartość predykcyjną testów pad?
 • U dorosłych z UI jest jeden rodzaj testu pad lepszy od drugiego?

3.7.2. Dowody

Przydatność kliniczna testów podkładki dla osób z UI została oceniona w dwóch przeglądów systematycznych [ 70 , 71]. 1 godzinę testu pad przy użyciu standardowego protokołu ćwiczeń i próg diagnostyczny 1,4 g wykazuje dobrą specyficzność, ale niższą czułość objawów SUI oraz MUI. A 24-godzinnym teście pad stosując próg 4,4 g jest bardziej powtarzalne, ale jest trudne do ujednolicenia ze zmienności w zależności od poziomu aktywności [ 72 ]. Test Pad z określonym krótkim protokole stopniowanych ćwiczeń ma również wartość diagnostyczną ale negatywny test należy powtórzyć lub stopnia prowokacji wzrosły [ 73 ]. Przydatność testów podkładki kwantyfikacji powagi i przewidywania wyników leczenia jest niepewna [ 70 , 74 ], chociaż na początku badania pooperacyjnego może przewidzieć przyszłości moczu u mężczyzn po prostatektomii [ 75 ]. Test Pad reaguje na zmianę po udanym zabiegu [ 76 ]. Nie ma dowodów na to, że jeden rodzaj testu PAD przewyższa drugą.
Podsumowanie dowodów
LE
Test pad może zdiagnozować UI dokładnie.
2
Normalizacja objętości pęcherza i stopnia prowokacji poprawia powtarzalność.
2
24 godzin jest wystarczający czas do testowania głównej opartej równoważenia dokładność diagnostyczną i przyczepność.
2
Zmiana objętości wycieku moczu, w badaniach podkładki mogą być stosowane do pomiaru wyniku leczenia.
2
zalecenia
GR
Mają standardową długość i protokół aktywności dla testu pad.
b
Użyć testu podkładki, kiedy wymagane jest oznaczenie ilościowe nietrzymania moczu.
do
Użyj pad powtórzyć test po zakończeniu leczenia, jeśli wymagana jest obiektywną miarą rezultatu.
do
3.7.3. Priorytet Badania
 • Czy wyniki testów pad wpływ na wybór zabiegów lub przewidywania wyników leczenia UI?
 • Czy ilość aktywności fizycznej wpływ na wynik 24-godzinnego badania klocka prowadzącego do przeszacowania nasilenia nietrzymania moczu?

3.8. Imaging

Obrazowanie poprawia nasze rozumienie anatomicznych i funkcjonalnych zaburzeń, które mogą powodować UI. W badaniach klinicznych, obrazowania stosuje się do zrozumienia zależności między anatomię i funkcjonowanie, pomiędzy zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) lub dolnych dróg moczowych (LUT) i interfejsu użytkownika, a w celu zbadania związku pomiędzy LUT i miednicy obrazowania podłogi i wynik leczenia.
USA i rezonans magnetyczny (MRI) zostały w dużej mierze zastąpione obrazowania rentgenowskiego. Ultradźwięków korzystnie MRI ze względu na jego zdolność do wytwarzania trójwymiarowych czterech wymiarów (dynamiczny) obraz przy niższych kosztach i większej dostępności. Badania nad obrazowaniem LUT u pacjentów z UI często zawierają ocenę wyników operacyjnych, dzięki czemu projektowanie i prowadzenie tych badań wymagających.

3.8.1. Pytania

U dorosłych z UI:
 • Jaka jest wiarygodność i dokładność obrazowania w diagnostyce UI?
 • Czy wyniki obrazowania wpływają na wybór leczenia dla UI?
 • Czy wyniki pomocą obrazowania przewidzieć wynik leczenia UI?
 • Czy wyniki pomocą obrazowania ocenić wyniki leczenia UI?

3.8.2. Dowody

W wielu badaniach oceniano obrazowanie mobilności szyi pęcherza przez nas i MRI, i stwierdził, że interfejs użytkownika nie mogą zostać zidentyfikowane za pomocą określonego wzoru ruchów urethrovesical [ 77 ]. Ponadto ogólny wzrost mobilności cewki moczowej po porodzie nie wydaje się być związane z  de novo WNM [ 78 ].
Istnieje ogólna zgoda, że MRI zapewnia dobrą ogólną ocenę dna miednicy, w tym POP, funkcji defecatory i integralności miednicy wsparcia podłogi [ 79 ]. Istnieje jednak duża różnica w interpretacji MRI między obserwatorów [ 80 ] i mało dowodów na poparcie jej kliniczną przydatność w zarządzaniu UI.
Badania oceny zastosowania obrazowania ocenić mechanizm połowy cewki moczowej wkładania do nietrzymania moczu. Jedno z badań sugeruje, że w połowie cewki moczowej placement chusta spadła mobilność połowie cewki moczowej, ale nie ruchomość szyi pęcherza moczowego [ 81 ]. Po midurethral temblaku, szersza szczelina pomiędzy łonowego i zawiesia (ocenianej przez obrazowanie) wykazano, że koreluje z niższą szansę na wyleczenie WNM [ 82 ].
Liczne badania obrazowe badali zależność między objętością i funkcji zwieracza u kobiet [ 83 ], a między objętością zwieracza i wyniku zabiegu u mężczyzn i kobiet [ 84 , 85 ]. U chorych poddanych radykalnej prostatektomii, dłuższy błoniaste cewki moczowej przed i po operacji było związane z częstszym występowaniem wstrzemięźliwości [ 86 ].Jednakże, żadne badania obrazowania Wykazano, przewidywania wyniku traktowania interfejsu użytkownika.Obrazowanie dna miednicy można zidentyfikować dźwigacza odbytu oddział i rozmiar przerwie, chociaż istnieje niewiele dowodów na związek z korzyścią kliniczną po leczeniu UI.
Grubość ściany wypieracza
Jako zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB) jest związana z nadreaktywnością wypieracza, został on hipotezę, że częste skurcze wypieracza może zwiększyć grubość wypieracza / ściany pęcherza (DWT / BWT). Jednak nie ma dowodów, że obrazowanie BWT / DWT poprawia gospodarkę OAB w praktyce. Nie istnieje konsensus co do relacji między OAB i zwiększonej BWT / DWT [ 87 ].
Podsumowanie dowodów
LE
Obrazowanie może być niezawodnie używany do pomiaru szyi pęcherza i cewki moczowej mobilność, chociaż nie ma dowodów na korzyści kliniczne u pacjentów z UI.
2b
Brak jest spójnych dowodów, że pomiar grubości pęcherz (wypieracza) ścianki jest użyteczny w leczeniu interfejsu użytkownika.
3
Zalecenie
GR
Nie rutynowo przeprowadzenia obrazowania górnych lub dolnych dróg moczowych w ramach oceny nietrzymania moczu.
ZA

3.8.3. Priorytet Badania

Potrzebne są dalsze badania w relację pomiędzy pozycją pasa nośnego, jak określono za pomocą obrazowania i wynik tego leczenia.

Prześlij komentarz

 1. Cześć,

  Jesteśmy tu po raz kolejny, aby kupić nerki dla naszych pacjentów i zgodzili się zapłacić dobrą sumę pieniędzy każdemu, kto chce ofiarować nerki, aby je uratować i tak Jeśli jesteś zainteresowany byciem dawcą lub chcesz uratować Życie, musisz napisz do nas e-mail poniżej.

  Jest to okazja, aby być bogatym w porządku, zapewniamy i gwarantujemy 100% bezpieczną transakcję z nami, wszystko odbywa się zgodnie z prawem nakłaniającym dawców nerek.
  Więc marnuj więcej czasu, uprzejmie napisz do nas na irruaspecialisthospital20@gmail.com

  Szpital Specjalistyczny Irrua.

  OdpowiedzUsuń

 
Top