REKLAMA

 

3.2. Miednicy Pain

3.2.1. Częstość

Brak wystarczających danych dotyczących częstości występowania stwierdzono.

3.2.2. Występowanie

3.2.2.1. Prostate zespoły bólowe

Jest tylko ograniczone informacje na temat rzeczywistej częstości występowania w populacji PPS. W wyniku znaczącego nakładania się objawów z innych warunkach (np Łagodny przerost gruczołu krokowego i BPS), definicje czysto objaw oparte przypadków może nie odzwierciedlać rzeczywistego występowania PPS [ 79 , 80 ]. W literaturze, liczby występowania populacyjne objawy zapalenia gruczołu krokowego w zakresie od 1 - 14,2% [ 81 , 82 ]. Ryzyko gruczołu krokowego wzrasta wraz z wiekiem (mężczyzn w wieku 50-59 lat mają 3,1-krotnie większe ryzyko niż osób w wieku 20-39 lat).

3.2.2.2. Pęcherz zespoły bólowe

Raporty pęcherza zespoły bólowe (BPS) występowania różniły się znacznie wraz z kryteriów diagnostycznych i populacji badanych. Ostatnie doniesienia w zakresie od 0,06% do 30% [ 83-92 ]. Jest kobietą dominacja około 10: 1 [ 89 ,93-95 ], ale prawdopodobnie nie ma różnicy w rasę lub pochodzenie etniczne [ 79 , 96 , 97 ]. Proporcje classic i choroby bez zmian chorobowych są niejasne. Częstość występowania w badaniach wahał się od 5 do 50% [ 98-102 ]. Istnieje coraz więcej dowodów, że dzieci poniżej 18 roku życia może mieć również wpływ, chociaż dane dotyczące rozpowszechnienia są niskie, a zatem BPS nie można wykluczyć na podstawie wieku [ 103 ].

3.2.2.3. Seksualna zespół bólowy

W 1980 roku związek pomiędzy CPP i dysfunkcji seksualnej Postulowano. W dwóch opiniach relacji między PPS i stanu zdrowia, a wpływ na aktywność seksualną, została skierowana [ 104 , 105 ]. W chińskim badaniu mężczyzn z KPP 1,768 mężczyźni zakończone kwestionariuszy. Ogólna częstość występowania zaburzeń seksualnych wynosiła 49%. Zaburzenia erekcji (ED) przebadano zaburzenia seksualne u pacjentów PPS. Podawane występowanie ED waha się od 15,1% do 48%, wahając się z narzędzi ewaluacyjnych i populacji [ 106 , 107 ]. ED było rozpowszechnione w 27,4% mężczyzn w wieku 25-50 włoskich [ 108 ], 15,2% wśród mężczyzn tureckich (znacznie wyższy niż w grupie kontrolnej) [ 109 ] i 43% wśród fińskich mężczyzn z PPS [ 110 ]. Częstość występowania zaburzeń erekcji stwierdzono wyższe u młodych mężczyzn z PPS niż w całej populacji. Według innych badań, mężczyźni z bólu miednicy miał większą szansę zachorowania na zaburzenia erekcji [ 111 , 112 ]. Ostatnio znaczna korelacja między "przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego", objawów CPP (mierzona przez NIH-CPSI) i ED (mierzona IIEF) potwierdzono [ 113 ], podczas gdy inne badania wykorzystujące te same kwestionariusze nie były w stanie potwierdzić taką zależność [ 68 ,114 ]. Niektóre badania wykazują również zaburzenia wytrysku, głównie przedwczesny wytrysk [ 106 , 107 , 115 , 116 ].
W badaniach środowiskowych w Wielkiej Brytanii [ 117 ], Nowej Zelandii [ 118 ] i Australii [ 119 ], znacznie większego odsetka kobiet z CPP zgłoszonych dyspareunia (wahającą się między 29% a 42%) niż kobiety bez CPP (wahające się pomiędzy 11% i 14%). Tylko kilka badań badali problemy seksualne w populacjach klinicznych [ 120 , 121 ]. Inne badanie wykazało, że wszystkie seksualnych domen funkcyjnych (pożądanie, podniecenie, smarowanie, orgazm, satysfakcja i ból) były istotnie niższe u kobiet z CPP niż u kobiet bez CPP [ 120 ]. Zgodnie z wynikami badań społecznych opartych pacjenci z KPP zgłaszane więcej problemów seksualnych, takich jak dyspareunia, problemy z pragnienia lub pobudzenia i smarowania niż kobiety bez CPP [ 120 , 122 , 123 ]. Jedno z badań pacjentów uczestniczących w programach leczenia przewlekłego bólu w Anglii poinformował, że 73% miało podobne problemy seksualne ból [ 124 ].

3.2.2.4. Mięśniowo-powięziowe zespoły bólowe

Zależność pomiędzy mięśni (w szczególności zaburzenia nadaktywności i ból miednicy) stwierdzono w kilku badaniach.Ból odbytu leczone mięśni dna miednicy jest tylko ulgę, gdy pacjenci uczą się zrelaksować swoje mięśnie dna miednicy [ 125 ]. Zdecydowana większość (92,2%) mężczyzn odwiedzających trzeciorzędowy ośrodek bólu miednicy miał dysfunkcji mięśni dna miednicy. Odkrycie to było prawdą niezależnie od dowodów zapalnym (zapalenie gruczołu krokowego lub zapalenie pęcherza) [ 126 ]. Ten związek został znaleziony w przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego [ 127 ] BPS [ 128 ] i bólu sromu [ 129 ]. Dysfunkcji dna miednicy wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie narządów wewnętrznych miednicy i odwrotnie. Oba systemy mogą działać jako główny sygnał do rdzenia kręgowego z kaskady reakcji, wznoszących się w ośrodkowym układzie nerwowym w wyniku. Sam mięśni kończy się zmniejszeniem długości, co prowadzi do ograniczeń nawet gdy jest w stanie spoczynku.

3.2.3. Wpływ na jakość życia

Dane dotyczące wpływu na jakość życia zostaną uwzględnione w następnej wersji wytycznych.

3.2.4. Koszty

Brak wystarczających danych dotyczących kosztów zostały znalezione.

3.2.5. Czynniki ryzyka i przyczynami

Czynniki ryzyka są niespecyficzne dla większości zespołów bólu w obrębie miednicy. Są one opisane w 3.1.5.1.Przyczyny leżące u podstaw, w tym mechanizmy opisane są tutaj różne kliniczne zespołów bólowych.

3.2.5.1. Prostate Pain Syndrome

Ból jest głównym objawem w PPS. Jako wspólną cechę zespołu przewlekłego bólu, żaden etiologiczny wyjaśnienia zostały znalezione. Jedno z wyjaśnień [ 130 ] Jest to stan prawdopodobnie występuje u mężczyzn, łatwo ulegającą uszkodzeniu jednego lub więcej inicjującego czynnika, który może być jedno-, wielokrotnie lub w sposób ciągły. Kilka z tych potencjalnych czynników inicjujących, które zostały zaproponowane, w tym zakaźnych, genetyczne, anatomiczne, przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, hormonalnego, immunologicznego (w tym autoimmunologicznego) lub mechanizmów psychologicznych. Czynniki te mogą następnie prowadzić do obwodowej samostabilizującymi immunologicznych stanów zapalnych i / lub uszkodzenia neurogennego, tworząc ostry i przewlekły ból. Opierając się na peryferyjnych i ośrodkowego układu nerwowego, działanie uczulające udziałem neuroplastyczności może prowadzić do scentralizowanego państwa bólu neuropatycznego [ 130 ]. Może to również wyjaśnić, dlaczego uszkodzenie tkanki nie jest zwykle w PPS. Istnieje coraz więcej dowodów na neuropatycznego pochodzenia i współpracy z OUN zmiany bólu w PPS.

3.2.5.2. Pęcherz zespoły bólowe

Początkowy niezidentyfikowany obraza pęcherza moczowego, prowadząc do uszkodzenia nabłonka dróg moczowych, zapalenie neurogenne i bólu uważa się za przyczynę BPS. Jednak BPS może być lokalny przejaw zaburzenia ogólnoustrojowe. Nie infekcja jeszcze zamieszany. Niemniej jednak, zakażenie dróg jest znacznie częstsze w okresie dzieciństwa i dojrzewania, u pacjentów z BPS w wieku dorosłym [ 131 ]. Doświadczalna indukcja CPP O-antygen szczepów bakteryjnych z niedoborem przywraca hipotezę bakterii [ 132 ]. Pancystitis z przyporządkowanymi okołonerwowe nacieków zapalnych oraz zwiększenie liczby komórek tucznych jest istotnym elementem typu BPS 3 C [133 ], ale jest skąpe w BPS bez uszkodzeń [ 24 , 60 , 134 , 135 ]. Cystoskopowym i biopsji ustalenia w obu uszkodzeń i bez uszkodzeń BPS są zgodne z wad nabłonka dróg moczowych glikozaminoglikanów (GAG) warstwy, które mogłyby narazić struktury podśluzówkowe się szkodliwych składników moczu [ 136-143 ], a w konsekwencji działanie cytotoksyczne [ 144 , 145 ].
Stowarzyszenie odnotowano między BPS i zespołów spoza pęcherza moczowego, takich jak FM, syndrom chronicznego zmęczenia (CFS), IBS, wulwodynia, depresji, zaburzeń, migrena, zespół suchości, stawu skroniowo-żuchwowego zaburzenia, alergii, astmy oraz toczeń rumieniowaty układowy [paniki 146 -152 ].
Ryzyko BPS koreluje z liczbą zespołów nie pęcherza u każdego pacjenta [ 153 ]. Ostatnie prace pokazano BPS bez zmiany chorobowej mieć znacznie więcej FM, migrena, zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego i depresji niż typ BPS 3C pacjentów, podkreśla potrzebę podtypów [ 154 ].

3.2.5.3. Moszny Pain Syndrome

Często moszny ból nie jest związany z żadną konkretną patologią. Ból jest postrzegana w jądrach, najądrza, lub nasieniowodów. W ilioinguinal, genitofemoral i pundendal nerwy unerwiają moszny [ 155 ]. Patologii czy interwencji w miejscu wyjścia lub wzdłuż przebiegu nerwu może prowadzić do bólu odczuwanego w mosznie [ 156 ].
Dwa specjalne formy zespołu bólowego moszny może być opisana. Pierwszym z nich jest po wazektomii moszny zespół bólowy, który występuje po wazektomii. Mechanizmy są słabo poznane i jest z tego powodu uważany za szczególną formę zespołu bólowego moszny.
Częstość występowania bólu po wazektomii jest 2-20% wśród wszystkich ludzi, którzy przeszli wazektomii [ 157 ]. U mężczyzn z bólem po wazektomii, 2-6% ma wynik VAS> 5 [ 158 ]. W dużym badaniu kohorty 625 mężczyzn, prawdopodobieństwo moszny ból po 6 miesiącach wynosił 14,7%. Średnie natężenie bólu w wyniku VAS wynosił 3,4 / 10. W grupie bólu, 0,9% miało bardzo silny ból, wyraźnie wpływa na ich codzienne życie. W tej grupie, różne techniki zostały wykorzystane do przeprowadzenia wazektomii. Ryzyko wystąpienia bólu po wazektomii była istotnie niższa w bez skalpela wazektomii grupy (11,7% vs. 18,8% w grupie skalpela) [ 159 ].
Druga forma moszny ból jest bólem po pachwinowej naprawy przepukliny. Jest to postrzegane jako powikłanie przepukliny, ale w badaniach jest rzadko podano lub nie znajduje się pod pojęciem przewlekłego bólu (d). W badaniach, które zostały wyraźnie wymienione moszny ból, nie było różnicy w częstości występowania pomiędzy laparoskopowych i otwartych naprawy przepukliny. W prawie wszystkich badaniach, częstość moszny ból był znacznie wyższy niż w laparoskopowych w otwartej grupie [ 156 , 160 ]. W jednym konkretnym badaniu nie stwierdzono różnicy w ciągu 1 roku, ale po 5 latach, otwarta grupa miała znacznie mniej pacjentów z bólem moszny [ 161 ].

3.2.5.4. Urethral Pain Syndrome

Niektóre mechanizmy do rozwoju bólu zespołem cewki zaproponowano. Intymna relacja cewki moczowej z pęcherzem (zarówno pokryte dróg moczowych) sugeruje, że zespół bólowy cewki moczowej może być formą BPS. Mechanizmy uważano za podstawowy dla BPS może również zwrócić się do cewki moczowej. Oznacza to, że specyficzne próby potasem służy do wspierania teorie nieszczelności nabłonka [ 162 , 163 ]. Innym możliwym mechanizmem jest neuropatyczny nadwrażliwość po zakażeniu układu moczowego [ 164 ]. Relacja z aspektami ginekologicznych i położniczych jest niejasna. W małej grupie pacjentów z bólem cewki moczowej, okazało się, że wielka liczba porodów i dostawa bez nacięcia krocza były częściej obserwowane u pacjentów z zespołem cewki moczowej za pomocą analizie jednoczynnikowej [ 165 ].

3.2.5.5. Pochwy i sromu zespoły bólowe

Ból pochwy i zewnętrznych narządów kobiecych narządów jest często z powodu urazu lub zakażenia, w związku z porodem lub chirurgii. Ból jest zazwyczaj poprzedza dyspareunia. Gdy ból utrzymuje się> 6 miesięcy, to może być diagnozowany jest zespół bólu sromu wcześniej znany jako "wulwodynia" lub "przewlekłe pochwy", bez znanej przyczyny. To jest wciąż słabo poznane warunek, a więc trudne do wyleczenia.
Istnieją dwa główne podtypy zespołem bólu sromu: uogólniona, w których występuje ból w różnych obszarach sromu w różnych momentach czasowych; i ogniskowej, w którym ból jest na wejściu do pochwy. W uogólnionym zespołem bólu sromu, ból może być stała lub występują sporadycznie, ale dotyk lub ucisk nie inicjuje go, choć może to sprawić, że ból gorzej. W centralnym zespołem bólu sromu, ból jest jako pieczenie, który zapala się po kontakcie lub ciśnienia, takiej jak w stosunku.
Możliwe przyczyny wulwodynia są liczne i obejmują:
 • Historia wykorzystywania seksualnego
 • Historia przewlekłego stosowania antybiotyków
 • Nadwrażliwość na infekcje drożdży, alergie do chemikaliów lub innych substancji
 • Nieprawidłowe odpowiedzi zapalnej (genetyczne i innych genetycznych) na zakażenie i urazy
 • Nerwów lub mięśni uraz lub podrażnienie
 • zmiany hormonalne

3.2.5.6. Warunki zrzeszonych w zespołach bólowych miednicy

uszkodzenie nerwu
Chorobach kręgosłupa i patologii wzdłuż przebiegu nerwu udział może spowodować ból neuropatyczny w dystrybucji tych nerwów. Choroba nowotworowa, infekcja i uraz, nacięć chirurgicznych i pooperacyjne blizny mogą powodować uszkodzenia nerwu [ 166 ].
Sromowych nerwoból jest najczęściej wymieniane formę uszkodzenia nerwu w literaturze. Anatomiczne odmiany mogą predysponuje pacjenta do rozwijających sromowych nerwobóle w czasie lub z wielokrotnym urazem niskiej jakości (takie jak siedzenie przez dłuższy okres czasu lub na rowerze) [ 167 , 168 ].
Sromowego nerwu może być uszkodzona na poziomie:
1. Mięsień piriformis. Na przykład, jako część zespołu piriformis W niektórych przypadkach, nerwów może przechodzić przez mięśnie, a więc uwięziony; lub w innych przypadkach, przerost mięśni lub kurcze jest zamieszany.
2. W sacrospinal / więzadło krzyżowo-guzowe, prawdopodobnie stanowiło 42% przypadków.
3. W obrębie kanału alcock za (przyśrodkowo przepustnicy internus mięśni w obrębie powięzi mięśnia), ewentualnie co stanowi 26% przypadków.
4. Wiele poziomów w 17% przypadków.
W miejscu urazu określa miejsce odczuwanego bólu i charakteru objawy towarzyszące (np bardziej odległy szkoda, tym mniej prawdopodobne okolicy odbytu będzie zaangażowany).
Obraz kliniczny zależy od różnych czynników. Istnieje szeroki zakres wiekowy, jak można by oczekiwać w stanie, który ma tak wiele potencjalnych przyczyn. Nie ma sugestii, że młodszy pacjenta, tym lepsze rokowania. Zasadniczo, im szybciej tym rozpoznania, jak w przypadku każdego uszkodzenia nerwu kompresji, tym lepsze rokowanie, a starsi pacjenci mogą mieć bardziej długotrwałe problemy [ 169-171 ]. Sześć na dziesięć przypadków obserwuje się u kobiet.Niektóre szczególne sytuacje mogą być wymienione:
 • W chirurgii ortopedycznej biodrowego, ciśnienie od położenia pacjenta, gdzie krocza jest umieszczony mocno szynie, mogą spowodować uszkodzenie nerwów sromowego [ 172 , 173 ]. Sama operacja może również bezpośrednio uszkodzić nerw. Operacja miednicy, takich jak sacrospinous colpopexy jest wyraźnie związana z uszkodzeniem nerwów sromowego w niektórych przypadkach [ 174 , 175 ]. W wielu rodzajów operacji, w ​​tym jelita grubego, prostaty i ginekologii, sromowy uszkodzenia nerwów może być zamieszany.
 • Złamania kości krzyżowej lub miednicy może doprowadzić do uszkodzenia nerwu sromowego / root i bólu. Upadki i uraz pośladka można również wytwarzać sromowych uszkodzenie nerwów, gdy wiąże się z istotnym uszkodzenia tkanki lub przedłużonego ciśnieniem.
 • Guzy w przedkrzyżowej przestrzeni musi być brane pod uwagę. Guzy inwazji nerwu sromowego mogą wystąpić i może być również uszkodzenie po operacji raka miednicy [ 176 ].
 • Nerwoból sromowy urodzenia uraz uważa się, że rozwiązanie w wielu przypadkach w ciągu kilku miesięcy. Jednak rzadko pojawia kontynuować bolesnej neuropatii cukrzycowej. Ciąż i porodów mnogich może predysponować do rozciągnięcia neuropatii w późniejszym życiu. Jest trudniej być pewni [ 177 ].
 • Narodziny dziecka a powtarzane odcedzanie brzucha związany z przewlekłym zaparciem [ 178 ] Uważa się, że predysponują starszych kobiet po menopauzie miednicy zejście podłogową i rozciąganie sromowego nerwu związanego z bólem. Zmiany w statusie hormonu może być również czynnikiem. W Centrum Zarządzania moczowo-płciowy ból, najczęstsze skojarzenia z sromowego nerwobóle wydają się być: historia operacji miednicy; długotrwałego siedzenia (zwłaszcza młodzi ludzie pracujący w technologii komputerowej); i po menopauzie starszych kobiet.
Seksualna dysfunkcja
Przewlekły ból miednicy jest stanem klinicznym, wynikający ze złożonych interakcji czynników fizjologicznych i psychologicznych i ma bezpośredni wpływ na społeczne, małżeńskich, a życie zawodowe kobiet i mężczyzn.
ale
Przewlekły ból i jej leczenie mogą osłabić naszą zdolność do wyrażania seksualności. W badaniu przeprowadzonym w Anglii 73% pacjentów z przewlekłym bólem miał pewien stopień problemów seksualnych w wyniku bólu [ 124 ]. Te problemy mogą wystąpić z powodu różnych czynników. Czynniki psychologiczne takie jak obniżenie samooceny, depresji i lęku może przyczynić się do utraty libido. Czynniki fizjologiczne, takie jak zmęczenie, nudności i samego bólu może powodować zaburzenia seksualne. Leki przeciwbólowe (opioidy, jak i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) może również obniżać libido [ 179 ] i opóźnić wytrysk. Liczba badań nad skutkami CPP na funkcje seksualne jest ograniczone. Dysfunkcja seksualna jest często ignorowane ze względu na brak standaryzowanych pomiarów. w chwili obecnej najczęściej stosowanym narzędziem jest Międzynarodowy Index of Erectile Function (IIEF) kwestionariusza [ 114 ].
Obecność bólu miednicy może zwiększać ryzyko zaburzeń erekcji, niezależnie od wieku [ 180 , 181 ]. Z drugiej strony dane przekroju nie wykazały poprawy objawów ze strony dolnych dróg moczowych (LUTS), przez zwiększoną częstotliwością wytrysku [ 105 ]. Choć cierpienie psychiczne i zaburzenia związane z chorobą QoL może przyczynić się do zaburzeń seksualnych u pacjentów z PPS, obecność zaburzeń erekcji i ejaculatory jest częściej związana z objawami sugerującymi surowszą stanu zapalnego [ 116 ]. Te argumenty są ważne dla zrozumienia na ścisły związek między objawami CPP, zaburzenia seksualności, wpływ na jakość życia, a implikacje psychologiczne, w tym depresji [104-107 , 182 ]. Dysfunkcja seksualna potęguje gniew, frustrację i depresję, z których wszystkie umieszczenia obciążenie relacji pacjentów. W partnerki mężczyzn z zaburzeniami seksualnymi i depresji często występują podobne objawy, w tym ból podczas stosunku i objawów depresyjnych. Mężczyźni z KPP zgłaszali wysoką częstość seksualnej rozpadu związku i objawów psychicznych, takich jak depresja i myśli samobójcze [ 104 , 181 ]. PPS pacjentów odnotowano większych problemów seksualnych i relacji [ 104 , 181 , 183 ]. Z drugiej strony, stwierdzono, że u mężczyzn z PPS nie podają znacznie zmniejszyła zadowolenia seksualnego w porównaniu do grupy kontrolnej [ 184 ]. Istnieje przekonanie, że strategie terapeutyczne łagodzeniu objawów bólu miednicy, mają znaczenie w odniesieniu do zmian seksualności. Również bliskość i seks mogą przynieść pozytywne doświadczenia, które zmniejszają ból. OUN odgrywa ważną rolę w tym mechanizmie.
Kobiety
Przewlekły ból miednicy prowadzi do znacznego upośledzenia jakości życia i kilku zaburzeń seksualnych [118 , 185-187 ]. Wydaje się rozsądne, aby oczekiwać, że ból, skrajne zmęczenie, depresyjne i ból leki wpłynie seksualności kobiet. Kobiety z KPP zgłoszone znacznie więcej bólu, depresji i objawów lękowych i były fizycznie bardziej upośledzona niż kobiety z grupy kontrolnej. W porównaniu z grupą kontrolną, kobiety z CPP zgłoszone znacznie więcej seksualne zachowanie unikania, dla zmysłowości i skarg "pochwicą" [ 188 ]. W jednym z badań uczuć i przekonań o ich bólu lub choroby, 40 z 64 uczestników cytowanym zaburzenia seksualne jako jeden z głównych problemów, choroba spowodowała, CPP pacjentów czyni go najczęściej skargi [ 189 ]. Pacjenci z CPP podano więcej problemów seksualnych niż kobiety z każdym innym rodzajem bólu chronicznego problemu [ 190 ]. Jakość związkach intymnych jest ściśle związana z funkcji seksualnych [ 191 ]. Zadowolenie ze stosunków seksualnych wydaje się być związane z funkcjonowaniem szkolnictwa cywilnego [ 192 ]. Ponadto niezadowolenie seksualne związane z dysfunkcją seksualną. Gdy jeden z partnerów cierpi z powodu przewlekłego bólu, zdolność obu partnerów, aby poradzić sobie z bólem i stopnia, w jakim partnerzy wspierają przewlekłego bólu cierpiącego okazały się być predyktorem seksualne funkcjonowanie [ 192 ].
Około dwie trzecie pacjentów w innym badaniu zgłaszali zmniejszenie częstości w zakresie ich stosunków seksualnych w wyniku KPP [ 193 ]. Jedno z badań wykazało, że pacjenci CPP zgłaszane gorszą sprawność seksualną w odniesieniu do pożądania, pobudzenia, smarowania, orgazm, satysfakcja i częstsze i silny ból z penetracją pochwy niż kobiety bez zaburzeń seksualnych [ 194 ]. W wywiadzie z 50 osób cierpiących na przewlekłe bóle i ich małżonków, 78% osób cierpiących na bóle i 84% partnerów opisane pogorszeniu, w tym zaprzestania ich życia seksualnego [ 180 ].W badaniu z udziałem pacjentów z bólem pleców, pół zgłaszane zmniejszył częstotliwość seksu od początku bólu przewlekłego [ 124 ]. The Female Sexual Function Index (FSFI) został opracowany w krótkim, wielowymiarowym instrumentem samoopisowych do oceny kluczowych wymiarów funkcji seksualnych u kobiet, które obejmuje pragnienie, subiektywne podniecenie, smarowanie, orgazm, satysfakcja i ból. Korzystanie z FSFI, kobiety z CPP zgłaszane gorszą sprawność seksualną we wszystkich podskal i łączną punktację niż zrobił kobiety bez CPP. Największe różnice między kobietami z KPP i bez KPP były widoczne dla domen bólu i podniecenia. Całkowity wynik i podskale z FSFI miał wysoki poziom wewnętrznej spójności oraz test-retest gdy oceniano w próbie kobiet z CPP. FSFI wykazały również dobrą zdolność do rozróżniania między kobietami i bez KPP [ 36 ].
Myofascial ból
Przewlekły ból miednicy może być po prostu rodzajem bólu mięśni, ze względu na mięśnie używane w nieprawidłowy sposób, w tym przypadku mięśni dna miednicy. Badania w dziedzinie przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego popierają pomysł, że pacjenci z CPP mają więcej skurcze mięśni i zwiększone napięcie mięśniowe i zgłaszania bólu, gdy mięśnie dna miednicy są wyczuwalne [ 195 ]. Rozluźnienie mięśni może zmniejszyć skurcz i ból [ 196 ].Powtarzające się lub przewlekłe przeciążenia mięśniowa może aktywować punkty spustowe w mięśniach. Raport z badań przewlekłego gruczołu krokowego Kohorta wykazały, że 51% pacjentów z zapaleniem gruczołu krokowego, a tylko 7% kontroli miał tkliwość mięśni. Tkliwość mięśni dna miednicy stwierdzono jedynie w grupie CPP [ 127 ].
W 1999 roku, pierwsze pomysły o neurologicznych aspektach mięśni dna miednicy w stosunku do KPP zostały opublikowane. Prawdopodobieństwo awarii OUN w regulowaniu funkcji dna miednicy sugerowano jako mechanizm rozwoju CPP. Spośród pacjentów z bólem w miednicy, 88% miało biednych do nieobecny funkcji dna miednicy [ 470 ].Podstawowe badania nad rolą zapalenia neurogennego także wyjaśnione niektóre ważne zjawiska. Podrażnienie prostaty, pęcherza moczowego i mięśni dna miednicy powoduje ekspresję c-fos-dodatnich komórek w CNS. Wydaje się, że zbieżność przekazujących informacje do centralnego ścieżek. Gdy centralne zmiany stały siedzibę, stają się niezależne wejścia obwodowej, które je [zainicjowanego 197 ].
Powtarzające się lub przewlekłe przeciążenia mięśniowa może aktywować punkty spustowe w mięśniach. Punkty spustowe są zdefiniowane jako hyperirritable plam w obrębie napiętego pasma. Inne kryteria punkty spustowe są: uznanie ból jako "znajomy", a ból podczas rozciągania mięśni. Oprócz bólu, punkty spustowe uniemożliwić pełne wydłużenie mięśnia, ograniczając tym samym zakres ruchu. Ból z powodu tych punktów wyzwalających pogarsza poszczególnych ruchów i zmniejszone niektórych pozycjach. Pozycje i ruchy w której skrócone mięśnie rozciągnięte są bolesne. Pacjenci wiedzą, które mają wpływ na działalność i postawy ból. Punkty spustowe mogą być zlokalizowane w obrębie mięśni dna miednicy oraz w sąsiednich mięśni, takich jak brzucha, mięśni pośladkowego i ileopsoas. Ból pogarsza ciśnienie w punkcie wyzwalania (na przykład, ból związany z obcowania płciowego). Ból nasila się także po przedłużonym lub powtarzających się skurczów (np bólowych związanych mikcji lub defekacji).

3.3. Brzucha aspekty bólu miednicy

3.3.1. Częstość

Dane epidemiologiczne dotyczące IBS i CPP są rzadkością. CPP Wykazano, że jednym z najbardziej powszechnych zaburzeń czynnościowych u kobiet w wieku rozrodczym. Miesięczna częstość występowania CPP opublikowane przez Zondovan było 1,58 / 1000.

3.3.2. Występowanie

Korzystanie z niejasną definicję ciągłego lub epizodycznej bólu w ciągu 6 miesięcy położonych poniżej pępka jednym badaniu poinformował, że CPP była jedną z najczęstszych diagnozy w podstawowych jednostkach opieki w Wielkiej Brytanii [ 198 ]. Miesięczna stopa występowanie KPP w tym badaniu wynosiła 21,5 / 1000, z roczną częstością występowania 38,3 / 1000. Zwiększają one znacznie w starszym wieku i różnią się znacznie między regionami w Wielkiej Brytanii. Całkowita częstość występowania bólu odbytu w próbie gospodarstw domowych w USA wynosiła 6,6% i była częstsza u kobiet [ 199 ]. IBS jest związany z najczęstszych problemów ginekologicznych (endometrioza, dyspareunia i bolesne miesiączkowanie) [ 200 ]. 50% kobiet, które prezentowane z bólem brzucha do poradni ginekologicznych lub zostało zakwalifikowanych do laparoskopii z powodu CPP miał objawy IBS [ 201 ]. W badaniu z Olmsted County 20% kobiet i 40% CPP tych spełniało kryteria IBS [ 202 ]. To nakładanie CPP oraz IBS wiązało się ze zwiększoną częstością występowania somatyzacji. Nie ginekologiczne zabiegi chirurgiczne, ale tylko zmienne psychospołeczne przewidzieć rozwój bólu bez innej częstości występowania IBS w prospektywnym, kontrolowanym badaniu [ 203 ]. Cechy kliniczne dysfunkcji miednicy podłogi, ginekologiczne i psychologiczne cechy są związane z nieuporządkowanej funkcją odbytu u pacjentów z IBS, ale nie przewidują fizjologiczną testowanie anorektalną.

3.3.3. Wpływ na QOL

Niewiele wiadomo na temat związanych ze zdrowiem jakość życia (HRQoL) u pacjentów z KPP oraz potrzebę opracowania potwierdzone choroby konkretnych instrumentów HRQoL dla CPP oprócz dźwięku właściwości pomiarowe. Dane nie są dostępne u pacjentów z IBS leczonych w ośrodkach referencyjnych mających porównywalne wyniki HRQoL jak pacjenci z innych typowych chorób, takich jak cukrzyca, końcowe stadium choroby nerek, i zapalne choroby jelit [ 204 ]. Podgrupy IBS z przewagą biegunki lub zaparcia wykazują żadnej różnicy w HRQoL. Analiza wieloczynnikowa pokazuje, że HRQoL u pacjentów z IBS ma wpływu płci i warunków psychologicznych.

3.3.4. Koszty

Koszty łączą bezpośrednie koszty opieki zdrowotnej i koszty społeczne (utrata produktywności), takie jak niedostateczne działania i absencji w pracy. Roczne koszty dla społeczeństwa mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia populacji. W Niemczech koszty bezpośredniej opieki szacuje    791, a koszty społeczne   995 na pacjenta z IBS rocznie, które mogą być porównywalne u pacjentów z KPP [ 205 ].

3.3.5. Czynniki ryzyka i przyczynami

Czynniki ryzyka zostały opisane w rozdziale 3.1.5.
3.4. Podsumowanie dowodów i zalecenia: KPP i mechanizmów
Podsumowanie dowodów
LE
Mechanizmy CPP są dobrze zdefiniowane i obejmować mechanizmy neuroplastyczności i bólu neuropatycznego.
2
Mechanizmy neuroplastyczności i bólu neuropatycznego w wyniku zwiększoną percepcję doprowadzających bodźce które wytwarzają nieprawidłowe odczucia, jak również bólu.
1
Funkcja End-organ może również zostać zmieniona przez mechanizmy neuroplastycznością tak, że może również wystąpić objawy funkcji.
1
Diagnoza z CPPS jako zespołu bólowego jest niezbędna, gdyż zachęca holistyczne podejście do zarządzania z multispecialty i multidyscyplinarnym starannością.
2
zalecenia
GR
Wszystkie osoby zaangażowane w zarządzanie CCP powinien mieć wiedzę na temat mechanizmów obwodowy i ośrodkowy ból.
ZA
Wczesna ocena pacjentów z KPP powinna obejmować:
Badania mające na celu szczególnego bólu miednicy choroby związane
oceny funkcjonalnej, emocjonalnej, behawioralnej, seksualną i innymi jakości życia, takich jak wpływ na pracę i socjalizacji.
ZA
pacjentów CPP powinny być zarządzane w multispecialty i interdyscyplinarnego środowiska z uwzględnieniem wszystkich ich objawów.
ZA
CPP = przewlekły ból miednicy; CPPS = syndrom chronicznego bólu w obrębie miednicy.

4. DIAGNOSTYKA OCENA

4.1. Ocena ogólna

4.1.1. Historia

Historia jest bardzo ważne dla oceny pacjentów z KPP. zespoły bólu są charakterystyczne diagnozy, które wywodzą się z wywiadem bólu odczuwanego w obszarze miednicy, i przy braku innych patologii, przez co najmniej 3 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Oznacza to, że specyficzny ból w obrębie miednicy związany choroby spowodowane zakażeniem bakteryjnym, raka pierwotnego anatomiczne lub choroby funkcjonalnego narządów miednicy, choroby neurogennego muszą być wykluczone.4.1.1.1. Lękowe, depresja, i ​​ogólnie funkcja

Cierpienie jest najlepiej rozumiana w kontekście bólu i rozumieniu ból dla jednostki i jest najlepiej oceniana ideographically niż normatywnie. Prawie wszystkie środki diagnostyczne i wystandaryzowane instrumenty lęku i depresji są przeznaczone dla ludzi bez znaczących problemów fizycznych, więc są trudne do zinterpretowania w KPP [ 206-208].
Niepokój o bólu często odnosi się do obaw o nieodebranych patologii (zwłaszcza raka) jako przyczynę bólu, czy z niepewnością co do leczenia i rokowania. Na pytanie: "Co pan wierzyć lub strach jest przyczyną bólu" Sugerowano [ 209]. Lęk może dotyczyć również zwiększoną potrzebę oddawania moczu i częstotliwość jako możliwy problem w sytuacjach towarzyskich.
Depresja lub obniżenie nastroju są powszechne w bólu przewlekłego [np [ 210 ], często związane ze stratami konsekwencji przewlekłego bólu (praca, spędzania wolnego czasu, relacje społeczne, etc.). Ze względu na brak odpowiednich instrumentów oceny, lepiej jest zadać sobie proste pytanie takie jak "W jaki sposób ból wpływa na Ciebie emocjonalnie?" Jeżeli odpowiedź daje powody do obaw o stan emocjonalny pacjenta, dalsza ocena powinna być przeprowadzona przez odpowiednio kwalifikacje kolega.
Większość środków z funkcji ograniczonej przeznaczone głównie do musculosketal bólu i może podkreślić problemy z poruszaniem się, a nie trudności osoby z bólem miednicy lub moczowo-płciowego. Obiecujący konkretny środek, UPOINT jest dostępna [ 211 ]. Generic jakości życia są pomocne. Jeśli taki instrument nie jest już używany w klinice, Brief Pain Inventory [ 212 ] zapewnia szeroki i ekonomiczną ocenę interferencji bólu z różnych aspektów życia w różnych językach. (Dalsze proponowane instrumenty patrz [ 213 ]). W badaniu, więcej bólu, bólu warunkowe odpoczynek, a objawy moczowych były związane z gorszą funkcją [ 49 ].

4.1.1.2. Urologiczne aspekty

Ból może być związana z objawami urologicznych. Szczegółowa historia dolnych dróg moczowych funkcji powinny zostać podjęte. Zaburzenia dolnych dróg moczowych mogą nasilać objawy jak ból może zakłócać funkcji dolnych dróg moczowych. Mikcji we wszystkich jego aspektach powinny być kierowane. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ mikcji na doświadczenie bólu.
zespoły bólowe prostaty
PPS jest zdiagnozowane historii bólu odczuwanego w regionie prostaty (przekonująco reprodukowane przez palpacyjnego prostaty), i przy braku innych patologii dolnego układu moczowego, przez co najmniej 3 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jak wspomniano powyżej, specyficzny ból miednicy związany muszą być wykluczone.
Dokładna historia jest ważnym pierwszym krokiem w ocenie PPS. Powinna ona obejmować rodzaj bólu i lokalizacji. Ból jest często zgłaszane w innych dziedzinach miednicy poza prostaty takich jak krocza, odbytu, penisa, jąder i brzucha [41 ]. Ponadto wiąże się objawów ze strony dolnych dróg moczowych, funkcje seksualne, psychologiczny, czynniki społeczne i gospodarcze powinny zostać uwzględnione. Określenie dotkliwości choroby, progresji i leczenia odpowiedź może być oceniona tylko przy pomocy zatwierdzonego urządzenia punktacji objawów (patrz punkt 4.2.3). Te subiektywne mierniki rezultatu są zalecane do monitoringu podstawowego oceny i terapeutycznego u chorych w praktyce urologicznej.
zespoły bólowe pęcherza
BPS powinny być rozpoznane na podstawie bólu, ciśnienia i dyskomfortu związanego z pęcherza moczowego, wraz z co najmniej jednym innym objawów, na przykład w ciągu dnia i / lub w nocy raz zwiększonej częstości oddawania moczu, wyłączenie chorób zbliżonej jako przyczyny objawów i jeśli jest to wskazane, cystoskopii z hydrodistension i biopsji (tabela 4) [ 11 ].
Charakter bólu jest kluczem do definicji choroby:
1. Ból, ciśnienia lub dyskomfort postrzegane jako odnoszące się do pęcherza moczowego, wzrasta wraz ze wzrostem zawartości pęcherza.
2. Znajduje suprapubically, czasem promieniujący do pachwiny, pochwy, odbytu lub sacrum.
3. ulgę mikcji ale szybko powraca [ 214-218 ].
4. pogarsza jedzenia i picia [ 218 ].
BPS typu 3 może prowadzić do małej pojemności pęcherza zwłóknieniowe, z lub bez nietrzymania górnej drogi odpływu.

4.1.1.3. Ginekologiczne aspekty

Szczegółowy wywiad lekarski określający rodzaj, częstotliwość i miejsce bólu; jego stosunek do wytrącenia czynniki i cykl menstruacyjny, mogą pomóc określić etiologię. Miesiączkowego i historię seksualną, włącznie z historią chorób przenoszonych drogą płciową, upławy, a także poprzednie urazy seksualna jest obowiązkowa, a także najświeższe raka szyjki macicy.

4.1.1.4. Aspekty żołądka i jelit

Dominującymi objawami, że pacjenci są pytani o to dyskomfort lub ból w odniesieniu do ich jelit, codziennych czynności i odżywiania. Dokładna historia dysfunkcyjnej oddawania moczu lub defekacji należy zapytać, najlepiej stosując kwestionariusze objawem dolegliwości układu moczowego i odbytu (np kryteria Rzym III za ból odbytu). Nadmierne parcia na większości wypróżnień, digitations odbytu w dyssynergic defekacji i uczucie zatkania odbytu można znaleźć u pacjentów z przewlekłym bólem odbytu. Historia lęku i depresji z zaburzeniami QoL jest często spotykane w zaburzeniach czynnościowych odbytu i powinny być oceniane.
Kryteria diagnostyczne zespołu przewlekłego bólu odbytu (przewlekły ból odbytu), zgodnie z kryteriami Rzym III są w następujący sposób i musi zawierać wszystkie poniższe kryteria: przewlekłym lub nawracającym odbytu ból lub bóle, epizody trwać co najmniej 20 minut i wykluczeniu innych przyczyn odbytu ból takich jak niedokrwienie, choroba zapalna jelit, ropień cryptitis, domięśniowe i pęknięcia, hemoroidami, zapalenie gruczołu krokowego i coccygodynia. Kryteria te powinny być spełnione w ciągu ostatnich 3 miesięcy od momentu wystąpienia objawów co najmniej 6 miesięcy przed diagnozą [ 219 ].
Przewlekły zespół bólowy anal obejmuje powyższe kryteria diagnostyczne i wykazuje znakomitą czułość podczas tylnej przyczepność na mięsień puborectalis (wcześniej zwanej "dźwigacza odbytu Syndrome"). Patofizjologia bólu uważa się, że wynika z nadaktywnością mięśni dna miednicy.
Zespół Przerywany przewlekły ból odbytu (napadowy ból odbytu) obejmuje wszystkie z poniższych kryteriów diagnostycznych, które powinny zostać spełnione w ciągu trzech miesięcy: nawracające epizody bólu zlokalizowanego w odbycie lub dolnej odbytnicy, epizody trwają od kilku sekund do kilku minut i nie ma bólu odbytu między epizodami.
Stresujące wydarzenia życiowe lub niepokój mogą poprzedzać wystąpienie przerywanego zespół przewlekłego bólu odbytu. Ataki mogą trwać od kilku sekund do nawet 30 minut. Ból może być skurcze, bóle lub kłujący i może stać się nie do zniesienia. Jednak większość pacjentów nie zgłasza go do swoich lekarzy i ataki bólowe występują mniej niż pięć razy w roku u 51% pacjentów.

4.1.1.5. Peryferyjnych aspekty nerwowe

Część pacjentów będzie mogła odnosić wystąpieniu bólu ostrego zdarzenia, takie jak chirurgia, posocznicy lub urazu, a od czasu do czasu, na rowerze przez dłuższy okres czasu. Przewlekły uraz jest częstsze, takie jak związane z posiedzeniem przez dłuższy czas w miarę upływu czasu. Wiele będzie idiopatyczna.
Ból jest klasycznie postrzegany w krocze z odbytu do łechtaczki / penisa. Jednak mogą pojawić się mniej specyficzne rozmieszczenie ból, a to może być ze względu na anatomiczną zmienność, zaangażowania gałęzi nerwu raczej, że głównym nerwowych ośrodkowego układu nerwowego centralnego uczulające, a co za tym idzie, zaangażowanie innych narządów i układów w regionalnym zespołem bólowym , Inne nerwy w sąsiedztwie mogą być zaangażowane, na przykład, niższe cluneal nerwów i krocza gałęzie nerwu skórnego tylnej udowej. Układu mięśniowo-szkieletowego mogą być zaangażowani, mylące obraz bólu, bóle i bóle w mięśniach rozwijające się na skutek unieruchomienia i niepełnosprawności, prawdopodobnie powiększony przez zmiany OUN.
Spalanie jest najbardziej przeważającym Przymiotnik opisać bólu. Kruszenie i elektryczny może być również używany, wskazuje dwa składniki - stałą bólu często związanej z ostrymi ostrych epizodów. Wielu pacjentów może mieć poczucie obrzęk lub ciała obcego w odbycie lub krocza, często opisywana jako golfa lub tenisa piłki. Ból termin ma różne znaczenia dla pacjentów, a niektórzy wolą używać terminu dyskomfort lub drętwienie.
czynniki obciążające obejmować dowolną przyczyną ciśnienia stosowane bezpośrednio do nerwu lub pośrednio do innych tkanek, powodując sromowego trakcji. Allodynia jest ból przy lekkim dotyku ze względu na zaangażowanie OUN i może nawiązać kontakt seksualny i noszenie ubrań trudnych. Tacy pacjenci często pozostają stałego, aw konsekwencji, rozwijać szeroką gamę innych bóle. Miękkie fotele są często gorzej tolerowane, podczas gdy siedzi na sedesie mówi się, że znacznie lepiej tolerowane. Jeśli jednostronne, siedząc na jednym pośladku jest powszechne. Ból może być pogarsza jelit lub pęcherza ewakuacji.
Sromowych uszkodzenie nerwów może być związana z wieloma zjawiskami sensorycznych. W dystrybucji samego nerwu, a także sprowokowanej bólu; pacjent może mieć parestezje (mrowienie); zaburzenia czucia (nieprzyjemne postrzeganie zmysłowe zazwyczaj, ale niekoniecznie wtórne prowokacji, takie jak uczucie prowadzenia wody zimnej);allodynia (ból przy lekkim dotyku); lub przeczulica (zwiększone odczuwanie bólu po bolesne bodźce, w tym ciepłą i zimną bodźce). Podobne zaburzenia czucia mogą znajdować się na zewnątrz obszaru unerwionej przez uszkodzonego nerwu, w szczególności w trzewnej przeczulicy i mięśni.
Zaburzenia skórne sensorycznej mogą być związane z powierzchniowym dyspareunia, a także podrażnienie, ból związany z ubrania szczotkowanie skórę. Może być również brak czucia bólu i może zachodzić w obecności drętwienia. Visceral nadwrażliwości może spowodować chęć kał lub mocz. Zazwyczaj jest to związane z częstotliwością mikcji, przy czym przepuszcza małe ilości moczu. Ból może pojawić się na trzewnej nadzienia. Anal ból i utrata kontroli silnika może spowodować słabą aktywność jelit, zaparcia i / lub moczu. Wytrysk i orgazm może również być bolesne lub zmniejszone.
Wiele osób cierpiących na nerwobóle sromowego skarżą się na zmęczenie i uogólnione skurcze mięśni, osłabienie i ból. Będąc w stanie siedzieć jest głównym niepełnosprawności, az czasem pacjenci walczą stać i często stają bedbound. Bezruch powoduje uogólniony zanikowi mięśni, a minimalna aktywność boli. W wyniku szeroko bólu i chorób, pacjenci często mają problemy emocjonalnych, w szczególności, depresja. Pacjenci z CPP są często niespokojny i mają tendencję do catastrophise. Depresja, catastrophising i niepełnosprawność są biedni prognostyczne markery.Skórne kolor może ulec zmianie ze względu na zmiany unerwienia ale również z powodu obrzęku neurogennego.Pacjent może opisywać powierzchnię jak obrzęk spowodowane tym obrzęk, ale też brak postrzegania doprowadzających.

4.1.1.6. Mięśniowo-powięziowe aspekty

Podczas robienia historię od pacjenta z bólem miednicy ważne jest, aby zająć się działanie wszystkich narządów w miednicy area.The następujące pozycje pewnością należy się zająć: dolna funkcji układu moczowego, funkcji odbytu, funkcji seksualnych, ginekologicznych przedmiotów, obecności ból i aspekty psychospołeczne. Nie można stwierdzić, że istnieje dysfunkcji miednicy podłogi tylko na podstawie historii. Ale istnieje podejrzenie dysfunkcji mięśni miednicy podłogi, gdy dwóch lub więcej narządów miednicy wykazują zaburzenia, na przykład kombinację mikcji i defekacji problemów.

4.1.2. Ocena fizyczny

Badanie kliniczne często służy do potwierdzenia lub odrzucenia początkowych wrażeń zdobytych z dobrej historii.Badanie powinno być ukierunkowane na konkretne pytania, gdzie wynik badania może Change Management. Przed egzaminem, najlepsze praktyki wymaga lekarza, aby wyjaśnić, co się stanie i jakie cele badania są dla pacjenta. Zgoda na badanie powinno nastąpić w trakcie tej dyskusji i powinny obejmować wyjaśnienie wokół celu zachowania skromności jako właściwe i jeśli to konieczne, dlaczego istnieje potrzeba zbadania odbytnicy i / lub pochwy. W końcu ryzyko zaostrzenia ból powinny stanowić część tego wniosku. Zapis dyskusji powinny być odnotowane. Możliwość obecności opiekuna należy omówić z pacjentem. Jak również lokalnego badania ogólne badanie neurologiczne i mięśniowo powinny być uważane za integralną część oceny i podejmowane w razie potrzeby. Po przeprowadzeniu badania, jest to dobra praktyka, aby poprosić pacjenta, czy mają jakieś obawy związane z prowadzeniem badania i dyskusje powinny być odnotowane.
Nie ma konkretnego Test diagnostyczny przewlekłym bólem miednicy zespołów zatem procedury z jednej strony skierowaną do identyfikacji i wyłączeniem konkretnych chorób związanych z bólem miednicy, a z drugiej strony, może być wykorzystywany do opisu fenotypowej. Brzucha i miednicy badanie w celu wykluczenia patologii miednicy brutto, a także wykazać się miejscem czułości jest niezbędna. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu mięśni powinna być także nawiązana. Badanie zewnętrznych narządów płciowych jest częścią oceny. U pacjentów z bólem moszny, delikatny palpacyjne każdego składnika moszny jest wykonywana, aby szukać mas i bolesnych miejsc. Penis i cewki moczowej może być wyczuwalne w podobny sposób. Wielu autorów zaleca, że ​​należy ocenić skórną allodynię wzdłuż dermatomów brzucha (T11-L1) i krocze (S3), a stopień czułości powinny być rejestrowane. Odruch bulbocavernosa u mężczyzn może również dostarczyć przydatnych informacji dotyczących nienaruszony nerwów sromowych. Badanie kliniczne miednicy powinny być jednocyfrowy badania, jeśli to możliwe. Zwykle badanie oburęczny może wygenerować silny ból tak egzaminator musi postępować ostrożnie. Odbyt odbywa szukać nieprawidłowości gruczołu krokowego u mężczyzn w tym ból podczas badania palpacyjnego oraz zbadanie odbytnicy i mięśnie dna miednicy dotyczących tkliwość mięśni i punktów spustowych.
W badaniu klinicznym, zapalenie odbytu można znaleźć jako znak nietrzymania stolca lub biegunka. Szczeliny mogą być łatwo pomijane i należy sprawdzić dokładnie u pacjentów z bólem odbytu. Wyniki badania odbytnicy cyfrowe mogą wykazywać wysokie lub niskie ciśnienie zwieracza odbytu spoczynku przetarg puborectalis mięśni u pacjentów z zespołem dźwigacz Ani, a czasami zwiększona krocza zejście. Czułość podczas tylnej przyczepność na mięsień puborectalis rozróżnia dźwigacza odbytu Syndrome i nieokreślone Functional odbytu ból i jest stosowana w większości badań jako główne kryterium włączenia. Dyssynergic (paradoksalnie) skurcz mięśni miednicy, kiedy polecono szczepu podczas defekacji jest częstym zjawiskiem w pacjentów z bólem miednicy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypadanie odbytu lub odbytnicy przy wysiłku, a najlepiej podczas połączeniu doodbytnicze i dopochwowe badanie narządów miednicy zdiagnozować wypadnięcie.
Pełne badanie kliniczne kręgosłupa, mięśni, układu nerwowego i układu moczowo-płciowego systemów niezbędnych do pomocy w diagnozowaniu sromowego nerwobóle, w szczególności w celu wykrycia oznak wskazujących na inną patologię. Często, nie ma się znaleźć w sromowego nerwobóle i często wyniki są niespecyficzne. Główne cechy patognomonicznych są oznaki uszkodzenia nerwu w odpowiedniej dystrybucji neurologiczne, na przykład, drętwienie lub allodynię. Czułość w odpowiedzi na nacisk na nerw sromowego może ułatwić diagnozę kliniczną. Może to być wywołane przez za doodbytniczego lub dopochwowego na badania i dotykowe w regionie ischeal kręgosłupa i / lub kanał Alcock jest. bolesność mięśni i obecność punktów spustowych w mięśniach może osłabić obraz. Punkty wyzwalania może być obecny w zakresie od mięśni, zarówno w obrębie miednicy (dźwigacza odbytu i zasłonowego internus mięśni) lub na zewnątrz (np piriformis, przywodzicieli, abdominus rectus lub mięśni przykręgosłupowych).

Prześlij komentarz

 
Top