REKLAMA

 

1. WPROWADZENIE

1.1. Cele i zadania

Europejskie Stowarzyszenie Urology (EAU) urologiczne Zakażenia Wytyczne Zespół przygotował te wytyczne kliniczne w celu zapewnienia lekarzy z informacji opartych na dowodach oraz zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia zakażeń układu moczowego. Wytyczne te mają również na celu rozwiązania ważnych aspektów zdrowia publicznego i kontroli zakażeń antybiotykami zarządzania.Oddzielne EAU wytyczne dokumentów są dostępne adresowania pediatryczny infekcje urologiczne [1 ] i infekcje u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi dróg moczowych [ 2 ].


Należy podkreślić, że wytyczne kliniczne przedstawić najlepsze dostępne dowody ekspertów.Jednak następujące zalecenia wytyczne niekoniecznie będzie skutkować w najlepszym wynikiem.Wytyczne nie może zastąpić doświadczenia klinicznego przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia poszczególnych pacjentów, ale raczej przyczynić się do ukierunkowania decyzji - biorąc również osobiste wartości i preferencje / indywidualne okoliczności pacjentów pod uwagę.

1.2. Skład panelu

EAU urologiczne Zakażenia Wytyczne panel składa się z międzynarodowej grupy urologów ze szczególnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Wszyscy eksperci zaangażowani w produkcję tego dokumentu złożyli oświadczenia potencjalnego konfliktu interesów, które mogą być wyświetlane na stronie internetowej EAU Uroweb:http://uroweb.org/guideline/urological-infections/

1.3. Dostępne publikacje

Szybkie dokument referencyjny (Pocket Wytyczne) jest dostępny zarówno w wersji drukowanej oraz w kilku wersjach dla urządzeń mobilnych. Są skrócone wersje, które mogą wymagać konsultacji wraz z pełnej wersji tekstowej.Wszystkie dokumenty są dostępne za pośrednictwem strony internetowej EAU Uroweb:http://uroweb.org/guideline/urological-infections/

1.4. Historia publikacji

W urologiczne Zakażenia wytyczne zostały opublikowane po raz pierwszy w roku 2001.  Ten 2016 Dokument składa się z pierwszych ukończonych odcinków całkowicie nowej urologiczne Infekcje wytycznych komponowane według nowej metodologii produkcyjnej EAU wytycznych. Kolejne odcinki będą dodane w ciągu najbliższych trzech lat na pokrycie kluczowych pytań klinicznych . W międzyczasie, poprzednie 2015 Wytyczne te będą dostępne za pośrednictwem strony internetowej EAU Uroweb dla odcinków jeszcze nie zawartych w nowych wytycznych,http://uroweb.org/guideline/urological-infections/~~HEAD=pobj.

2. METODY

2.1. Wprowadzenie

Do 2016 urologiczne Zakażenia wytycznych, nowe i istotne dowody zostały zidentyfikowane, sortowaniem i oceniony poprzez zorganizowany oceny literatury. Wszystkie rozdziały zostały napisane na podstawie przeglądów systematycznych tematów i pytań priorytetowych przez wytyczne Panelu. Opinie te zostały przeprowadzone przy użyciu standardowego przeglądu systematycznego Cochrane metodologii http://www.cochranelibrary.com/about/about-cochrane-systematic-reviews.html .
Systematyczne Wyniki przeglądu dotyczącego następujących kwestii dowodowych są zawarte w 2016 urologiczne Zakażenia wytycznych:
1. Jaka jest dokładność diagnostyczna alternatywnych badań moczu w porównaniu z posiewu moczu w diagnostyce bakteriomoczu u dorosłych pacjentów przed urologicznych interwencji [ 3 ]?
 1. U mężczyzn z powodu ostrego zapalenia najądrza, co jest najlepszym przeciwbakteryjny strategia leczenia dla rozdzielczości klinicznej i zwalczania patogenów wywołujących?
 2. Jakie strategie techniczne lub proceduralne są skuteczne w zmniejszaniu powikłań infekcyjnych biopsji prostaty [ 4 ]?
Odniesienia użyte w tekście są klasyfikowane w zależności od ich poziomu dowodów (LE) i wytycznymi otrzymują stopień rekomendacji (GR), zgodnie z systemem klasyfikacji zmodyfikowanej od centrum Oksfordu Evidence-Based poziomów medycyny Evidence [ 5 ]. Dodatkowe informacje można znaleźć w części ogólnej metodologii tego druku, oraz online na stronie internetowej EAU;  http://www.uroweb.org/guideline/ . Wykaz stowarzyszeń przyjęcia wytycznych EAU można również przeglądać online na powyższy adres.

2.2. Przegląd

Niniejszy dokument został poddany niezależnej weryfikacji przed publikacją.

2.3. Cele na przyszłość

Wyniki trwających i nowych przeglądów systematycznych zostaną uwzględnione w aktualizacji 2017 wytycznych urologiczne infekcje.
Tematy to:
1. Jaki jest najbardziej efektywne zarządzanie dla osób z bezobjawową bakteriomoczu?
 1. U kobiet z nawracającymi objawami zakażenia dolnych dróg moczowych, co interwencje zmniejszyć wskaźnik nawrotu?
 2. Co interwencje obniżyć stawki objawowego zakażenia dróg moczowych, bakteriomoczu i bakteriemii u pacjentów z cewników moczowych?
 3. Jaka jest najlepsza strategia profilaktyka antybakteryjna, aby zmniejszyć ryzyko infekcyjnego powikłania biopsji gruczołu krokowego?
 4. U mężczyzn z objawami zapalenia cewki moczowej lub mężczyźni są pod kątem infekcji przenoszonych drogą płciową, co jest najlepszym sposobem na wykrycie czynnika chorobotwórczego?
 5. U mężczyzn z objawami zapalenia cewki moczowej jakie są najlepsze strategie leczenia w klinicznym lub mikrobiologicznego leczyć?
 6. U chorych urologicznych z urosepsis jakie interwencje poprawić wyniki?

3. gospodarowania środkami przeciwdrobnoustrojowymi

Programy przeciwbakteryjne stewardship celu optymalizację rezultatów w zapobieganiu i leczeniu infekcji jednoczesnym ograniczaniu nadużywania i niewłaściwego wykorzystywania środków przeciwdrobnoustrojowych [ 6-10]. Miary sukcesu obejmują regulacji przepisywaniu antybiotyków oraz zmniejszenie zarówno wskaźnika zakażeń związanych z opieką zdrowotną, takich jak  Clostridium difficile  oraz pojawienie się szczepów opornych [ 10 ]. W urologii, przeciwbakteryjne stewardship programy powinny zawierać szereg środków mających na celu zapewnienie racjonalnego wykorzystania, oparte na dowodach antybiotyków w profilaktyce i leczeniu infekcji dróg moczowych i akcesoriów męskich gruczołów, a także strategie bez antybiotyku. Programy wymaga zespołowego podejścia obejmującego zarządzanie urologów, lekarzy chorób zakaźnych, mikrobiologów i farmakologów klinicznych lub farmaceutów [ 7-10 ].
Najważniejsze składniki przeciwbakteryjne programów gospodarowania są [ 8 ]:
 • Regularne szkolenia personelu w najlepszym wykorzystaniu środków przeciwdrobnoustrojowych.
 • Przestrzeganie wytycznych lokalnych, krajowych lub międzynarodowych.
 • Regularne wizyty Ward i konsultacji z lekarzy chorób zakaźnych, z audytu.
 • Leczenie oceny rezultatów.
 • Monitorowanie i regularna informacja zwrotna dla lekarzy ich przeciwbakteryjnej wydajności zalecanie i profile oporności patogenów lokalnych.
Liczne badania w warunkach szpitalnych wykazały, że regularne wizyty ward oraz badanie praktyce przez zakaźnych chorób, lekarze znacznie zmniejszyć ogólną stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych poprzez promowanie krótszy czas leczenia, wcześniej step-down do leczenia doustnego i unikanie stosowania antybiotyków, gdy efektem pacjent jest mało prawdopodobne zostać naruszone [ 10 , 11 ]. Badania specyficzne ustawienia urologii brakuje ale badanie kliniczno-kontrolne wykazało zmniejszenie antybiotyku użytkowania i oporności bakterii u pacjentów hospitalizowanych urologicznych przy EAU Wytyczne w profilaktyce okołooperacyjnej były przestrzegane, bez zmiany tempa powikłań infekcyjnych [ 12 ].

4. DETEKCJA bakteriomoczu PRZED urologicznych PROCEDUR

4.1. Pytanie Dowody

Jaka jest dokładność diagnostyczna alternatywnych badań moczu w porównaniu z posiewu moczu w diagnostyce bakteriomoczu u dorosłych pacjentów przed urologicznych interwencji?

4.2. Kontekst

Identyfikacja bakteriurię przed procedur diagnostycznych i terapeutycznych ma na celu zmniejszenie ryzyka powikłań infekcyjnych przez kontrolowanie dowolnego przedoperacyjne bakteriomoczu wykrywane i optymalizacji przeciwbakteryjne pokrycia w związku z procedurą. Jednak brak bakteriomoczu sama w sobie nie stanowi gwarancję przeciwko powikłań infekcyjnych i przeciwbakteryjnych profilaktyki zgodnie z wytycznymi urologiczne Zakażenia 2015 jest zalecana [ 13 ].
Standardową metodą, kultura laboratorium odpowiedniej próbki moczu, jest czasochłonne i trudne logistycznie.Alternatywne metody szybkiego bliskich pacjenta, takie jak taśmy odczynnika (bagnet) moczu, zautomatyzowanego mikroskopu, cytometrii przepływowej, a kultura dipslide zostały rozwinięte, ale ich dokładność diagnostyczna jest niepewna.

4.3. Podsumowanie dowodów

Systematyczne poszukiwanie literatury do lutego 2015 roku zidentyfikowano 3,033 tytułów, z których 210 zostało wybrane do pełnego przeglądu tekstu i 18 badań dotyczących dokładności diagnostycznej różnych testów indeksu z posiewu moczu jako standard odniesienia zostały uwzględnione [ 14-31 ]. Żadne z tych badań koncentrowała się na urologii populacji pacjentów.

4.3.1. Odczynniki taśmy (bagnecie) badanie moczu

Szesnaście badaniach oceniano analizę bagnet moczu za pomocą różnych kryteriów pozytywnego testu [ 14-22 , 25-27]. Kryterium, które doprowadziły do najlepszej ogólnej dokładności diagnostycznej kiedy pozytywny test stanowi co najmniej jednego azotynu i leukocytów esterazy wykryciu jednak niska czułość (0,8) ogranicza użyteczność kliniczną, w ustawieniu oceny bakteriomoczu, przed urologicznych Chirurgia [LE 2].

4.3.2. Automated mikroskopii

Dwa badania stosowane zautomatyzowane mikroskopowe osadu moczu następujące wirowanie [ 23 , 27 ]. Choć czułość był wysoki (0,98), specyficzność jest zbyt niska dla skutecznego stosować w tym układzie (0,59), a optymalne wartości progowych diagnostyczne nie określono [LE 2].

4.3.3. Dipslide kultura

Znaleźliśmy dwa badania dotyczące technologii dipslide z wykorzystaniem różnych nośników kultury [ 24 , 31 ]. W jednym z badań dokładności diagnostycznej był wysoki (0,98), choć zanieczyszczone próbki zostały wyłączone [ 31 ].Drugie badanie wykazało mniejszą dokładność poniżej poziomu wymaganego w tym ustawieniu [ 24 ]. Ogólnie rzecz biorąc, technologia dipslide obecnie jest niedostosowana do rutynowego stosowania w tej okolicy z dalszych badań wymaganych do określenia najlepszej kombinacji pożywek [LE 2].

4.3.4. Cytometria przepływowa

Znaleźliśmy żadnych badań na temat tej technologii, że spełnił nasze kryteria włączenia. Niska jakość dostępnych badań został potwierdzony w niedawnym metaanalizy [ 32 ].
Podsumowując, hodowli laboratoryjnej mocz pozostaje standardem badania w celu wykrycia zarówno w obecności i nieobecności istotnych klinicznie stężenia bakterii w moczu [LE 3].
4.4. Zalecenie do wykrywania bakteriomoczu przed zabiegów urologicznych
Zalecenie
LE
GR
Posiew moczu Laboratorium jest zalecana metoda w celu określenia obecności lub braku istotnych klinicznie bakteriomoczu u pacjentów przed przejściem urologicznych interwencji.
3
b

5. OSTRA infekcyjnego zapalenia najądrza

5.1. Pytanie Dowody

U mężczyzn z powodu ostrego zapalenia najądrza, co jest najlepszym przeciwbakteryjny strategia leczenia dla rozdzielczości klinicznej i zwalczania patogenów wywołujących?

5.2. Epidemiologia, Etiologia i patofizjologia

Najądrza jest częstym schorzeniem z częstością od 25 do 65 przypadków na 10.000 dorosłych mężczyzn rocznie i może być ostre, przewlekłe lub nawracające [ 33 ]. Ostre zapalenie najądrza jest klinicznie charakteryzuje się ból, obrzęk i wzrost temperatury najądrza, które mogą obejmować jądrach i skórze moszny. Jest to zwykle powodowane przez migrację patogenów z cewki moczowej i pęcherza moczowego. Skręcenie powrózka nasiennego (skrętem) jest najważniejszym diagnostyki różnicowej u chłopców i młodych mężczyzn.
Do głównych patogenów wyizolowane  Chlamydia trachomatis , Enterobacteriaceae (zwykle Escherichia coli ) i Neisseria gonorrhoeae  [ 34 ]. Mężczyźni, którzy mają stosunek analny i osób z zaburzeniami układu moczowego powodujące bakteriomoczu są bardziej narażone na zapalenie najądrzy spowodowanej Enterobacteriaceae. Wirus świnki należy rozważyć, czy istnieją wirusowe objawy prodromalnych i rozszerzenie gruczołów ślinowych. Gruźlicze zapalenie najądrza może występować w dużych grupach ryzyka, takich jak mężczyźni z niedoborem odporności i tych z wysokimi krajów występowania, często prowadzi do rozładowania moszny zatoki.  Brucella  lub  Candida  gatunki są rzadkie możliwych patogenów.

5.3. Ocena diagnostyczna

Kultura próbki środkowego strumienia moczu należy wykonać, a wszelkie dotychczasowe wyniki posiewu moczu powinna zostać sprawdzona. Zakażenia przenoszone drogą płciową (STI) z  Chlamydia trachomatis  lub  Neisseria gonorrhoeae  powinny być wykrywane w teście amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT) po pierwszym oddanego moczu. Wymaz z cewki moczowej lub wymaz należy przeprowadzić dla barwieniu metodą Grama i kultury, czy Neisseria gonorrhoeae  jest prawdopodobne. Wykrycie tych patogenów powinny być zgłaszane zgodnie z lokalnymi ustaleniami. Wszyscy pacjenci z prawdopodobnym STI należy zalecić, aby uczestniczyć w odpowiedniej kliniki mają być pod kątem innych chorób przenoszonych drogą płciową. Mężczyźni z rodziny Enterobacteriaceae może wymagać dochodzenie do zaburzeń dolnych dróg moczowych. Jeśli gruźlicze zapalenie najądrza podejrzewa, trzy kolejne wczesne poranne próbki moczu powinny być hodowane dla prątków kwasoopornych (AFB) i wysłany do przesiewania przez Naat dla  Mycobactrium gruźlicy  DNA [ 35 ]. Wydzieliny prostaty, ejakulat, wydzielina z opróżniania moszny przetoki, jak również biopsja aspiracyjna i okazy biopsji powinny być badane przy użyciu mikroskopu, kulturę AFB i Naat odpowiednio.

5.4. Zarządzanie Disease

Mężczyźni z podejrzeniem STI powinna być informowana o zagrożeniach dla innych i nie zaleca się uprawiania seksu dopóki wolne od zakażenia. Empiryczne leczenie przeciwdrobnoustrojowe musi być wybrany poprzez rozważenie najbardziej prawdopodobnego patogenu i stopień penetracji do zapalnie najądrza i konieczne może być zróżnicowana w zależności od lokalnych wrażliwości patogenu i wskazówek. Generalnie, zarówno  trachomatis Chlamydia  i Enterobacteriaceae powinny zostać objęte początkowo schemat modyfikacji w zależności od identyfikacji patogenu.Doksycyklina i niektóre specyficzne fluorochinolony mają dobre kliniczne i mikrobiologiczne stopy leczyć u pacjentów z podejrzeniem  Chlamydia trachomatis  i oba osiągnięcia odpowiednich poziomów w zapalnie tkankach męskich narządów płciowych o podaniu doustnym. Makrolidowe antybiotyki takie jak azytromycyna są skuteczne przeciwko Chlamydia trachomatis  , ale testowane brucelozy. Fluorochinolony pozostają skuteczne w leczeniu doustnym Enterobacteriaceae choć odporność wzrasta i lokalnych należy zasięgnąć porady. Fluorochinolony nie powinny być uważane za rzeżączki. Pojedyncze wysokiej pozajelitowego dawka cefalosporyną trzeciej generacji jest skuteczny przeciwko  Neisseria gonorrhoeae ; obecne wzorce rezystancji i lokalne zalecenia dotyczące zdrowia publicznego powinny kierować wybór środka.
Odpowiedź kliniczna na antybiotyki u mężczyzn z ciężkimi najądrzy należy oceniać po około 3 dni, a mężczyźni o prawdopodobnej lub potwierdzonej STI powinna być oceniana na 14 dni w celu sprawdzenia lekarstwa oraz zapewnienia wykrywania i leczenia kontaktów zgodnie z lokalnymi zaleceniami dotyczącymi zdrowia publicznego.

5.5. Podsumowanie dowodów

Znaleźliśmy trzy wytyczne na podstawie przeglądów systematycznych [ 36-38 ] z datami wyszukiwania z grudnia 2009, marzec 2012 i kwietnia 2013 roku odpowiednio. Nasza struktura wyszukiwania literatury w okresie od stycznia 2010 do marca 2015 roku zidentyfikowano 553 tytułów, z których 45 zostały wybrane do pełnego przeglądu tekstu, a pięć zostało zawarte [ 39-43 ].
Dane z dużym porównawczej serii przypadków [LE 3] sugerują, że młody wiek i historia aktywności seksualnej nie są wystarczająco predykcyjna przenoszoną drogą płciową patogenu do prowadzenia antybiotykoterapii w ostrym najądrza [43 ].
Empirycznej antybiotyk schematy [LE 3] z istniejących wytycznych [ 36-38 ] oraz panelu konsensusu:
1. W przypadku mężczyzn z ostrym zapaleniem najądrza przy niskim ryzyku rzeżączki (np brak absolutorium) monoterapii lub kombinacja dwóch agentów wystarczającej dawki i czasu trwania wykorzenienia  Chlamydia trachomatis i Enterobacteriaceae powinny być stosowane. Odpowiednie są następujące opcje:
A. fluorochinolonowego aktywny przeciw  Chlamydia trachomatis  doustnie raz dziennie przez 10 do 14 dni *
LUB
B. doksycyklina 200 mg dawkę początkową, a następnie doustnie w dawce 100 mg dwa razy dziennie przez 10 do 14 dni *  oraz  antybiotyk aktywne przeciwko Enterobacteriaceae ** od 10 do 14 dni *
2. Dla mężczyzn z prawdopodobnym ostrego gonorrhoeal najądrzy schemat aktywny wobec Gonococcus i mieszanej  Chlamydia trachomatis  musi być używany, takie jak:
A. ceftriakson 500 mg domięśniowo pojedynczej dawki  oraz
doksycyklina 200 mg dawka początkowa przez usta, a następnie 100 mg dwa razy na dobę przez 10 -14 dni *
3. W przypadku nie-aktywnych seksualnie mężczyzn z ostrym zapaleniem najądrza pojedynczy środek wystarczającej dawki i czasu trwania do zwalczenia Enterobacteriaceae powinny być stosowane. Odpowiednia opcja to fluorochinolony doustnie raz dziennie przez 10 do 14 dni *
* W zależności od identyfikacji patogenu i odpowiedzi klinicznej
** Opcja pozajelitowe będą wymagane dla mężczyzn z ciężką infekcję wymagającą hospitalizacji
Chirurgiczne poszukiwania mogą być wymagane do drenażu ropni lub usuwania martwej tkanki tkanki. Porównawcze badanie kohortowe [LE 3] stwierdzili, że brak oddzielenia najądrza i jądra w badaniu palpacyjnym oraz obecność ropnia w ultrasonografii (US) mogą przewidywać wymóg operacji po wstępnej antybiotykoterapii [ 39 ].
Badanie kohortowe [LE 4] stwierdzili, parametry nasienia może być osłabiona w czasie najądrzy, ale odzyskane po udanym zabiegu [ 42 ]. Porównawcze badania lekarz kohortowych wskazują przestrzeganie wytycznych dotyczących oceny i leczenia zapalenie najądrzy jest niska, w szczególności przez urologów w porównaniu do seksualnych specjalistów opieki zdrowotnej [ 40 ] oraz lekarzy podstawowej opieki [ 41 ].
5.6. Zalecenia dotyczące leczenia ostrego infekcyjnego zapalenia najądrza
zalecenia
LE
GR
Uzyskanie moczu ze środkowego strumienia i pierwszego oddanego moczu do identyfikacji patogenów.
3
ZA*
Początkowo przepisują jeden antybiotyk lub kombinację dwóch antybiotyków aktywnych wobecChlamydia trachomatis  i Enterobacteriaceae w aktywnych seksualnie młodych ludzi; u starszych mężczyzn bez czynników ryzyka seksualnych tylko Enterobacteriaceae muszą być brane pod uwagę.
3
ZA*
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo zakażenia Gonorrhoeal dają pojedyncze dawki ceftriakson 500 mg domięśniowo oprócz kuracji antybiotykiem aktywnym wobec  Chlamydia trachomatis .
3
ZA*
Regulacja antybiotyk, gdy patogen został zidentyfikowany i dostosować czas trwania w zależności od odpowiedzi klinicznej.
3
ZA*
Śledź krajowej polityki dotyczącej raportowania i śledzenia / leczenie kontaktów do STI.
3
ZA*
* Udoskonalona oparty na panelu konsensusu
Rysunek 1: Diagnostyka i leczenie Algorytm dla dorosłych mężczyzn z ostrym zapaleniem najądrza.
IM = Domięśniowo

6. Biopsja gruczołu krokowego Infekcja: NON-antybiotyku PROFILAKTYKA

6.1. Dowody pytanie

Strategii, które nie są skuteczne antybiotyki w celu zmniejszenia ryzyka powikłań infekcyjnych u mężczyzn poddanych biopsji gruczołu krokowego?

6.2. Epidemiologia, Etiologia i patofizjologia

Badanie histologiczne biopsji igłowych prostaty jest zasada Sposób diagnozowania raka gruczołu krokowego. Biopsja prostaty jest powszechną procedurą w krajach o wysokich zasobów, na przykład, około 32000 Procedury wykonywane w Anglii w 2013 roku [ 44 ], co daje wskaźnik 2,6 / 1000 mężczyzn zagrożonych rocznie. Doodbytniczego USG biopsji (TRUS) jest obecnie techniką, chociaż średnia droga transperineal również używane [ 45 ]. Zakażenie jest najbardziej znaczącym klinicznie szkody doświadczane przez ludzi po biopsji prostaty i obejmuje zakażenie dróg moczowych, zapalenie gruczołu krokowego i urosepsis. Istnieją pewne dowody, że ryzyko wzrasta [ 46 ]. Zakażenie następuje na ogół przez implantację doodbytniczych organizmów komensalnych do gruczołu krokowego i cewki moczowej, w krwiobiegu wkłuć. Ciężkość zakażenia bakteryjnego będzie zależeć od inokulum, zjadliwości i statusu obronie gospodarza.

6.3. Ocena diagnostyczna

Mocz kultury przed biopsją prostaty ma niepewną wartość prognostyczną [ 47 ].

6.4. Zarządzanie Disease

Nacisk kładzie się na profilaktykę powikłań infekcyjnych. Możliwe strategie obejmują profilaktykę antybiotykową [ 48 ], dla którego 2015 wytyczne powinny być konsultowane [ 13 ], a nie antybiotyk strategie efektywności, które zostaną opisane w tej sekcji. Założona zakażenie obróbce według standardowych dróg [ 44 ].

6.5. Podsumowanie dowodów

Systematyczne poszukiwanie literatury do marca 2015 roku zidentyfikowano 1550 tytułów, z których 133 zostało wybrane do pełnego przeglądu tekstu i 50 randomizowanych kontrolowanych badań (RCT) zostały włączone [ 49-99 ].Powikłania infekcyjne generalnie mierzone za drugorzędowy punkt końcowy.

6.5.1. Liczba rdzeni biopsji

Metaanaliza siedmiu badań obejmujących 1,162 mężczyzn nie znalazła dowodów, że przedłużony biopsję (> 6-24 rdzeni) szablony spowodowało powikłań infekcyjnych więcej niż standardowych szablonów (6-12 rdzeni) (LE 1a) [ 49-55].

6.5.2. Okołosterczowej zastrzyk znieczuleniu miejscowym

Metaanaliza 23 badań z randomizacją z 3,397 uczestników nie znalazła dowodów, że stosowanie podmiejskich prostaty wstrzyknięcie znieczulenia lokalnych zaowocowało większym odsetkiem powikłań infekcyjnych w porównaniu do żadnego zastrzyku [LE 1a] [ 56-78 ]. Pięć innych RCT badane różne techniki wtrysku znajdując powikłań infekcyjnych [bez różnicy 95-97 , 99-100 ]. Połączona analiza nie może być wykonywana z powodu różnorodnych projektów badawczych.

6.5.3. Droga biopsji

Trzy RCT z udziałem 446 mężczyzn w porównaniu transrectal i transperineal drogami biopsji [ 79-81 ]. Ogółem dwóch mężczyzn (0,4%) doznał powikłań infekcyjnych po transperineal biopsji, w ​​porównaniu do pięciu (1,1%) po biopsji przezodbytniczej [RR (95% CI) = 0,45 (0,10 - 1,97)]. Badania były niejednorodne w projektowaniu, nie, w jaki sposób zakaźna wyniki zostały ocenione i wykorzystane profilaktykę przeciwbakteryjną różniące się między ramionami [LE] 1b.

6.5.4. Przygotowanie odbytnicy

Metaanaliza sześciu badań, w tym 1.446 mężczyzn wykazało, że stosowanie odbytnicy powidon jodu przygotowania przed biopsją oprócz profilaktyki antybiotykowej spowodowało mniejszą częstością powikłań infekcyjnych
[RR (95% CI) = 0,53 (0,41 do 0,70)] [LE 1a] [ 82-87 ]. Było to w porozumieniu z poprzedniej metaanalizie który obejmował cztery z tych badań [ 101 ]. Pojedyncze RCT nie wykazały korzyści dla krocza dezynfekcji skóry [ 88 ] lub stosowania fosforanu lub glicyny lewatywy odbytnicy [ 89 , 90 ].

6.5.5. Inne interwencje

Łączenie danych z dwóch RCT z 253 uczestników pokazała, że jednorazowego użytku biopsja igieł biopsji spowodowały dziewięciu powikłań infekcyjnych w porównaniu do 22 z pojedynczego pacjenta użycia igły do biopsji.Różnica nie była istotna statystycznie [RR (95% CI) = 0,51 (0,24 do 1,08)] [ 92 , 93 ]. Pojedyncza RCT nie znaleziono dowody, że dezynfekcję pojedynczą igłą stosowania przez pacjenta pomiędzy rdzeniami skutkowało mniej powikłań infekcyjnych [ 94 ].
6.6. Zalecenia dotyczące strategii bez antybiotyku do zmniejszenia ryzyka powikłań infekcyjnych u mężczyzn poddawanych biopsji gruczołu krokowego
Zalecenie
LE
GR
Użyj odbytnicy oczyszczenie z powidon jodu u mężczyzn przed transrektalnej biopsji prostaty oprócz profilaktyki antybiotykowej, jeśli lokalne ryzyko powikłań zakaźnych jest wysoka.
1a
B*
* Obniżona jak najwyższej jakości próbny w metaanalizie nie wykazano różnic [ 81 ]

Prześlij komentarz

 
Top